Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. EHRLICHOVÁ, Lucie, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, B. DOLEČKOVÁ, Monika BLAŽKOVÁ, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Eva JANDÁKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ a Janka CHLUBNOVÁ. XII/163. Zkušenosti s hematologickou toxicitou PARP inhibitorů v léčbě ovariálního karcinomu. In XLVI. Brněnské onkologické dny XXXVI. 2022. ISSN 0862-495X.

  2021

  1. EID, Michal, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Pavel JANEČEK, Ivana KOSÍKOVÁ, Monika BLAŽKOVÁ, Ondřej SLABÝ a Jiří MAYER. Current view of neoadjuvant chemotherapy in primarily resectable pancreatic adenocarcinoma. Neoplasma. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2021, roč. 68, č. 1, s. 1-9. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2020_200408N372.

  2019

  1. KROUPA, Radek, Monika BLAŽKOVÁ, Petra KOVALČÍKOVÁ, Milan DASTYCH, Tomáš PAVLÍK, Lumír KUNOVSKÝ a Jiří DOLINA. Viewpoints of the target population regarding barriers and facilitators of colorectal cancer screening in the Czech Republic. World Journal of Gastroenterology. Beijing, China: Baishideng, 2019, roč. 25, č. 9, s. 1132-1141. ISSN 1007-9327. doi:10.3748/wjg.v25.i9.1132.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 2. 2024 16:09