Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. RUDÁ, Jana, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Petra AMCHOVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ a Alena MÁCHALOVÁ. Prenatal exposure to modafinil alters behavioural response to methamphetamine in adult male mice. International Journal of Developmental Neuroscience. Oxford: Pergamon-Elsevier Science LTD, 2018, roč. 67, JUN 2018, s. 37-45. ISSN 0736-5748. doi:10.1016/j.ijdevneu.2018.03.005.
 2. RUDÁ, Jana, Petra AMCHOVÁ, Alena MÁCHALOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. PRENATAL EXPOSURE TO MODAFINIL ALTERS LOCOMOTOR BEHAVIOUR AND LEUCOCYTE PHAGOCYTOSIS IN MICE. Psychiatria danubina. Zagreb: Medicinska naklada Zagreb, 2018, roč. 30, č. 3, s. 356-366. ISSN 0353-5053. doi:10.24869/psyd.2018.356.
 3. DRAŽANOVÁ, Eva, Lucie KRÁTKÁ, Jana RUDÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Tibor ŠTARK, Vincenzo MICALE, Regina DEMLOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Zenon STARČUK. Využití MRI ASL metody pro porovnání změn perfuze mozku v různých neurovývojových animálních modelech schizofrenie. In 60. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2018.
 4. 2017

 5. JUŘICA, Jan, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana RUDÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Jana MERHAUTOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ, Tibor ŠTARK, Katarína TABIOVÁ, Lea JEDONKOVÁ a Milan ŠENKÝŘ. Atlas Léčivých rostlin. 2017. In Atlas of medicinal plants. Lékařská fakulta, 2017.
 6. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Eva DRAŽANOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Jaroslav NÁDENÍČEK a Regina DEMLOVÁ. Behaviorální účinky aripiprazolu ve vývojovém modelu schizofrenie. In 59.česko-slovenská psychofarmakologická konference v Jeseníku, Psychiatrie, Praha, Tigis spol. s r.o., 2017(21): Suppl.1, s.52. 2017. ISSN 1211-7579.
 7. HORSKÁ, Kateřina, Jana RUDÁ, Eva DRAŽANOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Michal KARPÍŠEK, Hana KOTOLOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Nežádoucí metabolické účinky aripiprazolu v polyI:C modelu schizofrenie u potkana. In 59.česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2017.
 8. 2016

 9. DRAŽANOVÁ, Eva, Lucie GROSSOVÁ, Lenka DVOŘÁKOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana RUDÁ, Vincenzo MICALE, Regina DEMLOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Zenon STARČUK. Using ASL method for monitoring of brain perfusion changes in rat models of schizophrenia. 2016. ISSN 0862-8408.
 10. 2015

 11. DRAŽANOVÁ, Eva, Lucie GROSSOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Amit Suresh KHAIRNAR, Regina DEMLOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Zenon STARČUK. Using ASL Method for Monitoring of Brain Perfusion Changes in a Rat Model of Schizophrenia and After Chronic Administration of Aripiprazole. In Ján Maňka, Milan Tyšler, Vikor Witkovský, Ivan Frollo. Measurement 2015 : Proceedings of the 10th International Conference on Measurement. Bratislava: Institute of Measurement Science, SAS, 2015. s. 81-84. ISBN 978-80-969672-9-2.
 12. HOLUBOVÁ, K., Jana PISTOVČÁKOVÁ a K. VALEŠ. Vliv akutní a chronické aplikace neurosteroidů na agonistické chování u myší. In 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference Směřování psychofarmakologie v Evropském roku mozku 2014-2015 a v 21. století. 2015. ISSN 1211-7579.
 13. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Eva DRAŽANOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Regina DEMLOVÁ. Vliv haloperidolu na sociální interakce myší ve vývojovém modelu schizofrenie. In 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference Směřování psychofarmakologie v Evropském roku mozku 2014-2015 a v 21. století. 2015. ISSN 1211-7579.
 14. HORSKÁ, K., H. KOTOLOVÁ, M. ZATLOUKALOVÁ, P. POKRIVČÁKOVÁ, J. PROCHÁZKA, H. OPATŘILOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Regina DEMLOVÁ, M. KARPÍŠEK a M. KARPÍŠKOVÁ. Vliv chronicky podávaného olanzapinu na dysregulaci endokrinní funkce tukové tkáně u laboratorní myši. In 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference Směřování psychofarmakologie v Evropském roku mozku 2014-2015 a v 21. století. 2015. ISSN 1211-7579.
 15. DRAŽANOVÁ, Eva, Lucie GROSSOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Amit Suresh KHAIRNAR, Regina DEMLOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Zenon STARČUK JR. Využití MRI metody ASL v hodnocení změn mozku u POLY I:C modelu schizofrenie u potkanů. 2015.
 16. 2014

 17. VALEŠ, Karel, Kristína HOLUBOVÁ, Tereza NEKOVÁŘOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Antidepresivní účinek 3-alfa C substituovaných derivátů pregnanolonu, use-dependentních NMDA antagonistů. 2014.
 18. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Eva DRAŽANOVÁ a Regina DEMLOVÁ. Behaviorální účinky paliperidonu v animálním modelu schizofrenie. 2014. ISSN 1211-7579.
 19. HOLUBOVA, Kristina, Tereza NEKOVAROVA, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ, Ales STUCHLIK a Karel VALES. Pregnanolone glutamate, a novel use-dependent NMDA receptor inhibitor, exerts antidepressant-like properties in animal models. Frontiers in Behavioral Neuroscience. Lausanne: Frontiers, 2014, roč. 8, April, s. "130-1"-"130-10", 10 s. ISSN 1662-5153. doi:10.3389/fnbeh.2014.00130.
 20. 2013

 21. JÄGEROVÁ, Kateřina, Antonín BEDNAŘÍK, Christian NILSSON, Soňa POKORNÁ, Ladislav ILKOVICS, Aleš HAMPL, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Jan PREISLER. Studie možnosti mapování vybraných léčiv v mozkové tkáni myší pomocí MALDI MS. In 3.Konference české společnosti pro hmotnostní spektrometrii. 2013. ISBN 978-80-905045-3-0.
 22. JUŘICA, Jan, Barbora ŘÍHOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ, Miroslav TURJAP, Ondřej ZENDULKA, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Základy speciální receptury léčivých přípravků. 2013. vyd. Brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2013. 54 s. ISSN 1801-6103.
 23. AMCHOVÁ, Petra, Jana KUČEROVÁ, Alena MÁCHALOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Změny chování dospělých myší po prenatální a postnatální aplikaci modafinilu. 2013. ISSN 1211-7579.
 24. 2012

 25. KUČEROVÁ, Jana, Petra AMCHOVÁ, Alena MÁCHALOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Anxiety-like response to methamphetamine in adult mice is not altered by prenatal exposure to modafinil. In the 28th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology, Stockholm, Sweden. 2012. doi:10.1017/S1461145712000508.
 26. KUČEROVÁ, Jana, Petra AMCHOVÁ, Alena MÁCHALOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Does prenatal exposure to modafinil alter anxiety-like response to methamphetamine adult mice? 2012.
 27. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Petra AMCHOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Serotonergní receptory 5-HT3 hrají roli při expresi behaviorální senzitizace k účinkům metamfetaminu. In 54. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2012. ISSN 1211-7579.
 28. KUČEROVÁ, Jana, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Dagmar VRŠKOVÁ, Ladislav DUŠEK a Alexandra ŠULCOVÁ. The effects of methamphetamine self-administration on behavioural sensitization in the olfactory bulbectomy rat model of depression. The International Journal of Neuropsychopharmacology. New York: Cambridge University Press, 2012, roč. 15, č. 10, s. 1503-1511. ISSN 1461-1457. doi:10.1017/S1461145711001684.
 29. 2011

 30. KUČEROVÁ, Jana, Jana PISTOVČÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Animální model komorbidní deprese a metamfetaminové závislosti a jeho ovlivnění podáním psychofarmak. In Psychiatrie, Praha: Tigis, s.r.o., 15, Suppl. 1, od s. 34-34. 2011. ISSN 1211-7579.
 31. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Libor KRČEK a Alexandra ŠULCOVÁ. Anxiolytické účinky ondansetronu v modelu agonistických interakcí u myších samců. In Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii, 15, Suppl.1, s. S45. 2011. ISSN 1211-7579.
 32. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Libor KRČEK a Alexandra ŠULCOVÁ. Effects of ondansetron on social behaviour in male mice. Activitas Nervosa Superior Rediviva. Praha: Collegium Internationale Activitatis N.S, 2011, roč. 53, č. 1, s. 35-36. ISSN 1337-933X.
 33. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Libor KRČEK a Alexandra ŠULCOVÁ. Ondansetron effects on methamphetamine sensitization in mice. In 61. česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR Symposium : program & abstrakty. 2011. ISBN 978-80-7399-770-0.
 34. DOSTÁLEK, Miroslav, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jan JUŘICA, Alexandra ŠULCOVÁ a Josef TOMANDL. The Effect of St. Johns Wort (Hypericum Perforatum) on Cytochrome P450 1A2 Activity in Perfused Rat Liver. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc Czech Republic. 2011, roč. 155, č. 3, s. 253-257. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2011.047.
 35. 2010

 36. KUČEROVÁ, Jana, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Dagmar VRŠKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Aripiprazole does not influence methamphetamine I.V. self-administration in rats. Activitas Nervosa Superior Rediviva. 2010, roč. 52, č. 4, s. 263-267. ISSN 1337-933X.
 37. KUČEROVÁ, Jana, Jana PISTOVČÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Does 5-HT3 receptor blockade change methamphetamine IV self-administration in rat model of depression? 2010. ISSN 1461-1457.
 38. KUČEROVÁ, Jana, Jana PISTOVČÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Effect of ondansetron on methamphetamine IV self-administration in rat model of depression. In FENS Forum. 2010.
 39. ŠULCOVÁ, Alexandra, Jana PISTOVČÁKOVÁ a Libor KRČEK. POTENTIAL ANTIDEPRESSANT ONDANSETRON STIMULATES LEUKOCYTE PHAGOCYTOSIS. In 27th CINP Congress Meeting 2010. 2010. ISSN 1461-1457.
 40. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Libor KRČEK a Alexandra ŠULCOVÁ. Účinky ondansetronu ve zvířecím modelu deprese. Psychiatrie. Praha: Tigis spol. s r. o., 2010, roč. 14, Suppl.1, s. 46. ISSN 1211-7579.
 41. KUČEROVÁ, Jana, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Dagmar VRŠKOVÁ, Michal NĚMEČEK a Alexandra ŠULCOVÁ. Vliv modelu deprese na příjem metamfetaminu v „i.v. self-administration“ u potkana. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2010, roč. 14, Suppl.1, s. 47-47. ISSN 1211-7579.
 42. 2009

 43. NĚMEČEK, Michal, Jana PISTOVČÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Antidepresivní účinek aripiprazolu ve zvířecím modelu deprese. Psychiatrie. Praha: Tigis spol. s r. o., 2009, roč. 13, Suppl.1, s. 43. ISSN 1211-7579.
 44. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Michal NĚMEČEK, Eva LÉTALOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Antidepresivní účinky kanabidiolu v potkaním modelu deprese. Psychiatrie. Praha: Tigis spol. s r. o., 2009, roč. 13, Suppl.1, s. 43. ISSN 1211-7579.
 45. KUČEROVÁ, Jana, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Dagmar VRŠKOVÁ, Michal NĚMEČEK a Alexandra ŠULCOVÁ. Aripiprazole impact on methamphetamine i.v. self-administration in the olfactory-bulbectomy model of depression in rats. European Neuropsychopharmacology. Nice: ECNP, 2009, roč. 2009, Suppl. 1, s. 84-85. ISSN 0924-977X.
 46. KUČEROVÁ, Jana, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Dagmar VRŠKOVÁ, Michal NĚMEČEK a Alexandra ŠULCOVÁ. Depressive-like behaviour and aripiprazole increase the drug intake in I.V. self-administration model in rats. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2009, roč. 19, Suppl. 3, s. 659-660. ISSN 0924-977X.
 47. KUČEROVÁ, Jana, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Dagmar VRŠKOVÁ, Michal NĚMEČEK a Alexandra ŠULCOVÁ. Impact of the olfactory-bulbectomy model of depression on the methamphetamine i.v. self-administration in rats. In Euron Workshop, Drugs and the brain: an update in psychopharmacology PROGRAM AND ABSTRACTS. Portugalsko: Maastricht University, 2009. s. 59-60.
 48. ŠULCOVÁ, Alexandra, Petr DUBOVÝ, Michal JURAJDA, Jana KUČEROVÁ, Leoš LANDA, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Karel ŠLAIS a Dagmar VRŠKOVÁ. Interakce vybraných psychofarmak s psychostimulačními drogami v preklinickém experimentu. Psychiatrie. Praha: Tigis, s.r.o., 2009, roč. 13, Suppl. 1, s. 19. ISSN 1211-7579.
 49. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Kanabinoidy ako potenciálne antidepresíva. Psychiatrie. Praha: Tigis spol. s r. o., 2009, roč. 13, Suppl.1, s. 16. ISSN 1211-7579.
 50. 2008

 51. ŠULCOVÁ, Alexandra a Jana PISTOVČÁKOVÁ. Animal behavioural models of depression. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2008, roč. 11, Suppl 1, s. 69. ISSN 1461-1457.
 52. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Antidepressant-like behavioral effects of rimonabant on exploratory behavior in mice. Activitas Nervosa Superior. Prague: Neurosciencia and NC Publishing, 2008, roč. 50, 1-2, s. 19-20. ISSN 1802-9698.
 53. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Anxiolytické/antidepresivní účinky kanabinoidu kanabidiolu a kanabinoidního antagonisty rimonabantu ve 2 zvířecích modelech. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis s.r.o., 2008, roč. 12, Suppl.1, s. 33. ISSN 1211-7579.
 54. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Effect of aripiprazole on behaviour and leukocyte phagocytosis in the olfactory bulbectomy model of depression in rats. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2008, roč. 18, Suppl.4, s. S258, 1 s. ISSN 0924-977X.
 55. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Effect of rimonabant on social behaviour in the olfactory bulbectomy model of depression in mice. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, roč. 11, Suppl.1, s. 126. ISSN 1461-1457.
 56. ŠULCOVÁ, Alexandra, Jana KUČEROVÁ, Leoš LANDA, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ a Dagmar VRŠKOVÁ. Methamphetamine behavioural senistization in rodents: interactions with selected drugs and gender. Adiktologie. ČR: Sdružení SCAN, 2008, roč. 8, č. 2, s. 298-299. ISSN 1213-3841.
 57. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Michal NĚMEČEK a Alexandra ŠULCOVÁ. Preclinical experience of the antidepressant effect of aripiprazole. In Regional CINP Congress. Bratislava: Collegium Internationale Neuro-psychopharmacologicum, 2008. s. 49.
 58. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Miroslav DOSTÁLEK, Alexandra ŠULCOVÁ a Daniela JEŽOVÁ. Tiagabine treatment is associated with neurochemical, immune and behavioural alterations in the olfactory bulbectomized rat model of depression. Pharmacopsychiatry. Stuttgart-New York: Georg Thieme Verlag KG, 2008, roč. 41, č. 2, s. 54-59. ISSN 0176-3679.
 59. 2007

 60. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Antidepresivní účinky rimonabantu v myším modelu sociální porážky. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis s.r.o., 2007, roč. 11, Suppl.1, s. 36. ISSN 1211-7579.
 61. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Cannabinoid receptor antagonist rimonabant - potential antidepressant in mouse model of social stress. In 7th IBRO World Congress of Neuroscience. Melbourne, Australia: International Brain Research Organization (IBRO), 2007. s. 234.
 62. DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Mariana HANESOVÁ, Josef TOMANDL, I. LINHART a Alexandra ŠULCOVÁ. Effect of methamphetamine on cytochrome P450 activity. Xenobiotica. UK: Taylor & Francis Group, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 1-12, 13 s. ISSN 0049-8254.
 63. ŠULCOVÁ, Alexandra a Jana PISTOVČÁKOVÁ. Role of cannabinoid CB1 receptor inhibition in regulation of anxiety and depression related behaviours in mice. In Programme and Abstracts, 9th International Neuroscience Winter Conference. Soledne, Austria: Medical University Innsbruck, 2007. s. 66.
 64. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Miroslav DOSTÁLEK, Alexandra ŠULCOVÁ a Daniela JEŽOVÁ. Tiagabine treatment is associated with neurochemical, immune and behavioural alterations in the olfactory bulbectomized rat model of depression. Pharmacopsychiatry. Stuttgart-New York: Georg Thieme Verlag KG, 2007, roč. 2007, č. 40, s. 1-6. ISSN 0176-3679.
 65. 2006

 66. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Antidepressant-like cannabidiol effects on exploratory behaviour in mice. Homeostasis in Health and Diseases. Milano, Italy: CIANS Homeostasis, 2006, roč. 44, č. 3, s. 126-128. ISSN 0960-7560.
 67. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Alexandra ŠULCOVÁ, John KELLY a Brian LEONARD. Behavioural and immune effects of cannabidiol in a mouse model of bilateral olfactory bulbectomy. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2006, roč. 9, č. 12, s. 778. ISSN 1461-1457.
 68. ŠULCOVÁ, Alexandra a Jana PISTOVČÁKOVÁ. Behavioural, immune and humoral antidepressant-like effects of antiepileptic felbamate in rodent models. In MAKATSORI, Aikaterina a Daniela JEZOVA. Monitoring molecules in neuroscience. Cagliari, Italy: University of Cagliari, Italy, 2006. s. 511-513.
 69. PISTOVČÁKOVÁ, Jana. Cena ministryně školství za diplomovou PhD práci obhájenou v r. 2005. 2006.
 70. PISTOVČÁKOVÁ, Jana. Cena České neuropsychofarmakologické společnosti za nejlepší publikovanou práci v r. 2005:European Neuropsychopharmacology 15 (2005) 153 158. 2006.
 71. PISTOVČÁKOVÁ, Jana. Cena České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně za odbornou publikaci autorů do 35 let (1. místo). 2006.
 72. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Alexandra ŠULCOVÁ a Brian LEONARD. Comparison of the effects of cannabidiol in two mouse models of depression. In Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum - Book of Abstracts. Tallinn, Estonia: CINP, 2006. s. 56.
 73. DOSTÁLEK, Miroslav a Jana PISTOVČÁKOVÁ. Jínan doulaločný (Ginkgo biloba). Postgraduální medicína. Praha, 2006, roč. 8, č. 2, s. 166-168. ISSN 1212-4184.
 74. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Miroslav DOSTÁLEK, Alexandra ŠULCOVÁ a Daniela JEŽOVÁ. Selected endocrine, immune and behavioural changes induced by tiagabine in the olfactory bulbectomy rat model of depression. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2006, submitted. ISSN 0924-977X.
 75. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Srovnání behaviorálních účinků vybraných antidepresiv a kanabidiolu v modelu sociálního stresu u myší. Psychiatrie. Praha: Tigis, s.r.o, 2006, roč. 10, Suppl.1, s. 66. ISSN 1211-7579.
 76. DOSTÁLEK, Miroslav a Jana PISTOVČÁKOVÁ. Třezalka tečkovaná - kvítí svatého Jana. Postgraduální medicína. Česká republika, 2006, roč. 8, č. 5, s. 498-501. ISSN 1212-4184.
 77. PISTOVČÁKOVÁ, Jana. 1. cena v celostátní soutěži Francouzského velvyslanectví v České Republice a Sanofi-Aventis za výzkum ve farmaceutických vědách – Prix de recherche en sciences pharmaceutiques. 2006.
 78. 2005

 79. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Behavioural effects of selected antiepileptics in mice defeated on social interactions. Behavioural Pharmacology. London: Lippincott Williams & Wilkins, 2005, roč. 16, Suppl.1, s. S42-S42, 1 s. ISSN 0955-8810.
 80. PISTOVČÁKOVÁ, Jana. Behavioural, immune and humoral effects of antidepressant-like drugs in selected animal models. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 128 s. 1.
 81. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Comparison of behavioural effects of amisulpride with selected antidepressants in the mouse model of social interactions. Homeostasis in Health and Diseases. Milano, Italy: CIANS Homeostasis, 2005, roč. 43, č. 3, s. 148-150. ISSN 0960-7560.
 82. DOSTÁLEK, Miroslav, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Veronika MINAŘÍKOVÁ, Jan JUŘICA, Josef TOMANDL a Eva HADAŠOVÁ. Effect of acute and repeated administration of methamphetamine on the activity of CYP2D in isolated perfused rat liver. Acta Veterinaria Brno. Brno: VFU Brno, 2005, roč. 74, č. 3, s. 339-345. ISSN 0001-7213.
 83. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Effect of cannabidiol on behavioural changes elicited by social defeat in mice. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier B.V./ECNP, 2005, roč. 15, Suppl.3, s. S548, 1 s. ISSN 0924-977X.
 84. JUŘICA, Jan, Miroslav DOSTÁLEK, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Josef TOMANDL, Igor LINHART, Alexandra ŠULCOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Effect of fluoxetine on methamphetamine biodegradation in methamphetamine dependence. European Neuropsychpharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2005, roč. 2005, č. 15, s. S586, 1 s. ISSN 0924-977X.
 85. DOSTÁLEK, Miroslav, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jan JUŘICA, Josef TOMANDL, Igor LINHART, Alexandra ŠULCOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Effect of St John's wort (Hypericum perforatum) on cytochrome P-450 activity in perfused rat liver. Life Sciences. Amsterdam, The Netherlands,: Elsevier, 2005, roč. 78, č. 3, s. 239-244, 5 s. ISSN 0024-3205.
 86. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Aikaterina MAKATSORI, Miroslav DOSTÁLEK, Alexandra ŠULCOVÁ a Daniela JEŽOVÁ. Endocrine and immune changes following chronic treatment with tiagabine and amisulpride in the olfactory bulbectomized rat model of depression. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier B.V./ECNP, 2005, roč. 15, č. 1, s. S44-S44, 1 s. ISSN 0924-977X.
 87. DOSTÁLEK, Miroslav, Eva HADAŠOVÁ, Mariana HANESOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ, Jan JUŘICA, Josef TOMANDL a Igor LINHART. Feet of methamphetamine on pharmacokinetics of dextromethorphan and midazolam in rats. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. Switzerland,: Medicne et Hygiena, 2005, roč. 30, č. 3, s. 195-201. ISSN 0378-7966.
 88. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Aikaterina MAKATSORI, Alexandra ŠULCOVÁ a Daniela JEŽOVÁ. Felbamate reduces hormone release and locomotor hypoactivity induced by repeated stress of social defeat in mice. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier B.V./ECNP, 2005, roč. 15, č. 2, s. 153-158. ISSN 0924-977X.
 89. VOTAVA, Martin a Jana PISTOVČÁKOVÁ. Preklinické modely deprese - I. část (farmakologické a genetické). Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2005, roč. 9, č. 2, s. 100-104. ISSN 1211-7579.
 90. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Martin VOTAVA. Preklinické modely deprese - II. část (behaviorální). Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2005, roč. 9, č. 3, s. 197-202. ISSN 1211-7579.
 91. STEPHENS N., David, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Lynn WORTHING, John ATACK R. a Gerard DAWSON R. Role of GABAA alpha 5-containing receptors in ethanol reward: The effects of targeted gene deletion, and a selective inverse agonist. European Journal of Pharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2005, roč. 526, 1-3, s. 240-250. ISSN 0014-2999.
 92. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Srovnání behaviorálních účinků vybraných antidepresiv a amisulpridu v modelu myších agonistických interakcí. Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2005, roč. 9, Suppl.1, s. 46-46. ISSN 1211-7579.
 93. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Srovnání účinků citalopramu a vybraných antiepileptik v modelu sociálního stresu u myší. Československá fyziologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, roč. 54, č. 4, s. 206. ISSN 1210-6313.
 94. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Srovnání účinků citalopramu a vybraných antiepileptik v modelu sociálního stresu u myší. In Sborník abstrakt 55. Česko-Slovenské farmakologické dny. Hradec Králové: Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii, 2005. s. 36-36. ISBN 80-86703-09-6.
 95. 2004

 96. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Antidepressant-like effects of tiagabine on locomotor/exploratory behaviour and leukocyte phagocytosis in rats. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2004, roč. 14, Suppl.1, s. S41-S42, 2 s. ISSN 0924-977X.
 97. STEPHENS N., David, Lynn WORTHING a Jana PISTOVČÁKOVÁ. Do alpha 5-containing GABA(A) receptors have a role to play in ethanol reward? Alcoholism: Clinical and Experimental Research. PHILADELPHIA, USA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2004, roč. 28, č. 8, s. 81A, 1 s. ISSN 0145-6008.
 98. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Miroslav DOSTÁLEK, Jan JUŘICA, Josef TOMANDL, Ivan LINHART, Alexandra ŠULCOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Effect of St. Johns wort (Hypericum perforatum) standardized extract on leukocyte phagocytosis in rat model of depression. Psychiatrie. Praha: Tigis, s.r.o., 2004, roč. 8, Suppl.4, s. 39-40. ISSN 1211-7579.
 99. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Effects of valproate on leukocyte phagocytosis in mice and in a rat model of depression. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier B.V./ECNP, 2004, roč. 14, č. 3, s. S194-195, 2 s. ISSN 0924-977X.
 100. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Felbamate reduces hormone release and locomotor hypoactivity induced by repeated stress of social defeat. European Neuropsychopharmacology ON LINE. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2004, ON LINE, ON LINE, s. 6-11. ISSN 0924-977X.
 101. PISTOVČÁKOVÁ, Jana. Granted the Associate Membership of European College of Neuropsychopharmacology (free of charge for a period of 4 years). European College of Neuropsychopharmacology, 2004.
 102. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Involvement of 5-HT1 and 5-HT2 receptor activity in methamphetamine i.v. self-administration in rats depressed by olfactory bulbectomy. Fundamental & Clinical Pharmacology. UK: Blackwell Publishing, 2004, roč. 18, Suppl. 1, s. 45-45. ISSN 1744-3377.
 103. JUŘICA, Jan, Miroslav DOSTÁLEK, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Veronika MINAŘÍKOVÁ, Mariana HANESOVÁ, Eva HADAŠOVÁ a Josef TOMANDL. MIDAZOLAM JAKO SELEKTIVNÍ MARKER PODRODINY 3A CYTOCHROMU P450; FARMAKOKINETICKÁ CHARAKTERISTIKA MIDAZOLAMU. In Sborník abstrakt, Medifórum. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s., 2004. s. 15-15. ISBN 80-86607-13-5.
 104. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Posudzovanie možného antidepresívneho účinku farmák podľa zmien správania potkanov s bilaterálnou olfaktorickou bulbektómiou. In 31. etologická konferencia, Poľana. ÚBGŽ SAV, Bratislava: Česká a Slovenská etologická spoločnosť, 2004. s. 33.
 105. ŠLAIS, Karel, Jana PISTOVČÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Posuzování možného antidepresivního účinku podle lokomočně-pátracího chování myší vystavených opakovaně agresivním interakcím. In Abstrakta 31. etologické konference. Praha: Česká a Slovenská etologická společnost, 2004. s. 36-36.
 106. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Aikaterina MAKATSORI, Alexandra ŠULCOVÁ a Daniela JEŽOVÁ. Potkaní model deprese, změny chování, imunologické a hormonální. Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2004, roč. 8, Suppl. 1, s. 23. ISSN 1211-7579.
 107. DOSTÁLEK, Miroslav, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jan JUŘICA, Josef TOMANDL, Igor LINHART, Alexandra ŠULCOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Predikce možného ovlivnění účinků léčiv současnou dlouhodobou terapií třezalkou tečkovanou z farmakokinetické preklinické studie. In Sborník abstrakt XI. ročníka Konference mladých lékařů. Brno : FN u sv. Anny: LF MU, 2004. s. 51-51.
 108. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Rat model of depression, behavioural and immune changes after administration of antipsychotic and antiepileptic agents. Homeostasis. Milano, Italy: C.I.A.N.S., 2004, roč. 43, č. 1, s. 45-46. ISSN 0960-7560.
 109. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Sertindole has an antidepressant-like effect on behaviour and immune system in the bilaterally olfactory bulbectomized rats. In FENS Forum Abstracts. vol 2. Portugal: Forum of European Neuroscience Societies, 2004. s. A234.4, 1 s.
 110. PISTOVČÁKOVÁ, Jana. The ECNP Travel Award for publication and presentation: Antidepressant-like effects of tiagabine on locomotor/exploratory behaviour and leukocyte phagocytosis in rats. Scientific Committee of the European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), 2004.
 111. PISTOVČÁKOVÁ, Jana. The ECNP Travel Award for publication and presentation: Effects of valproate on leukocyte phagocytosis in mice and rats. European College of Neuropsychopharmacology, 2004.
 112. DOSTÁLEK, Miroslav, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jan JUŘICA, Josef TOMANDL, Igor LINHART, Alexandra ŠULCOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Vliv standardizovaného extraktu LI 160 (Hypericum perforatum) na metabolickou aktivitu cytochromu P-450 CYP1A2, CYP2C6, CYP2D2 a CYP3A1/2 v preklinickém experimentu. In In MediFórum. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s.,, 2004. s. 9-9. ISBN 80-86607-13-5.
 113. DOSTÁLEK, Miroslav a Jana PISTOVČÁKOVÁ. Vliv standardizovaného extraktu LI 160 (Hypericum perforatum) na metabolickou aktivitu vybraných izoforem cytochromu P450 v preklinickém experimentu. In program a abstrakta. 2004. vyd. Brno: Lékařská fakulta MU v Brně, 2004. s. 14-15, 1 s.
 114. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Miroslav DOSTÁLEK, Jan JUŘICA, Josef TOMANDL, Igor LINHART, Alexandra ŠULCOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Vplyv štandardizovaného extraktu LI160 (Hypericum perforatum) na leukocytárnu fagocytózu vo zvieracom modeli depresie. In Sborník abstrakt XI. ročníka Konference mladých lékařů. Brno: FN u sv. Anny, LF MU, 2004. s. 54.
 115. 2003

 116. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Antidepressant-like effects of felbamate on locomotor behaviour and leukocyte phagocytosis in rats. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2003, roč. 13, Suppl.4, s. 216. ISSN 0924-977X.
 117. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Antidepressive-like felbamate effects on exploratory behaviour in mice. Homeostasis. Milano, Italy: C.I.A.N.S., 2003, roč. 42, 1-2, s. 92-93. ISSN 0960-7560.
 118. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. EFFECTS OF AMISULPRIDE ON LOCOMOTOR BEHAVIOUR AND LEUKOCYTE PHAGOCYTOSIS IN RAT MODEL OF DEPRESSION. Behavioural Pharmacology. Lippincott Williams & Wilkinks, 2003, roč. 14, Suppl.1, s. 40-40. ISSN 0955-8810.
 119. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Aikaterina MAKATSORI, Alexandra ŠULCOVÁ a Daniela JEŽOVÁ. Felbamát působí u myší behaviorální a humorální změny ukazující na jeho antidepresivní aktivitu. Československá fyziologie. Praha: Česká Lékařská Společnost J. E. Purkyně, 2003, roč. 52, č. 4, s. A20-A21, 2 s. ISSN 1210-6313.
 120. HADAŠOVÁ, Eva, Jana NOVÁKOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ a Olga STAROBOVÁ. Praktická cvičení z farmakologie. 2. opravené a doplněné vyd. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví Hora, 2003. 110 s. Skripta. ISBN 80-210-2694-4.
 121. LANDA, Leoš, Jana PISTOVČÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Sensitization to methamphetamine in the mouse models of agonistic and exploratory behaviour. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2003, roč. 7, Suppl. 1, s. 31-31. ISSN 1211-7579.
 122. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Vliv felbamátu na explorační chování myší podobný účinkům antidepresiv. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2003, roč. 7, suppl.1, s. 36. ISSN 1211-7579.
 123. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Využitie zvieracieho modelu depresie pri overovaní antidepresívnych účinkov amisulpridu. In Sborník abstrakt X. konference mladých lékařů. Brno: Fakultní nemocnice u svaté Anny, 2003. s. 31.
 124. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. VYUŽITIE ZVIERACIEHO MODELU DEPRESIE PRI OVEROVANÍ ANTIDEPRESÍVNYCH ÚČINKOV FELBAMÁTU. In Abstrakta 47. Studentské vědecké konference. Brno: LF MU, 2003. s. 19 - 20.
 125. LANDA, Leoš, Jana PISTOVČÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Zkřížená behaviorální senzitizace kanabinoidem k účinkům metamfetaminu na lokomočně/pátrací aktivitu u myší. Adiktologie. Tišnov: Sdružení SCAN, 2003, roč. 3, č. 2, s. 62-69. ISSN 1213-3841.
 126. 2002

 127. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Antidepressant-like effects of amisulpride in bubectomized male rats. In Neuroscience in the Third Millennium, X. International Congress of the Czech and Slovak Neurochemical Society. Častá, Slovakia: Czech and Slovak Neurochemical Society, 2002. s. 66.
 128. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. BEHAVIORÁLNÍ ÚČINKY FELBAMÁTU V MODELU MYŠÍCH SOCIÁLNÍCH INTERAKCÍ. Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2002, roč. 2002, Suppl. 1, s. 32. ISSN 1211-7579.
 129. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Behavioural effects of felbamate in the model of social interaction in mice. Homeostasis. Milano, Italy: C.I.A.N.S., 2002, roč. 2001, č. 41, s. 137-138. ISSN 0960-7560.
 130. DOSTÁLEK, Miroslav, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jiří SLÍVA a Eva HADAŠOVÁ. Effect of methamphetamine and fluoxetine combination on behavioural activity in wistar albino rats. Bratislavské lekárské listy. Bratislava: Slovak Academic Press, s.r.o. Bratislava, 2002, roč. 103, č. 9, s. 309-309. ISSN 0006-9248.
 131. ŠULCOVÁ, Alexandra, Eva HADAŠOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Leoš LANDA a Miroslav DOSTÁLEK. Psychopharmacology of Cannabis and Ecstasy. 2002.
 132. POLÁČKOVÁ, Kateřina, Silvie SEDLÁČKOVÁ a Jana PISTOVČÁKOVÁ. UKAZUJÍ ZMĚNY LOKOMOČNĚ-PÁTRACÍ AKTIVITY MYŠÍ V NEZNÁMÉM PROSTŘEDÍ PO FELBAMÁTU NA POTENCIÁLNÍ ANTIDEPRESIVNÍ ÚČINEK ? In Abstrakta 46. Studentské vědecké konference LF MU. Brno: LF MU, 2002. s. 20.
 133. 2001

 134. ŠLAIS, Karel, Jana PISTOVČÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Analýza účinků tiagabinu na lokomočně-pátrací aktivitu myší počítačovým systémem Acti-Track. In Abstrakta 45. Studentské vědecké konference LF MU. Brno: Lékařská fakulta MU, 2001. s. 21.
 135. JUSTINOVÁ, Zuzana, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Influence of 5-HT1 receptor agonists on the activity of CYP2D1 and N-acetyltransferase in the isolated perfused rat liver. Homeostasis. Milano, Italy: C.I.A.N.S., 2001, roč. 2000, č. 6, s. 261-263. ISSN 0960-7560.
 136. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Olfactory bulbectomy increases methamphetamine i.v. self-administration in rats. Behavioural Pharmacology. London, UK: Lippincott Williams and Wilkins, 2001, roč. 12, Suppl. 1, s. S 71, 1 s. ISSN 0955-8810.
 137. HADAŠOVÁ, Eva, Jana NOVÁKOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ a Olga ZELENKOVÁ. Praktická cvičení z farmakologie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 97 s. Skripta. ISBN 80-210-2694-4.
 138. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. The use of locomotor and exporatory mouse behaviour computer analysis for the prediction of antidepressant drug effects. Homeostasis. Milano, Italy: C.I.A.N.S., 2001, roč. 2000, č. 6, s. 254-255. ISSN 0960-7560.
 139. JUSTINOVÁ, Zuzana, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Vliv agonistů 5HT1 receptorů na aktivitu CYP 2D a N-acetyltransferázy (NAT2) v izolovaných perfundovaných játrech potkana. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2001, roč. 5, Suppl.1, s. 18. ISSN 1211-7579.
 140. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Vliv tiagabinu, citalopramu a valproátu na lokomočě pátrací chování myší ve vztahu k jejich potenciální antidepresivní aktivitě. Československá fyziologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2001, roč. 50, č. 4, s. 176. ISSN 1210-6313.
 141. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Využití počítačové analýzy lokomoční a pátrací aktivity myší k možné predikci antidepresivních účinků farmak. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2001, roč. 5, Suppl. 1, s. 27. ISSN 1211-7579.
 142. 2000

 143. JUSTINOVÁ, Zuzana, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Aktivita cytochromu P450-2D6 a N-acetyltransferázy v izolovaných perfundovaných játrech potkana po podání agonistů 5-HT receptorů. Československá fyziologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2000, roč. 2000, č. 4, s. 170. ISSN 1210-6313.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 6. 2021 22:47