Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. DRESLER, Petr, Renáta PŘICHYSTALOVÁ, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ a Jiří MACHÁČEK. Archeologické aktivity ÚAM FF MU na Břeclavsku. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2022. 2023.
  2. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Petr DRESLER, Denisa ZLÁMALOVÁ, Zuzana HOFMANOVÁ, Jiří MACHÁČEK a Vladimír SLÁDEK. Christian Pagans and Pagan Christians from Great Moravia (Case Study Based on Finds from Pohanskor near Břeclav). In EAA 2023 Belfast, 30th Aug. - 2nd Sept. 2023, Weaving Narratives. Abstract Book. 29th EAA Annual Meeting. 2023. ISBN 978-80-88441-05-2.
  3. ZLÁMALOVÁ, Denisa, Jiří MACHÁČEK, Renáta PŘICHYSTALOVÁ, Lumír POLÁČEK, Levente SAMU, Petr VELEMÍNSKÝ, Šárka KRUPIČKOVÁ, Johannes KRAUSE, Zuzana HOFMANOVÁ a Petr DRESLER. Inferring Social Structure and Biological Relatedness of Early Mediaeval Population in Moravia Using Ancient DNA. In EAA 2023 Belfast, 30th Aug. - 2nd Sept. 2023, Weaving Narratives. Abstract Book. 29th EAA Annual Meeting, 2023. 2023. ISBN 978-80-88441-04-5.
  4. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ, Jana ČERNOCKÁ a Markéta KULHÁNKOVÁ. Středověk (jinak) trvá #14 Byzantská literatura: zábava pro vyvolené, nebo středověké PR? In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2023.
  5. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ a Jana ČERNOCKÁ. Středověk (jinak) trvá 15# Archeogenetika. O potenciálu i riziku vědeckého pokroku. In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2023.
  6. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ, Jana ČERNOCKÁ a Jana VALTROVÁ. Středověk (jinak) trvá #16 Kříž, nebo půlměsíc? Křesťanské misie v Mongolské říši v soupeření s islámem. In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2023.
  7. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ a Jana ČERNOCKÁ. Středověk (jinak) trvá #17 Až nezůstane kámen na kameni. Ničení arménského kulturního dědictví. In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2023.
  8. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ, Jana ČERNOCKÁ a Věra KLONTZA. Středověk (jinak) trvá #18 Výkop do neznáma. Byzantská Kréta v období arabské expanze. In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2023.
  9. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ a Jana ČERNOCKÁ. Středověk (jinak) trvá #19 Středověký „landscape design“. Brány do nebes uprostřed divoké krajiny. In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2023.
  10. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ a Jana ČERNOCKÁ. Středověk (jinak) trvá #20 Speciální díl podcastu živě: Zápisky z cest po Kavkazu. In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2023.
  11. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ, Jana ČERNOCKÁ a Peter MILO. Středověk (jinak) trvá #21 Z paměti země. Skrytá bohatství bulharské Plisky (feat. Peter Milo). In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2023.
  12. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ a Jana ČERNOCKÁ. Středověk (jinak) trvá #22 Mezi Římem a Konstantinopolí: Česká pohádka o Cyrilu a Metodějovi v celoevropském kontextu. In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2023.
  13. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ a Jana ČERNOCKÁ. Středověk (jinak) trvá #23 Síla multikulturalismu: Středověká sicílie jako místo setkávání národů. In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2023.
  14. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ a Jana ČERNOCKÁ. Středověk (jinak) trvá #24 Runy nebo hlaholice? Kravské žebro z roku 600 s tajemným nápisem mění dějiny Slovanů! In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2023.
  15. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ, Jana ČERNOCKÁ a Jan GALETA. Středověk (jinak) trvá #25 Živě ze Znojma. Město dobrého vína. In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2023.
  16. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ a Jana ČERNOCKÁ. Středověk (jinak) trvá #26 Mont Saint Michel nebo Disneyland? In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2023.
  17. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ, Jana ČERNOCKÁ a Jiří NĚMEC. Středověk (jinak) trvá #27 Věda nebo propaganda? Humanitní vědy jako nástroj rasistické rétoriky feat. historik Jiří Němec. In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2023.
  18. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ a Jana ČERNOCKÁ. Středověk (jinak) trvá #28 Z Paříže vol. 1: Zrození gotiky? Opatství Saint Denis a divoké devadesátky. In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2023.
  19. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ a Jana ČERNOCKÁ. Středověk (jinak) trvá #29 Z Paříže vol. 2: Komu patří umění? Migrace, kolonialismus a sdílené dědictví. In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2023.
  20. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ a Jana ČERNOCKÁ. Středověk (jinak) trvá #30 Český granát do každé rodiny! aneb Výroba šperků ve středověku. In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2023.
  21. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Jana ČERNOCKÁ a Klára DOLEŽALOVÁ. Středověk (jinak) trvá #31 Záhada zlaté mozaiky polského knížete. In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2023.
  22. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Denisa ZLÁMALOVÁ, Zuzana HOFMANOVÁ, Jiří MACHÁČEK a Petr DRESLER. The formation of the hereditary elite in the Early Middle Ages. In 6th International Scientific Symposium in honour of Stjepan Gunčaja. Political and Social Structures in Early Medieval Central, South and Eastern Europe (9th - 15th centuries). Archaeological and historical evidence. 2023.

  2022

  1. ZLÁMALOVÁ, Denisa, Ilektra SCHULTZ, Guido GNECCHI-RUSCONE, Luca TRAVERSO, Petr DRESLER, Renáta PŘICHYSTALOVÁ, Sam MORRIS, Jiří MACHÁČEK, Daniel WEGMANN a Zuzana HOFMANOVÁ. Continuity and Discontinuity Preceding The Formation of Great Moravia in Pohansko Region. In 28th EAA Annual Meeting (Budapest, Hungary, 2022) – Abstract Book. 2022. ISBN 978-80-88441-02-1.
  2. MACHÁČEK, Jiří a Mária MÜLLEROVÁ. Phänomen Hacksilberschätze – die südmitteleuropäische Perspektive. In Biermann, Felix; Kieseler, Andreas; Pernicka, Ernst; von Richthofen, Jasper. Frühmittelalterliches Hacksilber im nördlichen westslawischen Raum : Archäologie und Archäometallurgie. 1. vyd. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2022. s. 281-293. ISBN 978-3-7749-4315-5.
  3. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ a Jana ČERNOCKÁ. Středověk (jinak) trvá #1 Představení. In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2022.
  4. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ a Jana ČERNOCKÁ. Středověk (jinak) trvá #10 Mistři kamene z úpatí Araratu. Arménská architektura jako osmý div světa. In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2022.
  5. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ a Jana ČERNOCKÁ. Středověk (jinak) trvá #11 Speciální díl podcastu živě: O poutnictví z Knihkupectví Barvič & Novotný. In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2022.
  6. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ, Jana ČERNOCKÁ a Pavel BOČEK. Středověk (jinak) trvá #12 Moskva jako třetí Řím a církev ve službách státu feat. Pavel Boček. In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2022.
  7. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ a Jana ČERNOCKÁ. Středověk (jinak) trvá #13 O ruském imperialismu. In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2022.
  8. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ a Jana ČERNOCKÁ. Středověk (jinak) trvá #2 Jak to vlastně vypadá, když se potkají archeolog a historik umění? In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2022.
  9. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ a Jana ČERNOCKÁ. Středověk (jinak) trvá #3 San Vitale. Kouzlo císařského dvora, nebo sexuální revoluce? In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2022.
  10. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ a Jana ČERNOCKÁ. Středověk (jinak) trvá #4 Pohansko. Palác velkomoravských velmožů, skutečně evropské sídlo! In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2022.
  11. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ a Jana ČERNOCKÁ. Středověk (jinak) trvá #5 Projektina skříňka. Souboj bohů na beauty case? In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2022.
  12. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ a Jana ČERNOCKÁ. Středověk (jinak) trvá #6 Archeologická revoluce pod barokním hávem: Hradiště sv. Hippolyta u Znojma. In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2022.
  13. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ a Jana ČERNOCKÁ. Středověk (jinak) trvá #7 Centrum, periferie, nebo most mezi Evropou a Asií? Tsromi a Gruzie. In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2022.
  14. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ a Jana ČERNOCKÁ. Středověk (jinak) trvá #8 Hádanka z Pohanska u Břeclavi. Středověké high-tech na Velké Moravě. In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2022.
  15. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Anna KELBLOVÁ, Margarita KHAKHANOVA, Klára DOLEŽALOVÁ, Jana ČERNOCKÁ a David ZBÍRAL. Středověk (jinak) trvá #9 Digital humanities. Katarská hereze mezi nulami a jedničkami feat. David Zbíral. In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2022.

  2021

  1. MACHÁČEK, Jiří, Margit BERNER, Petr DRESLER, Sylva DRTIKOLOVÁ KAUPOVÁ, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Vladimír SLÁDEK. Arms-bearers in separate graves from Great Moravia and the emergence of the Early Medieval military-aristocratic organization in East-Central Europe. Praehistorische Zeitschrift. Berlin: De Gruyter, 2021, roč. 96, č. 1, s. 248-285. ISSN 0079-4848. doi:10.1515/pz-2021-0020.
  2. MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Michaela PRIŠŤÁKOVÁ. Břeclav – Pohansko X. Sídelní areál na Severovýchodním předhradí. Archeologické výzkumy v letech 2008–2016. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 849 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 510. ISBN 978-80-210-9893-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9893-2021.
  3. MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Michaela PRIŠŤÁKOVÁ. Břeclav – Pohansko X. Sídelní areál na Severovýchodním předhradí. Archeologické výzkumy v letech 2008–2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 849 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 510. ISBN 978-80-210-9892-3.
  4. MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Michaela PRIŠŤÁKOVÁ. Břeclav - Pohansko X. Sídelní areál na Severovýchodním předhradí : archeologické výzkumy v letech 2008-2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2021. 849 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity 510. ISBN 978-80-210-9892-3.
  5. MACHÁČEK, Jiří. Großmähren im neuen Diskurs. Die Suche nach alternativen Erklärungsmodellen. In Stefan Albrecht. Goßmähren und seine Nachbarn. 1. vyd. Berlin: Peter Lang, 2021. s. 29-58. Forschungen zu Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 5. ISBN 978-3-631-84571-4.
  6. HANUŠ, Jiří, Stanislav BALÍK, Petr DVOŘÁK, Petr FIALA, Floss PAVEL, Horák PETR, Jirsa JAKUB, Jiří LACH, Jiří MACHÁČEK, Machula TOMÁŠ, Dominik MUNZAR, Noble IVANA, Sokol JAN, Soukup DANIEL a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Idea univerzity z české perspektivy. Rozhovory s Jiřím Hanušem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 213 s. Masaryk University Conversations 1. ISBN 978-80-210-9762-9.
  7. MACHÁČEK, Jiří, Stefan EICHERT, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER, Radek MĚCHURA, Peter MILO a Mathias MEHOFER. Lány – ein Produktionsort gegossenener Bronzen der Spätawarenzeit in der awarisch-slawischen Kontaktzone des unteren Thayatals. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Profi Press s.r.o., 2021, roč. 72, č. 2, s. 365-416. ISSN 0001-5210. doi:10.1556/072.2021.00014.
  8. INGROVÁ, Pavlína, Denisa ZLÁMALOVÁ, Jiří MACHÁČEK a Zuzana HOFMANOVÁ. Nový Ancient DNA Research Team na Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Česká antropologie: Časopis České společnosti antropologické. Olomouc: Česká společnost antropologická, 2021, roč. 71, č. 2, s. 14-17. ISSN 1804-1876.
  9. MACHÁČEK, Jiří, Robert NEDOMA, Petr DRESLER, Ilektra SCHULZ, Elias LAGONIK, Stephen JOHNSON, Ludmila KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Alena SLÁMOVÁ, Bastien LLAMAS, Daniel WEGMANN a Zuzana HOFMANOVÁ. Runes from Lany (Czech Republic) - The oldest inscription among Slavs. A new standard for multidisciplinary analysis of runic bones. Journal of Archaeological Science. London: Academic Press, 2021, roč. 127, č. 1, s. 1-8. ISSN 0305-4403. doi:10.1016/j.jas.2021.105333.
  10. MACHÁČEK, Jiří. Slave Trade in Great Moravia : Reality or Fiction? In Felix Biermann, Marek Jankowiak. The Archaeology of Slavery in Early Medieval Northern Europe. Cham: Springer, 2021. s. 113-126. Themes in Contemporary Archaeology. ISBN 978-3-030-73290-5. doi:10.1007/978-3-030-73291-2_9.
  11. KEMPF, Michael, Jan KOLÁŘ, Petr PAJDLA a Jiří MACHÁČEK. Theoretical Approaches to Computational Archaeology (CE TAG). 2021.
  12. MACHÁČEK, Jiří. Velkomoravská hradiska – vojenské pevnosti nebo proto-městská centra? In Hanuš, Jiří. Město a jeho symboly. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021. s. 29-38. ISBN 978-80-7325-519-0.

  2020

  1. MACHÁČEK, Jiří a Robert NEDOMA. Die Runeninschrift auf dem Rinderknochen von Břeclav, Flur Lány (Südmähren, Tschechische Republik). NOWELE. North-western European language evolution. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2020, roč. 73, č. 1, s. 116-122. ISSN 0108-8416. doi:10.1075/nowele.00036.mac.
  2. FLAMMER, Patrik G., Hannah RYAN, Stephen G. PRESTON, Renáta PŘICHYSTALOVÁ, Rainer WEISS, Valerie PALMOWSKI, Sonja BOSCHERT, Katarina FELLGIEBEL, Isabelle JASCH-BOLEY, Madita-Sophie KAIRIES, Ernst RÜMMELE, Dirk RIEGER, Beate SCHMID, Ben REEVES, Rebecca NICHOLSON, Louise LOE, Christopher GUY, Tony WALDRON, Jiří MACHÁČEK, Joachim WAHL, Mark POLLARD, Greger LARSON, Adrian L. SMITH a Sylvia WARREN. Epidemiological insights from a large-scale investigation of intestinal helminths in Medieval Europe. PLoS Neglected Tropical Diseases. San Francisco: Public Library of Science, 2020, roč. 14, č. 8, s. 1-20. ISSN 1935-2735. doi:10.1371/journal.pntd.0008600.
  3. EICHERT, Stefan, Jiří MACHÁČEK a Nina BRUNDKE. Grenze – Kontaktzone – Niemandsland. Die March-Thaya-Region während des frühen Mittelalters. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich. Wien: Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie, 2020, roč. 36, č. 1, s. 52-67. ISSN 1011-0062.
  4. MACHÁČEK, Jiří. Magnate Court at Pohansko Near Břeclav. In Great Moravian Elites From Mikulčice. 1. vyd. Brno: Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno, 2020. s. 158-160. Czech Academy of Sciences. ISBN 978-80-7524-032-3.
  5. MACHÁČEK, Jiří. Marxisti, pseudomarxisti a neomarxisti v české archeologii. In Nodl, Martin; Węcowski, Piotr. Marxismus a medievistika : společné osudy? 1. vyd. Praha: FILOSOFIA : nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2020. s. 47-57. Colloquia mediaevalia Pragensia 22. ISBN 978-80-7007-647-7.

  2019

  1. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Petr DRESLER a Jiří MACHÁČEK. Břeclav - Pohansko, sezóna 2018. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2018. 2019.
  2. MACHÁČEK, Jiří. Conclusion : Who was the man buried in grave H153 in Pohansko and what happened to him and his family at the end of Great Moravia. In Macháček, Jiří; Wihoda, Martin. The Fall of Great Moravia : Who Was Buried in Grave H153 at Pohansko near Břeclav? 1. vyd. Leiden: Brill, 2019. s. 187-202. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 54. ISBN 978-90-04-39287-8. doi:10.1163/9789004392878_009.
  3. MACHÁČEK, Jiří, Peter MILO, Wolfgang BREIBERT, Petr DRESLER, Stefan EICHERT, Anna PANKOWSKÁ a Friedel STRATJEL. Das frühmittelalterliche Hügelgräberfeld von Bernhardsthal. 1. vyd. Krems: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Abteilung Kunst und Kultur, Landessammlungen Niederösterreich, 2019. 144 s. Archäologische Forschungen in Niederösterreich, Neue Folge, Band 7. ISBN 978-3-903150-58-4.
  4. PETŘÍK, Jan, Libor PETR, Katarína ADAMEKOVÁ, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Anna POTŮČKOVÁ, Zuzana LENĎÁKOVÁ, Marcin FRĄCZEK, Petr DRESLER, Jiří MACHÁČEK, Tomasz KALICKI a Lenka LISÁ. Disruption in an alluvial landscape: settlement and environment dynamics in the Alluvium of the river Dyje at the Pohansko archaeological site (Czech Republic). Quaternary International. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, roč. 511, MAR 30, s. 124-139. ISSN 1040-6182. doi:10.1016/j.quaint.2018.04.013.
  5. EICHERT, Stefan, Jiří MACHÁČEK a Nina BRUNDKE. Frontier – Contact Zone – No Man’s Land : The March/Morava – Thaya/Dyje. Borderregion during the Early Middle Ages. In Popovic, Mihailo St; Polloczek, Veronika; Koschicek, Bernhard; Eichert, Stefan. Power in Landscape : Geographic and Digital Approaches on Historical Research. Leipzig: Eudora-Verlag, 2019. s. 45-63. Digitising Patterns of Power. ISBN 978-3-938533-69-7.
  6. MACHÁČEK, Jiří. Svatopluk’s Three Wands : the Collapse and Regeneration of Early Mediaeval Empires. In Bárta, Miroslav; Kovář, Martin. Civilisations : Collapse and Regeneration. Addressing the Nature of Change and Transformation in History. 1. vyd. Praha: Academia, 2019. s. 271-314. Academia Publishing House. ISBN 978-80-200-2907-2.
  7. MACHÁČEK, Jiří a Martin WIHODA. The Fall of Great Moravia : Who Was Buried in Grave H153 at Pohansko near Břeclav? 1. vyd. Leiden: Brill, 2019. 253 s. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 54. ISBN 978-90-04-39287-8. doi:10.1163/9789004392878.
  8. MACHÁČEK, Jiří a Vladimír SLÁDEK. The Great Moravian Rotunda at Pohansko and an osteobiographical profile of its Founder. In Macháček, Jiří; Wihoda, Martin. The Fall of Great Moravia : Who Was Buried in Grave H153 at Pohansko near Břeclav? 1. vyd. Leiden: Brill, 2019. s. 1-38. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 54. ISBN 978-90-04-39287-8. doi:10.1163/9789004392878_002.
  9. KOŠTA, Jiří, Jiří HOŠEK, Petr DRESLER, Jiří MACHÁČEK a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Velkomoravské meče z Pohanska u Břeclavi a okolí – nová revize. Památky archeologické. AV ČR, Archeologický ústav, 2019, roč. 110, č. 1, s. 173-235. ISSN 0031-0506.

  2018

  1. SLÁDEK, Vladimír, Jiří MACHÁČEK, Eliška MAKAJEVOVÁ, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Martin HORA. Body mass estimation in skeletal samples using the hybrid approach: the effect of population-specific variations and sexual dimorphism. Archaeological and Anthropological Sciences. HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2018, roč. 10, č. 4, s. 833-847. ISSN 1866-9557. doi:10.1007/s12520-016-0400-6.
  2. MACHÁČEK, Jiří, Petr DRESLER a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Das Ende Großmährens – Überlegungen zur relativen und absoluten Chronologie des ostmitteleuropäischen Frühmittelalters. Praehistorische Zeitschrift. Berlin - New York: Walter de Gruyter, 2018, roč. 93, č. 2, s. 307-348. ISSN 0079-4848. doi:10.1515/pz-2018-0010.
  3. MACHÁČEK, Jiří. Great Moravia - independent Slavic kingdom or Frankish march? An archaeological view. In Vostočnaja Evropa v drevnosti i strednovjekovie. Moskva, 17.-20. 4. 2018. 2018. ISBN 978-5-94067-486-3.
  4. DRESLER, Petr, Nela DOLÁKOVÁ, Jiří MACHÁČEK, Jaroslav ŠKOJEC, Petr KOČÁR a Adéla POKORNÁ. Nový nález velkomoravské studny na severovýchodním předhradí Pohanska. In Konference 24. Kvartér, 30. 11. 2018, Brno. 2018. ISBN 978-80-210-9115-3.
  5. MACHÁČEK, Jiří a Daša PAVLOVIČ. Spurs of the Bašelj type - evidence of the connection between Carniolan and Moravian elites in the Early Middle Ages. In Lux, Judita; Štular, Benjamin; Zanier, Katharina. Our heritage: the Slavs. 1. vyd. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 2018. s. 140-159. Vestnik XXVII. ISBN 978-961-6990-36-3.
  6. MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. The second Great Moravian church from Pohansko near Břeclav. In Tomasz Janiak; Dariusz Stryniak. Architektura w początkach państw Europy Środkowej. Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, 2018. s. 9-25. ISBN 978-83-61391-19-7.
  7. PETŘÍK, Jan, Nela DOLÁKOVÁ, Slavomír NEHYBA, Zuzana LENĎÁKOVÁ, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Katarína ADAMEKOVÁ, Libor PETR, Petr DRESLER a Jiří MACHÁČEK. Zaniklý meandr u Severního předhradí archeologické lokality Pohansko u Břeclavi. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno, 2018, roč. 25, 1-2, s. 41-48. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2018-1-2-41.

  2017

  1. MACHÁČEK, Jiří. Archaeological knowledge of Pohansko near Břeclav. In Pavel Kouřil. Wielkie Morawy = Great Moravia. Gniezno - Szczecin: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, 2017. s. 287-290. Wielkie Morawy. ISBN 978-83-61391-15-9.
  2. MACHÁČEK, Jiří. Bommelohrringe und Pressblechfibeln zu Beginn der frühmittelalterlichen Körperbestattung Ostmitteleuropas. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2017, roč. 69, č. 3, s. 476-492. ISSN 0323-1267.
  3. BALCÁRKOVÁ, Adéla, Petr DRESLER a Jiří MACHÁČEK. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 645 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 476. ISBN 978-80-210-8865-8.
  4. BALCÁRKOVÁ, Adéla, Petr DRESLER a Jiří MACHÁČEK. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 645 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 476. ISBN 978-80-210-8865-8.
  5. BALCÁRKOVÁ, Adéla, Petr DRESLER a Jiří MACHÁČEK. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 645 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 476. ISBN 978-80-210-8866-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8866-2017.
  6. SLÁDEK, Vladimír a Jiří MACHÁČEK. Skeletons from the Pohansko second church cemetery: summary and conclusions. In Sládek, Vladimír; Macháček, Jiří. At the End of Great Moravia: Skeletons from the Second Church Cemetery at Pohansko-Břeclav (9th-10th Century A.D.). Oxford: BAR Publishing, 2017. s. 187-194. BAR International Series 2836. ISBN 978-1-4073-1576-8.
  7. MACHÁČEK, Jiří a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. The archaeological background of the skeletal remains: the second church at the northeast suburb at Pohansko. In Sládek, Vladimír; Macháček, Jiří. At the End of Great Moravia: Skeletons from the Second Church Cemetery at Pohansko-Břeclav (9th-10th Century A.D.). Oxford: BAR Publishing, 2017. s. 1-12. BAR International Series 2836. ISBN 978-1-4073-1576-8.
  8. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Petr DRESLER a Jiří MACHÁČEK. Výzkumy na Pohansku a jeho okolí  – sezóna 2016. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2016. 2017.

  2016

  1. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Archeologické výzkumy vědecko‐výzkumné základny UAM Pohansko u Břeclavi v roce 2015. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2015. 2016.
  2. SLÁDEK, Vladimír, Jiří MACHÁČEK, Eliška MAKAJEVOVÁ, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Martin HORA. Body mass estimation in skeletal samples using the hybrid approach : the effect of population-specific variations and sexual dimorphism. Archaeological and Anthropological Sciences. Berlin Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 2016, Neuveden, č. 1, s. 1-15. ISSN 1866-9557. doi:10.1007/s12520-016-0400-6.
  3. MACHÁČEK, Jiří, Petr DRESLER, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Vladimír SLÁDEK. Břeclav - Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 506 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 455. ISBN 978-80-210-8455-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8455-2016.
  4. MACHÁČEK, Jiří. Člen oborové komise doktorského studijního oboru Teorie a dějiny umění na FF MU. Komise doktorského studijního oboru Teorie a dějiny umění na FF MU, 2016.
  5. MACHÁČEK, Jiří. člen oborové rady doktorského studijního programu Biologie, oboru Antropologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, Brno. oborová rada doktorského studijního programu Biologie, oboru Antropologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, Brno, 2016.
  6. KAUPOVÁ, Sylva, Petr VELEMÍNSKÝ, Estelle HERRSCHER, Vladimír SLÁDEK, Jiří MACHÁČEK, Lumír POLÁČEK a Jaroslav BRŮŽEK. Diet in transitory society : isotopic analysis of medieval population of Central Europe (ninth–eleventh century AD, Czech Republic). Archaeological and Anthropological Sciences. Berlin Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 2016, Neuveden, č. 1, s. 1-20. ISSN 1866-9557. doi:10.1007/s12520-016-0427-8.
  7. MACHÁČEK, Jiří. Großmähren im neuen Diskurs. Die Suche nach alternativen Erklärungsmodellen. In Historische Kommission für die Böhmischen Länder / Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz - Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie. 2016.
  8. MACHÁČEK, Jiří, Ernst LAUERMANN, Peter MILO a Friedel STRATJEL. KG Bernhardsthal, MG Bernhardsthal, Mnr. 15105.14.01. Fundberichte aus Österreich. Wien: Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., 2016, roč. 53, č. 1, s. 197-198. ISSN 0429-8926.
  9. MACHÁČEK, Jiří. Spurs of Bašelj type as an evidence of the connection between Carantanian, Carniolian and Moravian elites in the Early Middle Ages. In Our Heritage: The Slavs, Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia. Kranj (Slovenia). 2016.
  10. MACHÁČEK, Jiří. Velkomoravská rotunda na Pohansku a její zakladatel. In Macháček, Jiří; Wihoda, Martin. Pád Velké Moravy aneb Kdo byl pohřben v hrobu 153 na Pohansku u Břeclavi? Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 10-53. Prameny české historie ; svazek 2. ISBN 978-80-7422-548-2.

  2015

  1. BIERMANN, Felix, Jiří MACHÁČEK a Franz SCHOPPER. An Dyje und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). Bonn: Habelt-Verlag, 2015. 351 s. Studien zur Archäologie Europas 25. ISBN 978-3-7749-3786-4.
  2. BIERMANN, Felix, Jiří MACHÁČEK a Franz SCHOPPER. Arbeitsprogramm und Zielstellungen des Projektes. In Biermann, Felix; Macháček, Jiří; Schopper, Franz. An Thaya und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). Bonn: Habelt-Verlag, 2015. s. 15-16. Studien zur Archäologie Europas 25. ISBN 978-3-7749-3786-4.
  3. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Jiří MACHÁČEK a Petr DRESLER. Archeologický výzkum Břeclavi - Pohanska: severovýchodní předhradí a "Na Včelách". In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2014. 2015.
  4. MACHÁČEK, Jiří. Croats and Moravians. Two Early Mediaeval Gentes on the Eastern Edge of the Carolingian Empire. A Comparative View. In Croats and Carolingians. Revisited: Fifteen years later, Split, Chorvatsko. 2015.
  5. MACHÁČEK, Jiří. Člen oborové rady doktorského studijního programu Egyptologie na Univerzitě Karlově, Praha. 2015.
  6. MACHÁČEK, Jiří. Das neu entdeckte Hügelgräberfeld in Bernhardsthal. In Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie, Institut für Urgeschichte und historische Archäologie, Vídeň, Rakousko. 2015.
  7. BALCÁRKOVÁ, Adéla, Petr DRESLER, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Die archäologische Erforschung des Fundorts Kostice-„Zadní hrúd“. In Biermann, Felix; Macháček, Jiří; Schopper, Franz. An Thaya und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). Bonn: Habelt-Verlag, 2015. s. 84-114. Studien zur Archäologie Europas 25. ISBN 978-3-7749-3786-4.
  8. MACHÁČEK, Jiří. Die methodische Grundlage: Die Systemtheorie. In Biermann, Felix; Macháček, Jiří; Schopper, Franz. An Thaya und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). Bonn: Habelt-Verlag, 2015. s. 16-18. Studien zur Archäologie Europas 25. ISBN 978-3-7749-3786-4.
  9. MACHÁČEK, Jiří. Ein Gegenstand unbekannter Funktion im Kontext der großmährischen und karolingisch-pannonischen Elitengräber. In Heinrich-Tamáska, Orsolya; Herold, Hajnalka; Straub, Péter; Vida, Tivadar. "Castellum, civitas, urbs“ – Zentren und Eliten im frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa – Centres and Elites in Early Medieval East-Central Europe. Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf GmbH, 2015. s. 265-276. Castellum Pannonicum Pelsonense, Bd. 6. ISBN 978-3-89646-156-8.
  10. MACHÁČEK, Jiří. Eine vergleichende Analyse von Gars/Thunau und Pohansko (zwei benachbarte Zentralorte am östlichen Rand der karolingischen Welt). In 50 JAHRE ARCHÄOLOGIE IN THUNAU. Zur Situation eines österreichischen Langzeitprojektes.Tagung im MAMUZ Museum Mistelbach. 2015.
  11. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Radek MĚCHURA. Entwicklung der Besiedlung und der Kulturlandschaft im unteren Dyjetal im Frühmittelalter. In Biermann, Felix; Macháček, Jiří; Schopper, Franz. An Thaya und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). Bonn: Habelt-Verlag, 2015. s. 41-64. Studien zur Archäologie Europas 25. ISBN 978-3-7749-3786-4.
  12. MACHÁČEK, Jiří. Great Moravian and Carolingian male elite. The problem of identity. In Collective Identity in the Context of Medieval Studies. 2015.
  13. MACHÁČEK, Jiří. Long 9th century in Moravia. The Case of Pohansko near Břeclavi. In How long is the 9th century A. D. in the Carpathian Basin. New Data . New Approaches. 2015.
  14. MACHÁČEK, Jiří. O Velké Moravě, archeologii raného středověku i o nás samých. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2015, roč. 67, č. 3, s. 464-494. ISSN 0323-1267.
  15. SLÁDEK, Vladimír, Jiří MACHÁČEK, Christopher RUFF, Eliška SCHUPLEROVÁ, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Martin HORA. Population-specific stature estimation from long bones in the early medieval Pohansko (Czech Republic). American Journal of Physical Anthropology. USA: Wiley-Liss, 2015, roč. 158, č. 2, s. 312-324. ISSN 0002-9483. doi:10.1002/ajpa.22787.
  16. BIERMANN, Felix a Jiří MACHÁČEK. Systemanalyse der frühmittelalterlichen Gesellschaften im mährischen Raum und im nordwestslawischen Binnenland anhand der archäologischen Funde. In Biermann, Felix; Macháček, Jiří; Schopper, Franz. An Thaya und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). Bonn: Habelt-Verlag, 2015. s. 287-320. Studien zur Archäologie Europas 25. ISBN 978-3-7749-3786-4.
  17. MACHÁČEK, Jiří. The rise of urbanism in the East-Central Europe. The sacral and profane concept of the space within Early Mediaeval central places. In European Archaeological Assotiation: 21st Annual Meeting, Glasgow, UK. 2015.
  18. MACHÁČEK, Jiří. Unteres Dyjetal – topographisch-historische Situation und Forschungsstand. In Biermann, Felix; Macháček, Jiří; Schopper, Franz. An Thaya und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). Bonn: Habelt-Verlag, 2015. s. 19-26. Studien zur Archäologie Europas 25. ISBN 978-3-7749-3786-4.
  19. BIERMANN, Felix, Jiří MACHÁČEK a Franz SCHOPPER. Vorwort. In Biermann, Felix; Macháček, Jiří; Schopper, Franz. An Dyje und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). Bonn: Habelt-Verlag, 2015. s. 13. Studien zur Archäologie Europas 25. ISBN 978-3-7749-3786-4.
  20. PETR, Libor, Jan PETŘÍK, Jiří MACHÁČEK, Petr DRESLER, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ a Zuzana LENĎÁKOVÁ. Vztah aluvia Dyje a ranně středověkého osídlení na Pohansku u Břeclavi: paleoekologie a geoarcheologie. In 21. Kvartér. 21st Quaternary Conference. Abstract book. 2015.

  2014

  1. DRESLER, Petr, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Jiří MACHÁČEK. Archeologický výzkum severovýchodního předhradí Pohanska u Břeclavi 2012-2013. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2014, roč. 50, č. 53, s. 45-56. ISSN 0449-0436.
  2. MACHÁČEK, Jiří. Člen oborové komise doktorského studia programu Archeologie na Masarykově univerzitě, Brno. 2014.
  3. MACHÁČEK, Jiří. Člen panelu 405 - Archeologie a starší dějiny (do roku 1780) Grantové agentury ČR. 2014.
  4. MACHÁČEK, Jiří. Člen rady doktorského studia programu Archeologie FF Západočeské univerzity v Plzni. 2014.
  5. MACHÁČEK, Jiří. Člen redakční rady Archeologických rozhledů, Akademie věd ČR. 2014. ISSN 0323-1267.
  6. MACHÁČEK, Jiří. Člen Vědecké rady Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2014.
  7. MACHÁČEK, Jiří. člen vědecké rady Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2014.
  8. MACHÁČEK, Jiří. Člen vědecké rady Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2014.
  9. KOLÁŘ, Jan a Jiří MACHÁČEK. David Válek a kol.: Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách (výzkumy z let 1947–1950). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2014, roč. 66, č. 3, s. 548-551.
  10. MACHÁČEK, Jiří. Die Entwicklung der Siedlungsstrukturen im mährisch-bayerisch-ungarischen Grenzgebiet nach dem Untergang Großmährens. Kollaps oder Neubeginn? In Kleinjung, Christine Alexandra; Albrecht, Stefan. Das lange 10. Jahrhundert. Struktureller Wandel zwischen Zentralisierung und Fragmentierung, äußerem Druck und innerer Krise. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2014. s. 263-282. ISBN 978-3-88467-228-0.
  11. MACHÁČEK, Jiří, Wolfgang BREIBERT, Petr DRESLER, Ernst LAUERMANN, Peter MILO, Martin OBENAUS, Friedl STRATJEL a Klára ŠABATOVÁ. KG Bernhardsthal, MG Bernhardsthal, Mnr. 15105.13.02. Fundberichte aus Österreich. Wien, 2014, roč. 52, č. 1, s. 204-205. ISSN 0429-8926.
  12. DRESLER, Petr, Jiří GRÜNSEISEN, Jiří MACHÁČEK, Peter MILO, Anna PANKOWSKÁ a Klára ŠABATOVÁ. Od makro- k mikrogisu. Výzkumy české expedice v rakouském Bernhardsthalu I. In Počítačová podpora v archeologii 13, Svratka 2014. 2014. ISBN 978-80-87365-67-0.
  13. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko near Břeclav. In Kouřil, Pavel. Great Morava and the beginnings of christianity. Brno: The Institute of Archaeology of the Academy of Science of the Czech Republic, Brno, 2014. s. 196-199. ISBN 978-80-86023-54-0.
  14. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Jiří MACHÁČEK, Petr DRESLER a Pavel ČÁP. Pokračování výzkumu severovýchodního předhradí Pohanska. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. 2014.
  15. SLÁDEK, Vladimír, Jiří MACHÁČEK, Christopher RUFF, Eliška SCHUPLEROVÁ, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Martin HORA. Stature estimation from long bones in the Early Medieval population at Pohansko (Czech Republic): Applicability of regression equations. In American Journal of Physical Anthropology. 2014. ISSN 0002-9483.
  16. MACHÁČEK, Jiří. Strážci hranic: Sikulové a Pečeněhové na řece Moravě. Dějiny a současnost : kulturně historická revue. Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost, 2014, roč. 36, č. 7, s. 18-21. ISSN 0418-5129.
  17. MACHÁČEK, Jiří. The Byzantine mission and evidence of its activities in Pohansko near Břeclav. In Kouřil, Pavel. The Cyril and Methodius mission and Europe – 1150 Years Since the Arrival of the Thessaloniki Brothers in Great Moravia. Brno: The Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno, 2014. s. 92-101. ISBN 978-80-86023-51-9.
  18. MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Pavel ČÁP, Petr DRESLER, Antonín PŘICHYSTAL, Renáta PŘICHYSTALOVÁ, Eliška SCHUPLEROVÁ a Vladimír SLÁDEK. Velkomoravská rotunda z Pohanska u Břeclavi. Památky archeologické. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2014, roč. 105, č. 1, s. 87-153. ISSN 0031-0506.
  19. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Výzkum polykulturní lokality Kostice - Zadní hrúd v roce 2013. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2014, roč. 50, č. 53, s. 358-362. ISSN 0449-0436.

  2013

  1. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Jiří MACHÁČEK, Petr DRESLER a Pavel ČÁP. Archeologické prospekce a archeologický výzkum na hradisku Pohansko a v jeho zázemí v roce 2012. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
  2. MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER a Peter MILO. Archeologický výzkum raně středověkého sídliště Kostice – Zadní hrúd v letech 2009–2011. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2013, roč. LXV, č. 4, s. 735-775. ISSN 0323-1267.
  3. MACHÁČEK, Jiří. Člen Editorial Board časopisu Studia Universitatis Cibiniensis - Series Historica, Editura Universitatii LUCIAN BLAGA din Sibiu, Rumunsko. 2013. ISSN 1584-3165.
  4. MACHÁČEK, Jiří. Člen oborové komise doktorského studijního programu Antrhopology and Human Genetics na Univerzitě Karlově, Praha. 2013.
  5. MACHÁČEK, Jiří. Člen panelu 405 - Archeologie a starší dějiny (do roku 1780) Grantové agentury ČR. 2013.
  6. MACHÁČEK, Jiří, Petr DRESLER, Ernst LAUERMANN, Peter MILO a Friedel STRATJEL. Das neu entdeckte Hügelgräberfeld in Bernhardsthal/ Föhrenwald-Pfoarwiesn im Kontext der archäologischen Forschung am Zusammenfluss von March und Thaya. In Lauerman, Ernst; Trebsche, Peter. Beiträge zum Tag der Niederösterreichischen Landesarchäologie. Asparn / Zaya: Urgeschichte museum Niederösterreich Asparn / Zaya, 2013. s. 76-80. ISBN 3-85460-280-4.
  7. MACHÁČEK, Jiří, Petr DRESLER a Michal RYBNÍČEK. Dendrochronologische Datierung der frühmittelalterlichen Agglomeration in Pohansko bei Břeclav und der so genannte Blatnica-Mikulčice – Horizont. In Dulinicz, Marek; Sławomir Moździoch, Sławomir. The Early Slavic settlement in Central Europe in the light of new dating evidence. Wrocław: Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Science, 2013. s. 151-167. ISBN 978-83-63760-10-6.
  8. MACHÁČEK, Jiří a Martin WIHODA. Dolní Podyjí mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologicko-historická interpretace výsledků interdisciplinárního výzkumu z let 2007–2012. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2013, roč. LXV, č. 4, s. 878-894. ISSN 0323-1267.
  9. MACHÁČEK, Jiří. Great Moravian Central Places and their Practical Function, Social Significance and Symbolic Meaning. In Ettel, Peter; Werther, Lukas. Zentrale Orte und Zentrale Räume des Frühmittelalters in Süddeutschland. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2013. s. 235-248. ISBN 978-3-88467-212-9.
  10. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK, Peter MILO a Friedel STRATJEL. KG Bernhardsthal, MG Bernhardsthal. Fundberichte aus Österreich. Wien, 2013, roč. 51, č. 1, s. 186-187. ISSN 0429-8926.
  11. MACHÁČEK, Jiří. Klappwaagen, Gewichte und Münzen. Eine Studie zum mährischen-niederösterreichischen Grenzraum im frühen Mittelalter. In Theune, Cladia - Scharrer-Liška, Gabriele - Huber, Elfriede Hannelore - Kühtreiber, Thomas. Stadt - Land - Burg. Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf GmbH, 2013. s. 365-376. Internationale Archäologie, Studia honoraria ; 34. ISBN 978-3-89646-553-5.
  12. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK, Peter MILO a Friedel STRATJEL. LLS jako součást komplexní archeologické prospekce v zázemí raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi. In Gojda, Martin; John, Jan et al. Archeologie a letecké laserové skenování krajiny = Archaeology and Airborne Laser Scanning of the Landscape. 1. vyd. Plzeň: Katedra archeologie, Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 111-126. ISBN 978-80-261-0194-9.
  13. MACHÁČEK, Jiří a Jan VIDEMAN. Monetisation of early medieval Moravia in the light of new archaeological discoveries in the Lower Dyje Region (Czech Republic). In Bogucki, Mateusz; Rębkowski, Marian. Economies, Monetisation and Society in West Slavic Lands 800–1200 AD. Szczecin: Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, Centre for Medieval Archeology of the Baltic Region in SzczecinChair of Archaeology, Szczecin University, 2013. s. 177-199. ISBN 978-83-63760-16-8.
  14. VIDEMAN, Jan a Jiří MACHÁČEK. Nové mincovní nálezy z dolního Podyjí v kontextu raně středověké Moravy. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. LXV, č. 4, s. 851-871. ISSN 0323-1267.
  15. MACHÁČEK, Jiří. Nový začátek. U kolébky dnešních civilizací (600-1000). In Bárta, Miroslav; Kovář, Martin. Civilizace a dějiny : historie světa pohledem dvaceti českých vědců. Praha: Academia, 2013. s. 231-257. Humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2301-8.
  16. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Raně středověké lokality Kostice – Zadní hrúd a Kostice – Louky od Břeclavska. Drobnohled povrchové, geofyzikální a letecké prospekce. In Chvojka, Ondřej. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku : sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. - 7. 3. 2013. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s. 95-99. ISBN 978-80-87311-43-1.
  17. MACHÁČEK, Jiří a Radek MĚCHURA. Raně středověké olovo z jižní Moravy a hutnické centrum na Slezsko-krakovské vysočině. In Boroń, Piotr. Argenti Fossores et alii. Wrocław: Chronicon, 2013. s. 275-287. Chronica Silesiae Superioris I. ISBN 978-83-935760-6-7.
  18. DRESLEROVÁ, Gabriela, Mária HAJNALOVÁ a Jiří MACHÁČEK. Subsistenční strategie raně středověkých populací v dolním Podyjí. Archeozoologické a archeobotanické vyhodnocení nálezů z výzkumu Kostice – Zadní hrúd (2009–2011). Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. LXV, č. 4, s. 825-850. ISSN 0323-1267.
  19. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Vývoj osídlení a kulturní krajiny dolního Podyjí v raném středověku. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. LXV, č. 4, s. 663-705. ISSN 0323-1267.

  2012

  1. MACHÁČEK, Jiří. Archeologie údolní nivy aneb Proč možná zanikla Velká Morava. Vesmír. Praha: Vesmír s.r.o., 2012, roč. 91, č. 10, s. 566-569. ISSN 0042-4544.
  2. MACHÁČEK, Jiří. Brorsson, Torbjörn, The pottery from the early medieval trading site and cemetery at Groß Strömkendorf, Lkr. Nordwestmecklenburg, Frühmittelalterliche Archäologie zwischen Ostsee und Mittelmeer Bd. 1, Forschung zu Groß Strömkendorf - III, ISBN 9783895007514, Wiesbaden, 2010. In Památky archeologické. Praha: AÚ AV ČR, 2012. s. 438-440. ISSN 0031-0506.
  3. MACHÁČEK, Jiří. Člen panelu 405 - Archeologie a starší dějiny (do roku 1780) Grantové agentury ČR. 2012.
  4. MACHÁČEK, Jiří. «Great Moravian State» - a controversy in Central European medieval studies. Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. Sankt-Peterburg, 2012, Neuveden, č. 1, s. 5-26. ISSN 1995-848X.
  5. KLANICOVÁ, Evženie a Jiří MACHÁČEK. Naši předkové z Kančí obory. Archeologický výzkum na lokalitě Břeclav-Líbivá. Malovaný kraj. Břeclav: Malovaný kraj, 2012, XLVIII, č. 1, s. 12-13. ISSN 0323-1542.
  6. BIERMANN, Felix a Jiří MACHÁČEK. Pennigsberg und Pohansko : vergleichende Untersuchungen zu Landnutzungssystemen und Siedlungsstrukturen im frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa. In Biermann, Felix; Kersting, Thomas; Klammt, Anne; Westphalen, Thomas. Transformationen und Umbrüche des 12./13. Jahrhunderts. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 64. Langenweißbach: Beier & Beran. Archäologische Fachliteratur, 2012. s. 181-190. ISBN 978-3-941171-56-5.
  7. PARMOVÁ, Klára, Eva DROZDOVÁ, Jana BENEŠOVÁ a Jiří MACHÁČEK. Possibilities of determination of blood groups from historical human remains. Contribution to archeological and anthropologic research. In Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński. Funeralia Lednickie - spotkanie 14. Poznaň, Poland: Stowarzyszenie naukowe archeologów polskich, 2012. s. 247-253. ISBN 978-83-931388-1-4.
  8. GALUŠKA, Luděk, Jiří MACHÁČEK, Karol PIETA a Hedvika SEDLÁČKOVÁ. The glass of Great Moravia : vessel and window glass, and small objects. Journal of Glass Studies. Corning, NY: The Corning Museum of Glass, 2012, roč. 54, č. 1, s. 61-92. ISSN 0075-4250.
  9. MACHÁČEK, Jiří. "Velkomoravský stát“ – kontroverze středoevropské medievistiky. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2012, roč. LXIV, č. 4, s. 775-787. ISSN 0323-1267.
  10. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Výzkum polykulturní lokality Kostice : Zadní hrúd v roce 2011. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2012, roč. 48, č. 51, s. 340-344. ISSN 0449-0436.
  11. ČÁP, Pavel, Petr DRESLER, Jiří MACHÁČEK a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Výzkum velkomoravské sakrální architektury a přilehlého pohřebiště na severovýchodním předhradí Pohanska u Břeclavi. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2012, roč. 48, č. 51, s. 344-352. ISSN 0449-0436.
  12. MACHÁČEK, Jiří. Wie entwickelten sich die frühmittelalterliche Kulturlandschaft und Siedlungshierarchie? Von der Peripherie ins Zentrum und wieder zurück. Eine Fallstudie: Pohansko bei Břeclav/Lundenburg (Südmähren). In Österreichisches Archäologisches Institut, Zentrale Wien, „Römerzeit / Frühmittelalter Siedlungsdynamik von Zentren und Peripherie“. 2012.

  2011

  1. MACHÁČEK, Jiří. Člen Komise Ministerstva kultury ČR pro přípravu novely památkového zákona. 2011.
  2. MACHÁČEK, Jiří. Člen rady časopisu Slavia Antiqua (Poznań, Polsko). 2011. ISSN 0080-9993.
  3. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Die Entwicklung der Siedlungsstrukturen an der unteren Thaya nach dem Untergang Großmährens. Kollaps oder Neubeginn? In System of Land Use and Settlement Structures as a Framework for the Rise and Fall of Early Medieval Societies in Eastern Central Europe, Panská Lhota 11. – 14. 10. 2010. 2011.
  4. MACHÁČEK, Jiří a Šimon UNGERMAN. Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. In Studien zur Archäologie Europas 14. 1. vyd. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2011. 689 s. ISBN 978-3-7749-3730-7.
  5. MACHÁČEK, Jiří. Fünfzig Jahre archäologische Ausgrabungen in Pohansko bei Břeclav. In Macháček, Jiří - Ungerman, Šimon. Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas, Band 14. 1. vyd. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2011. s. 15-33, 18 s. ISBN 978-3-7749-3730-7.
  6. MILO, Peter, Petr DRESLER a Jiří MACHÁČEK. Geopysical prospection at the Břeclav - Pohansko stronghold. In Macháček, Jiří - Ungerman, Šimon. Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas, Band 14. 1. vyd. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2011. s. 79-88. ISBN 978-3-7749-3730-7.
  7. ČÁP, Pavel, Petr DRESLER, Jiří MACHÁČEK a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Grossmährische Kirchen in Pohansko bei Břeclav. In Lumír Poláček - Jana Maříková-Kubková. Internationale Tagungen in Mikulčice VIII. 1. vyd. Brno: Archeologický ústav AVČR, Brno, v.v.i., 2011. s. 187-204. ISBN 978-80-86023-92-2.
  8. MACHÁČEK, Jiří. Jan Videman – Josef Paukert: Moravské denáry 11.–12. století (Kroměříž 2009). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2011, LXIII, č. 2, s. 370-371. ISSN 0323-1267.
  9. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Kostice - Zadní hrúd v roce 2010. Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2011, roč. 47, č. 50, s. 291-296. ISSN 0449-0436.
  10. ČÁP, Pavel, Jiří MACHÁČEK, Josef ŠPAČEK a Martin HLOŽEK. Tajemství výroby velkomoravského šperku. Archeologický experiment. Praha: Koniasch Latin Press, 2011. 160 s. KLP. ISBN 978-80-86791-86-9.
  11. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Jiří MACHÁČEK a Petr DRESLER. Výzkumy vědecko-výzkumné stanice Pohansko u Břeclavi v roce 2010. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2010. 2011.
  12. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Wer hat das Tor der Herren von Pohansko überwacht? Die Reiter und Krieger in den Grabungsfunden vom Burgwall Břeclav-Pohansko. In Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa. 2011.

  2010

  1. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Archeologické výzkumy a prospekce vědecko-výzkumné stanice Pohansko u Břeclavi. In Přehledy výzkumů na Moravě 2010. 2010.
  2. BOUZEK, Jan, Martin GOJDA, Jan KLÁPŠTĚ, Jiří MACHÁČEK, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ, Vladimír PODBORSKÝ a Pavel VAŘEKA. Česká archeologie na rozcestí. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2010, LXII, č. 4, s. 712-714. ISSN 0323-1267.
  3. MACHÁČEK, Jiří. Člen Vědecké rady Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2010.
  4. DRESLER, Petr, Barbora HUMLOVÁ, Jiří MACHÁČEK, Michal RYBNÍČEK, Jaroslav ŠKOJEC a Jitka VRBOVÁ-DVORSKÁ. Dendrochronologické datování raně středověké aglomerace na Pohansku u Břeclavi. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Lidové noviny, 2010. s. 112-138, 750-752, 39 s. ISBN 978-80-7422-027-2.
  5. DRESLER, Petr, Barbora HUMLOVÁ, Jiří MACHÁČEK, Michal RYBNÍČEK, Jaroslav ŠKOJEC a Jitka VRBOVÁ-DVORSKÁ. Dendrochronologické datování raně středověké aglomerace na Pohansku u Břeclavi. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R.. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Lidové noviny, 2010. 39 s. ISBN 978-80-7422-027-2.
  6. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Mapa archeologických lokalit zjištěných systematickou prospekcí (okr. Břeclav). 2010.
  7. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Lenka VARGOVÁ a Jiří MACHÁČEK. Medical-anthropological analysis of bone remains from the 5th century (Líbivá, Czech Republic). In 18th European meeting of the Paleopathology Association. 2010.
  8. GREGEROVÁ, Miroslava, Renata ČOPJAKOVÁ, Veronika BERÁNKOVÁ, Petr BIBR, Vladimír GOŠ, Dana HANULÁKOVÁ, Martin HLOŽEK, Blanka HOLUBOVÁ ZÁVODNÁ, Lucie KRISTOVÁ, Zuzana KULJOVSKÁ, Jiří MACHÁČEK, Marian MAZUCH, Rudolf PROCHÁZKA, Radek ŠKODA a Dalibor VŠIANSKÝ. Petroarcheologie keramiky v historické minulosti Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 311 s. Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5168-3.
  9. MACHÁČEK, Jiří. The Rise of Medieval Towns and States in East Central Europe : Early Medieval Centres as Social and Economic Systems. Leiden - Boston: Koninklijke Brill NV, 2010. 562 s. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages. ISBN 978-90-04-18208-0.
  10. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Výzkum raně středověkého sídliště a pohřebiště v Kosticích - Zadním Hrúdu. Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2010, roč. 49, č. 46, s. 188-191. ISSN 0449-0436.
  11. MACHÁČEK, Jiří. Zur Methode der Bearbeitung der (frühmittelalterlichen) Keramik aus Siedlungsarealen. In Analysing Pottery. Processing - Classification - Publication. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2010. s. 41-71, 30 s. ISBN 978-80-223-2748-0.

  2009

  1. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Břeclav-Pohansko: Stav zpracování výzkumů předhradí. In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 54-61. ISBN 978-80-210-4971-0.
  2. MACHÁČEK, Jiří. Disputes over Great Moravia: chiefdom or state? the Morava or the Tisza River? Early Medieval Europe. Wiley-Blackwell, 2009, roč. 17, č. 3, s. 248–267. ISSN 0963-9462.
  3. MACHÁČEK, Jiří. Michal Ernée. Pravěké kulturní souvrství jako archeologický pramen. Památky archeologické Supplementum 20. Praha 2008. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2009, roč. 61, č. 3, s. 567-569. ISSN 0323-1267.
  4. MACHÁČEK, Jiří. Praktische Funktion, gesellschaftliche Bedeutung und symbolischer Sinn der frühgeschichtlichen Zentralorte in Mitteleuropa. 2009.
  5. MACHÁČEK, Jiří. Praktische Funktion, gesellschaftliche Bedeutung und symbolischer Sinn der frühgeschichtlichen Zentralorte in Mitteleuropa. Brno: Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2009. Internationale Konferenz, Abstracts.

  2008

  1. DOSTÁL, Bořivoj, František KALOUSEK a Jiří MACHÁČEK. Die Kirche von Pohansko bei Břeclav (Mähren). In Die frühmittelalterlichen Wandmalereien Mährens und der Slowakei. Archäologischer Kontext und herstellunstechnologische Analyse. 1. vyd. Innsbruck: Römisch-germanisches Zentralmuseum Mainz und Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien, 2008. s. 63-77. Monogr. z. Frühgeschichte u.Mittelalterarchäologie. ISBN 978-3-7030-0457-5.
  2. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Die Vorburgen des frühmittelalterlichen Zentralortes in Pohansko bei Břeclav. In Burg - Vorburg - Suburbium : zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, 2008. s. 229-270. ISBN 80-86023-84-2.
  3. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Digitální dokumentace archeologického výzkumu opevnění. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 237-251. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.
  4. MACHÁČEK, Jiří. Großmähren, das Ostfränkische Reich und der Beginn des Staatsbildungsprozesses in Ostmitteleuropa - Archäologische Perspektiven. In Im Schnittpunkt frühmittelalterlicher Kulturen. Niederösterreich an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert. St. Pölten: Niederösterreichisches Landesarchiv, 2008. s. 249-282, 35 s. Mitteilungen aus dem NÖ Landesarchiv 13. ISBN 978-3-901635-15-1.
  5. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Hospodářské zázemí raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni,, 2008. s. 120- 147, 29 s. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.
  6. MACHÁČEK, Jiří. Neustupný, Evžen. Metoda archeologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 206 s. ISBN 978-80-7380-075-8. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008, LX, č. 3, s. 611-613. ISSN 0323-1267.
  7. MACHÁČEK, Jiří. Palatium der mährischen Herrscher in Pohansko bei Břeclav. Quaestiones Medii Aevi Novae. Warszawa: Societas Vistulana, 2008, roč. 13, č. 1, s. 107-125. ISSN 1427-4418.
  8. DRESLER, Petr, Michal KUČERA, Jiří MACHÁČEK, Radek PETRŽELKA, Marek VLACH a Ondřej ŽÍDEK. POHAN DATA SERVER - digitální datový sklad archeologické organizace. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni,, 2008. s. 30-46. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.
  9. MACHÁČEK, Jiří. Středoevropský model a jeho archeologické testování. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, roč. 106, č. 3, s. 598-626. ISSN 0862-6111.
  10. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Surovinová základna raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi. In Forum Urbes Medii Aevi VII "Surovinová základna a její využití ve středověkém městě", Křtiny. 2008.
  11. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. The hinterland of an Early Mediaeval centre at Pohansko near Břeclav. In Das wirtschäftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, 2008. s. 313-325. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 31. ISBN 978-80-86023-81-6.
  12. MACHÁČEK, Jiří. Úvod. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni,, 2008. s. 3-5. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.

  2007

  1. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Archeologické struktury ve formálním a geografickém prostoru na Pohansku u Břeclavi. In Počítačová podpora v archeologii 6. Chodová Planá. 2007.
  2. MACHÁČEK, Jiří. Člen Rady Archeologického ústavu Akademie věd České Republiky, Praha, veřejné výzkumné instituce. 2007 - 2015.
  3. MACHÁČEK, Jiří. Early medieval centre in Pohansko near Břeclav/Lundeburg:munitio, emporium or palatium of the rulers of Moravia? In Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, Vol. 1: The Heirs of the Roman West, Edited by Joachim Henning. Berlin - New York: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007. s. 473-498. ISBN 978-3-11-018356-6.
  4. MACHÁČEK, Jiří. Editor řady Studien zur Archäologie Europas, Habelt-Verlag Bonn, Německo. Studien zur Archäologie Europas, 2007.
  5. MACHÁČEK, Jiří. Peter Stadler, Quantitative Studien zur Archäologie der Awaren I. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2007, LIX, č. 1, s. 163-168, 8 s. ISSN 0323-1267.
  6. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko bei Břeclav. Ein frühmittelalterliches Zentrum als sozialwirtschaftliches System. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2007. 441 s. Studien zur Archäologie Europas 5. ISBN 978-3-7749-3487-0.
  7. MACHÁČEK, Jiří, Miroslava GREGEROVÁ, Martin HLOŽEK a Jiří HOŠEK. Raně středověká kovodělná výroba na Pohansku u Břeclavi. Památky archeologické. Praha, 2007, XCVIII, č. 1, s. 129-184. ISSN 0031-0506.
  8. MACHÁČEK, Jiří, Nela DOLÁKOVÁ, Petr DRESLER, Pavel HAVLÍČEK, Šárka HLADILOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Alena ROSZKOVÁ a Libuše SMOLÍKOVÁ. Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí. Archeologické rozhledy. Praha, 2007, LIX, č. 2, s. 278-314, 36 s. ISSN 0323-1267.
  9. MACHÁČEK, Jiří. Tschavdar Kirilov, Die Stadt des Frühmittelalters in Ost und West. Archäologische Befunde Mitteleuropas im Vergleich zur östlichen Balkanhalbinsel, Studien zur Archäologie Europas 3. Habelt - Verlag. Bonn 2006. 222 pp., 65 drawings. Quaestiones Medii Aevi Novae. Warszawa: Societas Vistulana, 2007, vol. 12, č. 1, s. 403-404. ISSN 1427-4418.
  10. MACHÁČEK, Jiří. 8.3. Pohansko bie Břeclav (Lundenburg). In Schicksalsjahr 907. Die Schlacht bei Pressburg und das frühmittelaterliche Niederösterreich. St. Pölten: NÖ Institut für Landeskunde, 2007. s. 155-159. Eine Publikation des NÖ Landesarchivs. ISBN 978-3-901635-11-3.

  2006

  1. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Aplikace GIS při výzkumu zázemí raně středověkých center. In Počítačová podpora v archeologii 5. Jelenice. 2006.
  2. MACHÁČEK, Jiří. Breclav - Pohansko. Siedlungsagglomeration in Lesni skolka. Digitalkatalog der archäologischen Quellen. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
  3. MACHÁČEK, Jiří. Cena Jana Rulfa. Archeologický ústav AV ČR Praha, 2006.
  4. MACHÁČEK, Jiří. Člen oborové komise doktorského studia programu Archeologie na Masarykově univerzitě, Brno. 2006.
  5. MACHÁČEK, Jiří. Člen rady doktorského studia programu Archeologie FF Západočeské univerzity v Plzni. 2006.
  6. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Digitální dokumentace výzkumu opevnění. In Počítačová podpora v archeologii 5. Jelenice. 2006.
  7. MACHÁČEK, Jiří. Otto Gründler Memorial Endowment - Travel Award. Congress Awards Committee, The Medieval Institute, Western Michigan University, Kalamazoo, USA, 2006.

  2005

  1. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Dokumentace výzkumu digitálními prostředky. In Počítačová podpora v archeologii 4. Roztoky. 2005.
  2. MACHÁČEK, Jiří. Raně středověké Pohansko u Břeclavi: munitio, palatium, nebo emporium moravských panovníků? Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR v Praze, 2005, LVII, č. 1, s. 100-138. ISSN 0323-1267.

  2004

  1. MACHÁČEK, Jiří a Michal KUČERA. GIS and the Excavation of the Early Medieval Centre in Pohansko, Czech Republic. In Enter the Past. The E-way into the Four Dimensions of Cultural Heritage. BAR International Series 1227. Oxford: Archaeopress, Publisher of British Archaeological Reports, 2004. s. 246-249. ISBN 1-84171-592-1.
  2. MACHÁČEK, Jiří. Post-Roman towns and trade in Europe, Byzantium and the Near-East, New methods of structural, comparative and scientific analysis in archaeology. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2004, LVI, č. 3, s. 694-696. ISSN 0323-1267.
  3. MACHÁČEK, Jiří. Rekonstrukce kultiště na Pohansku u Břeclavi. ERA 21 - ekologie, realizace, architektura. Brno: ERA group, spol. s r.o., 2004, roč. 4, č. 4, s. 70-72. ISSN 1213-6212.
  4. MACHÁČEK, Jiří. Tivadar Vida: Die awarenzeitliche Keramik I. (6.-7. stol.). Varia Archaeologica Hungarica VIII. Berlin Budapest 1999, 325 stran textu, 175 tabulek, 8 barevných tabulek. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR v Praze, 2004, LVI, č. 1, s. 243-250. ISSN 0323-1267.
  5. MACHÁČEK, Jiří a Jiří GOLÁŇ. Velkomoravské hradisko Pohansko a jeho zázemí. In Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. 1. vyd. Břeclav: Moraviapress Břeclav, a.s., 2004. s. 513-526, 12 s. Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. ISBN 80-86181-68-5.

  2003

  1. MACHÁČEK, Jiří. Archeologie, historie a teorie systémů. In Sedmdesát neustupných let. Plzeň: Katedra archeologie, FHS ZČU v Plzni, 2003. s. 121-129, 10 s. Sborník k životnímu jubileu prof. E. Neustupného. ISBN 80-86473-63-5.
  2. MACHÁČEK, Jiří a Michal KUČERA. Back to the Future. Geo:connexion. Huntingdon: GEO:connexion Limited, 2003, volume 2, issue 1, s. 48-50. ISSN 1476-8941.
  3. MACHÁČEK, Jiří a Michal KUČERA. Masaryk University unearths the past. Global Link, Intergraph Mapping and Geospatial Solutions International Newsletter. Huntsville: Intergraph, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 13.
  4. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko-Břeclav. In Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Berlin - New York: Walter de Gruyter GmbH & Co., 2003. s. 226-230. Band 23. ISBN 3-11-017535-5.
  5. MACHÁČEK, Jiří, Jiří GOLÁŇ a Michal KUČERA. The Application of GIS in the Archaeology - intra and inter site analysis in Breclav - Pohansko, Czech Republic. In Digital Earth - Information Resources for Global Sustainability, Proceedings. Brno: Masaryk University Brno, 2003. s. 246-262. ISBN 80-210-3223-5.

  2002

  1. MACHÁČEK, Jiří. Břeclav - Pohansko V. Sídlištní aglomerace v Lesní školce. Digitální katalog archeologických pramenů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 101 s. Spisy MU v Brně Filozofická fakulta.Číslo 340. ISBN 80-210-2820-3.
  2. MACHÁČEK, Jiří. Die neue Funde der ältesten verzierten frühslawischen Keramik in Mähren. In Frühe Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen. 1. vyd. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2002. s. 177-181. ISBN 961-6169-22-X.
  3. MACHÁČEK, Jiří. Slavko Ciglenečki: Tinje nad Loko pri Žusmu. Poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina. Ljubljana 2000. Sabine Ladstätter: Die materielle Kultur der Spätantike in den Ostalpen. Wien 2000. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR v Praze, 2002, LIV, č. 1, s. 339-343. ISSN 0323-1267.
  4. MACHÁČEK, Jiří. Wirschafltich-soziale Struktur des frühmittelalterlichen Zentrums und sein Hinterland. In Brücken für die Forschung. Abstracts. Bonn: Alexander von Humboldt - Stiftung, 2002. s. 20.

  2001

  1. MACHÁČEK, Jiří a Michal B. SOUKUP. Bibliografická služba a internet. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2001, LIII, č. 1, s. 182. ISSN 0323-1267.
  2. MACHÁČEK, Jiří. Hej Slované aneb hřebenová vlnice jako etnoidentifikační znak. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2001, roč. 53, č. 2, s. 355-356. ISSN 0323-1267.
  3. MACHÁČEK, Jiří a Michal KUČERA. Pohansko a GIS. GEOinfo. Brno: Computer Press, a.s., 2001, VIII, č. 4, s. 30-33. ISSN 1211-1082.
  4. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko bei Břeclav - ein bedeutendes Zentrum Großmährens. In Velká Morava mezi Východem a Západem. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2001. s. 275-290. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 17. ISBN 80-86023-28-1.
  5. MACHÁČEK, Jiří. Raně středověká aglomerace Břeclav-Pohansko. In Město Břeclav. 1. vyd. Břeclav-Brno: Město Břeclav, 2001. s. 104-117. ISBN 80-7275-025-9.
  6. MACHÁČEK, Jiří a Michal KUČERA. Räumliche Analysen der archäologischen Daten von Pohansko bei Breclav/Lundenburg mit Hilfe des GIS. In Archäologie und Computer 2000, Workshop 5. Wien: Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie, 2001. s. 44-61. ISBN 3-902086-03-3.
  7. MACHÁČEK, Jiří. Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy a syntézy, modely. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 299 s. ISBN 80-210-2525-5.

  2000

  1. MACHÁČEK, Jiří a Andrej PLETERSKI. Altslawische Kultstrukturen in Pohansko bei Břeclav (Tschechische Republik). Studia mythologica Slavica. Ljubljana: ZRC SAZU, 2000, III, č. 1, s. 9-22. ISSN 1408-6271.
  2. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Lenka VARGOVÁ a Jiří MACHÁČEK. Antropologicko-lékařský výzkum kosterních pozůstatků z doby stěhování národů (Líbivá u Břeclavi) (Předběžné sdělení). In Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana I. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 63-69. ISBN 80-210-2547-6.
  3. MACHÁČEK, Jiří. Člen redakční rady Archeologických rozhledů, Akademie věd ČR. 2000. ISSN 0323-1267.
  4. MACHÁČEK, Jiří. Die heiligen Bezirke in Pohansko bei Břeclav-ein Beitrag zur Kenntnis des Heidentums und des Christentums der mitteleuropäischen Slawen im frühen Mittelalter,. In Handbuch zur Ausstellung I, Europas Mitte um 1000 (hsg. von A. Wieczorek u. H.-M. Hinz). 1. vyd. Stuttgart: Präsidium der Deutschen Verbände für Altertumsforschung, Deutsches Historisches Museum zu Berlin, 2000. s. 405-406. ISBN 3-8062-1544-8.
  5. MACHÁČEK, Jiří. K absolutní a relativní chronologii keramiky středodunajské kulturní tradice na jižní Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity M 5, Řada archeologická. Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 2000, 1,, s. 25-56. ISSN 1211-6327.
  6. MACHÁČEK, Jiří. Konnie L. Westcott - R. Joe Brandon (eds.): Practical Applications of GIS for Archaeologists. A Predictive Modeling Toolkit. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2000, roč. 52, č. 3, s. 556-558. ISSN 0323-1267.
  7. MACHÁČEK, Jiří a Michal KUČERA. Pohan - GIS der archäologischen Lokalität. In Archäologie und Computer 1999. 1. vyd. Wien: Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie, 2000. s. 103-146. ISBN 3-902086-01-7.
  8. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko bei Břeclav. In Handbuch zur Ausstellung I, Europas Mitte um 1000 (hsg. von A. Wieczorek u. H.-M. Hinz). 1. vyd. Stuttgart: Präsidium der Deutschen Verbände für Altertumsforschung, Deutsches Historisches Museum zu Berlin, 2000. s. 330-332. ISBN 3-8062-1544-8.
  9. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko u Břeclavi po roce 1990. Příspěvek ke čtyřicátému výročí zahájení archeologických výzkumů. In Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana I. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 9-19. ISBN 80-210-2547-6.
  10. MACHÁČEK, Jiří. Zpráva o archeologickém výzkumu Břeclav-Líbivá 1995-1998. In Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana I. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 39-62. ISBN 80-210-2547-6.

  1999

  1. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Lenka VARGOVÁ a Jiří MACHÁČEK. Anthropological and Paleopathological Analysis of Human Bone Remains from the 5 th Century. In IV. th International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička, Abstracts. 1. vyd. Praha: CHarles University, Faculty of Science and Czech anthropological society, 1999. s. 65. ISBN 80-86277-05-4.
  2. MACHÁČEK, Jiří. Evžen Neustupný (ed.): Space in prehistoric Bohemia. Prague: Institute of Archaeology 1998. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 1999, LI, č. 3, s. 577-579. ISSN 0323-1267.
  3. MACHÁČEK, Jiří. Na památku PhDr. Jany Vignatiové, CSc. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 1999, č. 4, s. 62. ISSN 1211-3384.

  1998

  1. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Lenka VARGOVÁ a Jiří MACHÁČEK. An Artificially Deformed Skull from Líbivá,District Břeclav (Czech Republic). In XIIth European Meeting of the Paleopathology Association, Abstracts. Praha: Charles University, Institute for the History of Medicine, 1998. s. 47.
  2. KUČERA, Michal a Jiří MACHÁČEK. POHAN - GIS v rukou archeologů odhaluje tajemství raně středověkého hradiska Pohansko u Břeclavi. GEOinfo. Ostrava: Computer Press, a.s., 1998, roč. 98, č. 6, s. 56-59. ISSN 1211-1082.
  3. MACHÁČEK, Jiří. Projev Mgr. Jiřího Macháčka zástupce vedoucího archeologického výzkumu Pohansko přednesený v rámci vernisáže dne 3.7. 1998. Břeclav: Muzejní spolek v Břeclavi, 1998. 3 s. Zpravodaj Muzejního spolku v Břeclavi 1998.
  4. MACHÁČEK, Jiří. Studie zur Keramik der mitteldanubischen Kulturtradition. Slovenská archeológia. Nitra: Archeologický ústav SAV, 1998, XLV, 2,, s. 353-418. ISSN 1335-0102.

  1997

  1. MACHÁČEK, Jiří a Evženie KLANICOVÁ. Die Gräber aus der Völkerwanderungszeit in Břeclav / Lundenburg - Líbivá. In Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike im mittleren Donauraum. 1. vyd. Brno: Archeologický ústav AV ČR v Brně, 1997. s. 57-65. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno č. 8. ISBN 80-86023-07-9.
  2. MACHÁČEK, Jiří. Christian Pescheck: Fränkisches Reihengräberfeld von Kleinlangheim, Lkr. Kitzingen/Nordbayern.Römisch - germanische Kommission des Deutschen archäologischen Instituts. Germanische Denkmäler der Völkerwanderungszeit,Serie A,Band XVII,Mainz am Rhein 1996. Památky archeologické. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 1997, LXXXVIII, č. 1, s. 151-155. ISSN 47063.
  3. KOŠTUŘÍK, Pavel a Jiří MACHÁČEK. Komentář ke "Kodu moravské domácí eneolitické keramiky". In Počítačová podpora v archeologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. s. 47-92. ISBN 80-210-1562-4.
  4. MACHÁČEK, Jiří. Metoda základního zpracování archeologických vědeckých dat s pomocí počítačové podpory. In Macháček, J. (ed): Počítačová podpora v archeologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. s. 33-45. ISBN 80-210-1562-4.
  5. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko u Břeclavi - pracoviště moderní archeologie. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Nadace MU, 1997, roč. 1997, č. 8, s. 20-22. ISSN 1211-6866.
  6. KUČERA, Michal a Jiří MACHÁČEK. Teorie a praxe zpracování archeologických výzkumů s pomocí prostředků GIS/LIS. In Macháček, J. (ed): Počítačová podpora v archeologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. s. 145-172. ISBN 80-210-1562-4.

  1996

  1. MACHÁČEK, Jiří. Archeologie a Internet. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1996, M1, č. 1, s. 82-89. ISSN 1211-6327.
  2. MACHÁČEK, Jiří. Syposium Ethnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau im 6.-11. Jh. Slovácko : společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 1996, XXXVII, č. 1, s. 147-149. ISSN 8086185001.

  1995

  1. MACHÁČEK, Jiří. Die Analyse des Brandgräberfeldes von Břeclav-Pohansko. Bemerkungen zur slawischen Ethnogenese in Mitteleuropa. Archaeologia Austriaca : Beiträge zur Paläanthropologie, Ur- und Frühgeschichte Österreichs. Wien: Franz Deuticke, 1995, roč. 79, č. 1, s. 219-231. ISSN 0003-8008.
  2. MACHÁČEK, Jiří. Keramika středodunajské kulturní tradice. Příspěvek k disku.i o terminologii raného středověku. In Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. s. 61-67. Řada archelogicko-klasická E40. ISBN 80-210-1411-3.

  1993

  1. MACHÁČEK, Jiří. Analýza žárového pohřebiště z Břeclavi- Pohanska. Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1993, roč. 1991, s. 33-39. ISSN 1211-7250.
  2. MACHÁČEK, Jiří. K teorii archeologických systémů. In Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993. s. 197-201. Řada archeologicko-klasická E 38.
  3. MACHÁČEK, Jiří. Revizní výzkum na hradisku Vala u Sobůlek (okr. Hodonín). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1993, roč. 1989, s. 42-43. ISSN 1211-7250.

  1992

  1. MACHÁČEK, Jiří. Starohradištní obydlí z Břeclavi-Pohanska. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univezita v Brně, 1992. s. 103-114. Řada archeologicko-klasická E 37. ISBN 80-210-0602-1.

  1990

  1. MACHÁČEK, Jiří. Plány a projekty studentů archeologie. Univerzitas. Brno: Masarykova univerzita, 1990, roč. 90, č. 5, s. 98-100. ISSN 1212-8139.
  2. MACHÁČEK, Jiří a Jana STUCHLÍKOVÁ. Zpráva o výzkumu eponymního naleziště ve Věteřově (okr. Hodonín). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1990, roč. 1987, č. 1, s. 34-35. ISSN 1211-7250.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2023 10:41