Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. GÁL, Roman, Ondřej HRDÝ, Kamil VRBICA, Jan HUDEC, Andrej MRLIAN a Martin SMRČKA. Brain Tissue Oxygen Levels as a Perspective Therapeutic Target in Traumatic Brain Injury. Retrospective Cohort Study. The Journal of Critical Care Medicine. MAZOVIA: SCIENDO, 2023, roč. 9, č. 1, s. 12-19. ISSN 2393-1809. doi:10.2478/jccm-2023-0001.
 2. HRDÝ, Ondřej, Kamil VRBICA, Marek KOVÁŘ, Tomáš KORBIČKA, Radka ŠTĚPÁNOVÁ a Roman GÁL. Incidence of muscle wasting in the critically ill: a prospective observational cohort study. SCIENTIFIC REPORTS. BERLIN: NATURE PORTFOLIO, 2023, 7 s. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-023-28071-8.
 3. HRDÝ, Ondřej. Kontinuální vs. intermitentní výživa. In Colours of sepsis. 2023.
 4. 2022

 5. HRDÝ, Ondřej. Kraniocerebrální poranění - terapie z pohledu intenzivisty. In Colours of sepsis. 2022.
 6. VRBICA, Kamil, Kateřina VANÍČKOVÁ, Ondřej HRDÝ a Roman GÁL. The importance of point-of-care testing for direct oral anticoagulants in bleeding patient with an unclear medical history. In 66th annual meeting of Society of thrombosis and Hemostasis Research GTH 2022. 2022.
 7. VRBICA, Kamil, Kateřina VANÍČKOVÁ, Ondřej HRDÝ a Roman GÁL. Využití point of care testu DOAC Dipstick® u krvácející pacientky s podezřením na užívání přímého perorálního antikoagulancia. In XXVIII. kongres ČSARIM. 2022.
 8. 2021

 9. GÁL, Roman, Kamil VRBICA a Ondřej HRDÝ. Anestezie u neurodegenerativních onemocnění. In Tomáš Vymazal. Anesteziologie (nejen) k atestaci. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2021. s. 870-879. ISBN 978-80-271-1230-2.
 10. GÁL, Roman, Ondřej HRDÝ a Kamil VRBICA. Anestezie u onkologického pacienta. In Tomáš Vymazal. Anesteziologie (nejen) k atestaci. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2021. s. 879-892. ISBN 978-80-271-1230-2.
 11. GÁL, Roman, Iveta ZIMOVÁ, Helena ANTONI, Petra MINARČÍKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Lukáš HRUBAN a Ondřej HRDÝ. Delivery of a Healthy Baby from a Brain-Dead Woman After 117 Days of Somatic Support: A Case Report. American Journal of Case Reports. Melville: INT SCIENTIFIC INFORMATION, INC, 2021, roč. 22, MAY 2021, s. 1-7. ISSN 1941-5923. doi:10.12659/AJCR.930926.
 12. HRDÝ, Ondřej, Miloš DUBA, Martin HLAVATÝ, Rudolf TRAJ, Vít BÖNISCH, Ivana ROŠKOVÁ, Martin SMRČKA, Roman GÁL a Andrea DOLEŽALOVÁ. Effect of goal-directed fluid management guided by non-invasive device on incidence of postoperative complications in neurosurgery A protocol for pilot study. Medicine: Case Reports and Study Protocols. Wolters Kluwer, 2021, roč. 2, č. 9, s. 1-7. ISSN 2691-3895. doi:10.1097/MD9.0000000000000142.
 13. HLEDÍKOVÁ, Andrea, Lukáš HRUBAN, René JURA, Igor SAS, Ondřej HRDÝ a Petr JANKŮ. Guillain-Barré syndrom v graviditě. Česká gynekologie. Praha: Mladá fronta a.s., 2021, roč. 86, č. 3, s. 189-193. ISSN 1210-7832. doi:10.48095/cccg2021189.
 14. DUBA, Miloš, Ivana ROŠKOVÁ, Andrej MRLIAN, Pavel FADRUS, Václav VYBÍHAL, Tomáš KAZDA, Dagmar AL TUKMACHI, Jiří ŠÁNA, Ondřej HRDÝ, Jaroslav DUBA a Martin SMRČKA. Chirurgická léčba meningeomů. Onkologie. Olomouc: Solen, 2021, roč. 15, č. 5, s. 231-237. ISSN 1802-4475.
 15. HRDÝ, Ondřej, Kamil VRBICA, Marek KOVÁŘ, Tomáš KORBIČKA a Roman GÁL. Intra- and interobserver agreement of rectus femoris cross-sectional area in critically ill patients. MINERVA ANESTESIOLOGICA. Turin: EDIZIONI MINERVA MEDICA, 2021, roč. 87, č. 4, s. 494-495. ISSN 0375-9393. doi:10.23736/S0375-9393.20.15149-6.
 16. VRBICA, Kamil, Kateřina VANÍČKOVÁ, Ondřej HRDÝ a Roman GÁL. Point of Care Testing of Direct Oral Anticoagulants in Patients with Stroke at the Emergency. In 7th Congress of the European Academy of Neurology, 2021. 2021.
 17. VRBICA, Kamil, Kateřina VANÍČKOVÁ, Ondřej HRDÝ a Roman GÁL. Point of Care Testing of Direct Oral Anticoagulants in Patients with Stroke at the Emergency. In 7th Congress of the European Academy of Neurology. 2021. ISSN 1351-5101.
 18. VRBICA, Kamil, Ondřej HRDÝ, Kateřina VANÍČKOVÁ a roman GÁL. Successful Implementation of Internal Recommendations for the Treatment of Life-Threatening Bleeding at the University Hospital Brno Emergency Department. In 17th World congress of Anaesthesiologists. 2021. doi:10.1213/01.ane.0000791544.44545.82.
 19. VRBICA, Kamil, Ondřej HRDÝ, Kateřina VANÍČKOVÁ a Roman GÁL. Successful Implementation of Internal Recommendations for the Treatment of Life-Threatening Bleeding at the University Hospital Brno Emergency Department. In 17th World congress of Anaesthesiologists. 2021. ISSN 0003-2999. doi:10.1213/01.ane.0000791544.44545.82.
 20. HRDÝ, Ondřej, Kamil VRBICA, Marek KOVÁŘ, Tomáš KORBIČKA, Igor SAS a Roman GÁL. Variability of Ultrasound Measurement of Cross-Sectional Area of Rectus Femoris Muscle in Critically Ill Adult Patients. 2021. doi:10.1213/01.ane.0000791544.44545.82.
 21. 2020

 22. HRDÝ, Ondřej, Kamil VRBICA, Eva STRAŽEVSKÁ, Petr SUK, Lenka SOUČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Igor SAS a Roman GÁL. Comparison of continuous versus intermittent enteral nutrition in critically ill patients (COINN): study protocol for a randomized comparative effectiveness trial. Trials. London: BioMed Central, 2020, roč. 21, č. 1, s. 1-10. ISSN 1745-6215. doi:10.1186/s13063-020-04866-2.
 23. HRDÝ, Ondřej. VENTILAČNÍ ASYNCHRONIE SKUTEČNÝ PROBLÉM? In Colours of sepsis OSTRAVA 2020. 2020.
 24. 2019

 25. HRDÝ, Ondřej. Představení studie COINN. In Výroční vědecká konference CZECRIN. 2019.
 26. 2018

 27. HRDÝ, Ondřej. Prognóza po KPR. In XXV. Kongres CSARIM. 2018.
 28. 2017

 29. HRDÝ, Ondřej, Eva STRAŽEVSKÁ, Petr SUK, Robert VACH, Radim KARLÍK, Jiří JARKOVSKÝ, Igor SAS a Roman GÁL. Central venous catheter-related thrombosis in intensive care patients - incidence and risk factors: A prospective observational study. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2017, roč. 161, č. 4, s. 369-373. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2017.034.
 30. 2014

 31. SAS, Igor, Eva STRAŽEVSKÁ, Ondřej HRDÝ a Roman GÁL. Kandidová sepse jako komplikace u pacienta s polytraumatem. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 25, č. 3, s. 212-215. ISSN 1214-2158.
 32. 2012

 33. SZYPULOVÁ, Martina, Marcela PASTORČÁKOVÁ, Martin HUSER a Ondřej HRDÝ. Goodpasteureův syndrom v těhotenství. In Celostátní konference Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků (SNGP) Přerov. 2012.
 34. 2011

 35. HRDÝ, Ondřej. Otrava biguanidy a krozivními látkami. In PG kurz Sepse a MODS Ostrava. 2011.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 3. 2023 20:39