Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. VYMAZALOVÁ, Lucie. Rehabilitace a fyzioterapie. In Sesterský kurz srdečního selhání. 2019.
 2. VYMAZALOVÁ, Lucie a M. ČERNÁ. Rehabilitace u srdečního selhání. In Sesterský kurz srdečního selhání. 2019.
 3. 2017

 4. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a G. CORNÉLISSEN. 24hodinový profil krevního tlaku po kombinovaném tréninku pacientů s ischemickou chorobou srdeční. In XXV. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2017.
 5. 2016

 6. VYMAZALOVÁ, Lucie a Leona MÍFKOVÁ. 4.1.10 FYZIO/10 - Kardiovaskulární rehabilitace. Standardy léčebných postupů a kvalita ve zdravotní péči online (eds. FORÝTKOVÁ, L., A. BOUREK, J. SIEGELOVÁ). 2016. ISSN 2336-4580.
 7. 2015

 8. VYMAZALOVÁ, Lucie, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK a Lenka ŠPINAROVÁ. Hospitalizační kardiovaskulární rehabilitace ve FN u sv. Anny. In VI.DNY FYZIOTERAPIE – ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA. 2015.
 9. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a G. CORNÉLISSEN. Kardiovaskulární trénink a variabilita krevního tlaku pacientů po infarktu myokardu. In XXIII. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2015.
 10. VYMAZALOVÁ, Lucie, J. KREJČÍ, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK a L. ŠPINAROVÁ. Nové trendy v hospitalizační kardiovaskulární rehabilitaci ve FN u sv. Anny. In XXIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2015.
 11. 2014

 12. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Několikaletý účinek kardiovaskulární rehabilitace u pacientů po infarktu myokardu. In XXI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, 23. - 24. května 2014, Luhačovice. 2014. ISBN 978-80-87450-10-9.
 13. VYMAZALOVÁ, Lucie, Veronika MRKVICOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Lucie NAGYOVÁ, L. ŠPINAROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Nízkofrekvenční elektrická stimulace (NFES) u pacientů s chronickým srdečním selháním (CHSS). In XXII. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2014.
 14. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Účinnost III. fáze kardiovaskulární rehabilitace u pacientů po infarktu myokardu. In XXII. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2014.
 15. 2013

 16. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a G. CORNÉLISSEN. Kardiovaskulární trénink a variabilita krevního tlaku pacientů po infarktu myokardu. In XXI. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2013.
 17. 2012

 18. MÍFKOVÁ, Leona, F. VÁRNAY, Jaroslava POCHMONOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Význam spiroergometrického vyšetření v rehabilitaci kardiaků. In XX. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2012.
 19. 2011

 20. MÍFKOVÁ, Leona, F. VÁRNAY, Jaroslava POCHMONOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Význam poměru respirační výměny pro hodnocení vo2peak při spiroergometrickém vyšetření u mužů a žen s ichs. In XIX. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2011.
 21. 2010

 22. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK a Bohumil FIŠER. Cardiopulmonary exercise training in patients with ischemic heart disease: systolic function and quality of life. 2010. ISSN 1741-8267.
 23. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Alena HAVELKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří VÍTOVEC a Petr DOBŠÁK. Rehabilitační program u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční: ovlivnění kvality života v závislosti na velikosti ejekční frakce. In XVIII. sjezd české kardiologické společnosti. 2010. ISSN 0010-8650.
 24. PALANOVÁ, Petra, Veronika MRKVICOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitační programy a jejich srovnávání v průběhu hemodialýzy u pacientů v terminálním stádiu chronické renální insuficience. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2010. s. 137-146. ISBN 978-80-7435-076-4.
 25. MRKVICOVÁ, Veronika, Petra PALANOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Ucelená rehabilitace pacientů po arteroplastice kolenního kloubu u žen. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2010. s. 130-136. ISBN 978-80-7435-076-4.
 26. 2008

 27. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. KVALITA ŽIVOTA PO KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACI U CHRONICKÉ ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec Králové, 2008. s. 85-91. 858. ISBN 978-80-7041-994-6.
 28. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Pavel VANK, Pavel HOMOLKA, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Metodické postupy spiroergometrického vyšetření v rehabilitaci kardiaků. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 42. ISBN 978-80-7392-046-3.
 29. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. QUALITY OF LIFE AFTER CARDIOVASCULAR REHABILITATION IN CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 4, s. 73-80. ISSN 1211-3395.
 30. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. QUALITY OF LIFE AFTER CARDIOVASCULAR REHABILITATION IN CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 279-287. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 31. CHLUDILOVÁ, Veronika, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Michal POHANKA, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Změny transportního systému kyslíku vlivem kombinovaného tréninku u mužů s akutní a chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XV.sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny - Luhačovice. 2008. ISBN 978-80-254-1238-1.
 32. 2007

 33. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ - VYMAZALOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Dvanáctidenní aerobní trénink u mužů po koronárním bypassu (CABG): Vliv na aerobní kapacitu a maximální výkon. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing Ltd., 2007, roč. 49, 3/2007, s. 98-98, 2 s. ISSN 0010-8650.
 34. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Dvanáctitýdenní aerobní trénink u mužů po aorto-koronárním bypasu (CABG): vliv na aerobní kapacitu a maximální výkon. In XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. Konstantinovy Lázně: ČKS, 2007. s. 29-29.
 35. SVAČINOVÁ, Hana, Leona MÍFKOVÁ, B. ROSENBERGOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Kombinovaný trénink a tělesná zdatnost u diabetiků 2. typu s ischemickou chorobou srdeční. vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2007, roč. 53/2007, č. 9, s. P40-P41, 2 s. ISSN 0042-773X.
 36. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ -VYMAZALOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Rehabilitační program u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční: Ovlivnění kvality života v závislosti na velikosti ejekční frakce. In XIV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2007. s. 31-32. XIV. sjezd, 1. ISBN 978-80-239-8744-7.
 37. FRANTISOVÁ, Michaela, Veronika CHLUDILOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ - VYMAZALOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Farag Hassan ANBAIS, Hana SVAČINOVÁ, Bohumil FIŠER, Lenka DRLÍKOVÁ, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Srovnání intervalového tréninku s posilováním s intervalovým tréninkem bez posilování: vývoj hemodynamických parametrů. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing Ltd., 2007, roč. 49, č. 3, s. 96-97. ISSN 0010-8650.
 38. FRANTISOVÁ, Michaela, Veronika CHLUDILOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Farag Hassan ANBAIS, Hana SVAČINOVÁ, Bohumil FIŠER, Lenka DRLÍKOVÁ, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Srovnání intervalového tréninku s posilováním s intervalovým tréninkem bez posilování: vývoj hemodynamických parametrů. In XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. Konstantinovy Lázně: ČKS, 2007. s. 25-26, 1 s.
 39. FRANTISOVÁ, Michaela, Veronika CHLUDILOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Srovnání intervalového tréninku s posilováním s intervalovým tréninkem bez posilování: vývoj parametrů transportního systému. In XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. Konstantinovy Lázně: ČKS, 2007. s. 27-27.
 40. FRANTISOVÁ, Michaela, Veronika CHLUDILOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ - VYMAZALOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Srovnání intervalového tréninku s posilováním s intervalovým tréninkem bez posilování: Vývoj parametrů transportního systému. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing Ltd., 2007, roč. 49, 3/2007, s. 97. ISSN 0010-8650.
 41. FRANTISOVÁ, Michaela, Veronika CHLUDILOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ - VYMAZALOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Srovnání intervalového tréninku s posilováním s intervalovým tréninkem bez posilování: Vývoj parametrů transportního systému a hemodynamiky. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing Ltd., 2007, roč. 49/2007, 4/2007, s. 24. ISSN 0010-8650.
 42. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ - VYMAZALOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Vliv dvanáctitýdenního ambulantního řízeného programu s kombinovanou zátěží na aerobní kapacitu a maximální výkon u mužů po CABG. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing Ltd., 2007, roč. 49, 3/2007, s. 98-99. ISSN 0010-8650.
 43. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Abdul Karim AL-FADHLI, Hana SVAČINOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michal POHANKA, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Vliv dvanáctitýdenního ambulantního řízeného programu s kombinovanou zátěží na aerobní kapacitu a maximální výkon u mužů po CABG. In XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. Konstantinovy Lázně: ČKS, 2007. s. 28-28.
 44. 2006

 45. SIEGELOVÁ, Jarmila, Miroslav NOVÁK, Pavel VANK, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, L. WOLF, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jiří VÍTOVEC. Biventricular stimulation in female patients with chronic heart failure: evaluation of functional parameters after 3 months. Reproduction Nutrition Development. 2006, roč. 46, č. 6, s. 335-336. ISSN 1297-9708.
 46. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Pavla BALCÁRKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, J.C. EICHER a J.E. WOLF. Improvement of regional blood supply by electrical stimulation of strength muscles in patients with end-stage congestive heart failure. Reprouction Nutrition Development. 2006, roč. 46, č. 6, s. 327-327. ISSN 1297-9708.
 47. MÍFKOVÁ, Leona, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Roman PANOVSKÝ, Jaroslav MELUZÍN a Jiří VÍTOVEC. Intervalový a kontinuální trénink v kardiovaskulární rehabilitaci. Vnitřní lékařství. ČR: Česká lékařská společnost, 2006, roč. 52, č. 1, s. 44-50. ISSN 0042-773X.
 48. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Intervalový a kontinuální trénink v rámci kardiovaskulární rehabilitace u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. K94-K94, 1 s. ISSN 010-8650.
 49. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Kardiovaskulární rehabilitace: srovnání intervalového a kontinuálního tréninku. In XIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2006. s. 29-29. ISBN 80-239-6582-4.
 50. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, František VÁRNAY, Pavel HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Kombinovaný trénink u žen s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Cor et vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. K92-K93, 2 s. ISSN 0010-8650.
 51. CHLUDILOVÁ, Veronika, Petr DOBŠÁK, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Nízkofrekvenční elektrická stimulace kosterního svalstva u chronického srdečního selhání: vliv na hemodynamické parametry a kvalitu života. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 124-128. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 52. CHLUDILOVÁ, Veronika, Hana SVAČINOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS a Jarmila SIEGELOVÁ. Osmitýdenní rehabilitační program u žen s ICHS:kombinovaný trénink. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 120-123. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 53. VANK, Pavel, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jana NEČASOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Martina TARASOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitace kardiaků: aerobní trénink kombinovaný s prvky silového cvičení u nemocných se srdečním selháním. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 182-185. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 54. MOHSIN, Kaid Ali Hashim, Lucie KOŽANTOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Abdulkarim AL-FADLI, Lumír KONEČNÝ, Jaroslava POCHMONOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Vyšetření izometrickou zátěží u dětské mozkové obrny. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 140-144. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 55. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Leona MÍFKOVÁ, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Zásadní úloha individuální aerobní tělesné aktivity u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. K94-K95, 2 s. ISSN 010-8650.
 56. 2005

 57. SIEGELOVÁ, Jarmila, Miroslav NOVÁK, Pavel VANK, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, J.E. WOLF, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jiří VÍTOVEC. Biventricular stimulation in female patients with chronic heart failure: Evaluation of functional parameters after 3 months. In Actes du colloque. Rennes: congres de la Sociéte de Physiologie, 2005. s. 41-41.
 58. MÍFKOVÁ, Leona, Miroslav NOVÁK, Pavel VANK, Jiří JANČÍK, J. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Bivertikulární stimulace u pacientek s chronickým srdečním selháním:vývoj funkčních ukazatelů po třech měsících. Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd., 2005, roč. 47, č. 4, s. 71-71. ISSN 0010-8650.
 59. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Comparison of controlled and uncontrolled aerobic physical training of patients with chronic coronary heart disease. Kardiológia - Cardiology. Bratislava: Slovenská kardiologická spolonočnost, 2005, roč. 14/2005, č. 3, s. K/C 102, 1 s. ISSN 1336-2429.
 60. SIEGELOVÁ, Jarmila, Miroslav NOVÁK, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Jiří DUŠEK, Zdeněk PLACHETA, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jiří VÍTOVEC a J.E. WOLF. Development of functional parameters in patients with heart failure after three months of biventricular stimulation. In The Long-term approach in cardiovascular prevention and rehabilitation. Abstract book. Leuven, Belgie: European Society of Cardiology, 2005. s. 140-140.
 61. CHLUDILOVÁ, Veronika, Jiří JANČÍK, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Abdulkarim AL-FADLI, Pavel VANK, Jiří VLČEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Dvanáctitýdenní rehabilitační program u nemocných i ICHS: kombinace aerobního a silového tréninku. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2005. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 197-201. UHK. ISBN 80-7041-487-1.
 62. MÍFKOVÁ, Leona, Miroslav NOVÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel VANK, Lucie KOŽANTOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Jiří VÍTOVEC, J.C. EICHER a J.E. WOLF. FEMALE PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE: EVALUATION OF FUNCTIONAL PARAMETERS AFTER 3 MONTHS OF BIVENTRICULAR STIMULATION. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005. s. 14-14. 1. ISBN 80-86607-16-X.
 63. VANK, Pavel, Miroslav NOVOTNÝ, Jarmila SIEGELOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, J.Ch. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Jiří DUŠEK, Zdeněk PLACHETA, Lucie KOŽANTOVÁ, Jiří VÍTOVEC a J.E. WOLF. FUNCTIONAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE AFTER THREE MONTHS OF BIVENTRICULAR STIMULATION. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005. s. 15-15. 1. ISBN 80-86607-16-X.
 64. SVOBODA, Ladislav, Lumír KONEČNÝ, Petr POSPÍŠIL, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Jana OŠMEROVÁ, Martina TARASOVÁ, Pavel VANK, Ivona VOHLÍDALOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Funkční zdatnost pacientů se slerózou multiplex. In XII. sjezd Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). 1. vyd. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2005. s. 25-25. ISBN 80-239-4173-9.
 65. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Roman MIKLÍK, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Changes of the systolic function of the left ventricle evaluated by tissue doppler imaging in patients with chronic coronary artery disease and regular physical activity. European Journal of Echocardiography. 2005, roč. 2005, 6(Abs.Sup), s. S193, 1 s. ISSN 1525-2167.
 66. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Pavla BALCÁRKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, J.C. EICHER a J.E. WOLF. Improvement of regional blood supply by electrical stimulation of strength muscles in patients with end-stage congestive heart failure. In Actes du colloque. Rennes: congres de la Societe de Physiologie, 2005. s. 42-42.
 67. MÍFKOVÁ, Leona, Lucie KOŽANTOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Kombinovaný trénink u pacientů po infarktu myokardu. Med Sport Boh Slov. Praha, 2005, roč. 14, č. 3, s. 115-123. ISSN 1210-5481.
 68. MÍFKOVÁ, Leona, Lucie KOŽANTOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Léčebná rehabilitace pacientů po artroplastice kolenního kloubu: vývoj izometrické síly M. Quadriceps femoris. In XII. sjezd Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). I. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2005. s. 38-39. ISBN 80-239-4173-9.
 69. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK a Jiří VÍTOVEC. Porovnání vlivu osmitýdenního aerobního tréninku a aerobního tréninku kombinovaného se silovými prvky na variabilitu srdeční frekvence. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing, 2005, roč. 47, č. 4, s. 41-41. ISSN 0010-8650.
 70. PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jiří JANČÍK, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona DUNKLEROVÁ, Jiří DUŠEK a Tomáš KÁRA. Praktická cvičení z klinické fyziologie. Brno: MU, 2005. 57 s. 1. ISBN 80-210-36-20-6.
 71. KOŽANTOVÁ, Lucie, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří JANČÍK, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Jiří VÍTOVEC, J.Ch. EICHER a J.E. WOLF. Rehabilitace pacientů s chronickým srdečním selháním: vývoj funkční zdatnosti při aerobním domácím tréninku a tréninku kombinovaném s aerobními a silovými prvky. In Sborník abstrakt. Konstantinovy Lázně. Konstantinovy Lázně.: Konstantinovy Lázně., 2005. s. 28-28.
 72. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, J. EICHER, B. VERGES, Ivona VOHLÍDALOVÁ a J. WOLF. Rehabilitace pomocí nízkofrekvenční elektrostimulace kosterního svalstva u pacientů s chronickým srdečním selháním: změny regionálního krevního průtoku. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing, 2005, roč. 47, č. 4, s. 14-14. ISSN 0010-8650.
 73. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Jiří JANČÍK, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Řízený tréninkový program a nekontrolovaný aerobní trénink nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdenční. Kardiológia - Cardiology. Bratislava: Slovenská kardiologická spoločnosť, 2005, roč. 14/2005, S1, s. 30S-30S, 1 s. ISSN 1336-2429.
 74. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Vladimír KINCL. Srovnání řízeného a nekontrolovaného aerobního tréninku nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdenční. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2005, roč. 47/2005, 4Suppl, s. 78-79. ISSN 0010-8650.
 75. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Vladimír KINCL. Srovnání řízeného a nekontrolovaného aerobního tréninku nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdenční. Kardiologická revue. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2005, roč. 7/2005, č. 2, s. 67-72. ISSN 1212-4540.
 76. MÍFKOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ a J.CH. EICHER. Vliv osmitýdenního ambulantního řízeného rehablitačního programu na svalovu sílu u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Sborník abstrakt. Konstantinovy Lázně. Konstantinovy Lázně: Konstantinovy Lázně, 2005. s. 29-29.
 77. VANK, Pavel, Miroslav NOVÁK, Jiří JANČÍK, J.Ch. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří VÍTOVEC a J.E. WOLF. Vývoj funkčních ukazatelů po třech měsících biventrikulární stimulace u pacientů s chronickým srdčním selháním. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK, 2005. s. 223-226, 5 s. 1. ISBN 80-7041-487-1.
 78. VANK, Pavel, Miroslav NOVÁK, Leona MÍFKOVÁ, Jiří JANČÍK, J. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Vývoj funkčních ukazatelů po třech měsících biventrikulární stimulace u pacientů s chronickým srdečním selháním. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing, 2005, roč. 47, č. 4, s. 118-118. ISSN 0010-8650.
 79. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Jiří VÍTOVEC, J.C. EICHER a J.E. WOLF. Vývoj hemodynamickcýh parametrů po 8-týdenním rehabilitačním programu s kombinovanou zátěží u pacientů s chronickým srdečním selháním. In Sborník abstrakt. Konstantinovy Lázně. Konstantinovy Lázně: Konstantinovy Lázně, 2005. s. 27-27.
 80. NEČASOVÁ, Jana, Lucie KOŽANTOVÁ, Jiří JANČÍK, Leona MÍFKOVÁ, Ladislav SVOBODA, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Pavel VANK, Farag Hassan ANBAIS a Jarmila SIEGELOVÁ. Změny antropometrických ukazatelů u pacientů s chronickým srdečním selháním v průběhu rehabilitačních programů. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK, 2005. s. 212-216. 1,. ISBN 80-7041-487-1.
 81. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Roman MIKLÍK, Jaroslav MELUZÍN, Jiří JANČÍK, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Změny systolické funkce levé komory hodnocené pomocí tkáňového dopplerovského zobrazení u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční a pravidelnou fyzickou aktivitou. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2005, roč. 47, č. 9, s. K160, 1 s. ISSN 0010-8650.
 82. 2004

 83. KOŽANTOVÁ, Lucie, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Petr DOBŠÁK, Pavel VANK, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Eva POSPÍŠILOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Antropometrické vyšetření dětí s dětskou mozkovou obrnou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 200-202. 1. ISBN 80-7041-666-1.
 84. KOŽANTOVÁ, Lucie, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Eva POSPÍŠILOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Antropometrické vyšetření dětí s dětskou mozkovou obrnou. Abstrakt. In XI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2004. s. 75-75. 1. ISBN 80-239-2336-6.
 85. KOŽANTOVÁ, Lucie, Jiří JANČÍK, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Ladislav SVOBODA, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Leona MÍFKOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Domácí trénink u nemocných s chronickým srdečním selháním v rámci druhé fáze programu kardiovaskulární rehabilitace. Abstrakt. Cor et Vasa. Česká republika, Praha: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 6, s. 95-96, 1 s. ISSN 0010-8650.
 86. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, J.C. EICHER, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ a Jiří VÍTOVEC. EFFECT OF COMBINED EXERCISE TRAINING ON HEART RATE VARIABILITY IN CHRONIC HEART FAILURE. In Chronobiology in Medicine Dedicated to The 85 th anniversary of professor Franz Halberg. NCO NZO Brno: LF MU Brno, 2004. s. 117-121. 1. ISBN 80-7013-000-0.
 87. MÍFKOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr DOBŠÁK a Jiří VÍTOVEC. EFFECT OF OUTPATIENT CARDIAC REHABILITATION PROGRAMME IN PATIENTS WITH CHRONIC CORONARY HEART DISEASE ON DEVELOPMENT OF MUSCLE STRENGTH. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 15-15. ISBN 80-86607-14-3.
 88. MÍFKOVÁ, Leona, Petr DOBŠÁK, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Lucie KOŽANTOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, J.E. WOLF a Jarmila SIEGELOVÁ. IMPROVEMENT OF MUSCULAR PERFORMANCE IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE AFTER SOME WEEKS OF LOW-FREQUENCY ELECTRICAL STIMULATION. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2004, roč. 77, 5-6, s. 291-296. ISSN 1211-3395.
 89. MÍFKOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Jaroslav MELUZÍN a Roman PANOVSKÝ. Kombinovaný aerobní trénink s tréninkem se silovými prvky u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční s reziduální ischemií. Cor et Vasa. Česká republika, Praha: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 6, s. 96-96. ISSN 0010-8650.
 90. MÍFKOVÁ, Leona, Petr DOBŠÁK, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, J.E. WOLF a Jarmila SIEGELOVÁ. MUSCULAR STRENGTH IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE AFTER SOME WEEKS OF LOW-FREQUENCY ELECTRICAL STIMULATION. In Chronobiology in Medicine Dedicated to The 85 th anniversary of professor Franz Halberg. NCO NZO Brno: LF MU Brno, 2004. s. 138-141. 1. ISBN 80-7013-000-0.
 91. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Zdeněk PLACHETA, J.E. WOLF, F. BRUNOTTE, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Nízkofrekvenční elektrická stimulace kosterního svalstva (NFES)-alternativa fyzického tréninku u pacientů se srdečním selháním. Cor et Vasa. Česká republika, Praha: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 6, s. 93-94, 1 s. ISSN 0010-8650.
 92. SIEGELOVÁ, Jarmila, Petr DOBŠÁK, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Veronika CHLUDILOVÁ, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Jana OŠMEROVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Ladislav SVOBODA, Martina TARASOVÁ, Pavel VANK, Ivona VOHLÍDALOVÁ, T. KENNER, J.P. MARTINEAUD, O. SCHWARTZKOPFF, F. HALBERG a R. JOSZA. Noninvasive methods in cardiology. 2004.
 93. VOHLÍDALOVÁ, Ivona, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Reakce kardiovaskulárních parametrů na izometrickou zátěž u dětí s dětskou mozkovou obrnou.Abstrakt. In XI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2004. s. 23-23. 1. ISBN 80-239-2336-6.
 94. JANČÍK, Jiří, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel VANK, Zdeněk PLACHETA, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Roman PANOVSKÝ a Jaroslav MELUZÍN. Reakce základních hemodynamických parametrů v průběhu rehabilitačního programu s kombinovanou zátěží u nemocných s dysfunkcí levé komory srdeční. Cor et Vasa. Česká republika, Praha: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 6, s. 94-94. ISSN 0010-8650.
 95. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Petr DOBŠÁK, Michaela SOSÍKOVÁ, J.C. EICHER a J.E. WOLF. REENTRAINEMENT PHYSIQUE A DOMICILE AU COURS DE L'INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE. In 71e Congrés de la Société de Physiologie. Paris: Société de Physiologie, 2004. s. 106-106.
 96. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, J.C. EICHER a J.E. WOLF. RENFORCEMENT MUSCULAIRE DES INSUFFISANTS CARDIAQUES CHRONIQUES PAR LA STIMULATION ELECTRIQUE A BASSE FREQUENCE. In 71e Congrés de la Société de Physiologie. Paris: Société de Physiologie., 2004. s. 107-107.
 97. VOHLÍDALOVÁ, Ivona, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Sledování odezvy kardiovaskulárních parametrů na izometrickou zátěž u dětí s dětskou mozkovou obrnou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 188-192. 1. ISBN 80-7041-666-1.
 98. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Roman PANOVSKÝ a J. EICHER. Srovnání účinku aerobního a kombinovaného tréninku s tréninkem s posilovacími prvky na ukazatele funkční zdatnosti u srdečního selhání. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 4, s. 32-32. ISSN 0010-8650.
 99. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr DOBŠÁK a J.C. EICHER. TRAINING IN CHRONIC HEART FAILURE:TRAINING COMBINED WITH RESISTENT EXERCISE. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 13-13. ISBN 80-86607-14-3.
 100. MÍFKOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ a J.Ch. EICHER. Účinek řízeného ambulantního rehabilitačního programu u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční na vývoj svalové síly. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 222-225. 1. ISBN 80-7041-666-1.
 101. MÍFKOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ a Simona ŠRUBAŘOVÁ. Účinek řízeného ambulantního rehabilitačřního programu u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční na vývoj svalové síly. Abstrakt. In XI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2004. s. 56-56. 1. ISBN 80-239-2336-6.
 102. 2003

 103. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Eva TLUSTÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, J.CH. EICHER a J. E. WOLF. Elektrická stimulace kosterního svalstva v rehabilitacíi pacientů s chronickým srdečním selháním. Suppl.Cor Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd, 2003, roč. 45, č. 4, s. 16-16. ISSN 0010-8650.
 104. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, J.-C. EICHER, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA a Jiří TOMAN. INCREASE IN MUSCLE STRENGTH AFTER LOW-FREQUENCY ELECTRICAL STIMULATION IN CHRONIC HEART FAILURE. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2003, roč. 76, č. 5, s. 285-289. ISSN 1211-3395.
 105. ŠRUBAŘOVÁ, Simona, Jiří JANČÍK, Leona VÁRNAYOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Individuální domácí trénink u pacientů s chronickým srdečním selháním v rámci programu kardiovaskulární rehabilitace. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy:Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2003. vyd. Hradec Králové: Gaudeaumus, 2003. s. 158-161. 462. ISBN 80-7041-989-X.
 106. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Leona VÁRNAYOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Roman PANOVSKÝ a Jaroslav MELUZÍN. Intenzita zátěže cvičební jednotky ambulatního programu kardiovaskulární rehabilitace. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy:Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2003. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. s. 149-152. 462. ISBN 80-7041-989-X.
 107. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Leona VÁRNAYOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Roman PANOVSKÝ a Jaroslav MELUZÍN. Metody určení intenzity zátěže ambulantního programu kardiovaskulární rehabilitace: Srovnání aerobní fáze s fází s posilovacími prvky. In X. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ( sborník abstrakt). Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2003. s. 8-9. sv. 1. ISBN 80-238-9976-7.
 108. KOŽANTOVÁ, Lucie, Hana SVAČINOVÁ, Ladislav SVOBODA, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Jiří JANČÍK, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Leona VÁRNAYOVÁ, Dagmar STARÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Monitorování řízené pohybové aktivity a energetického výdeje u diabetiků 2.typu. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy:Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2003. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. s. 153-157. 462. ISBN 80-7041-989-X.
 109. KOŽANTOVÁ, Lucie, Hana SVAČINOVÁ, Eva BUCHTOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jiří JANČÍK, Eva TLUSTÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitace pacientů s DM 2. typu: Monitorování řízené pohybové léčby a energetického výdeje. In X. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2003. s. 13-13. sv. 1. ISBN 80-238-9976-7.
 110. VOHLÍDALOVÁ, Ivona, Petr DOBŠÁK, Jiří JANČÍK, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Lucie KOŽANTOVÁ, Eva TLUSTÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, J.C. EICHER a J.E. WOLF. Rehabilitace pacientů s chronickým srdečním selháním: Vliv elektrické stimulace kosterního svalstva. In X. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2003. s. 6-6. sv. 1. ISBN 80-238-9976-7.
 111. KOŽANTOVÁ, Lucie. Řízená pohybová léčba a energetický výdej u diabetiků 2. typu. Abstrakt. Informace unie fyzioterapeutů České republiky. Praha: UNIFY, 2003, roč. 11, č. 54, s. 4. ISSN 1213-0478.
 112. VÁRNAYOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Lucie KOŽANTOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Jaroslav MELUZÍN a Roman PANOVSKÝ. Trénink s posilovacími prvky v rámci řízeného ambulantního rehabilitačního programu u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Optimální působení tělesného zátěže a výživy:Kinantropologické dny MUDr.V. Soulka. 2003. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. s. 162-165. 462. ISBN 80-7041-989-X.
 113. 2002

 114. VÁRNAYOVÁ, Leona, Michaela SOSÍKOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jiří JANČÍK, Zdeněk PLACHETA, Hana SVAČINOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Dynamometrické vyšetření izometrické svalové síly m. quadriceps femoris u mužů a žen po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2002. s. 78-82. Dynamometric examination of isometric muscle stren. ISBN 80-85109-09-3.
 115. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, J.C. EICHER, Leona VÁRNAYOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA a Jiří TOMAN. EFFECTS OF LOW-FREQUENCY ELECTRICAL STIMULATION IN CHRONIC HEART FAILURE. Abstract. Acta Physiol. Hungarica. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002, roč. 89, 1-3, s. 122. ISSN 0231-424X.
 116. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona VÁRNAYOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, J. WOLF a Jarmila SIEGELOVÁ. IMPROVEMENT OF MUSCULAR PERFORMANCE IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE AFTER 3 AND 5 WEEKS OF LOW-FREQUENCY ELECTRICAL STIMULATION. Abstracts. In Sborník abstrakt kongres MEFA 2002. Brno: BVV Brno, 2002. s. 12. ISBN Potvrzuji.
 117. VÁRNAYOVÁ, Leona, Michaela SOSÍKOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ a Petr DOBŠÁK. Izometrická svalová síla m.quadriceps femoris u mužů a žen po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu. EuroRehab. Bratislava: EUROREHAB,L.td. Bratislava, 2002, roč. 12, č. 2, s. 92-98. ISSN 1210-0366.
 118. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Leona VÁRNAYOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN a J.C. EICHER. Low-FREQUENCY ELECTRICAL STIMULATION OF SKELETAL MUSCLES IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Medical Faculty, 2002, roč. 75, č. 4, s. 203-208. ISSN 1211-3395.
 119. DOBŠÁK, Petr, Jean Christophe EICHER, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona VÁRNAYOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ a Michaela SOSÍKOVÁ. Low-frequency electrical stimulation of the strength muscles could improve the impaired metabolism and blood supply in patients with chronic heart failure. In The importance of chronobiology in diagnosing and therapy of internal diseases;. Brno: IDVZP Brno, MU Brno, 2002. s. 189-194. Low-frequency electrical stimulation of the streng. ISBN 80-7013-352-x.
 120. JANČÍK, Jiří, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Lucie KOŽANTOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Pavel VANK, Leona VÁRNAYOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Jaroslav MELUZÍN a Jiří TOMAN. Řízený ambulantní rehabilitační program u nemocných s dysfunkcí levé komory srdeční. Abstrakt. Cor et Vasa suppl. ČR, Praha: Praha Publishing, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 48. ISSN 0010-8650.
 121. DOBŠÁK, Petr, Jean-Christophe EICHER, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona VÁRNAYOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Hana SVAČINOVÁ. Změny pozátěžové resyntézy fosfokreatinu vlivem nízkofrekvenční elektrické stimulace u pacientů s chronickým srdečním selháním (test 31P MRS). In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2002. s. 100-102. CHanges in Postexercise Resynthesis of Phosphocrea. ISBN 80-85109-09-3.
 122. DOBŠÁK, Petr, J.C. EICHER, Jiří JANČÍK, Hana SVAČINOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona VÁRNAYOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Jarmila SIEGELOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Jaroslav MELUZÍN, Jiří TOMAN a J.E. WOLF. Změny průtoku v a. femoralis vlivem nízkofrekvenční elektrické stimulace kosterního svalstva u pacientů s chronickým srdečním selháním. Abstrakt. Supplementum Cor Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd, 2002, roč. 44, č. 4, s. 18. ISSN 0010-8650.
 123. 2001

 124. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Leona VÁRNAYOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Bohumil FIŠER, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN a J.CH. EICHER. Chronic Heart Failure: the Effect of Low-Frequency Electrical Stimulation of Sceletal Muscles. Abstract. Pflügers Archiv - European Journal Physiology. Ulm: Springer, 2001, roč. 442, č. 5, s. R116, 1 s. ISSN 0031-6768.
 125. DOBŠÁK, Petr, J.Ch. EICHER, Lucie KOŽANTOVÁ, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jiří TOMAN a Pavel VANK. Vliv nizkofrekvenční elektrické stimulace na objem kosterních svalů u pacientů s chronickým srdečním selháním (Test s MRI). In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2001. s. 161-163. ISBN 80-85109-47-6.
 126. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Lucie KOŽANTOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Zdeněk PLACHETA, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN a Roman PANOVSKÝ. Změny funkční kapacity u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční: účinek 8-týdenního tréninku. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2001. s. 157-160. ISBN 80-85109-47-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 6. 2023 20:23