Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Dajana SNOPKOVÁ, Adrianne John GALANG, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK, Petr KUBÍČEK a Čeněk ŠAŠINKA. The 3D hype: Evaluating the potential of real 3D visualization in geo-related applications. PLoS ONE, USA: Public Library of Science, 2020, roč. 2020, May 21, 2020, s. 1-18. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0233353.
 2. 2019

 3. KUBÍČEK, Petr, Milan KONEČNÝ, Jie SHEN, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH, Xinqian WU, Lukáš HERMAN, Karel STANĚK a Tomáš ŘEZNÍK. Coincident Visualization of Uncertainty and Value for Point Symbols. In Abstracts of the International Cartographic Association. 2019. ISSN 2570-2106. doi:10.5194/ica-abs-1-194-2019.
 4. ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Michal SEDLÁK, Jiří CHMELÍK, Lukáš HERMAN, Petr KUBÍČEK, Alžběta STRNADOVÁ, Milan DOLEŽAL, Hynek TEJKL, Tomáš URBÁNEK, Hana SVATOŇOVÁ, Pavel UGWITZ a Vojtěch JUŘÍK. Collaborative Immersive Virtual Environments for Education in Geography. ISPRS International Journal of Geo-Information, Basel, Switzerland: MDPI, 2019, roč. 8, č. 1, s. Nestránkováno. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi8010003.
 5. KONEČNÝ, Milan, Temenoujka Lubenova BANDROVA, Petr KUBÍČEK, Silvia MARINOVA, Radim ŠTAMPACH, Zdeněk STACHOŇ a Tomáš ŘEZNÍK. Digital Earth for Disaster Mitigation. In Huadong Guo, Michael F. Goodchild, Alessandro Annoni. Manual of Digital Earth. první. Singapore: International Society for Digital Earth, 2019. s. 495-526, 32 s. ISBN 978-981-329-914-6. doi:10.1007/978-981-32-9915-3_15.
 6. STACHOŇ, Zdeněk, Petr KUBÍČEK, Hana ŠVEDOVÁ, Jie SHEN, Xinqian WU a Milan KONEČNÝ. Evaluation of Map Signs for Evacuation Purposes. In 29th International Cartographic Conference. 2019. ISSN 2570-2106. doi:10.5194/ica-abs-1-347-2019.
 7. SNOPKOVÁ, Dajana, Hana ŠVEDOVÁ, Petr KUBÍČEK a Zdeněk STACHOŇ. Navigation in Indoor Environments: Does the Type of Visual Learning Stimulus Matter? ISPRS International Journal of Geo-Information, Basel: MDPI, 2019, roč. 8, č. 6, s. 1-26. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi8060251.
 8. KUBÍČEK, Petr, Milan KONEČNÝ, Zdeněk STACHOŇ, Jie SHEN, Lukáš HERMAN, Tomáš ŘEZNÍK, Karel STANĚK, Radim ŠTAMPACH a Šimon LEITGEB. Population Distribution Modelling at Fine Spatio-temporal Scale Based on Mobile Phone Data. International Journal of Digital Earth, Abingdon: Taylor & Francis Ltd, 2019, roč. 12, č. 11, s. 1319-1340. ISSN 1753-8947. doi:10.1080/17538947.2018.1548654.
 9. UGWITZ, Pavel, Vojtěch JUŘÍK, Lukáš HERMAN, Zdeněk STACHOŇ, Petr KUBÍČEK a Čeněk ŠAŠINKA. Spatial Analysis of Navigation in Virtual Geographic Environments. Applied Sciences, Basel, Switzerland: MDPI, 2019, roč. 9, č. 9, s. 1-22. ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app9091873.
 10. ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Petr KUBÍČEK, Sascha TAMM, Aleš MATAS a Markéta KUKAŇOVÁ. The Impact of Global/Local Bias on Task-Solving in Map-Related Tasks Employing Extrinsic and Intrinsic Visualization of Risk Uncertainty Maps. The Cartographic Journal, Abingdon-on-Thames: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2019, roč. 56, č. 2, s. 175-191. ISSN 0008-7041. doi:10.1080/00087041.2017.1414018.
 11. KUBÍČEK, Petr, Milan KONEČNÝ, Jie SHEN, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH, Xinqian WU, Lukáš HERMAN, Karel STANĚK a Tomáš ŘEZNÍK. Vizualizace nejistoty pro bodové znaky - vliv grafických proměnných a kulturního prostředí. In 23. kartografická konference. 2019. ISBN 978-80-01-06639-3.
 12. 2018

 13. PALEČEK, Václav a Petr KUBÍČEK. Assessment of Accuracy in the Identification of Rock Formations from Aerial and Terrestrial Laser-Scanning Data. ISPRS International Journal of Geo-Information, Basel: MDPI AG, Basel, Switzerland, 2018, roč. 7, č. 4, s. nestránkováno. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi7040142.
 14. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK, Alžběta STRNADOVÁ a Petr KUBÍČEK. Behavior Analysis in Virtual Geovisualizations : Towards Ecological Validity. In Bandrova, Temenoujka; Konečný, Milan. 7th International Conference on Cartography and GIS : Proceedings, Vol. 1 and Vol. 2. Sofia: Bulgarian Cartographic Association, 2018. s. 518-527, 10 s. ISSN 1314-0604.
 15. STACHOŇ, Zdeněk, Čeněk ŠAŠINKA, Jiří ČENĚK, Stephan ANGSÜSSER, Petr KUBÍČEK, Zbyněk ŠTĚRBA a Martina BILÍKOVÁ. Effect of Size, Shape and Map Background in Cartographic Visualization: Experimental Study on Czech and Chinese Populations. ISPRS International Journal of Geo-Information, Basel: MDPI, 2018, roč. 7, č. 11, s. 1-15. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi7110427.
 16. JUŘÍK, Vojtěch, Čeněk ŠAŠINKA, Lukáš HERMAN, Zdeněk STACHOŇ, Petr KUBÍČEK, Pavel UGWITZ a Milan DOLEŽAL. Interakce s virtuálním 3D prostředím : od senzomotoriky ke kognici. In Šašinka, Čeněk; Strnadová, Alžběta; Šmideková, Zuzana; Juřík, Vojtěch. Kognice a umělý život 2018 : sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 35-37, 3 s. ISBN 978-80-88123-24-8.
 17. STACHOŇ, Zdeněk, Petr KUBÍČEK, Filip MÁLEK, Martin KREJČÍ a Lukáš HERMAN. The Role of Hue and Realism in Virtual Reality. In Bandrova T., Konečný M.. Proceedings, 7th International Conference on Cartography and GIS, Vol. 2. Sofia: Bulgarian Cartographic Association, 2018. s. 932-941, 10 s. ISSN 1314-0604.
 18. 2017

 19. KUBÍČEK, Petr, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Zbyněk ŠTĚRBA, Jiří APELTAUER a Tomáš URBÁNEK. Cartographic Design and Usability of Visual Variables for Linear Features. Cartographic Journal, Oxon, England: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2017, roč. 54, č. 1, s. 91-102. ISSN 0008-7041. doi:10.1080/00087041.2016.1168141.
 20. KUBÍČEK, Petr, Radim ŠTAMPACH, Tomáš ŘEZNÍK, Lukáš HERMAN, Václav PALEČEK, Karel JEDLIČKA, Václav ŠAFÁŘ, Martin SOVADINA, Petr ZATLOUKAL, Jan ZÍT, Bronislava HORÁKOVÁ a Zuzana ŠÍKOVÁ. Certifikovaná metodika pro inovaci a vedení Základní báze geografických dat (ZABAGED®). 2017.
 21. KUBÍČEK, Petr, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Lukáš HERMAN, Vojtěch JUŘÍK, Tomáš URBÁNEK a Jiří CHMELÍK. Identification of altitude profiles in 3D geovisualizations: the role of interaction and spatial abilities. International Journal of Digital Earth, Taylor & Francis, 2017, roč. 12, č. 2, s. 156-172. ISSN 1753-8947. doi:10.1080/17538947.2017.1382581.
 22. mTACR (software)
  VRACOVSKÝ, František, Jan ZÍT, Václav PALEČEK, Lukáš HERMAN a Petr KUBÍČEK. mTACR. 2017.
 23. STACHOŇ, Zdeněk, Petr KUBÍČEK, Čeněk ŠAŠINKA, Jiří CHMELÍK, Klára KUBÍČKOVÁ, Lukáš HERMAN a Vojtěch JUŘÍK. The Complex Tasks with 3D Cartographic Visualization – The Role of Immersion and Interactivity. In 28th International Cartographic Conference. 2017.
 24. STUCHLÍK, Radim, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Lukáš HERMAN, Jiří CHMELÍK, Michal SEDLÁK, Fotios LIAROKAPIS, Pavel UGWITZ, Vojtěch JUŘÍK, Kateřina CHMELAŘOVÁ, Čeněk ŠAŠINKA, Tomáš URBÁNEK, Radovan ŠIKL a Hana SVATOŇOVÁ. Utilization of virtual reality for teaching 3D tasks in geography. In Inegrating Knowledge and Understanding in Geography Education. 2017.
 25. STUCHLÍK, Radim, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK, Lukáš HERMAN a Petr KUBÍČEK. Utilization of virtual reality for teaching 3D tasks in geography. In IGU - Commission on Geographical Education Lisbon Symposium. 2017.
 26. KUBÍČEK, Petr, Zdeněk STACHOŇ, Filip MÁLEK, Čeněk ŠAŠINKA, Lukáš HERMAN, Jiří CHMELÍK a Hana SVATOŇOVÁ. Vybrané uživatelské aspekty trojrozměrné vizualizace. 2017. ISBN 978-80-7494-351-5.
 27. 2016

 28. STACHOŇ, Zdeněk, Petr KUBÍČEK, Radim ŠTAMPACH, Lukáš HERMAN, Jan RUSSNÁK a Milan KONEČNÝ. Cartographic Principles for Standardized Cartographic Visualization for Crisis Management Community. In Bandrova T., Konecny M.. Proceedings, 6th International Conference on Cartography and GIS, Vol. 1 and Vol. 2. Sofia: Bulgarian Cartographic Association, 2016. s. 781-788, 8 s. ISSN 1314-0604.
 29. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ a Čeněk ŠAŠINKA. Cognitive Aspects of Collaboration in 3D Virtual Environments. In Halounova, L. et al.. ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLI-B2. GOTTINGEN: Copernicus GmbH, 2016. s. 663-670, 8 s. ISSN 2194-9034. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B2-663-2016.
 30. PALEČEK, Václav a Petr KUBÍČEK. MULTIPARAMETER CORRECTION INTENSITY OF TERRESTRIAL LASER SCANNING DATA AS AN INPUT FOR ROCK SURFACE MODELLING. In The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. GOTTINGEN: Copernicus GmbH, 2016. s. 367-372, 6 s. ISSN 2194-9034. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B3-367-2016.
 31. KUBÍČEK, Petr, Zdeněk STACHOŇ, Lukáš HERMAN, Jan RUSSNÁK a Radim ŠTAMPACH. Návrh znakové sady pro geografickou podporu krizového řízení. In Tomáš Inspektor, Jiří Horák, Jan Růžička. Sborník příspěvků ze symposia GIS Ostrava 2016 - Geoinformatika pro společnost. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-80-248-3901-1.
 32. HERMAN, Lukáš, Zdeněk STACHOŇ, Radim STUCHLÍK, Jiří HLADÍK a Petr KUBÍČEK. Touch Interaction with 3D Geographical Visualization on Web: Selected Technological and User Issues. In Dimopoulou, E., van Oosterom, P.. ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLII-2/W2. Athens, Greece: Copernicus GmbH, 2016. s. 33-40, 8 s. ISSN 1682-1750. doi:10.5194/isprs-archives-XLII-2-W2-33-2016.
 33. RUSSNÁK, Jan, Peter ONDREJKA, Lukáš HERMAN, Petr KUBÍČEK a Adam MERTEL. Visualization and Spatial Analysis of Police Open Data as a Part of Community Policing in the City of Pardubice (Czech Republic). Annals of GIS, Honkong: Taylor & Francis, 2016, roč. 22, č. 3, s. 187-201. ISSN 1947-5683. doi:10.1080/19475683.2016.1200670.
 34. 2015

 35. HORVÁTH, Teodor, Radek VESELÝ, Jan ŠAVOLT, Martin SOBOTKA, Ilona KOCÁKOVÁ, Ivo KOCÁK, Stanislav ŠPELDA, Edvard GERYK, Radim ŠTAMPACH, Petr KUBÍČEK, Helena BARTOŇKOVÁ, Milan PRASEK, Drahomira CHASAKOVA, Sylva RYBNÍČKOVÁ, Ivo ČAPÁK, Jan DOLEŽEL, Daniel MACÍK, Richard FERANEC, Renata KALÁBOVÁ, Ilona KANTOROVÁ, Barbora GARAJOVÁ, Tomáš RÁČEK a Marie HORVÁTHOVÁ. A Czech Page in the Lung Cancer Multiplicity. In 16th World Conference on Lung Cancer. 2015. ISSN 1556-0864.
 36. STACHOŇ, Zdeněk, Petr KUBÍČEK, Lukáš HERMAN a Jan RUSSNÁK. Certifikovaná metodika tvorby znakové sady pro využití v rámci geografické podpory krizového řízení. 2015.
 37. ŠTAMPACH, Radim, Petr KUBÍČEK a Lukáš HERMAN. Dynamic Visualization of Sensor Measurements: Context Based Approach. Quaestiones Geographicae, Poznaň: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2015, roč. 34, č. 3, s. 117-128. ISSN 0137-477X. doi:10.1515/quageo-2015-0020.
 38. HERMAN, Lukáš, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Radka BÁČOVÁ a Jan RUSSNÁK. Geoinformatika jako podpora při řešení mimořádných událostí. In Sborník abstraktů z 21. kartografické konference. 2015. ISBN 978-80-260-8586-7.
 39. SLABÁ, Eva, Jiří JAKUBÍNSKÝ, Radka BÁČOVÁ, Vladimír HERBER a Petr KUBÍČEK. Inventory of anthropogenic landforms for flood management in small catchments of the Czech Republic. Zeitschrift für Geomorphologie. Supplementary Issues, Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 2015, roč. 59, č. 2, s. 75-93. ISSN 0372-8854. doi:10.1127/zfg_suppl/2015/S-59205.
 40. KUBÍČEK, Petr, Radka BÁČOVÁ a Zdeněk STACHOŇ. Multivariate Data Visualization and Usability: Preliminary Notes. In Jan Brus, Alena Vondráková, Vít Voženílek. Modern Trends in Cartography. Heidelberg: Springer, 2015. s. 385 - 394, 10 s. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. ISBN 978-3-319-07925-7. doi:10.1007/978-3-319-07926-4_29.
 41. ONDREJKA, Peter, Lukáš HERMAN, Jan RUSSNÁK, Petr KUBÍČEK, Róbert CIBULA, Pavel GROCHAL, Josef CHRÁST, Adam MERTEL a Daniel VRBÍK. Spatial analysis of police open data as a part of community policing – an example of Pardubice city (Czech Republic). In Gartner G., Huang H.. Proceedings of the 1st ICA European Symposium on Cartography. Vienna: Research Group Cartography, Vienna University of Technology, 2015. s. 92-97, 6 s. ISBN 978-1-907075-03-2.
 42. STUCHLÍK, Radim, Zdeněk STACHOŇ, Kamil LÁSKA a Petr KUBÍČEK. Unmanned Aerial Vehicle – Efficient mapping tool available for recent research in polar regions. Czech Polar Reports, Masarykova univerzita, 2015, roč. 5, č. 2, s. 210-221. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2015-2-18.
 43. 2014

 44. GERYK, Edvard, Teodor HORVÁTH, Radim ŠTAMPACH a Petr KUBÍČEK. Další novotvary u přežívajících s bronchogenním karcinomem v ČR. Onkologie, Solen s.r.o., 2014, roč. 2014, č. 6, s. 279-289. ISSN 1802-4475.
 45. ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Petr KUBÍČEK, Sascha TAMM, Zbyněk ŠTĚRBA a Jiří ČENĚK. Influence of cartographic visualization methods on cognitive processing: comparison of extrinsic and intrinsic visualization of avalanche hazard maps. Perception, 2014, roč. 43, S, s. 156-157. ISSN 0301-0066.
 46. ŠTĚRBA, Zbyněk, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Petr KUBÍČEK a Sascha TAMM. Mixed Research Design in Cartography: A Combination of Qualitative and Quantitative Approaches. Kartographische Nachrichten, 2014, roč. 64, č. 5, s. 262-269. ISSN 0022-9164.
 47. ŠTAMPACH, Radim, Edvard GERYK, Milan KONEČNÝ, Petr KUBÍČEK, Petr DÍTĚ a Teodor HORVÁTH. Multidisciplinary cooperation of health specialists and cartographers as approach to cancer survivors. In Temenoujka Bandrova, Milan Konecny. 5th International Conference on Cartography and GIS. Sofia, Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2014. s. 314-324, 11 s. ISSN 1314-0604.
 48. STACHOŇ, Zdeněk, Čeněk ŠAŠINKA, Petr KUBÍČEK a Zbyněk ŠTĚRBA. MuTeP – alternativní nástroj pro testování kartografických vizualizací a sběr dat. In Sborník abstraktů 23. sjezd České geografické společnosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014.
 49. JAKUBÍNSKÝ, Jiří, Radka BÁČOVÁ, Eva SVOBODOVÁ, Petr KUBÍČEK a Vladimír HERBER. Small watershed management as a tool of flood risk prevention. In Castellarin, A., Ceola, S., Toth, E., Montanari, A.. Evolving Water Resources Systems: Understanding, Predicting and Managing Water–Society Interactions Proceedings of ICWRS2014, Bologna, Italy, June 2014. Oxfordshire: IAHS Press, 2014. s. 243-248, 6 s. ISBN 978-1-907161-42-1. doi:10.5194/piahs-364-243-2014.
 50. KUBÍČEK, Petr, Čeněk ŠAŠINKA a Zdeněk STACHOŇ. Vybrané kognitivní aspekty vizualizace polohové nejistoty v geografických datech. Geografie - Sborník České geografické společnosti, Česká geografická společnost, 2014, roč. 119, č. 1, s. 67-90. ISSN 1212-0014.
 51. 2013

 52. SVOBODOVÁ, Eva, Jiří JAKUBÍNSKÝ, Radka BÁČOVÁ, Petr KUBÍČEK a Vladimír HERBER. Anthropogenic influence of small urban watercourses: Case study in the Czech Republic. In European Geosciences Union General Assembly 2013, Vienna, Austria. 2013.
 53. GERYK, Edvard, Radim ŠTAMPACH, Petr DÍTĚ, Jiří KOZEL, Teodor HORVÁTH a Petr KUBÍČEK. Clinical Stages in Patients with Primary and Subsequent Cancers Based on the Czech Cancer Registry 1976–2005. ISRN Oncology, Hindawi Publishing Corporation, 2013, roč. 2013, 9. 7., s. nestránkováno. ISSN 2090-567X. doi:10.1155/2013/829486.
 54. KUBÍČEK, Petr, Zdeněk STACHOŇ a Radka BÁČOVÁ. Experimentální atlas vybraných civilizačních chorob. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 63 s. ISBN 978-80-210-6655-7.
 55. BÁČOVÁ, Radka, Petr KUBÍČEK, Jiří JAKUBÍNSKÝ, Eva SVOBODOVÁ a Vladimír HERBER. Geo-analysis of Landscape Level Degradation and Natural Risk Formation under Uncertainty. In Hřebíček, J., Schimak, G., Kubásek, M., Rizzoli, A. E.. Environmental Software Systems. Fostering Information Sharing. 10th IFIP WG 5.11 International Symposium, ISESS 2013, Neusiedl am See, Austria, October 9-11, 2013. Proceedings. Berlin Heidelberg: Springer, 2013. s. 285-293, 9 s. ISBN 978-3-642-41150-2. doi:10.1007/978-3-642-41151-9_27.
 56. SVOBODOVÁ, Eva, Jiří JAKUBÍNSKÝ, Radka BÁČOVÁ, Vladimír HERBER a Petr KUBÍČEK. GeoRISK: Geo-analysis of landscape level degradation and natural risks formation. In 8th IAG International conference on Geomorphology, Paris, France. 2013.
 57. KUBÍČEK, Petr, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Miroslav KOLÁŘ, Milan KONEČNÝ, Jiří KOZEL, Eva MULÍČKOVÁ, Karel STANĚK, Gustav ŠAFR, Čeněk ŠAŠINKA, Radim ŠTAMPACH, Zbyněk ŠTĚRBA, Kateřina TAJOVSKÁ a Václav TALHOFER. Konceptuální a technologické aspekty adaptivní kartografie. In Tomáš Inspektor, Jiří Horák, Jan Růžička. Symposium GIS Ostrava 2013 Geoinformatika pro společnost. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 1-7, 7 s. ISBN 978-80-248-2951-7.
 58. HOŠKOVÁ - MAYEROVÁ, Šárka, Václav TALHOFER, Alois HOFMANN a Petr KUBÍČEK. Mathematical model used in decision-making process with respect to the reliability of geodatabase. In Studies in Computational Intelligence. Berlin: Springer Verlag, 2013. s. 143-162, 20 s. ISBN 978-3-642-32902-9. doi:10.1007/978-3-642-32903-6_11.
 59. KUBÍČEK, Petr, Jiří KOZEL, Radim ŠTAMPACH a Vojtěch LUKAS. Prototyping the visualization of geographic and sensor data for agriculture. Computers and Electronics in Agriculture, Elsevier, 2013, roč. 97, č. 9, s. 83-91. ISSN 0168-1699. doi:10.1016/j.compag.2013.07.007.
 60. BÁČOVÁ, Radka, Petr KUBÍČEK a Milan KONEČNÝ. Příklady využití kartografické vizualizace nádorových onemocnění v Česku. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2013, roč. 32, č. 2, s. 1-12. ISSN 1213-1075.
 61. HOŠKOVÁ - MAYEROVÁ, Šárka, Václav TALHOFER, Alois HOFMANN a Petr KUBÍČEK. Spatial database quality and the potential uncertainty sources. In Studies in Computational Intelligence. Berlin: Springer Verlag, 2013. s. 127 - 142, 16 s. ISBN 978-3-642-32902-9. doi:10.1007/978-3-642-32903-6_10.
 62. BÁČOVÁ, Radka, Jiří JAKUBÍNSKÝ, Eva SVOBODOVÁ, Petr KUBÍČEK a Vladimír HERBER. The Certainty of Ladscape Degradation? In Buchroithner, M. F. et al.. 26th International Cartographic Conference Proceedings, From Pole to Pole. Dresden (Germany): International Cartographic Association, 2013. s. 97-104, 8 s. ISBN 978-1-907075-06-3.
 63. 2012

 64. KONEČNÝ, Milan, Petr KUBÍČEK, Petr DUDA, Lukáš HERMAN, Miroslav KOLÁŘ, Jiří KOZEL, Eva MULÍČKOVÁ, Tomáš ŘEZNÍK, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH a Zbyněk ŠTĚRBA. Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 100 s. ISBN 978-80-210-6014-2.
 65. GERYK, Edvard, Bohuslav SVOBODA, Martina KUBECOVÁ, Petr KUBÍČEK, Pavla LÍBALOVÁ a Dalibor PACÍK. Epidemiologie nádorů děložního hrdla, děložního těla a vaječníků u světové populace. Onkologie, Olomouc: Solen, s.r.o., 2012, roč. 6, č. 2, s. 74-78. ISSN 1802-4475.
 66. KONEČNÝ, Milan, Petr KUBÍČEK a Miroslav KOLÁŘ. Globální geoinformační infrastruktury. In Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 15-18, 4 s. ISBN 978-80-210-6014-2.
 67. KUBÍČEK, Petr a Václav TALHOFER. Možnosti aplikace adaptivní kartografie v krizovém řízení. The Science for Population Protection, Lázně Bohdaneč: MV – GŘ HZS ČR, IOO Lázně Bohdaneč, 2012, roč. 4, č. 1, s. 157-165. ISSN 1803-568X.
 68. GERYK, Edvard, Jiří KOZEL, Teodor HORVÁTH a Petr KUBÍČEK. Nemocní s vícečetnými nádory hlavy a krku. Onkologie, Praha, 2012, roč. 6, č. 5, s. 260-265. ISSN 1802-4475.
 69. KUBÍČEK, Petr, Vojtěch LUKAS a Jiří KOZEL. Selected Issues of Wireless Sensor Networks Geovisualization in Agriculture. In ICT for Agriculture, Rural Development and Environment. Litovel: Wirelessinfo, 2012. s. 249-263, 15 s. ISBN 978-80-904830-9-5.
 70. KUBÍČEK, Petr, Čeněk ŠAŠINKA a Zdeněk STACHOŇ. UNCERTAINTY VISUALIZATION TESTING. In Bandrova, T., Konecny, M., Zhelezov, G.. Proceedings of the 4th conference on Cartography and GIS. Sofia: Bulgarian Cartographic Association, 2012. s. 247-256, 10 s. ISSN 1314-0604.
 71. SVOBODOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Libor LNĚNIČKA, Kateřina HÖNIGOVÁ, Petr DANĚK, Petr KUBÍČEK, Ondřej ŠERÝ, Filip CHVÁTAL, Eva NOVÁKOVÁ a Josef KUNC. Výroční konference České geografické společnosti: Nové výzvy pro geografii. 2012.
 72. 2011

 73. MULÍČKOVÁ, Eva a Petr KUBÍČEK. Adaptive mapping in flood management. In Geoinformation Support for Flood Management in China and the Czech Republic. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 93-103, 11 s. ISBN 978-80-210-5751-7.
 74. KUBÍČEK, Petr, Tomáš ŘEZNÍK, Katarina FEIDEN a Fred KRUSE. Best practice network GS SOIL promoting access to European, interoperable and INSPIRE compliant soil information. IFIP Advances in Information and Communication Technology, Heidelberg: Springer, 2011, roč. 359, June 2011, s. 226-234. ISSN 1868-4238.
 75. MULÍČKOVÁ, Eva a Petr KUBÍČEK. DEFINITION OF CARTOGRAPHIC CONTEXT IN EMERGENCY MANAGEMENT - CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE PILOT STUDY FLOOD. In Jalovecký R. and Štefek, A.. Proceedings of the International Conference on Military Technologies 2011 (ICMT’11). Brno: University of Defence, Brno, 2011, 2011. s. 1331-1338, 8 s. ISBN 978-80-7231-788-2.
 76. KONEČNÝ, Milan, Šárka BŘEZINOVÁ, Milan Václav DRÁPELA, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Lukáš HERMAN, Zuzana HÜBNEROVÁ, Miroslav KOLÁŘ, Jaromír KOLEJKA, Jiří KOZEL, Petr KUBÍČEK, Jitka KUČEROVÁ, Tomáš LUDÍK, Jaroslav MICHÁLEK, Darina MÍSAŘOVÁ, Eva MULÍČKOVÁ, Jaroslav RÁČEK, Marian RYBANSKÝ, Tomáš ŘEZNÍK, Zdeněk STACHOŇ, Hana SVATOŇOVÁ, Gustav ŠAFR, Čeněk ŠAŠINKA, Radim ŠTAMPACH, Zbyněk ŠTĚRBA, Kateřina TAJOVSKÁ, Václav TALHOFER, Zuzana TRNKOVÁ, Vítězslav VESELÝ a Jiří ZBOŘIL. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 379 s. ISBN 978-80-210-5858-3.
 77. KUBÍČEK, Petr, Eva MULÍČKOVÁ, Milan KONEČNÝ a Jitka KUČEROVÁ. Flood Management and Geoinformation Support within the Emergency Cycle (EU Example). In Environmental Software Systems. Frameworks of eEnvironment. 1. vyd. Chennai, India: Springer Heidelberg Dordrecht London New York, 2011. s. 77-86, 10 s. ISBN 978-3-642-22284-9. doi:10.1007/978-3-642-22285-6_9.
 78. KONEČNÝ, Milan, Eva MULÍČKOVÁ, Petr KUBÍČEK a Jing LI. Geoinformation Support for Flood Management in China and the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 119 s. ISBN 978-80-210-5751-7.
 79. MULÍČKOVÁ, Eva, Petr KUBÍČEK a Milan KONEČNÝ. KARTOGRAFICKÁ PODPORA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ – PILOTNÍ STUDIE POVODEŇ. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2011, roč. 30, č. 2, s. 1-7. ISSN 1213-1075.
 80. KUBÍČEK, Petr. Možnosti testování kartografické vizualizace polohové nejistoty. Kartografické listy, Bratislava: VEDA, 2011, roč. 19/2011, 9/2011, s. 88 - 96. ISSN 1336-5274.
 81. GERYK, Edvard, Teodor HORVÁTH, Petr KUBÍČEK a Radim ŠTAMPACH. Očekávané počty karcinomů štítné žlázy ve světě. Onkologie, Olomouc: Solen s.r.o., 2011, roč. 2011, č. 6, s. 48-51. ISSN 1802-4475.
 82. DUDA, Petr, Petr KUBÍČEK a Radim ŠTAMPACH. Představení a dosavadní výsledky projektu GEOTÝM. In Otakar Čerba, Karel Fiala, Karel Jedlička, Tomáš Mildorf, Miloš Valko. Geomatika v projektech 2011. první. Brno: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 49-53, 5 s. ISBN 978-80-263-0041-0.
 83. KOZEL, Jiří, Petr KUBÍČEK, Radim ŠTAMPACH a Lukáš HERMAN. Senzorové sítě a webové služby v krizovém řízení. In Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 129-145, 17 s. ISBN 978-80-210-5858-3.
 84. KONEČNÝ, Milan, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ a Čeněk ŠAŠINKA. The usability of selected base maps for crises management: users' perspectives. SpringerLink, Applied Geomatics, Springer, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 189–198. ISSN 1866-9298.
 85. KUBÍČEK, Petr a Čeněk ŠAŠINKA. Thematic Uncertainty Visualization Usability – Basic Methods Comparison. Annals of GIS, Honkong: Taylor &Francis, 2011, roč. 17, č. 4, s. 253-263. ISSN 1947-5683. doi:10.1080/19475683.2011.625978.
 86. GERYK, Edvard, Jiří KOZEL, Radim ŠTAMPACH, Dalibor PACÍK, Petr DÍTĚ, Petr KUBÍČEK a Milan KONEČNÝ. Vícečetné nádory nervového systému a další primární novotvary. Onkologie, Solen, s.r.o., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 175-180. ISSN 1802-4475.
 87. KOZEL, Jiří, Petr KUBÍČEK, Vojtěch LUKAS, Radim ŠTAMPACH a Jiří ZBOŘIL. Vizualizace senzorových dat prostřednictvím mapového klienta. In Linda Gálová, Robert Fencík. Kartografia a geoinformatika vo svetle dneška. Zborník referátov 19. kartografickej konferencie. Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2011. s. 109-115, 7 s. ISBN 978-80-89060-19-1.
 88. 2010

 89. ŠTAMPACH, Radim, Petr KUBÍČEK a Edvard GERYK. Cartographic Aspects of Health Databases Visualization in Global Context. In 3rd ISDE DIGITAL EARTH SUMMIT. první. Sofia: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, 2010. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-954-724-039-1.
 90. KUBÍČEK, Petr a Jiří KOZEL. Cartographic Techniques for Adaptive Emergency Mapping. In Kremers, H., Susini, A. (eds.): Risk Models and Applications. první. Berlin: CODATA-Germany e.V., 2010. s. 49 - 62, 13 s. Lecture Notes in Information Science. ISBN 978-3-00-030278-7.
 91. KUBÍČEK, Petr, Zdeněk STACHOŇ, Edvard GERYK a Radim ŠTAMPACH. Cartographic tools for health data presentation. NaturNet - Redime newsletter Special Edition, Dresden: IGN e. V. a BOW, 2010, roč. 2010. ISSN 1801-6480. ISSN 1801-6480.
 92. GERYK, Edvard, Petr DÍTĚ, Jiří KOZEL, Radim ŠTAMPACH, Petr KUBÍČEK a Dalibor PACÍK. Časové a geografické rozložení nádorových multiplicit vylučovacích cest 1976-2005. 2010. ISSN 1211-8729.
 93. GERYK, Edvard, Petr DÍTĚ, Jiří KOZEL, Radim ŠTAMPACH, Petr KUBÍČEK a Jakub ODEHNAL. Další primární novotvary u nemocných s karcinomem prostaty ve srovnání s jeho incidencí, mortalitou a prevalencí. Onkologie, Olomouc: Solen, s.r.o., 2010, roč. 2010, č. 2, s. 89-93. ISSN 1802-4475.
 94. ŠTAMPACH, Radim, Milan KONEČNÝ, Petr KUBÍČEK a Edvard GERYK. Dynamic Cartographic Methods for Visualization of Health Statistics. In Cartography in Central and Eastern Europe. Berlin-Heidelberg: Springer, 2010. s. 431-442, 12 s. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. ISBN 978-3-642-03293-6.
 95. KUBÍČEK, Petr. Kartografická vizualizace nejistoty v geografických datech. In Monika Šumberová. Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 276 - 282, 6 s. ISBN 978-80-7368-903-2.
 96. ŠAŠINKA, Čeněk, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ a Kamil MORONG. MuTeP - multivariantní testovací program. 2010.
 97. GERYK, Edvard, Petr DÍTĚ, Jiří KOZEL, Petr KUBÍČEK, Milan KONEČNÝ, Radim ŠTAMPACH a Miloš PEŠEK. Nádorové multiplicity u české populace. Časopis lékařů českých, Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 178-183. ISSN 0008-7335.
 98. KUBÍČEK, Petr, Tomáš LUDÍK, Eva MULÍČKOVÁ, Jaroslav RÁČEK a Gustav ŠAFR. Process Support and Adaptive Geovisualisation in Emergency Management. In Geographic Information and Cartography for Risk and Crisis Management - Towards Better Solutions. 1st Edition. Heidelberg Dordrecht London New York: Springer, 2010. s. 335-348, 14 s. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. ISBN 978-3-642-03441-1.
 99. KUBÍČEK, Petr, Horst KREMERS a Alberto SUSINI. Risk Management International Workshop Report. EMISA FORUM, Ulm, 2010, roč. 30, č. 1, s. 57 - 62. ISSN 1610-3351.
 100. SVATOŇOVÁ, Hana, Petr KUBÍČEK, Jaromír KOLEJKA a Václav TALHOFER. Role and representation of geographic information within crisis management. In International conference on military technologies. Trenčín: Alexand Dubcek University of Trencin, 2010. s. 717-726, 10 s. ISBN 978-80-8075-453-2.
 101. STANĚK, Karel, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Petr KUBÍČEK a Milan KONEČNÝ. Selected issues of cartographic communication optimization for emergency centers. International Journal of Digital Earth, Abingdon, Oxon, UK: Taylor and Francis, 2010, roč. 3, č. 4, s. 316-339. ISSN 1753-8947.
 102. GERYK, Edvard, Petr DÍTĚ, Jiří KOZEL, Radim ŠTAMPACH a Petr KUBÍČEK. Vícečetné karcinomy cervixu, dělohy a vaječníků. In Sborník přednášek XVII. Jihočeské onkologické dny 2010. Český Krumlov: Nemocnice České Budějovice, Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, Česká onkologická společnost ČLS JEP, 2010. s. 78-79, 2 s.
 103. GERYK, Edvard, Petr DÍTĚ, Jiří KOZEL, Radim ŠTAMPACH a Petr KUBÍČEK. Vícečetné nádory gastrointestinálního traktu v ČR 1976-2005. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 2010, č. 1. ISSN 1213-323X.
 104. KUBÍČEK, Petr a Vojtěch LUKAS. Využití bezdrátových senzorových sítí v zemědělství a jejich kartografická vizualizace. In Monika Šumberová. Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 325-334, 9 s. ISBN 978-80-7368-903-2.
 105. KUBÍČEK, Petr, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH a Edvard GERYK. Web portal for health data presentation. In 58. Deutscher Kartographentag 2010. první. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Kartographie e. V., 2010. s. 34.
 106. GERYK, Edvard, Petr DÍTĚ, Jan TRMA, Jiří KOZEL, Milan KONEČNÝ, Petr KUBÍČEK a Radim ŠTAMPACH. Zátěž nádory pankreatu u české populace. Onkologie, Solen, s.r.o., 2010, roč. 2010, č. 5, s. 322-325. ISSN 1802-4475.
 107. 2009

 108. KUBÍČEK, Petr, Karel CHARVÁT a Vojtěch LUKAS. Cartographic visualization of agricultural sensor. In Sborník ze společné mezinárodní konference ISZL/CEE-SDI/ ICT for Rural 2009. Praha. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2009. 9 s. ISBN 978-80-213-1932-5.
 109. GERYK, Edvard, Petr DÍTĚ, Jiří KOZEL, Radim ŠTAMPACH a Petr KUBÍČEK. Časové a prostorové zastoupení vícečetných nádorů gastrointestina v ČR 1976-2005. In Sborník XXXI. Slovensko-český gastroenterologický kongres. Neuveden: neuveden, 2009. 2 s.
 110. ŠTAMPACH, Radim, Petr KUBÍČEK, Milan KONEČNÝ a Edvard GERYK. Dynamic Cartographic Methods for Visualization of Health Statistics. In ICA Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe Proceedings. Vienna: Vienna University of Technology, 2009. s. 867-878, 12 s.
 111. KONEČNÝ, Milan, Petr KUBÍČEK a Tomáš ŘEZNÍK. Editing map client for geodata updating in emergency situations. In Sborník ze společné mezinárodní konference ISZL/CEE-SDI/ ICT for Rural 2009. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2009. s. 1-9, 9 s. ISBN 978-80-213-1932-5.
 112. KUBÍČEK, Petr, Tomáš LUDÍK, Eva MULÍČKOVÁ, Jaroslav RÁČEK a Gustav ŠAFR. Emergency Management Process Support Using Geovisualization. In Proceedings Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Towards Better Solutions. Brno: Masaryk University, 2009. 696 s. ISBN 978-80-210-4796-9.
 113. RÁČEK, Jaroslav, Tomáš LUDÍK, Petr KUBÍČEK, Eva MULÍČKOVÁ a Gustav ŠAFR. Environmental Geoinformatics for Emergency Management. In Proceedings of the European conference TOWARDS eENVIRONMENT. Brno: Masaryk University, 2009. s. 486-493, 8 s. ISBN 978-80-210-4824-9.
 114. FOLTÝNOVÁ, Darina a Petr KUBÍČEK. Geoinformační struktury pro praxi - sborník přednášek. In Geoinformační struktury pro praxi. Brno: MSD, 2009. 100 s. ISBN 978-80-7392-100-2.
 115. ŘEZNÍK, Tomáš a Petr KUBÍČEK. Metodika zdrojového a vizualizačního transformačního testování datového modelu dle Směrnice 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). 2009.
 116. STACHOŇ, Zdeněk, Petr KUBÍČEK, Milan KONEČNÝ, Edvard GERYK a Jiří PAVELKA. Návrh portálu pro vizualizaci dat zdravotního stavu obyvatelstva. In Geomatika v projektech 2009. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 45-47, 50 s. ISBN 978-80-7399-842-4.
 117. STACHOŇ, Zdeněk, Petr KUBÍČEK a Zdeněk HAVLÍČEK. Nové mapové technologie v kartografické komunikaci. Kartografické listy, Bratislava, 2009, roč. 17/2009, č. 17. ISSN 1336-5274.
 118. KUBÍČEK, Petr, Zdeněk STACHOŇ a Zdeněk HAVLÍČEK. Nové mapové technologie v kartografické komunikaci. In 18. kartografická konference, Olomouc, 30. 9. – 2. 10. 2009. Olomouc: Kartografická společnost ČR, 2009. 1 s.
 119. GERYK, Edvard, Petr KUBÍČEK, Jiří KOZEL, Radim ŠTAMPACH, Milan KONEČNÝ, Petr DÍTĚ, Petr KOŠKA, Miloš PEŠEK a Jiří HOLUB. Podpora kartografie časového a prostorového rozložení vícečetných novotvarů. In Geoinformační infrastruktury pro praxi. 1. vyd. Brno: MSD, 2009. s. nestránkováno, 100 s. ISBN 978-80-7392-100-2.
 120. GERYK, Edvard, Petr DÍTĚ, Marie BENDOVÁ, Jiří KOZEL, Radim ŠTAMPACH, Petr KUBÍČEK a Jiří HOLUB. Primární nádory následující po prvních zhoubných novotvarech. In Sborník konference 14. dny prof. V. Staška. Praha: neuveden, 2009. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-80-87339-00-8.
 121. RÁČEK, Jaroslav, Jan MINISTR, Tomáš LUDÍK, Eva MULÍČKOVÁ a Petr KUBÍČEK. Process Analysis and Geovisualization Support of Emergency Management. In International Symposium on Environmental Software Systems. Guelph: University of Guelph), 2009. 10 s.
 122. GERYK, Edvard, Petr DÍTĚ, Jiří KOZEL, Radim ŠTAMPACH a Petr KUBÍČEK. Vícečetné novotvary u nemocných s karcinomy žaludku v kontextu dalších nádorů gastrointestina v ČR 1976-2005. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 2009, Supplemen1. ISSN 1213-323X.
 123. GERYK, Edvard, Miloš PEŠEK, Jiří KOZEL, Radim ŠTAMPACH a Petr KUBÍČEK. Výskyt následných novotvarů u 5703 nemocných s karcinomy dýchacích cest. In Sborník konference XVI. Jihočeské onkologické dny. Neuveden: Neuveden, 2009. 1 s. ISBN 978-80-254-5417-6.
 124. ŠTAMPACH, Radim, Petr KUBÍČEK, Jiří KOZEL a Edvard GERYK. Využití kartografie pro prezentaci dat o zdravotním stavu obyvatelstva. In Geomatika v projektech 2009. první. Brno: Tribun EU s. r. o., 2009. s. 42-44, 3 s. ISBN 978-80-7399-842-4.
 125. 2008

 126. STACHOŇ, Zdeněk, Petr KUBÍČEK a Věroslav KAPLAN. ALTERNATIVE GEOSPATIAL DATA HANDLING AND AUGMENTED REALITY. In ALTERNATIVE GEOSPATIAL DATA HANDLING AND AUGMENTED REALITY. 2008. Dresden: IGN e. V. a BOW, 2008. s. 102-105. ISSN 1801-6480.
 127. GERYK, Edvard, Petr DÍTĚ, Petr KOŠKA, Jakub ODEHNAL, Radim ŠTAMPACH, Petr KUBÍČEK a Jiří HOLUB. Časoprostorová distribuce vývoje karcinomů kolorekta v ČR. Onkologie, Olomouc: Solen s.r.o., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 29-32. ISSN 1802-4475.
 128. ŠTAMPACH, Radim, Milan KONEČNÝ, Petr KUBÍČEK a Edvard GERYK. Dynamic cartographic methods for visualization of health statistics. In ESRI Health GIS Conference Washington 2008. 2008.
 129. KUBÍČEK, Petr, Karel CHARVÁT, Paolo CAPODIECI, Milan KONEČNÝ, Václav TALHOFER, Ota ČERBA a Zbyněk KŘIVÁNEK. Dynamic Geospatial Infrastructure for Forest Fires. In MUSIL, Marek a Jan JEŽEK. Proceedings of IST-Africa. Windhoek: IIMC International Information Management Corporation Ltd, 2008. s. 60-67, 260 s. ISBN 978-1-905824-07-6.
 130. GERYK, Edvard, Petr KUBÍČEK, Milan KONEČNÝ, Radim ŠTAMPACH, Jaroslav MICHÁLEK a Jakub ODEHNAL. Epidemiologický vývoj nádorů ledvin a močového měchýře v ČR. In Sborník XV. Jihočeské onkologické dny. České Budějovice: Nemocnice České Budějovice, 2008. s. 55-59, 5 s. ISBN 978-80-254-2729-3.
 131. KUBÍČEK, Petr, Karel CHARVÁT, Ota ČERBA a Jan JEŽEK. Forestry in situ monitoring and data management. In CAPODIECI, Paolo a Avi GAL. Agricultural Information and IT. 1. vyd. Tokyo: Tokyo University of Agriculture, 2008. s. 241-254, 360 s. ISBN 978-4-931250-02-4.
 132. KUBÍČEK, Petr a Darina FOLTÝNOVÁ. Geoinformatika ve veřejné správě. In Geoinformatika ve veřejné správě. 2008. vyd. Brno: MSD, 2008. ISBN 978-80-7392-031-9.
 133. KUBÍČEK, Petr a Milan KONEČNÝ. Geovizualizace přírodních katastrof v globálním kontextu. In Recenzovaný sborník příspěvků ze semináře k "Mezinárodnímu roku planety Země". 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 166-178, 193 s. ISBN 978-80-210-4748-8.
 134. GERYK, Edvard, Petr KUBÍČEK, Milan KONEČNÝ, Radim ŠTAMPACH, Jiří KOZEL, Jakub ODEHNAL, Jiří HOLUB a Jaroslav MICHÁLEK. K otázce objemu zdravotní péče v mammologii a gynekologii. In Onkologie v gynekologii a mammologii. první. Šlapanice: Fakultní nemocnice Brno, 2008. s. 115. ISBN 978-80-87086-00-1.
 135. KUBÍČEK, Petr, Radim ŠTAMPACH a Edvard GERYK. Metody kartografické vizualizace dat zdravotního stavu obyvatelstva. Miscellanea Geographica, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008, roč. 14, č. 1, s. 91-98. ISSN 1213-7901.
 136. MULÍČKOVÁ, Eva a Petr KUBÍČEK. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ONTOLOGIÍ PŘI INTEGRACI GEOGRAFICKÝCH DATABÁZÍ. In Interoperabilita v krizovém řízení. Brno: MSD, 2008. s. 120-132, 12 s. ISBN 978-80-7392-023-4.
 137. KONEČNÝ, Milan, Edvard GERYK, Petr KUBÍČEK, Radim ŠTAMPACH, Jiří KOZEL, Zdeněk STACHOŇ, Jaroslav MICHÁLEK, Jakub ODEHNAL, Petr DÍTĚ, Petr KOŠKA, Roman KRAUS a Jiří HOLUB. Nádory a kartografie. Zdravotnictví v ČR, Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2008, roč. 11, č. 4, s. 135-135. ISSN 1213-6050.
 138. GERYK, Edvard, Jiří KOZEL, Petr KUBÍČEK, Radim ŠTAMPACH, Milan KONEČNÝ a Jakub ODEHNAL. Nádory plic a další malignity. In Sborník XVI. Západočeské pneumoonkologické dny. první. Břasy: Euroverlag, 2008. s. 68. ISBN 978-80-7177-010-7.
 139. KONEČNÝ, Milan, Edvard GERYK, Petr KUBÍČEK, Radim ŠTAMPACH, Jiří KOZEL, Zdeněk STACHOŇ, Jaroslav MICHÁLEK, Jakub ODEHNAL, Petr DÍTĚ, Petr KOŠKA, Roman KRAUS a Jiří HOLUB. Prevalence nádorů v České republice 1989-2005-2015. 1. vyd. Brno: Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno a Občanské sdružení podpory zdraví a onkologické prevence, 2008. 257 s. ISBN 978-80-903255-2-4.
 140. KONEČNÝ, Milan, Temenoujka L. BANDROVA a Petr KUBÍČEK. Similarities and Differences in Cartographic and Geoinformatics Support of Early Warning and Disaster / Crises Management. In Second International Conference on Cartography and GIS. Proceedings 2. Sofia, Bulgaria: International Cartographic Association; University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, 2008. s. 75-84, 165 s. ISBN 978-954-724-038-4.
 141. CHARVÁT, Karel, Petr KUBÍČEK, Václav TALHOFER, Milan KONEČNÝ a J. JEŽEK. SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE AND GEOVISUALIZATION IN EMERGENCY MANAGEMENT. In Resilience of Cities to Terrorist and other Threats: Learning from 9/11 and further Research Issues. Dordrecht: Springer - Verlag, 2008. s. 443 - 474, 32 s. ISBN 978-1-4020-8487-4.
 142. KONEČNÝ, Milan, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Václav TALHOFER a Jiří ZBOŘIL. Spatial Information And Crisis Management. In Proceedings 1. Second International Conference On Cartography & GIS. Sofia, Bulgaria: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, Bulgaria, 2008. s. 391-392, 2 s. ISBN 978-954-724-036-0.
 143. KUBÍČEK, Petr, Zdeněk STACHOŇ a Jiří ZBOŘIL. Thematic Mobile Mapping. In Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Practice at the Onset of 21st Century. 1st edition. Brno: Masaryk University, Brno, 2008. s. 416-420, 5 s. PdF 15/08-02/58. ISBN 978-80-210-4600-9.
 144. GERYK, Edvard, Marie BENDOVÁ, Petr KUBÍČEK, Radim ŠTAMPACH, Jakub ODEHNAL, Petr KOŠKA, Jiří HOLUB a Milan KONEČNÝ. Vícečetné zhoubné novotvary: Ukazatel zdraví a nákladů péče v onkologii. Zdravotnictví v České republice, Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 50-55. ISSN 1213-6050.
 145. GERYK, Edvard, Petr KUBÍČEK, Petr KOŠKA, Jakub ODEHNAL, Radim ŠTAMPACH, Jiří HOLUB, Tomáš DOLEŽAL a Milan KONEČNÝ. Vývoj prevalence nádoru prsu a rodidel v ČR. In Onkologie v gynekologii a mammologii. první. Šlapanice: Fakultní nemocnice Brno, 2008. s. 9. ISBN 978-80-87086-00-1.
 146. KUBÍČEK, Petr, Karel CHARVÁT, Paolo CAPODIECI, Fabio MENGONI, Enrico DE MARINIS, Zbyněk KŘIVÁNEK a Marek MUSIL. WINSOC Scenarios for Forest Fire. In Sborník referátů konference "Informační zdroje v zemědělství a lesnictví". Praha: Česká zemědělská univerzita, Praha, 2008. s. 35-42, 183 s. ISBN 978-80-213-1785-7.
 147. 2007

 148. GERYK, Edvard, Petr KOŠKA, Jakub ODEHNAL, Radim ŠTAMPACH, Petr KUBÍČEK, Milan KONEČNÝ, Jaroslav MICHÁLEK a Jiří HOLUB. Časoprostorová distribuce žijících s nádory respiračního traktu v ČR v letech 1989-2015. In Sborník XV. Západočeské pneumoonkologické dny. Plzeň: FN Plzeň, Euroverlag, 2007. s. 25-26. ISBN 978-80-7177-003-9.
 149. GERYK, Edvard, Jakub ODEHNAL, Radim ŠTAMPACH, Jiří KOZEL, Petr KUBÍČEK, Jaroslav MICHÁLEK a Jiří HOLUB. Časové a prostorové rozložení nemocných s maligními lymfomy v ČR v letech 1989-2004. In XIV. Jihočeské onkologické dny. 2007.
 150. STANĚK, Karel, Lucie FRIEDMANNOVÁ a Petr KUBÍČEK. Decision Support Cartography for Emergency Management. In ISPRS archives, volume XXXVI-4/V45. 1. vyd. Osnabrueck: ISPRS, 2007. s. 1.
 151. TALHOFER, Václav, Petr KUBÍČEK, Jarmila BRÁZDILOVÁ a Hana SVATOŇOVÁ. DYNAMIC CARTOGRAPHIC VISUALISATION IN A PROCESS OF TRANSPORTATION MONNITORING OF DANGEROUS CHEMICAL SUBSTANCES. In Proceedings of the International Conference on Military Technologies 2007. Brno: University of Defence, 2007. s. 597-607, 683 s. ISBN 978-80-7231-238-2.
 152. GERYK, Edvard, Radim ŠTAMPACH, Jakub ODEHNAL, Petr KUBÍČEK, Jiří HOLUB a Jaroslav MICHÁLEK. Epidemiologie maligních lymfomů v ČR. Farmakoterapie, Praha: Farmakon Press, spol. s.r.o., 2007, roč. 2007, č. 2, s. 6-11. ISSN 1801-7509.
 153. GERYK, Edvard, Jakub ODEHNAL, Petr KUBÍČEK a Jiří HOLUB. Epidemiologie non-Hodgkinského lymfomu v ČR. In XIV. Jihočeské onkologické dny. 2007.
 154. KUBÍČEK, Petr, Karel STANĚK, Milan KONEČNÝ, Karel CHARVÁT a Petr HORÁK. Feedback Oriented Mapping in Mobile Environment. In ISPRS archives, volume XXXVI-4/V45. 1. vyd. Osnabrueck: ISPRS, 2007. s. 1-7, 7 s.
 155. CHARVÁT, Karel, Milan KOCÁB, Milan KONEČNÝ a Petr KUBÍČEK. Geografická data v informační společnosti. 1. vyd. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 250 66 Zdiby 98, 2007. 280 s. VÚGTK, ročník 53, publikace č. 43. ISBN 978-80-85881-28-8.
 156. ŘEZNÍK, Tomáš, Štěpán KAFKA, Petr KUBÍČEK, Karel CHARVÁT a Tomáš CAJTHAML. Metadata, tezaury a katalogové služby. In Geografická data v informační společnosti. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2007. s. 29-48, 19 s. ISBN 978-80-85881-28-8.
 157. HORÁK, Petr, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ a Jiří ZBOŘIL. Návrh architektury serverového systému MobilDat. In Informační systémy v zemědělství a lesnictví: Sborník příspěvků. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007. s. 1-5, 5 s. ISBN 978-80-213-1643-0.
 158. TALHOFER, Václav a Petr KUBÍČEK. Possibilities of electronic maps in an emergency management. In Ochrana území postihnutých ničivými prírodnými pohromami. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2007. s. 95109-95123. ISBN 978-80-228-1803-2.
 159. GERYK, Edvard, Petr KUBÍČEK, Milan KONEČNÝ, Petr KOŠKA, Jiří HOLUB, Jakub ODEHNAL a Radim ŠTAMPACH. Prevalence nádorů v ČR - časové a prostorové rozložení. Zdravotnictví v České republice, Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 94-100. ISSN 1213-6050.
 160. FOLTÝNOVÁ, Darina, Gustav ŠAFR a Petr KUBÍČEK. Přeprava nebezpečných věcí, její sledování a vizualizace v rámci regionů. In Problematika řešení mimořádných událostí a krizových situací v regionech a zapojení privátního sektoru. Uherské Hradiště: MSD, 2007. s. 1-15, 15 s. ISBN 978-80-7392-014-2.
 161. TALHOFER, Václav, Petr KUBÍČEK, Jarmila BRÁZDILOVÁ a Hana SVATOŇOVÁ. Transport of Dangerous Chemical Substances and its Cartographic Visualisation. In Sborník 10th Conference on Geographic Information Science, AGILE 2007. 2007. vyd. Aalborg, Dánkso: AGILE, 2007. s. 257-261, 4 s. ISBN 978-80-7231-238-2.
 162. KUBÍČEK, Petr. Tvorba a integrace tezaurů v krizovém řízení. In Káňa, T., Peloušková H.(eds): Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. Brno: Masarykova univerzita, Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 2007. s. 127-133, 7 s. Řada cizích jazyků, svazek 206. ISBN 978-80-210-4324-4.
 163. MULÍČKOVÁ, Eva, Jiří KOZEL a Petr KUBÍČEK. Využití kontextové vizualizace při sledování přepravy nebezpečných nákladů. In Sborník přednášek Mezinárodního kongresu o interoperabilitě v krizovém řízení Interop-soft 2007. Brno: MSD Brno, 2007. s. 47-53. ISBN 978-80-86633-91-6.
 164. GERYK, Edvard, Jakub ODEHNAL, Radim ŠTAMPACH, Petr KUBÍČEK, Milan KONEČNÝ, Jaroslav MICHÁLEK a Jiří HOLUB. Vývoj prevalence karcinomů plic a hrtanu v krajích ČR. In Sborník XV. Západočeské pneumoonkologické dny. Plzeň: FN Plzeň, Euroverlag, 2007. s. 38-40, 3 s. ISBN 978-80-7177-003-9.
 165. 2006

 166. KONEČNÝ, Milan, Petr KUBÍČEK a Zdeněk STACHOŇ. DYNAMIC GEOVISUALISATION IN CRISIS MANAGEMENT. In Modern technologies, education and proffesional practise in geodesy and related fields. 2006. vyd. Sofia: Union of Surveyors and Land managers in Bulgaria, 2006. s. 286-287, 607 s. ISBN 80-903478-3-5.
 167. KUBÍČEK, Petr a Karel STANĚK. Dynamic visualization in emergency management. In Proceedings of First international conference on cartography and GIS. Sofia: Sofia Univerzity, 2006. s. 40-41, 2 s. ISBN 954-724-028-5.
 168. TALHOFER, Václav, Milan KONEČNÝ a Petr KUBÍČEK. Geografická podpora v krizovém řízení. In Interoperabilita managementu ochrany obyvatelstva. Brno: Univerzita obrany, fakulta ekonomiky a managementu, 2006. s. 231-239, 9 s. ISBN 80-7231-138-7.
 169. KUBÍČEK, Petr, Milan KONEČNÝ, Karel STANĚK, Karel CHARVÁT a Milan KOCÁB. MobilDat - Mobile Data Visualisation And Updating. In Sborník "4TH WORLD CONGRESS ON COMPUTERS IN AGRICULTURE ". Orlando: WCCA, 2006. s. 61 - 67, 6 s. ISBN 1-892769-55-7.
 170. HORÁK, Petr, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Karel STANĚK a Jiří ZBOŘIL. Podpora mobilního lesnického mapování prostřednictvím náčrtů. In Informační systémy v zemědělství a lesnictví. 2006. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. s. 1-6, 6 s. ISBN 80-213-1494-X.
 171. TALHOFER, Václav, Petr KUBÍČEK, Hana SVATOŇOVÁ, Jarmila BRÁZDILOVÁ a Gustav ŠAFR. Přeprava nebezpečných látek a její modelování. In Vnímání bezpečnosti v území. Lázně Bohdaneč: Ministerstvo vnitra, Institut ochrany obyvatelstva, 2006. s. 153-165, 225 s. ISBN 978-80-7194-979-4.
 172. ŘEZNÍK, Tomáš, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Petr KUBÍČEK a Karel STANĚK. Příspěvek ke kartografické vizualizaci v krizovém řízení. In Geoinformatika ve veřejné správě, sborník abstrakt. Brno: CAGI, 2006. s. 59-72. ISBN 80-86633-50-0.
 173. 2005

 174. KUBÍČEK, Petr a Karel STANĚK. Sensor interoperability, integration, and emergency management. In Proceedings of 8th international conference Present and Future of Crisis Management 2005. Praha: T-soft, 2005. s. 20-25, 6 s. ISBN 80 ~239 ~4734.
 175. KUBÍČEK, Petr, Bronislava HORÁKOVÁ a Jiří HORÁK. The Geoinformation Infrastructure in the Czech Republic. The Key Role of Metadata. In Proceedings of 11th EC GI & GIS WORKSHOP, ESDI: Setting the Framework. Alghero, Sardinia: Joint Research Centre, 2005. s. 82-84, 3 s.
 176. FRIEDMANNOVÁ, Lucie, Petr KUBÍČEK a Karel STANĚK. To design a reference model for integration geodata from various resources. In 11th EC-GIandGIS Workshop - ESDI: Setting the Framework - abstracts. 1. vyd. Sardinie: European Commission, 2005. s. 158-158, 184 s.
 177. 1999

 178. KONEČNÝ, Milan a Petr KUBÍČEK. Internet and Intranet for Local and District Governments. In Proceedings of the GISIG Seminar. 1. vyd. Praha: GISIG, 1999.
 179. 1997

 180. KUBÍČEK, Petr a Karel STANĚK. Geodata Distribution via INTRANET. In GIS Ostrava. Ostrava: GIS Ostrava, 1997. s. 124-129.
 181. KONEČNÝ, Milan, Karel STANĚK, Petr KUBÍČEK, Jarmila BRÁZDILOVÁ, Lucie FRIEDMANNOVÁ a Jitka SKLENÁŘOVÁ. Information and Communication Technologies in Public Administration. Brno, Prague, Brussels, 1997. CEEC-EU IS Forum 97 Panel 4.
 182. KUBÍČEK, Petr. INTERNET GIS Technology - State of the Art. In Kartografie na přelomu tisíciletí. Olomouc: Olomouc, 1997. s. 170-186.
 183. KUBÍČEK, Petr, Karel STANĚK a Vít VAŠEK. INTRANET Application in Tourism. In Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství. Tábor: Tábor, 1997. s. 113-121.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 6. 2020 09:04