Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. KROUPA, Jiří. Architektonická podoba nadačního Paláce šlechtičen. In Hana Dvořáková, Šárka Prokešová (eds.). Příběh Paláce šlechtičen (Kniha vznikla na základě textů doprovodného přednáškového cyklu). První. Brno: Moravské zemské muzeum, 2024, s. 33-44. ISBN 978-80-7028-606-7.
  2. KROUPA, Jiří. Jan Santini-Aichel: architekt světla a zázraků. In Přednášky Klubu přátel výtvarného umění a architektury: DSA Rubínek (27. 2. 2024). 2024.
  3. KŘÍŽ, Jakub, Jiří KROUPA, Tereza HORÁKOVÁ, Petra LEXOVÁ, Adéla ŠENKOVÁ a Veronika ŘEZNÍČKOVÁ. Od architektury k interpretaci (Média architektury II). Brno, Vila Stiassni, 7.-8. 6. 2024. 2024.
  4. KROUPA, Jiří. Od Ringstrasse ve Vídni k risanamenti ve Florencii. In MA21 - Historický klub, Mahenova knihovna Brno, 3. 4. 2024. 2024.
  5. FOLETTI, Ivan, Jiří MACHÁČEK, Gajane ACHVERDJANOVÁ, Katarína KRAVČÍKOVÁ a Jiří KROUPA. Středověk (jinak) trvá #40 S Jiřím Kroupou. Profesorem, který vypráví pohádky. In Podcast Středověk (jinak) trvá. Brno, 2024.

  2023

  1. KROUPA, Jiří. Barokní architekt a "monumenta virtutis": Johann Bernhard Fischer von Erlach. In Klub přátel výtvarného umění a architektury Brno /DSA Rubínek. Brno. 2023.
  2. KROUPA, Jiří. Forma a funkce v kresbě raného novověku, aneb informační slovníček k typologii kresby. In Tereza Horáková, Veronika Řezníčková (edd.). Od myšlenky k architektuře. První. Brno: Books and Pipes - Masarykova univerzita, 2023, s. 235-254. ISBN 978-80-280-0290-9.
  3. KROUPA, Jiří. „Kreslené“ a „modelové“ projektování v dějinách architektury. In Tereza Horáková, Veronika Řezníčková (edd.). Od myšlenky k architektuře. První. Brno: Books and Pipes - Masarykova univerzita, 2023, s. 33-50. ISBN 978-80-280-0290-9.
  4. KROUPA, Jiří. Magie, zázrak a tajemství v barokní architektonické kultuře. In R´n´B [Renesance & Baroko]: Magie, cyklus přednášek Centra pro studium raného novověku, Dům umění města Brna, 19. 4. 2023. 2023.
  5. KROUPA, Jiří a Miloš ŠTĚDROŇ. Manýrismus v hudbě a umění – epocha nebo umělecké styly? In Mahenova akademie pro 21. století / Historický klub. Knihovna Jiřího Mahena, Brno. 2023.
  6. KROUPA, Jiří. Média architektury. Architekt a jeho „mentální práce“. In Tereza Horáková, Veronika Řezníčková (edd.). Od myšlenky k architektuře. První. Brno: Books and Pipes - Masarykova univerzita, 2023, s. 21-28. ISBN 978-80-280-0290-9.
  7. KROUPA, Jiří. Média architektury: Architekt a jeho "mentální práce". 2023.
  8. LEXOVÁ, Petra, Jiří KROUPA, Veronika ŘEZNÍČKOVÁ, Tereza HORÁKOVÁ, Žaneta MARVANOVÁ, Petr JANÁČ a Jakub KŘÍŽ. Od myšlenky k architektuře. 2023.
  9. KROUPA, Jiří. Stereotomy versus light as material substance in Santini's Moravian work. In Santini e l´Italia. Jan Blažej Santini-Aichel architetto nel terzo centenario della morte. Convegno internazionale di studi, Accademia nazionale di San Luca, Roma. 2023.
  10. KROUPA, Jiří. Tři sta let od úmrtí Jana Blažeje Santini-Aichela (s přihlédnutím jeho možnému autorství kostela sv. Libora v Jesenci). In Noc kostelů, poutní chrám sv. Libora v Jesenci, 2. 6. 2023. 2023.

  2022

  1. KROUPA, Jiří. Pražský hrad v 17. století. In Kroupa, Petr; Novák, Jan,. Pražský hrad : srdce českého státu. První. Praha: Správa Pražského hradu, 2022, s. 244-269. ISBN 978-80-88315-12-4.
  2. KROUPA, Jiří. Pražský hrad v 18. století. In Kroupa, Petr; Novák, Jan. Pražský hrad : srdce českého státu. První. Praha: Správa Pražského hradu, 2022, s. 314-331. ISBN 978-80-88315-12-4.
  3. KROUPA, Jiří. Umělecká úloha mezi zadáním a funkcí – úvodní poznámky. In Zadání, umělecká úloha a funkce, Brno, 2.-4. 6. 2022. 2022.
  4. KROUPA, Jiří. Umění v době osvícenství na Moravě a jeho mecenáši. In Moravská zemská knihovna - cyklus přednášek. 2022.
  5. KROUPA, Jiří. Vztah formy a umělecké úlohy : skutečnost nebo metafora? In Horáková, Tereza; Řezníčková, Veronika. Zadání, umělecká úloha a funkce v architektuře a ve výtvarném umění. První. Brno: Books and Pipes, 2022, s. 129-151. ISBN 978-80-7485-266-4.
  6. KROUPA, Jiří. Zadání, umělecká úloha a funkce. In Horáková, Tereza; Řezníčková, Veronika. Zadání, umělecká úloha a funkce v architektuře a ve výtvarném umění. První. Brno: Books and Pipes, 2022, s. 23-40. ISBN 978-80-7485-266-4.
  7. KROUPA, Jiří, Tomáš KNOZ, Ondřej JAKUBEC, Tomáš VALEŠ, Tereza HORÁKOVÁ, Petr JANÁČ, Jakub KŘÍŽ, Veronika ŘEZNÍČKOVÁ, Barbora KUBÍKOVÁ, Anna SVOBODOVÁ, Katarína SVOBODOVÁ, Adéla ŠENKOVÁ a Kateřina VAJDÁKOVÁ. Zadání, umělecká úloha a funkce v architektuře a ve výtvarném umění, konference, Brno, 2. - 4. 6. 2022. 2022.

  2021

  1. KROUPA, Jiří. Deset tezí ke stereotomnosti v architektuře - a vice versa také k tektonice. In Jana Gazdagová, Lenka Vrlíková (edd.). Materiál a materialita v architektuře v rámci Brněnské školy dějin umění. První. Brno: Books and Pipes - Masarykova univerzita, 2021, s. 119-121. ISBN 978-80-7485-248-0.
  2. FOLETTI, Ivan, Jan GALETA, Ondřej JAKUBEC, Radka NOKKALA MILTOVÁ, Šárka BAHOUNKOVÁ, Ruben CAMPINI, Annalisa MORASCHI, Jana ČERNOCKÁ, Martin DEUTSCH, Klára DOLEŽALOVÁ, Christian DROBE, Alžběta FILIPOVÁ, Marta FILIPOVÁ, Aleš FLÍDR, Karolina FOLETTI, Jakub FRANK, Zuzana FRANTOVÁ, Jana GAZDAGOVÁ, Veronika HALAMOVÁ, Michaela HOJDYSZ, Anna JAEGEROVÁ, Katarína KRAVČÍKOVÁ, Jiří KROUPA, Denisa KUJELOVÁ, Cassandre LEJOSNE, Martin LEŠÁK, Petra LEXOVÁ, Žaneta MARVANOVÁ, Martina MRÁZOVÁ, Helena MUSILOVÁ, Pavol MÚDRY, Adrien PALLADINO, Martina PETŘÍKOVÁ, Veronika PICHANIČOVÁ, Alena POMAJZLOVÁ, Matthew RAMPLEY, Eva RICHTROVÁ, Sabina ROSENBERGOVÁ, Marcela RUSINKO, Veronika ŘEZNÍČKOVÁ, Tereza ŘÍHOVÁ, Julia SECKLEHNER, Lubomír SLAVÍČEK, Pavel SUCHÁNEK, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Martin ŠOLC, Pavla TICHÁ, Martin JAKUBČO, Tomáš VALEŠ, Lenka VRLÍKOVÁ a Petra WILLERTHOVÁ. Emoce v obraze od středověku po současnost. Seminář dějin umění k poctě Ladislava Kesnera. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Books & Pipes, 2021, 128 s. ISBN 978-80-210-9824-4.
  3. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela, Radka NOKKALA MILTOVÁ, Tereza ŘÍHOVÁ, Veronika ŘEZNÍČKOVÁ a Jiří KROUPA. His Artibus : Autor, jeho prostředí a umělecké dílo. K možnostem umělecké biografie v současnosti. 2021.
  4. KROUPA, Jiří. Irena Armutidisová : Uchvácena krajinou. 2021.
  5. KROUPA, Jiří. Květy odkvétají a stromy zůstávají stát. Max Dvořák, jeho myšlení a zrod raně středověkého umění. In Cyklus StředověC JinaX (Centrum pro výzkum raně středověkého umění, Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita). 2021.
  6. KROUPA, Jiří, Tomáš KNOZ, Lenka VRLÍKOVÁ, Petra LEXOVÁ, Kateřina SVATOŠOVÁ, Anna VÁCLAVÍKOVÁ, Anna JAEGEROVÁ, Klára DOLEŽALOVÁ a Katarína KRAVČÍKOVÁ. Materiál a materialita v architektuře (v rámci Brněnské školy dějin umění), konference, Brno, 3. 6. 2021. 2021.
  7. KROUPA, Jiří, Tomáš KNOZ, Petra LEXOVÁ, Lenka VRLÍKOVÁ, Katarína KRAVČÍKOVÁ, Klára DOLEŽALOVÁ, Anna JAEGEROVÁ, Anna VÁCLAVÍKOVÁ a Kateřina SVATOŠOVÁ. Materiál a materialita v architektuře (v rámci Brněnské školy dějin umění), navazující workshop, Brno, 4. 6. 2021. 2021.
  8. KROUPA, Jiří. O fotografii a pohledu, kterým se díváme na obraz světa v ní. In Irena Armutidisová, Portrét krajiny. První. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021, s. 8-29. ISBN 978-80-7454-990-8.
  9. KROUPA, Jiří. Od prostoru k hmotě a potom zase zpět. Tektonika a stereotomnost v Brněnské škole dějin umění. In Jana Gazdagová, Lenka Vrlíková (edd.). Materiál a materialita v architektuře v rámci Brněnské školy dějin umění. První. Brno: Books and Pipes - Masarykova univerzita, 2021, s. 93-115. ISBN 978-80-7485-248-0.
  10. KROUPA, Jiří. Ohlédnutí za výstavou / Aristokratický portrét v baroku; I. a II. část (webový zápisník). In Umění a vizuální kultura renesance a baroka ve střední Evropě : Blog Centra pro studium raného novověku, Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita. První. Seminář dějin umění, 2021.
  11. KROUPA, Jiří. Tektonika a stereotomnost v Brněnské škole dějin umění. In Materiál a materialita v architektuře (v rámci Brněnské školy dějin umění), Brno, 3.-4. 6. 2021. 2021.
  12. KROUPA, Jiří. Tektonika, hmota, materiálová přirozenost : počátky moderní architektonické teorie. In Gazdagová, Jana; Vrhlíková, Lenka. Materiál a materialita v architektuře v rámci Brněnské školy dějin umění. První. Brno: Books and Pipes, 2021, s. 21-34. ISBN 978-80-7485-248-0.
  13. KROUPA, Jiří. Tektonika, hmota, materiálová přirozenost: počátky moderní architektonické teorie. První. Brno: Seminář dějin umění, 2021, 15 s. Video-manuál k worshopu.
  14. KROUPA, Jiří. Umělecká monografie, návrat k autorovi a indole Carla Lodoliho. In Autor, jeho prostředí a umělecké dílo. K možnostem umělecké biografie v současnosti In: His Artibus. II. Bienále Centra pro studium raného novověku. 27-28. 5. 2021. 2021.
  15. KROUPA, Jiří. Války v 17. století a jejich obraz v dobovém výtvarném umění a architektuře. In 31. Letní filosofická škola, Velké Losiny (1.-12. 7. 2021). 2021.
  16. KROUPA, Jiří. Vzdušný balón, koule a zážitek prostoru (filmová prezentace). In Cyklus přednášek R´N´B (Centrum pro studium raného novověku, Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita. 2021.

  2020

  1. KROUPA, Jiří. Deset tezí k práci transdisciplinárního centra. Online. In Knoz, Tomáš; Lach, Jiří; Borovský, Tomáš. Kultura ve středoevropských dějinách : Rozprava mezi humanitními obory. První. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020, s. 439-441. ISBN 978-80-7422-775-2.
  2. KROUPA, Jiří. Dvě podoby kulturních dějin. In Knoz, Tomáš; Lach, Jiří; Borovský, Tomáš. Kultura ve středoevropských dějinách : Rozprava mezi humanitními obory. První. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020, s. 45-57. ISBN 978-80-7422-775-2.
  3. KROUPA, Jiří. Transdisciplinarita v historických vědách. In Knoz, Tomáš; Lach, Jiří; Borovský, Tomáš. Kultura ve středoevropských dějinách : Rozprava mezi humanitními obory. První. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020, s. 9-41. ISBN 978-80-7422-775-2.
  4. KROUPA, Jiří. Umění : Od krásného spojení k autonomii uměleckých druhů. In Fasora, Lukáš; Malíř, Jiří. Dějiny Brna 4 : Modernizace města 1790-1918. První. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2020, s. 311-315. ISBN 978-80-86736-62-4.
  5. KROUPA, Jiří. Umění : Od nové konfigurace uměleckých druhů k integrovanému uměleckému dílu. In Fasora, Lukáš; Malíř, Jiří. Dějiny Brna 4 : Modernizace města 1790-1918. První. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2020, s. 893-897. ISBN 978-80-86736-62-4.

  2019

  1. KROUPA, Jiří. Architektonický prostor, Zdeněk Kudělka a Brněnská škola dějin umění. In Galeta, Jan; Lexová, Petra; Vrlíková, Lenka. Prostor v architektuře a brněnská škola dějin umění. První. Brno: B and P Publishing, 2019, s. 25-44. ISBN 978-80-7485-165-0.
  2. KROUPA, Jiří. Biskup jako patron a rádce (úvod). In Švácha, Rostislav; Potůčková, Martina; Kroupa, Jiří. Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) : Místa biskupovy paměti. První. Olomouc: Muzeum umění v Olomouci, 2019, s. 381-391. ISBN 978-80-88103-55-4.
  3. KROUPA, Jiří. Biskup jako sběratel (úvod). In Švácha, Rostislav; Potůčková, Martina; Kroupa, Jiří. Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) : Místa biskupovy paměti. První. Olomouc: Muzeum umění v Olomouci, 2019, s. 283-287. ISBN 978-80-88103-55-4.
  4. KROUPA, Jiří. Biskup jako stavebník (úvod). In Švácha, Rostislav; Potůčková, Martina; Kroupa, Jiří. Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) : Místa biskupovy paměti. První. Olomouc: Muzeum umění v Olomouci, 2019, s. 45-49. ISBN 978-80-88103-55-4.
  5. KROUPA, Jiří. Brněnské proseminární uvedení do architektonického prostoru, aneb informační slovníček jednoho konceptu. In Galeta, Jan; Lexová, Petra; Vrlíková, Lenka. Prostor v architektuře a brněnská škola dějin umění. První. Brno: B and P Publishing, 2019, s. 117-141. ISBN 978-80-7485-165-0.
  6. KROUPA, Jiří. František Liborius z Deblína, Olomouc a Šternberk. In Od objevu k interpretaci : Znalectví, sběratelství a ikonografie umění raného novověku. První. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 247-264. ISBN 978-80-210-9557-1.
  7. KROUPA, Jiří. "...In perpetuam sui memoriam": Přestavba a výstavba rezidence v Kroměříži, 1664-1668, 1687-1698. Rezidenční zámek v Kroměříži. In Švácha, Rostislav; Potůčková, Martina; Kroupa, Jiří. Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) : Místa biskupovy paměti. První. Olomouc: Muzeum umění v Olomouci, 2019, s. 97-128. ISBN 978-80-88103-55-4.
  8. KROUPA, Jiří. Johann Lucas von Hildebrandt: architekt prince Evžena Savojského. In Veřejná přednáška, VUT Brno - Klub přátel výtvarného umění, Brno z.s. 2019.
  9. KROUPA, Jiří. Johann Lucas von Hildebrandt: zápas o dvorskou a říšskou kariéru. In Veřejná přednáška, VUT Brno - Klub přátel výtvarného umění, Brno z.s. 2019.
  10. ŠVÁCHA, Rostislav, Martina POTŮČKOVÁ a Jiří KROUPA. Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) : Místa biskupovy paměti. První. Olomouc: Muzeum umění v Olomouci, 2019, 531 s. ISBN 978-80-88103-55-4.
  11. KROUPA, Jiří. Palazzetto, casino, casina ... In Máchalová, Jana; Chvatík, Ivan. Příběhy slavných vil renesančního Říma. První. Praha: Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i., 2019, s. 541-550. ISBN 978-80-7007-595-1.
  12. KROUPA, Jiří. Paměť a místa olomouckého biskupa Karla. In Švácha, Rostislav; Potůčková, Martina; Kroupa, Jiří. Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) : Místa biskupovy paměti. První. Olomouc: Muzeum umění v Olomouci, 2019, s. 35-42. ISBN 978-80-88103-55-4.
  13. KROUPA, Jiří. Poznámky k historiografii prostoru. In Petra LEXOVÁ, Lenka VRLÍKOVÁ a Jan GALETA. Prostor v architektuře a brněnská škola dějin umění. První. Brno: B and P Publishing, 2019, s. 19-22. ISBN 978-80-7485-165-0.

  2018

  1. KROUPA, Jiří. Böhmen und Schlesien. In Johann Lucas von Hildebrandt. Barock - Architektur - Mitteleuropa. Internationale Tagung anlässlich des 350. Geburtstages des österreichischen Barockarchitekten. 2018.
  2. KROUPA, Jiří. Brněnský dějepis umění a moderní architektura. In Černoušková, Dagmar; Chatrný, Jindřich. Do říše umění vede mnoho bran : Pocta prof. PhDr. Janu Sedlákovi, CSc., k nedožitým 75. narozeninám. První. Brno: VUTIUM, 2018, s. 57-69. ISBN 978-80-214-5667-9.
  3. KROUPA, Jiří. Domenico Martinelli (1650-1718) a římský barokní akademismus ve střední Evropě. In Klub přátel výtvarného umění a architektury Brno, z.s.: výroční přednáška. 2018.
  4. KROUPA, Jiří. Ján Bakoš: historik umění a filosof Vídeňské školy dějin umění. In Knižní prezentace, Seminář dějin umění (Knihovna Hanse Beltinga), 10. dubna 2018. 2018.
  5. KROUPA, Jiří. Miloš Stehlík - historik umění. In Hana Glombová. Hana Glombová et al., Miloš Stehlík. Milovník krásna. Katalog k výstavě z cyklu Moravské zemské knihovny Oči Brna z 1. prosince 2017 - 31. ledna 2018. První. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2018, s. 13-15. ISBN 978-80-7051-240-1.
  6. KROUPA, Jiří. Miloš Stehlík, historik umění v památkové péči (předmluva). In Míchalová, Zdeňka. Kam kráčíš, památková péče? První. Brno: Barrister et Principal Publishing, 2018, s. 11-20, 20 s. Výbor statí. ISBN 978-80-7485-158-2.
  7. KROUPA, Jiří. Poznámky k významu tajuplných zahrad v Rudolticích. In Rosswald. Symposium k aristokratické kultuře 2. poloviny 18. století k výročí úmrtí hraběte Alberta Josefa Hodického z Hodic (1706–1778). Zámek Slezské Rudoltice, 15. června 2018. 2018.
  8. KROUPA, Jiří. Poznámky ke vztahu architektovy ideje, invence a provedení v raném novověku. In Galeta, Jan; Šolc, Martin. Architektura mezi myšlenkou a skutečností. První. Brno: Národní památkový ústav, Metodické centrum moderní architektury v Brně, 2018, s. 3-20. ISBN 978-80-7480-108-2.
  9. KROUPA, Jiří. Rudolf Eitelberger a Moritz Thausing : dva zakladatelé Vídeňské školy dějin umění. Zprávy památkové péče : časopis státní památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, Generální ředitelství, 2018, roč. 78/2018, č. 2, s. 104-114. ISSN 1210-5538.
  10. KROUPA, Jiří. Santiniho jazyk. In Kopec, Jakub. ZIN 2 : Santiniho jazyk. První. Brno: 4AM, Fórum pro architekturu a média, 2018, s. 7-29. ISBN 978-80-905149-4-2.

  2017

  1. KROUPA, Jiří. Architektonický prostor : Zdeněk Kudělka a Brněnská škola dějin umění. In Prostor v architektuře a Brněnská škola dějin umění, doktorandský workshop FF MU, 24.-26. 8. 2017, Brno. 2017.
  2. KROUPA, Jiří. Curieux, Erudita, Cicerone : historik umění v Arkádii. In Vnímat - myslet - číst. Perceptuální a konceptuální možnosti analýzy umění. Doktorandská konference FF UK Praha, 19.-20. 9. 2017. 2017.
  3. KROUPA, Jiří. Jezuitské stavitelství v období baroka. In Ideální podoba řádového domu. Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši; workshop NPÚ, 2.-3. 11. 2017, Telč. 2017.
  4. KROUPA, Jiří. Litomyšl. The Chateau Mount. 1. vyd. v jazyce českém. Praha: Foibos Books, 2017, 118 s. UNESCO Heritage. ISBN 978-80-88258-02-5.
  5. KROUPA, Jiří. Litomyšl. Zámecké návrší. 1. vyd. v jazyce českém. Praha: Foibos Books, 2017, 118 s. Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-88258-01-8.
  6. KROUPA, Jiří. Od duchovního centra k zámeckému návrší. In Kroupa, Jiří. Litomyšl : Zámecké návrší. Praha: Foibos Books s.r.o., 2017, s. 10-20. Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-88258-01-8.
  7. KROUPA, Jiří. Poznámky ke vztahu architektovy ideje, invence a provedení v raném novověku. In Architektura mezi myšlenkou a skutečností; doktorandská konference FF MU, Metodické centrum moderní architektury - Vila Stiassni, 13. 10. 2017, Brno. 2017.
  8. KROUPA, Jiří, Petra LEXOVÁ a Lenka VRLÍKOVÁ. Prostor v architektuře a Brněnská škola dějin umění. 2017.
  9. KROUPA, Jiří. Rezidenční zámek nejvyššího kancléře Českého království. In Kroupa, Jiří. Litomyšl : Zámecké návrší. 1. vydání v českém jazyce. Praha: Foibos Books, 2017, s. 30-50. Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-88258-01-8.
  10. KROUPA, Jiří. Rudolf Eitelberger a Moritz Thausing : dva zakladatelé Vídeňské školy dějin umění. In Kolokvium o Rudolfu Eitelbergerovi; Univerzita Palackého, 2. 10. 2017, Olomouc. 2017.
  11. JAKUBEC, Ondřej a Jiří KROUPA. Uměleckohistorické areály v připojených obcích : Husovice. In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno : Archiv města Brna, 2017, s. 1072-1080. sv. 6. ISBN 978-80-86736-54-9.
  12. KROUPA, Jiří a Radka NOKKALA MILTOVÁ. Uměleckohistorické areály v připojených obcích : Královo Pole. In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno : Archiv města Brna, 2017, s. 1041-1071. sv. 6. ISBN 978-80-86736-54-9.
  13. NOKKALA MILTOVÁ, Radka a Jiří KROUPA. Uměleckohistorické areály v připojených obcích : Líšeň. In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2017, s. 1102-1114. sv. 6. ISBN 978-80-86736-54-9.
  14. KROUPA, Jiří a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Uměleckohistorické areály v připojených obcích : Zábrdovice. In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno : Archiv města Brna, 2017, s. 1080-1102. sv. 6. ISBN 978-80-86736-54-9.
  15. KROUPA, Jiří. Umění výtvarné a umění kuchařské : Carl Friedrich von Rumohr a počátky uměleckohistorické disciplíny. In Renesance a Baroko : S chutí k umění. Centrum pro studium raného novověku, 5. 10. 2017, Brno. 2017.
  16. KROUPA, Jiří. Waldstein-Wartenbergové, Jan Jiří Beba, Jan Kryštof Fabich. In Kroupa, Jiří. Litomyšl : Zámecké návrší. 1. vydání v českém jazyce. Praha: Foibos Books, 2017, s. 75-87. Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-88258-01-8.
  17. KROUPA, Jiří. Warburg, Burckhardt, Wölfflin : tři neslučitelné projekty? In Kesner, Ladislav. Aby Warburg : Porozumět dějinám umění a kulturní historii. První. Brno: Barrister et Principal Publishing - Masarykova univerzita, 2017, s. 11-33. ISBN 978-80-7485-129-2.
  18. KROUPA, Jiří. 90 let dějin umění v Brně. In Středověc Jinax, 26. 1. 2017, Brno. 2017.

  2016

  1. KROUPA, Jiří. Irena Armutidisová, Horizonty mlhy: text k výstavě. 2016.
  2. KROUPA, Jiří. Pohádka o Langobardech. Eitelberger a památky ve Friulsku. In Středověc jinax, Brno. 2016.
  3. KROUPA, Jiří. Warburg, Burckhardt, Wölfflin: tři nespojitelné projekty? In Kolokvium Odkaz Aby Warburga, Brno, 25. října 2016. 2016.

  2015

  1. KROUPA, Jiří a Ondřej JAKUBEC. Brněnská "krajinná okolí", zahrady a hřbitovy. In Kroupa, Jiří. Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015, s. 749-804. Dějiny Brna 7. ISBN 978-80-86736-46-4.
  2. KROUPA, Jiří. Dějiny Brna 7: Uměleckohistorické památky. Historické jádro. První. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015, 889 s. Dějiny Brna 7. ISBN 978-80-86736-46-4.
  3. KROUPA, Jiří. Emanuel Telez da Silva Tarouca jako dvorní stavební rada ve Vídni. In Historická Olomouc XX: Portugalský rod Silva Tarouca a jeho stopy v české kultuře, Olomouc, 29. duben 2015. 2015.
  4. KROUPA, Jiří. Giovanni Battista Piranesi - pozdně barokní architekt. In Přednáška v Muzeu umění v Olomouci, Olomouc, 26. 11. 2015. 2015.
  5. KROUPA, Jiří. Historické paláce - veřejné instituce. In Kroupa, Jiří. Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro. Vydání první. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015, s. 475-548. Dějiny Brna 7. ISBN 978-80-86736-46-4.
  6. KROUPA, Jiří, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ a Ondřej JAKUBEC. Chrám sv. Jakuba. In Kroupa, Jiří. Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015, s. 259-305. Dějiny Brna 7. ISBN 978-80-86736-46-4.
  7. KROUPA, Jiří, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ a Pavel SUCHÁNEK. Kláštery ve městě I. (jižní část). In Kroupa, Jiří. Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015, s. 309-398. Dějiny Brna 7. ISBN 978-80-86736-46-4.
  8. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela a Jiří KROUPA. Kláštery ve městě II. (severní část). In Kroupa, Jiří. Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro. Vydání první. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015, s. 403-470. ISBN 978-80-86736-46-4.
  9. KROUPA, Jiří a Pavel SUCHÁNEK. Náměstí historického jádra. In Kroupa, Jiří. Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015, s. 549-602. Dějiny Brna 7. ISBN 978-80-86736-46-4.
  10. KROUPA, Jiří. Obraz města. In Kroupa, Jiří. Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015, s. 19-77. Dějiny Brna 7. ISBN 978-80-86736-46-4.
  11. KROUPA, Jiří a Rostislav ŠVÁCHA. Paragone 2015. 2. ročník celostátní soutěže studentů dějin umění (cena prof. Milana Tognera). 2015.
  12. KROUPA, Jiří. Personalities, institutions and styles. Brno circa 1900. In Jan Galeta - Zuzana Ragulová. Jan Galeta-Zuzana Ragulová (eds.) Admired as well as overlooked beauty. Contrutions to Architecture of Historicism, Art Nouveau, Early Modernism and Traditionalism, Brno 2015. První. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 11-20. ISBN 978-80-210-8092-8.
  13. NOKKALA MILTOVÁ, Radka, Jiří KROUPA a Michal KONEČNÝ. Petrov. In Kroupa, Jiří. Dějiny Brna 7: Uměleckohistorické památky. Historické jádro. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015, s. 197-254. Dějiny Brna, 7. ISBN 978-80-86736-46-4.
  14. SUCHÁNEK, Pavel a Jiří KROUPA. Staré Brno. In Kroupa, Jiří. Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015, s. 679-744. Dějiny Brna 7. ISBN 978-80-86736-46-4.
  15. KROUPA, Jiří a Jan SEDLÁK. The Work of Jan Santini in Zelená Hora and Žďár Region. První. Praha: Foibos books, 2015, 111 s. UNESCO World Heritage series. ISBN 978-80-87073-86-5.
  16. KROUPA, Jiří a Jan SEDLÁK. Zelená hora. Žďársko Jana Santiniho. První. Praha: Foibos books, 2015, 111 s. České dědictví UNESCO. ISBN 978-80-87073-85-8.

  2014

  1. KROUPA, Jiří. ... Einem Kenner über die Schulter geblickt. In Kazlepka, Zdeněk (Hg.). Eduard A. Safarik, Johann Kupezky (1666-1740) Gesamtwerk. První. Brno: Moravská galerie, 2014, s. 5-8. Band 1. ISBN 978-80-7027-279-4.
  2. KROUPA, Jiří. Die architektonische Repräsentation der Liechtenstein und Dietrichstein – Parallelen symbolischer Formen. In Liechteinsteinisch-Tschechische Historikerkommission (Hrsg.). Die Liechtenstein und die Kunst. 1. vyd. Vaduz: Verlag des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein, 2014, s. 31-46. ISBN 978-3-906393-72-8.
  3. KROUPA, Jiří. /kat./ Miroslav Šimorda: retrospektivní výběr k devadesátinám malíře. První. Brno: Galerie Ars Brno, 2014, 10 s.
  4. KROUPA, Jiří. Mähren in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Kreuzungs- und Knotenpunkt künstlerischer Tendenzen im Donauraum. In Möseneder, Karl; Thimann, Michael; Hofstetter, Adolf (Hg.). Barocke Kunst und Kultur im Donauraum. Beiträge zum internationalen Wissenschaftskongress 9. -13. April 2013 in Passau und Linz. První. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2014, s. 343-352. Band 2. ISBN 978-3-7319-0021-4.
  5. KROUPA, Jiří. Piranesi a římská architekura pozdního baroku. In Kubíková, Blanka. Giovanni Battista Piranesi 1720-1778. První. Praha: Národní galerie, 2014, s. 88-105. ISBN 978-80-7035-566-4.

  2013

  1. KROUPA, Jiří. Brněnská vzpomínání: Prof. PhDr. Mojmír Horyna (23. 3. 1945 - 26. 1. 2011). Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 62, č. 1, s. 100-103. ISSN 1211-7390.
  2. KROUPA, Jiří. Die Idee der josephinischen Residenz: Die Architekten Isidore Marcel Ganneval und Johann Christoph Fabich in Mährisch Kromau. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 62, č. 1, s. 2-25. ISSN 1211-7390.
  3. KROUPA, Jiří. Nová radnice - Zemský dům moravských stavů. Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela. Brno: Národní památkový ústav, 2013, roč. 15, č. 1, s. 7-17. ISSN 1214-5327.
  4. KROUPA, Jiří. Od baroku k novobaroku: motivy kontinuity v lichtenštejnské architektuře 19. století. In Knoz, Tomáš; Geiger, Peter. Lichtenštejnové: kontinuity - diskontinuity (Časopis Matice moravské 132, 2013 - Supplementum 4). Brno: Matice moravská, 2013, s. 227-234. ISBN 978-80-87709-00-9.
  5. KROUPA, Jiří a Ondřej JAKUBEC. Telč. Historické centrum. 1. vyd. v jazyce českém. Praha: Foibos Books, 2013, 109 s. Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-87073-70-4.
  6. KROUPA, Jiří a Ondřej JAKUBEC. Telč. The historic centre. 1st ed. in English. Praha: Foibos Books, 2013, 109 s. UNESCO Czech heritage. UNESCO world heritage. ISBN 978-80-87073-71-1.
  7. KROUPA, Jiří. Vodní prvky v zahradách „období regentství“ a idea „krásných zahrad“ na Moravě. In Eva Nováková (ed.). Voda – pramen života. Vodní stavby a vodní prvky v zahradách a parcích. Sborník referátů přednesených na konferenci „Historické zahrady Kroměříž 2013“. První. Kroměříž: UNESCO Kroměříž-Národní památkový ústav, územní pracoviště v Kroměříži, 2013, s. 34-38. ISBN 978-80-87231-14-2.

  2012

  1. KROUPA, Jiří, Petr PELČÁK a Ivan WAHLA. Brněnští němečtí architekti. První. Brno: Obecní dům Brno, 2012, 99 s. ISBN 978-80-904806-3-6.
  2. KROUPA, Jiří. /kat./ Irena Armutidisová, Fotografie – Nikos Armutidis, Sochy. 7.2.-2.3. 2012. První. Brno: Galerie Ars, 2012, 6 s.
  3. KROUPA, Jiří. Max Dvořák dnes : od duchovních věd k vědám kulturním. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 61, č. 1, s. 2-11. ISSN 1211-7390.
  4. KROUPA, Jiří. Projekční vrstvy v olomoucké architektuře doby barokní. In: Ladislav Daniel, Filip Hradil (eds), Město v baroku, baroko ve městě. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci : Společenské vědy. Olomouc: Vlastivědné muzeum v Olomouci, 2012, Neuveden, 304, suplementum, s. 86-102. ISSN 1212-1134.
  5. KROUPA, Jiří. Setkávání s Milanem Tognerem. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 3 s. Opuscula historiae artium, roč. 61, č. 1, s. 77-79. ISSN 1211-7390.

  2011

  1. KROUPA, Jiří. Biografické medailony: František Antonín Grimm, Ludwig Sebastian Kaltner, Christian Alexander Oedtl. In Ondřej Jakubec - Marek Perůtka. Ondřej Jakubec - Marek Perůtka (eds.), Olomomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. 3. Historie a kultura. První. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2011, s. 230-232, 2 s. ISBN 978-80-87149-40-9.
  2. KROUPA, Jiří. Josef Ignác Sadler, obrazy III.4, III. 5. In: Jiří Kroupa - Martina Miláčková - Leoš Mlčák (ed.), Josef Ignác Sadler (1725-1767). První. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2011, s. 83-88. Monografické studie Muzea umění v Olomouci. ISBN 978-80-87149-45-4.
  3. KROUPA, Jiří, Martina MILÁČKOVÁ a Leoš MLČÁK. Josef Ignác Sadler 1725-1767. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2011, 143 s. Monografické studie Muzea umění v Olomouci. ISBN 978-80-87149-45-4.
  4. KROUPA, Jiří. Římské "triumfy umění" v první polovině 18. století a výtvarné umění na Moravě. In: Jiří Kroupa - Martina Miláčková - Leoš Mlčák (ed.), Josef Ignác Sadler (1725-1767). První. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2011, s. 26-34. Monografické studie Muzea umění v Olomouci. ISBN 978-80-87149-45-4.
  5. KROUPA, Jiří. Vizuální technologie a architektonická praxe v raném novověku. In Bartlová, Milena; Látal, Hynek. Tvarujete si sami? : sborník 3. sjezdu historiků umění, 25.-26. září 2008. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 191-201. ISBN 978-80-7422-073-9.

  2010

  1. KROUPA, Jiří. Dějepis umění v obecné teorii sociálních systémů. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 59, č. 1-2, s. 103-108. ISSN 1211-7390.
  2. KROUPA, Jiří. Gombrichův návrat k Jacobu Burckhardtovi. In František Mikš-Ladislav Kesner (eds.), Gombrich: Porozumět umění a jeho dějinám. Ke stému výročí narození E. H. Gombricha. První. Brno: Barrister & Principal – Masarykova univerzita, 2010, s. 15-34. ISBN 978-80-210-5177-5.
  3. KROUPA, Jiří. Ivo Cerman, Chotkové. Příběh úřednické šlechty. Praha 2008. Brno: Matice moravská, 2010.
  4. KROUPA, Jiří. Johann Philipp Joendl: stavební ředitel na Moravě v první polovině 19. století. In Kroupa, Petr; Dvořáková Eva. Generosum labor nutrit. Sborník k poctě Bohumila Samka. Vyd. 1. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2010, s. 135-150. ISBN 978-80-86752-70-9.
  5. KROUPA, Jiří. /kat. heslo/: Projekt memoriálního chrámu sv. Kříže. In Ondřej Jakubec, Marek Perůtka, Olomoucké baroko, 2. sv. Výtvarná kultura let 1620-1780. První. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010, s. 109-110. ISBN 978-80-87149-39-3.
  6. KROUPA, Jiří. Klášter klarisek a olomoucká architektura druhé poloviny 18. století. In Martin Elbel, Ondřej Jakubec (ed.), Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města, 1 sv. První. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010, s. 330-338. ISBN 978-80-87149-38-6.
  7. KROUPA, Jiří. Metody dějin umění. Metodologie dějin umění 2. První. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 343 s. Historiae Artium. ISBN 978-80-210-5315-1.
  8. KROUPA, Jiří. Vila: ideál a historická skutečnost. In Jana Máchalová, Příběhy slavných italských vil. První. Praha: Kant, 2010, s. 16-25. ISBN 978-80-7437-028-1.

  2009

  1. KROUPA, Jiří. Barokní architektura šternberského kláštera. In Filip Hradil-Jiří Kroupa (eds.), Šternberk. Klášter řeholních lateránských kanovníků (Dějiny-umění-kultura). První vyd. Šternberk: Římskokatolická farnost Šternberk, 2009, s. 37-67. Dějiny-umění-kultura. ISBN 978-80-254-6036-8.
  2. KROUPA, Jiří. Brno v době barokní. In Jana Svobodová (ed.), Baroko. Příběhy barokního Brna. První vyd. Brno: Muzeum města Brna, 2009, s. 11-31. Práce Muzea města Brna. ISBN 978-80-86549-60-6.
  3. KROUPA, Jiří. Emblematika, literatura a umění v 18. století, aneb ut pictura poesis non erit. In Kateřina Pípová, Monika Mikulášková (eds.), Literatura mezi uměními. Sborník přednášek prodoktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. První vyd. České Budějovice: Nakladatelství Tomáš Halama, 2009, s. 89-106. ISBN 978-80-87082-11-9.
  4. KROUPA, Jiří. Heiligkeit und Herrlichkeit in dem Heiligtum aneb Oslava svatořečení Jana Nepomuckého ve Žďáru. In Jiří Kroupa, Michaela Šeferisová Loudová, Lubomír Konečný (eds.), Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. První vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 579-589. ISBN 978-80-210-4972-7.
  5. KROUPA, Jiří. Jihlava: Architektura renesance a manýrismu. In Renata Pisková (ed.), Jihlava. Historie-kultura-lidé. První vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 319-328. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7106-551-7.
  6. KROUPA, Jiří. Jihlava: Barokní architektura. In Renata Pisková (ed.), Jihlava. Historie-kultura-lidé. První vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 379-399. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7106-551-7.
  7. KROUPA, Jiří. Jihlava: Středověká architektura. In Renata Pisková (ed.), Jihlava. Historie-kultura-lidé. První vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 221-236. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7106-551-7.
  8. KROUPA, Jiří. Jihlava: Vzestup moderního města od konce 18. století do poloviny 20. století. In Renata Pisková (ed.), Jihlava. Historie-kultura-lidé. První vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 591-626. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7106-551-7.
  9. KROUPA, Jiří. Josef Válka a jeho program kulturní historie. In Josef Válka, Myšlení a obraz v dějinách kultury. Studie, eseje, reflexe. První vyd. Brno: Matice moravská, 2009, s. 7-18. Knižnice Matice moravské. ISBN 978-80-86488-56-1.
  10. KROUPA, Jiří a Tomáš KNOZ. Josef Válka, Myšlení a obraz v dějinách kultury. Studie, eseje, reflexe. První. Brno: Matice moravská, 2009, 367 s. ISBN 978-80-86488-56-1.
  11. KROUPA, Jiří. Orbis artium. In Jiří Kroupa, Michaela Šeferisová Loudová, Lubomír Konečný (eds.), Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. První vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 807-816. ISBN 978-80-210-4972-7.
  12. KROUPA, Jiří, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ a Lubomír KONEČNÝ. Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. První vyd. Brno: Masarykova univezita, 2009, 846 s. ISBN 978-80-210-4972-7.
  13. KROUPA, Jiří. Proměny moravskokrumlovského zámku v době renesance a baroka. In Zdeněk Fišer (red.) a kolektiv, Moravský Krumlov ve svých osudech. První vyd. Brno-Moravský Krumlov: Muzejní a vlastivědná společnost, 2009, s. 265-276. Vlastivědná knihovna moravská, č. 94. ISBN 978-80-86249-56-8.
  14. KROUPA, Jiří. ´Rinascimento oscuro´ a vznešený detail. In Ivo Hlobil, Marek Perůtka (ed.), Historická Olomouc XVII. Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava jagellonského (1479-1516) v širších souvislostech. První vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2009, s. 25-38. ISBN 978-80-244-2430-9.
  15. HRADIL, Filip a Jiří KROUPA. Šternberk. Klášter řeholních lateránských kanovníků (Dějiny-umění-kultura). První vyd. Šternberk: Římskokatolická farnost Šternberk, 2009, 177 s. Dějiny-umění-kultura. ISBN 978-80-254-6036-8.
  16. HRADIL, Filip a Jiří KROUPA. Šternberk. Monastery of the Lateran Canons Regular (History-art-culture). První vyd. Šternberk: Roman Catholic Parish Church Šternberk, 2009, 165 s. Dějiny-umění-kultura. ISBN 978-80-254-6037-5.
  17. SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Zahrada učené moudrosti - malířská výzdoba knihovny svatovítské kapituly na Pražském hradě. In KROUPA, Jiří, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ a Lubomír KONEČNÝ. Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 463-485. ISBN 978-80-210-4972-7.

  2008

  1. KROUPA, Jiří. Budova biskupského alumnátu v Brně a vídeňský neobarok. In Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř (ed.), Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. První. Brno: Matice moravská, 2008, s. 281-291. ISBN 978-80-86-488-50-9.
  2. KROUPA, Jiří. Dějiny umění a historie v době obrazů. In Jan Dvořák-Tomáš Knoz (ed.), IX. sjezd českých historiků, sv. II. Historie v kontextu ostatních vědních disciplín. První. Brno-Pardubice-Praha-Ústí nad Labem: Sdružení historiků České republiky - Masarykova univerzita, 2008, s. 47-64. ISBN 978-80-904069-1-9.
  3. KROUPA, Jiří. Dva koncepty památkové péče. In Vít Hrbek-Jiří Křížek, Návraty k domovu. Působení památkáře Václava Wagnera v Pacově a v Pelhřimově. První. Pelhřimov: Muzeum Vysočiny, 2008, s. 119-123. Muzeum Vysočiny. ISBN 978-80-87288-01-6.
  4. KROUPA, Jiří. "Moderni fiori": kardinál z Dietrichsteina, protobarok a umělecká funkce na Moravě po roce 1600. In Emil Kordiovský-Miroslav Svoboda (ed.),Kardinál František z Dietrichštejna a jeho doba. První. Brno-Mikulov: Moravský zemský archiv v Brně - Státní oblastní archiv v Břeclavi se sídlem v Mikulově, 2008, s. 55-67. ISBN 80-86931-22-6.

  2007

  1. KROUPA, Jiří. Architektonický prostor ve středoevropské gotice a baroku. První. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 3 s. Přednášky a besedy ze 40. běhu Letní školy slovanských studií, s. 100-102.
  2. KROUPA, Jiří. Barok a osvícenství: hrabě Maximilián Oldřich Kounic a jeho dědictví. Dialog Evropa XXI. -revue pro křesťanskou orientaci ve vědě a kultuře. Brno: Moravsko-slezská křesťanská akademie, 2007, roč. 16, 1-2, s. 50-57. ISSN 1210-8332.
  3. KROUPA, Jiří. Kultura a umění osvícenství na Moravě. První. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 5 s. Přednášky a besedy ze 40. běhu Letní školy slovanských studií, s. 103-107.
  4. KROUPA, Jiří. Künstlerische Aufgabe, Liturgie und Stil. Überlegungen zu Santinis Entwurf für Stift Rajhrad/Raigern. In Barbara Balážová (ed.), Generationen - Interpretationen Konfrontationen. První vyd. Bratislava: Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied, 2007, s. 205-214. ISBN 978-80-968682-9-2.
  5. KROUPA, Jiří. Romantismus v architektuře: od vizuálního působení k představivosti. RozRazil. Brno: Větrné mlýny, 2007, roč. 2007, č. 02, s. 85-87, 4 s. ISSN 1801-4755.
  6. KROUPA, Jiří. Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I. Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 255 s. I. ISBN 978-80-210-4247-6.

  2006

  1. KROUPA, Jiří. Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810. Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Era, 2006, 328 s. Dějiny kultury. ISBN 80-7366-063-6.
  2. KROUPA, Jiří. Barok a osvícenství: hrabě Maximilián Oldřich Kounic a jeho dědictví. Dialog Evropa XXI - revue pro křesťanskou orientaci ve vědě a kultuře. Brno: Moravskoslezská křesťanská akademie, 2006, roč. 16, 1-2, s. 50-57, 7 s. ISSN 1210-8332.
  3. KROUPA, Jiří. Dějiny umění a vizuální kultury: od antiky k renesanci. In Jiří Kroupa, Dějiny umění a vizuální kultury: od antiky k renesanci (sylaby Univerzity třetího věku). První. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 2-28.
  4. KROUPA, Jiří. I tre castelli di Slavkov presso Brno (Austerlitz). In Aurora Scotti Torsini (a cura di), Domenico Martinelli - architetto ad Austerlitz. I disegni per la residenza di Dominik Andreas Kaunitz (1691-1705). První. Milano: Silvana Editoriale Spa, 2006, s. 33-44. ISBN 978-88-366-0812-6.
  5. KROUPA, Jiří. Interpretace výtvarného umění (na vybraných příkladech sakrálního umění jižní Moravy). In Aleš Filip-Helena Hradská (ed.), O křesťanské výtvarné kultuře. Sborník ze seminářů pro průvodce cestovního ruchu. První. Brno: Biskupství brněnské, 2006, s. 51-60. ISBN 80-239-8306-7.
  6. KROUPA, Jiří. Památkář, historik umění a vysokoškolský profesor Miloš Stehlík. In Miloš Stehlík, Barok v soše. První. Brno: Národní památkový ústav Brno ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU, 2006, s. 9-15. K poctě prof. M. Stehlíka, II. ISBN 80-86752-44-5.
  7. KROUPA, Jiří. Rajhradský chrám v proboštské korespondenci 18. století. Opuscula historiae artium, (řada) F. V Brně: Masarykova univerzita, 2006, roč. 50/2006, č. 1, s. 43-80. ISSN 1211-7390.
  8. KROUPA, Jiří. Stavitelé Martinelliho okruhu a Rousínov / Die Baumeister um Domenico Martinelli in Rousínov. In Hellmut Lorenz - Jiří Kroupa - Radka Miltová - Stanislav Bohadlo, Tvář génia barokní architektury / Genie der Barockarchitektur. První. Rousínov: Město Rousínov a nakladatelství L. Marka, 2006, s. 23-33, 87-97, 22 s. ISBN 978-80-86263-89-2.
  9. KROUPA, Jiří. Stavitelé uherské komory a Morava kolem roku 1800. In Vladimír Goněc - Radomír Vlček (ed.), Z dějin visegrádského prostoru (Richardu Pražákovi k pětasedmdesátinám). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, s. 55-61. ISBN 80-210-3887-X.
  10. KROUPA, Jiří. Umělci, objednavatelé a styl. Studie z dějin umění. První. Brno: Barrister & Principal, 2006, 398 s. Dějiny a teorie umění. ISBN 80-7364-036-8.

  2005

  1. KROUPA, Jiří. Architektonická "pratica", Accademia di San Luca a nový způsob architektonického projektování na Moravě po 1700. In Ladislav Daniel, Jiří Pelán, Piotr Salwa, Olga Špilarová (eds.), Italská renesance a baroko ve střední Evropě. Příspěvky z mezinárodní konference / Renesans i barok wloski w Europie sródkowiej. Materialy medzinarodnej konferencji. První. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 267-283. ISBN 80-244-1152-0.
  2. KROUPA, Jiří. Belcrediho palác. In Tomáš Jeřábek - Jiří Kroupa a kol., Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. Vydání první. Brno: Barrister a Principal, 2005, s. 179-187. Dějiny a teorie umění; sv. 8. ISBN 80-7364-016-3.
  3. JEŘÁBEK, Tomáš a Jiří KROUPA. Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. Vydání první. Brno: Barrister a Principal - Národní památkový ústav, 2005, 248 s. Dějiny a teorie umění; sv. 8. ISBN 80-7364-016-3.
  4. KROUPA, Jiří. Dietrichsteinský hraběcí palác. In Tomáš Jeřábek - Jiří Kroupa a kol., Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. Vydání první. Brno: Barrister a Principal, 2005, s. 137-160. Dějiny a teorie umění; sv. 8. ISBN 80-7364-016-3.
  5. KROUPA, Jiří. Dietrichsteinský knížecí palác. In Tomáš Jeřábek - Jiří Kroupa a kol., Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. Vydání první. Brno: Barrister a Principal, 2005, s. 93-136. Dějiny a teorie umění; sv. 8. ISBN 80-7364-016-3.
  6. KROUPA, Jiří. Dům Královopolské kartouzy - Widmannův palác. In Tomáš Jeřábek - Jiří Kroupa a kol., Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. Vydání první. Brno: Barrister a Principal, 2005, s. 189-194. Dějiny a teorie umění; sv. 8. ISBN 80-7364-016-3.
  7. KROUPA, Jiří. Dyje v rezidenční síti premonstrátského kláštera Louka. In Zora Wörgötter - Jiří Kroupa: Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji. Vydání první. Brno: Moravská galerie, 2005, s. 31-48. Poselství barev, tvarů a myšlenek. ISBN 80-7027-137-X.
  8. KROUPA, Jiří. Kláštery a poutní místa na Moravě (59 encyklopedických hesel). In Dušan Foltýn a kol., Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Vydání první. Praha: Libri, 2005, s. 154-347. Encyklopedie. ISBN 80-7277-026-8.
  9. WÖRGÖTTER, Zora a Jiří KROUPA. Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji. Vydání první. Brno: Moravská galerie, 2005, 167 s. Poselství barev, tvarů a myšlenek. ISBN 80-7027-137-X.
  10. KROUPA, Jiří. Litomyšl - Obytný dům. In Petr Pelčák (ed.), Viktor Rudiš stavby a projekty 1953-2002. Vydání první. Brno: Obwcní dům, 2005, s. 73-78. ISBN 80-239-6264-7.
  11. KROUPA, Jiří. Místo jako zázrak, aneb Obrana architektonického prostoru. In Milena Sršňová (ed.), Prostor a architektonický prostor. Sborník z kolokvia. e-book. První vyd. Praha: Springer media CZ, 2005, s. 24-28. ISSN 1210-9568.
  12. KROUPA, Jiří. Od "Patriotické společnosti" v Brně k moravským "girondistům". In Jiří Mihola (ed.), Velká francouzská revoluce ve vztahu k vědě, pedagogice, náboženství a kultuře. První. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 35-43. ISBN 80-210-3910-8.
  13. KROUPA, Jiří. Zemský stavovský dům. In Tomáš Jeřábek - Jiří Kroupa a kol., Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. Vydání první. Brno: Barrister a Principal, 2005, s. 21-43. Dějiny a teorie umění; sv. 8. ISBN 80-7364-016-3.

  2004

  1. KROUPA, Jiří. Dějiny a teorie zahradního umění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, 2004. e-book 002.
  2. KROUPA, Jiří. Dějiny umění a historie, aneb: nemohou být ani spolu, ani bez sebe? In Milena Bartlová (ed.), Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy. Příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění. 1. vyd. Praha: Argo, 2004, s. 139-149. ISBN 80-7203-624-6.
  3. KROUPA, Jiří. Funkce, forma a mentality v raně novověké profánní architektuře. In Památková péče na Moravě/Monumentorum Moravice Tutela, 8/2004: Hrady a zámky. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2004, s. 7-22. ISBN 80-86752-29-1.
  4. KROUPA, Jiří. Lednický zámek doby barokní a klasicistní. In Emil Kordiovský a kol., Městečko Lednice. 1. vyd. Lednice: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně - Městečko Lednice, 2004, s. 355-385. ISBN 80-7275-055-0.
  5. KROUPA, Jiří. ...mein Studium Architektura nach Romanischer Ard... Der Architekt Franz Anton Grimm (1710-1784) - ein Privatakademiker zwischen Brünn, Wien und Rom. In Friedrich Polleross (ed.), Reiselust & Kunstgenuss. Barockes Böhmen, Mähren und Österreich. 1. vyd. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2004, s. 157-170. ISBN 3-937251-39-1.
  6. KROUPA, Jiří. Světlo a stín v barokní architektuře. In Tomáš Knoz (ed.), Morava v době baroka. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum v Brně, 2004, s. 69-83. ISBN 80-7028-214-2.

  2003

  1. KROUPA, Jiří. Architektura (Úvod do dějin umění I). Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2003. CD ROM, Dějiny umění, 1. ISBN sine.
  2. KROUPA, Jiří a Zdeněk VÁCHA. Ars naturam adiuvans. Sborník k poctě prof. PhDr. Miloše Stehlíka. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, pracoviště Brno - Masarykova univerzita Brno, 2003, 211 s. Sborník k poctě prof. M. Stehlíka, I. ISBN 80-86752-12-7.
  3. KROUPA, Jiří. Jan Nepomuk Mittrovský, svobodný zednář a vědec. In Josef Válka (ed.), Duchem, ne mečem. Fakta-úvahy-souvislosti. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2003, s. 169-178. ISBN 80-7106-649-4.
  4. KROUPA, Jiří. Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů. Morava v době barokní 1670 -1790. První. Brno: Moravská galerie v Brně, 2003, 384 s. (česká mutace francouzského originálu). ISBN 80-7027-121-3.
  5. KROUPA, Jiří. Kavárna ERA a Josef Kranz. ERA 21 ekologie, realizace, architektura. Brno: ERA group, spol. s r.o., 2003, roč. 3/2003, č. 3, s. 41-42. ISSN 1213-6212.
  6. KROUPA, Jiří. "modello" und "gusto" im barocken Mähren. In 11. Oesterreichischer Kunsthistorikertag: Osterweiterung - Westerweiterung. In: Kunsthistoriker. Mitteilungen des Oesterreichischen Kunsthistorikerverbandes. Wien: Oesterreichischer Kunsthistorikerverband, 2003, s. 56-60. ISSN 1015-0129.
  7. KROUPA, Jiří. Palazzo in villa, memoria a bellaria. Poznámky k sémantice architektonické úlohy v baroku. In Jiří Kroupa (ed.), Ars naturam adiuvans. Sborník k poctě prof. PhDr. Miloše Stehlíka. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Brno, 2003, s. 117-132. ISBN 80-86752-12-7.
  8. KROUPA, Jiří. /rec./ Hellmut Lorenz (ed.), Geschichte der bildenden Kunst in Ősterreich IV. Barock. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2003, LI/2003, č. 1, s. 60-63, 3 s. ISSN 0049-5123.
  9. KROUPA, Jiří. /rec./ Na prahu moderní doby (Jindřich Vybíral, Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o devatenáctém století. Praha 2002). Architekt. Praha: Obec architektů, 2003, roč. 2003, č. 7. ISSN 0862-7010.

  2002

  1. KROUPA, Jiří. František Antonín Grimm v Římě. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2002, F 46, č. 1, s. 5-27. ISSN 1211-7390.
  2. KROUPA, Jiří. Hrací kostka. ERA 21 ekologie, realizace, architektura. Brno: ERA group, spol. s r.o., 2002, roč. 2. roč., č. 5, s. 27-29. ISSN 1213-6212.
  3. KROUPA, Jiří. I. Themes artistiques, clients et style en Moravie a l'époque baroque. In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes, 2002, s. 37-77. ISBN 2-85056-569-5.
  4. KROUPA, Jiří. II. Le "modello" et le dessin architectural. In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes, 2002, s. 129-141. ISBN 2-85056-569-5.
  5. KROUPA, Jiří. III. L'artisanat d'art et la décoration. In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes, 2002, s. 257-260. ISBN 2-85056-569-5.
  6. KROUPA, Jiří. IV. Le portrait "a la francaise". In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes, 2002, s. 299-309. ISBN 2-85056-569-5.
  7. KROUPA, Jiří. Památková péče a veřejnost (brněnský příklad). In Památková péče na Moravě. 150 let od vzniku první státní instituce na ochranu památek (sborník příspěvků). Brno: Státní památkový ústav, 2002, s. 281-294. ISBN 80-85032-82-1.
  8. KROUPA, Jiří. Počátek nového stylu na Moravě: rok 1650 nebo 1660 ? In Historická Olomouc XV. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, s. 15-24. ISBN 80-244-0253-.
  9. KROUPA, Jiří. Raffaelovi dědicové na Moravě. In Jiří Mihola (ed.). České země 1434-1620 (Od Lipan k Bílé hoře). Sborník příspěvků odborného historického semináře pro učitele dějepisu základních a středních škol. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 25-28. ISBN 80-210-2907-2.
  10. KROUPA, Jiří. /sous la direction de/: La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes - Moravská galerie, Brno, 2002, 384 s. Bohemia Magica - une Saison tcheque en France. ISBN 2-85056-569-5.
  11. KROUPA, Jiří. V. La Moravie et la France. In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes, 2002, s. 311-323. ISBN 2-85056-569-5.
  12. KROUPA, Jiří. VI. Baroque tardif et siecle des Lumieres. In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes, 2002, s. 337-347. ISBN 2-85056-569-5.

  2001

  1. KROUPA, Jiří. Akyrismus jako symptom mentalit na prahu raného novověku. In Kaliopi Chamonikola (ed.), Podzim středověku. Vyhraňování geografických teritorií, městská kultura a procesy vzniku lokálních uměleckých škol ve střední Evropě. Sborník ze sympozia. Brno: Moravská galerie v Brně, 2001, s. 185-195. ISBN 80-7027-108-6.
  2. KROUPA, Jiří. "Idea" a "ratio" v uměleckohistorickém myšlení Václava Richtera. In Milan Togner (ed.), Václav Richter 1900-1970. Sborník příspěvků ze symposia pořádaného ke 100. výročí narození a 30. výročí úmrtí profesora Václava Richtera. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci - Masarykova univerzita v Brně, 2001, s. 25-36. ISBN 80-244-0253-X.
  3. KROUPA, Jiří. In memoriam prof. PhDr. Zdeňka Kudělky, CSc. (smuteční projev při pohřbu 27. 11. 2000). Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2001, F 45, s. 7-9. ISSN 1211-7390.
  4. KROUPA, Jiří. "Palác ve tvrzi": umělecká úloha a zámecká architektura v raném novověku (Dvě úvahy k výzkumu světské architektury raného novověku). Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2001, F 45, s. 13-37. ISSN 1211-7390.
  5. KROUPA, Jiří. Prof. PhDr. Zdeněk Kudělka, 1926-2000. In 57. Bulletin Moravské galerie v Brně. Moravská galerie v Brně, 2001, s. 56-58. ISBN 80-7027-113-2.
  6. KROUPA, Jiří. Úvod: Čechy 1780-1840. In Taťána Petrasová - Helena Lorenzová (eds), Dějiny českého výtvarného umění 1780/1890. III/1. Praha: Academia, 2001, s. 15-27. ISBN 80-200-0735-0.
  7. KROUPA, Jiří. Úvod: Morava 1780-1840. In Taťána Petrasová - Helena Lorenzová (eds.), Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890. III/1. Praha: Academia, 2001, s. 181-190. ISBN 80-200-0735-0.
  8. KROUPA, Jiří. Úvod: Morava 1840-1860. In Taťána Petrasová - Helena Lorenzová (eds.), Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890. III/2. Praha: Academia, 2001, s. 11-16. ISBN 80-200-0735-0.
  9. KROUPA, Jiří. Úvod: Morava 1860-1890. In Taťána Petrasová - Helena Lorenzová (eds.), Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890. III/2. Praha: Academia, 2001, s. 257-264. ISBN 80-200-0735-0.
  10. KROUPA, Jiří. Zámek Valtice v 17. a 18. století. In Kordiovský Emil (ed.), Město Valtice. Valtice (Moraviapress), 2001, s. 155-196. Knižnice sborníku Jižní Morava, sv. 26. ISBN 01-83495-51-8.

  2000

  1. KROUPA, Jiří. Antropologický obrat a umění v českých zemích kolem 1800. In Zdeněk Hojda-Roman Prahl (edd.), Mezi časy ... Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800 (sborník příspěvků z 19. ročníku sympozií k problematice 19. století, Plzeň, 4.-6 března 1999). Praha: KLP, 2000, s. 11-24. ISBN 80-85917-68-8.
  2. KROUPA, Jiří. Barokní melancholie. Meditace o světle a velkoleposti dějin. In Petr Ingerle - Kaliopi Chamonikola. Petr Ingerle - Kaliopi Chamonikola (eds), Melancholie. Brno 2000. První. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, s. 53-59. ISBN 80-7027-106-X.
  3. KROUPA, Jiří. Idea ac conceptus: premonstratensian monasteries in Moravia of the Baroque epoch as a bel composto in the countryside. In Luís de Moura Sobral - David W. Booth (ed.),Struggle for Synthesis. A Obra de Arte Total nos Séculos XVII e XVIII/The Total Work of Art in the 17th and 18th Centuries. Simpósio internacional. Vol. I: Conceitos, métodos, problemas. Vol. II: Arte efémera. Lisboa 1999: Instituto Portugues do Patrimonio Arquitectónico - Ministério da Cultura, 2000, s. 205-220. Volume I. ISBN 972-8087-65-9.
  4. KROUPA, Jiří. Od uměleckého díla k sociologii vidění. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, roč. 56, s. 37-50. ISSN 80-7027-074-8.
  5. KROUPA, Jiří. /rec.: Werner Oechslin, Stilhülse und Kern. Otto Wagner, Adolf Loos, und der evolutionäre Weg zur modernen Architektur. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2000, XLVIII, 1-2, s. 105-108. ISSN 0049-5123.
  6. KROUPA, Jiří. Tři návraty k Rumohrovi. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2000, XLVIII, 1-2, s. 3-21. ISSN 0049-5123.

  1999

  1. KROUPA, Jiří. Die Mährische Gesellschaft und die Französische Revolution. In Helmut Reinalter (Hrsg.) Aufklärung-Vormärz-Revolution. Jahrbuch der. Frankfurt am Main-Bern-New York-Paris: Peter Lang. Europäischer Verlag der Wissenschaften., 1999, s. 54-61. Bd. 16/17 (1996/97). ISBN 3-631-46850-4.
  2. KROUPA, Jiří. Karel Svoboda 1896-1954:. In 55. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně., 1999, s. 126-127. ISBN 80-7027-091-8.
  3. KROUPA, Jiří. Otto Eisler - úvodní slovo k výstavě. Architekt. Praha: Obec architektů, 1999, XLV, č. 1, s. 26-27. ISSN 0862-7010.
  4. KROUPA, Jiří. /rec.: Mojmír Horyna, Jan Blažej Santini-Aichel. Praha 1998. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 1999, XLVII, č. 6, s. 547-552. ISSN 0049-5123.
  5. KROUPA, Jiří. The Picture Gallery at Cremsier /Articles in the Catalogue - total 43/: 10-25, 141-145, 164, 180, 272-277, 298, 309-310, 327, 339, 359-360, 400-402, 418-419, 428-431, 471, 473. In Milan Togner /et al./: Picture Gallery Kroměříž. Catalogue of the Picture Gallery in Kroměříž (Kremsier). Kroměříž 1999. Kroměříž: Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, 1999, s. passim, 45 s. ISBN 80-238-2363-9.

  1998

  1. KROUPA, Jiří. "... Alle Heüser als ain Corpus gedachtes unsers Fürstenthums ganz steiff beysamben verbleiben" (Dietrichsteinské paláce v českých zemích v 17. a 18. století). Opuscula historiae artium, (řada) F. V Brně: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, F 42, s. 27-69. ISSN 1211-7390.
  2. KROUPA, Jiří. Dietrichsteinský palác v Brně a Ludwig Sebastian Kaltner. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 1998, XLVI, č. 6, s. 522-547. ISSN 0049-5123.
  3. KROUPA, Jiří. Drobná zjištění z archivu olomoucké kapituly. Opuscula historiae artium, (řada) F. V Brně: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, F 42, s. 99-102. ISSN 1211-7390.
  4. KROUPA, Jiří. Historik umění v galerii. Několik poznámek k aktuálnímu tématu. In Bulletin Moravské galerie v Brně, 54. Brno: Moravská galerie, 1998, s. 12-22. ISBN 80-7027-074-8.
  5. KROUPA, Jiří. Kroměřížská obrazárna /Katalogová hesla- celkem 43/: č.kat. 10-25, 141-145, 164, 180, 272-277, 298, 309-310, 327, 339, 359-360, 400-402, 418-419, 428-431, 471, 473. In Milan Togner /et al./: Kroměřížská obrazárna. Kroměříž: Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, 1998, s. passim, 45 s. ISBN 80-238-2362-0.
  6. KROUPA, Jiří. Kunst, Mäzenatentum und Gesellschaft in Mähren 1620-1650. In Bussmann, Klaus / Schilling, Heinz (Hrsg.): 1648 - Krieg und Frieden in Europa. Textband II.: Kunst und Kultur (26. Europaratausstellung). Münster - Osnabrück: Veranstaltungsgesellschaft 350 Jahre Westfälischer Friede mbH, 1998, s. 253-262. ISBN 3-88789-127-9.
  7. KROUPA, Jiří. Otto Eisler - od racionálního purismu k Internacionálnímu stylu. In Pelčák, Petr / Škrabal, Jindřich / Wahla, Ivan: Otto Eisler 1893-1968. Brno: Obecní dům Brno, 1998, s. 8-24. ISBN sine.
  8. KROUPA, Jiří. Palazzo in fortezza und Palazzo in villa in Mähren: zur kunstgeschichtlichen Bedeutung der Bauaufgabe um 1600. In Lubomír Konečný with Beket Bukovinská, Ivan Muchka (ed.): Rudolph II., Prague and the World. (Papers from the International Conference). Prague: Artefactum - Ústav dějin umění AV ČR, 1998, s. 64-69. ISBN 80-902279-9-6.
  9. KROUPA, Jiří. Sedmdesát let Semináře dějin umění v Brně (Slavnostní přednáška na vzpomínkovém dni). Univerzitni noviny. Brno: NAUMA v Brně, 1998, roč. 5, 7-8, s. 10-15. ISSN 1211-6866.
  10. KROUPA, Jiří. Soutěž: knihovna Filozofické fakulty MU v Brně - k historii areálu a k soutěži. Architekt. Praha: Obec architektů, 1998, XLIV, č. 20, s. 39. ISSN 0862-7010.
  11. KROUPA, Jiří. The Alchemy of Happiness. The Enlightenment in the Moravian Context. In Teich, Mikuláš (ed.): Bohemia in History. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, s. 164-181. ISBN 0-521-43155-7.
  12. KROUPA, Jiří. Zámek Valtice v baroku: corrigenda k jedné studii. Jižní Morava : vlastivědný sborník. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikulově, 1998, roč. 34, č. 37, s. 73-90. ISSN 0449-0436.

  1997

  1. KROUPA, Jiří. "Dějiny pokroků lidského ducha": katolické osvícenství v Louce. In Kroupa, Jiří / Kroupa, Petr / Slavíček, Lubomír: Premonstrátský klášter v Louce. Dějiny-umělecká výzdoba-ikonologie. Znojmo: Okresní úřad Znojmo, 1997, s. 103-109. ISBN 80-902383-0-0.
  2. SLAVÍČEK, Lubomír. Dialog Brno - Praha. Z korespondence brněnských a pražských historiků umění. In KROUPA, Jiří a Lubomír SLAVÍČEK. Almanach 1927 - 1997. Sedmdesát let Semináře dějin umění Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 29-54. ISBN 80-210-1703-1.
  3. KROUPA, Jiří. Grand Prix české architektury. Architekt. Praha: Obec architektů, 1997, XLIII 1997, č. 5, s. 30-31. ISSN 0862-7010.
  4. KROUPA, Jiří. K rekonstrukci pavilonu G brněnského Výstaviště: S hořkou příchutí. Architekt. Praha: Obec architektů, 1997, XLIII 1997, č. 3, s. 21. ISSN 0862-7010.
  5. KROUPA, Jiří. Litomyšl - městský obytný soubor. Architekt. Praha: Obec architektů, 1997, XLIII 1997, č. 11, s. 25. ISSN 0862-7010.
  6. KROUPA, Jiří. O (ne)potřebě teorie v současné památkové péči. In K současným problémům péče o památky. Sborník příspěvků z cyklu přednášek Dobroslava Líbala a jeho hostů. Praha: Agentura Kulturní dědictví - Václav Pilz, 1997, s. 43-48. ISBN sine.
  7. KROUPA, Jiří. /odpověď v anketě/: Co je aktuální v oboru dějiny umění ? Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 1997, XLV, č. 5, s. 501-502. ISSN 0049-5123.
  8. KROUPA, Jiří. Premonstrátský klášter Louka - chrám Šalamounův ? In Kroupa, Jiří / Kroupa, Petr / Slavíček, Lubomír: Premontstrátský klášter v Louce. Dějiny-umělecká výzdoba-ikonologie. Znojmo: Okresní úřad Znojmo, 1997, s. 62-83. ISBN 80-902383-0-0.
  9. KROUPA, Jiří. Problém Buchlovice. Opuscula historiae artium, (řada) F. V Brně: Masarykova univerzita, 1997, roč. 1997, F 41, s. 31-48. ISSN 1211-7390.
  10. KROUPA, Jiří. /rec.: I. Krsek-Zd. Kudělka-M. Stehlík-J. Válka, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Praha 1996. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 1997, roč. 95, č. 2, s. 487-495. ISSN 0862-6111.
  11. KROUPA, Jiří. Rekonstrukce: Poznámka k užití pojmu v dějinách umění a v památkové péči. In Zelná Hora u Žďáru nad Sázavou. Příspěvky k dějinám a obnově poutního místa. Praha: Státní ústav památkové péče, 1997, s. 62-66. (Příloha časopisu Zprávy památkové péče, roč. 57). ISBN 1210-5538.
  12. KROUPA, Jiří. Sedm desetiletí Semináře dějin umění v Brně. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, 1997, roč. 1997, 3-4, s. 6-8. ISSN 0862-612.

  1996

  1. KROUPA, Jiří. Architektura poutního chrámu v Dubu v baroku. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. F, Řada uměnovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1996, roč. 1993-1995, F 37-39, s. 199-203. ISSN 0231-5025.
  2. KROUPA, Jiří. Bohuslav Fuchs 1895-1972 (úvodní projev na vernisáži výstavy, Dům umění, 4. 9. 1995). Opuscula historiae artium, (řada) F. V Brně: Masarykova univerzita, 1996, roč. 1996, F 40, s. 131-135. ISSN 1211-7390.
  3. KROUPA, Jiří. Dům v historickém městském jádru. Architekt. Praha: Obec architektů, 1996, XLII, 1996, č. 19, s. 31-33. ISSN 0862-7010.
  4. KROUPA, Jiří. /encyklop. hesla/: Brno, Grimm - Family (Franz Anton, Moritz), Kroměříž-Kremsier, Lednice-Eisgrub, Olomouc, Pieroni da Galiano, Slavkov u Brna-Austerlitz. In Turner, Jane Shoaf (ed.): The Dictionary of Art. New York - London: Macmillan Publishers Ltd., 1996, s. passim, 16 s. ISBN 1-884-44600-0.
  5. KROUPA, Jiří. František Antonín Palko v Tovačově. In Vlnas, Vít - Sekyrka, Tomáš (ed.): Ars Baculum Vitae. Sborník studií z dějin umění a kultury k 70. narozeninám prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc. Praha: Národní galerie v Praze, 1996, s. 250-256. ISBN 80-7035-105-5.
  6. KROUPA, Jiří. Fürst Wenzel Anton Kaunitz-Rietberg. Ein Kunstmäzen und Curieux der Aufklärung. In Klingenstein, Grete / Szabo, Franz A. J. (Hgg.): Staatskanzler Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg (1711-1794). Neue Perspektiven zu Politik und Kultur der europäischen Aufklärung. Graz-Esztergom-Paris-New York: Andreas-Schnider-Verlagsatelier, 1996, s. 360-382. ISBN 3-900993-43-2.
  7. KROUPA, Jiří. "Gesamtkunstwerk", Braga (Portugalsko) a barokní umění. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, 1996, roč. 1996, 1-2, s. 4-5. ISSN 0862-612.
  8. KROUPA, Jiří. Chvála "ciceronství". In Bulletin Moravské galerie v Brně, 52. Brno: Moravská galerie v Brně, 1996, s. 95-97. ISBN 80-70247-sine.
  9. KROUPA, Jiří. "Idea ac conceptus" - Os Mosteiros Premonstatenses na Morávia da Época Barroca como uma Composicao na regiao rural. In Booth, David W. / de Moura Sobral, Louis: Struggle for Synthesis Resumo das Comunicoes/Abstracts (Simpósio International). Braga: Galeria de Pintura do Rei D. Luis, Lisboa., 1996, s. 38-41. ISBN 972-8087-26-8.
  10. KROUPA, Jiří. Kupařovický dvůr jako typ "maison de plaisance". Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. F, Řada uměnovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1996, roč. 1993-1995, F 37-39, s. 105-123. ISSN 0231-5025.
  11. KROUPA, Jiří. Lerchovo gymnázium v Brně. Architekt. Praha: Obec architektů, 1996, XLII, 1996, č. 22, s. 26-29. ISSN 0862-7010.
  12. REISSNER, Martin a Jiří KROUPA. Pokus o definici: Za hranicí postmoderny. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1996, roč. 9, č. 11, s. 2. ISSN 1210-5236.
  13. KROUPA, Jiří. Sbírka A. Skutezkého v Moravské galerii v Brně. In Martin Zlatohlávek (ed.): Italské renesanční umění z českých sbírek - Kresby a grafika. Praha: Národní galerie v Praze, 1996, s. 9-10. ISBN 80-7035-119-5.
  14. KROUPA, Jiří. Stylový modus a okamžik formy (Tři "způsoby" malířské tvorby Miroslava Šimordy v 90. letech). In Bulletin Moravské galerie v Brně, 52. Brno: Moravská galerie v Brně, 1996, s. 168-172. ISBN 80-70247-sine.
  15. KROUPA, Jiří. Světlo, kov a sklo - Sipral, Praha. Architekt. Praha: Obec architektů, 1996, XLII, 1996, 16-17, s. 21-30. ISSN 0862-7010.
  16. KROUPA, Jiří. Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996, 216 s. ISBN 80-210-1452-0.
  17. KROUPA, Jiří. Wenzel Anton, Prince Kaunitz - Rietberg: from "curiosité" to the history of art. Opuscula historiae artium, (řada) F. V Brně: Masarykova univerzita, 1996, roč. 1996, F 40, s. 7-58. ISSN 1211-7390.

  1995

  1. KROUPA, Jiří. Besední dům, aneb sen o "řecké renesanci" Theophila von Hansena. In Štědroň, Miloš / Frimlová, Lea / Geist, Zdeněk (ed.): Besední dům. Architektura - Společnost - Kultura. Brno: Státní filharmonie Brno., 1995, s. 65-82. ISBN 80-7028-071-9.
  2. KROUPA, Jiří. Brněnský dějepis umění meziválečné doby. In 51. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie Brno, 1995, s. 155-157. ISBN 80-702-7007-1.
  3. KROUPA, Jiří. Diskuse o postmoderně (II.). In 51. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie, 1995, s. 125-129. ISBN 80-702-7007-1.
  4. KROUPA, Jiří. /Encyklopedická hesla - celkem 21/: Adolf-rod., Beduzzi, Canevale, Cyrani, Gans-rod., Grimm-rod., Oedtl, Steiner, Weidlich, Zintner, von Albrecht, Hardtmuth, Mark, Mildorfer, Petruzzi, Svítil, Seminář DU v Brně. In Horová, Anděla (red.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha: Academia Praha, 1995, s. passim, 20 s. I.-II. ISBN 80-200-0536-6.
  5. KROUPA, Jiří. Jubileum Jarmily Vackové. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 1995, XLIII, č. 6, s. 431-433. ISSN 0049-5123.
  6. KROUPA, Jiří. Klášter Hradisko: ikonologie architektury ve 20. a 30. letech 18. století. In Togner, Milan (ed.): Historická Olomouc X. (Tématický sborník příspěvků zaměřených k problematice premonstrátského kláštera Hradiska a barokní kultuře na Moravě). Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1995, s. 53-62. ISBN 80-7067-541-1.
  7. KROUPA, Jiří. "Lieu de plaisance" und das barocke Mähren. Notizen zu einem "französischen Modus in der Architektur. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 1995, XLIII, č. 4, s. 317-337. ISSN 0049-5123.
  8. KROUPA, Jiří. Mentalitäten des aufgeklärten Bürgertums: Heinrich Friedrich Hopf in Brünn. In Czáky, Moritz / Pass, Walter (Hg.): Europa im Zeitalter Mozarts. Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 1995, s. 113-118. ISBN 3-205-98339-4.
  9. KROUPA, Jiří. Nové galerijní expozice na Moravě (hodnotící úvaha). Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, 1995, roč. 1995, č. 1, s. 2-4. ISSN 0862-612.
  10. KROUPA, Jiří. /rec.: B. Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska. I. svazek, A-I. Praha 1994. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 1995, roč. 93, č. 3, s. 505-511. ISSN 0862-6111.
  11. KROUPA, Jiří. /rec.: Francis Haskell, History and its Images (Art and the Interpretation of the Past). New Haven-London 1993. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 1995, roč. 93, č. 3, s. 519-522. ISSN 0862-6111.
  12. KROUPA, Jiří. /ref./: Jubileum prof. MUDr. Ivo Macíka, DrSc. Univerzitní noviny. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 1995, roč. 1995, č. 10, s. 10-10. ISSN 1211-6866.
  13. KROUPA, Jiří. Znovuvzkříšení umění (Emblematika v díle Antonína Martina Lubinského). In 51. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie Brno, 1995, s. 67-72. ISBN 80-702-7007-1.

  1994

  1. KROUPA, Jiří. Diskuse o postmoderně. In Nedoma, Petr (ed.): Pod jednou střechou. Fenomén postmoderny v úvahách o českém výtvarném umění. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994, s. 140-157. ISBN 80-210-0872-5.
  2. KROUPA, Jiří. Proměny augustiniánského kláštera u sv. Tomáše v Brně v 18. století. In 50. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie, 1994, s. 49-59. ISBN 80-702-7007-1.
  3. KROUPA, Jiří. Prostějov v 18. století. In Kokojanová, Michaela (red.): Prostějov a jeho místo v dějinách Moravy. Výbor příspěvků z vědecké konference u příležitosti šestistého výročí udělení městských práv Prostějovu. Prostějov: Muzeum Prostějovska - Státní okresní archiv, Prostějov, 1994, s. 59-65. ISBN 80-900-1065-2.
  4. KROUPA, Jiří. "Société patriotique de Hesse-Hombourg" v Brně. Časopis Matice moravské. V Brně: Matice moravská v Brně, 1994, CXIII, č. 2, s. 129-144. ISSN 0323-052X.
  5. KROUPA, Jiří. Václav Antonín kníže Kounic - Rietberg a jeho doba / Václav Antonín kníže Kounic - Rietberg a výtvarné umění (Kat. výstavy). Brno-Slavkov: Muzeum Slavkov u Brna-Austerlitz, 1994, 42 s. ISBN sine.

  1993

  1. KROUPA, Jiří. Dějiny umění dnes. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, 1993, roč. 1993, č. 1, s. 2-5. ISSN 0862-612.
  2. KROUPA, Jiří. Die Hofkultur des Adels in Mähren im 18. Jahrhundert - Stand und mögliche Perspektiven der Forschung. In Opera Historica 2: Spojující a rozdělující na hranici - Verbindendes und Trennendes an der Grenze. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1993, s. 45-48. (Editio Universitatis Bohemiae meridionalis, 1992). ISBN 80-704-0040-4.
  3. KROUPA, Jiří. Diskuse o postmoderně (I.). In Bulletin Moravské galerie v Brně, 48. Brno: Moravská galerie Brno, 1993, s. 90-94. ISBN 80-702-7007-1.
  4. KROUPA, Jiří. Jakob Mathias Schmu(t)zer und die graphischen Künste in Mähren am Ende des 18. Jahrhunderts. In Winkelbauer, Thomas (Hg.): Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich: Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte (Referate des Symposiums). Horn-Waidhofen an der Thaya: Waldviertler Heimatbund, 1993, s. 257-274. ISBN 3-900708-10-x.
  5. KROUPA, Jiří. Kroměříž-Kremsier. Guide to the town. (S úvodem Zd. Fišera). Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1993, 115 s. ISBN 80-85048-26-4.
  6. KROUPA, Jiří. Nekrolog Ivo Krska (zkrácený text pohřebního projevu). Universitas. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993, roč. 1993, s. 67-68. ISSN 1211-3387.
  7. KROUPA, Jiří. Osvícenství a jeho protipól - poznámky k námětům skic Josefa Winterhaldera ml. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. F, Řada uměnovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, roč. 1990-1992, F 34-36, s. 117-131. ISSN 0231-5025.
  8. KROUPA, Jiří. Otto Eisler a racionální purismus, aneb: problém obytného domu ve 30. letech. In Výtvarné Brno 1918-1938. Bulletin Moravské galerie v Brně, 49. Brno: Moravská galerie, 1993, s. 108-115. ISBN 80-702-7007-1.
  9. KROUPA, Jiří. Paul Frankl a brněnský dějepis umění. In Výtvarné Brno 1918-1938. Bulletin Moravské galerie v Brně, 49. Brno: Moravská galerie Brno, 1993, s. 170-171. ISBN 80-702-7007-1.
  10. KROUPA, Jiří. Poznámky nad významem série. In Chamonikola, Kaliopi (ed.): Příběhy bez konce. Princip série v českém výtvarném umění. Brno: Moravská galerie Brno, 1993, s. 79-82. ISBN 80-702-7026-8.
  11. KROUPA, Jiří. /ref./: Památce Ivo Krska. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 1993, XLI, 1993, s. 341-343. ISSN 0049-5123.
  12. KROUPA, Jiří. Výzdoba brněnského salonu na sklonku 18. století. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. F, Řada uměnovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, roč. 1990-1992, F 34-36, s. 207-210. ISSN 0231-5025.

  1992

  1. KROUPA, Jiří. "Decorum" a mentality v 18. století na Moravě. In Hojda, Zdeněk (ed.) Kultura baroka v Čechách a na Moravě. Sborník příspěvků z pracovního zasedání 5. 3. 1991. Práce Historického ústavu ČAV. Řada C - Miscelanea 6. Praha: Historický ústav ČAV Praha, 1992, s. 111-118. ISBN 80-85268-12-4.
  2. KROUPA, Jiří. Die Hofkultur des Adels in Mähren im 18. Jahrhundert - Stand und mögliche Perspektiven der Forschung. In Václav Bůžek (ed.), Spojující a rozdělující na hranici-Verbindendes und Trennendes an der Grenze. Opera historica 2. První. České Budějovice: Universitas Bohemiae meridionalis, 1992, s. 45-48.
  3. KROUPA, Jiří. Diskuse o postmoderně. Bulletin Moravské galerie. Brno: Moravská galerie v Brně, 1992, roč. 48, 1992, s. 90-94.
  4. KROUPA, Jiří. Současný stav výuky památkové péče na Semináři dějin umění v Brně. Bulletin Státního ústavu památkové péče. Praha: Státní ústav památkové péče, 1992, roč. 1992, č. 8, s. 102-103.

  1991

  1. KROUPA, Jiří. František Antonín Grimm a Niccolo Salvi. Starý a nový římský vkus ve 30. letech 18. století. In Barokní umění a jeho význam v české kultuře (sborník sympozia, které pořádala Národní galerie v Praze k připomenutí osobnosti a díla Oldřicha J. Blažíčka ve dnech 11. a 12. prosince 1986). První. Praha: Národní galerie v Praze, 1991, s. 129-133.
  2. KROUPA, Jiří. Galerie v současnosti - diskuse. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1991, roč. 47, 1991, s. 91-92.
  3. KROUPA, Jiří. Kresba na konci 18. století a kultura "de la curiosité". Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1991, roč. 47, 1991, s. 66-68.
  4. KROUPA, Jiří. Kroměříž - průvodce městem a okolím (úvod Zdeněk Fišer). První. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1991, 115 s.
  5. KROUPA, Jiří. Letohrádek Mitrovských na Starém Brně. Forum Brunense. Sborník prací Muzea města brna. Brno: Muzeum města Brna, 1991, roč. 1991, s. 196-203.
  6. KROUPA, Jiří. /rec.: B. Markalous, Estetika praktického života. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1991, CX, 1991, s. 148-152. ISSN 0323-052X.
  7. KROUPA, Jiří. /rec.: J. Huizinga, Jeseň stredoveku - Homo ludens. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1991, CX, 1991, s. 143-146. ISSN 0323-052X.
  8. KROUPA, Jiří. /rec.: J. Svátek, Adolf Donát. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1991, CX, 1991, s. 178-180. ISSN 0323-052X.
  9. KROUPA, Jiří. /rec.: R. Darnton, Literaten im Untergrund. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1991, CX, 1991, s. 344-346. ISSN 0323-052X.
  10. KROUPA, Jiří a Jiří MALÍŘ. /ref./ Českobudějovické sympozium Verbindendes und Trennendes an der Grenze, 2. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1991, CX, 1991, s. 380-383. ISSN 0323-052X.
  11. KROUPA, Jiří. /ref./ "Estetika a umění doby osvícenství" v Paříži. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1991, CX, 1991, s. 189-193. ISSN 0323-052X.
  12. KROUPA, Jiří. Svatotrojické sousoší v Kroměříži. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1991, č. 3, 1991, s. 20-22.
  13. KROUPA, Jiří. Umělecký obraz Jihlavy v době kompaktát. In Zdeněk Měřínský (ed.), Sborník příspěvků k 555. výročí vyhlášení basilejských kompaktát v Jihlavě (1436-1991). První. Brno-Jihlava, 1991, s. 37-44.

  1990

  1. KROUPA, Jiří. Filosof v revoluci - Condorcet. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1990, roč. 1990/1, s. 14-21.
  2. KROUPA, Jiří. František Antonín Grimm a Nicolo Salvi. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1990, roč. 46/1990, s. 40-42.
  3. KROUPA, J. Jan Nepomuk Mittrovský: věda a estetika na Moravě v době Francouzské revoluce. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1990, CIX, 1990, s. 147-157. ISSN 0323-052X.
  4. KROUPA, Jiří. Materiálie k dějinám baroku na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), řada uměnovědná (F), Series Historiae Artium. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1990, roč. 1988/1989, F 32-33, s. 89-94.
  5. KROUPA, Jiří. Moravská léta Antonio Beduzziho /věnováno J. Válkovi k šedesátinám/. Studia Comeniana et Historica. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1990, XX, 1990, č. 1, s. 74-105. ISSN 0323-2220.
  6. KROUPA, Jiří. Osvícenství na Moravě. In Josef Petráň (ed.), Počátky národního obrození (Společnost a kultura 1770-1791). První. Praha: Academia, 1990, s. 294-300.
  7. KROUPA, Jiří. Patriotismus na Moravě na sklonku 18. století. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1990, CIX, 1990, s. 337-343. ISSN 0323-052X.
  8. KROUPA, Jiří. Počátky raného liberalismu na Moravě (Poznámky k pojmu a jeho vymezení). Studie Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1990, roč. 1990, s. 117-125.
  9. KROUPA, Jiří. Poznámky k nizozemské kresbě 16. století ve sbírkách Moravské galerie v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), řada uměnovědná (F), Series Historiae Artium. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1990, roč. 1988/1989, F 32-33, s. 13-25.
  10. KROUPA, Jiří. /rec.: J. Beránek, Absolutismus a konstitucionalismus v Čechách v době Velké francouzské revoluce. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1990, CIX, 1990, s. 395-397. ISSN 0323-052X.
  11. KROUPA, Jiří. /rec.: Kol. autorů, Kapitoly z dějin českého dějepisu umění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), řada uměnovědná (F), Series Historiae Artium. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1990, roč. 1988/1989, F 32-33, s. 109-112.
  12. KROUPA, Jiří. /ref./ Jubileum Vlasty Kratinové. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1990, roč. 46/1990, s. 49.
  13. KROUPA, Jiří. /ref./: K jubileu Josefa Polišenského. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1990, CIX, 1990, s. 429-432. ISSN 0323-052X.
  14. KROUPA, Jiří. Umění mezi pohádkou a vědou. In Ján Bakoš (ed.), Kontexty českého a slovenského umenia (Zborník referátov z konferencie). První. Bratislava: Nakladatelstvo SAV, 1990, s. 186-195.

  1989

  1. KROUPA, Jiří. Deklarace práv člověka a občana. Věda a život. Praha, 1989, roč. 1989, č. 8, s. 43-45.
  2. KROUPA, Jiří. /kat.-poster/ Irena Armutidisová - Tovačovský zámek. Nový Jičín: Muzeum Nový Jičín, 1989.
  3. KROUPA, Jiří. "Moraviae Historia" doby osvícenství. Studie Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1989, roč. 1989, s. 74-79.
  4. KROUPA, Jiří. Moravská společnost a Velká francouzská revoluce. Časopis Matice moravské. Brně: Matice moravská, 1989, CVIII/1989, s. 243-256. ISSN 0323-052X.
  5. KROUPA, Jiří. /rec.: Hana Librová, Láska ke krajině ? Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1989, XLI, 1989, s. 404-405. ISSN 0323-2581.
  6. KROUPA, Jiří. /rec.: Pavel Preiss, Italští umělci v Praze. Studia Comeniana et historica. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského, 1989, XIX/1989, č. 37, s. 113-115. ISSN 0323-2220.
  7. KROUPA, Jiří. /ref./ Grafika 17. a 18. století (nové přírůstky). Bulletin Moravské galerie. Brno: Moravská galerie v Brně, 1989, roč. 43/1989, s. 66-67.
  8. KROUPA, Jiří. /ref./ Ideály a falešné idoly v dějinách kultury (E.H. Gombrich, Die Krise der Kulturgeschichte). Studia comeniana et historica. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského, 1989, XIX/1989, č. 39, s. 113-115. ISSN 1802-128X.
  9. KROUPA, Jiří. /ref./ K činnosti SÚRPMO v Olomouci. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1989, XLI, 1989, s. 283-284. ISSN 0323-2581.
  10. KROUPA, Jiří. /ref./ Nizozemská kresba 16.-18. století. Bulletin Moravské galerie. Brno: Moravská galerie v Brně, 1989, roč. 43/1989, s. 88.
  11. KROUPA, Jiří. /ref./ Nové poznatky na téma Domenico Martinelli a Uherský Brod ("Nová vídeňská škola dějin umění"). Studia comeniana et historica. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského, 1989, roč. 37/1989, XIX, s. 109-112. ISSN 1802-128X.
  12. KROUPA, Jiří. Šedesátiny Josefa Války. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1989, XLI/1989, s. 251-256. ISSN 0323-2581.

  1988

  1. KROUPA, Jiří. Moravská osvícenská společnost a poslední léta M. Ad. Voigta. In Mikuláš Adaukt Voigt, zakladatel české vědecké numismatiky. Sborník prací ze sympozia k 250. výročí narození M. A. Voigta. (Studia Numismatica et Medallistica, VII). Brno: Moravské muzeum v Brně, 1988, s. 25-28.
  2. KROUPA, Jiří. Palma "il Giovane" a Jan Speckaert. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1988, roč. 42/1988, s. 36-38.
  3. KROUPA, Jiří. /rec.: Eliška Fučíková, Rudolfínská kresba. Studia comeniana et historica. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského, 1988, XVIII/1988, č. 35, s. 123-124. ISSN 1802-128X.
  4. KROUPA, Jiří. Václav Antonín Kaunitz-Rietberg a výtvarná umění (Kulturní politika nebo umělecký mecenát ?). Studia comeniana et historica. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského, 1988, XVIII/1988, č. 35, s. 71-79. ISSN 1802-128X.

  1987

  1. KROUPA, Jiří. Hesperus: Poznámky k interpretaci počátků 19. století v moravské kultuře. In Historická Olomouc a její současné problémy, VI. První. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1987, s. 239-246.
  2. KROUPA, Jiří. /kat./ Nizozemská kresba 16.-18. století ve sbírkách Moravské galerie v Brně. První. Brno: Moravská galerie v Brně, 1987, 171 s.
  3. KROUPA, Jiří. Nad dílem Zdeňka Kudělky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), řada uměnovědná (F), Series Historiae Artium. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1987, roč. 1986-1987, F 30-31, s. 7-16.
  4. KROUPA, Jiří. Příspěvek k architektuře 60. let 18. století na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), řada uměnovědná (F), Series Historiae Artium. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1987, roč. 1986-1987, F 30-31, s. 61-71.
  5. KROUPA, Jiří. /rec.: Österreich im Europa der Aufklärung. Wien 1985. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1987, CVI/1987, s. 294-296. ISSN 0862-3384.
  6. KROUPA, Jiří. Rembrandt nebo Eeckhout ? Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1987, roč. 41/1987, s. 17-18.
  7. KROUPA, Jiří. Stavby Moravské galerie (z archiválií a plánů z fondu MG). Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1987, roč. 41/1987, s. 53-56.
  8. KROUPA, Jiří. Umělecký obraz Křtin. In František Čapka (ed.), Křtiny a okolí. Historie a současnost. První. Brno-Křtiny, 1987, s. 187 ad. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 58.
  9. KROUPA, Jiří. Zdeněk Kudělka šedesátiletý. Umění. Praha: ÚTDU ČSAV, 1987, XXXV/1987, s. 180-181. ISSN 0049-5123.

  1986

  1. KROUPA, Jiří. Josef Anton Prenner jako reprodukční grafik. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1986, roč. 40/1986, s. 19-21.
  2. KROUPA, Jiří. /kat./ Grafika 17. a 18. století (nové přírůstky). První. Brno: Moravská galerie v Brně, 1986, 24 s. Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně 28.
  3. KROUPA, Jiří. Osvícenství na Moravě: umění, společnost, civilizace. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1986, roč. 40/1986, s. 70-72.
  4. KROUPA, Jiří. /ref./ Rakouská kresba 18. století. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1986, roč. 40/1986, s. 75-75.

  1985

  1. KROUPA, Jiří. Antonio Beduzzi v Melku. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1985, roč. 39/1985, s. 10-16.
  2. KROUPA, Jiří. Antonio Nicolao Beduzzi a šternberský klášter. In Historická Olomouc a její současné problémy V. Olomouc, 1985, s. 231-234.
  3. KROUPA, Jiří. Forschungsprojekt: Soziale und kulturelle Wurzeln der Aufklärung in Mähren. In Helmut Reinalter (Hg.), Aufklärung-Vormärz-Revolution, 5. Innsbruck, 1985, s. 64-69.
  4. KROUPA, Jiří. /kat./ Rakouská a moravská kresba 18. století. První. Brno: Moravská galerie v Brně, 1985, 24 s. Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně 19.
  5. KROUPA, Jiří. Materiály ke stavebním dějinám v Brně 18. století. In Jaroslav Sedlář (ed.), Uměleckohistorický sborník Blok. Brno, 1985, s. 260-264.
  6. KROUPA, Jiří. Moravské zednářství na sklonku 18. století. Folia Historica Bohemica. Praha: Historický ústav AV ČR., 1985, roč. 9/1985, s. 389-424. ISSN 0231-7494.
  7. KROUPA, Jiří. Osvícenství na Moravě: problémy, periodizace a vymezení pojmu. In Historická Olomouc a její současné problémy, V. Olomouc, 1985, s. 85-92.
  8. KROUPA, Jiří. Poznámky k Sonnenfelsově koncepci umění. In Jaroslav Sedlář (ed.), Uměleckohistorický sborník Blok. Brno, 1985, s. 195-209.
  9. KROUPA, Jiří. /ref./ Umění doby osvícenství. Střední Evropa 1760-1810. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1985, roč. 39/1985, s. 65-65.

  1984

  1. KROUPA, Jiří. /kat./ Umění doby osvícenství. Střední Evropa 1760-1810 (spolu s Eliškou Lyskovou a Pavlem Škrancem). První. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1984, 23 s.
  2. KROUPA, Jiří. Kresby Josefa Rottera ve sbírce Moravské galerie. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1984, roč. 37/1984, s. 34-36.
  3. KROUPA, Jiří. Kroměřížský zámek na sklonku 17. století. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1984, roč. 1984, č. 2, s. 22-25. ISSN 0231-5319.
  4. KROUPA, Jiří. /ref./ František Tichý – pohledy do sbírek MG. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1984, roč. 37/1984, s. 62-63.
  5. KROUPA, Jiří. Rod Mitrovských z Nemyšle a jeho role v moravském osvícenství. Genealogické a heraldické informace. Brno, 1984, roč. 1984, č. 3, s. 187-205.

  1983

  1. KROUPA, Jiří. Dietrichsteinové v polovině 17. století a model tzv. kavalírské cesty. In Historická Olomouc a její současné problémy, IV. Olomouc, 1983, s. 109-117.
  2. KROUPA, Jiří. Dílo Dušana Kállaye v soudobé grafické tvorbě. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1983, roč. 35/1983, s. 17-20.
  3. KROUPA, Jiří. /kat./ František Tichý. Brno: Moravská galerie v Brně, 1983, 24 s. Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně 13.
  4. KROUPA, Jiří. Korespondence moravského šlechtice z roku 1848. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1983, roč. 1983, č. 2, s. 33-36. ISSN 0231-5319.
  5. KROUPA, Jiří. Neoklasicismus ve 2. půli 18. století. In /kat./ Karel Holešovský (ed.), Klasicismus, empír, biedermeier. Umělecké řemeslo ve sbírkách Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1983, s. 16-17.
  6. KROUPA, Jiří. Odlesk doby Františka Antonína Grimma. Technický magazín. Praha, 1983, roč. 24/1983, č. 5, s. 34-39.
  7. KROUPA, Jiří. Prameny k vývoji uměleckého kovářství na Moravě ve sbírkách Moravské galerie v Brně. Zpravodaj památkové péče a ochrany přírody. Přerov, 1983, roč. 1983, s. 17-22.
  8. KROUPA, Jiří. /rec.: Nová sovětská práce o českém obrození (A.S. Myl'nikov, Epocha prosvěščenija v češskich zemljach). Studia comeniana et historica. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského, 1983, roč. 25/1983, s. 109-112. ISSN 1802-128X.
  9. KROUPA, Jiří. (ref.) Pětašedesátiny Ivo Krska. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1983, CII/1983, s. 341-343, 4 s.
  10. KROUPA, Jiří. Sociální a kulturní kořeny osvícenství na Moravě. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1805 (kandidátská dizertace), 2 sv. Praha: Univerzita Karlova, 1983.
  11. KROUPA, Jiří. Tovačov a Tovačovsko ve 2. půli 18. století. Umění. Praha: ÚTDU ČSAV, 1983, XXXI/1983, s. 352-355. ISSN 0049-5123.

  1982

  1. KROUPA, Jiří. Architektonické kresby Antonína Procházky. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1982, roč. 33/1982, s. 27-30.
  2. KROUPA, Jiří. /kat./ Antonín Procházka - kresby a grafika. První. Brno: Moravská galerie v Brně, 1982, 24 s. Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně 10.
  3. KROUPA, Jiří. /kat./ František Antonín Grimm - architekt 18. století. První. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1982, 38 s.
  4. KROUPA, Jiří. /kat./ Současná československá ilustrace a knižní grafika (spolu s M. Novákovou). Moskva: Bibliotěka inostrannoj litěratury, 1982, 54 s.
  5. KROUPA, Jiří. /kat.-poster/ Výtvarné dílo Antonína Procházky (kresby, studie, obrazy). Vyškov: Muzeum Vyškovska, 1982.
  6. KROUPA, Jiří. Klášterní chrám v Břevnově a česká architektura kolem roku 1709. Umění. Praha: ÚTDU ČSAV, 1982, XXX/1982, s. 280-283. ISSN 0049-5123.
  7. KROUPA, Jiří. Lékařský rod Rincolini v osvícenském Brně. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.Ev.Purkyně, 1982, roč. 121/1982, s. 1429-1430. ISSN 1803-6597.
  8. KROUPA, Jiří. /ref./: K nedožitým narozeninám Františka Nesvadby (malíř, grafik, kulturní pracovník). Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1982, roč. 1982, č. 2, s. 27-28.
  9. KROUPA, Jiří. Sbírka plánů a knih o architektuře z 18. století. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1982, roč. 1982, č. 2, s. 4-18. ISSN 0231-5319.

  1981

  1. KROUPA, Jiří. František Antonín Grimm. Architektura doby osvícenství a její sociální pozadí. Studie Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1981, roč. 1981, s. 13-38.
  2. KROUPA, Jiří. Grafické listy Vladimíra Gažoviče ve sbírkách Moravské galerie. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1981, roč. 31/1981, s. 34-36.
  3. KROUPA, Jiří. /rec.: Tvorca moderny (J. Sedlář, Bohdan Lacina). Výtvarný život. Bratislava, 1981, roč. 26/1981, č. 5, s. 35-35.
  4. KROUPA, Jiří. /rec.: Výstava "Moravské malířství 1. poloviny 19. století". Umění. Praha: ÚTDU ČSAV, 1981, XXIX/1981, s. 184-188. ISSN 0049-5123.
  5. KROUPA, Jiří. /ref./ Rakouské publikace k tereziánským a josefínským výročím. Jižní Morava : ročenka Okresního archívu pro okres Břeclav v Mikulově. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikulově, 1981, roč. 20/1981, s. 307-314.
  6. KROUPA, Jiří. Zu Christian Alexander Oedtls Tätigkeit für die Fürsten Dietrichstein. Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte. Wien: Böhlau Verlag, 1981, XXXIV/1981, s. 168-173.

  1980

  1. KROUPA, Jiří. /kat./ Otto Gutfreund. První. Brno: Moravská galerie v Brně, 1980, 24 s. Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně 4.
  2. KROUPA, Jiří. Moravská společnost a umění na přelomu 18. a 19. století. Studie Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1980, roč. 1980, s. 29-36.
  3. KROUPA, Jiří. Prameny k dějinám výzdoby Sněmovního sálu kroměřížského zámku. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1980, roč. 1980, s. 27-29. ISSN 0231-5319.
  4. KROUPA, Jiří. /ref./ Jubileum Vlasty Kratinové. Umění. Praha: ÚTDU ČSAV, 1980, XXVIII/, č. 1980, s. 561-562. ISSN 0049-5123.
  5. KROUPA, Jiří. Umění a společnost na bystřickém zámku na sklonku 18. století. In Marie Doláková,-Ladislav Hosák (a kol.), Dějiny města Bystřice pod Hostýnem. První. Brno: Blok, 1980, s. 270-288.
  6. KROUPA, Jiří. Zámek Kupařovice v plánové sbírce Moravské galerie, in: 29. Bulletin Moravské galerie v Brně, 1980, s. 63-64. První. Brno: Moravská galerie v Brně, 1980, 2 s.

  1979

  1. KROUPA, Jiří. /kat./ Současná slovenská grafika ze sbírek Moravské galerie v Brně. První. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1979.
  2. KROUPA, Jiří. Mikulovské a evropské kořeny josefinismu (Studijní cesta hrabat z Ditrichštejna). Studie Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1979, roč. 1979, s. 59-69.
  3. KROUPA, Jiří. Otázky slavkovského zámku: Valmaggini a Slavkov. Umění. Praha: ÚTDU ČSAV, 1979, XXVII/1979, s. 154-158. ISSN 0049-5123.
  4. KROUPA, Jiří. /rec.: G. Klingenstein, Aufstieg des Hauses Kaunitz. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1979, XXXI/1979, s. 110-111. ISSN 0323-2581.
  5. KROUPA, Jiří. Zámek Kupařovice v plánové sbírce Moravské galerie. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1979, roč. 29/1979, s. 45-47.

  1978

  1. KROUPA, Jiří. Materiály ke stavbám na panstvích Hranice a Lipník po polovině 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), řada uměnovědná (F), Series Historiae Artium. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1978, roč. 1977-1978, F 21-22, s. 55-59.

  1976

  1. KROUPA, Jiří. Architektonická minulost zámku v Bystřici pod Hostýnem. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem. Bystřice pod Hostýnem, 1976, roč. 1976, č. 3, s. 45-47.
  2. KROUPA, Jiří. Smysl umělecké výzdoby Sněmovního sálu. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1976, roč. 1976, 7-8, s. 169-171. ISSN 0231-5319.
  3. KROUPA, Jiří. Studie o feudálním pozemkovém vlastnictví v období krize nevolnického systému : Moravští Ditrichštejni a jejich panství v tereziánské době (dizertační práce). 1976, 290 s.

  1975

  1. KROUPA, Jiří. Rokoko-klasicismus jako výraz senzibility aristokracie v polovině 18. století: Dvůr knížat z Dietrichsteina v 18. století (diplomová práce). Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1975.

  1974

  1. KROUPA, Jiří. Architektonické dílo Františka Antonína Grimma: 1710-1784 (diplomová práce). Edited by Zdeněk Kudělka. 1974, 191 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 7. 2024 16:21