Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KUNC, Josef, Petr ŠAŠINKA, Soňa RASZKOVÁ, Petr TONEV, Markéta NOVOTNÁ, Zdeněk DVOŘÁK a Aneta KRAJÍČKOVÁ. Meziobecní spolupráce (nejen) v Brněnské metropolitní oblasti I. 2021.
 2. KUNC, Josef, Petr ŠAŠINKA, Soňa RASZKOVÁ, Petr TONEV, Zdeněk DVOŘÁK, Markéta NOVOTNÁ a Aneta KRAJÍČKOVÁ. Meziobecní spolupráce (nejen) v Brněnské metropolitní oblasti II. 2021.
 3. KUNC, Josef, Petr TONEV, Markéta NOVOTNÁ, Petr ŠAŠINKA, Zdeněk DVOŘÁK, Soňa RASZKOVÁ a Aneta KRAJÍČKOVÁ. Size matters: Development and cooperation of municipalities in the Brno metropolitan area (Czech Republic). Geografia Cassoviensis. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, roč. 15, č. 2, s. 204-217. ISSN 1337-6748. doi:10.33542/GC2021-2-06.
 4. 2020

 5. KUNC, Josef, Markéta NOVOTNÁ, Petr ŠAŠINKA a Zdeněk DVOŘÁK. Meziobecní metropolitní spolupráce v českém prostředí: utopie či realita? In Výroční konference České geografické společnosti: Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů. 2020.
 6. KUNC, Josef, Petr ŠAŠINKA, Petr TONEV, Zdeněk DVOŘÁK, Soňa RASZKOVÁ, Markéta NOVOTNÁ, Markéta CHALOUPKOVÁ a František KUBEŠ. Možnosti metropolitní meziobecní spolupráce a její institucionalizace: příklad Brněnské metropolitní oblasti. Urbanismus a územní rozvoj. Ústav územního rozvoje, 2020, XXIII, č. 6, s. 23-30. ISSN 1212-0855.
 7. 2019

 8. ŠAŠINKA, Petr, Josef KUNC, Bohumil FRANTÁL a Zdeněk DVOŘÁK. Cooperation differs. Intentions of municipalities towards metropolitan cooperation in post-socialist space – Brno, Czech Republic. European Planning Studies. United Kingdom: Taylor & Francis, 2019, roč. 27, č. 4, s. 818-840. ISSN 0965-4313. doi:10.1080/09654313.2019.1569597.
 9. 2018

 10. ŠAŠINKA, Petr. Metropolitan cooperation development in Brno metropolitan area (BMA) through ITI instrument. In Czech Perspective on Territorial Dimension of Cohesion Policy and European Territorial Cooperation after 2020. 2018.
 11. 2017

 12. TONEV, Petr, Zdeněk DVOŘÁK, Petr ŠAŠINKA, Josef KUNC, Markéta CHALOUPKOVÁ a Zdeněk ŠILHAN. Different approaches to defining metropolitan areas (Case study: cities of Brno and Ostrava, Czech Republic). Geographia Technica. Cluj: CLUJ UNIVERSITY PRESS, 2017, roč. 12, č. 1, s. 108-120. ISSN 1842-5135. doi:10.21163/GT_2017.121.11.
 13. TÓTHOVÁ, Dominika, Vilém PAŘIL a Petr ŠAŠINKA. Připravované infrastrukturní projekty v Brně a Brněnské metropolitní oblasti v kontextu strategického plánování. 2017.
 14. KUNC, Josef, Zdeněk DVOŘÁK, Markéta CHALOUPKOVÁ, Zdeněk ŠILHAN, Petr ŠAŠINKA, Petr TONEV a Jaroslav MARYÁŠ. Teenageři v brněnských nákupních centrech: výsledky hlubších řízených rozhovorů nákupního chování. In Klímová, V., Žítek, V. XX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 574-581. ISBN 978-80-210-8586-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-74.
 15. VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL, Petr TONEV, Petr ŠAŠINKA a Josef KUNC. The Metropolisation Processes - A Case of Central Europe and the Czech Republic. Prague Economic Papers. Praha: University of Economics, 2017, roč. 26, č. 5, s. 505-522. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.624.
 16. 2016

 17. ŠAŠINKA, Petr. Metropolitní dohoda jako východisko pro koordinaci rozvoje Brněnské metropolitní oblasti. In Klímová, V., Žítek, V. XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 185-190. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-22.
 18. 2015

 19. PAŘIL, Vilém, Josef KUNC, Petr ŠAŠINKA, Petr TONEV a Milan VITURKA. Agglomeration effects of the Brno city (Czech Republic), as exemplified by the population labour mobility. Geographia Technica. Cluj: CLUJ UNIVERSITY PRESS, 2015, (10) 2015, č. 1, s. 66-76. ISSN 1842-5135.
 20. DVOŘÁK, Zdeněk a Petr ŠAŠINKA. Možnosti vymezování metropolitních oblastí na příkladu Brna a Ostravy. In XX. česko-slovenský geografický akademický seminář: Proměny prostorových struktur kulturní krajiny. 2015.
 21. KUNC, Josef, Zdeněk DVOŘÁK a Petr ŠAŠINKA. Nákupní centra v urbánním prostředí České republiky a Slovenska: jak daleko je k nasycení trhu? In Maloobchod a nákupné správanie spotrebitel'ov. 2015.
 22. ŠAŠINKA, Petr, Zdeněk DVOŘÁK a Petr TONEV. Programové období EU 2014-2020 jako katalyzátor prostorových analýz metropolitních oblastí (na příkladu Brněnské metropolitní oblasti). In Kulla, M., Novotný, L. Zborník abstraktov zo 7. medzinárodného geografického kolokvia. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. s. 35-36. ISBN 978-80-8152-319-9.
 23. VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Vilém PAŘIL a Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. další spoluautoři: Labounková Vladimíra, Šich Pavel. Brno: ESF MU, 2015. 218 s.
 24. 2014

 25. ŠAŠINKA, Petr. Brno metropolitan area in the context of strategic planning with an emphasis on ITI tool. In Seminar on cities and metropolitan areas in region Centrope. 2014.
 26. ŠAŠINKA, Petr a Jan ZVARA. Institutionalization of metropolitan areas as possible solution of agglomeration externalities in the context of urbanization development in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, roč. 62, č. 6, s. 1451-1463. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201462061451.
 27. ŠAŠINKA, Petr. Několik úvodních poznámek k problematice institucionalizace metropolitních oblastí v kontextu vývoje urbanizace v České republice. In V. Klímová, V. Žítek. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 677-682. ISBN 978-80-210-6840-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-87.
 28. ŠAŠINKA, Petr a Jan ZVARA. Specifika vývoje urbanizace v ČR v kontextu utváření funkčních regionů (s důrazem na situaci v brněnské metropolitní oblasti). In Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 211-219. ISBN 978-80-7435-368-0.
 29. ZVARA, Jan, Petr HUDEČEK a Petr ŠAŠINKA. STUDENTI A VYSOKÉ ŠKOLY JAKO SOUČÁST ROZVOJE MĚSTA. European Union Knowledge Economy Review. 2014, roč. 2014, č. 1, s. 12-23. ISSN 1339-2786.
 30. 2013

 31. ŠAŠINKA, Petr. Proměny českého obecního zřízení na přelomu 20. a 21. století ve světle vzniku a zániku obcí. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2013. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 299-310. ISBN 978-80-7375-884-4.
 32. ZVARA, Jan, Petr ŠAŠINKA, Jakub RYBÁŘ a Petr HUDEČEK. Universities as an actor of regional development. In Klímová V., Zítek V. 16th international colloquium on regional sciences. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomická fakulta, 2013. s. 127-139. ISBN 978-80-210-6257-3.
 33. ZVARA, Jan, Petr ŠAŠINKA, Petr HUDEČEK a Jakub RYBÁŘ. Vysoké školy jako aktér regionálního rozvoje. In 16TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON REGIONAL SCIENCES. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 127-139. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-15.
 34. 2012

 35. ŠAŠINKA, Petr a Jan ZVARA. Analýza změn počtu obyvatel v brněnské metropolitní oblasti. In Ing. Viktorie Klímová, Ph.D., Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. XV. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 173-180. ISBN 978-80-210-5875-0.
 36. ŠAŠINKA, Petr. Proměny osídlení na českém území ve 2. polovině 20. století v kontextu zásadních společenskopolitických událostí (s důrazem na vývoj obecního zřízení). Historická geografie. Praha: Historický ústav, 2012, roč. 38, č. 2, s. 299-333. ISSN 0323-0988.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 5. 2022 04:18