Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. RIAD, Abanoub, Anna JOUZOVÁ, Batuhan ÜSTÜN, Eliška LAGOVÁ, Lukáš HRUBAN, Petr JANKŮ, Andrea POKORNÁ, Jitka KLUGAROVÁ, Michal KOŠČÍK a Miloslav KLUGAR. COVID-19 Vaccine Acceptance of Pregnant and Lactating Women (PLW) in Czechia: An Analytical Cross-Sectional Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel: MDPI, 2021, roč. 18, č. 24, s. 1-24. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph182413373.
 2. GÁL, Roman, Iveta ZIMOVÁ, Helena ANTONI, Petra MINARČÍKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Lukáš HRUBAN a Ondřej HRDÝ. Delivery of a Healthy Baby from a Brain-Dead Woman After 117 Days of Somatic Support: A Case Report. American Journal of Case Reports. Melville: INT SCIENTIFIC INFORMATION, INC, 2021, roč. 22, MAY 2021, s. 1-7. ISSN 1941-5923. doi:10.12659/AJCR.930926.
 3. JOUZOVÁ, Anna a Lukáš HRUBAN. Diagnostika a prevence preeklampsie. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2021, roč. 2021, 5-7, s. 8-10. ISSN 1805-398X.
 4. PEŠKOVÁ, Klára, Petr ŠTOURAČ, Dagmar SEIDLOVÁ, Lukáš HRUBAN a Karolína HURDÁLKOVÁ. Dynamics of Selected Serum Immunological Markers During Caesarean Section. Neuroendocrinology Letters. Munsbach: MAGHIRA & MAAS PUBLICATIONS, 2021, roč. 42, č. 1, s. 48-54. ISSN 0172-780X.
 5. HLEDÍKOVÁ, Andrea, Lukáš HRUBAN, René JURA, Igor SAS, Ondřej HRDÝ a Petr JANKŮ. Guillain-Barré syndrom v graviditě. Česká gynekologie. Praha: Mladá fronta a.s., 2021, roč. 86, č. 3, s. 189-193. ISSN 1210-7832. doi:10.48095/cccg2021189.
 6. JOUZOVÁ, Anna, Lukáš HRUBAN, Michal HUPTYCH, Petr JANKŮ a Martina DOSTÁLOVÁ. Maternal body mass index and external cephalic version success rate - are they related? GINEKOLOGIA POLSKA. GDANSK: VIA MEDICA, 2021, roč. 92, č. 6, s. 423-427. ISSN 0017-0011. doi:10.5603/GP.a2021.0006.
 7. SOLÁROVÁ, Andrea, Lukáš HRUBAN, Petr JANKŮ, Romana GERYCHOVÁ, Anna JOUZOVÁ a Andrea KRAUS. Perinatologické výsledky u těhotenství komplikovaných eklampsií - analýza případů z let 2008-2018. ČESKÁ GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY. PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2021, roč. 86, č. 5, s. 297-303. ISSN 1210-7832. doi:10.48095/cccg2021297.
 8. 2020

 9. JURÁŠKOVÁ, Miluše, Pavel PILER, Lubomír KUKLA, Jan ŠVANCARA, Petra DAŇSOVÁ, Lukáš HRUBAN, Vít KANDRNAL a Hynek PIKHART. Association between Stress Urinary incontinence and Depressive Symptoms after Birth : the Czech eLSpAc Study. Scientific Reports. London: Nature publishing group, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-7. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-020-62589-5.
 10. ZÁHUMENSKÝ, Jozef, Petra PŠENKOVÁ, Alexandra NADZÁMOVÁ, Paula DRABIŠČÁKOVÁ, Lukáš HRUBAN, Vít WEINBERGER, Marian KACEROVSKÝ a Erik DOSEDLA. Comparison of opinions of Slovak and Czech female medical students on HPV vaccination. Central European journal of public health. Praha: Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2020, roč. 28, č. 3, s. 178-186. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a5989.
 11. HRUBAN, Lukáš, Vladimír KOREČKO a Kateřina JANOUŠKOVÁ. Konec pánevní. In Martin Procházka. Porodní asistence. 1. vydání. Praha: Maxdorf, 2020. s. 487-500. Jessenius. ISBN 978-80-7345-618-4.
 12. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Romana GERYCHOVÁ, Anna JOUZOVÁ a Tereza TESAŘÍKOVÁ. Mechanical pre-induction in women with premature rupture of membranes. EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2020, roč. 247, APR 2020, s. 265-266. ISSN 0301-2115. doi:10.1016/j.ejogrb.2020.02.020.
 13. HRUBAN, Lukáš a Petr JANKŮ. Monitorování plodu. In Martin Procházka. Porodní asistence. 1. vydání. Praha: Maxdorf, 2020. s. 409-421. Jessenius. ISBN 978-80-7345-618-4.
 14. BUBENÍČKOVÁ, Štěpánka, Martin PROCHÁZKA, Kateřina JANOUŠKOVÁ, Renata HRUBÁ, Jozef ZÁHUMENSKÝ a Lukáš HRUBAN. Nepravidelné polohy a porodní mechanismy. In Martin Procházka. Porodní asistence. 1. vydání. Praha: Maxdorf, 2020. s. 471-486. Jessenius. ISBN 978-80-7345-618-4.
 15. SAAD, Antonio F., Janesh GUPTA, Lukáš HRUBAN, Gary D. HANKINS a George R. SAADE. Predictors of vaginal delivery after cervical ripening using a synthetic osmotic dilator. EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2020, roč. 246, March 2020, s. 160-164. ISSN 0301-2115. doi:10.1016/j.ejogrb.2020.01.048.
 16. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Kristýna JORDÁNOVÁ, Michal HUPTYCH, Anna JOUZOVÁ, Romana GERYCHOVÁ a Pavel VENTRUBA. The effect of transient fetal bradycardia and other heart rate changes during and after external cephalic version on perinatal outcomes. EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2020, roč. 245, FEB 2020, s. 39-44. ISSN 0301-2115. doi:10.1016/j.ejogrb.2019.11.025.
 17. 2019

 18. HLUBIK, J., K. RADOCHA, L. LHOTSKA a Lukáš HRUBAN. Changes of Body Composition and Bioimpedance During Pregnancy-Pilot Study in Czech Republic. In Lhotska, L Sukupova, L Lackovic, I Ibbott, GS. WORLD CONGRESS ON MEDICAL PHYSICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING 2018, VOL 2. NEW YORK: SPRINGER, 2019. s. 917-920. ISBN 978-981-10-9038-7. doi:10.1007/978-981-10-9038-7_169.
 19. VONKOVÁ, Barbara, Ivona BLAHÁKOVÁ, Lukáš HRUBAN, Petr JANKŮ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. MicroRNA-210 expression during childbirth and postpartum as a potential biomarker of acute fetal hypoxia. Biomedical Papers. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, roč. 163, č. 3, s. 259-264. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2018.075.
 20. MORAVKOVA, P., Lukáš HRUBAN, Drahomíra JANČÁŘOVÁ, Petr JANKŮ, Romana GERYCHOVÁ, Petra VINKLEROVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ a Pavel VENTRUBA. Porodnické vaginální extrakční operace a jejich vliv na traumatismus matky a dítěte - prospektivní studie. ČESKÁ GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY. PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2019, roč. 84, č. 2, s. 93-98. ISSN 1210-7832.
 21. ANDONOVOVA, V., Lukáš HRUBAN, Romana GERYCHOVÁ, Petr JANKŮ a Pavel VENTRUBA. Ruptura dělohy v těhotenství a při porodu: rizikové faktory, příznaky a perinatální výsledky - retrospektivní analýza. ČESKÁ GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY. PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2019, roč. 84, č. 2, s. 121-128. ISSN 1210-7832.
 22. 2018

 23. VONKOVÁ, Barbara, Lukáš HRUBAN, Ivona BLAHÁKOVÁ, Petr JANKŮ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. MicroRNA-210 expression during childbirth and postpartum as potential biomarker of acute fetal hypoxia. In CEITEC PHD and POSDOC RETREAT. 2018.
 24. GUPTA, Janesh, Rohan CHODANKAR, Oleg BAEV, Franz BAHLMANN, Eugen BREGA, Anisha GALA, Lars HELLMEYER, Lukáš HRUBAN, Josefine MAIER, Priyanka MEHTA, Amitasrigowri MURTHY, Melanie RITTER, Antonio SAAD, Roman SHMAKOV, Amita SUNEJA, Jozef ZAHUMENSKY a Daniela GDOVINOVA. Synthetic osmotic dilators in the induction of labour-An international multicentre observational study. EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2018, roč. 229, OCT 2018, s. 70-75. ISSN 0301-2115. doi:10.1016/j.ejogrb.2018.08.004.
 25. 2017

 26. HRUBAN, Lukáš a Petr JANKŮ. Lékařské vedení porodu : Intrapartální hypoxie plodu. In Moderní gynekologie a porodnictví. Praha: Levret, 2017. s. 331-342. ISSN 1211-1058.
 27. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Kristýna JORDÁNOVÁ, Romana GERYCHOVÁ, Martin HUSER, Pavel VENTRUBA a A. ROZTOČIL. Obrat plodu zevními hmaty z polohy podélné koncem pánevním po 36. týdnu gravidity - hodnocení úspěšnosti a komplikací. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2017, roč. 82, č. 6, s. 443-449. ISSN 1210-7832.
 28. GERYCHOVÁ, Romana, Lukáš HRUBAN, Petr JANKŮ a Veronika ŤÁPALOVÁ. Pregnancy complicated with maternal and fetal osteogenesis imperfecta type III. In 27th Worls Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 2017. ISSN 1469-0705. doi:10.1002/uog.18086.
 29. JORDÁNOVÁ, Kristýna, Lukáš HRUBAN a Petr JANKŮ. Zevní obrat plodu z polohy podélné koncem pánevním po 36. týdnu gravidity : Analýza subjektivního hodnocení rodiček. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2017, roč. 82, č. 5, s. 355-361. ISSN 1210-7832.
 30. 2016

 31. JANKŮ, Petr, Lukáš HRUBAN, Alena MĚCHUROVÁ a Petr VELEBIL. Antepartální CTG. In Celostátní kongres Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny. Ústí nad Labem. 2016.
 32. MĚCHUROVÁ, A., P. VELEBIL, Petr JANKŮ a Lukáš HRUBAN. Interpretace intrapartálního fetálního kardiotokogramu - FIGO 2015. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2016, roč. 81, č. 2, s. 89-91. ISSN 1210-7832.
 33. HRUBAN, Lukáš. Intrapartální hypoxie plodu. In Moravská konference Fetomaternální medicíny. 2016.
 34. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ a Janesh GUPTA. Mechanická preindukce porodu syntetickým osmotickým dilatátorem Dilapan-S: mezinárodní observační elektronický registr. In Celostátní konference Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků (SNGP), Valeč u Hrotovic. 2016.
 35. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Alena MĚCHUROVÁ a Petr VELEBIL. Nová klasifikace hodnocení CTG (FIGO 2015) – praktické příklady. In Celostátním kongres Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny, Ústí nad Labem. 2016.
 36. HRUBAN, Lukáš a Romana GERYCHOVÁ. Prepartální péče o monochoriální dvojčetné těhotenství. In Celostátní kongres České neonatologické společnosti ČLS JEP, XXXII. NEONATOLOGICKÉ DNY. 2016.
 37. MĚCHUROVÁ, A., P. VELEBIL, Lukáš HRUBAN a Petr JANKŮ. Současné možnosti a doporučení pro intrapartální monitorování ozev plodu. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2016, roč. 81, č. 2, s. 112-124. ISSN 1210-7832.
 38. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ a Josef ZÁHUMENSKÝ. Účinnost a bezpečnost syntetického osmotického dilatátoru Dilapan-S v preindukci porodu: mezinárodní observační elektronický registr. In Celostátním kongres Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny, Ústí nad Labem. 2016.
 39. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA a Martin PROCHÁZKA. Vaginální vedení porodu koncem pánevním. Praha: Maxdorf, 2016. 78 s. Porodnictví krok za krokem, svazek 4; Jessenius. ISBN 978-80-7345-480-7.
 40. HRUBAN, Lukáš a Václav CHUDÁČEK. Využití metod umělé inteligence pro zpracování dat a signálu v porodnictví. In 2. společná konference Akademického konsorcia Inženýrské akademie ČR a České Lékařské Akademie. 2016.
 41. HRUBAN, Lukáš. Základy dopplerometrie v perinatologii. 2016.
 42. 2015

 43. HRUBAN, Lukáš. Abnormální CTG a ultrazvukové vyšetření. In Celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP,. 2015.
 44. HRUBAN, Lukáš, Jiří SPILKA, Václav CHUDÁČEK, Petr JANKŮ, Michal HUPTYCH, Miroslav BURŠA, Adam HUDEC, Marian KACEROVSKÝ, Michal KOUCKÝ, Martin PROCHÁZKA, Vladimír KOREČKO, Jan SEGEŤA, Ondřej ŠIMETKA, Alena MĚCHUROVÁ a Lenka LHOTSKÁ. Angreement on intrapartum cardiotocogram recordings between expert obstetricians. Journal of Evaluation in Clinical Practise. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2015, roč. 21, č. 4, s. 694-702. ISSN 1356-1294. doi:10.1111/jep.12368.
 45. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Jiří SPILKA, Václav CHUDÁČEK, Michal BURŠA, Michal HUPTYCH, Adam HUDEC, Marian KACEROVSKÝ, Michal KOUCKÝ, Lenka LHOTSKÁ, Martin PROCHÁZKA, Vlado KOREČKO, Ondřej ŠIMETKA a Vít UNZEITIG. CTG intrapartum recording – agreement of expert obstetricians. In 2nd European Congress on Intrapartum Care, Porto, 21.5 – 23.5.2015. 2015.
 46. HRUBAN, Lukáš. Diagnostika a doporučené postupy u intrauterinní růstové restrikce plodu. 2015. doi:15.
 47. HRUBAN, Lukáš. Diagnostika a doporučené postupy u intrauterinní růstové retardace. In Levret, Malé doškolovací dny, jaro - 2015. 2015.
 48. HRUBAN, Lukáš a Petr JANKŮ. Dilapan-S. In 4. jihlavská perinatologická konference:„ Z čeho se v perinatologii radujeme?“. 2015.
 49. JANKŮ, Petr, Lukáš HRUBAN, Pavel VENTRUBA, Romana GERYCHOVÁ a M. PROCHÁZKA. Dvojčata ve II. době porodní. Moderní gynekologie a porodnictví. Praha: Levret, 2015, roč. 23, č. 1, s. 78-84. ISSN 1211-1058.
 50. BURSA, Miroslav, Lenka LHOTSKA, Vaclav CHUDACEK, Jiri SPILKA, Petr JANKŮ a Lukáš HRUBAN. Information retrieval from hospital information system: Increasing effectivity using swarm intelligence. Journal of Applied Logic. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015, roč. 13, č. 2, s. 126-137. ISSN 1570-8683. doi:10.1016/j.jal.2014.11.006.
 51. HRUBAN, Lukáš. Itrauterinní růstová restrikce plodu – definice, diagnostika, komplikace. In XXXI. Neonatologické dny, 7. – 9. 10.2015, Zlín. 2015.
 52. JANKŮ, Petr a Lukáš HRUBAN. Nová klasifikace hodnocení CTG (FIGO 2015). In Levret, Malé doškolovací dny, podzim - 2015. 2015.
 53. HRUBAN, Lukáš a Petr JANKŮ. Nové hodnoceni intrapartální kardiotokografie : klasifikace dle doporučení FIGO. Moderní gynekologie a porodnictví. Praha: Levret, 2015, roč. 23, 4, Suppl., s. 447-460. ISSN 1211-1058.
 54. HRUBAN, Lukáš a Petr JANKŮ. Renesance bipolárních obratů. In 4. jihlavská perinatologická konference:„ Z čeho se v perinatologii radujeme?“. 2015.
 55. HRUBAN, Lukáš a Petr JANKŮ. Současná situace ST analýzy u nás. In 4. jihlavská perinatologická konference:„ Z čeho se v perinatologii radujeme?“. 2015.
 56. VLAŠÍNOVÁ, Iva, Lukáš HRUBAN, Petr JANKŮ, Romana GERYCHOVÁ, Pavel VENTRUBA, Veronika ŤÁPALOVÁ a Zuzana HODICKÁ. Specifické placentární komplikace u monochoriálních biamniálních dvojčat porozených po 24. týdnu gravidity - retrospektivní analýza. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 80, č. 3, s. 189-195. ISSN 1210-7832.
 57. HRUBAN, Lukáš. Vaginální vedení porodu koncem pánevním a zevní obrat plodu. 2015. doi:15.
 58. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Jiří SPILKA, Václav CHUDÁČEK, Michal BURŠA a Michal HUPTYCH. Variabilita hodnocení intrapartálních CTG záznamů. In Konference Sekce perinatální medicíny, Liberec, 16 – 18.4.2015. 2015.
 59. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Kristína WÁGNEROVÁ a Martin HUSER. Zevní obrat plodu po 36. týdnu gravidity – úspěšnost, rizika, komplikace. In Celostátní konference SNGP, 26.- 28.11.2015, Brno. 2015.
 60. 2014

 61. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, J. SPILKA, V. CHUDÁČEK, M. BURŠA, M. HUPTYCH, A. HUDEC, M. KACEROVSKÝ, M. KOUCKÝ, L. LHOTSKÁ, M. PROCHÁZKA, V. KOREČKO, J. SEGEŤA, O. ŠIMETKA a V. UNZEITIG. Analysis of CTG interpretation of expert - obstetricians - is it time for change? In XXIV European Congress of Perinatal Medicine. 2014. ISSN 1476-7058.
 62. SPILKA, Jiří, Václav CHUDÁČEK, Petr JANKŮ, Lukáš HRUBAN, Miroslav BURŠA, Michal HUPTYCH, Lukáš ZACH a Lenka LHOTSKÁ. Analysis of obstetricians' decision making on CTG recordings. Journal of Biomedical Informatics. San Diego: Academic Press Inc. Elsevier Science, 2014, roč. 51, 16.4.2014, s. 72-79. ISSN 1532-0464. doi:10.1016/j.jbi.2014.04.010.
 63. VLAŠÍNOVÁ, Iva, Lukáš HRUBAN, Veronika ŤÁPALOVÁ, Petr JANKŮ a Pavel VENTRUBA. Are perinatal outcomes in non comlicated monochorionic diamniotic twins affected by birth management? In 24th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 2014. ISSN 0960-7692.
 64. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, O. ŠIMETKA, I. MICHALEC, R. VLK, J. ZÁHUMENSKÝ, A. TOMAN, R. DOUBEK a K. ROUŠAROVÁ. Effectiveness and safety of the osmotic dilator dilapan-S for cervical ripening in females with/without caesarean section in medical history. In XXIV European Congress of Perinatal Medicine. 2014. ISSN 1476-7058.
 65. HRUBAN, Lukáš. Intrauterinní růstová retardace plodu. In Clostátní konference nemocničních gynekologů a porodníků, SNGP. 2014.
 66. HRUBAN, Lukáš. Management růstové retardace plodu. In PROVISIO – 5. ročník, praktický ultrazvukový kurz pro aplikaci 3D/4D technologií v gynekologii a porodnictví. 2014.
 67. CHUDÁČEK, Václav, Jiří SPILKA, Miroslav BURŠA, Petr JANKŮ, Lukáš HRUBAN, Michal HUPTYCH a Lenka LHOTSKÁ. Open access intrapartum CTG database. BMC Pregnancy and Childbirth. London: BIOMED CENTRAL LTD, 2014, roč. 14, č. 16, s. 1-12. ISSN 1471-2393. doi:10.1186/1471-2393-14-16.
 68. GERYCHOVÁ, Romana, Lukáš HRUBAN, Petr JANKŮ a Pavel VENTRUBA. Prevence poporodního krvácení. In 1. společná konferenceČGPS a ČLS JEP a SGPS SLS. 2014.
 69. JANKŮ, Petr, Romana GERYCHOVÁ a Lukáš HRUBAN. PROVISIO, 5. ročník, praktický ultrazvukový kurz pro aplikaci 3D/4D technologií v gynekologii a porodnictví. 2014.
 70. VLAŠÍNOVÁ, Iva, Lukáš HRUBAN, Petr JANKŮ, Veronika ŤÁPALOVÁ, Pavel VENTRUBA a Romana GERYCHOVÁ. Specifické komplikace u monochoriálních biamniálních dvojčat. In 4. konference Sekce nemocničních Gynekologů a porodníků, Ostrava. 2014.
 71. GERYCHOVÁ, Romana, Lukáš HRUBAN, Iva VLAŠÍNOVÁ a Petr JANKŮ. TRAP sequence - vzácná komplikace monochoriální gravidity. In 35. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP. 2014.
 72. GERYCHOVÁ, Romana, Lukáš HRUBAN a Vít WEINBERGER. V. ročník ProVisio education program Praktický ultrazvukový kurz pro aplikaci 3D/4D technologií v gynekologii a porodnictví. 2014.
 73. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA, Lenka OŠKRDALOVÁ, Klára SKORKOVSKÁ, Zuzana HODICKÁ, Veronika ŤÁPALOVÁ, Lenka MEKIŇOVÁ a Michal ŠMEREK. Vaginální vedení porodu koncem pánevním po ukončeném 36. týdnu gravidity - analýza perinatálních výsledků let 2008-2011. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 79, č. 5, s. 343-350. ISSN 1210-7832.
 74. ŤÁPALOVÁ, Veronika, Lukáš HRUBAN, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA, Iva VLAŠÍNOVÁ, Zuzana HODICKÁ a Ingrid REJDOVÁ. Vliv naléhání druhého dvojčete koncem pánevním na perinatální výsledky při vaginálním vedení porodu bichoriálních biamniálních dvojčat po 33. týdnu gravidity. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 79, č. 5, s. 350-356. ISSN 1210-7832.
 75. 2013

 76. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Jana KADLECOVÁ a Lenka MEKIŇOVÁ. EVALUATION OF EFFICACY AND SAFETY OF HYGROSCOPIC DILATOR DILAPAN-S FOR CERVICAL RIPENING IN LABOR PREINDUCTION. In 11th World Congress of Perinatal Medicine, June 19 - 22, 2013 Moscow. 2013. ISSN 0936-174X. doi:10.1515/jpm-2013-2002.
 77. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA, Romana GERYCHOVÁ, Vít WEINBERGER, Marcela PASTORČÁKOVÁ a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Inkarcerace dělohy v graviditě. Úskalí diagnostiky, klinického průběhu a terapie: dvě kazuistiky. Česká gynekologie. Mladá fronta a.s., 2013, roč. 78, č. 5, s. 427-431. ISSN 1210-7832.
 78. ŠTOURAČ, Petr, Ivo KŘIKAVA, Judita SEIDLOVÁ, Eva STRAŽEVSKÁ, Martin HUSER, Lukáš HRUBAN, Petr JANKŮ a Roman GÁL. Sugammadex in a parturient with myotonic dystrophy. British Journal of Anaesthesia. OXFORD: Oxford University Press, 2013, roč. 110, č. 4, s. 657-658. ISSN 0007-0912. doi:10.1093/bja/aet037.
 79. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Jana KADLECOVÁ a Lenka MEKIŇOVÁ. What is the position of mechanical preinduction cervical ripening in modern obstetrics? In RCOG World Congress, Liverpool, 24-26 June 2013. 2013.
 80. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Jana KADLECOVÁ a Lenka MEKIŇOVÁ. WHAT IS THE POSITION OF THE MECHANICAL PRE-INDUCTION CERVICAL RIPENING IN MODERN OBSTETRICS? In 1st European Congress on Intrapartum Care, Amsterdam, 23rd-25th May 2013. 2013.
 81. 2012

 82. GERYCHOVÁ, Romana, Pavel VENTRUBA, Petr JANKŮ a Lukáš HRUBAN. Asistovaná reprodukce u pacientů se závažným onemocněním z pohledu porodníka. In Sborník abstrakt: 12. celostátní konference ČGPS ČSL JEP a SSG ČR. 2012.
 83. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Romana GERYCHOVÁ, Pavel VENTRUBA, Marcela PASTORČÁKOVÁ a Vít WEINBERGER. Incarcerated uterus in pregnancy - pitfalls of diagnosis, different clinical course and therapy. In XXIII European Congress of Perinatal Medicine, An International Congress of the European Association of Perinatal Medicine (EAPM). 2012. ISSN 1476-7058. doi:10.3109/14767058.2012.679162.
 84. GERYCHOVÁ, Romana, Pavel VENTRUBA, Lukáš HRUBAN a Petr JANKŮ. Indukce u rizikových těhotenství - "pohled pro". In Sborník abstrakt: Celostátní konference ČGPS ČSL JEP a SSG ČR. 2012.
 85. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA, Romana GERYCHOVÁ, Vít WEINBERGER a Marcela PASTORČÁKOVÁ. Inkarcerace dělohy v graviditě. In XXIX. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS a ČLS JEP. 2012.
 86. VENTRUBA, Pavel, Petr JANKŮ, Lukáš HRUBAN, Romana GERYCHOVÁ a Zuzana HODICKÁ. Narůstající frekvence císařského řezu. In Analýza perinatálnej a materskej mortality a morbidity v SR za rok 2011, Trstená. 2012.
 87. JANKŮ, Petr a Lukáš HRUBAN. Perinatologické výsledky za rok 2011. Nemocniční listy. Fakultní nemocnice Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2012, č. 2. ISSN 1802-0224.
 88. HRUBAN, Lukáš a Petr JANKŮ. Porod po předchozím císařském řezu. In Doc. MUDr. Antonín Pařízek. Kritické stavy v porodnictví. první. Praha, Kamenice: Galén, MCC Publishing, 2012. s. 203-205. ISBN 978-80-7262-949-7.
 89. HRUBAN, Lukáš. Současný pohled na některá tradiční porodnická témata. Fakultní nemocnice Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2012. 26 s. Nemocniční listy. ISSN 1802-0224.
 90. SPILKA, J., V. CHUDÁČEK, M. BURŠA, L. ZACH, M. HUPTYCH, L. LHOTSKÁ, Petr JANKŮ a Lukáš HRUBAN. Stability of variability Features Computed from Fetal heart Rate with Artificially Infused Missing Data. In Alan Murray. Computing in Cardiology. New York: Computing in Cardiology, 2012. s. 917-920. ISBN 978-1-4673-2074-0.
 91. VENTRUBA, Pavel, Petr JANKŮ, Lukáš HRUBAN, Lenka PAÚROVÁ, Veronika ŤÁPALOVÁ, Romana GERYCHOVÁ a Zuzana HODICKÁ. Vaginální vedení porodu po předchozím císařském řezu: analýza 2007 – 2011. In XIX. kongres Slovenskej gynekologicko – porodnickej spoločnosti, Bratislava, SR. 2012.
 92. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA, Lenka PAÚROVÁ, Veronika ŤÁPALOVÁ, Anna HARAŠTOVÁ, Martin HUSER, Romana GERYCHOVÁ, Zuzana HODICKÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Vedení porodu po předchozím císařském řezu, analýza výsledků z let 2007–2010. Česká gynekologie. 2012, roč. 77, č. 2, s. 127-132, 5 s. ISSN 1210-7832.
 93. BURŠA, M., L. LHOTSKÁ, V. CHUDÁČEK, J. SPILKA, Petr JANKŮ a Lukáš HRUBAN. Visualization in information retrieval from hospital information system. In Snášel, Václav; Abraham, Ajith; Corchado, Emilio S. Proceedings: 7th International Conference SOCO'12. Berlin: Springer, 2012. s. 459-467. ISBN 978-3-642-32921-0.
 94. 2010

 95. HRUBAN, Lukáš, Martin PROCHÁZKA a Petr JANKŮ. Dystokie ramének plodu při vaginálním porodu. Česká Gynekologie. Česká republika: Česká Lékařská Společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 75, č. 4, s. 274-279, 5 s. ISSN 1210-7832.
 96. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA, Anna HARAŠTOVÁ a Veronika ŤÁPALOVÁ. Management of labour after previous caesarean section, current procedures, risks and complications. In Management of labour after previous caesarean section, current procedures, risks and complicationsOur work. Paul street, London: Informa Healthcare, 2010. s. 242-243. ISSN 1476-4954.
 97. HRUBAN, Lukáš. Příčiny poranění brachiálního plexu u novorozenců. Gynekologie po promoci. Praha: Medical Tribune CZ, 2010, roč. 10, č. 3, s. 49-50. ISSN 1213-2578.
 98. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA, Anna HARAŠTOVÁ a Veronika ŤÁPALOVÁ. Vedení porodu po předchozím císařském řezu, aktuální postupy, rizika, komplikace. 75. vyd. Praha: česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010. s. 149. ISSN 1803-6597.
 99. 2009

 100. GERYCHOVÁ, Romana, Petr JANKŮ, Eva RAČANSKÁ, Vít WEINBERGER a Lukáš HRUBAN. Komunitní ošetřovatelství pro porodní asistentky. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009. ISBN 978-80-7013-499-3.
 101. HRUBAN, Lukáš. Screenengové ultrazvukové vyšetření ve II.trimestru těhotenství. první. Vinařská 6, Brno, 603 00: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009. 125 s. 39/2009. ISBN 978-80-7013-500-6.
 102. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Radan DOUBEK, Vít WEINBERGER a Petr KACHLÍK. The significance of external cephalic version after 36 weeks of gestation. In 9. světový kongres perinatální medicíny. 2009.
 103. 2008

 104. JANKŮ, Petr, Lukáš HRUBAN, Michael DOUBEK, Radan DOUBEK a Vít UNZEITIG. Importance of some lymphocyte subpopulations and markers of thrombocyte activation in preeclampsia and gestational hypertension. In International Proceedinngs. XXI European congres of Perinatal Medicine, 10-13 September, 2008, Istanbul Turkey. Medimond, 2008. 4 s.
 105. JANKŮ, Petr, Lukáš HRUBAN, Michael DOUBEK, Radan DOUBEK a Vít UNZEITIG. Importance of some lymphocyte subpopulations and markers of thrombocyte activation in preeclampsia and gestational hypertension. The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. Taylor and Francis, 2008, roč. 21, Suppl.1, s. 271. ISSN 1476-7058.
 106. JANKŮ, Petr, Lukáš HRUBAN, Michael DOUBEK, Radan DOUBEK, Vít UNZEITIG a Petr KACHLÍK. Importance of Some Lymphocyte Subpopulations and Markers of Thrombocyte Activation in Preeclampsia and Gestational Hypertension. In Sen, C. PROCEEDINGS OF THE XXI EUROPEAN CONGRESS OF PERINATAL MEDICINE. 1. vyd. 40128 BOLOGNA: MEDIMOND S R L, 2008. s. 195-198. ISBN 978-88-7587-482-7.
 107. 2006

 108. JANKŮ, Petr, Aleš ROZTOČIL, Lukáš HRUBAN, Ivo BOREK a Martin KUČERA. Predikce akutní intrapartální fetální hypoxie v průběhu předčasného porodu a u patologických gravidit pomocí analýzy ST úseku EKG křivky plodu. Brno: IGA MZ ČR, 2006. 112 s.
 109. JANKŮ, Petr, Lukáš HRUBAN, Barbora KUŘECOVÁ, Aleš ROZTOČIL, Petr KACHLÍK a Jana ZAHRADNÍČKOVÁ. ST analýza fetálního EKG u předčasných porodů ve 30. - 36. týdnu těhotenství. Česká gynekologie. Praha, 2006, roč. 71/2006, č. 3, s. 163-168. ISSN 1210-7832.
 110. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Jana ZAHRADNÍČKOVÁ, Barbora KUŘECOVÁ, Aleš ROZTOČIL, Petr KACHLÍK, Martin KUČERA a Gabriel JELENEK. Význam ST-analýzy fetálního EKG při intrapartálním monitorování plodů s předpokládanou růstovou retardací. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 71, č. 4, s. 268-272. ISSN 1210-7832.
 111. 2002

 112. HRUBAN, Lukáš, Daniela PERNICOVÁ a Zuzana DOSTÁLOVÁ. Retrospective analysis of adolescent pregnancy. Česká gynekologie. Praha, 2002, roč. 67, č. 2, s. 80. ISSN 1210-7832.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 8. 2022 08:54