Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KŘÁPKOVÁ, Alica. Obligácie v Žilinskej právnej knihe. In Tauchen, J. (ed.). VIII. česko-slovenské přávněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 161-174. ISBN 978-80-210-9721-6.
 2. 2019

 3. UNGER, Josef, Soňa BORIOVÁ, Martin ČUTA, Jan DIVÍŠEK, Petr HALAS, Alica KŘÁPKOVÁ, Jan LACINA, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Robin PĚNIČKA, Jan VELEK a Daniel WOJTUCKI. Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 148 s. ISBN 978-80-210-9459-8.
 4. UNGER, Josef, Soňa BORIOVÁ, Martin ČUTA, Jan DIVÍŠEK, Petr HALAS, Alica KŘÁPKOVÁ, Jan LACINA, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Robin PĚNIČKA, Jan VELEK a Daniel WOJTUCKI. Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 148 s. ISBN 978-80-210-9460-4.
 5. UNGER, Josef, Soňa BORIOVÁ, Martin ČUTA, Jan DIVÍŠEK, Petr HALAS, Alica KŘÁPKOVÁ, Jan LACINA, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Robin PĚNIČKA, Jan VELEK a Daniel WOJTUCKI. Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 148 s. ISBN 978-80-210-9459-8.
 6. 2018

 7. KŘÁPKOVÁ, Alica. Šibenice na Hodonínsku v podkladoch prvého vojenského mapovania. Jižní Morava. 2018, roč. 53, č. 56, s. 137-151. ISSN 0449-0436.
 8. 2017

 9. KYSELOVSKÁ, Tereza, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Alica VIRDZEKOVÁ, Vojtěch KADLUBIEC, Michal CHORVÁT a Klára DRLIČKOVÁ. COFOLA 2017. 2017.
 10. KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Michal CHORVÁT, Vojtěch KADLUBIEC, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ a Alica KŘÁPKOVÁ. COFOLA 2017: sborník z konference. In Spisy Právnické fakluty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 611. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2017. 1814 s. ISBN 978-80-210-8928-0.
 11. KŘÁPKOVÁ, Alica. Privilegia královských měst. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 777-783. Svazek VII. Právo pra - Prob. ISBN 978-80-7380-648-4.
 12. KŘÁPKOVÁ, Alica. Privilegia poddanských měst. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 795-796. Svazek VII. Právo pra - Prob. ISBN 978-80-7380-648-4.
 13. KŘÁPKOVÁ, Alica. Sexual Offences in Czech Municipal Books in the Early Modern Period. In Sexualität vor Gericht Deviante geschlechtliche Praktiken und deren Verfolgung vom 14. bis zum 19. Jahrhundert. 2017.
 14. VIRDZEKOVÁ, Alica. Šatovská šibenica. Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv v Brně, 2017, roč. 55, č. 52, s. 399-405. ISSN 0449-0436.
 15. 2016

 16. KYSELOVSKÁ, Tereza, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Alica VIRDZEKOVÁ, Vojtěch KADLUBIEC, Michal CHORVÁT a Klára DRLIČKOVÁ. COFOLA 2016. 2016.
 17. KYSELOVSKÁ, Tereza, Michal CHORVÁT, Vojtěch KADLUBIEC, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Alica KŘÁPKOVÁ a Klára DRLIČKOVÁ. COFOLA 2016: Sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 1708 s. ISBN 978-80-210-8363-9.
 18. VIRDZEKOVÁ, Alica. Kodex Václava z Jihlavy. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Vydání: první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 102. III. svazek K–M. ISBN 978-80-7380-602-6.
 19. VIRDZEKOVÁ, Alica. Majetkové a hospodárske trestné činy vo svetle písomných prameňov mestského práva. In Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes. 2016. ISBN 978-80-7380-602-6.
 20. VIRDZEKOVÁ, Alica. Majetkové a hospodárske trestné činy vo svetle písomných prameňov mestského práva. In Vojáček, Ladislav - Tauchen, Jaromír (eds.). Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 36-52. ISBN 978-80-210-8332-5.
 21. VIRDZEKOVÁ, Alica. Městská kniha Boskovic. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Vydání: první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 659. III. svazek K–M. ISBN 978-80-7380-602-6.
 22. VIRDZEKOVÁ, Alica. Městská kniha Březnice. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Vydání: první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 660. III. svazek K–M. ISBN 978-80-7380-602-6.
 23. VIRDZEKOVÁ, Alica. Městská kniha České Třebové. In Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Vydání: první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 661. III. svazek K–M. ISBN 978-80-7380-602-6.
 24. VIRDZEKOVÁ, Alica. Městská kniha Českých Budějovic. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Vydání: první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 661. III. svazek K–M. ISBN 978-80-7380-602-6.
 25. VIRDZEKOVÁ, Alica. Městská kniha Litoměřic. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Vydání: první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 662. III. svazek K–M. ISBN 978-80-7380-602-6.
 26. VIRDZEKOVÁ, Alica. Městská kniha Litomyšle. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Vydání: první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 663. III. svazek K–M. ISBN 978-80-7380-602-6.
 27. VIRDZEKOVÁ, Alica. Městská kniha Litovle. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Vydání: první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 664. III. svazek K–M. ISBN 978-80-7380-602-6.
 28. VIRDZEKOVÁ, Alica. Městská kniha Loštic. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Vydání: první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 664. III. svazek K–M. ISBN 978-80-7380-602-6.
 29. VIRDZEKOVÁ, Alica. Městská kniha Nového Bydžova. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Vydání: první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 673. III. svazek K–M. ISBN 978-80-7380-602-6.
 30. VIRDZEKOVÁ, Alica. Městská kniha Olomouce (nejstarší). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Vydání: první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 674. III. svazek K–M. ISBN 978-80-7380-602-6.
 31. VIRDZEKOVÁ, Alica. Městská kniha Prahy. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. Vydání: první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 674-675. III. svazek K–M. ISBN 978-80-7380-602-6.
 32. VIRDZEKOVÁ, Alica. Městská kniha Šumperku. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. Vydání: první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 678. III. svazek K–M. ISBN 978-80-7380-602-6.
 33. VIRDZEKOVÁ, Alica. Městská kniha Volyně. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Vydání: první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 680. III. svazek K–M. ISBN 978-80-7380-602-6.
 34. KŘÁPKOVÁ, Alica. Popravčí kniha pánů z Rožmberka. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 597-598. Svazek V. Pa-Právní. ISBN 978-80-7380-638-5.
 35. KŘÁPKOVÁ, Alica. Popraviště. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, Key Publishing, 2016. s. 598-602. Svazek V. Pa-Právní. ISBN 978-80-7380-638-5.
 36. 2015

 37. VIRDZEKOVÁ, Alica. ADAMOVÁ, Karolína; KNOLL, Vilém; VALEŠ, Václav a kolektiv: Pozapomenuté právní instituty. Brno: Časopis pro právní vědu a praxi, 2015. 3 s. IV/2014.
 38. VIRDZEKOVÁ, Alica. Ako vývoj mestského práva podnietil zdokonalenie šibeníc... In Vojáček, Ladislav - Salák, Pavel - Valdhans, Jiří (eds.). Dny práva 2014 - days of law 2014, Část IV. Technický rozvoj a právo. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 251-271. ISBN 978-80-210-7900-7.
 39. KYSELOVSKÁ, Tereza, Vojtěch KADLUBIEC, Jan PROVAZNÍK, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ a Alica VIRDZEKOVÁ. COFOLA 2015 Conference Proceedings. In COFOLA 2015 Conference Proceedings. Brno: Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 532, 2015. 1081 s. ISBN 978-80-210-7976-2.
 40. VIRDZEKOVÁ, Alica. Miroslav Fico: Historický vývoj trestov. Praha: Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť, 2015. 2 s. 4/2015.
 41. ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka a Alica VIRDZEKOVÁ. The roman law rules of interpretation in the medieval town law. In 2nd international multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2015. Conference proceedings. Book 2. Political science, law, finance, economics & tourism. Volume I.Political science, law. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 813-818. ISBN 978-619-7105-46-9.
 42. VIRDZEKOVÁ, Alica. Trestné činy proti životu a zdraviu vo svetle písomných prameňov mestského práva. In Tauchen, Jaromír, Schelle, Karel a kol. Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. 1.vyd. Ostrava: Key Publishing, 2015. s. 47-59. Edice Monografie. ISBN 978-80-87475-48-5.
 43. VIRDZEKOVÁ, Alica. Trestné činy proti životu a zdraviu vo svetle písomných prameňov mestského práva. In Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. 2015.
 44. VIRDZEKOVÁ, Alica. Trestnoprávne ustanovenia v Žilinskej mestskej knihe. In III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. 2015.
 45. VIRDZEKOVÁ, Alica. Trestnoprávne ustanovenia v Žilinskej mestskej knihe. In Vojáček, Ladislav - Tauchen, Jaromír (eds.). III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů. Sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 344-355. ISBN 978-80-210-7938-0.
 46. 2014

 47. VIRDZEKOVÁ, Alica. Archeológia popravísk. In III. podzimní škola římského práva. 2014.
 48. VIRDZEKOVÁ, Alica. Organizácia súdnictva v magdeburskom mestskom práve na základe prameňov mesta Žiliny. In Ladislav Vojáček, Pavel Salák, Jiří Valdhans. Dny práva 2013 - Days of law 2013. Část VII. Soudy a soudnictví v hostorickém kontextu. Brno, 2014. s. 394-411, 412 s. ISBN 978-80-210-6814-8.
 49. VIRDZEKOVÁ, Alica. Sexuálne trestné činy vo svetle mestského práva. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen a kolektiv. Sexuální trestné činy včera a dnes. 1. vydání. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2014. s. 73 - 83. Monografie. ISBN 978-80-7418-213-6.
 50. 2013

 51. VIRDZEKOVÁ, Alica. Úloha osobností v novodobej histórii slovenského mesta. Na príklade rodiny Tvrdých v Žiline. I. časť. Listy Slovákov a Čechov, príloha Študentské listy. 2013, roč. 4/2013.
 52. VIRDZEKOVÁ, Alica. Úloha osobností v novodobej histórii slovenského mesta. Na príklade rodiny Tvrdých v Žiline. II. časť. Listy Slovákov a Čechov, príloha Študentské listy. 2013, roč. 5/2013.
 53. VIRDZEKOVÁ, Alica. Vyšetrovanie internetovej kriminality v Českej republike (časť diplomovej práce). Krimi-sk. Ústav kriminalistiky a kriminológie, 2013, roč. 4/2013, s. 9-20.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2023 08:17