Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. CHO, Geonho, Igor MALENOVSKÝ, Daniel BURCKHARDT, Hiromitsu INOUE a Seunghwan LEE. DNA barcoding of pear psyllids (Hemiptera: Psylloidea: Psyllidae), a tale of continued misidentifications. Bulletin of Entomological Research, Cambridge: Cambridge University Press, 2020, roč. 110, s. 521–534. ISSN 0007-4853. doi:10.1017/S0007485320000012.
 2. DAVRANOGLOU, Leonidas-Romanos, Beth MORTIMER, Graham K. TAYLOR a Igor MALENOVSKÝ. On the morphology and evolution of cicadomorphan tymbal organs. Arthropod Structure and Development, 2020, roč. 55, č. 100918, s. 1-22. ISSN 1467-8039. doi:10.1016/j.asd.2020.100918.
 3. HEMALA, Vladimír, Petr KMENT a Igor MALENOVSKÝ. The comparative morphology of adult pregenital abdominal ventrites and trichobothria in Pyrrhocoroidea (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomomorpha). Zoologischer Anzeiger, 2020, roč. 284, January, s. 88-117. ISSN 0044-5231. doi:10.1016/j.jcz.2019.11.006.
 4. NAKABACHI, Atsushi, Igor MALENOVSKÝ, Ilia GJONOV a Yuu HIROSE. 16S rRNA sequencing detected Profftella, Liberibacter, Wolbachia, and Diplorickettsia from relatives of the Asian Citrus Psyllid. Microbial Ecology, New York: Springer, 2020. ISSN 0095-3628. doi:10.1007/s00248-020-01491-z.
 5. 2019

 6. DEN BIEMAN, Kees, Igor MALENOVSKÝ, Daniel BURCKHARDT a Theodoor HEIJERMAN. First checklist of the Dutch jumping plant lice since 93 years (Hemiptera: Psylloidea). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 2019, roč. 53, č. 1, s. 55-118. ISSN 0169-2453.
 7. CHO, Geonho, Igor MALENOVSKÝ a Seunghwan LEE. Higher-level molecular phylogeny of jumping plant lice (Hemiptera: Sternorrhyncha: Psylloidea). Systematic Entomology, London: Royal Entomological Society, 2019, roč. 44, č. 3, s. 638-651. ISSN 0307-6970. doi:10.1111/syen.12345.
 8. MALENOVSKÝ, Igor. In memoriam of RNDr. Pavel Lauterer (1933 – 2016). Cicadina, Halle an der Saale: Arbeitskreis Zikaden Mitteleuropas e.V., 2019, roč. 18, č. 1, s. 59-70. ISSN 1868-3592.
 9. LAUTERER, Pavel a Igor MALENOVSKÝ. Křísi. In Kolibáč J., Hudec K., Laštůvka Z., Peňáz M. a kol.. Příroda České republiky. Průvodce faunou. 2., upravené a doplněné vyd. Praha: Academia, 2019. s. 162-167, 6 s. Ostatní a nezařazené. ISBN 978-80-200-2993-5.
 10. MALENOVSKÝ, Igor a Pavel LAUTERER. Mšicosaví. In Kolibáč J., Hudec K., Laštůvka Z., Peňáz M. a kol.. Příroda České republiky. Průvodce faunou. 2., upravené a doplněné vyd. Praha: Academia, 2019. s. 168-175, 8 s. Ostatní a nezařazené. ISBN 978-80-200-2993-5.
 11. DAVRANOGLOU, Leonidas-Romanos, Beth MORTIMER, Graham K. TAYLOR a Igor MALENOVSKÝ. On the morphology and possible function of two putative vibroacoustic mechanisms in derbid planthoppers (Hemiptera: Fulgoromorpha: Derbidae). Arthropod Structure and Development, OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2019, roč. 52, SEP 2019, s. 1-15. ISSN 1467-8039. doi:10.1016/j.asd.2019.100880.
 12. JONGEPIEROVÁ, Ivana, Karel PRACH, Karel FAJMON, Eliška MALANÍKOVÁ, Igor MALENOVSKÝ a Lukáš SPITZER. Restoration of species-rich grasslands in the White Carpathian Mts. In Jongepierová I., Pešout P., Prach K.. Ecological restoration in the Czech Republic II. Praha: Nature Conservation Agency of the Czech Republic, 2019. s. 76-80, 5 s. ISBN 978-80-7620-040-1.
 13. KMENT, Petr, Vladimír HEMALA a Igor MALENOVSKÝ. Scanning the Hyocephalidae: details of their external morphology with respect to phylogenetic relationships within Eutrichophora (Hemiptera: Heteroptera). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Praha: Národní muzeum, 2019, roč. 59, č. 2, s. 423-441. ISSN 0374-1036. doi:10.2478/aemnp-2019-0032.
 14. JONGEPIEROVÁ, Ivana, Karel PRACH, Lubomír TICHÝ a Igor MALENOVSKÝ. Secondary grasslands and heathlands. Introduction. In Jongepierová I., Pešout P., Prach K.. Ecological restoration in the Czech Republic II. 1st ed. Praha: Nature Conservation Agency of the Czech Republic, 2019. s. 63-71, 9 s. ISBN 978-80-7620-040-1.
 15. HORSÁK, Michal, Jiří KOLIBÁČ, Zdeněk LAŠTŮVKA a Igor MALENOVSKÝ. Systematický přehled živočichů a počty druhů v ČR. In Kolibáč J., Hudec K., Laštůvka Z., Peňáz M. a kol.. Příroda České republiky. Průvodce faunou. 2., upravené a doplněné vyd. Praha: Academia, 2019. s. 19-22, 4 s. Průvodce faunou 2. ISBN 978-80-200-2993-5.
 16. VAŠÍČEK, Martin, Igor MALENOVSKÝ, Stanislav RADA, Ondřej MACHAČ, Jan MLÁDEK a Tomáš KURAS. Vliv poloparazitických rostlin a různých způsobů obhospodařování na společenstva pavoukovců (Arachnida) v druhově bohatých travních porostech. In Zoologické dny 2019. 2019.
 17. 2018

 18. HEMALA, Vladimír, Petr KMENT a Igor MALENOVSKÝ. Abdominálne trichobotrie a morfológia abdominálnych ventritov bzdôch z nadčeľade Pyrrhocoroidea (Hemiptera: Heteroptera). In Zoologické dny Praha 2018. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2018. 2018. ISBN 978-80-87189-24-5.
 19. HEMALA, Vladimír, Petr KMENT a Igor MALENOVSKÝ. Comparative morphology of the metathoracic scent efferent system, pregenital abdominal ventrites and trichobothria in Pyrrhocoroidea (Heteroptera: Pentatomomorpha). In 8th European Hemiptera Congress, Zawiercie (Poland), 24-29 June 2018. 2018.
 20. KURAS, Tomáš, Josef KAŠÁK, Igor MALENOVSKÝ, Monika MAZALOVÁ, Jindřich ROHÁČEK, Jan ŠEVČÍK a Leo BUREŠ. Fenomén Velká kotlina 6. Členovci. Živa, Praha: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Divize Nakladatelství Academia, 2018, roč. 2018, č. 6, s. 319-323. ISSN 0044-4812.
 21. VAŠÍČEK, Martin, Igor MALENOVSKÝ, Stanislav RADA, Jan MLÁDEK a Tomáš KURAS. Influence of hemiparasitic plants and different management practices on communities of Hemiptera in species-rich grasslands. In 8th European Hemiptera Congress. 2018.
 22. ŚWIERCZEWSKI, Dariusz, Igor MALENOVSKÝ a Adam STROIŃSKI. Medleria gen. nov. adds to the biodiversity of Flatidae (Hemiptera: Fulgoromorpha) in the island of Socotra. European Journal of Taxonomy, 2018, roč. 422, 4 April 2018, s. 1-19. ISSN 2118-9773. doi:10.5852/ejt.2018.422.
 23. JONGEPIEROVÁ, Ivana, Karel PRACH, Karel FAJMON, Eliška MALANÍKOVÁ, Igor MALENOVSKÝ a Lukáš SPITZER. Obnova druhově bohatých luk v Bílých Karpatech. In Jongepierová I., Pešout P., Prach K.. Ekologická obnova v České republice II. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2018. s. 76-80, 5 s. ISBN 978-80-88076-83-4.
 24. JONGEPIEROVÁ, Ivana, Karel PRACH, Lubomír TICHÝ a Igor MALENOVSKÝ. Sekundární trávníky a vřesoviště. Úvod. In Jongepierová I., Pešout P., Prach K.. Ekologická obnova v České republice II. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2018. s. 63-71, 9 s. ISBN 978-80-88076-83-4.
 25. STROIŃSKI, Adam, Igor MALENOVSKÝ a Dariusz ŚWIERCZEWSKI. Socoflata gen. nov., described for two new planthopper species from the mountains in Socotra island (Hemiptera: Fulgoromorpha: Flatidae). Zootaxa, Magnolia Press, 2018, roč. 4379, č. 3, s. 388-406. ISSN 1175-5326. doi:10.11646/zootaxa.4379.3.3.
 26. SONG, Zhi-Shun, Igor MALENOVSKÝ, Jian-Qin CHEN, Jürgen DECKERT a Ai-Ping LIANG. Taxonomic review of the planthopper genus Orthopagus (Hemiptera, Fulgoromorpha, Dictyopharidae), with descriptions of two new species. Zoosystematics and Evolution, 2018, roč. 94, č. 2, s. 369-391. ISSN 1860-0743. doi:10.3897/zse.94.26895.
 27. 2017

 28. HEMALA, Vladimír, Petr KMENT a Igor MALENOVSKÝ. Abdominal sternites and their trichobothria in the true bug superfamily Pyrrhocoroidea (Hemiptera: Heteroptera). In Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2017. 2017. ISBN 978-80-87189-21-4.
 29. MALENOVSKÝ, Igor. Aleyrodoidea (molice). In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Příroda, Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2017, roč. 36, č. 1, s. 166-167. ISSN 1211-3603.
 30. MALENOVSKÝ, Igor a Pavel LAUTERER. Auchenorrhyncha (křísi). In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Příroda, Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2017, roč. 36, č. 1, s. 148-160. ISSN 1211-3603.
 31. BEZDĚČKOVÁ, Klára, Pavel BEZDĚČKA, Ján MACEK a Igor MALENOVSKÝ. Catalogue of type specimens of ants (Hymenoptera: Formicidae) deposited in Czech museums. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Praha: Národní muzeum, 2017, roč. 57, č. 1, s. 295-308. ISSN 0374-1036. doi:10.1515/aemnp-2017-0076.
 32. ŚWIERCZEWSKI, Dariusz, Igor MALENOVSKÝ a Adam STROIŃSKI. Haloflata gen. nov. - a new genus from salt marshes in Socotra island (Hemiptera: Fulgoromorpha: Flatidae). Annales Zoologici, Warszawa: MUSEUM & INST ZOOLOGY PAS-POLISH ACAD SCIENCES, 2017, roč. 67, č. 2, s. 261-278. ISSN 0003-4541. doi:10.3161/00034541ANZ2017.67.2.007.
 33. LAUTERER, Pavel, Igor MALENOVSKÝ, Jiří PREISLER a Pavel VONIČKA. Křísi (Hemiptera: Auchenorrhyncha) Jizerských hor, Frýdlantska a okolí Liberce. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec: Severočeské muzeum v Liberci, 2017, roč. 35, č. 1, s. 13-98. ISSN 0375-1686.
 34. BONARI, Gianmaria, Karel FAJMON, Igor MALENOVSKÝ, David ZELENÝ, Jaroslav HOLUŠA, Ivana JONGEPIEROVÁ, Petr KOČÁREK, Ondřej KONVIČKA, Jan UŘIČÁŘ a Milan CHYTRÝ. Management of semi-natural grasslands benefiting both plant and insect diversity: The importance of heterogeneity and tradition. Agriculture, Ecosystems and Environment, Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, roč. 246, August, s. 243-252. ISSN 0167-8809. doi:10.1016/j.agee.2017.06.010.
 35. MALENOVSKÝ, Igor a Michael D. WEBB. Odomas linnavuorii, a new ground-dwelling leafhopper species from West Africa, with a nomenclatural note on the genus Coronophtus Van Stalle (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae: Megophthalminae). Entomologica Americana, New York: NEW YORK ENTOMOLOGICAL SOC INC, 2017, roč. 122, č. 3, s. 418-434. ISSN 1947-5136. doi:10.1664/1947-5144-122.3.418.
 36. MALENOVSKÝ, Igor a Pavel LAUTERER. Psylloidea (mery). In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Příroda, Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2017, roč. 36, č. 1, s. 161-165. ISSN 1211-3603.
 37. SONG, Zhi-Shun, Igor MALENOVSKÝ a Ai-Ping LIANG. Revision of the Afrotropical planthopper genus Centromeriana Melichar, 1912 (Hemiptera, Dictyopharidae). European Journal of Taxonomy, Paris: MUSEUM NATL HISTOIRE NATURELLE, 2017, roč. 278, February, s. 1-21. ISSN 2118-9773. doi:10.5852/ejt.2017.278.
 38. KMENT, Petr, Michal HORSÁK, Jiří PROCHÁZKA, Jan SYCHRA a Igor MALENOVSKÝ. Rozšíření podkornice Aradus obtectus (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) a kornatce Peltis grossa (Coleoptera: Trogossitidae) v České republice a jejich první nálezy v Bílých Karpatech. Acta Carpathica Occidentalis, Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2017, roč. 8, č. 1, s. 42-55. ISSN 1804-2732.
 39. STRAKA, Jakub, Jan BATELKA a Igor MALENOVSKÝ. Strepsiptera (řasnokřídlí). In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Příroda, Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2017, roč. 36, č. 1, s. 175-176. ISSN 1211-3603.
 40. CHO, Geonho, Daniel BURCKHARDT, Igor MALENOVSKÝ a Seunghwan LEE. The jumping plant-lice of Laos (Hemiptera: Psylloidea). Journal of Asia-Pacific Entomology, South Korea: KOREAN SOC APPLIED ENTOMOLOGY, 2017, roč. 20, č. 2, s. 399-409. ISSN 1226-8615. doi:10.1016/j.aspen.2017.02.011.
 41. 2016

 42. MALENOVSKÝ, Igor, Martin ZÁRUBA a Petr KMENT. Catalogue of type specimens of Sternorrhyncha (Hemiptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Praha: Národní muzeum, 2016, roč. 56, č. 1, s. 423-446. ISSN 0374-1036.
 43. LAŠTŮVKA, Zdeněk, Miroslav BARTÁK, Jan BEZDĚK, Svatopluk BÍLÝ, Alois ČELECHOVSKÝ, Aleš DOLNÝ, Vladimír HULA, František CHLÁDEK, Jan JEŽEK, Petr KMENT, Igor MALENOVSKÝ, Pavla ŘEZNÍČKOVÁ, Martin ŘÍHA, Marcela SKUHRAVÁ, Robert STEJSKAL, Hana ŠEFROVÁ, Michal TKOČ, Filip TRNKA a Jaroslav VAŠÁTKO. Červená kniha ohrožených druhů bezobratlých lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2016. 260 s. ISBN 978-80-7458-085-7.
 44. HEMALA, Vladimír, Petr KMENT a Igor MALENOVSKÝ. External structures of the metathoracic scent gland efferent system in the true bug superfamily Pyrrhocoroidea (Hemiptera: Heteroptera). In Zoologické dny České Budějovice 2016. Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2016. 2016. ISBN 978-80-87189-20-7.
 45. HEMALA, Vladimír, Petr KMENT a Igor MALENOVSKÝ. Fylogenéza a morfológia bzdôch z nadčeľade Pyrrhocoroidea (Hemiptera: Heteroptera) – priebežné výsledky. In Zborník príspevkov z vedeckého kongresu "Zoológia 2016", 20. Feriancove dni, 24.-26. november 2016, Nitra. 2016. ISBN 978-80-558-1102-4.
 46. TROPEK, Robert, Ilona ČERNÁ, Jakub STRAKA, Petr KOČÁREK, Igor MALENOVSKÝ, Filip TICHÁNEK a Pavel ŠEBEK. In search for a compromise between biodiversity conservation and human health protection in restoration of fly ash deposits: effect of anti-dust treatments on five groups of arthropods. Environmental Science and Pollution Research, Springer, 2016, roč. 23, č. 14, s. 13653-13660. ISSN 0944-1344. doi:10.1007/s11356-015-4382-1.
 47. BOGUSCH, Petr, Jan MACEK, Petr JANŠTA, Štěpán KUBÍK, Milan ŘEZÁČ, Kamil HOLÝ, Igor MALENOVSKÝ, Petr BAŇAŘ, Miroslav MIKÁT, Alena ASTAPENKOVÁ a Petr HENEBERG. Industrial and post-industrial habitats serve as critical refugia for pioneer species of newly identified arthropod assemblages associated with reed galls. Biodiversity and Conservation, DORDRECHT: Kluwer, 2016, roč. 25, č. 5, s. 827-863. ISSN 0960-3115. doi:10.1007/s10531-016-1070-5.
 48. SONG, Zhi-Shun, Igor MALENOVSKÝ a Ai-Ping LIANG. Revision of the Afrotropical genus Fernandea Melichar, 1912 (Hemiptera: Fulgoromorpha: Dictyopharidae), with description of a new species from Equatorial Guinea. Zootaxa, Auckland: Magnolia Press, 2016, roč. 4139, č. 1, s. 106-116. ISSN 1175-5326. doi:10.11646/zootaxa.4139.1.6.
 49. PERCY, Diana M., Philip T. BUTTERILL a Igor MALENOVSKÝ. Three new species of gall-forming psyllids (Hemiptera: Psylloidea) from Papua New Guinea, with new records and notes on related species. Journal of Natural History, ABINGDON: Taylor & Francis, 2016, roč. 50, 17-18, s. 1073-1101. ISSN 0022-2933. doi:10.1080/00222933.2015.1104394.
 50. STROIŃSKI, Adam, Igor MALENOVSKÝ a Dariusz ŚWIERCZEWSKI. Two new genera of flatid planthoppers from Socotra island (Hemiptera: Fulgoromorpha: Flatidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Praha: Národní muzeum, Praha, 2016, roč. 56, č. 2, s. 461-489. ISSN 0374-1036.
 51. 2015

 52. MALENOVSKÝ, Igor, Daniel BURCKHARDT, Dalva L. QUEIROZ, Rosy M. S. ISAIAS a Denis C. OLIVEIRA. Descriptions of two new Pseudophacopteron species (Hemiptera: Psylloidea: Phacopteronidae) inducing galls on Aspidosperma (Apocynaceae) in Brazil. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Praha: Národní muzeum, Praha, 2015, roč. 55, č. 2, s. 513-538. ISSN 0374-1036.
 53. JANŠTA, Petr, Alexandra KLAUDISOVÁ, Jitka VILÍMOVÁ a Igor MALENOVSKÝ. Insect community on Jurinea cyanoides (Asteraceae), a plant species protected under NATURA 2000. Biologia, 2015, roč. 70, č. 2, s. 252-267. ISSN 0006-3088. doi:10.1515/biolog-2015-0020.
 54. HEMALA, Vladimír, Petr KMENT a Igor MALENOVSKÝ. Morphology and phylogeny of the true bug superfamily Pyrrhocoroidea (Heteroptera: Pentatomomorpha) - a preliminary report. In 7th European Hemiptera Congress and 9th International Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Importance, Seggau Castle, Graz (Austria), July 19th-24th, 2015. 2015.
 55. SYCHRA, Jan a Igor MALENOVSKÝ. Potvrzení výskytu kříska leknínového (Erotettix cyane, Hemiptera: Cicadellidae) v České republice. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, 2015, roč. 33, č. 1, s. 181-194. ISSN 0375-1686.
 56. 2014

 57. BURCKHARDT, Daniel, Dalva L. QUEIROZ a Igor MALENOVSKÝ. First record of the Australian genus Platyobria Taylor, 1987 from Europe and P. biemani sp. nov. as a potential pest of Eucalyptus (Myrtaceae) (Hemiptera: Psylloidea). Entomologische Zeitschrift, Schwanfeld: Wissenschaftlicher Verlag Heinz Peks, 2014, roč. 124, č. 2, s. 109-112. ISSN 0013-8843.
 58. MALENOVSKÝ, Igor a Daniel BURCKHARDT. Jumping plant-lice of Socotra Island (Hemiptera: Psylloidea). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Praha: Národní muzeum, 2014, roč. 54, č. 2014, s. 23-61. ISSN 0374-1036.
 59. ŚWIERCZEWSKI, Dariusz, Igor MALENOVSKÝ a Adam STROIŃSKI. Kirkamflata, a new planthopper genus from Socotra island (Hemiptera: Fulgoromorpha: Flatidae). Annales zoologici, Warszawa: Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences, 2014, roč. 64, č. 3, s. 517-534. ISSN 0003-4541. doi:10.3161/000345414X684830.
 60. MALENOVSKÝ, Igor, Petr KMENT a Jan SYCHRA. Ploštice, křísi a mery (Hemiptera: Heteroptera, Auchenorrhyncha, Psylloidea) okolí Přebuzi v Krušných horách. Klapalekiana, Praha: Česká společnost entomologická, 2014, roč. 50, 3-4, s. 181-234. ISSN 1210-6100.
 61. SELJAK, Gabrijel a Igor MALENOVSKÝ. Preimaginal stages and biology of Bactericera lyrata (Hemiptera: Psylloidea: Triozidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Praha: Národní muzeum, 2014, roč. 54, č. 1, s. 35-46. ISSN 0374-1036.
 62. HEJKAL, Jiří, Jaroslav MICHÁLEK, Jan SYCHRA, Pavel BEZDĚČKA, Daniel DVOŘÁK, Igor MALENOVSKÝ, Vladimír MELICHAR a Petr UHLÍK. Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů hub, lišejníků, rostlin a živočichů Kraslicka. Sborník muzea Karlovarského kraje, Cheb: Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, 2014, roč. 22, prosinec, s. 153-184. ISSN 1803-6066.
 63. 2013

 64. LUTOVINOVAS, Erikas, Igor MALENOVSKÝ, Andrea TÓTHOVÁ, Joachim ZIEGLER a Jaromír VAŇHARA. Taxonomic approach to the tachinid flies Dinera carinifrons (Fallén) (Diptera: Tachinidae) and Dinera fuscata Zhang and Shima using molecular and morphometric data. Journal of Insect Science, Library of the University of Arizona, 2013, roč. 2013, č. 139, s. 1-18. ISSN 1536-2442.
 65. 2009

 66. FEDOR, Peter, Jaromír VAŇHARA, Igor MALENOVSKÝ, Josef HAVEL a Ian SPELLERBERG. Artificial intelligence in pest insect monitoring. Systematic Entomology, Oxford, England: BLACKWELL PUBLISHING, 2009, roč. 34, č. 2, s. 398-400. ISSN 0307-6970.
 67. 2008

 68. VAŇHARA, Jaromír, Peter FEDOR, Igor MALENOVSKÝ, Natália MURÁRIKOVÁ a Josef HAVEL. Insect identification using Artificial Neural Networks (ANN). In Proceedings CD incl. Abstracts and Author´s List ICE 2008. 2008.
 69. FEDOR, Peter, Igor MALENOVSKÝ, Jaromír VAŇHARA, W. SIERKA a Josef HAVEL. Thrips (Thysanoptera) identification using artificial neural networks. Bulletin of Entomological Research, Cambridge, England: CAMBRIDGE UNIV PRESS, 2008, roč. 98, č. 4, s. 437-447. ISSN 0007-4853.
 70. 2007

 71. VAŇHARA, Jaromír, Natália MURÁRIKOVÁ, Igor MALENOVSKÝ a Josef HAVEL. Artificial neural networks for fly identification: A case study from the genera Tachina and Ectophasia (Diptera, Tachinidae). Biologia, Bratislava: Versita, 2007, roč. 62, č. 4, s. 462—469. ISSN 1335-6372.
 72. VAŇHARA, Jaromír, Natália MURÁRIKOVÁ, Igor MALENOVSKÝ a Josef HAVEL. Artificial neural networks for insect identification. The Tachinid Times, Ottawa: Agriculture Canada, 2007, roč. 20, č. 4, s. 8-9. ISSN 1802-128X.
 73. VAŇHARA, Jaromír, Natália MURÁRIKOVÁ, Igor MALENOVSKÝ, Peter FEDOR a Josef HAVEL. Využitie umelých neurónových sietí (ANN) pre determináciu hmyzu. In 19. Dipterologický seminár. Dubová pri Modre, SR, 5.-7.9. 2007. 2007.
 74. 2006

 75. VAŇHARA, Jaromír, Natália MURÁRIKOVÁ, Peter FEDOR, Igor MALENOVSKÝ a Josef HAVEL. Artificial neural networks for insect identification. In Proceedings of the 6th International Congress of Dipterology. Fukuoka, Japan: Comittee of the 6th International Congress of Dipterology, 2006. s. 289-290, 2 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 7. 2020 22:35