Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. VEVERKOVÁ, Markéta, Jakub PECL, Tereza PINKASOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ a Petr JABANDŽIEV. Makro-AST jako příčina izolovaného zvýšení aspartátaminotransferázy u asymptomatické pacientky. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2021, roč. 22, č. 1, s. 59-61. ISSN 1213-0494. doi:10.36290/ped.2021.010.
 2. GREPLOVÁ, Kristína, Jana GOTTWALDOVÁ, Iveta SELINGEROVÁ a Zdeňka ČERMÁKOVÁ. Sledování hladin celkových protilátek proti proteinu S a nukleokapsidovému antigenu viru SARS-CoV-2 u onkologických pacientů očkovaných vakcínou Pfizer/BioNTech. In XV. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEP s mezinárodní účastí. 2021. ISSN 1210-7921.
 3. BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Petra VINKLEROVÁ, Jana GOTTWALDOVÁ, Petra OVESNÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER, Dalibor VALÍK, Zdeňka ČERMÁKOVÁ a Vít WEINBERGER. The Clinical Significance of DJ1 and L1CAM Serum Level Monitoring in Patients with Endometrial Cancer. Journal of Clinical Medicine. Basel: MDPI, 2021, roč. 10, č. 12, s. 1-14. ISSN 2077-0383. doi:10.3390/jcm10122640.
 4. 2019

 5. ČERMÁKOVÁ, Zdeňka. Laboratorní vyšetření - přínosy a rizika v terénní praxi. In XXVII.brněnské dny praktického lékařství. 2019.
 6. ČERMÁKOVÁ, Zdeňka, Jana TOMANOVÁ, Jana GOTTWALDOVÁ, Miroslava BEŇOVSKÁ a Zdeněk ADAM. Pseudohyperfosfatémie u mnohočetného myelomu - příčina interference. In XIV.celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEP s mezinárodní účastí. 2019.
 7. 2018

 8. MINÁŘ, Luboš, Michal FELSINGER, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Filip ZLÁMAL a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Comparison of the Copenhagen Index versus ROMA for the preoperative assessment of women with ovarian tumors. INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS. CLARE: ELSEVIER IRELAND LTD, 2018, roč. 140, č. 2, s. 241-246. ISSN 0020-7292. doi:10.1002/ijgo.12371.
 9. ADAM, Zdeněk, R. KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Eva VETEŠNÍKOVÁ, Luděk POUR, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK, Z. ŘEHÁK, E. POUROVÁ, Aleš ČERMÁK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Chronická recidivující kopřivka, bolesti kostí i kloubů, horečka nejasného původu a monoklonální imunoglobulin typu IgM = syndrom Schnitzlerové. Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2018, roč. 24, č. 2, s. 88-103. ISSN 1213-5763.
 10. BEŇOVSKÁ, Miroslava, Aneta OPLUŠTILOVÁ, Jana PINKAVOVÁ, Zuzana HODICKÁ a Zdeňka ČERMÁKOVÁ. The New Possibilities in Early Diagnosis of Preeclampsia by Soluble fms-Like Tyrosine Kinase-1 and Placental Growth Factor in 16-20 Weeks Gestation. LABORATORY MEDICINE. OXFORD: OXFORD UNIV PRESS, 2018, roč. 49, č. 2, s. 112-117. ISSN 0007-5027. doi:10.1093/labmed/lmx076.
 11. ADAM, Zdeněk, Karel STARÝ, K. ZAJÍČKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Miroslav TOMÍŠKA, Martina DOUBKOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Aleš ČERMÁK a Luděk POUR. Zvýšená hladina kalcia může být prvním příznakem mnohočetného myelomu, ale může mít i jiné příčiny. Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2018, roč. 24, č. 4, s. 238-252. ISSN 1213-5763.
 12. 2017

 13. WIEWIORKA, Ondřej, Milan DASTYCH a Zdeňka ČERMÁKOVÁ. Drug interference in Trinder reaction. In EUROMEDLAB 2017. 2017. ISSN 1437-4331. doi:10.1515/cclm-2017-5031.
 14. DOUBEK, Michael, Zdeněk ADAM, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Libor ČERVINEK, Martina DOUBKOVÁ, František FOLBER, Markéta HADRABOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Marta KREJČÍ, Daniel LYSÁK, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Luděk POUR a Daniela ŽÁČKOVÁ. Hematologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 306 s. ISBN 978-80-210-8776-7.
 15. DOUBEK, Michael, Zdeněk ADAM, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Libor ČERVINEK, Martina DOUBKOVÁ, František FOLBER, Markéta HADRABOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Marta KREJČÍ, Daniel LYSÁK, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Luděk POUR a Daniela ŽÁČKOVÁ. Hematologie. Pomocník ke stážím na hematologických pracovištích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8776-7.
 16. WIEWIORKA, Ondřej, Zdeňka ČERMÁKOVÁ a Milan DASTYCH. Interference Dicynone v Trinderově reakci – porovnání produktů dodavatelů IVD. In XIII. Celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie. 2017. ISSN 1210-7921.
 17. WIEWIORKA, Ondřej, Milan DASTYCH a Zdeňka ČERMÁKOVÁ. TRINDEROVA REAKCE V KLINICKÉ BIOCHEMII – PŘÍNOSY A LIMITY. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2017, roč. 111, č. 3, s. 186-191. ISSN 0009-2770.
 18. ČERMÁKOVÁ, Zdeňka. Výrazný pokles LDL - cholesterolu při monoterapii ezetimibem (Ezotrol) a použití doplňků stravy. Kazuistiky v diabetologii. Praha: Geum, 2017, roč. 15, MS2, s. 25-26. ISSN 1214-231X.
 19. 2016

 20. KRBKOVÁ, Lenka, Lukáš HOMOLA, Adriana BRAUNOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK, Jana BEDNÁŘOVÁ a Zdeňka ČERMÁKOVÁ. Assessment of antibodies against surface and outer membrane proteins of Anaplasma phagocytophilum in Lyme borreliosis and tick-borne encephalitis paediatric patients. Epidemiology and infection. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, roč. 144, č. 12, s. 2597-2604. ISSN 0950-2688. doi:10.1017/S0950268816000972.
 21. ADAM, Zdeněk, Karel STARÝ, Jozef KUBINYI, Kateřina ZAJÍČKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Miroslav TOMÍŠKA, Martina DOUBKOVÁ, Jiří PRÁŠEK, Eva POUROVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Eva ŠEVČÍKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Aleš ČERMÁK. Hyperkalcemie, příznaky, diferenciální diagnostika a léčba aneb důležitost vyšetřování kalcia. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 5, s. 370-383. ISSN 0042-773X.
 22. KRBKOVÁ, Lenka, Jana BEDNÁŘOVÁ a Zdeňka ČERMÁKOVÁ. Improvement of diagnostic approach to Lyme neuroborreliosis in children by using recombinant antigens in detection of intrathecally produced IgM/IgG. Čs. epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČSL JEP, 2016, roč. 65, č. 2, s. 112-117. ISSN 1210-7913.
 23. WIEWIORKA, Ondřej, Zdeňka ČERMÁKOVÁ a Milan DASTYCH. Lékové interference v Trinderově reakci. In Pardubice: Symposium klinické biochemie FONS. 2016. ISBN 978-80-87436-08-0.
 24. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Eva VETEŠNÍKOVÁ, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Eva POUROVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Pomalidomid v léčbě mnohočetného myelomu vlastní zkušenosti a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 12, s. 962-968. ISSN 0042-773X.
 25. ADAM, Zdeněk, Anna ŠEDIVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Hana PETRÁŠOVÁ, Petr SZTURZ, Zdenka ADAMOVÁ, Eva VETEŠNÍKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Eva POUROVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Schnitzlerové syndrom : Diferenciální diagnostika, přehled léčebných možností a popis 5 případů léčených anakinrou. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 9, s. 713-727. ISSN 0042-773X.
 26. 2015

 27. WIEWIORKA, Ondřej, Veronika PLEŠKOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ a Milan DASTYCH. ANALYTIC AND POSTANALYTIC PARAMETERS OF DICYNONE INTERFERENCE IN METHODS WITH TRINDER REACTION. In EUROMEDLAB 2015. 2015. ISSN 1437-4331. doi:10.1515/cclm-2015-5026.
 28. WIEWIORKA, Ondřej, Veronika PLEŠKOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ a Milan DASTYCH. Analytické a postanalytické parametry interference Dicynonu u metod s Trinderovou reakcí. In Sborník - XII. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEP s mezinárodní účastí - Abstrakta přednášek a posterů. 2015. ISSN 1210-7921.
 29. DASTYCH, Milan, Jana GOTTWALDOVÁ a Zdeňka ČERMÁKOVÁ. Calprotectin and lactoferrin in the cerebrospinal fluid; biomarkers utilisable for differential diagnostics of bacterial and aseptic meningitis? Clinical Chemistry and Laboratory medicine. BERLIN: WALTER DE GRUYTER & CO, 2015, roč. 53, č. 4, s. 599-603. ISSN 1434-6621. doi:10.1515/cclm-2014-0775.
 30. ADAM, Zdeněk, Jarmila KISSOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Eva MICHALKOVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Marta ČERNÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Myopatie při Waldenströmově makroglobulinemii. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 9, s. 821-828. ISSN 0042-773X.
 31. KLUZ, Krystyna, Jiří PAŘENICA, Lenka KUBKOVÁ, Simona LITTNEROVÁ, Josef TOMANDL, Martin POLOCZEK, Ondřej TOMAN, Martin TESÁK, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Jana GOTTWALDOVÁ, Jan MAŇOUŠEK, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jindřich ŠPINAR a Jiří JARKOVSKÝ. Unstable angina pectoris prior to ST elevation myocardial infarction in patients treated with primary percutaneous coronary intervention has no influence on prognosis. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine and Dentistry of Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Olomouc: Palacký University, 2015, roč. 159, č. 2, s. 251-258. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2014.003.
 32. 2014

 33. SZTURZ, Petr, Lukáš PLANK, Jan KŘÍSTEK, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Robert PÍPAL, Jiří TESAŘ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Jana GOTTWALDOVÁ, Jiří VANÍČEK, Radka ŠLAISOVÁ, Milan ŠKORPÍK, Zdeněk ADAM, Lenka ŠMARDOVÁ a Jiří MAYER. Castlemanova choroba v obrazech. Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2014, roč. 16, č. 1, s. 81-88. ISSN 1212-4184.
 34. PAŘENICA, Jiří, Jan MALÁSKA, Jiří JARKOVSKÝ, Kateřina HELÁNOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Jaroslav MICHÁLEK, Zuzana VESELKOVÁ, Simona LITTNEROVÁ, Lenka KUBKOVÁ, Roman GÁL, Pavel ŠEVČÍK, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jiří LITZMAN, Zdeňka ČERMÁKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Dynamika hladiny interleukinu 6 u pacientů v septickém a kardiogenním šoku a u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, č. 2, s. 114-122. ISSN 0042-773X.
 35. SZTURZ, Petr, Anna ŠEDIVÁ, M. ŽUREK, Zdeněk ADAM, J. ŠTORK, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, P. STEYEROVÁ, A. VOKÁČOVÁ, J. HRBEK, M. SÝKORA, I. ŠPIČKA, Zdeněk MECHL a Jiří MAYER. Léčba anakinrou u Schnitzler-syndromu - výsledky první retrospektivní multicentrické studie šesti pacientů z České republiky. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 27, č. 2, s. 111-126. ISSN 0862-495X.
 36. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Eva ŠEVČÍKOVÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Jiří VANÍČEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Monoklonální gamapatie nejistého významu a asymptomatický mnohočetný myelom z pohledu roku 2014. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, č. 10, s. 861-879. ISSN 0042-773X.
 37. EID, Michal, Petr SZTURZ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Zdeněk ADAM a Jiří MAYER. Onkologie v obrazech. Makroglosie jako příznak onemocnění kostní dřeně. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 27, č. 3, s. 221-222. ISSN 0862-495X.
 38. DASTYCH, Milan a Zdeňka ČERMÁKOVÁ. Pseudohyperkalaemia in leukaemic patients: the effect of test tube type and form of transport to the laboratory. Annals of Clinical Biochemistry. THOUSAND OAKS: SAGE PUBLICATIONS INC, 2014, roč. 51, č. 1, s. 110-113. ISSN 0004-5632. doi:10.1177/0004563213497928.
 39. 2013

 40. ADAM, Zdeněk, Vlastimil ŠČUDLA, Marta KREJČÍ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Luděk POUR a Zdeněk KRÁL. Léčba AL-amyloidózy v roce 2012, přínos nových léků (bortezomibu, thalidomidu a lenalidomidu). Přehled publikovaných klinických studií. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 1, s. 37-58, 27 s. ISSN 0042-773X.
 41. WIEWIORKA, Ondřej, Milan DASTYCH a Zdeňka ČERMÁKOVÁ. Strong negative interference of ethamsylate (Dicynone (R)) in serum creatinine quantification via enzymatic assay using Trinder reaction. SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY INVESTIGATION. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2013, roč. 73, č. 5, s. 449-451. ISSN 0036-5513. doi:10.3109/00365513.2013.794300.
 42. ADAM, Zdeněk, Jan KREJČÍ, Marta KREJČÍ, Petr NĚMEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Víta ŽAMPACHOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, T. PIKA, Luděk POUR, Zdeněk KOŘÍSTEK, Miroslav TOMIŠKA, Petr SZTURZ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Transplantace srdce a následná léčba AL-amyloidózy. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 59, č. 2, s. 136-147. ISSN 0042-773X.
 43. 2012

 44. JARKOVSKÝ, Jiří, Jiří PAŘENICA, Roman MIKLÍK, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Petr KALA, Lenka MALÁSKOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Martin POLOCZEK, Miroslav VYTISKA, Lenka KUBKOVÁ, Kateřina HELÁNOVÁ, I. PARENICOVA, Simona LITTNEROVÁ, L. DOSTALOVA, P. KUBENA, Anna VAŠKŮ a Jindřich ŠPINAR. Determinants of Invasively Measured Aortic Pulse Pressure and its Relationship with B-type Natriuretic Peptides in Stable Patients with Preserved Left Ventricular Systolic Function. EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR MEDICINE. 2012, roč. 11, č. 1, s. 32-40. ISSN 2042-4884. doi:10.5083/ejcm.20424884.67.
 45. HELÁNOVÁ, Kateřina, Jiří PAŘENICA, Jiří JARKOVSKÝ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Simona LITTNEROVÁ, I. KLABENEŠOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Petr LOKAJ, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Ondřej TOMAN, Olga GIMUNOVÁ, Jan MALÁSKA a Jindřich ŠPINAR. Elevace proteinu S-100B u pacientů s akutním koronárním syndromem po resuscitaci je prediktorem nepříznivé neurologické prognózy. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 4, s. 266-272. ISSN 0042-773X.
 46. PAŘENICA, Jiří, Petr NĚMEC, Josef TOMANDL, Jiří ONDRÁŠEK, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Martin TŘETINA, Jiří JARKOVSKÝ, Simona LITTNEROVÁ, Martin POLOCZEK, Petr POKORNÝ, Jindřich ŠPINAR, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Roman MIKLÍK, Petr MALÍK, Ondřej PEŠ, Jolana LIPKOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ a Petr KALA. Prognostic Utility of Biomarkers in Predicting of One- Year Outcomes in Patients with Aortic Stenosis Treated with Transcatheter or Surgical Aortic Valve Implantation. PloS ONE. 2012, roč. 7, č. 12, s. e48851, 11 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0048851.
 47. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Jiří PAŘENICA, Jiří JARKOVSKÝ, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Jan MAŇOUŠEK, Krystyna KLUZ, Lenka KUBKOVÁ, Simona LITTNEROVÁ, Martin TESÁK, Ondřej TOMAN, Nikolas PÁVEK, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Josef TOMANDL, Anna VAŠKŮ a Jindřich ŠPINAR. The Association Between Levels of Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1 with Acute Heart Failure and Left Ventricular Dysfunction in Patients with ST Elevation Myocardial Infarction Treated by Primary Percutaneous Coronary Intervention. Genetic Testing and Molecular Biomarkers. 2012, roč. 16, č. 10, s. 1172-1178. ISSN 1945-0265. doi:10.1089/gtmb.2012.0120.
 48. ADAM, Zdeněk, Martin ŠTORK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Roman HÁJEK, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Yvona POSPÍŠILOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Výsledky léčby AL-amyloidózy léčebnými režimy obsahujícími bortezomib, dexametazon a dále cyklofosfamid anebo doxorubucin. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a. s., 2012, roč. 58, č. 12, s. 896-903. ISSN 0042-773X.
 49. HELÁNOVÁ, Kateřina, Jiří PAŘENICA, V. DLOUHÝ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Jana GOTTWALDOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Význam biomarkerů NGAL a cystatinu C u kardiovaskulárních onemocnění. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 4, s. 286-290. ISSN 0042-773X.
 50. 2011

 51. VÁVROVÁ, Jaroslava, Vladimír MAISNAR, Miloš TICHÝ, Bedřich FRIEDECKÝ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Milan DASTYCH, Jana GOTTWALDOVÁ, Petr KUČERA, Jarmila KROTKÁ, Jaroslav RACEK, Jana ŽENKOVÁ, Petr SCHNEIDERKA, Pavel LOCHMAN, Tomáš ZIMA, Hana BEŇÁKOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Jana SPÁČILOVÁ, Roman HÁJEK a Vladimír PALIČKA. Interlaboratory study of free monoclonal immunoglobulin light chain quantification. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Germany: Walter De Gruyter, 2011, roč. 49, č. 1, s. 89-92. ISSN 1434-6621. doi:10.1515/CCLM.2011.019.
 52. DASTYCH, Milan, Miroslava BEŇOVSKÁ, Petr BREINEK, Dana BUČKOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Vladimír SOŠKA, Jana TŮMOVÁ, Jaroslava VÁVROVÁ, Miroslav VERNER a Hana VINOHRADSKÁ. Klinická biochemie - bakalářský obor Zdravotní laborant. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2011. 252 s. ISBN 978-80-87192-18-4.
 53. BEŇOVSKÁ, Miroslava, Milan DASTYCH a Zdeňka ČERMÁKOVÁ. Proces výběru perianalytických systémů a jejich charakteristiky. Chemické listy. 2011, roč. 105, č. 2, s. 103-107. ISSN 0009-2770.
 54. 2010

 55. ADAM, Zdeněk, Josef FEIT, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Vladimír VAŠKŮ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. IgA pemphigus a monoklonální gamapatie, je zde souvislost? Dermatológia pre prax. Solen SK, 2010, roč. 5, č. 3, s. 132–134. ISSN 1337-1746.
 56. ADAM, Zdeněk, Josef FEIT, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Vladimír VAŠKŮ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. IgA pemphigus a monoklonální gamapatie, je zde souvislost ? Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2010, roč. 4, č. 4, s. 221-223. ISSN 1802-2960.
 57. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Lenka KOVÁŘOVÁ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Mojmír MOULIS, Leoš KŘEN, Karel VESELÝ, Iva SVOBODOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Léčba AL-amyloidózy - výsledky jednoho pracoviště a přehled publikovaných zkušeností s novými léky (bortezomibem, thalidomidem a lenalidomidem) u AL-amyloidózy. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 3, s. 190-209. ISSN 0042-773X.
 58. BEŇOVSKÁ, Miroslava, Milan DASTYCH a Zdeňka ČERMÁKOVÁ. Preanalytické interference a praktické využití sérových indexů. Klinická biochemie a metabolismus. 2010, roč. 18, č. 3, s. 144-148. ISSN 1210-7921.
 59. ČERMÁKOVÁ, Zdeňka, Jana GOTTWALDOVÁ a Milan DASTYCH. Pseudohyperkalemia in leukemic patients, the effect of the type of test tubes and of the transport to the laboratory. In XXXIII World Congress of the International Society of hematology, Jeruzalem,Izrael,2010. 2010.
 60. ČERMÁKOVÁ, Zdeňka. Serum free light chain measurements in screening for lymphoproliferative diseases-comparison recommended and renal reference interval for free light chain ratio in patients with renal failure. In DASTYCH, Milan a Jana GOTTWALDOVÁ. 6th International Symposium on Clinical Application of Serum Free Light Chain Analysis(plus Hevylite). 2010. ISSN 2038-8322.
 61. ADAM, Zdeněk, Marta NEDBÁLKOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Karel HUŠEK, Karel VESELÝ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Více než 10 let trvající kompletní remise monoklonální gamapatie nejistého významu a vymizení nefrotického syndromu vzniklého na podkladě light chain deposition disease po léčbě vinkristinem, adriamycinem a vysokými dávkami dexametazonu (VAD). Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 3, s. 240-246. ISSN 0042-773X.
 62. 2009

 63. ČERMÁKOVÁ, Zdeňka a Jana GOTTWALDOVÁ. Kryoglobulinémie a její rizika při laboratorním vyšetřování-kazuistika. Klinická biochemie a metabolismus. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 17,2009, č. 2, s. 79-80. ISSN 1210-7921.
 64. ŠTOURAČ, Pavel, Jana BEDNÁŘOVÁ a Zdeňka ČERMÁKOVÁ. Význam cytologie mozkomíšního moku v diagnostice nádorových onemocnění nervového systému. Neurologie pro praxi. SOLEN s.r.o., 2009, roč. 10, č. 5, s. 294-296. ISSN 1213-1814.
 65. 2008

 66. ADÁMKOVÁ, Radka, Stanislav JANOUŠEK, Aleš TOMÁŠEK, J. TUMOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Admission blood glucose level as a risk factor in patients after acute myocardial infarction. Slovenska Kardiologia. 2008, roč. 5, suppl. 1, s. 30.
 67. PAVELKA, Jan, Lukáš HOMOLA a Zdeňka ČERMÁKOVÁ. Lactoferrin a jeho využití v diagnostice infekční enterocolitidy. In Sborník XV. ročníku Konference mladých lékařů. Brno, 2008. s. 32.
 68. DASTYCH, Milan, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Alena ŠEVČÍKOVÁ, Iva KOCMANOVÁ a Svatava SNOPKOVÁ. Mikroskopický nález kryptokoka v mozkomíšním moku jako první příznak rozvinutého stadia AIDS: kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Medica Healthworld, 2008, roč. 71/104, č. 1, s. 93-96. ISSN 1802-4041.
 69. ADÁMKOVÁ, Radka, Aleš TOMÁŠEK, Stanislav JANOUŠEK, J. TŮMOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Vstupní hladina sérové glykémie a dlouhodobá prognóza u akutního infarktu myokardu. In XVI. výroční sjezd ČKS. 2008.
 70. 2007

 71. HÁJEK, Roman, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Luděk POUR, H. NOVOTNÁ, Vladimír MAISNAR, M. TICHÝ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ a K. HAVLÍKOVA. Free light chain assays for early detection of resistance to Bortezomib-based regimens. In 12th Congress of EHA. 2007. ISSN 0390-6078.
 72. ADAM, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Jiří NEUBAUER, Richard CHALOUPKA, Zdeněk FOJTÍK, Jiří VANÍČEK, Luděk POUR, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Vladimír MAISNAR, J STRAUB, Jaroslav STANÍČEK, Karol BOLČÁK, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Mnohočetný myelom a diferenciální diagnostika bolestí páteře. In Hematologie pro praktické lékaře. Praha: Galén, 2007. s. 191-223.
 73. HÁJEK, Roman, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Hana NOVOTNÁ, Luděk POUR, Vladimír MAISNAR, Miloš TICHÝ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Kamila HAVLÍKOVÁ, Adam SVOBODNÍK a Jiří VORLÍČEK. Využití metody stanovení volných lehkých řetězců pro časnou detekci rezistence na léčbu Velcade. In Sborník abstrakt, XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007. ISBN 978-80-7346-078-5.
 74. 2006

 75. ADÁMKOVÁ, Radka, Aleš TOMÁŠEK, Stanislav JANOUŠEK, J TŮMOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Admission blood blucose level as six month prognostic factor after acute myocardial infarction. Acute cardiac care. 2006, roč. 8, suppl. 2,, s. 12.
 76. TOMÁŠEK, Aleš, Radka ADÁMKOVÁ, Stanislav JANOUŠEK, J TŮMOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Serum billirubin level and early mortality of patients with acute myocardial infarction. Acute cardiac care. 2006, roč. 8, suppl.2,, s. 55.
 77. ADÁMKOVÁ, Radka, Stanislav JANOUŠEK, Aleš TOMÁŠEK, J TŮMOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Vstupní hodnota glykemie jako ukazatel hospitalizační a krátkodobé mortality u nemocných s akutním infarktem myokardu. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, suppl. 4,, s. 2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 1. 2023 21:17