Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Silvie MAHDALOVÁ a Lucie ZAVADILOVÁ. Czech National Report on Optional Choice of Court Agreements. The Lawyer Quarterly International Journal for Legal Research, Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 332-347. ISSN 1805-8396.
 2. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. člen Vědecké rady, Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno. 2018.
 3. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Interpretace smluvních ujednání a jednostranných prohlášení stran v prostředí mezinárodního obchodu. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita, 2018, XXVI/2018, č. 3, s. 381-396. ISSN 1210-9126.
 4. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. n/a. ISBN 978-80-7598-123-3.
 5. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS a Tereza KYSELOVSKÁ. Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: From Brussels Convention to Regulation Brussels I Recast. In Vesna Rijavec, Wendy Kennett, Tomaž Keresteš, Tjaša Ivanc. Remedies Concerning Enforcement of Foreign Judgements. Brussels I Recast. The Netherlands: Kluwer Law International BV, 2018. s. 39-61, 23 s. European Monographs Series Set, VOLUME 104. ISBN 978-90-411-9416-9.
 6. 2017

 7. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Lucie ZAVADILOVÁ a Silvie MAHDALOVÁ. Czech national report on Optional Choice of Court Agreements - Fukuoka Congress 2018. 2017.
 8. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. člen redakční rady Silesian Journal of Legal Studies. 2017.
 9. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. peer review expert of Slovak Research and Development Agency. : Slovak Research and Development Agency, 2017 - 2017.
 10. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Úvod do mezinárodního práva soukromého. prvé. Praha: Kluwer ASPI, 2017. 258 s. učebnice. ISBN 978-80-7552-699-1.
 11. 2016

 12. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Codification of Czech Private International Law: Methodology and Concept. Silesian Journal of Legal Studies, Katowice: Wydawnicztvo Universitetu Slaskiego, 2016, Neuveden, č. 8, s. 91-103. ISSN 0208-6336.
 13. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. člen Vědecké rady, Masarykova univerzita. : člen Vědecké rady, Právnická fakulta Trnavská univerzita, Trnava, 2016.
 14. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. člen Vědecké rady, Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno. : člen Vědecké rady, Právnická fakulty, Masarykova univerzita Brno, 2016.
 15. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. hodnotitel, Národní vědecké centrum, Polsko. 2016.
 16. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Instituty mezinárodního práva soukromého. 1. vyd. Praha: Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 268 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-501-7.
 17. 2015

 18. VALDHANS, Jiří, Naděžda ROZEHNALOVÁ, Klára DRLIČKOVÁ a Pavel MÁLEK. Consequences of Corrupt Practices in Business Transactions (Including International) in Terms of Czech Law. In Bonell, Meyer. The Impact of Corruption on International Commercial Contracts. Basel: Springer International Publishing, 2015. s. 99-117, 19 s. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law. ISBN 978-3-319-19053-2.
 19. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Michala BARVÍNKOVÁ, Hana FUNKOVÁ, Pavlína JANEČKOVÁ, Tomáš KOZÁREK, Tereza KYSELOVSKÁ, Silvie MAHDALOVÁ, Mária PASTORKOVÁ, Kateřina REMSOVÁ, Iveta ROHOVÁ, Iva ŠIMKOVÁ a Jiří VALDHANS. Czech Private International Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 313 s. ISBN 978-80-210-8122-2.
 20. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. člen Vědecké rady, Právnická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava. : člen Vědecké rady, Právnická fakulta, Komenského univerzita, Bratislava, 2015.
 21. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. General Part of Conflict-of-Law-Rules. In Rozehnalová, Naděžda, Klára Drličková et al.. Czech Private International Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 73-98, 26 s. Publications of the Masaryk university, theoretical series, ed. Scientia, File No. 544. ISBN 978-80-210-8122-2.
 22. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Scientific Board. : Silesian Journal of Legal Studies, 2015. ISSN 2080-1912.
 23. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. The End of the Arbitration in Bohemia? prvé. Brno: Masaryk university, 2015. s. 284-294, 294 s. ISBN 978-80-210-8020-1.
 24. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Vědecká rada , Provozně ekonomická fakulta Mendlovy univerzity Brno. : Vědecká rada, Provozně ekonomická fakulta, Mendlova univerzita, Brno, 2015 - 2016.
 25. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Vědecká rada Právnická fakulta Trnava. : Vědecká rada, 2015.
 26. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Vyšší moc, hardship aneb smluvní doložky v mezinárodní praxi. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 23, č. 1, s. 56-63. ISSN 1210-9126.
 27. 2014

 28. VALDHANS, Jiří, Naděžda ROZEHNALOVÁ, Klára DRLIČKOVÁ a Pavel MÁLEK. Civil Law Consequences of Corruption in International Commercial Contracts. The Lawyer Quarterly International Journal for Legal Research, 2014, roč. 4, č. 2, s. 155-168. ISSN 1805-8396.
 29. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. České a polské mezinárodní právo soukromé na cestě k evropskému mezinárodnímu právu soukromému. In Česká polonistická studia: tradice a současnost. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, Praha, 2014. s. 324 - 336, 13 s. Práce Historického ústavu AV ČR-Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia ; sv. 56. ISBN 978-80-7286-245-0.
 30. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Tereza KYSELOVSKÁ. K něterým rozhodnutím českých soudů k Nařízení Brusel Ibis. In Tereza Kyselovská, Naděžda Rozehnalová. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 487-512, 26 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507. ISBN 978-80-210-7770-6.
 31. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Kolize kolizních norem – aneb k úpravě kvalifikace a zpětného odkazu v zákoně o mezinárodním právu soukromém. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 315 - 326. ISSN 1210-9126.
 32. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Následky porušení smlouvy – tradiční i méně tradiční nároky. In Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. s. 141-153, 13 s. Scientia, sv. č. 489. ISBN 978-80-210-7491-0.
 33. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 272 s. ISBN 978-80-210-7491-0.
 34. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Tereza KYSELOVSKÁ. Od Bruselské úmluvy k Nařízení Brusel Ibis aneb Desetiletí snah o zajištění jednotného přístupu k soudům členských států Evropské unie. In Tereza Kyselovská, Naděžda Rozehnalová. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 17-30, 14 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507. ISBN 978-80-210-7770-6.
 35. KYSELOVSKÁ, Tereza a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 514 s. ISBN 978-80-210-7770-6.
 36. KYSELOVSKÁ, Tereza a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 514 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507. ISBN 978-80-210-7770-6.
 37. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Vybrané kapitoly z mezinárodního práva soukromého. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 115 s. učebnice č.501. ISBN 978-80-210-6758-5.
 38. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Závěr. In Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. s. 225 - 232, 8 s. Scientia, sv. č. 489. ISBN 978-80-210-7491-0.
 39. 2013

 40. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Tereza KYSELOVSKÁ. K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 254 s. Edice S, řada teoretická Právnické fakulty MU, č. 455. ISBN 978-80-210-6455-3.
 41. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Klauzurní práce navázané na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a další formy dovednostní výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 127 s. ISBN 978-80-210-6309-9.
 42. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Kvalifikace. Zpětný odkaz. Předběžné otázky. Závazková práva. In Pauknerová, Rozehnalová, Zavadilová, kolektiv. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2013. s. 141-161; 559 - 626, 86 s. komentáře, Codex, 16. ISBN 978-80-7478-368-5.
 43. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Klára DRLIČKOVÁ a Tereza KYSELOVSKÁ. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 448 s. ISBN 978-80-7478-016-5.
 44. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Na křižovatce mezi mediací a rozhodčím řízením ? In HOLÁ, Lenka a kol.. Mediace a možnosti využití v praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. s. 169 - 180, 12 s. ISBN 978-80-247-4109-3.
 45. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Klára DRLIČKOVÁ a Pavel MÁLEK. National Report on the topic II B 2: Civil Law Consequences of Corruption in International Commercial Contracts. 1. vyd. Brno: neuveden, 2013. 18 s.
 46. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Několik slov k mezinárodnímu právu soukromému a jeho vývoji. In Rozehnalová Naděžda, Kyselovská Tereza. K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 14-26, 13 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, edice S, svazek 455. ISBN 978-80-210-6455-3.
 47. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Průniky regionalismu a universality v mezinárodním právu soukromém. In Adam Giertl. Regionalizmus: stav, východiská, perspektívy. prvé. Košice: Univerzita J. J. Šafárika Košice, 2013. s. 14 - 18, 5 s. ISBN 978-80-8152-070-9.
 48. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Průniky regionalismu a universality v mezinárodním právu soukromém. In Působení práva v 21. století. 2013.
 49. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3. aktualizované. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 400 s. 1182 svazek. ISBN 978-80-7478-004-2.
 50. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3 aktualizované. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 400 s. e-pub. ISBN 978-80-7478-005-9.
 51. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Sebeuvedomenie pravnej vedy - případ vysokých škol. In Konference k 60. výroční založení Slovenské akademie vied. 2013.
 52. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Teaching Human Rights on the Borderline between Trade and Arbitration. In IALS 2013 Meeting The Role of Law Schools and Human Rights. 2013.
 53. 2012

 54. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jan HAVLÍČEK. International Commercial Arbitration - Czech republic. In International Commercial Arbitration - Practise and Procedure. prvé. New Delhi India: Universal Law Publishing Co. PVT LTD., 2012. s. 241 - 260, 20 s. International Series. ISBN 978-93-5035-129-1.
 55. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Od unifikačního nadšení v oblasti hmotného práva po kolizní realitu? In Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - ano či ne? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2012. s. 13 - 36, 23 s. Acta universitatis Brunensis Iuridica No 418. ISBN 978-80-210-5956-6.
 56. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Overriding Mandatory Rules, Rules of Safety, Protective Mandatory Rules and Other Limits on Application of Law Determined by Confl ict-of-law Rules under the Rome I and Rome II Regulations. In Free Movement of Goods and Persons Across the Polish – Czech – Slovak Borders. 2012. vyd. Katowice: Oficina Wydawnicza, 2012. s. 49-63, 15 s. Legal Diferences and Similarities. ISBN 978-83-60743-57-7.
 57. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Kateřina ŘÍHOVÁ, Zdeněk KAPITÁN, Tereza KYSELOVSKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš ROZEHNAL, Tereza VOJTOVÁ a Jan HAVLÍČEK. Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 222 s. Edice učebnic PrF MU č. 485. ISBN 978-80-210-5154-6.
 58. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Petra BOHŮNOVÁ, Ivan CISÁR, Filip ČERNÝ, Hana FUNKOVÁ, Slavomír HALLA, Jan HAVLÍČEK, Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Lucia KOVÁČOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Tereza KYSELOVSKÁ, Jan MAURIC, Dušan SULITKA, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - ano či ne? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 269 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 418. ISBN 978-80-210-5956-6.
 59. 2011

 60. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Evropský justiční prostor ve věcech civilních - nová dimenze mezinárodního práva soukromého a procesního. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: MU Brno, 2011, XIX, č. 4, s. 356 - 364. ISSN 1210-9126.
 61. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Changes in the area of private international law. In Filip Křepelka, Rajko Knaz, Markéta Selucká. Principles, Rules and limits of Europeanisation of national legal system. 1. vyd. Maribor: University of Maribor Faculty of Law, 2011. s. 253 - 265, 13 s. ISBN 978-961-6399-62-3.
 62. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Impact of European Private Law on Czech Private International Law. In Réka Somssich. Central and Eastern European Countries after and before the Accession. Volume 2. 2011. vyd. Budapešť: Faculty of Law, ELTE, 2011. s. 55-61, 12 s. ISBN 978-963-284-199-1.
 63. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Na křižovatce mezi mediací, rozhodčím řízením a řízením soudním? In Mediace 2011 - Kultivovaný způsob řešení sporu. 2011.
 64. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Návrh zákona o mezinárodním právu soukromém - dopady do obchodní oblasti. Obchodněprávní revue, Praha: C.H. Beck, 2011, roč. 2001, č. 1, s. 290 - 294. ISSN 1803-6554.
 65. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Kateřina ŘÍHOVÁ, Zdeněk KAPITÁN, Tereza KYSELOVSKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš ROZEHNAL, Tereza VOJTOVÁ a Jan HAVLÍČEK. Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 222 s. Edice učebnic PrF MU č. 462. ISBN 978-80-210-5154-6.
 66. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Soukromoprávní vztahy s mezinárodní prvkem - od národní k regionální úpravě. In Naděžda Rozehnalová. Európské a národné rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovednost právnických profesií. prvé. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2011. s. 193 - 204, 10 s. ISBN 978-80-970207-3-6.
 67. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. The European Area of Justice in Civil Matters and Other Related Aspects. In One or Many? The Law and Structure of the European Union and the United States. 1. vyd. Rock Island, IL: East Hall Press, 2011. s. 175-182, 8 s. ISBN 978-1-878326-20-1.
 68. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Vybrané kapitoly z mezinárodního práva soukromého. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 114 s. Edice učebnic PrF MU č. 471. ISBN 978-80-210-5276-5.
 69. 2010

 70. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. A Few Observations on Choice of Law. In Second Decade Ahead: Tracing the Global Crisis. 1. vyd. New York: Juris Publishing, 2010. s. 3-24, 21 s. Czech Yearbook of International Law. ISBN 978-1-57823-272-7.
 71. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Evropský justiční prostor: procesy vedoucí ke zjednodušení výkonu rozhodnutí. In Gabriela Urganská. Vymožitelnost práva v Slovenskej republike. 1. vyd. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2010. s. 1 - 4, 4 s. ISBN 978-80-970207-2-9.
 72. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Několik poznámek ke kontraktaci v mezinárodním obchodním styku. In Pocta Petru Hajnovi k 75. nározeninám. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 10 s. ISBN 978-80-7357-510-6.
 73. FALDYNA, František, Miloš TOMSA, Naděžda ROZEHNALOVÁ, Eva VEČERKOVÁ, Ivan KOBLIHA, Tomáš POHL, Petr BALABÁN, Jindřich VÍTEK a Karel MAREK. Obchodní právo :. In Obchodní právo. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010. s. 19-47; 59-69;113-181, 109 s. Meritum. ISBN 978-80-7357-577-9.
 74. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právní režim smluv s mezinárodním prvkem. Právní fórum, 2010, roč. 2010, č. 10. ISSN 1214-7966.
 75. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. třetí. Praha: Aspi Wolters Kluwer, 2010. 552500 s. odborné publikace. ISBN 978-80-7357-562-5.
 76. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Kateřina ŘÍHOVÁ, Zdeněk KAPITÁN, Tereza KYSELOVSKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš ROZEHNAL, Tereza VOJTOVÁ a Jan HAVLÍČEK. Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 222 s. Edice učebnic PrF MU č. 442. ISBN 978-80-210-5154-6.
 77. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jan HAVLÍČEK. Rozhodčí smlouva a rozhodci ve světle některých rozhodnutí ...aneb quo vadis...? Právní fórum, Praha: Wolters Kluver ČR, a. s., 2010, roč. 2010, č. 3, s. 114 - 119. ISSN 1214-7966.
 78. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Vybrané kapitoly z mezinárodního práva soukromého. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 114 s. Edice učebnic PrF MU č. 455. ISBN 978-80-210-5276-5.
 79. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 273 s. Edice monografiie, řada teoretická, svazek č. 375. ISBN 978-80-210-5240-6.
 80. 2009

 81. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Michal RADVAN. Credit Allocation to Courses at the Faculty of Law, Masaryk University - Challenges in Credit Implementation at Law Faculties in the Czech Republic. European Journal of Legal Education, Bonn: European Law Faculties Association, 2009, roč. 5, 1/2009, s. 30-36. ISSN 1684-1360.
 82. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Europejski obszar sądowy i jego wpływ na państwa trzecie, zwłaszcza wschodnie. In M. Zdanowicz, A. Doliwa - Klepacka (red.) Wybrane aspekty wpływu członkostwa Państw Europy Środkowo - Wschodniej na stosunki ze wschodnimi państwami ościennymi. Białystok: Wydzial Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2009. s. 167-182, 17 s. Nr. 1. ISBN 978-83-89620-76-7.
 83. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Evropské kolizní právo - několik poznámek k nařízení Řím I. In Úloha medzinarodného práva a evropskeho práva v 21. storočie z pohladu krajín V. prvé. Trnava: Trnavská univerzita, 2009. 200 s. ISBN 978-80-8082-258-3.
 84. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Hlavní doktríny ovládající rozhodčí řízení. In Dny práva - 2009 - Days of Law. prvé. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 1856 - 1865, 10 s. ISBN 978-80-210-4990-1.
 85. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Národní v. evropská úprava aneb je zapotřebí zákon o mezinárodním právu soukromém? In Nové jevy v právu na počátku 21. století IV. Proměny soukromého práva. prvé. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009. s. 219 - 232, 10 s. IV. ISBN 978-80-246-1687-2.
 86. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Overriding Mandatory Rules according to the Draft New Czech Act on Private International Law. In Five Yers of EU Membership – Case of Czech. prvé. Maribor: University of Maribor, 2009. s. 133 - 154, 20 s. monografie. ISBN 961-6399-58-6.
 87. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Party Autonomy and its Restrictions according to Rome I Regulation. In The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge. prvé. Rumunsko: Targu Jiu University, 2009. s. 28-35, 10 s. ISBN 978-973-144-283-9.
 88. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu. In Obchodní zákoník. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2009. 23 s. sv. 1115 Kodex. ISBN 978-80-7357-491-8.
 89. 2008

 90. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Intersections and Passing - Consideration about application of conflict-of-law rules, uniform law rules. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2008, XVI, č. 3. ISSN 1210-9126.
 91. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. K vývoji evropského kolizního práva. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, Praha: Karolinum, 2008, Roč. 54, č. 1, s. 103-108. ISSN 0323-0619. ISSN 0323-0619.
 92. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Nestátní právo před českými soudy. In Dny práva 2008. prvé. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2008. s. 731-738, 1998 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 93. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Real estate from the perspective of Czech private international law. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 73-80, 8 s. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
 94. RADVAN, Michal, Grzegorz LISZEWSKI a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Real estate in Czech and Polish law (Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4). Scientific editorial team G. Liszewski, M. Radvan; Reviewed by N. Rozehnalová. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. 298 s. ISBN 978-83-89620-43-9.
 95. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení - alternativa k řízení soudnímu. Právní fórum, Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, VI, č. 3. ISSN 1214-7966.
 96. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. druhé. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008. 386 s. učebnice, druhá, aktualizovaná, rozšířená. ISBN 978-80-7357-324-9.
 97. FERRARI, Franco a Naděžda ROZEHNALOVÁ. The CISG and its Impact on National Legal Systems. In The CISG and its Impact on National Legal Systems. prvé. Mnichov: Sellier European Law Publishers, 2008. s. 107-112, 6 s. prvá. ISBN 978-3-86653-078-2.
 98. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Zásada autonomie a zásada rozhodování rozhodců o své pravomoci - dvě stránky jednoho problému. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2008, Roč. 16, č. 2, s. 112-121. ISSN 1210-9126. ISSN 1210-9126.
 99. 2007

 100. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Ekonomická analýza práva - východisko pro hodnocení potřeby jednotné právní úpravy. In Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. s. 117 - 120, 4 s. ISBN 978-80-248-1553-4.
 101. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Evropské soukromé právo v. evropské mezinárodní právo soukromé. In Tradice a inovace v občanském právu. prvé. Brno: PF MU, 2007. s. 112 - 128, 194 s. ISBN 978-80-210-4490-6.
 102. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Vladimír TÝČ. Evropský justiční prostor (v civilních otázkách). 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 410 s. řada teoretická, svazek 301. ISBN 978-80-210-4053-3.
 103. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Veronika HRADILOVÁ, Jana KNAPOVÁ, Roman KALIŠ a Martin ORGONÍK. Judikatura ESD v oblasti evropského justičního prostoru ve věcech civilních část XI. Právní fórum, Praha: ASPI, 2007, roč. 2007, č. 12, s. 421-430. ISSN 1214-7966.
 104. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jana KNAPOVÁ a Roman KALIŠ. Judikatura ESD v rámci evropského justičního prostoru ve věcech civilních - Část IX. Právní fórum, Praha: ASPI, a.s., 2007, roč. 2007, č. 10, s. 348-360. ISSN 1214-7966.
 105. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jana KNAPOVÁ a Petra MYŠÁKOVÁ. Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti evropského justičního prostoru ve věcech civilních Část I. Právní fórum : český právnický měsíčník, Praha: ASPI, a.s., 2007, IV, č. 2, s. 61-70. ISSN 1214-7966.
 106. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Petra MYŠÁKOVÁ a Roman KALIŠ. Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti evropského justičního prostoru ve věcech civilních Část II. Právní fórum : český právnický měsíčník, Praha: ASPI, a.s., 2007, IV, č. 3, s. 73-81. ISSN 1214-7966.
 107. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Petra MYŠÁKOVÁ a Jana KNAPOVÁ. Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti evropského justičního prostoru ve věcech civilních Část III. Právní fórum : český právnický měsíčník, Praha: ASPI, a.s., 2007, IV, č. 4, s. 113-122. ISSN 1214-7966.
 108. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jana KNAPOVÁ a Petra MYŠÁKOVÁ. Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti evropského justičního prostoru ve věcech civilních Část X. Právní fórum : český právnický měsíčník, Praha: ASPI, a.s., 2007, IV, č. 11, s. 381-391. ISSN 1214-7966.
 109. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. K některým aktuálním otázkám práva mezinárodního obchodu. In Aktuálne problémy medzinárodného práva. 1. vyd. Bratislava: Právnická fakulta UK Bratislava, 2007. s. 181-189, 10 s. ISBN 978-80-7160-227-9.
 110. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Od kodifikace národní po regionální unifikaci s univerzální působností. In Pocta Vladislavu Davidovi. prvé. Olomouc: Právnická fakulta UP Palackého v Olomouci, 2007. s. 201-215, 300 s. ISBN 978-80-244-1742-4.
 111. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právní regulace vnějších ekonomických vztahů EU. In Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2007. s. 226-235, 10 s. ISBN 978-80-85889-91-8.
 112. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. The Consumer Protection and European International Private and Procedural Law. In Days of Public Law. prvé. Brno: PF MU Brno, 2007. s. 1142-1148, 1275 s. ISBN 978-80-210-4430-2.
 113. 2006

 114. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Evropské kolizní právo – začátek společné cesty? In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 381-393, 13 s. ISBN 80-210-4182-X.
 115. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Vladimír TÝČ. Evropský justiční prostor (v civilních otázkách). 2. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 401 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; č. 301. ISBN 80-210-4053-X.
 116. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Evropský justiční prostor ve věcech civilních. Část XIV. Principy evropského smluvního práva a další iniciativy směřující k vytvoření jednotného smluvního práva. Právní fórum, Praha: ASPI, a. s., 2006, Roč. 3, č. 3, s. 77-81. ISSN 1214-7966.
 117. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. Vyd. 2., aktualiz. a dopl. Praha: ASPI, 2006. 555 s. učebnice vysokých škol. ISBN 807357196X.
 118. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Současná podoba regulace mezinárodního obchodního styku. Ostrava: VŠB-TU Ekonomická fakulta, 2006.
 119. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Vladimír TÝČ. Vnější obchodní vztahy Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 207 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; 299). ISBN 80-210-4073-4.
 120. 2005

 121. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Evropský justiční prostor (v civilních otázkách). [Část I.]. Právní fórum, Praha: ASPI, a. s., 2005, Roč. 2, č. 2, s. 41-45. ISSN 1214-7966.
 122. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Evropský justiční prostor ve věcech civilních. [Část II.] Nařízení č. 44/2001 (ES), o příslušnosti a uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech civilních a obchodních : charakteristika, vztah k jiným normám, rozsah, působnost. Právní fórum, Praha: ASPI, a.s., 2005, Roč. 2, č. 3, s. 81-85. ISSN 1214-7966.
 123. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Evropský justiční prostor ve věcech civilních. Část III. : Nařízení č. 44/2001 (ES) o příslušnosti a uznání a vykonatelnosti rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních základní pravidlo o pravomoci, speciální pravomoc. Právní fórum, Praha: ASPI, a. s., 2005, Roč. 2, č. 4, s. 121-126. ISSN 1214-7966.
 124. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Evropský justiční prostor ve věcech civilních. Část III. : Nařízení č. 44/2001 (ES) o příslušnosti a uznání a vykonatelnosti rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních základní pravidlo o pravomoci, speciální pravomoc. Právní fórum, Praha: ASPI, a. s., 2005, Roč. 2, č. 4, s. 121-126. ISSN 1214-7966.
 125. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Evropský justiční prostor ve věcech civilních. Část IV. : Nařízení č. 44/2001 (ES) o příslušnosti a uznání a vykonatelnosti rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních základní pravidlo o pravomoci, speciální pravomoc. Právní fórum, Praha: ASPI, a. s., 2005, Roč. 2, č. 4, s. 121-126. ISSN 1214-7966.
 126. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Evropský justiční prostor ve věcech civilních. Část V. Nařízení č. 44/2001 (ES), o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Pravomoc výlučná, pravomoc dohodnutá a podřízení se zahájenému řízení. Právní fórum, Praha: ASPI, a.s., 2005, Roč. 2, č. 6, s. 201-206. ISSN 1214-7966.
 127. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Evropský justiční prostor ve věcech civilních. Část VIII. Úmluva o právu použitelném pro závazky ze smluv. Právní fórum, Praha: ASPI, a.s., 2005, Roč. 2, č. 9, s. 325-331. ISSN 1214-7966.
 128. FALDYNA, František, Jarmila POKORNÁ, Naděžda ROZEHNALOVÁ a Eva VEČERKOVÁ. Obchodní právo. / [autorský kolektiv František Faldyna ... et al.]. 1. vyd. Praha: ASPI, 2005. 1345 s. (Meritum). ISBN 80-86395-90-1.
 129. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Tvorba evropsky jednotných pojmů? (zamyšlení nad činností EDS v rámci interpretace nařízení z oblasti justiční spolupráce v cicilních věcech). In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 222-232, 11 s. ISBN 80-210-3892-6.
 130. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Určení fóra a jeho význam pro spory s mezinárodním prvkem I. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2005, Roč. 2005, č. 4, s. 8-16. ISSN 1210-6348.
 131. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Určení fóra a jeho význam pro spory s mezinárodním prvkem II : (dokončení z čísla 4/2005). Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2005, Roč. 2005, č. 5, s. 12-17. ISSN 1210-6348.
 132. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Úskalí reklamací při dovozu a vývozu zboží : proces vytýkání vad dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2005, Roč. 13, č. 3, s. 253-260. ISSN 1210-9126.
 133. 2004

 134. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Justiční spolupráce ve věcech civilních - nová dimenze českého mezinárodního práva soukromého. In ČR - členský stát EU a právní otázky s tím související. Ostrava: VŠB-TU, 2004. s. 131-135, 5 s. ISBN 80-248-0741-6.
 135. TÝČ, Vladimír, Filip KŘEPELKA a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Lexikon - právo Evropské unie. Vyd. 1. Ostrava: Sagit, 2004. 322 s. (Lexikony Sagit Sv. VII). ISBN 80-720-8428-3.
 136. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Karel STŘELEC, David SEHNÁLEK a Jiří VALDHANS. Mezinárodní obchodní transakce : multimediální učební text. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 103 s. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 5. + CD. ISBN 80-210-3575-7.
 137. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Karel STŘELEC. Zásady mezinárodních smluv UNIDROIT, lex mercatoria a odvaha k aplikaci. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2004, Roč. 12, č. 1, s. 48-55. ISSN 1210-9126.
 138. 2003

 139. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Aplikace unifikovaného hmotného práva upravujícího mezinárodní kupní smlouvu. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2003, Roč. 11, č. 2, s. 22-29. ISSN 1210-9126.
 140. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Vladimír TÝČ. Evropský justiční prostor (v civilních otázkách). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 401 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; č. 262. ISBN 80-210-3054-2.
 141. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Institualisation et européisation dans le droit international privé : (un petit coup d'oeil en arriere et une petite refléxion sur les proces révolutionnaire dans le domain du droit international privé dans le siecle précédent et au début de notre siecle. Mezinárodní a srovnávací právní revue, Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, Roč. 3, č. 9, s. 80-85. ISSN 1213-8770.
 142. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Internacionalizace a europeizace v mezinárodním právu soukromém : (malé ohlédnutí a úvaha nad převratnými procesy v oblasti mezinárodního práva soukromého ve století minulém a na počátku století současného). Mezinárodní a srovnávací právní revue, Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, Roč. 3, č. 9, s. 75-79. ISSN 1213-8770.
 143. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Investiční dohody, investiční spory a jejich řešení - s přihlédnutím ke kauze TV NOVA. Parlamentní zpravodaj, Praha: IDEU, 2003, Roč. 5, č. 9, s. 34-36. ISSN 1211-037X.
 144. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. K uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů. Obchodní právo, Praha: Prospektrum, 2003, Roč. 12, č. 2, s. 2-9. ISSN 1211-8278.
 145. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Od spolupráce mezistátní ke spolupráci unijní. In Sborník výzkumných prací "Výsledky aproximace českého práva ve srovnání se standardy EU před vstupem do EU". 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. s. 179-184, 6 s. ISBN 80-248-0462-X.
 146. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. 1.opr.dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 468 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 308. ISBN 80-210-2612-X.
 147. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu [kapitola v knize]. In Právo. 2. přeprac. a dopl. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univezita, 2003. 13 s. ISBN 80-248-0236-8.
 148. 2002

 149. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Aplikace evropského práva v řízení před rozhodci. In Sborník výzkumných prací "Aproximace českého práva ve srovnání se standardy EU" : vydaný u příležitosti konání konference "Ekonomické a adaptační procesy 2002 pro české průmyslové regiony před vstupem do EU" : Ostrava, 3.-5.9.2002. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2002. s. 112-115, 4 s. ISBN 80-248-0128-0.
 150. TÝČ, Vladimír a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Evropský justiční prostor v oblasti soukromého práva - reflexe nejnovějšího vývoje. Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2002, Roč. 85, č. 2, s. 114-127. ISSN 0032-6984.
 151. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. K některým právním aspektům přidružení ČR k ES - mezinárodní spolupráce v oblasti justiční. In Aproximace práva a ekonomická integrace v procesu přípravy ČR na vstup do EU : sborník mezinárodní vědecké konference pořádané pod záštitou Regionální hospodářské komory Ostrava, 29.listopad 2001, Ostrava. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2002. s. 160-166, 7 s. ISBN 80-248-0069-1.
 152. TÝČ, Vladimír a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Kolizní smluvní právo, výhrada veřejného pořádku a mezinárodně kogentní normy. Právník, Praha: Academia, 2002, Roč. 141, č. 5, s. 14-35. ISSN 0324-7007.
 153. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním i vnitrostátním obchodním styku. Vyd. 1. Praha, 2002. 219 s. ASPI. ISBN 80-86395-41-3.
 154. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. The justice and home affairs acquis: asylum and migration, Country report: Czech Republic. In Handbook on European enlargement : a commentary on the enlargement process. 1. ed. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2002. s. 801-813, 13 s. ISBN 90-6704-151-3.
 155. 2001

 156. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. České mezinárodní právo soukromé - otazníky dnešní i budoucí (úvaha nad vývojem v oblasti mezinárodního práva soukromého v ČR z pohledu přístupu k ES. Mezinárodní právní revue, Praha: Orac, 2001, Roč. 1, č. 3, s. 47-67. ISSN 1213-2322.
 157. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. K některým právním aspektům přidružení ČR k ES - mezinárodní spolupráce v oblasti justiční. In Aproximace práva a ekonomická integrace v procesu přípravy ČR na vstup do EU. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 160-166. ISBN 80-248-0069-1.
 158. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 467 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 266. ISBN 80-210-2612-X.
 159. 2000

 160. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Luganská úmluva o příslušnosti soudů a uznání a výkonu aoudních rozhodnutí. Část I. Interpretace, rozsah aplikace. EMP, Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, 2000, roč. 9, č. 1, s. 15-19. ISSN 1210-3977.
 161. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Luganská úmluva o příslušnosti soudů a uznání a výkonu aoudních rozhodnutí. Část II. Pravomoc. EMP, Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, 2000, roč. 9, č. 2, s. 31-35. ISSN 1210-3977.
 162. BEJČEK, Josef, František FALDYNA, Jarmila POKORNÁ a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Obchodní zákoník s komentářem. I. díl (§ 1- § 260). / František Faldyna (vedoucí autorského kolektivu) ... [et al.]. 1. vyd. Praha: Codex, 2000. 647 s. ISBN 80-86395-06-5.
 163. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo rozhodné v řízení před mezinárodními rozhodci (tendence v oblasti závazkového práva s přihlédnutím k úpravám v některých evropských zemích). Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva, Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 2000, Roč. 138, č. 11, s. 1066-1086. ISSN 0324-7007.
 164. 1999

 165. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Institut zrušení rozhodčího nálezu v mezinárodním prostředí. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 4, s. 305-315. ISSN 1210-9126.
 166. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. K některým aspektům výuky soukroméno práva v budoucích nových ekonomických a politických podmínkách. In Výuka práva na počátku 21. století : příspěvky účastníků konference konané dne 14.4.1999 v rámci oslav 80. výročí vzniku a 30. výročí znovuobnovení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 47-49. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 227. ISBN 80-210-2244-2.
 167. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. K vytváření evropského justičního prostoru. EMP, Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, 1999, roč. 8, č. 1-2, s. 43-46. ISSN 1210-3977.
 168. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Vladimír TÝČ. K vývoji mezinárodního práva soukromého a procesního ve státech Evropské unie. In Ročenka evropského práva = Yearbook of european law. Svazek IV. 1998. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 165-185, 21 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 237. ISBN 80-210-2291-4.
 169. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Lex mercatoria a jeho užití v řízení před mezinárodními rozhodci. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR, Praha: Bonus, 1999, roč. 8, č. 11, s. 29-37. ISSN 1210-4043.
 170. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Mezinárodní právo obchodní. II díl, Řešení sporů : alternativní způsoby řešení sporů, mezinárodní obchodní arbitráž, některé otázky řízení před soudy. Vyd. 2. přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 181 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 214. ISBN 80-210-2041-5.
 171. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Nová úprava rozhodčího řízení v SRN. EMP, Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, 1999, roč. 8, č. 5, s. 15-21. ISSN 1210-3977.
 172. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Prorogační smlouva z pohledu Luganské úmluvy. EMP, Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, 1999, roč. 8, č. 5, s. 21-26. ISSN 1210-3977.
 173. TÝČ, Vladimír a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Ústavně právní aspekty vstupu ČR do EU. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí, 1999. 46 s.
 174. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Vladimír TÝČ. Vytváření jednotného justičního prostoru v Evropě a české mezinárodní právo soukromé. Právník, Praha: Academia, 1999, roč. 138, č. 10, s. 946-965. ISSN 0324-7007.
 175. 1998

 176. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Doložky o právním režimu a o řešení sporů v případě smluv v mezinárodním obchodním styku : (1. část). Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR, Praha: Bonus, 1998, roč. 7, č. 1, s. 5-14. ISSN 1210-4043.
 177. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Doložky o právním režimu a o řešení sporů v případě smluv v mezinárodním obchodním styku : (2. část). Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR, Praha: Bonus, 1998, roč. 7, č. 2, s. 12-20. ISSN 1210-4043.
 178. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Vladimír TÝČ a Monika NOVOTNÁ. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 346 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 206. ISBN 80-210-1867-4.
 179. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Vladimír TÝČ. Evropský rozměr procesního práva. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 3, s. 503-513. ISSN 1210-9126.
 180. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Principy evropského smluvního práva. In Ročenka evropského práva. Svazek 3, 1997. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 65-92. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 216. ISBN 80-210-1960-3.
 181. 1997

 182. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. K vývoji v oblasti pracovního kolizního práva. In Pracovní právo na přelomu tisíciletí. Praha: Orac, 1997. s. 25-28.
 183. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Mezinárodní právo obchodní, část I - Obchodní transakce. druhé, rozšířené. Brno: MU Brno, 1997. 227 s. učebnice. ISBN 80-210-1518-7.
 184. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Vladimír TÝČ a Rostislav ZÁLESKÝ. Prorogace. Mezinárodní rozhodčí řízení - vzájemné vztahy řízení před rozhodci a řízení soudního. In Vybrané problémy mezinárodního práva soukromého v justiční praxi. druhé rozšířené. Brno: MU Brno, 1997. s. 27-, 197 s. učebnice. ISBN 80-210-1570-5.
 185. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Smlouva o příslušnosti soudu z pohledu Úmluvy o soudní pravomoci a příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech z roku 1968 : (úvaha a poznámky k derogační a prorogační smlouvě ... In Ročenka evropského práva. Svazek 2, 1996. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 85-107. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 197. ISBN 80-210-1688-4.
 186. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. The Unidroit principles of the international commercial contracts and the choice of law. In Freedom of contract conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 99-106. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 192. ISBN 80-210-1683-3.
 187. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Unifikace v oblasti práva a její význam pro rozvoj mezinárodního obchodu. In Marketing, právo, obchod. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1997. s. 220-225. ISBN 80-7078-455-5.
 188. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Základy práva mezinárodního obchodu. prvé. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. s. 277-291, 330 s. skriptum. ISBN 80-7078-488-1.
 189. 1996

 190. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Mezinárodní právo obchodní II - Řešení sporů. Brno: MU Brno, 1996. 99 s. učebnice. ISBN 80-210-1319-2.
 191. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozbor některých ustanovení pravidel Arbitrážního centra přiWIPO. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 1996, roč. 5, č. 9, s. 2-12. ISSN 1211-8278.
 192. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Unifikace závazkového kolizního práva v rámci Evropské unie : (poznámky k Římské úmluvě o právu rozhodném pro smluvní strany). In Ročenka evropského práva. Svazek 1, 1995. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 131-144. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 174. ISBN 80-210-1422-9.
 193. 1995

 194. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Arbitration in International Trade. In Survey of Lectures on Czech Law. druhé. Brno: MU Brno, 1995. s. 13. učebnice. ISBN 80-210-1079-7.
 195. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Arbitration in international trade from the perspective of Czech law. In Survey of lectures on Czech law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 95-106. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 146. ISBN 80-210-1079-7.
 196. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Jak řešit spory v mezinárodním obchodě. prvé. Brno: MU Brno, 1995. 43 s. skriptum. ISBN 80-210-1120-3.
 197. 1994

 198. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Mezinárodní právo obchodní I - Mezinárodní obchodní transakce. prvé. Brno: MU Brno, 1994. 163 s. učebnice. ISBN 80-210-1052-5.
 199. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Několik poznámek k aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 4, s. 70-82. ISSN 1210-9126.
 200. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Smluvní pokuta jako způsob zajištění závazku v mezinárodním obchodním styku. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR, Praha: Bonus, 1994, roč. 3, č. 2, s. 36-41. ISSN 1210-4043.
 201. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Transnacionální právo mezinárodního obchodu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 205 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 131. ISBN 80-210-0855-5.
 202. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Včlenění dodacích podmínek do smlouvy. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 3, s. 64-77. ISSN 1210-9126.
 203. SCHELLE, Karel, Josef FIALA, Milana HRUŠÁKOVÁ, Jan HURDÍK, Ilona SCHELLEOVÁ, Jaruška STAVINOHOVÁ, Ivo TELEC, Josef BEJČEK, Petr HAJN, Karel MAREK, Jarmila POKORNÁ, Naděžda ROZEHNALOVÁ, Milan GALVAS, Milan PEKÁREK, Pavel MATES, Věra KORECKÁ a Otakar ELLER. Základy práva. 2, Soukromé právo. Karel Schelle a kolektiv. 2. vyd., oprav. a dopl. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 314 s. Edice učebnic PrF MU v Brně, sv. 119. ISBN 80-210-0581-5.
 204. 1993

 205. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Arbitration in International Trade from the Perspective of Czech Law. In Introduction to Czech Law. prvé. Brno: MU Brno, 1993. s. 164-176, 195 s. učebnice. ISBN 80-210-0768-0.
 206. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku. prvé. Brno: MU Brno, 1993. 58 s. učebnice. ISBN 80-210-0793-1.
 207. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku. Brno: MU Brno, 1993. 58 s. skriptum. ISBN 80-210-0793-1.
 208. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Leasing z pohledu mezinárodního práva soukromého. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva, Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1993, roč. 131, č. 2, s. 132-147. ISSN 0324-7007.
 209. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Řešení sporů v mezinárodním obchodním styku. prvé. Brno: MU Brno, 1993. 53 s. skriptum. ISBN 80-210-0793-3.
 210. SCHELLE, Karel, Josef FIALA, Milana HRUŠÁKOVÁ, Jan HURDÍK, Ilona SCHELLEOVÁ, Jaruška STAVINOHOVÁ, Ivo TELEC, Josef BEJČEK, Petr HAJN, Karel MAREK, Jarmila POKORNÁ, Naděžda ROZEHNALOVÁ, Milan GALVAS, Milan PEKÁREK, Pavel MATES, Věra KORECKÁ a Otakar ELLER. Základy soukromého práva. Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 296 s. Právo. ISBN 80-210-0581-5.
 211. 1992

 212. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Základy mezinárodního práva soukromého. In Základy práva. prvé. Brno: MU Brno, 1992. s. 210-214, 219 s. učebnice. ISBN 80-210-0462-2.
 213. 1991

 214. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Mezinárodní obchodní transakce a právo. prvé. Brno: MU Brno, 1991. 112 s. skriptum. ISBN 80-210-0290-5.
 215. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Standardizované formy uzavírání smluv v mezinárodním obchodním styku. prvé. Brno: MU Brno, 1991. 118 s. ISBN 55-956-91.
 216. 1989

 217. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Zlatava DAVIDOVÁ. Učební texty ke studiu mezinárodního práva soukromého. prvé. Brno: UJep Brno, 1989. 209 s. skriptum. ISBN 80-210-004-X.
 218. 1985

 219. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Zlatava FIALOVÁ. Právo v mezinárodním obchodu. prvé. Brno: UJEP Brno, 1985. 164 s. skriptum. ISBN 55-016-85.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 3. 2019 06:39