Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. HOROVÁ, Petra. Žitá zkušenost jako východisko pro profesionalizaci sociální práce ve vězení. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, roč. 21, č. 5, s. 72-88. ISSN 1213-6204. 2021.

  2014

  1. HOROVÁ, Petra a Jana RŮŽIČKOVÁ. Trestní řízení, výkon trestu odnětí svobody a prohlubování zadluženosti odsouzených. Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, roč. 47, č. 3, s. 207-213, 6 s. ISSN 1210-9150. 2014.

  2013

  1. HOROVÁ, Petra. Pojetí jedince v sociálních vědách podle Schützovi fenomenologie. Media4u Magazine. Hradec Králové, roč. 10, č. 2, s. 16-20. ISSN 1214-9187. 2013.
  2. HOROVÁ, Petra. Pojetí pachatele v sociální práci v České Republice. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, roč. 13, č. 2, s. 99-116. ISSN 1213-6204. 2013.

  2011

  1. VAŠÍČKOVÁ, Petra. Síť sociálních služeb poskytovaných osobám ve VTOS v evropském srovnání se zaměřením na Nizozemí a ČR. In PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Propojení teorie a praxe při studiu sociálních deviací. Praha: Masarykova česká sociologická společnost. s. 264-271. ISBN 978-80-903541-8-0. 2011.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 4. 2024 12:31