Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. HRUBÝ, Petr, Vilém BARTŮNĚK, Marek MARTINEC, David PALOUNEK, Jarmila BÍŠKOVÁ, Adam GAŠPAR, Markéta HAVLÍKOVÁ, Jaroslav KAPUSTA, Matěj KMOŠEK, Karel MALÝ a Jan ZAVŘEL. Nová metodologie výzkumu artefaktů pomocí pokročilých metod. 2023.
 2. BARTŮNĚK, Vilém, Petr HRUBÝ, Marek MARTINEC, Jarmila BÍŠKOVÁ, Markéta HAVLÍKOVÁ, David HONS, Matěj KMOŠEK, Karel MALÝ a Jan ZAVŘEL. Památkový postup vzhled neměnící metody odběru vzorku z objektů vysoké hodnoty. 2023.
 3. 2022

 4. MILO, Peter, Petr HRUBÝ, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Optimalizovaná archeologická predikce v procesu přípravy staveb velkého rozsahu 2. 2022.
 5. BARTŮNĚK, Vilém, David PALOUNEK, Marek MARTINEC, Filip ŠANĚK, Petr HRUBÝ, Jarmila BÍŠKOVÁ, Markéta HAVLÍKOVÁ a Karel MALÝ. Postupné zařízení pro zpracování většího množství archeologických vzorků. 2022.
 6. UNGER, Jiří, Jan MAŘÍK, Martin KOŠŤÁL, Michal VÁGNER, Jan ZEMAN, Michal KOCOUREK a Petr HRUBÝ. Zlatý mamut. Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i.; Ústav archeologie a muzeologie FF MU, Brno; Moravské zemské muzeum, 2022.
 7. 2021

 8. HRUBÝ, Petr, Jarmila BÍŠKOVÁ, Markéta HAVLÍKOVÁ, Karel MALÝ, Vilém BARTŮNĚK, David PALOUNEK, Michal LOJKA a Ondřej JANKOVSKÝ. Destička pro odběr mikrovzorku z objektu kulturní hodnoty. 2021.
 9. HRUBÝ, Petr, Matěj KMOŠEK, Romana KOČÁROVÁ, Martin KOŠŤÁL, Karel MALÝ, Peter MILO, Jakub TĚSNOHLÍDEK a Jiří UNGER. Mediaeval mining centre of Buchberg on Bohemian–Moravian Highlands. Metal production in The Kingdom of Bohemia (13th-14th centuries). Památky archeologické. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2021, roč. 112, -, s. 333-384. ISSN 0031-0506. doi:10.35686/PA2021.7.
 10. HRUBÝ, Petr, Karel MALÝ, Jarmila BÍŠKOVÁ, Adam GAŠPAR, Markéta HAVLÍKOVÁ, David HONS, Jaroslav KAPUSTA, Matěj KMOŠEK, Vilém BARTŮNĚK a Jan ZAVŘEL. Metodika předlaboratorní selekce vzorků pro analýzy z velkých souborů. 2021.
 11. HRUBÝ, Petr. Terénní přístrojový workshop Pohansko u Břeclavi. 2021.
 12. 2020

 13. KAISER, Knut, Petr HRUBÝ, Götz ALPER, Johann Friedrich TOLKSDORF, Christoph HERBIG, Petr KOČÁR, Libor PETR, Lars SCHULZ a Ingo HEINRICH. Cut and covered : Subfossil trees in buried soils reflect medieval forest composition and exploitation of the central European uplands. Geoarchaeology. Wiley Periodicals, Inc., 2020, roč. 35, č. 1, s. 42-62. ISSN 0883-6353. doi:10.1002/gea.21756.
 14. HRUBÝ, Petr. Terénní přístrojový workshop Havlíčkův Brod. 2020.
 15. 2019

 16. HRUBÝ, Petr, Peter MILO, Kryštof DERNER a Jiří CRKAL. Architektura hornických sídlišť na sklonku přemyslovské doby. Archaeologia Historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 887-923. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2019-2-17.
 17. HRUBÝ, Petr, Kryštof DERNER, Josef VEČEŘA a Ondřej MALINA. Hornické revíry vrcholného středověku a raného novověku ve srovnávacím pohledu. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 44, č. 2, s. 925-947. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2019-2-18.
 18. HRUBÝ, Petr. Jak a kdy se rodí Jihlava hornická. In Havíření 2019 : Sborník k 23. setkání hornických měst a obcí a 20. výročí obnoveného havířského průvodu (1999–2019). Jihlava: Statutární město Jihlava, 2019. s. 12-23, 22 s. ISBN 978-80-88003-30-4.
 19. HRUBÝ, Petr. Jihlavské hornictví. In Havíření 2019 : Sborník k 23. setkání hornických měst a obcí a 20. výročí obnoveného havířského průvodu (1999–2019). Jihlava: Statutární město Jihlava, 2019. s. 4-11. ISBN 978-80-88003-30-4.
 20. HRUBÝ, Petr. Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 260 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 487. ISBN 978-80-210-9226-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9227-2019.
 21. HRUBÝ, Petr. Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 260 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 487. ISBN 978-80-210-9226-6.
 22. HRUBÝ, Petr. Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 260 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 487. ISBN 978-80-210-9227-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9227-2019.
 23. HRUBÝ, Petr a Kryštof DERNER. Otázka zemědělství a potravinářské produkce zemědělských hornických komunit. Archaeologia historica. Brno: Nakladatelství masarykovy univerzity, 2019, roč. 43, č. 1, s. 213-245. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2018-1-12.
 24. HRUBÝ, Petr, Martin KOŠŤÁL, Karel MALÝ a Jakub TĚSNOHLÍDEK. Středověká úpravna rud u Koječína na Českomoravské vrchovině : K poznání technologií produkce stříbra ve státě posledních Přemyslovců. Archaeologia Historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 949-981. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2019-2-19.
 25. HRUBÝ, Petr, Martin KOŠŤÁL, Karel MALÝ a Jakub TĚSNOHLÍDEK. Středověká úpravna rud u Koječína na Českomoravské vrchovině. K poznání technologií produkce stříbra ve státě posledních Přemyslovců. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 635-667. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2019-1-2.
 26. HRUBÝ, Petr, Kryštof DERNER a Markéta SKOŘEPOVÁ. Středověké hornické komunity v období Přemyslovců. Český časopis historický. AV ČR, Historický ústav, 2019, roč. 117, č. 4, s. 873-905. ISSN 0862-6111.
 27. HRUBÝ, Petr, Martin KOŠŤÁL, Michal VÁGNER a Jiří UNGER. Virtuelle Vergangenheit: Abenteuerspiele und Archäologie. Archäologie in Deutschland. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2019, roč. 2019, č. 6, s. 38-39. ISSN 0176-8522.
 28. 2018

 29. HRUBÝ, Petr, Karel MALÝ a Silvio BOCK. Die Münze im Franziskanerkloster zu Annaberg – Erste archäometallurgische Ergebnisse (Mincovna ve františkánském klášteře v Annabergu – První výsledky archeometalurgického studia), ArchaeoMontan 2018, Arbeits- u. Forschungsberichte der sächsischen Bodendenkmalpflege Beiheft 32. Dresden, s. 269–278. knižní. Dresden: Landesamt für Archäologie Sachsen, 2018. s. 167-176. ISSN 0138-4546.
 30. HRUBÝ, Petr, Kryštof DERNER, Ondřej MALINA a Josef VEČEŘA. Hornické revíry ve srovnávacím pohledu. In 50. mezinárodní konference archeologie středověku, Valtice 17.–21. 9. 2018. 2018.
 31. HRUBÝ, Petr, Peter MILO, Matěj KMOŠEK, Martin KOŠŤÁL a Karel MALÝ. Metalurgická infrastruktura středověkého důlního centra Buchberg na Českomoravské vrchovině: k poznání produkce stříbra ve státě posledních Přemyslovců. 2018.
 32. HRUBÝ, Petr. Středověká těžba stříbronosných rud ve 13. a 14. století na českém území - Mittelalterlicher Bergbau der silberhaltigen Erze im 13. und 14. Jahrhundert auf böhmischem Gebiet. In Derner, Kryštof. Středověké hornictví a hutnictví na Přísečnicku ve středním Krušnohoří - Mittelalterlicher Bergbau und Hüttenwesen in der Region Preßnitz im mittleren Erzgebirge. Regina Smolnik, Hrsg. Dresden: Landesamt für Achäologie Sachsen, 2018. s. 31-45. Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie Sachsen, Band 68. ISBN 978-3-943770-40-7.
 33. 2017

 34. HRUBÝ, Petr a Pavel STANĚK. Archeologie a městečko v krajině. In Projekt Proměny krajiny Bítešska. 2017.
 35. TĚSNOHLÍDEK, Jakub, Petr DUFFEK, Šimon KOCHAN, Petr HRUBÝ a Martina MARŠÍČKOVÁ. Detektorový průzkum zázemí tvrze v Ústrašíně. Vlastivědný sborník Pelhřimovska. 2017, roč. 23, 23/2017, s. 7-14.
 36. HRUBÝ, Petr a Tomáš SOMER. Havlíčkův Brod: diskuse o založení města, jeho zakladateli a o stříbrné rudě. In Odborná konference Forum Urbes Medii Aevi XVI. 2017.
 37. HRUBÝ, Petr. High Medieval economic and ecologic frontiers: a geoarchaeological review of land-use dynamics in the central European uplands. 2017.
 38. HRUBÝ, Petr a Kateřina MAŠLOVÁ. Nové poznatky k historické exploataci zlata na Vodňansku. Acta rerum naturalium. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava, ARCHAIA Brno, 2017, roč. 21, -, s. 48-64. ISSN 2336-7113.
 39. HRUBÝ, Petr. Nové průzkumy středověké montánní krajiny na Českomoravské vrchovině. Acta rerum naturalium. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzeum Vysočiny Třebíč, ARCHAIA Brno, 2017, roč. 21, -, s. 22-38. ISSN 2336-7113.
 40. HRUBÝ, Petr a Kryštof DERNER. Otázka zemědělství a potravinářské produkce středověkých hornických komunit. In 49. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku, Nitra 2017. 2017.
 41. KAPUSTA, Jaroslav, Zdeněk DOLNÍČEK, Petr HRUBÝ a Karel MALÝ. Strusky po tavbě polymetalických rud z lokality Jihlava U mlékárny. Archaeologia technica. Brno: Technické muzeum Brno, 2017, roč. 28, č. 1, s. 28-35. ISSN 1805-7241.
 42. HRUBÝ, Petr. Středověká exploatace zlata v českém masivu pohledem archeologie. In Mezinárodní den archeologie. 2017.
 43. HRUBÝ, Petr. Středověká krajina a středověký člověk: případ Vysočina. In Projekt Science café, Jihlava. 2017.
 44. HRUBÝ, Petr. Středověká montánní krajina na Českomoravské vrchovině. In International Conference ArchaeoMontan 2018. 2017.
 45. 2016

 46. HRUBÝ, Petr, Karel MALÝ a Peter MILO. Archeometalurgie a geofyzika středověkých areálů zaměřených na produkci drahých kovů. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 41, č. 2, s. 391-413. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2016-2-20.
 47. BAJER, Aleš, Richard BÍŠKO, Miroslav DEJMAL, Petr HRUBÝ, Karel MALÝ, Jana MAZÁČKOVÁ, Barbora MACHOVÁ, Peter MILO, Miroslav PLAČEK, Klára ŠABATOVÁ, Jakub TĚSNOHLÍDEK, David ZIMOLA, Alena ŽAHOURKOVÁ a Petr HEJHAL. Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava, 2016. 247 s. ISBN 978-80-86382-52-4.
 48. BAJER, Aleš, Petr HRUBÝ, Karel MALÝ, Miroslav DEJMAL, Jana MAZÁČKOVÁ, Klára ŠABATOVÁ, Kateřina TĚSNOHLÍDKOVÁ, Lenka LISÁ, Barbora MACHOVÁ, Peter MILO, Jan PETŘÍK, Miroslav PLAČEK, Michal RYBNÍČEK, Michal VÁGNER a David ZIMOLA. Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku. 2016.
 49. HRUBÝ, Petr. Infrastruktur und Technologien der Silberproduktion des 13. Jahrhunderts im böhmisch-mährischen Mittelgebirge (Tschechien). Paderborn: Deutsche Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit, 2016. s. 183-200, 17 s. ISSN 1619-1439.
 50. HRUBÝ, Petr, Kryštof DERNER a Matthias SCHUBERT. Mittelalterliche Silberproduktion im wettinischen und přemyslidischen Regierungsraum: neue archäologische Untersuchungen. In Deutsches Bergbaumuseum Bochum. Der Anschnitt 6/2016, 216-241. Bochum: Deutsches Bergbaumuseum Bochum, 2016. s. 216-241. ISSN 0003-5238.
 51. HRUBÝ, Petr, Matthias SCHUBERT, Matthias BERTUCH, Christoph HERBIG a Karel MALÝ. Schlegelschall und Rauch, Neue Erkentnisse aus Freibergs Oberstadt. In Regina Smolnik, Hrsg. Regina Smolnik (Hrsg.): Ausgrabungen in Sachsen 5, Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 31, 386-406. 2016. vyd. Dresden: Landesamt für Archäologie, 2016. s. 386-406. ISBN 978-3-943770-26-1.
 52. ČERVENÁ, Kateřina a Petr HRUBÝ. Sídliště z mladší a pozdní doby halštatské u Lažínek (kraj Vysočina). Studia Archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 71-112. ISSN 1805-918X. doi:10.5817/SAB2016-1-4.
 53. 2014

 54. HRUBÝ, Petr, Petr HEJHAL, Karel MALÝ, Petr KOČÁR a Libor PETR. Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku. Archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv. Vydání první. Brno: Muni Press, 2014. 264 s. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis Facultas Philosophica. Spisy Masarykovy univerzity v Brně Filozofická fakulta. Číslo 422. ISBN 978-80-210-7126-1.
 55. HRUBÝ, Petr, Petr HEJHAL, Karel MALÝ, Petr KOČÁR a Libor PETR. Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku. Archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 264 s. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis Facultas Philosophica. Spisy Masarykovy univerzity v Brně Filozofická fakulta. Číslo 422. ISBN 978-80-210-7126-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 9. 2023 22:14