Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. PAPCUNOVÁ, Viera, Jarmila HUDÁKOVÁ a Michal LEVICKÝ. Capital Expenditures of Local Self-Governments in Crisis. In Klímová, V. - Žítek, V. XXV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 281-288. ISBN 978-80-280-0068-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P280-0068-2022-34.
 2. PAPCUNOVÁ, Viera, Michal LEVICKÝ a Jarmila HUDÁKOVÁ. Changes in Sectoral Employment in the Regions of Slovakia under the Impact of the Covid-19 Pandemic. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Hradec Králové: Civitas per Populi, 2022, roč. 2022, č. 2, s. 1-15. ISSN 1805-3246.
 3. TEJ, Juraj, Roman VAVREK a Viera PAPCUNOVÁ. Sharing Economy in Terms of Accommodation and Catering Services (Case Study). In Klímová, V. - Žítek, V. XXV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 329-335. ISBN 978-80-280-0068-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P280-0068-2022-40.
 4. 2021

 5. TEJ, Juraj, Roman VAVREK a Viera PAPCUNOVÁ. Activities and Barriers to Cooperation in the Territory of Border Regions of Poland and Slovakia. In Ardielli, E. - Molnárová, E. Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland. Support for Sustainable Development. 1. vyd. Ostrava: VŠB Technical University of Ostrava, 2021. s. 244-250. ISBN 978-80-248-4526-5.
 6. HORNYÁK GREGÁŇOVÁ, Radomíra, Roman VAVREK a Viera PAPCUNOVÁ. Benchmarking and its use in financial analysis of local self-government. International Journal of Process Management and Benchmarking. Switzerland, 2021, roč. 11, č. 5, s. 601-619. ISSN 1460-6739. doi:10.1504/IJPMB.2021.117334.
 7. ÁGH, Peter, Roman VAVREK, Marek DVOŘÁK a Viera PAPCUNOVÁ. Economic Evaluation of the Management of Municipal Firms at the Level of Rural Local Self-Governments (Case Study). Economies. BASEL: MDPI, 2021, roč. 9, č. 3, s. 1-17. ISSN 2227-7099. doi:10.3390/economies9030130.
 8. PAPCUNOVÁ, Viera a Jarmila HUDÁKOVÁ. European Parliament Elections as a Part of European Civic Participation (Case Study). In Bílý, Jiří a kolektív. Evropská unie - názory a vize. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú, 2021. s. 74-80. 1. ISBN 978-80-7556-095-7.
 9. TEJ, Juraj, Roman VAVREK a Viera PAPCUNOVÁ. Innovations in the Field of Inter - municipal Cooperation. In Klímová, V. - Žítek, V. XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 455-463. ISBN 978-80-210-9896-1.
 10. ŽÁRSKA, Elena a Viera PAPCUNOVÁ. Komunálna politika. 2. - prepracované vydanie. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave: Vydavateľstvo Ekonóm, 2021. 182 s. 1. ISBN 978-80-225-4927-1.
 11. VAVREK, Roman, Jiří BEČICA, Viera PAPCUNOVÁ, Petra GUNDOVA a Jana MITRIKOVA. Number of Financial Indicators as a Factor of Multi-Criteria Analysis via the TOPSIS Technique: A Municipal Case Study. ALGORITHMS. SWITZERLAND: MDPI, ST ALBAN-ANLAGE 66, CH-4052 BASEL, 2021, roč. 14, č. 2, s. 1-16. ISSN 1999-4893. doi:10.3390/a14020064.
 12. PAPCUNOVÁ, Viera, Roman VAVREK a Marek DVORAK. Role of Public Entities in Suitable Provision of Public Services: Case Study from Slovakia. Administrative Sciences. BASEL: MDPI, 2021, roč. 11, č. 4, s. 1-18. ISSN 2076-3387. doi:10.3390/admsci11040143.
 13. PAPCUNOVÁ, Viera, Dominika ONDRUŠOVÁ a Jarmila HUDÁKOVÁ. Storytelling as a part of destination marketing in the Trenčín region. In Klímová, V. - Žítek, V. XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 286-293. ISBN 978-80-210-9896-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9896-2021-58.
 14. PAPCUNOVÁ, Viera a Jarmila HUDÁKOVÁ. The role of the state in financing of local self-government in the Slovak Republic. In Vaňková Ivana. Public Economics and Administration 2021. 1. vyd. Ostrava: VŠB Technical University of Ostrava, 2021. s. 329-338. ISBN 978-80-248-4581-4.
 15. 2020

 16. BERESECKÁ, Janka a Viera PAPCUNOVÁ. Cooperation between Municipalities and the Private Sector in the Field of Tourism. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. Pardubice, 2020, roč. 28, č. 4, s. 1-10. ISSN 1211-555X. doi:10.46585/sp28041074.
 17. VAVREK, Roman, Viera PAPCUNOVÁ a Juraj TEJ. Evaluation of Financial Management of Towns in relation to Political Cycles using CV-TOPSIS. Lex localis - journal of local self-government. Maribor: INST LOCAL SELF-GOVERNMENT MARIBOR, 2020, roč. 18, č. 2, s. 231-252. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/18.2.231-252(2020).
 18. PAPCUNOVÁ, Viera a Jarmila HUDÁKOVÁ. Referendum as one of the possibilities of inhabitant´s participation in public affairs after 1989 (case study). In Valeš, L. a kol. Transformace veřejné správy ve vybraných zemích střední Evropy. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. s. 91-99. ISBN 978-80-7556-068-1.
 19. PAPCUNOVÁ, Viera a Jarmila HUDÁKOVÁ. Regional Libraries as Part of Cultures Services at Regional Level. In Klímová, V. - Žítek, V. 23. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia o regionálních vědách,. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 454-461. ISBN 978-80-210-9610-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-58.
 20. VAVREK, Roman, Viera PAPCUNOVÁ a Juraj TEJ. Where Are the Current Expenditures of Municipalities Going? Comparative Study. In Ardielli, E. DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION OF BORDER AREAS OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND: SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, RASPO 2020. 1. vyd. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2020. s. 245-253. ISBN 978-80-248-4413-8.
 21. 2019

 22. PAPCUNOVÁ, Viera a Daniela VÖRÖŠOVÁ. Cooperation of firms and secondary vocational schools in the area of entrepreneurial - economic skills (case study). In Madzík Peter. the Poprad Economic and Management Forum 2019. Ružomberok: Catholic University Ružomberok, 2019. s. 190-199. ISBN 978-80-561-0671-6.
 23. HORNYÁK GREGÁŇOVÁ, Radomíra, Viera PAPCUNOVÁ a Dana ORSZÁGHOVÁ. Evaluation of Incomes From Entrepreneurship with Property of Regional Self-Government (Case Study of Slovak Republic). In Dr. Illés, Bálint Csaba. ICoM 2019 9th International Conference on Management "People, Planet and Profit: Sustainable business and society. Gödöllő: Szent István University, 2019. s. 99-105. ISBN 978-963-269-881-6. doi:10.17626/dBEM.ICoM.P01.2019.
 24. PAPCUNOVÁ, Viera a Jarmila HUDÁKOVÁ. Changes in local tax systems at local self - government level after 1989 in the Slovak Republic. In Dušek, J. a kol. Kauzalita rozvoje obcí a regionů z pohledu integračních procesů, daňové politiky a cestovního ruchu. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. s. 26-34. 1.vydanie. ISBN 978-80-7556-050-6.
 25. 2018

 26. PAPCUNOVÁ, Viera, Dana ORSZÁGHOVÁ a Radomíra HORNYÁK GREGÁŇOVÁ. Evaluation of Tax Incomes of Municipalities in Conditions of the Slovak and Czech Republics. Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis. 2018, roč.21, č. 2, s. 1-12. ISSN 2336-4297. doi:10.1515/acta-2018-0003.
 27. ORSZÁGHOVÁ, Dana, Viera PAPCUNOVÁ a Radomíra HORNYÁK GREGÁŇOVÁ. Quantitative tools of municipal financial resources assessment in the Slovak Republic. Mathematics in Education, Research and Applications (MERAA). Nitra, 2018, roč.4, č. 2, s. 88-95. ISSN 2453-6881.
 28. 2016

 29. TEJ, Juraj, Viera PAPCUNOVÁ a Eva BALÁŽOVÁ. Výnos z dane z nehnuteľností na úrovni veľkostnej štruktúry miestnej samosprávy ako dôsledok fiškálnej decentralizácie. Exclusive journal: economy and society and environment. Prešov, 2016, roč.4, č. 3, s. 199-206. ISSN 1339-0260.
 30. 2014

 31. BELAJOVÁ, Anna, Ivana GECÍKOVÁ a Viera PAPCUNOVÁ. Kvalita samosprávneho manažmentu na miestnej úrovni. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014. 220 s. ISBN 978-80-8168-117-2.
 32. BALÁŽOVÁ, Eva a Viera PAPCUNOVÁ. Plán kapitálových investícií. In Kolektív autorov. Finančný manažment v samospráve. Košice, 2014. s. 137-216. ISBN 978-80-971582-0-0.
 33. GECÍKOVÁ, Ivana, Viera PAPCUNOVÁ a Anna BELAJOVÁ. The quality measurement of management in local self-government in the Slovak Republic. Economic Annals-XXI. 2014, roč. 9-10, č. 1, s. 38-41. ISSN 1728-6220.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 8. 2022 00:36