Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. POLÁČKOVÁ, Eliška. Maska v antice aneb Who am I? In Přednáškový program pro střední školy BuďJamák. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2020.
 2. 2019

 3. POLÁČKOVÁ, Eliška. Dialog na divadle a v dramatu. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2019. Přednáškový program pro střední školy BuďJamák.
 4. POLÁČKOVÁ, Eliška. Divadlo v Senekově době. 1. vyd. Brno: Větrné mlýny, 2019. s. 15-24, 10 s. ISBN 978-80-7443-280-4.
 5. POLÁČKOVÁ, Eliška a Jan KLÍPA. Tabulae cum portis, vela, cortinae and sudaria : Remarks on the liminal zones in the liturgical and para-liturgical contexts in the late Middle Ages. Convivium : Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean. Seminarium Kondakovianum Series Nova, Brno: Seminář dějin umění, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2019, roč. 6, Suppl., s. 112-133. ISSN 2336-3452.
 6. URBANOVÁ, Daniela, Eliška POLÁČKOVÁ, Tomáš WEISSAR a Radek ČERNOCH. Titus Maccius Plautus : Curculio aneb Darmojed. Vydání první. Praha: Jednota klasických filologů, 2019. 283 s. Bilingva, sv. IV. ISBN 978-80-904945-6-5.
 7. POLÁČKOVÁ, Eliška a Tomáš WEISSAR. Translating Curculio for Stage. In Bandini, Giorgia; Pentericci, Caterina. Personaggi in scena : il parasitus. Roma: Carocci editore, 2019. s. 87-102, 16 s. ISBN 978-88-430-9637-4.
 8. POLÁČKOVÁ, Eliška a Tomáš WEISSAR. Translating Curculio for Stage. In Titus Maccius Plautus: From Page to Stage, 11.–14. 11. 2019, Faculty of Arts MU, Brno. 2019.
 9. POLÁČKOVÁ, Eliška. Verbum caro factum est. Performativita bohemikální literatury 14. století pohledem divadelní vědy. Praha: Filosofia, 2019. 472 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, svazek 19. ISBN 978-80-7007-575-3.
 10. POLÁČKOVÁ, Eliška. Vyprávění na divadle a v dramatu. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2019. Přednáškový program pro střední školy BuďJamák.
 11. 2018

 12. POLÁČKOVÁ, Eliška. A Prince or a Pauper? : Staging Noble Lineage in the Coronation Order of Emperor Charles IV. In Leeds International Medieval Conference, 2-5 JULY 2018, University of Leeds. 2018.
 13. POLÁČKOVÁ, Eliška. Jacob Latham, Performance, Memory and Processions in Ancient Rome. The Pompa Cicensis From the Late Republic to Late Antiquity (review). Eirene. Studia Graeca and Latina, Praha: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i., 2018, LIV, I-II, s. 270-274. ISSN 0046-1628.
 14. POLÁČKOVÁ, Eliška a Alena SARKISSIAN. Ještě k Faidře na Štvanici. iLiteratura, Praha, 2018. ISSN 1214-309X.
 15. POLÁČKOVÁ, Eliška. Joannes Burmeister, Aulularia and Other Inversions of Plautus (review). Eirene. Studia Graeca and Latina, Praha: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i., 2018, LIV, I-II, s. 278-281. ISSN 0046-1628.
 16. POLÁČKOVÁ, Eliška. "Manželské skutky radostně plodiechu". Médeia ve staročeské Kronice trójanské. Praha: Filosofia, 2018. s. 85-109, 24 s. ISBN 978-80-7007-521-0.
 17. POLÁČKOVÁ, Eliška a Tomáš WEISSAR. "Nechte si ty svoje fóra... teda fóry!" Úskalí překladu římské komedie. In Den s překladem FF OSU, 13. 3. 2018, Ostrava. 2018.
 18. URBANOVÁ, Daniela, Tomáš WEISSAR, Radek ČERNOCH a Eliška POLÁČKOVÁ. Několik poznámek k českému překladu Plautovy komedie Curculio. In J. Balegová, E. Brodňanská, F. Šimon. Hortus Graeco-latinus Cassoviensis II. Košice: Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košicích, FF Katedra klasickej filológie, 2018. s. 241-257, 17 s. ISBN 978-80-8152-590-2.
 19. POLÁČKOVÁ, Eliška. Několik poznámek k teatralitě (českého) středověku. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře, Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 53-70. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2018-1-3.
 20. DRÁBEK, Pavel, Eva STEHLÍKOVÁ, Daniela ČADKOVÁ a Eliška POLÁČKOVÁ. Seneca : Tragédie II. 1. vyd. Brno: Větrné mlýny, 2018. 264 s. ISBN 978-80-7443-280-4.
 21. WEISSAR, Tomáš, Eliška POLÁČKOVÁ, Daniela URBANOVÁ a Radek ČERNOCH. Titus Maccius Plautus: Curculio aneb Darmojed (překlad). Brno: Masarykova univerzita, 2018. Theatralia. 2018, 21(2), 237-267. doi:10.5817/TY2018-2-23.
 22. POLÁČKOVÁ, Eliška a Tomáš WEISSAR. Translating Curculio for Stage. In Ludi Plautini Sarsinates II. Personaggi in scena: il parasitus, 13. 10. 2018, Sarsina. 2018.
 23. 2017

 24. POLÁČKOVÁ, Eliška a Amálie BULANDROVÁ. Antika ve středověké katedrále. In XXV. Letní škola klasických studií, 1. - 4. července 2017, Brno. 2017.
 25. POLÁČKOVÁ, Eliška. Cena děkana za vynikající bakalářské, magisterské a doktorské práce. : Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2017.
 26. POLÁČKOVÁ, Eliška. Středověké divadlo v českých zemích (přednáška). In Přednáška pro U3V MU, 24. 11. 2017, Brno. 2017.
 27. POLÁČKOVÁ, Eliška. Theatralita středověku (přednáška). In Přednášky Teatrologické společnosti (Praha - IDU). 2017.
 28. WEISSAR, Tomáš, Eliška POLÁČKOVÁ, Daniela URBANOVÁ, Radek ČERNOCH, Karel DOBIÁŠ, Michal MUSIL, Pavel ŠEVČÍK, Tomáš ANTOŠ, Mirón JURÍK, Andrea SALAYOVÁ, Emil SVOBODA, Simona ALIOVÁ, Veronika FLORIANOVÁ, Jakub KNOBLOCH, Martin ŠMERDA, Kateřina VANĚČKOVÁ, Jana ŠENKYŘÍKOVÁ, Karolína ŠŤASTNÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kristýna HVIŽĎOVÁ a Lenka BIDMONOVÁ. Titus Maccius Plautus: Curculio aneb Darmojed. Brno: Univerzitní kino Scala, 2017.
 29. POLÁČKOVÁ, Eliška. Vyhlídky české teatrologie. In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 155-157, 3 s. ISSN 1803-845X.
 30. 2016

 31. POLÁČKOVÁ, Eliška. Antika v literatuře středověkých Čech. In Cyklus přednášek pro U3V na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 2016.
 32. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka, Naďa SATKOVÁ a Eliška POLÁČKOVÁ. Brno Theatralia Conference 2016: Czech and Slovak Scenography for Shakespeare. 2016.
 33. POLÁČKOVÁ, Eliška. Dvojí tvář středověkého herce. In Živá historie. Brno: Extra Publishing, 2016. s. 51-53. ISSN 1802-2278.
 34. POLÁČKOVÁ, Eliška. Chorikiova obrana herců. Theatralia, Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 1, s. 308-310. ISSN 1803-845X.
 35. SARKISSIAN, Alena a Eliška POLÁČKOVÁ. Letní škola klasických studií „Vstaň a pojď s námi! Písemnictví, vzdělanost a umění doby Karla IV.“. 2016.
 36. KAŠPAROVÁ, Barbora a Eliška POLÁČKOVÁ. Na počátku se slovu zachtělo býti tělem a to byl ten průser. Kritické theatrum (online), 2016.
 37. POLÁČKOVÁ, Eliška. Od Plauta k Donutilovi aneb Otrok v římské komedii. In Den otevřených dveří Kabinetu pro klasická studia AV ČR, v.v.i. 2016.
 38. POLÁČKOVÁ, Eliška. Pomezí divadla a reality. Kritické theatrum (online), Brno, 2016.
 39. POLÁČKOVÁ, Eliška. Římské divadlo. In Dějiny divadla v kontextu vývoje západní kultury I, DAMU. 2016.
 40. POLÁČKOVÁ, Eliška. Slunce, stín a sahara. Několik slov k metodologii. In Jakub Čechvala, Eliška Poláčková. Ve stínu hellénského slunce. Obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Nakladatelství Filosofia, 2016. s. 9-16. ISBN 978-80-7007-460-2.
 41. POLÁČKOVÁ, Eliška. Stereotypy v českých překladech Tita Maccia Plauta. In Jakub Čechvala, Eliška Poláčková. Ve stínu hellénského slunce. Obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Nakladatelství Filosofia, 2016. s. 243-316, 339-410. ISBN 978-80-7007-460-2.
 42. ČECHVALA, Jakub a Eliška POLÁČKOVÁ. Ve stínu hellénského slunce. Obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Nakladatelství Filosofia, 2016. 460 s. ISBN 978-80-7007-460-2.
 43. 2015

 44. POLÁČKOVÁ, Eliška. Between text and Performance. Planctus as a Liminal genre. In International Medieval Congress, 6.-9. July, 2015, Leeds, United Kingdom. 2015.
 45. POLÁČKOVÁ, Eliška. České překlady liturgických děl jako prostředek klášterního vzdělávání. : Kabinet pro klasická studia AV ČR,v.v.i., 2015. Letní škola klasických studií.
 46. POLÁČKOVÁ, Eliška. Přednáška "Antická literatura jako performance". : Kabinet pro klasická studia AV ČR,v.v.i., 2015. Den otevřených dveří.
 47. POLÁČKOVÁ, Eliška. Přednáška "Lotr ‒ šibeničník ‒ budižkničema. Postava otroka v římské komedii". In Lecture on the character of slave in Roman comedy. : Ústav řeckých a latinských studií, FF UK, 2015. Den latiny.
 48. POLÁČKOVÁ, Eliška. Přednáška "Římské divadlo". : DAMU, 2015. Cyklus Dějiny divadla v kontextu vývoje západní kultury I.
 49. POLÁČKOVÁ, Eliška. Recenze knihy J. Rasmuse Brandta a Jona W. Iddeninga (eds.), "Greek and Roman Festivals. Content, Meaning, and Practice". In Eirene. Studia Graeca et Latina. Praha: Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, 2015. s. 354-358, 5 s. ISSN 0046-1628.
 50. POLÁČKOVÁ, Eliška. Recenze knihy Richarda Buxtona "Myths and Tragedies in their Ancient Greek Contexts". In Eirene. Studia Graeca et Latina. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav AV ČR, 2015. s. 351-354, 4 s. ISSN 0046-1628.
 51. 2014

 52. STEHLÍKOVÁ, Eva. Ancient Greek and Roman Theatre. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 554 s. ISBN 978-80-210-7037-0.
 53. POLÁČKOVÁ, Eliška. Performativita českého vrcholného středověku. 2014.
 54. POLÁČKOVÁ, Eliška. Staročeské a latinské plankty - mezi textem a performancí. 2014.
 55. POLÁČKOVÁ, Eliška. Středověké divadlo. In přednáškový cyklus Úvod do medievistických studií a témat. 2014.
 56. MUSILOVÁ, Martina a Eliška POLÁČKOVÁ. Theatralia 2014/1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 394 s.
 57. DIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ, Barbora, Tomáš KAČER a Eliška POLÁČKOVÁ. Theatralia 2014/2. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 257 s.
 58. 2013

 59. POLÁČKOVÁ, Eliška. Dvě inscenace Sofoklova Oidipa. Praha: Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, 2013.
 60. POLÁČKOVÁ, Eliška. Theatralia 2013/1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 202 s.
 61. POLÁČKOVÁ, Eliška. Theatralia 2013/2. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 127 s.
 62. POLÁČKOVÁ, Eliška. Ungeuntarius or the Ointment Seller: omnipresent character in European medieval drama. 2013.
 63. 2012

 64. POLÁČKOVÁ, Eliška. Český překlad antických her : Quo Vadis? Theatralia/Yorick, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 1, s. 136-150. ISSN 1803-845X.
 65. POLÁČKOVÁ, Eliška. Jonathan Chadwick: Hra. : Městské divadlo Zlín, 2012.
 66. POLÁČKOVÁ, Eliška. Krabat - Malá inventura 2012. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2012. ISSN 1802-3991.
 67. POLÁČKOVÁ, Eliška. Malá inventura: O muži, který šel za sluncem. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2012. ISSN 1802-3991.
 68. POLÁČKOVÁ, Eliška. Mutato nomine dicor nunc Homulus. Latin Translation of the Morality Play of Elckelijc. Listy filologické, Praha: Kabinet pro klasická studia, 2012, roč. 135, 3-4, s. 323-339. ISSN 0024-4457.
 69. POLÁČKOVÁ, Eliška. Plautův Pseudolus po česku. In Letní škola klasických studií. 2012.
 70. POLÁČKOVÁ, Eliška. Římské divadlo v době císařské aneb Jeden den filozofa Senecy. In Seneca: Faidra. Brno: Městské divadlo Brno, 2012. s. 71-84, 13 s.
 71. POLÁČKOVÁ, Eliška. Site-specific Seneca. In 12th ANNUAL POSTGRADUATE SYMPOSIUM ON ANCIENT DRAMA. 2012.
 72. POLÁČKOVÁ, Eliška. Smutná komedie podle Lukáše - Yougo. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2012. ISSN 1802-3991.
 73. POLÁČKOVÁ, Eliška. Tacitus: Smrt Senekova - překlad. Brno: Městské divadlo Brno, 2012.
 74. POLÁČKOVÁ, Eliška. Theatralia/Yorick 2012/2: Prague Semiotic Stage Revisited. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 240 s.
 75. VRBKOVÁ, Jitka a Eliška POLÁČKOVÁ. To nic není! Brno: Divadlo Aldente, 2012.
 76. 2011

 77. POLÁČKOVÁ, Eliška a Jitka VRBKOVÁ. Adam a Evy. Brno: Divadlo Aldente, 2011.
 78. POLÁČKOVÁ, Eliška. Čučudejské pohádky jsou klasické rodinné divadlo. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2011. ISSN 1802-3991.
 79. POLÁČKOVÁ, Eliška. Divadelná Nitra 2011: den čtvrtý. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2011. ISSN 1802-3991.
 80. POLÁČKOVÁ, Eliška. Divadelná Nitra 2011: den pátý. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2011. ISSN 1802-3991.
 81. POLÁČKOVÁ, Eliška. Divadelná Nitra 2011: den první. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2011. ISSN 1802-3991.
 82. POLÁČKOVÁ, Eliška. Divadelná Nitra 2011: den šestý. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2011. ISSN 1802-3991.
 83. POLÁČKOVÁ, Eliška. Divadelná Nitra 2011: den třetí. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2011. ISSN 1802-3991.
 84. POLÁČKOVÁ, Eliška. Divadelní svět 2011 - den čtvrtý. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2011. ISSN 1802-3991.
 85. POLÁČKOVÁ, Eliška. Divadelní svět 2011 - den pátý. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2011. ISSN 1802-3991.
 86. POLÁČKOVÁ, Eliška. Divadelní svět 2011 - den první. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2011. ISSN 1802-3991.
 87. POLÁČKOVÁ, Eliška. Dům jelenů: Divadelná Nitra 2011 - den druhý. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2011. ISSN 1802-3991.
 88. POLÁČKOVÁ, Eliška. Huck Finn na velrybě, popravdě však v krabičce od sardinek. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2011. ISSN 1802-3991.
 89. POLÁČKOVÁ, Eliška. Jirka Kniha hledá autora - Daniela Fischerová - 12 způsobů mizení aneb Mág. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2011. ISSN 1802-3991.
 90. POLÁČKOVÁ, Eliška. Jirka Kniha hledá autora - David Drábek - Vykřičené domy. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2011. ISSN 1802-3991.
 91. POLÁČKOVÁ, Eliška. Jirka Kniha hledá autora - Ján Mikuš - Ryba horí. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2011. ISSN 1802-3991.
 92. POLÁČKOVÁ, Eliška. Jirka Kniha hledá autora - Ondřej Novotný - To léto. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2011. ISSN 1802-3991.
 93. POLÁČKOVÁ, Eliška. Jirka Kniha hledá autora - Pavel Trtílek - Večer umělců. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2011. ISSN 1802-3991.
 94. POLÁČKOVÁ, Eliška. Jirka Kniha hledá autora - Petr Maška - Žároviště. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2011. ISSN 1802-3991.
 95. POLÁČKOVÁ, Eliška. Korespondence V + W. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2011. ISSN 1802-3991.
 96. POLÁČKOVÁ, Eliška. Lidový Mojžíš. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2011. ISSN 1802-3991.
 97. POLÁČKOVÁ, Eliška. Neklan.cz: Setkání-Stretnutie - den druhý. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2011. ISSN 1802-3991.
 98. VRBKOVÁ, Jitka a Eliška POLÁČKOVÁ. Noc ve škole. Brno: Divadlo Aldente, 2011.
 99. POLÁČKOVÁ, Eliška. "Otvírá se Lunapark". RozRazil Online, Větrné mlýny, 2011. ISSN 1802-3991.
 100. POLÁČKOVÁ, Eliška. Polylóg - ...příští vlna / next wave... RozRazil Online, Větrné mlýny, 2011. ISSN 1802-3991.
 101. POLÁČKOVÁ, Eliška. Potřebujeme nové formy? Reflexe finálových textů Ceny Konstantina Trepleva pro mladé dramatiky uvedených na festivalu DHNP "Jirka Kniha hledá autora". Theatralia/Yorick, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 14, č. 2, s. 227-233. ISSN 1803-845X.
 102. VRBKOVÁ, Jitka a Eliška POLÁČKOVÁ. Romance pro křídlovku. Brno: Divadlo Aldente, 2011.
 103. POLÁČKOVÁ, Eliška. Slavnost masek: Divadelní svět 2011. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2011. ISSN 1802-3991.
 104. POLÁČKOVÁ, Eliška. Tahle postel je příliš krátka aneb Jen fragmenty - Yougo. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2011. ISSN 1802-3991.
 105. 2010

 106. POLÁČKOVÁ, Eliška. Ay l‘amor! Divadelní svět - Mundi paradoxon. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2010. ISSN 1802-3991.
 107. POLÁČKOVÁ, Eliška. Did you get it? RozRazil Online, Větrné mlýny, 2010. ISSN 1802-3991.
 108. POLÁČKOVÁ, Eliška. Gombárova poslední večeře na Grbu. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2010. ISSN 1802-3991.
 109. POLÁČKOVÁ, Eliška a Iva MIKULOVÁ. Hrdina kresleného světa reality. : Větrné mlýny, 2010.
 110. POLÁČKOVÁ, Eliška. "Jablko" Šárky Ondrišové na festivalu ProArt. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2010. ISSN 1802-3991.
 111. POLÁČKOVÁ, Eliška. "Každý chlapík z Brenpartije nic nedělá, enem pije". RozRazil Online, Větrné mlýny, 2010. ISSN 1802-3991.
 112. POLÁČKOVÁ, Eliška. Lunapark - Grand Prix - Legenda o jednom (milostném) vítězství. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2010. ISSN 1802-3991.
 113. VRBKOVÁ, Jitka a Eliška POLÁČKOVÁ. Manon Lescaut. Brno: Divadlo Aldente, 2010.
 114. VRBKOVÁ, Jitka a Eliška POLÁČKOVÁ. Na hlídce u třešňového piana. Brno: Divadlo Aldente, 2010.
 115. POLÁČKOVÁ, Eliška. Seneca’ Phaedra – an over passionate heroine: analysis of Hana Burešová’s Faidra. In Maria de Fátima Silva, Susana Hora Marques. Tragic Heroines on Ancient and Modern Stage. University of Coimbra: Centre of Classical and Humanistic Studies, 2010. s. 109-119, 127 s. ISBN 978-989-8281-40-1.
 116. POLÁČKOVÁ, Eliška. Spermie a jiné elementární částice. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2010. ISSN 1802-3991.
 117. POLÁČKOVÁ, Eliška. Starý nerozuma Goldflam. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2010. ISSN 1802-3991.
 118. POLÁČKOVÁ, Eliška. 4+4 dny v pohybu - Co vypovídá současné divadlo o (české) společnosti? RozRazil Online, Větrné mlýny, 2010. ISSN 1802-3991.
 119. 2009

 120. VRBKOVÁ, Jitka a Eliška POLÁČKOVÁ. Octavia - bohové nejsou! Brno: Divadlo Aldente, 2009.
 121. VRBKOVÁ, Jitka a Eliška POLÁČKOVÁ. Pelech. Brno: Divadlo Aldente, 2009.
 122. POLÁČKOVÁ, Eliška. Příliš plačtivý Proces. RozRazil Online, Větrné mlýny, 2009. ISSN 1802-3991.
 123. POLÁČKOVÁ, Eliška. Vážně nevážná reportáž z druhého kulatého stolu aneb kde je Artuš? RozRazil Online, Větrné mlýny, 2009. ISSN 1802-3991.
 124. 2008

 125. VRBKOVÁ, Jitka a Eliška POLÁČKOVÁ. Píseň pro Pannu. Brno: Divadlo Aldente, 2008.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 8. 2020 12:20