Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Stanislav JEŽEK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ a Miroslav JANÍK. Novice teachers in the Czech Republic and their drop-out intentions. European Journal of Education. Hoboken , NJ USA: John Wiley & Sons, 2020, roč. 55, č. 2, s. 275- 291. ISSN 0141-8211. doi:10.1111/ejed.12373.
 2. JANÍK, Tomáš, Tereza ČEŠKOVÁ, Miroslav JANÍK, Marcela JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR, Jiří HAVEL, Zora SYSLOVÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Irena BUDÍNOVÁ a Tomáš GILL. Situace začínajících učitelů v mateřských a základních školách: zpráva z výzkumu mezi absolventy Pedagogické fakulty MU. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 39 s.
 3. JANÍK, Miroslav. „Takže jsme to spíš nechali tak, že si povídají, pokud není samozřejmě vyučování“: Utváření jazykového režimu na mnohojazyčných školách. In Konference České asociace pedagogického výzkumu: Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu. 2020.
 4. ŠMIDEKOVÁ, Zuzana, Miroslav JANÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ a Keneth Bo-Ingvar HOLMQVIST. Teachers' gaze over space and time in a real-world classroom. Journal of Eye Movement Research. IFFWIL, Switzerland: INT GROUP EYE MOVEMENT RESEARCH, 2020, roč. 13, č. 4, s. 1-20. ISSN 1995-8692. doi:10.16910/jemr.13.4.1.
 5. JANÍK, Miroslav. Videokluby jako nástroj profesního rozvoje učitelů angličtiny: efekty a zkušenosti. In Podpora pregraduálního vzdělávání na PedF UK – představení výstupů projektu. 2020.
 6. 2019

 7. JANÍK, Miroslav a Věra JANÍKOVÁ. Entwicklung der professionellen Wahrnehmung künftiger DaF-Lehrer(innen) mittels einer videobasierten Online-Plattform (DaF-VideoWeb). Fremdsprachen Lehren und Lernen. Tübingen: Narr Francke Attempto, 2019, roč. 48, č. 1, s. 63-83. ISSN 0932-6936. doi:10.2357/FLuL-2019-0005.
 8. VETTER, Eva a Miroslav JANÍK. Menschenrechte versus Effizienz? - Spannungsfelder der Schulsprachenpolitik. In Philip Herdina, Elisabeth Allgäuer-Hackel, Emse Malzer Papp. Mehrsprachensensible? Monilinguale Sprachenpolitik trifft auf mehrsprachige Praxis/Multilingual sensibility? - Monolingual policies meet multilingual practice. 1. vydání. Innsbruck: Innsbruck university press, 2019. s. 125-138. Edited volume series. ISBN 978-3-903187-55-9.
 9. ŠMIDEKOVÁ, Zuzana, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK a Keneth Bo-Ingvar HOLMQVIST. Professional vision in and on action: Two sides of the same coin? In The 18th Biennial EARLI Conference. 2019.
 10. SCHWARZL, Lena, Eva VETTER a Miroslav JANÍK. Schools as Linguistic Space: Multilingual Realities at Schools in Vienna and Brno. In Achilleas Kostoulas. Challenging Boundaries in Language Education. 1. vydání. Cham (Switzerland): Springer, 2019. s. 211-228. Second Language Learning and Teaching. ISBN 978-3-030-17056-1. doi:10.1007/978-3-030-17057-8_13.
 11. JANÍK, Miroslav, Maria GOLDBERGER a Věra JANÍKOVÁ. Sprachliche Diversität als (neue)Herausforderung für Schulen: eine Fallstudie. In Europabildung. 2019.
 12. ŠMIDEKOVÁ, Zuzana, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK a Keneth Bo-Ingvar HOLMQVIST. Using eye-tracking to investigate differences in teachers’ professional vision IN action and ON action. In 20th European Conference on Eye Movements, ECEM 2019. 2019.
 13. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Michaela PÍŠOVÁ a Miroslav JANÍK. Videoclubs as a Form of Professional Development: The Research-based Benefits and the Experience-based Pitfalls. In Tomáš Janík, Inger Marie Dalehefte, Stefan Zehetmeier. Supporting Teachers: Improving Instruction. 1. vydání. Münster (DE): Waxmann, 2019. s. 153-170. ISBN 978-3-8309-4029-6.
 14. GOLDBERGER, Maria, Miroslav JANÍK a Jinjin LU. Ziele der Sprachenpolitik und ideologische Konflikte – ein Vergleich. In 45. Österreichische Linguistiktagung. 2019.
 15. 2018

 16. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Cena děkana. Masarykova univerzita, 2018.
 17. JANÍK, Miroslav a Věra JANÍKOVÁ. Entwicklung der professionellen Wahrnehmung angehender Deutschlehrer_innen mit DaFVideoWeb: Ergebnisse einer Vorstudie. In Videoeinsatz in der fremdsprachlichen LehrerInnenbildung. 2018.
 18. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
 19. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
 20. JANÍK, Miroslav a Eva MINAŘÍKOVÁ. Investigating multilingual reality on schools in Brno (Czech Republic). In Conference in Multilingualism and Third Language Acquisition. 2018.
 21. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Zuzana ŠMIDEKOVÁ a Miroslav JANÍK. Jak učitelé a studenti učitelství monitorují práci ve dvojicích v hodinách angličtiny? Pohled eye-trackingu. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2018.
 22. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Zuzana ŠMIDEKOVÁ a Miroslav JANÍK. Monitoring pair work activities in English language teaching video sequences: What do student teachers pay attention to? In 6th Polish Eye Tracking Conference/Conference SIG 27. 2018.
 23. JANÍK, Miroslav, Eva MINAŘÍKOVÁ a Zuzana ŠMIDEKOVÁ. Profesní vidění studentů učitelství anglického jazyka perspektivou eye-trackingu: práce s celou třídou. In Konference ČPdS: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství. 2018.
 24. JANÍK, Miroslav a Eva VETTER. Spannungsfelder der Schulsprachenpolitik. In Österreichische Linguistiktagung. 2018.
 25. ŠMIDEKOVÁ, Zuzana, Eva MINAŘÍKOVÁ a Miroslav JANÍK. Using eye tracking to investigate student teachers’ monitoring of complex pair work in English as a foreign language lessons. In EARLI SIG 11 Conference 2018. 2018.
 26. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Zuzana ŠMIDEKOVÁ a Miroslav JANÍK. Using eye tracking to investigate student teachers’ monitoring of complex pair work in English as a foreign language lessons. In EARLI SIG 11 Conference 2018. 2018.
 27. 2017

 28. JANÍK, Tomáš, Radka WILDOVÁ, Klára ULIČNÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Jana JAŠKOVÁ a Barbora ŠIMŮNKOVÁ. Adaptační období pro začínající učitele: zahraniční přístupy a návrhy řešení. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2017, roč. 67, č. 1, s. 4-26. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2017.433.
 29. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Světlana HANUŠOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Tomáš KOHOUTEK a Klára ULIČNÁ. Career Change Intentions of Novice Teachers in the Czech Republic: The Role of Out-of-school Factors. In European Conference on Educational Research. 2017.
 30. VETTER, Eva, Karolína PEŠKOVÁ a Miroslav JANÍK. Editorial. Orbis Scholae. Karolinum, 2017, roč. 11, č. 3, s. 5-7. ISSN 1802-4637.
 31. VETTER, Eva, Miroslav JANÍK a Karolína PEŠKOVÁ. editorství čísla Multilingualism and Languages in Education. In Orbis scholae. 2017. ISSN 1802-4637.
 32. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 326 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 45. ISBN 978-80-210-8889-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8922-2017.
 33. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8922-8.
 34. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
 35. JANÍK, Miroslav. Jak učitelé německého jazyka užívají ve výuce angličtinu. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost , o.s., 2017, roč. 27, č. 1, s. 104-135. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2017-1-104.
 36. JANÍK, Miroslav. Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 163 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe. ISBN 978-80-210-8766-8.
 37. JANÍK, Miroslav. Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka. 1. vyd. Masarykova univerzita, 2017. 163 s. ISBN 978-80-210-8766-8.
 38. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Světlana HANUŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ a Klára ULIČNÁ. Novice teachers in the Czech Republic: Why do they leave and change schools? In EARLI 2017. 2017.
 39. HANUŠOVÁ, Světlana, Tomáš JANÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Miroslav JANÍK, Klára ULIČNÁ a Jan MAREŠ. Should I stay or should I go aneb Co drží začínající učitele v profesi? In XXV. ročník konference ČAPV Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017.
 40. HANUŠOVÁ, Světlana, Tomáš JANÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Miroslav JANÍK, Klára ULIČNÁ a Jan MAREŠ. Should I stay or should I go aneb Co drží začínající učitele v profesi? In XXV. ročník konference ČAPV Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017. ISBN 978-80-7435-688-9.
 41. JANÍK, Miroslav. Student’s Use of English in German Lessons. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2017, roč. 11, č. 3, s. 85-102. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2018.278.
 42. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Zuzana ŠMIDEKOVÁ a Miroslav JANÍK. Teacher monitoring pair and group work in English as a foreign language lessons: insights from an eye-tracking study. In ECEM, 19th European Conference on Eye Movements. 2017.
 43. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Zuzana ŠMIDEKOVÁ a Miroslav JANÍK. Teacher monitoring pair and group work in English as a foreign language lessons: insights from an eye-tracking study. In ECEM, 19th European Conference on Eye Movements. 2017.
 44. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Zuzana ŠMIDEKOVÁ a Miroslav JANÍK. Teacher working in a whole class setting in English as a foreign language lessons: insights from an eye-tracking study. In ICET 2017 61st World Assembly. 2017.
 45. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Zuzana ŠMIDEKOVÁ, Miroslav JANÍK a Tomáš JANÍK. Využití eye-trackingu ve výzkumu učitele: Proč a jak. In XXV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2017. ISBN 978-80-7435-688-9.
 46. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Zuzana ŠMIDEKOVÁ, Miroslav JANÍK a Tomáš JANÍK. Využití eye-trackingu ve výzkumu učitele: Proč a jak. In XXV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2017.
 47. JANÍK, Miroslav, Světlana HANUŠOVÁ a Eva MINAŘÍKOVÁ. Warum verlassen Lehreranfänger ihre Schule oder ihren Beruf? In OEFEB Tagung 2017: Bildung leistungsstark - chancengerecht - inklusiv. 2017.
 48. 2016

 49. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Klára ULIČNÁ a Miroslav JANÍK. Analýza výzkumných poznatků a zahraničních zkušeností jako východisko pro koncipování adaptačního období pro začínají učitele. In Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa, Konference České pedagogické společnosti. 2016.
 50. JANÍK, Miroslav, Tomáš JANÍK a Eva MINAŘÍKOVÁ. Mehrsprachigkeit im schulischen Drittsprachenunterricht: Eine videobasierte Analyse. In GEBF-Tagung: „Erwartungswidriger Bildungserfolg über die Lebensspanne“. 2016.
 51. JANÍK, Miroslav, Světlana HANUŠOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ a Klára ULIČNÁ. Objective determinants of novice teacher drop-out. In EARLI SIG 11 Conference 2016 "Diversity and Inclusion as a Challenge for Teacher Education". 2016.
 52. HANUŠOVÁ, Světlana, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš JANÍK, Klára ULIČNÁ, Miroslav JANÍK, Jan MAREŠ a Tomáš KOHOUTEK. Proč odcházejí začínající učitelé ze školství? In XXIV. ročník ČAPV Síťování v pedagogickém výzkumu. 2016. ISBN 978-80-7394-596-1.
 53. HANUŠOVÁ, Světlana, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš JANÍK, Klára ULIČNÁ, Miroslav JANÍK, Jan MAREŠ a Tomáš KOHOUTEK. Proč odcházejí začínající učitelé ze školství? In XXIV. ročník ČAPV Síťování v pedagogickém výzkumu. 2016.
 54. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára ULIČNÁ a Miroslav JANÍK. Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 154 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 42. ISBN 978-80-210-8304-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8305-2016.
 55. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára ULIČNÁ a Miroslav JANÍK. Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 154 s. ISBN 978-80-210-8305-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8305-2016.
 56. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára ULIČNÁ a Miroslav JANÍK. Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8304-2.
 57. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Klára ULIČNÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš JANÍK a Miroslav JANÍK. Videokluby jako forma profesního vzdělávání učitelů: otevřenost komunikace z pohledu učitelů. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2016, roč. 66, č. 4, s. 443-461. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2016.351.
 58. 2015

 59. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ a Miroslav JANÍK. Video Clubs: Professionelle Wahrnehmung von EaF-Lehrer/innen vorher und nachher. In Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung Tagung 2015. 2015.
 60. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Tomáš JANÍK, Klára ULIČNÁ a Miroslav JANÍK. Videokluby jako forma profesního vzdělávání. In Výroční konference České pedagogické společnosti 2015. 2015.
 61. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára ULIČNÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK a Jan MAREŠ. Začínající učitelé a drop-out. In XXIII. ročník ČAPV Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Sborník anotací. 2015. ISBN 978-80-261-0521-3.
 62. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára ULIČNÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK a Jan MAREŠ. Začínající učitelé a drop-out. In XXIII. ročník ČAPV Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Konference ČAPV 2015. 2015.
 63. 2014

 64. JANÍKOVÁ, Věra, Jana JAŠKOVÁ, Jana CHOCHOLATÁ, Marie STODOLOVÁ, Pavel ZLATNÍČEK, Martina ČEŘOVSKÁ, Miroslav JANÍK, Eliška DUNOWSKI, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Gabriela HUBLOVÁ, Pavla JAHODOVÁ, Adéla STRAKOVÁ, Veronika TOMÁNKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ a Slavomíra KLIMSZOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 379 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 171. ISBN 978-80-210-7568-9.
 65. KOSTKOVÁ, Klára, Karolína PEŠKOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ a Miroslav JANÍK. Clusters and Sequences of Foreign Language Learning Strategies in Reading, Writing, Speaking and Listening in their Relation to Achievement. In European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe. 2014.
 66. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ a Miroslav JANÍK. Erarbeitung der Videofälle im VideoWeb: Ergebnisse einer Vorstudie mit EFL Lehramtstudierenden. In 2. Fachtagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF). 2014.
 67. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ a Miroslav JANÍK. Erarbeitung der Videofälle im VideoWeb: Ergebnisse einer Vorstudie mit EFL Lehramtstudierenden. In 2. Fachtagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF). 2014.
 68. JANÍK, Miroslav. Mnohojazyčnost jako dílčí cíl výuky cizích jazyků a možnosti její podpory. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost , o.s., 2014, roč. 24, č. 3, s. 330-352. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2014-3-330.
 69. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Miroslav JANÍK a Gabriela HUBLOVÁ. Profesní vidění u učitelů: pokus o zmapování výzkumného pole. Pedagogika. 2014, roč. 64, č. 2, s. 151-176. ISSN 0031-3815.
 70. JANÍK, Miroslav, Karolína PEŠKOVÁ a Tomáš JANÍK. Standardy pro učitelské vzdělávání jako cesta ke kvalitě: reflexe vývoje ve Spolkové republice Německo. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2014, roč. 8, č. 3, s. 47-70. ISSN 1802-4637.
 71. JANÍK, Miroslav, Karolína PEŠKOVÁ a Marcela JANÍKOVÁ. Standardy pro učitelské vzdělávání v Německu a ve Švýcarsku: okolnosti jejich vzniku a působení. 2014.
 72. VLČKOVÁ, Kateřina, Klára KOSTKOVÁ, Karolína PEŠKOVÁ, Miroslav JANÍK a Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ. Typické sekvence a shluky žákovských strategií na konci základního vzdělávání ve vazbě na úspěšnost řešení jazykových úloh KET. 2014.
 73. VLČKOVÁ, Kateřina, Klára KOSTKOVÁ, Karolína PEŠKOVÁ a Miroslav JANÍK. Typické sekvence a shluky žákovských strategií na konci základního vzdělávání ve vazbě na úspěšnost řešení jazykových úloh KET. 2014.
 74. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ a Miroslav JANÍK. Učitelé sledují videozáznamy výuky: analýza obsahové dimenze profesního vidění. In 22. výroční konference ČAPV. 2014.
 75. JANÍK, Tomáš, Veronika NAJVAROVÁ a Miroslav JANÍK. Zum Einsatz didaktischer Medien und Mittel: Ergebnisse einer videobasierten Studie. In Knecht, P.; Matthes, E.; Schütze, S.; Aamotsbakken, B. Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2014. s. 289-302. Beiträge zur historischen und systematischen Schulbuchforschung. ISBN 978-3-7815-1991-6.
 76. VLČKOVÁ, Kateřina, Karolína PEŠKOVÁ, Klára ULIČNÁ, Miroslav JANÍK a Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ. Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 474 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 41. ISBN 978-80-210-7574-0.
 77. VLČKOVÁ, Kateřina, Karolína PEŠKOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Miroslav JANÍK a Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ. Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 474 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 41. ISBN 978-80-210-7574-0.
 78. VLČKOVÁ, Kateřina, Karolína PEŠKOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Miroslav JANÍK a Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ. Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 479 s. ISBN 978-80-210-7595-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7595-2014.
 79. 2013

 80. JANÍK, Miroslav. Analýza výukových situací se zaměřením na výuku druhého cizího jazyka v kontextu konceptu mnohojazyčnosti. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 67-80. Spisy Pedagogické fakulty MU 165. ISBN 978-80-210-6682-3.
 81. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ a Miroslav JANÍK. Cross-Sectional Research on Pupils’ Foreign Language Learning Strategies and Achievement. In The European Conference on Educational Research (ECER) 2013. 2013.
 82. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ a Miroslav JANÍK. Cross-Sectional Research on Pupils’ Foreign Language Learning Strategies and Achievement. In The European Conference on Educational Research (ECER) 2013, Bahçeşehir University in Istanbul. 2013.
 83. JANÍK, Miroslav. Deutsch als L3 im Unterricht. In IDT Internationale Tagung der DeutschlehrehInnen. 2013.
 84. JANÍK, Miroslav. Koncept mnohojazyčnosti ve výuce cizích jazyků. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 24–28.
 85. SPURNÁ, Michaela, Petr KNECHT, Karolína PEŠKOVÁ, Miroslav JANÍK a Veronika LOKAJÍČKOVÁ. Methodological issues in schoolbook and educational media research/Methodenfragen in der Schulbuch- und Lehrmittelforschung. 2013.
 86. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Tomáš JANÍK, Klára KOSTKOVÁ a Miroslav JANÍK. PROFESNÍ VIDĚNÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ ANGLICKÉHO JAZYKA A JEHO ROZVOJ POMOCÍ VIDEOWEBU. In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2013.
 87. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Tomáš JANÍK a Miroslav JANÍK. Professional vision von künftigen EnglischlehrerInnen und ihre Entwicklung mit IRSE VideoWeb. In Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen (ÖFEB). 2013.
 88. JANÍK, Miroslav a Jan BUDŇÁK. Regie der Theateraufführung "Die im Dunkeln" von Sabine Schönfellner. 2013.
 89. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Miroslav JIREČEK, Alena BENDOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Eliška DUNOWSKI, Hana FAJKUSOVÁ, Marie HORÁČKOVÁ, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jana CHLÁPKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Josef MAŇÁK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Lenka PAVLÍČKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ, Kateřina ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina ŠVANDOVÁ, Markéta ŠVRČKOVÁ NEDEVOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Výzkum školního vzdělávání: poznatky a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 112 s. ISBN 978-80-210-6689-2.
 90. VLČKOVÁ, Kateřina a Miroslav JANÍK. Zpráva z konference Evropské asociace cizího jazyka. In Pedagogická orientace 2013/23/1. Brno: PdF MU, 2013. s. 145-146. Pedagogická orientace. ISSN 1211-4669.
 91. JANÍK, Miroslav. Zum Einfluss der L2 auf den L3-Unterricht am Beispiel Deutsch nach Englisch. In V. Janíková, R. Seebauer (Eds.). Education and Languages in Europe / Bildung und Sprachen in Europa. 1. vyd. Munster: LIT Verlag, 2013. s. 111-120. ISBN 978-3-643-50505-7.
 92. JANÍK, Tomáš, Veronika NAJVAROVÁ a Miroslav JANÍK. Zum Einsatz der didaktischen Medien und Mittel in den Schulfächern Englisch, Geographie und Physik: Design und Ergebnisse einer Videostudie. 2013.
 93. 2012

 94. VLČKOVÁ, Kateřina a Miroslav JANÍK. Comparison of English and German foreign language learner strategy. In EUROSLA22: 22nd Annual Conference of the European Second Language Association: Expanding discipline boundaries. 2012.
 95. VLČKOVÁ, Kateřina a Miroslav JANÍK. Comparison of English and German foreign language learner strategy. In EUROSLA22: 22nd Annual Conference of the European Second Language Association: Expanding Discipline Boundaries (Book of Abstracts). 2012.
 96. JANÍK, Miroslav. Koncept mnohojazyčnosti ve výzkumu. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 169 - 181. Spisy Pedagogické fakulty MU 159. ISBN 978-80-210-6109-5.
 97. JANÍKOVÁ, Věra a Miroslav JANÍK. Mehrsprachigkeit und DaF als L3-Unterricht. In Interaktiver und kompetenzorientierter Unterricht. 2012.
 98. VLČKOVÁ, Kateřina, Miroslav JANÍK a Jarmila BRADOVÁ. Návrh designu výzkumu shluků a sekvencí strategií učení se cizímu ve vazbě na vzdělávací výsledky žáků. In Jubilejní XX. konference České asociace pedagogického výzkumu s názvem Kvalita ve vzdělávání. 2012.
 99. VLČKOVÁ, Kateřina, Miroslav JANÍK a Jarmila BRADOVÁ. Návrh designu výzkumu shluků a sekvencí strategií učení se cizímu ve vazbě na vzdělávací výsledky žáků. In Jubilejní XX. konference České asociace pedagogického výzkumu s názvem Kvalita ve vzdělávání. 2012.
 100. JANÍKOVÁ, Věra a Miroslav JANÍK. Videostudie als Untersuchungsmethode im Tertiärsprachenunterricht. In Oliver Holz, Renate Seebauer. Interaktiver und kompetenzorientierter Unterricht/ Interactive and Competence-Orientated Education. 1. vyd. Hamburg: Kovač, 2012. s. 180-190. ISBN 978-3-8300-6422-0.
 101. 2011

 102. JANÍK, Miroslav. Einfluss der L1 und L2 auf die Textproduktion in der L3 mit Berücksichtigung der kulturellen Spezifika der Textsorten. In Mehrsprachigkeit am Beispiel Deutsch nach Englisch – in Forschung und schulischer Praxis. 2011.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 9. 2021 23:08