Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. TUČEK, Štěpán, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, A JUREČKOVÁ, J KRÁLOVÁ, Lukáš POCHOP, Blanka HORVÁTHOVÁ, L SVĚTLÁKOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Jiří TOMÁŠEK a Igor KISS. Podání vysokodávkovaného metotrexátu na standardním oddělení - zkušenosti pracoviště s náročnou léčbou. Klinická onkologie. Brno: Ambit Media a.s., 2019, s. S91. ISSN 0862-495X.
 2. SVĚTLÁKOVÁ, Lucie, Ondřej SLÁMA, Miroslav SVĚTLÁK, Lukáš POCHOP, Jiří ŠEDO, Radka ALEXANDROVÁ, Ondřej BÍLEK a Rostislav VYZULA. Prevalence symptomů úzkosti a deprese a jejich vliv na kvalitu života u pacientů v paliativní onkologické léčbě: projekt PALINT. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, č. 3, s. 201-207. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019201.
 3. 2015

 4. TUČEK, Štěpán, Andrea JUREČKOVÁ, Jiří TOMÁŠEK, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Jana HALÁMKOVÁ a Lukáš POCHOP. Antikoagulační léčba a trombembolizmus při léčbě bevacizumabem – opatrnost, či obavy? Klinická onkologie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, Ambit Media a.s., 2015, roč. 28(4), s. 293-295. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2015293.
 5. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Kateřina KUBÁČKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Štěpán TUČEK, Andrea JUREČKOVÁ, Lukáš POCHOP, Petr URIE, Jana PRAUSOVÁ, Jiří TOMÁŠEK a Igor KISS. Ewingův sarkom dospělých: výsledky léčbyv České republice. In XXXIX.Brněnskéonkologické dnyXXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015.
 6. 2014

 7. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Štěpán TUČEK, Andrea JUREČKOVÁ, Lukáš POCHOP a Jiří TOMÁŠEK. PENIS JAKO PRIMÁRNÍ LOKALIZACE EWINGOVA SARKOMU. In Sborník abstrakt: XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařská zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2014. s. 77-232. ISBN 978-80-86793-32-0.
 8. TUČEK, Štěpán, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Andrea JUREČKOVÁ, Lukáš POCHOP, Helena TUŠKOVÁ, Ján PODHOREC, Jana HALÁMKOVÁ a Jiří TOMÁŠEK. PŘÍPAD NEČEKANÉ A TRVAJÍCÍ LÉČEBNÉ ODPOVĚDI U EPITELOIDNÍHO SARKOMU. In Sborník abstrakt: XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařská zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2014. s. 77-232. ISBN 978-80-86793-32-0.
 9. PODHOREC, Ján, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS, Andrea JUREČKOVÁ, Štěpán TUČEK, Jana HALÁMKOVÁ, Lukáš POCHOP a Pavel FABIAN. Regrese metastatického inflamatorního myofibroblastického tumoru pankreatu po chemoterapii- kazuistika. In Sborník abstrakt: XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařská zdravotnické pracovníky. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2014. s. 103-103, 156 s. ISBN 978-80-86793-32-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 9. 2022 23:33