Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

  1. SÝKOROVÁ, Zdeňka, Jana PAZDÍRKOVÁ, Pavel ZACHERLE, Radim VLACH a Petr ŠPAČEK. IPE-MONET2018: Katalog přirozených zemětřesení v sv. části ČR. 2019.

  2018

  1. SÝKOROVÁ, Zdeňka, Jana PAZDÍRKOVÁ, Pavel ZACHERLE, Radim VLACH a Petr ŠPAČEK. IPE-MONET2017: Katalog přirozených zemětřesení v sv. části ČR. 2018.

  2014

  1. PAZDÍRKOVÁ, Jana, Jan ZEDNÍK, Petr ŠPAČEK, Vratislav PECINA, Zdeňka SÝKOROVÁ a Hana KRUMLOVÁ. Zemětřesení v Hrubém Jeseníku 14.6. 2012. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 20, 1-2, s. 205-209. ISSN 1212-6209.

  2012

  1. HAVÍŘ, Josef, Jana PAZDÍRKOVÁ a Zdeňka SÝKOROVÁ. Výjimečné zemětřesení jv. od Poznaně (Polsko) zaznamenané 6. 1. 2012. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 19, 1-2, s. 183-185. ISSN 1212-6209.
  2. HAVÍŘ, Josef, Jana PAZDÍRKOVÁ a Zdeňka SÝKOROVÁ. Zvýšená seismická aktivita v epicentrální oblasti Lašťany (střední Morava). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 19, 1-2, s. 180-182. ISSN 1212-6209.

  2011

  1. ŠPAČEK, Petr, Pavel ZACHERLE, Zdeňka SÝKOROVÁ a Jana PAZDÍRKOVÁ. Microseismic multiplets in the northeastern Bohemian Massif. Zeitschrift für Geologische Wissenschaften. 2011, roč. 39, 5/6, s. 367-386. ISSN 0303-4534.

  2010

  1. ŠPAČEK, Petr, Ivan PRACHAŘ, Jan VALENTA, Petra ŠTĚPANČÍKOVÁ, Jan ŠVANCARA, Jan PISKAČ, Jana PAZDÍRKOVÁ, Romana HANŽLOVÁ, Josef HAVÍŘ a Jiří MÁLEK. Paleosesmologické vyhodnocení průzkumu zlomových struktur v okolí JE Temelín. Brno: Ústav fyziky Země, PřF MU, 2010, 284 s. Závěrečná zpráva.

  2008

  1. ŠPAČEK, Petr, Pavel ZACHERLE, Zdeňka SÝKOROVÁ, Jana PAZDÍRKOVÁ a Josef HAVÍŘ. Microseismic activity of the Upper Morava Basin and surroundings. Transactions of the VŠB–Technical University of Ostrava, civil engineering series. Ostrava: VŠB–Technical University of Ostrava, 2008, roč. 8, č. 2, s. 287-295. ISSN 1213-1962.

  2007

  1. LENHARDT, Wolfgang, Jan ŠVANCARA, Petr MELICHAR, Jana PAZDÍRKOVÁ, Josef HAVÍŘ a Zdeňka SÝKOROVÁ. Seismic activity of the Alpine-Carpathian-Bohemian Massif region with regard to geological and potential field data. Geologica Carpathica. 2007, roč. 58, č. 4, s. 397-412. ISSN 1335-0552.

  2006

  1. HAVÍŘ, Josef, Jana PAZDÍRKOVÁ, Zdeňka SÝKOROVÁ, Petr ŠPAČEK a Jan ŠVANCARA. Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masivu stanicemi ÚFZ. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava, řada stavební. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006, roč. 6, č. 2, s. 99-106. ISSN 1213-1962.
  2. HAVÍŘ, Josef, Jana PAZDÍRKOVÁ, Zdeňka SÝKOROVÁ, Petr ŠPAČEK a Jan ŠVANCARA. New seismo-tectonic activity near Zakopane (Poland) - Event recorded by broad-band stations operated by IPE. Geolines. Praha: Institute of Geology, AV ČR, 2006, roč. 20, s. 49. ISSN 1210-9606.
  3. ŠPAČEK, Petr, Zdeňka SÝKOROVÁ, Jana PAZDÍRKOVÁ, Jan ŠVANCARA a Josef HAVÍŘ. Present-day Seismicity of the Southeastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif). Studia geophysica et geodaetica. Praha: Geofyzikální ústav AV ČR, 2006, roč. 50, č. 4, s. 233-258, 25 s. ISSN 0039-3169.
  4. HAVÍŘ, Josef, Jana PAZDÍRKOVÁ, Zdeňka SÝKOROVÁ a Petr ŠPAČEK. Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005. Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2006. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 13, č. 1, s. 120-121. ISSN 1212-6209.
  5. HAVÍŘ, Josef, Jana PAZDÍRKOVÁ, Zdeňka SÝKOROVÁ a Petr ŠPAČEK. Seismo-tectonic activity in the NE part of the Bohemian Massif - New records on the period 2004-2005. Geolines. Praha: Institute of Geology, AV ČR, 2006, roč. 20, s. 49-50. ISSN 1210-9606.
  6. HAVÍŘ, Josef, Jana PAZDÍRKOVÁ, Zdeňka SÝKOROVÁ a Petr ŠPAČEK. Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005. Praha, 2006, s. 135-137. ISSN 0514-8057.

  2005

  1. NEHYBKA, Vladimír, Romana HANŽLOVÁ, Jan ŠVANCARA, Jan OTRUBA, Radim VLACH, Svatopluk BOLELOUCKÝ, Aleš SITTA a Zdeňka SÝKOROVÁ. Výzkum seismické aktvity v okolí JE Temelín. Brno: neuveden, 2005, 27 s.

  2003

  1. SÝKOROVÁ, Zdeňka, Petr ŠPAČEK, Jana PAZDÍRKOVÁ a Jan ŠVANCARA. Seismologické monitorování přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů. Ostrava: Ediční středisko VŠB - TU Ostrava, 2003, roč. 3, č. 2, s. 247-251. ISSN 1213-1962.
  2. HANŽLOVÁ, Romana, Jana PAZDÍRKOVÁ, Zdeňka SÝKOROVÁ, Kateřina ZACHOVALOVÁ a Vladimír NEHYBKA. Seismologický informační display pro jadernou elektrárnu Temelín. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů. Ostrava: Ediční středisko VŠB - TU Ostrava, 2003, roč. 3, č. 2, s. 73-76. ISSN 1213-1962.

  2002

  1. SÝKOROVÁ, Zdeňka, Jan ŠVANCARA, Jana PAZDÍRKOVÁ, Petr ŠPAČEK a František HUBATKA. Preliminary Results of Detailed Seismological Monitoring in Hruby Jesenik Mts. Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2002, roč. 14, č. 1, s. 89-91. ISSN 1210-9606.

  2001

  1. HAVÍŘ, Josef, Jana PAZDÍRKOVÁ, Zuzana SKÁCELOVÁ a Zdeňka SÝKOROVÁ. Tektonická mikrozemětřesení registrovaná na Moravě a ve Slezsku v roce 2000. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000. Brno: MU Brno, 2001, roč. 8, s. 105-108. ISSN 1212-6209.

  1999

  1. SKÁCELOVÁ, Zuzana, Zdeňka SÝKOROVÁ a Josef HAVÍŘ. Lokalizace slabých tektonických otřesů z okolí Jevíčka a Poličky v roce 1998. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998. Brno: Masarykova Universita, 1999, roč. 6, č. 1, s. 156-157. ISSN 1212-6209.

  1997

  1. HAVÍŘ, Josef, Zuzana SKÁCELOVÁ a Zdenka SÝKOROVÁ. Recentní tektonické pohyby v jihozápadní části Nízkého Jeseníku. In Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1996. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita, 1997, s. 6-7. ISBN 80-210-1564-0.

  1995

  1. SKÁCELOVÁ, Zuzana, Vladimír NEHYBKA a Zdeňka SÝKOROVÁ. Earthquake swarm Nový Kostel 4. - 5.12.1994. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment. Praha: ČAAG, 1995, roč. 1995, č. 1, s. 10-14. ISSN 1211-359X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2024 06:35