Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KOKEŠ, Radomír D. Česká kinematografie jako regionální poetika. Otázky kontinuity a počátky studiové produkce. Iluminace. Praha, 2020, roč. 32, č. 3, s. 5-40. ISSN 0862-397X.
 2. 2019

 3. KOKEŠ, Radomír D. Fictional Worlds of Spiral Narrative. In XIV. Prague Interpretation Colloquium. Thinking and Speaking about Fictional Worlds. 2019.
 4. KOKEŠ, Radomír D. Mukařovský, Bordwell a koncept normy v neoformalistické poetice filmu. Litikon. 2019, roč. 4, č. 2, s. 341-356. ISSN 2453-8507.
 5. KOKEŠ, Radomír D. Norms, Forms and Roles : Notes on the Concept of Norm (not just) in Neoformalist Poetics of Cinema. Panoptikum. 2019, neuveden, č. 22, s. 52-78. ISSN 1730-7775. doi:10.26881/pan.2019.22.01.
 6. KOKEŠ, Radomír D. Poetika disonance: ideologický účin Krále Šumavy v pnutí mezi vyprávěním a stylem. In Petr Kopal. Král Šumavy. Komunistický thriller. Praha: Academia - ÚSTR - Casablanca, 2019. s. 276-298. České kino, 1. sv. ISBN 978-80-200-2936-2.
 7. KOKEŠ, Radomír D. Spiral, Slasher, and Sequel: Case of Happy Death Day (2017) and Happy Death Day 2U (2019). Panoptikum. 2019, roč. 29, č. 2, s. 128-143. ISSN 1730-7775. doi:10.26881/pan.2019.22.04.
 8. KOKEŠ, Radomír D. The Spiral Narrative and the Sequel : How to Innovate an Innovative Schema? In NECS conference : Structures and Voices : Storytelling in Post-digital Times, 13.–15. 06. 2019, Gdansk. 2019.
 9. 2018

 10. KOKEŠ, Radomír D. Filmové herectví, česká němá kinematografie a otázky studia stylu. Iluminace. Praha, 2018, roč. 30, č. 2, s. 31-57. ISSN 0862-397X.
 11. KOKEŠ, Radomír D. Spirála coby inovativní schéma filmového vyprávění. Bohemica Litteraria. 2018, roč. 21, č. 2, s. 9-45. ISSN 1213-2144. doi:10.5817/BL2018-2-2.
 12. KOKEŠ, Radomír D. Strukturalismus a film. In Ondřej Sládek. Slovník literárněvědného strukturalismu. Praha - Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Host, 2018. s. 661-668. ISBN 978-80-7577-479-8.
 13. 2017

 14. KOKEŠ, Radomír D. Pokračování příště, příště… i příště. Poznámky k počátkům nadvlády seriálového vyprávění ve filmu i v televizi. In Host. Brno, 2017. s. 82-87. ISSN 1211-9938.
 15. KOKEŠ, Radomír D. Role „Tuláka“ ve filmařské práci Charlese Chaplina. In Chaplin. Brno: Městské divadlo Brno, 2017. s. 49-66.
 16. KOKEŠ, Radomír D. Vítězslav Nezval, role fotogenie a myšlenkový obrat. Iluminace. Praha, 2017, roč. 29, č. 4, s. 31-46. ISSN 0862-397X.
 17. 2016

 18. KOKEŠ, Radomír D. Cena ARAS: Zvláštní uznání poroty Asociace režisérů a scenáristů za výrazný tvůrčí, organizační nebo producentský čin v oblasti audiovize. ARAS: Asociace režisérů a scenáristů, 2016.
 19. KOKEŠ, Radomír D. Directed by Jan Svěrák: Film Poetics In-Between Czech Traditions and International Ambitions. In Sixth Annual Screen Industries in East-Central Europe Conference: The Long 1990s (National Film Archive, Prague). 2016.
 20. KOKEŠ, Radomír D. Hadí oči na pomezí výstřednosti: analytické poznámky k poetice Briana De Palmy. Film a doba. Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2016, č. 1, s. 36-39.
 21. KOKEŠ, Radomír D. a Jakub KLÍMA. Hospodskou optikou. Raná filmová kultura (nejen) v Brně. In Skopal, Pavel; Česálková, Lucie. Filmové Brno : dějiny lokální filmové kultury. Praha: Národní filmový archiv, 2016. s. 69-81. ISBN 978-80-7004-176-5.
 22. KOKEŠ, Radomír D. Kinematografický výskyt Josefa Švejka aneb Osudy románových taktik ve třech českých adaptacích s jednou britskou zacházkou. In Podhajský, F. A. Fikce Jaroslava Haška. Vydání první. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016. s. 273-293. ISBN 978-80-88069-27-0.
 23. KOKEŠ, Radomír D. Klasická kinematografie jako pozadí pro analýzu filmového vyprávění. In Workshop Analýza textu. 2016.
 24. KOKEŠ, Radomír D. MODRÉ STÍNY coby zdrženlivá detektivka : Zdůrazňování, potlačování a tradice kriminální fikce. Iluminace. Praha: Národní filmový archiv, 2016, roč. 28, č. 4, s. 97-124. ISSN 0862-397X.
 25. KOKEŠ, Radomír D. Obr Dobr. Přistoupit na dětskou (ne)logiku. Film a doba. Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2016, č. 3, s. 69.
 26. KOKEŠ, Radomír D. Světy na pokračování. Rozbor možností seriálového vyprávění. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 2016. 240 s. ISBN 978-80-7470-146-7.
 27. KOKEŠ, Radomír D. Tři argumenty pro Popelku: analytická východiska k porozumění jejímu úspěchu. In Tři oříšky pro Popelku. Praha: Národní filmový archiv, 2016. s. 56-85. ISBN 978-80-7004-173-4.
 28. KOKEŠ, Radomír D., Aleš MERENUS a František PODHAJSKÝ. Úvodní poznámka. In F. A. Podhajský. Fikce Jaroslava Haška. Praha: ÚČL AV ČR, 2016. s. 9-12. není. ISBN 978-80-88069-27-0.
 29. KOKEŠ, Radomír D. Video-analýza českého němého filmu Batalion (1927). In Batalion (DVD, Národní filmový archiv). Praha: Národní filmový archiv, 2016.
 30. KOKEŠ, Radomír D. Zvláštní ocenění za příspěvek k filmové gramotnosti v ČR. Česká společnost pro filmová studia, 2016.
 31. 2015

 32. KOKEŠ, Radomír D. Bournův mýtus: akční film pohybu. Iluminace. Praha: Národní filmový archiv, 2015, roč. 27, č. 3, s. 51-93. ISSN 0862-397X.
 33. KOKEŠ, Radomír D. Britské filmy Karla Lamače během druhé světové války. Uherské Hradiště: Letní filmová škola, 2015.
 34. KOKEŠ, Radomír D. Kdy je umění filmem? In Cena Věry Jirousové. INI Gallery, 2015.
 35. KOKEŠ, Radomír D. Kristin Thompsonová a čtyřicet let (neoformalistických) analýz. Iluminace. Praha, 2015, roč. 27, č. 4, s. 69-74. ISSN 0862-397X.
 36. KOKEŠ, Radomír D. Layered Construction of Three Nuts for Cinderella: Space, Narrative and Historical Norms. In Tre nøtter til Askepott - Filmseminar (Nasjonalbiblioteket, Oslo, Norway). 2015.
 37. KOKEŠ, Radomír D. Otázky (výuky) rozboru filmového díla. In Horizonty teatrologie. 2015.
 38. KOKEŠ, Radomír D. Projekt analytické rubriky. Iluminace. Praha, 2015, roč. 27, č. 3, s. 49-50. ISSN 0862-397X.
 39. KOKEŠ, Radomír D. Proměny funkcí superhrdinského komiksového filmu: od Supermana a Batmana... k Supermanovi s Batmanem. In Moravská zemská knihovna. 2015.
 40. KOKEŠ, Radomír D. Rozbor filmu. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 264 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ; 430. ISBN 978-80-210-7756-0.
 41. KOKEŠ, Radomír. Rozbor filmu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 264 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, sv. 430. ISBN 978-80-210-7756-0.
 42. 2014

 43. KOKEŠ, Radomír. Cena děkana FF MU. Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2014.
 44. KOKEŠ, Radomír. David Fincher: přístupy k filmovému umění a literárním vzorům. In Filmový festival FokusFest, Semily, 3.-5. 10. 2014. 2014.
 45. KOKEŠ, Radomír. Filmová naratologie: ni učebnice, ni teorie, ni metateorie. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2014, roč. 26, č. 3, s. 98-102. ISSN 0862-397X.
 46. KOKEŠ, Radomír. Filmové světy historických fikcí: otázky vhodnosti pro výuku dějepisu. In Seminář pro učitele dějepisu pořádaný Národní galerií, Lidickou galerií a Galerií hlavního města Prahy. 2014.
 47. KOKEŠ, Radomír. Poetika seriálové fikce aneb jak porozumět typům (televizní) seriality a zvláštnostem jejich fikčních světů. In Přednáškový cyklus Studentského vědeckého klubu Masarykovy univerzity, Brno. 2014.
 48. KOKEŠ, Radomír. Potměšilost, namyšlenost, rozpornost - a dvojí čtení? Poznámky k Susově rigorózní práci o filmu. Pulsy. Brno, 2014, roč. 1, č. 1, s. 24-28.
 49. KOKEŠ, Radomír. Poznámky k poetice filmu v českých zemích (1911-1915): formální tendence, filmová produkce a zubní extrakce. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 1, s. 330-352. ISSN 1803-845X.
 50. KOKEŠ, Radomír a Aleš MERENUS. Rozprava namísto úvodu: drama, divadlo a film v perspektivě teorie vyprávění. In Theatralia, roč. 17, č. 1, s. 267-271. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 267-271. ISSN 1803-845X.
 51. KOKEŠ, Radomír a Aleš MERENUS. Zpráva o stavu brnkaření. In Bohemica litteraria, roč. 17, č. 1, s. 236-238. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 236-238. ISSN 1213-2144.
 52. 2013

 53. KOKEŠ, Radomír. Film v paměti a paměť ve filmu. Pandora. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2013, Neuveden, 24-25, s. 205-214. ISSN 1801-6782.
 54. KOKEŠ, Radomír a Jakub KLÍMA. Przegląd filmów 70mm: Wszech(mír) to nasz świat. Kultura popularna. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2013, roč. 37, č. 3, s. 118-125. ISSN 1644-8340.
 55. KOKEŠ, Radomír. Působení protisil. Všichni dobří rodáci a jejich fikční svět. In Briana Čechová. Všichni dobří rodáci. Praha: Národní filmový archiv, 2013. s. 90-113. ISBN 978-80-7004-156-7.
 56. 2012

 57. KOKEŠ, Radomír. Fikce, (makro)světy a typologie seriality. In Fořt, Bohumil. Heterologika : poetika, lingvistika a fikční světy. Vyd. 1. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2012. s. 149-174. ISBN 978-80-85778-88-5.
 58. 2011

 59. KOKEŠ, Radomír a Zdeněk HOLÝ. Předmluva k českému vydání. In Umění filmu : úvod do studia formy a stylu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2011. s. 9-13. ISBN 978-80-7331-217-6.
 60. KOKEŠ, Radomír. Teoretizování o žánrové povaze a fikčních světech českých sci-fi komedií. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2011, roč. 23, č. 3, s. 71-92. ISSN 0862-397X.
 61. KOKEŠ, Radomír. Teorie seriálové fikce : možné cesty naratologické analýzy televizního seriálu. In Intermediální poetika příběhu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2011. s. 228-257. ISBN 978-80-85778-80-9.
 62. KOKEŠ, Radomír. Zuskovy sítě analogií a deleuzovských odkazů. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2011, roč. 23, č. 1, s. 131-138. ISSN 0862-397X.
 63. 2010

 64. KOKEŠ, Radomír. Duch doby (nejen) v šedé zóně. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2010, roč. 22, č. 2, s. 115-119. ISSN 0862-397X.
 65. KOKEŠ, Radomír. Interpret ano, naratolog ne. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2010, roč. 22, č. 2, s. 120-125. ISSN 0862-397X.
 66. KOKEŠ, Radomír. (Převážně) biologický obraz Peckinpahových světů. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2010, roč. 22, č. 3, s. 179-183. ISSN 0862-397X.
 67. 2009

 68. KOKEŠ, Radomír D. Alternativní Star Trek ve hře otevřené mnoha textům. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2009, č. 64, s. 43-46. ISSN 1213-516X.
 69. KOKEŠ, Radomír D. Andělé a démoni. Dutá pomsta vyprávění a myšlení. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2009, č. 64, s. 50. ISSN 1213-516X.
 70. KOKEŠ, Radomír D. Austrálie. Čaroděj ze země 'Oz-trelia'. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2009, č. 61, s. 38. ISSN 1213-516X.
 71. KOKEŠ, Radomír. Fikční světy (kriminálního) televizního seriálu. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2009, roč. 21, č. 4, s. 5-36, 31 s. ISSN 0862-397X.
 72. KOKEŠ, Radomír D. Gran Torino. Od karikatury k relativizaci mýtu. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2009, č. 63, s. 29. ISSN 1213-516X.
 73. KOKEŠ, Radomír D. Návod na použití Jamese Bonda. Vezměte čtyři fikční světy, protřepejte a nemíchejte. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2009, č. 62, s. 19-22. ISSN 1213-516X.
 74. KOKEŠ, Radomír a Jakub KLÍMA. (Ne)jen do Krnova za 70mm filmy : přehlídka 70mm filmů : Ves(mír) je náš svět. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2009, roč. 21, č. 3, s. 149-154. ISSN 0862-397X.
 75. KOKEŠ, Radomír D. Ne/pravdy o 70mm filmech a kinech. V červnové Cinemě. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2009, č. 64, s. 17. ISSN 1213-516X.
 76. KOKEŠ, Radomír D. Nevyprávějí, nesdělují, nepoučují, přesto jsou výmluvné. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2009, č. 3. ISSN 1210-5236.
 77. KOKEŠ, Radomír D. Podivuhodný případ Benjamina Buttona. Paměť, čas a pohled. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2009, č. 62, s. 27. ISSN 1213-516X.
 78. KOKEŠ, Radomír D. Ronald Bergan: Film. Turistický průvodce, se kterým zabloudíte. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2009, č. 61, s. 38. ISSN 1213-516X.
 79. KOKEŠ, Radomír D. Valkýra. Jak úspěšně zdramatizovat neúspěch. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2009, č. 62, s. 32. ISSN 1213-516X.
 80. 2008

 81. KOKEŠ, Radomír D. Akta X: Chci uvěřit. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 59, s. 35. ISSN 1213-516X.
 82. KOKEŠ, Radomír D. Americký gangster. (Ne)žánrová past na žánrové znalce. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 55, s. 43. ISSN 1213-516X.
 83. KOKEŠ, Radomír D. Indiana Jones... a procházka americkým filmem 50. let. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 58, s. 42. ISSN 1213-516X.
 84. KOKEŠ, Radomír D. Kinematografie intelektuálních atrakcí / Jistá tendence blockbusterového filmu. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 59, s. 0025-0031. ISSN 1213-516X.
 85. KOKEŠ, Radomír D. Od makra k mikru. Kvazivědecká tendence a koncept novosti v seriálu Kriminálka Las Vegas. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 55, s. 27-32. ISSN 1213-516X.
 86. KOKEŠ, Radomír D. Speed Racer. Vertikalizace stylu, narace a prostoru. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 58, s. 34-35. ISSN 1213-516X.
 87. KOKEŠ, Radomír D. Stalo se. Nestalo se. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 58, s. 44. ISSN 1213-516X.
 88. KOKEŠ, Radomír D. Sympatie pro pana, paní a Oldboye. Trilogie o pomstě, nebo filmech o pomstě? Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 57, s. 0010-0014. ISSN 1213-516X.
 89. KOKEŠ, Radomír D. Tahle země není pro starý. V Texasu si musí každý pomoct sám. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 56, s. 28. ISSN 1213-516X.
 90. KOKEŠ, Radomír D. Temný rytíř. Hra masek v šachu o Gotham. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 59, s. 30. ISSN 1213-516X.
 91. KOKEŠ, Radomír D. The X Files. Od nočních můr k paranoi a zpět. Cinema. Praha, 2008, roč. 18, č. 7, s. 76-81. ISSN 1210-132X.
 92. KOKEŠ, Radomír D. Úhel pohledu. Hra, která porušuje vlastní pravidla. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 57, s. 30. ISSN 1213-516X.
 93. KOKEŠ, Radomír D. Útok na pohled. Monstrum jako vedlejší postava. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 56, s. 21-23. ISSN 1213-516X.
 94. KOKEŠ, Radomír D. Vizuální zaměření a odbočky z fikce. Popularizace vědy v seriálech Kriminálka Las Vegas a Numb3rs. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 56, s. 0018-0021. ISSN 1213-516X.
 95. KOKEŠ, Radomír D. Woody Allen. Dlouhé rozhovory o všem možném... Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 58, s. 50. ISSN 1213-516X.
 96. 2007

 97. KOKEŠ, Radomír D. Bourneovo ultimátum. Šachový mistr v pohybu. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2007, 53 (říjen), s. 27. ISSN 1213-516X.
 98. KOKEŠ, Radomír D. Neuchopitelná identita "IMAX". Programová různorodost v propagačních strategiích a mediální reflexi. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2007, 53 (říjen), s. 0025-0027. ISSN 1213-516X.
 99. KOKEŠ, Radomír D. Re-007 aneb bondovsky nebondovské Casino Royale. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2007, 49 (leden), s. 38-41. ISSN 1213-516X.
 100. KOKEŠ, Radomír D. Sebereflexní styl, subverzivní vyprávění a iluze žánrového rámce. Prostředky tematizace ideologické debaty ve filmu Mnichov. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2007, 52 (srpen), s. 016-018. ISSN 1213-516X.
 101. KOKEŠ, Radomír D. Vlajky našich otců / Dopisy z Iwo Jimy. Vlajky z Iwo Jimy. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2007, 50 (duben), s. 38-39. ISSN 1213-516X.
 102. KOKEŠ, Radomír D. Vyšetřování nočních můr. Film a doba. Praha, 2007, č. 3, s. 148. ISSN 0015-1068.
 103. 2006

 104. KOKEŠ, Radomír D. Mezi Drsňákem a Časem. Narativní a diskurzivní diskrepance uvnitř homogenní diegeze. Kino-Ikon. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze. Bratislava: ASFK. VŠMU, 2006, roč. 10, č. 1, s. 255-265. ISSN 1335-1893.
 105. KOKEŠ, Radomír D. Šifra mistra Leonarda. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2006, č. 46, s. 56. ISSN 1213-516X.
 106. KOKEŠ, Radomír D. World Trade Center. 11. září jako záminka pro cokoli. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2006, č. 47, s. 53. ISSN 1213-516X.
 107. 2005

 108. KOKEŠ, Radomír D. Mezi Brucem Waynem a Batmanem. Trojí pojetí jednoho mýtu. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2005, 41 (září), s. 30-32. ISSN 1213-516X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 1. 2021 16:23