Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. POKORNÁ, Jana, Zdenka BÁLINTOVÁ, Vladan BERNARD, Erik STAFFA, Vojtěch MORNSTEIN a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Infrared thermography as a complementary method when diagnosing birth-related brachial plexus injury. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY. BRATISLAVA: AEPRESS SRO, 2023, roč. 2023, č. 8, s. 578-582. ISSN 0006-9248.

  2022

  1. BÁLINTOVÁ, Zdenka. Dlouhodobé zkušenosti s léčbou Nusinersenem – RWE data. In Dny dětské neurologie Liberec. 2022.
  2. BÁLINTOVÁ, Zdenka. Dystonie u dětí - diagnostika. In Dětská mozková obrna - nultý ročník konference. 2022.
  3. BÁLINTOVÁ, Zdenka a Jana HABERLOVÁ. Hodnocení efektu léčby SMA – zkušenosti s Risdiplamem. In Dny dětské neurologie Liberec. 2022.
  4. HAVLÍN, Ondřej, Zdenka BÁLINTOVÁ, Lenka JUŘÍKOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Kongenitální svalové dystrofie. Neurol. praxi. 2022, č. 23, s. 18-23.
  5. BÁLINTOVÁ, Zdenka. Metaanalýza Corrati. In Setkání center pro léčbu SMA. 2022.
  6. JUŘÍKOVÁ, Lenka, Pavlína DANHOFER, Zdenka BÁLINTOVÁ, Jana PEJČOCHOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Neuropsychiatrické komorbidity u pacientů s Duchennovou svalovou dystrofií. Neurol. praxi. 2022, roč. 23, s. 33-35.
  7. BÁLINTOVÁ, Zdenka. Paliativní péče o nervosvalové pacienty, kazuistika. In Dny dětské neurologie Liberec. 2022.
  8. BÁLINTOVÁ, Zdenka a Ondřej HAVLÍN. Pilotní projekt novorozeneckého screeningu SMA v České republice Bálintová Z., Havlín O. In Novorozenecký screening, Centrum pro rodinu a dítě. 2022.
  9. BÁLINTOVÁ, Zdenka. Přehled léčby nervosvalových chorob na KDN FN Brno. In 24. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů. 2022.

  2021

  1. DANHOFER, Pavlína, Michael ZECH, Zdenka BÁLINTOVÁ, Marek BALÁŽ, Robert JECH a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Brittle Biballism-Dystonia in a Pediatric Patient with GNAO1 Mutation Managed Using Pallidal Deep Brain Stimulation. Movement Disorders Clinical Practice. Hoboken: Wiley, 2021, roč. 8, č. 1, s. 153-155. ISSN 2330-1619. doi:10.1002/mdc3.13118.
  2. AULICKÁ, Štefánia, František SIEGL, Ondřej HAVLÍN, Jiří ŠÁNA, Zdenka BÁLINTOVÁ, Senad KOLÁŘ, Katarína ČESKÁ, Petr JABANDŽIEV, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Ondřej SLABÝ. Role mikroRNA v patogenezi spinální muskulární atrofie. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2021, roč. 84, č. 4, s. 329-333. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn2021329.

  2020

  1. MOŤKOVÁ, Lucie, Jozef KLUČKA, Petr ŠTOURAČ, Petr DOMINIK, Milan KRATOCHVÍL a Zdenka BÁLINTOVÁ. Prolonged pharmacoresistant dystonia of a child successfully solved by deep brain stimulation. In Euroanaesthesia 2020. 2020.
  2. JUŘÍKOVÁ, Lenka a Zdenka BÁLINTOVÁ. Role neurologa v multidisciplinární péči o pacienty se spinální muskulární atrofií. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2020, roč. 83, Supplementum 2, s. "S6"-"S7", 2 s. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn20202S6.

  2019

  1. BERNARD, Vladan, Jana POKORNÁ, Erik STAFFA, Petra HANÁKOVÁ, Zdenka BÁLINTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Facial palsy - contactless thermographic study. In 23rd Conference of the Polish Association of Thermology combined with the European Association of Thermology in Zakopane, Poland. 2019.
  2. POKORNÁ, Jana, Zdenka BÁLINTOVÁ, Vladan BERNARD, Erik STAFFA, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Infrared Thermography: A New Approach for Examination of Brachial Plexus Injury. In 23rd Conference of the Polish Association of Thermology combined with the European Association of Thermology in Zakopane, Poland. 2019.
  3. DANHOFER, Pavlína, Zdenka BÁLINTOVÁ a Michal RYZÍ. Klinické spektrum neuromyelitis optica. In VI. kongres pediatrie pro praxi. 2019.
  4. HAVLÍN, Ondřej, Zdenka BÁLINTOVÁ a Lenka JUŘÍKOVÁ. Metabolické myopatie. In 53. Česko-Slovenské dny dětské neurologie, Brno. 2019.
  5. BERNARD, Vladan, Jana POKORNÁ, Erik STAFFA, Petra HANÁKOVÁ, Zdenka BÁLINTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Neurological disease monitored by contactless thermography: facial palsy. In XLII. Dny lékařské biofyziky. 2019. ISBN 978-80-88199-06-9.
  6. HANÁKOVÁ, Petra, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Zdenka BÁLINTOVÁ, Ondřej HORÁK, Petr DOMINIK, Ludmila KOUDELKOVÁ, Martin KOMÍNEK a Inka KREJČÍŘOVÁ. Pacientka s MOG-IgG asociovanou optickou neuritidou. In 21. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno, 08.11.2019. 2019.
  7. JUŘÍKOVÁ, Lenka, Zdenka BÁLINTOVÁ a Ondřej HAVLÍN. Rehabilitace v neurologii. In 53. Česko-Slovenské dny dětské neurologie, Brno. 2019.
  8. POKORNÁ, Jana, Zdenka BÁLINTOVÁ, Vladan BERNARD a Erik STAFFA. Termografie jako zobrazovací metoda při vyšetření poporodní parézy plexus brachialis. In 53. Česko - Slovenské dny dětské neurologie. 2019.
  9. HAVLÍN, Ondřej, Zdenka BÁLINTOVÁ a Lenka JUŘÍKOVÁ. Translarna- aktuální stav v ČR a zkušenosti rodičů s touto léčbou. In 53. Česko-Slovenské dny dětské neurologie, Brno. 2019.
  10. JUŘÍKOVÁ, Lenka, Zdenka BÁLINTOVÁ a Ondřej HAVLÍN. Translarna- dosavadní výsledky léčby a výhled do budoucna. In XXIX. bratislavské posrgraduálne dni detskej neurológie, Slovensko. 2019. ISSN 1337-4451.
  11. POKORNÁ, Jana, Zdenka BÁLINTOVÁ, Vladan BERNARD, Erik STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Využití termografie při diagnostice poporodní parézy plexus brachialis. In XLII. Dny lékařské biofyziky. 2019. ISBN 978-80-88199-06-9.
  12. BÁLINTOVÁ, Zdenka, Jana HABERLOVÁ a Jan STANĚK. Zhodnocení dosavádní léčby přípravkem spinráza (nusinersen) v České republice. In 53. Česko-Slovenské dny dětské neurologie, Brno. 2019.
  13. BÁLINTOVÁ, Zdenka, Tereza FIALOVÁ, Michal FEDORA, Jan CHRASTINA a Marek BALÁŽ. Život zachraňující léčba dystonického statu – kazuistika. In 21. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno, 08.11.2019-08.11.2019. 2019.

  2018

  1. BÁLINTOVÁ, Zdenka a Lenka JUŘÍKOVÁ. Novinky v současnosti a budoucnosti v terapii Duchenové svalové dystrofie. In 52. slovensko-české dni detskej neurologie, Starý Smokovec, Slovensko. 2018. ISBN 978-80-7471-244-9.
  2. HAVLÍN, Ondřej, Zdenka BÁLINTOVÁ, Lenka JUŘÍKOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. SPINRAZA- první specifická terapie pro pacienty se spinální svalovou atrofií. Nemocniční listy FNB č. 2. 2018.

  2017

  1. BÁLINTOVÁ, Zdenka, Pavla FABULOVÁ a Lenka MRÁZOVÁ. Management diagnostiky a komplexní multioborové péče o pacienty s nervosvalovým onemocněním na KDN LF MU a FN Brno. In 19. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů Myslivna. 2017.
  2. BÁLINTOVÁ, Zdenka. Přehled dědičných polyneuropatií vč. EMG nálezů. In Odborný seminář KDN LF MU a FN Brno. 2017.

  2010

  1. VOHÁŇKA, Stanislav, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Zdenka BÁLINTOVÁ a Ladislav DUŠEK. Pain in Patients with Lumbar Spinal Stenosis. In The 14th World Pain Clinic Congress. 2010.

  2009

  1. VOHÁŇKA, Stanislav, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Tereza ANDRAŠINOVÁ, Zdenka BÁLINTOVÁ a Ladislav DUŠEK. Clinical examination and imaging as a predictor of the long-term clinical outcome in patients with lumbar spinal stenosis. In European Journal of Neurology. 16(S3). WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, 2009. s. 598. ISSN 1351-5101.
  2. ANDRAŠINOVÁ, Tereza, Zdenka BÁLINTOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Test chůze a běhu na 10 metrů. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 42/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. S43, 1 s. ISSN 1210-7859.

  2008

  1. BÁLINTOVÁ, Zdenka a Stanislav VOHÁŇKA. Akutní axonální motorická neuropatie : kazuistika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 104/71, č. 5, s. 610. ISSN 1210-7859.
  2. BÁLINTOVÁ, Zdenka a Stanislav VOHÁŇKA. Akutní axonální motorická neuropatie: kazuistika. In Sborník abstrakt z 1. Českého a slovenského neuromuskulárního kongresu. Brno, 2008.
  3. VOHÁŇKA, Stanislav a Zdenka BÁLINTOVÁ. Does electrophysiological examination predict the long-term clinical outcome? European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2008, roč. 15, Suppl.3, s. 375. ISSN 1351-5101.
  4. VOHÁŇKA, Stanislav, Zdenka BÁLINTOVÁ, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Tereza ANDRAŠINOVÁ a Ladislav DUŠEK. Mohou elektrofyziologická vyšetření přispět k dlouhodobé predikci nemocných s lumbální spinální stenózou? Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 104/71, Suppl.3, s. S18, 1 s. ISSN 1210-7859.
  5. BÁLINTOVÁ, Zdenka a Stanislav VOHÁŇKA. Spinal epidural lipomatosis: the rare cause of low back spine disorders. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2008, roč. 15, Suppl.3, s. 218. ISSN 1351-5101.
  6. BÁLINTOVÁ, Zdenka a Stanislav VOHÁŇKA. Spinální epidurální lipomatóza. Neurológia pre prax. Bratislava: Solen, 2008, roč. 9, 1/2008, s. 27. ISSN 1337-4451.

  2007

  1. OŠLEJŠKOVÁ, Hana a Zdenka BÁLINTOVÁ. Neurologické nemoci, u kterých je nutná spolupráce s ortopedem. Ces.-slov. Pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 62, č. 1, s. 114-118, 4 s. ISSN 0069-2328.
  2. BÁLINTOVÁ, Zdenka a Stanislav VOHÁŇKA. Test chůze na 10 metrů. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, Suppl.1, s. S73-S73, 1 s. ISSN 1210-7859.
  3. VOHÁŇKA, Stanislav, MIČÁNKOVÁ BLANKA, Zdenka BÁLINTOVÁ a Ladislav DUŠEK. The Ten-Metre Walking Test in Patients with Lumbar Spinal Stenosis. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2007, roč. 14, Suppl.1, s. 161-162. ISSN 1351-5101.

  2006

  1. VONDRÁČEK, Petr, Lenka FAJKUSOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Zdenka BÁLINTOVÁ, Pavel SEEMAN, Radim MAZANEC, Eva ZAPLETALOVÁ a Petr BRABEC. New Perspectives in the Treatment of Inherited Neuromuscular Disorders: Innovative Ideas for the Third Millenium. In Focus on Birth Defects Research. 1. vyd. New York: Janet V. Engels (Ed.), Nova Science Publishers, Inc., 2006. s. 161-184. Focus on Birth Defects Research, 1. ISBN 1-59454-959-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 12. 2023 11:22