Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. ŘEHULKOVÁ, Hana. Bydlíme s Heideggerem. Host literární měsíčník. Brno: Host, 2020, roč. 36, č. 5, s. 77 - 78. ISSN 1211-9938.
 2. ŘEHULKOVÁ, Hana. Historie šílenství v době klasicismu. první. Brno: Host, 2020. 3 s. ISSN 1211-9938.
 3. ŘEHULKOVÁ, Hana. Josef Čapek a estetika "okraje". In Pašteková, Michaela; Brezňan, Peter. Estetika centra a periférie - Centrum a periféria estetiky. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2020. s. 310 - 319. ISBN 978-80-972624-3-3.
 4. ŘEHULKOVÁ, Hana. Kdy začala být existence komplikovaná? Host literární měsíčník. Brno: Host, 2020, roč. 36, č. 2, s. 61-62. ISSN 1211-9938.
 5. ŘEHULKOVÁ, Hana. Masarykova Univerzita Masarykova. Studia Philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 67, č. 1, s. 49 - 52. ISSN 1803-7445.
 6. ŘEHULKOVÁ, Hana. Pojem „pravda“ v diskuzi K. Čapka a T. G. Masaryka. In Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti II., 5. - 6. 11. 2020, Olomouc. 2020.
 7. 2019

 8. ŘEHULKOVÁ, Hana. Art Therapy via Catharsis. In Holinková, Markéta; Adámková, Lenka. Life in Health 2019 : Research and Practice. první. Brno: Masaryk University Press, 2019. s. 7-11. ISBN 978-80-210-9484-0.
 9. ŘEHULKOVÁ, Hana. Arteterapie : léčba katarzí. In Život ve zdraví 2019, 5. - 6. 9. 2019, Brno. 2019.
 10. ŘEHULKOVÁ, Hana. Josef Čapek a estetika "okraje". In ESTETIKA CENTRA A PERIFÉRIE, 23. - 25. 10. 2019, Bratislava. 2019.
 11. ŘEHULKOVÁ, Hana. Něco s něčím souvisí. Host literární měsíčník. Brno: Host, 2019, roč. 35, č. 5, s. 62 - 63. ISSN 1211-9938.
 12. ŘEHULKOVÁ, Hana. Šílená civilizace, nebo civilizované šílenství? Host literární měsíčník. Brno: Host, 2019, roč. 35, č. 8, s. 62-63. ISSN 1211-9938.
 13. 2018

 14. ŘEHULKOVÁ, Hana. Filozofie opět v nesnázích. Host literární měsíčník. Brno: Host, 2018, roč. 34, č. 7, s. 2, 72 - 73. ISSN 1211-9938.
 15. ŘEHULKOVÁ, Hana. Nabokovův neskutečný život. Host literární měsíčník. Brno: Host, 2018, roč. 34, č. 6, s. 60 - 61. ISSN 1211-9938.
 16. ŘEHULKOVÁ, Hana. T. G. Masaryk – zdraví jako profylaxe a výchova. In Barbora Hošková, Jitka Slaná Reissmannová. Život ve zdraví 2018 : teorie a praxe. první. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 71-74. ISBN 978-80-210-9176-4.
 17. ŘEHULKOVÁ, Hana. T. G. Masaryk : zdraví je profylaxe a výchova. In Život ve zdraví 2018, 6. - 7. 9. 2018, Brno. 2018.
 18. ŘEHULKOVÁ, Hana. Vypravěčská opulence z města měst. Host literární měsíčník. Brno: Host, 2018, roč. 34, č. 10, s. 61-62. ISSN 1211-9938.
 19. 2017

 20. ŘEHULKOVÁ, Hana. Byl jednou jeden filolog (recenze). Host literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2017, roč. 33, č. 8, s. 72-73. ISSN 1211-9938.
 21. ŘEHULKOVÁ, Hana. Lucerna. Brno: Divadlo V, 2017.
 22. ŘEHULKOVÁ, Hana. Nové pryč, staré sem! (recenze). Host literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2017, roč. 33, č. 9, s. 68-69. ISSN 1211-9938.
 23. ŘEHULKOVÁ, Hana. Sorokin na rožni. In Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2017. s. 86-88. ISSN 1211-9938.
 24. 2016

 25. ŘEHULKOVÁ, Hana. Bestia triumphans. In Host. první. Brno: Host, 2016. s. 18-19. ISSN 1211-9938.
 26. ŘEHULKOVÁ, Hana. Jan Patočka o Ingardenově pojetí literárního díla. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 63, č. 1, s. 5-11. ISSN 1803-7445.
 27. ŘEHULKOVÁ, Hana. Karel Čapek a objektivní metoda v estetice. In BRAK - Brněnský analytický kroužek, 9. 5. 2016, Brno. 2016.
 28. ŘEHULKOVÁ, Hana. Kdo zavraždil Karlova otce? Host. Brno: Host, 2016, XXXII., 8., s. 89-90. ISSN 1211-9938.
 29. ŘEHULKOVÁ, Hana. Když se punker usadí. In Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2016. s. 92-93. ISSN 1211-9938.
 30. ŘEHULKOVÁ, Hana. McEwan na stříbrném plátně. In Host. první. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2016. s. 37-39. ISSN 1211-9938.
 31. ŘEHULKOVÁ, Hana. Racionalismus ve filozofii a estetice Karla Čapka. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 63, č. 2, s. 65-70. ISSN 1803-7445.
 32. ŘEHULKOVÁ, Hana. Role rozumu ve filozofickém myšlení Karla Čapka. In Racionalita a emocionalita ako problém filozofie a vedy. Slovensko-česká konferencia, 22. 4. 2016, FiF UK Bratislava. 2016.
 33. ŘEHULKOVÁ, Hana. Rovnice spojitosti toku. Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2016, Neuveden, č. 1, s. 94-95. ISSN 1211-9938.
 34. ŘEHULKOVÁ, Hana. Z dějin ruské estetiky. In Přednáška pro Ruské centrum, 15. 12. 2016, Brno. 2016.
 35. ŘEHULKOVÁ, Hana. Ze života čtenáře. Host. Brno: Host, 2016, XXXII., 10., s. 81-82. ISSN 1211-9938.
 36. 2015

 37. ŘEHULKOVÁ, Hana. Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 122 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 441. ISBN 978-80-210-8058-4.
 38. ŘEHULKOVÁ, Hana. Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 123 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 441. ISBN 978-80-210-8058-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8058-2015.
 39. ŘEHULKOVÁ, Hana. Čapkovi následovníci. In Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2015. ISSN 1211-9938.
 40. ŘEHULKOVÁ, Hana. Exegi monumentum aere perennius. In Host. první. Brno: Host, 2015. s. 20-21. ISSN 1211-9938.
 41. ŘEHULKOVÁ, Hana. Jan Patočka a filosofie výchovy : poznámky k ideji inkluze. In ŘEHULKA, E.; SLANÁ REISSMANNOVÁ, J.; GAJZLEROVÁ, L. ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 444-450. ISBN 978-80-210-8139-0.
 42. ŘEHULKOVÁ, Hana. Jasně, ale nezřetelně. In Host. první. Brno: Host, 2015. s. 18-19. ISSN 1211-9938.
 43. ŘEHULKOVÁ, Hana. O pojmu konkretizace u Romana Ingardena, k poznámce na str. 334. In Interpretácia, chápanie a komunikácia. Medzinárodná vedecká konferencia, 6. - 7. mája 2015, Banská Bystrica - Kráľova Studňa. 2015.
 44. ŘEHULKOVÁ, Hana. Závrať: hlubinný modernistický román. In Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2015. ISSN 1211-9938.
 45. 2014

 46. ŘEHULKOVÁ, Hana. G. jako Giovanni. In Host, roč. 30, č. 2, s. 84-85. Brno: Host, 2014. s. 84-85. ISSN 1211-9938.
 47. ŘEHULKOVÁ, Hana. Literatura a poznání. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 61, č. 1, s. 53-60. ISSN 1803-7445.
 48. ŘEHULKOVÁ, Hana. Některé důsledky Ingardenových míst nedourčenosti. In XVIII. slovensko-české sympozium o analytické filosofii, Praha, 8.-10. 9. 2014. 2014.
 49. ŘEHULKOVÁ, Hana. O lásce k nevhodným lidem. In Host, roč. 30, č. 1, s. 82-85. Brno: Host, 2014. s. 82-85. ISSN 1211-9938.
 50. ŘEHULKOVÁ, Hana. Postsovětská postmoderna. In Host, roč. 30, č. 4, s. 40-44. Brno: Host, 2014. s. 40-44. ISSN 1211-9938.
 51. ŘEHULKOVÁ, Hana. Tak nám zabili Ferdinanda. In Host. první. Brno: Host, 2014. s. 18-19. ISSN 1211-9938.
 52. ŘEHULKOVÁ, Hana. Živote, drahý a milovaný. In Host. Brno: Host, 2014. s. 88-89. ISSN 1211-9938.
 53. 2013

 54. ŘEHULKOVÁ, Hana. Filozofická východiska speciální andragogiky. In Karel Pančocha, Lucie Procházková, Kateřina Sayoud Solárová et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 8 - 23, 15 s. ISBN 978-80-210-6306-8.
 55. ŘEHULKOVÁ, Hana. Chovatelé slonů a chudáci jejich děti. In Host. Brno, 2013.
 56. ŘEHULKOVÁ, Hana. Mýtů zbavený Nietzsche. In Host. Brno, 2013.
 57. ŘEHULKOVÁ, Hana. Psychoanalýza na červeném kanapi. In Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2013.
 58. ŘEHULKOVÁ, Hana. Sorry, Mr. Peanut. In Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2013.
 59. ŘEHULKOVÁ, Hana. XVII. Československé sympózium o analytickej filozofii. In XVII. Československé sympózium o analytickej filozofii, Trenčianske Teplice, 11-13 september 2013. 2013.
 60. 2012

 61. ŘEHULKOVÁ, Hana. Kabinet necuke. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2012. 2 s. Host, roč. 28, č. 9, s. 81-82. ISSN 1211-9938.
 62. ŘEHULKOVÁ, Hana. Studia humanitatis - Ars hermeneutica IV. In Studia humanitatis - Ars hermeneutica IV. 2012.
 63. ŘEHULKOVÁ, Hana. Typ hamletovský a donquijotský podle I. S. Turgeněva. In Studia humanitatis - Ars hermeneutica : metodologie a theurgie hermeneutické interpretace IV. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2012. s. 435-453. ISBN 978-80-7464-161-9.
 64. 2011

 65. ŘEHULKOVÁ, Hana. Přehled soudobých interpretačních teorií. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerziota, 2011, roč. 58, č. 2, s. 15 - 28. ISSN 1803-7445.
 66. ŘEHULKOVÁ, Hana a Oliva ŘEHULKOVÁ. Quality of Sleep in College Students. In Řehulka, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Health Literacy Through Education. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011. s. 121 - 128. ISBN 978-80-210-5720-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 12. 2021 00:32