Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KACVINSKA, Katarina, Veronika PAVLINAKOVA, Petr POLACEK, Lenka MICHLOVSKA, Veronika HEFKA BLAHNOVA, Eva FILOVA, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Martin FALDYNA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Monika VICENOVA, Michaela CVANOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Lucy VOJTOVA. Accelular nanofibrous bilayer scaffold intrapenetrated with polydopamine network and implemented into a full-thickness wound of a white-pig model affects inflammation and healing process. JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY. LONDON: BIOMED CENTRAL LTD, 2023, roč. 21, č. 1, s. 1-24. ISSN 1477-3155. doi:10.1186/s12951-023-01822-5.
  2. KAPILA, Ayush K, Tomáš KEMPNÝ, Martin KNOZ, Jakub HOLOUBEK, Břetislav LIPOVÝ a Moustapha HAMDI. An Algorithm in Managing Deep Inferior Epigastric Vessel Interruption in Free Flap Breast Reconstruction. Plastic and reconstructive surgery. Global open. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2023, roč. 11, č. 4, s. 1-8. ISSN 2169-7574. doi:10.1097/GOX.0000000000004938.
  3. LIPOVÝ, Břetislav, Lukáš VACEK, Šárka KOBZOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Filip RAŠKA, Martin KNOZ, Martin HLADÍK, Lucy VOJTOVÁ a Lubomír JANDA. Biobetter enzymes for burn-related wound infection: today’s research for tomorrow’s application. In CZECH – JAPANESE SURGICAL SYMPOSIUM WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION. 2023.
  4. VOJTOVÁ, Lucy, Katarina KACVINSKÁ, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Petr POLÁČEK, Lenka MICHLOVSKÁ, Veronika HEFKA BLAHNOVÁ, Eva FILOVÁ, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Martin FALDYNA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Monika VÍCENOVÁ, Michaela CVANOVÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Biomimetic polydopamine-modified nanofibrous bilayer scaffolds used for full-thickness skin regeneration in a porcine animal model. In 2nd International Conference on Materials Science & Engineering. 2023.
  5. VOJTOVÁ, Lucy, Katarina KACVINSKÁ, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Petr POLÁČEK, Lenka MICHLOVSKÁ, Veronika HEVKA BLAHNOVÁ, Eva FILOVÁ, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Martin FALDYNA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Monika VÍCENOVÁ, Michaela CVANOVÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Biomimetické nanostrukturované dvouvrstvé náhrady modifikované polydopaminem pro regeneraci kůže v plné tloušťce: in vitro a in vivo experimentální studie. In XIV. mezinárodní konference Bioimplantologie. 2023. ISBN 978-80-11-03134-3.
  6. LIPOVÝ, Břetislav, Lucy VOJTOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Jan ŽÍDEK, Martin KNOZ, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA a Edita JEKLOVÁ. From dermal regeneration to total skin substitution: The long journey of stable FGF2 application. In CZECH – JAPANESE SURGICAL SYMPOSIUM WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION. 2023.
  7. LIPOVÝ, Břetislav, Júlia BARTKOVÁ, Eva HORÁLKOVÁ, Jakub HOLOUBEK a Martin KNOZ. Současnost a budoucnost použití Matridermu v různých klinických scénářích. In III. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES MEZIOBOROVÉ PŘÍSTUPY V HOJENÍ RAN. 2023. ISBN 978-80-11-04155-7.
  8. LIPOVÝ, Břetislav, Martin KNOZ, Jakub HOLOUBEK, Eva HORÁLKOVÁ, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Martin FALDYNA, Edita JEKLOVÁ, Radka CHALOUPKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Irena KOUTNÁ a Lucy VOJTOVÁ. Stable Fibroblast Growth Factor 2 and its role in research from dermal regeneration to total skin substitute. In Recent Advances in Surgery and Burns, Kızılcahamam, Ankara, Turkey. 2023.
  9. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Martin KNOZ, Tomáš KEMPNÝ, Radka CHALOUPKOVÁ, Jiří DAMBORSKÝ a Lucy VOJTOVÁ. The future for the application of fibroblast growth factor 2 in modern wound healing. BURNS. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2023, roč. 49, č. 2, s. 484-486. ISSN 0305-4179. doi:10.1016/j.burns.2022.10.007.

  2022

  1. KAPILA, Ayush, Tomáš KEMPNÝ, Martin KNOZ, Jakub HOLOUBEK, Břetislav LIPOVÝ a Moustapha HAMDI. An algorithm in managing deep inferior epigastric vessel interruption in free flap breast reconstruction. In 2022 American Society for Reconstructive Microsurgery (ASRM) Annual Meeting. 2022.
  2. LIPOVÝ, Břetislav, Filip RAŠKA, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Martin HLADÍK, Tomáš KEMPNÝ, Lubomír JANDA, Šárka KOBZOVÁ, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA a Lucy VOJTOVÁ. Antimicrobials for future infection control and treatment: What clinicians need and what biotechnicians have. In International workshop on bone and soft tissues engineering, Reykjavik, ISL. 2022.
  3. DRAŽAN, Luboš, Martin KNOZ, Libor STREIT a Antreas CHEIMARIS. Bilateral latissimus dorsi for breast reconstruction in one stage. Acta Chirurgiae Plasticae. Praha: Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2022, roč. 64, č. 2, s. 82-85. ISSN 0001-5423. doi:10.48095/ccachp202282.
  4. LIPOVÝ, Břetislav, Lucy VOJTOVÁ, Martin KNOZ, Jakub HOLOUBEK, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Eduard GOPFERT a Martin FALDYNA. Dermální náhrady v experimentu a současné klinické praxi. In Pracovní dny české sekce ICS. 2022.
  5. DVOŘÁK, Zdeněk, Vlasta KŘENKOVÁ, Lucie HUDCOVÁ, Martin KNOZ, Martin KUBÁT a R. PINK. Development of a questionnaire for a patient-reported outcome after nasal reconstruction. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 64, č. 1, s. 24-30. ISSN 0001-5423. doi:10.48095/ccachp202224.
  6. KEMPNÝ, Tomáš, JP HONG, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ a Jiří PAROULEK. ETIOPIE – country of unlimited flaps. In XIII. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE. 2022.
  7. KEMPNÝ, Tomáš, Martin KNOZ, Tomáš VOTRUBA, Jan LESENSKÝ, Vladimír MAŘÍK, Jiří STEHLÍK, Jana MUSILOVÁ, Ján PETRLÍČEK a David MUSIL. Infekce v ortopedii. Maxdorf-Jessenius, 2022. s. 779-785, 786-802, 22 s. ISBN 978-80-7345-703-7.
  8. MENOUŠEK, Jan, Zdeněk DVOŘÁK, Igor STUPKA, Karolína SVOBODOVÁ, Martin KNOZ, Tomáš NÁVRAT a Petr VOSYNEK. Komplikace při využití LiDAR technologie v plastické chirurgii. In Chirurgické sympozium 2022, Čejkovice. 2022.
  9. KEMPNÝ, Tomáš, Jakub HOLOUBEK, Břetislav LIPOVÝ a Martin KNOZ. Long term results of lower leg reconstruction. In XIII. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE. 2022.
  10. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Eva HORÁLKOVÁ, Martin HLADÍK, Irena KOUTNÁ a Lucy VOJTOVÁ. Od regenerace dermis k regeneraci kůže. In Laboratorní a klinické aspekty regenerativní medicíny. 2022. ISBN 978-80-01-07052-9.
  11. MENOUŠEK, Jan, Zdeněk DVOŘÁK, igor STUPKA, Karolína SVOBODOVÁ, Martin KNOZ, Tomáš NÁVRAT, Petr VOSYNEK, markéta BRADÁČOVÁ, Blanka NEČASOVÁ, eva NOSAVCOVOVÁ a Tom ŠÁCHA. Porovnání přesnosti goniometického měření klasickou metodou a pomocí 3D skenování technologií LiDAR u pacientů s Dupuytrenovou kontrakturou - předběžné výsledky. In XVII. MEDZINÁRODNÝ KONGRES CHIRURGIE RUKY. 2022.
  12. MENOUŠEK, Jan, Zdeněk DVOŘÁK, Igor STUPKA, Karolína SVOBODOVÁ, Martin KNOZ, Tomáš NÁVRAT, Petr VOSYNEK, Markéta BRADÁČOVÁ, Blanka NEČASOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ a Tom ŠÁCHA. Porovnání přesnosti goniometickéhoměření klasickou metodou a pomocí 3D skenování technologií LiDARu pacientů s Dupuytrenovou kontrakturou - předběžné výsledky. In 41. Československý kongres plastickej chirurgie a 14. Demjénov deň. 2022.
  13. MENOUŠEK, Jan, Zdeněk DVOŘÁK, Igor STUPKA, Karolína SVOBODOVÁ, Martin KNOZ, Tomáš NÁVRAT, Petr VOSYNEK, Markéta BRADÁČOVÁ, Blanka NEČASOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ a Tom ŠÁCHA. Preliminary Results of LiDAR Technology in Hand Surgery. In 13th Meeting of the European Plastic Surgery Research Council. 2022.
  14. LIPOVÝ, Břetislav, Lukáš VACEK, Šárka KOBZOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Filip RAŠKA, Martin KNOZ, Martin HLADÍK, Lucy VOJTOVÁ a Lubomír JANDA. Staphylococcus aureus Burn Wound Infection: treatment perspectives with enzybiotics in topical administration. In 21st Congress of the International Society for Burn Injuries, Guadalajara, Mexico. 2022.
  15. LIPOVÝ, Břetislav, Filip RAŠKA, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Martin HLADÍK, Lukáš VACEK, Šárka KOBZOVÁ, Lucy VOJTOVÁ a Lubomír JANDA. Staphylococcus aureus jako příčina infekčních komplikací v oblasti kůže a měkkých tkání: nové možnosti terapie antimikrobiálními enzymy. In SSPLR 2022. 2022.
  16. KEMPNÝ, Tomáš, Zuzana MUSILOVÁ, Martin KNOZ, Marek JOUKAL, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Wolfgang Paul PÖSCHL a Hsu-Tang CHENG. Use of free radial forearm and pronator quadratus muscle flap: Anatomical study and clinical application. JOURNAL OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2022, roč. 75, č. 12, s. 4393-4402. ISSN 1748-6815. doi:10.1016/j.bjps.2022.08.043.

  2021

  1. MENOUŠEK, Jan, Zdeněk DVOŘÁK, Igor STUPKA, Karolína SVOBODOVÁ, Martin KNOZ, Tomáš NÁVRAT a Petr VOSYNEK. Application of LiDAR technology in plastic surgery (prelimitary result). In 2nd Visegrad Plastic Surgery Congress, 16–18 September 2021. 2021.
  2. DRAŽAN, Luboš, Martin KNOZ, Libor STREIT a Antreas CHEIMARIS. Bilateral latissimus dorsi flap for breast recontruction in one stage. In IInd Videgrad Plastic Surgery Congress. 2021.
  3. KNOZ, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Lucy VOJTOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Jan ŽÍDEK, Johana BABRNÁKOVÁ, Lucie VIŠTEJNOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Jiří DAMBORSKÝ a Vanessa HEARNDEN. Collagen/Chitosan dermal substitute enriched by hyperstable FGF2, 4 years of development. In 12th EPSRC Meeting 27th - 28th August 2021, Turku, Finland. 2021.
  4. LIPOVÝ, Břetislav, Lukáš VACEK, Šárka KOBZOVÁ, Lubomír JANDA, Markéta HANSLIANOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Filip RAŠKA, Martin KNOZ a Martin HLADÍK. Current efficacy of lysostaphin against Staphylococcus aureus strains relevant for burned patients. In 12th European Plastic Surgery Research Council Meeting, Turku, Finland. 2021.
  5. LIPOVÝ, Břetislav, Martin KNOZ, Jakub HOLOUBEK, Filip RAŠKA a Martin HLADÍK. Dermální náhrady u popálených pacientů. In XIV. Biomateriály a jejich povrchy. 2021. ISBN 978-80-01-06872-4.
  6. VOJTOVÁ, Lucy, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Katarína KACVINSKÁ, Jan ŽÍDEK, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT a Monika VÍCENOVÁ. Dvouvrstvá náhrada kůže. 2021.
  7. KEMPNÝ, Tomáš, Jakub HOLOUBEK, Břetislav LIPOVÝ a Martin KNOZ. Free fibula harvesting. In Multimedia support in the education of clinical and health care disciplines :: Portal of MU’s Faculty of Medicine. 2021. ISSN 1801-6103.
  8. VOJTOVA, Lucy, Veronika PAVLINAKOVA, Johana MUCHOVA, Katarina KACVINSKA, Jana BRTNIKOVA, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Martin FALDYNA, Eduard GOPFERT, Jakub HOLOUBEK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Monika VICENOVA, Veronika HEFKA BLAHNOVA, Vanessa HEARNDEN a Eva FILOVA. Healing and Angiogenic Properties of Collagen/Chitosan Scaffolds Enriched with Hyperstable FGF2-STAB(R) Protein: In Vitro, Ex Ovo and In Vivo Comprehensive Evaluation. BIOMEDICINES. BASEL: MDPI, 2021, roč. 9, č. 6, s. 1-27. ISSN 2227-9059. doi:10.3390/biomedicines9060590.
  9. VOJTOVÁ, Lucy, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Johana MUCHOVÁ, Katarína KACVINSKÁ, Jana BRTNÍKOVÁ, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jakub HOLOUBEK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Monika VÍCENOVÁ, Veronika BLAHNOVÁ, Vanessa HEARNDEN, Jan ŽÍDEK a Eva FILOVÁ. Hojení plné tloušťky kůže pomocí nanostrukturovaných bioaktivních pěn na animálním modelu bílého prasete. In II. česko-slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran“. 2021. ISBN 978-80-01-06921-9.
  10. KEMPNÝ, Tomáš, Olga KOŠKOVÁ, Karel URBÁŠEK, Martin ZVONAŘ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Martin KNOZ a Jakub HOLOUBEK. Long-term donor-site morbidity after thumb reconstruction with twisted-toe technique. Acta chirurgiae plasticae. Mladá fronta a.s., 2021, roč. 63, č. 2, s. 46-51. ISSN 0001-5423.
  11. KEMPNÝ, Tomáš, Martin KNOZ, Jakub HOLOUBEK, Břetislav LIPOVÝ, Zuzana MUSILOVÁ a Marek JOUKAL. M. pronator quadrates free flap - anatomy, indication, clinical cases. In IInd Videgrad Plastic Surgery Congress. 2021.
  12. ZEMANOVÁ, Markéta, Martin KNOZ, Igor STUPKA, Petr KUS, Martin KUBÁT, Zdeněk DVOŘÁK a Barbora ŽAJDLÍKOVÁ. Přímá korneální neurotizace, kazuistika. In XXIX. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, 30. 9. – 2. 10. 2021, Praha, Česká republika. 2021.
  13. KEMPNÝ, Tomáš, Filip HAIDUK, Jakub HOLOUBEK, Marek JOUKAL, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Roman MADEJA, Zuzana MUSILOVÁ, Jan NEISER, Petr REIMER, Dagmar SEIDLOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Rekonstrukce končetin vaskularizovanými laloky. Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-1199-2.
  14. DVOŘÁK, Zdeněk, Antreas CHEIMARIS, Martin KNOZ a Richard PINK. Three-Stage Paramedian Forehead Flap Reconstruction of the Nose Using the Combination of Composite Septal Pivot Flap with The Turbinate Flap and L-Septal. Acta chirurgiae plasticae. Brno: Care Comm s.r.o., 2021, roč. 63, č. 1, s. 6-13. ISSN 0001-5423. doi:10.48095/ccachp20216.
  15. KNOZ, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Jan ŽÍDEK, Johana BABRNÁKOVÁ, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GOPFERT, Jiří DAMBORSKÝ, Vanessa HEARNDEN, Lucy VOJTOVÁ a Michaela CVANOVÁ. Vývoj dermální náhrady, kvalitativní testování na zvířecích modelech. In II. Česko-slovenský kongres "Mezioborové přístupy v hojení ran". 2021.

  2020

  1. LIPOVÝ, Břetislav, Lucy VOJTOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Radka CHALOUPKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT a Vanessa HEARNDEN. Current status and future perspectives of fibroblast growth factor 2 in wound healing. In 6th CONGRESS OF WUWHS. 2020.
  2. LIPOVÝ, Břetislav, Martin KNOZ, Jakub HOLOUBEK, Tomáš KEMPNÝ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Použití dermální náhrady v rekonstrukci hlubokých defektů měkkých tkání nejen termální etiologie. Česká dermatovenerologie. Mladá fronta a.s., 2020, roč. 62, č. 2, s. 22-28. ISSN 1805-0611.
  3. KNOZ, Martin, Jakub HOLOUBEK, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK, Ivona KALOUDOVÁ, Tomáš KEMPNÝ a Zdeněk DVOŘÁK. Skin substitutes in reconstruction surgery: The present and future perspectives. Acta chirurgie plasticae. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z.s., 2020, roč. 62, 1-2, s. 18-23. ISSN 0001-5423.
  4. LIPOVÝ, Břetislav, Filip RAŠKA, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Martin HLADÍK a Ivan SUCHÁNEK. Toxická epidermální nekrolýza v kontextu probíhajících a plánovaných klinických hodnocení. In VI. BRNĚNSKÝ DEN KLINICKÉ FARMACIE. 2020.
  5. KEMPNÝ, Tomáš, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK a Zdeněk DVOŘÁK. Use of Medial Femoral Condyle Flap and Anterolateral Thigh Free Flap in Proximal Tibial Posttraumatic Non-union with Multiple Anastomosis - Case Report. Acta chirurgiae plasticae. Care Comm s.r.o., 2020, roč. 61, 1-4, s. 28-31. ISSN 0001-5423.
  6. KEMPNÝ, Tomáš, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ a Břetislav LIPOVÝ. Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie. In Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. 2020. ISSN 1801-6103.
  7. HOLOUBEK, Jakub, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, J. BARTOSKOVA, I. KOCMANOVA, M. HANSLLANOVA, Milan KRTIČKA a Tomáš KUBEK. Vzácná invazivní fungální infekce Mucor circinelloides a Fusarium u imunokompetentního pacienta po devastačním poranění dolní končetiny s rekonstrukcí volným lalokem m. latissimus dorsi. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČSL JEP, 2020, roč. 69, č. 2, s. 81-86. ISSN 1210-7913.

  2019

  1. KNOZ, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Jan ŽÍDEK, Johana BABRNÁKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ, Vanessa HEARNDEN a Lucy VOJTOVÁ. Bilaminární kožní dermální náhrada: Vliv stabilního FGF2 na kapilární denzitu sledovanou pomocí modelů ex-ovo a in vivo. In Bioimplantologie 2019. 2019.
  2. LIPOVÝ, Břetislav, Markéta HANSLIANOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Martin KNOZ, Jakub HOLOUBEK a Ivan SUCHÁNEK. Ceftolozan/tazobaktam v terapii multifokální infekce způsobené multirezistentním kmenem Pseudomonas aeruginosa u těžce popáleného pacienta. Klinicka Farmakologie a Farmacie. SOLEN s.r.o., 2019, roč. 33, č. 3, s. 41-45. ISSN 1212-7973. doi:10.36290/far.2019.022.
  3. LIPOVÝ, Břetislav, Lucy VOJTOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Jana ZÍDEK, Martin KNOZ, Johana BABRNAKOVA, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Lucie VIŠTĚJNOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Eva FILOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Vanessa HEARNDEN. Collagen-based dermal substitute with stable fibroblast growth factor 2 (FGF2): ex ovo and in vivo impact on neovascularization. In 12th Asia Pacific Burn Congress. 2019. ISSN 2321-3876. doi:10.1186/s41038-019-0164-1.
  4. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Johana BÁBRNÁKOVÁ, Lucy VOJTOVÁ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Martin KNOZ, Jan ŽÍDEK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Vanessa HEARNDEN, Radomír MAGER a Ivan SUCHÁNEK. Dermální náhrady v každodenní medicínské praxi a experimentu. In XVI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů 2019. 2019. ISSN 2336-520X.
  5. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Martin KNOZ, Lucy VOJTOVÁ, Johana BABRNÁKOVÁ, Veronika PAVLINAKOVA, Lucie VISTEJNOVA, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Eva FILOVA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Vanessa HEARNDEN. Development of an innovative nanostructured dermal matrix in combination with a hyperstable form of growth factor for fibroblasts (FGF2): Ex ovo and in vivo study. In 10th Congress of World Society for Reconstructive Microsurgery, Bologna, Italy. 2019.
  6. KEMPNÝ, Tomáš, Martin KNOZ a Břetislav LIPOVÝ. EMPFF - extended medial plantar free flap. In Přednáškový den rekonstrukční mikrochirurgie, Universitní klinika Bogota, 1. 8. 2019, Bogota. Kolumbie. 2019.
  7. KEMPNÝ, Tomáš, Martin KNOZ, Jakub HOLOUBEK a Břetislav LIPOVÝ. EMPFF - extended medial plantar free flap. In 10th Congress of World Society for Reconstructive Microsurgery, Bologna, Italy. 2019.
  8. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Barbara HRDLIČKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduart GÖPFERT, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA, Eva NEDOMOVN, Lucy VOJTOVÁ a Martin KNOZ. Evaluace biologické aktivity dočasného biopolymerního hydrogelu pro vybrané růstové faktory u parciálních kožních defektů animálního modelu. In XVI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů 2019. 2019. ISSN 2336-520X.
  9. LIPOVÝ, Břetislav, Markéta HANSLIANOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Michaela CVANOVÁ, Filip RAŠKA, Martin KNOZ a Ivan SUCHÁNEK. Fungální infekční komplikace u pacientů s termickým traumatem. In XI. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ A NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI ÚRAZOVÉ CHIRURGIE ČLS JEP. 2019.
  10. KEMPNÝ, Tomáš, Jakub HOLOUBEK, Filip ČERNOCH a Martin KNOZ. Indications and timing of toe to hand transfer in complex hand injuries. In Přednáškový den rekonstrukční mikrochirurgie, Universitní klinika Bogota, 1. 8. 2019, Bogota. Kolumbie. 2019.
  11. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Barbara HRDLIČKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Eva NEDOMOVÁ, Veronika ŠTRUBLOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Lukáš VACEK, Martin KNOZ a Lucy VOJTOVÁ. In-vitro a in-vivo výsledy testování biopolymerního hydrogelu s využitím vybraných růstových faktorů v terapii parciálních kožních defektů. In Bioimplantologie 2019. 2019. ISBN 978-80-7392-307-5.
  12. LIPOVÝ, Břetislav, Michaela FIAMOLI, Radomír MAGER, Zuzana JELÍNKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ a Ivan SUCHÁNEK. Oleogel-S10 v podpoře reepitelizace donorských míst: prospektivní monocentrické výsledky 3.fáze klinického hodnocení. In XI. mezinárodní konference Bioimplantologie. 2019. ISBN 978-80-7392-307-5.
  13. KEMPNÝ, Tomáš, Jakub HOLOUBEK, Ahmed ABDELKARIM, Břetislav LIPOVÝ a Martin KNOZ. Postamputation femur reconstruction with an autologous vascularized tibia bone graft. MICROSURGERY. HOBOKEN: WILEY, 2019, roč. 39, č. 5, s. 476-477. ISSN 0738-1085. doi:10.1002/micr.30441.
  14. KEMPNÝ, Tomáš a Martin KNOZ. Single ALT flap use for cervical and esophageal defect reconstruction. In Pyrenean workshop. 14.-20.2.2019. Sierra Nevada. Spain. 2019.
  15. ŽÍDEK, Jan, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin KNOZ, Lucy VOJTOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ a Veronika ŠVACHOVÁ. Sledování vaskularizace pomocí obrazové analýzy z histologických snímků regenerovaných měkkých tkání. In Bioimplantologie 2019. 2019.
  16. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Filip RAŠKA, Nikola ŠEVČÍKOVÁ, Radomír MAGER a Ivan SUCHÁNEK. Současné alternativy chirurgické nekrektomie v odstranění devitalizovaných tkání u popálených pacientů. 2019.
  17. LIPOVÝ, Břetislav, Lucy VOJTOVA, Veronika STEPANKOVA, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Radka CHALOUPKOVÁ, Zdenek PAVLOVSKY, Martin FALDYNA, Eduard GOPFERT a Vanessa HEARNDEN. Stable fibroblast growth factors in burn medicine research. In Workshop of the European Club for Pediatric Burns. 2019.
  18. KNOZ, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Johana BABRNÁKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Martin FALDYNA, Jiří DAMBORSKÝ a Lucy VOJTOVÁ. Testování bilaminární kožní náhrady obohacené stabilním FGF2 na ex ovo a in vivo modelech. In Mezioborové přístupy v hojení ran, Lednice na Moravě. 2019.
  19. KEMPNÝ, Tomáš, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Andreas PRIOL a Jakub HOLOUBEK. The use of a Gore-Tex prosthesis to stabilise venous drainage in an amputated distal forearm replantation. European Journal of Plastic Surgery. New York: Springer Berlin Heidelberg, 2019, roč. 42, č. 5, s. 523-526. ISSN 0930-343X. doi:10.1007/s00238-019-01542-w.
  20. KEMPNÝ, Tomáš, Jiří PAROULEK, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ a Břetislav LIPOVÝ. Twisted two toes technique - our method of choice for thumb reconstruction. In II. international scientific-practical forum on plastic surgery and cosmetology, 26-28. 9. 2019, Tomsk, Sibiř. Rusko. 2019.
  21. KEMPNÝ, Tomáš, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK a Zdeněk DVOŘÁK. Use of medial femoral condyle flap and anterolateral thigh free flap in proxymal tibial posttraumatic non-union with multiple anastomosis - case report. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Mladá fronta a.s., 2019, roč. 61, 1-4, s. 28-31. ISSN 0001-5423.
  22. KNOZ, Martin, Zdeněk DVOŘÁK, Pavel NOVÁK, Igor STUPKA, Libor STREIT, Tomáš KUBEK, Jiří VESELÝ, Petr HÝŽA a Luboš DRAŽAN. Venous free flaps in digital and hand soft tissue defects reconstruction. In 11th European Plastic Surgery Research Council August 23-25 2019, Munich, Germany. 2019.

  2018

  1. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK, Martin KNOZ, Lucy VOJTOVÁ, Hana ŘIHOVÁ a Pavel BRYCHTA. Aplikace dermálních náhrad v klinické praxi, aneb je dnes již prostá autotransplantace dermoepidermálními štěpy překonaným standardem? In XVIII. DNY MLADÝCH CHIRURGŮ Prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. 2018. ISSN 1805-4579.
  2. KNOZ, Martin, Lucy VOJTOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Johana BABRNÁKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GOPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Hearnden VANESSA. Development of stable FGF2 enriched biopolymer nanostructured dermal substitute: Ex ovo and in vivo study. In 10th Anniversary of the European Plastic Surgery Research Council, August 23–25, 2018 Hamburg/Germany. 2018.
  3. KEMPNÝ, Tomáš, Martin KNOZ a Břetislav LIPOVÝ. EMPFF – extended medial plantar free flap. In XXXVIII. kongres České společnosti plastické chirurgie. 2018.
  4. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Eva NEDOMOVA, Filip RŮŽIČKA, Lukáš VACEK, Martin KNOZ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Lucy VOJTOVÁ. First in vitro preliminary results of newly developed temporary antibacterial biopolymer hydrogels with selected growth factors. In 19th Congress of the International society for burn injuries, New Delhi, India. 2018.
  5. LIPOVÝ, Břetislav, Lucy VOJTOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Johana BABRNÁKOVÁ, Veronika PAVLINAKOVA, Lucie VIŠTEJNOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Eva FILOVA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Vanessa HEARNDEN. Innovative collagen-based nanotechnologically modified dermal substitute containing stable fibroblast growth factor 2 (FGF2): first impression of in-vitro and in-vivo models. In 19th Congress of the International Society for Burn Injuries, New Delhi, India. 2018.
  6. LIPOVÝ, Břetislav, Lucy VOJTOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Johana BABRŇÁKOVÁ, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Lucie VIŠTEJNOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Eva FILOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Vanessa HEARNDEN. Inovativní dermální kolagenová matrix s nanovlákennou vrstvou obohacená o stabilní růstový faktor pro fibroblasty 2 (FGF2): První zkušenosti na in vitro a in vivo modelech. In 8th Central European Burn Congress, Bratislava. 2018. ISBN 978-80-972285-6-9.
  7. LIPOVÝ, Břetislav, Filip RAŠKA, Jakub HOLOUBEK, Radomír MAGER a Martin KNOZ. Paradigma chirurgické nekrektomie jako jediného efektivního nástroje v odstraňování devitalizovaných tkání u popálených pacientů. In XVIII. DNY MLADÝCH CHIRURGŮ. 2018. ISSN 0035-9351.
  8. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, eva NEDOMOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Lukáš VACEK, Martin KNOZ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Lucy VOJTOVÁ. Preliminary in vitro results of a temporary antimicrobial biopolymer hydrogel optimalization for selected growth factors in partial-thickness skin defects. 2018. ISBN 978-80-972285-6-9.
  9. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK, Martin KNOZ, Lucy VOJTOVÁ a Pavel BRYCHTA. První aplikace dermální náhrady Matriderm ® v lokální terapii rozsáhle popáleného chlapce. In X. mezinárodní konference Bioimplantologie 2018. 2018. ISBN 978-80-01-06425-2.
  10. KNOZ, Martin, Tomáš KEMPNÝ, Petr ŠÍN a Luboš DRAŽAN. Rekonstrukce defektů dolních končetin. In X. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ. 2018.
  11. KNOZ, Martin, Tomáš KEMPNÝ, Petr ŠÍN, Luboš DRAŽAN, Břetislav LIPOVÝ a Jakub HOLOUBEK. Rekonstrukce defektů dolních končetin. In Supplementum ke Kongresu sekce mladých chirurgů České chirurgické společnosti ČLS JEP Seč 14. – 15. 6. 2018, Rozhledy v Chirurgii. 2018. ISSN 0035-9351.
  12. KNOZ, Martin, Tomáš KEMPNÝ, Petr ŠÍN, Luboš DRAŽAN, Břetislav LIPOVÝ a Jakub HOLOUBEK. Rekonstrukce defektů dolních končetin. In Kongres sekce mladých chirurgů České chirurgické společnosti ČLS JEP Seč 14.–15. 6. 2018. 2018.
  13. KEMPNÝ, Tomáš, Martin KNOZ a Břetislav LIPOVÝ. Scrotal lymphoedema - one case with 7 years follow up. In XXXVIII. kongres České společnosti plastické chirurgie. 2018.
  14. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Martin KNOZ, Lucy VOJTOVÁ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Současné a budoucí trendy v použití a vývoji dermálních náhrad v rekonstrukční chirurgii. In XXXVIII. kongres České společnosti plastické chirurgie. 2018.
  15. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Lucy VOJTOVÁ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Martin KNOZ, Radomír MAGER, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Současné a budoucí perspektivy v použití dermálních náhrad u pacientů s termickým traumatem. In X. Mezinárodní konfres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2018.
  16. KNOZ, Martin, Lucy VOJTOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Johana BABRNÁKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Vanessa HEARNDEN. Vývoj biopolymerní nanostrukturované dermální náhrady: Ex ovo a in vivo studie. In Bioimplantologie 2018. 2018.
  17. KNOZ, Martin, Lucy VOJTOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Johana BABRNÁKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Vanessa HEARNDEN. Vývoj biopolymerní nanostrukturované dermální náhrady: In vivo studie na prasečím modelu. In Supplementum ke Kongresu sekce mladých chirurgů České chirurgické společnosti ČLS JEP Seč 14. – 15. 6. 2018, Rozhledy v Chirurgii. 2018. ISSN 0035-9351.
  18. KNOZ, Martin, Lucy VOJTOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Johana BABRNÁKOVÁ, Lucie VIŠTEJNOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Vanessa HEARNDEN. Vývoj biopolymerní nanostrukturované dermální náhrady: In vivo studie na prasečím modelu. 2018.

  2017

  1. LIPOVÝ, Břetislav, Markéta HANSLIANOVÁ, Jakub HOLOUBEK a Martin KNOZ. Ceftarolin fosamil: první zkušenosti v monoterapii u popálených pacientů. Antiinfectives. We Make Media s.r.o., 2017, roč. 8, č. 2, s. 15-17. ISSN 1804-4212.
  2. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Martin KNOZ, Jakub HOLOUBEK, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Ceftarolin fosamil (ZinforoTM) a výhody jeho použití v terapii komplikované infekce kůže a měkkých tkání u popálených pacientů. In XXI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, Praha, 2017. 2017.
  3. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Filip RAŠKA, Martin KNOZ a Ivan SUCHÁNEK. Infekční komplikace u pacientů s kritickým popálením: lokální management. In IX. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 2017. 2017.
  4. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Markéta HANSLIANOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Lokální antimikrobiální strategie u pacientů s kritickým termickým traumatem. In Rány a defetky. 2017. ISBN 978-80-87969-29-8.
  5. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Michaela CVANOVÁ, Filip RAŠKA, Hana ŘIHOVÁ, Martin KNOZ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Přidružené poranění a infekční komplikace u vysokonapěťových elektrotraumat – 10 letá retrospektivní analýza. In IX. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 2017. 2017.
  6. KEMPNÝ, Tomáš, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Jan PASKA a Petr JANOUŠEK. Rekonstrukce hypofaryngu ALT volným lalokem - kazuistika. Onkologie. Solen, 2017, roč. 11, č. 6, s. 315-318. ISSN 1802-4475. doi:10.36290/xon.2017.058.
  7. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Filip RAŠKA, Hana ŘIHOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Role cyklosporinu A v terapii pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou. In XXI. výroční konferenci České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, Praha, 2017. 2017.
  8. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Filip RAŠKA, Martin KNOZ, Hana ŘIHOVÁ, Radomír MAGER a Ivan SUCHÁNEK. Současné možnosti využití biologických krytů u pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou. In IX.mezinárodní konference Bioimplantologie. 2017.
  9. KEMPNÝ, Tomáš, Martin KNOZ a Břetislav LIPOVÝ. The extended medial plantar artery (EMPA) free flap for plantar foot defects. European Journal of Plastic Surgery. NEW YORK: SPRINGER, 2017, roč. 40, č. 6, s. 563-568. ISSN 0930-343X. doi:10.1007/s00238-017-1324-9.
  10. STUPKA, Igor, Lucie KUČEROVÁ, Petr VONDRA a Martin KNOZ. The use of medical leeches in ear replantation. In XI International Congress of Plastic Surgery. 2017.
  11. KEMPNÝ, Tomáš, Martin KNOZ a Jiří PAROULEK. Thumb Reconstruction Using Twisted Two Toes Technique. In 9th Congress of World Society for Reconstructive Microsurgery. 2017.
  12. KNOZ, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Veronika ŠVACHOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Lucy VOJTOVÁ. Užití pokročilých materiálů a nanomateriálů při ztrátových defektech plné tloušťky kůže, experimentální studie. In XV. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ. 2017.
  13. VOJTOVÁ, Lucy, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Martin FALDYNA, Eduard GOPFERT, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Veronika ŠVACHOVÁ, Johana BABRNÁKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Eva PROSECKÁ, Martin PLENCNER, Eva FILOVÁ, Barbara KUBEŠOVÁ, Vanessa HEARNDEN a Jiří DAMBORSKÝ. Vliv růstových faktorů na biologickou aktivitu nanostrukturovaných vstřebatelných kožních náhrad: in-vitro a in-vivo experimentální studie. In IX.mezinárodní konference Bioimplantologie. 2017.

  2016

  1. KNOZ, Martin a Tomáš KEMPNÝ. Single ALT free flap use for cervical and esophageal defect reconstruction. In Bozner Symposium of Plastic Surgery 2016. 2016.

  2010

  1. KNOZ, Martin a Robert STAFFA. Autologní vena femoralis superficialis při řešení infekce aortální cévní protézy. In 54. studentská vědecká konference MU LF, Brno, sborník abstrakt. 2010.
  2. KNOZ, Martin a Robert STAFFA. Autologní vena femoralis superficialis při řešení infekce aortální cévní protézy. In 54. studentská vědecká konference MU LF, Brno. 2010.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2023 12:21