Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. MICHALÍK KVÍČALOVÁ, Anna. Sound on the Quiet: Speaker Identification and Auditory Objectivity in Czechoslovak Fonoscopy, 1975–90. TECHNOLOGY AND CULTURE. UNITED STATES: JOHNS HOPKINS UNIV PRESS, 2023, roč. 64, č. 2, s. 379-406, 27 s. ISSN 0040-165X. doi:10.1353/tech.2023.0104.

  2022

  1. KVÍČALOVÁ, Anna. Audio Forensics behind the Iron Curtain: From Raw Sounds to Expert Testimony. In Forensic Voices: Cultures of Identification through Sound. 2022.
  2. KVÍČALOVÁ, Anna. Forensic Voices: Cultures of Identification through Sound. 2022.
  3. KVÍČALOVÁ, Anna. Hearing aid or a scientific instrument? “Opistophone” as an ever-changing object of acoustic research. In MUSTS series, Maastricht University Science and Technology Studies group. 2022.
  4. KVÍČALOVÁ, Anna. ocenění v Soutěži za vysoce kvalitní monografie Univerzity Karlovy. 2022.
  5. KVÍČALOVÁ, Anna. Other than Ethical: STS-Oriented Approaches to Communist Audio Forensics in Sensitive Sound Recordings, ed. Renata Tańczuk and Sławomir Wieczorek, Special issue. Prace Kulturoznawcze. Poland, 2022, roč. 26, č. 1, s. 121-247. ISSN 0860-6668. doi:10.19195/0860-6668.26.1.7.
  6. KVÍČALOVÁ, Anna. Psychoakustika v české vědě 19. století: nitrolebeční zvuky a prostorové slyšení v Purkyňových akustických experimentech. In 12. sjezd českých historiků. 2022.
  7. KVÍČALOVÁ, Anna. Sonic Experiments at the Margins: Inventing the Psychophysical Listener in 19th-Century Prague. In The 10th Conference of the European Society for the History of Science. 2022.
  8. KVÍČALOVÁ, Anna. Sound studies a obrat ke zvuku. Svět rozhlasu. 2022.
  9. KVÍČALOVÁ, Anna. Zvuk, věda a umění: od vln na rybníce k sonografickému záznamu. 2022.

  2021

  1. KVÍČALOVÁ, Anna. Purkyně’s Opistophone: The Hearing ‘Deaf’, Auditory Attention and Organic Subjectivity in Prague Psychophysical Experiments, ca 1850s.”. Annals of Science. 2021, roč. 79, č. 1, s. 60-80, 20 s. doi:10.1080/00033790.2021.2010806.
  2. KVÍČALOVÁ, Anna. The Second Sense: Purkyně’s Ophistophone, Organic Subjectivity and Auditory Experiment in the 19th Century. In 26th International Congress of History of Science and Technology. 2021.

  2020

  1. KVÍČALOVÁ, Anna. Contesting Modern Nature: Sonic Artefacts and Acoustic Hyperreality in the Practices of Acoustic Ecology. In European Association for the Study of Science and Technology Conference: Locating and Timing Matters: Significance and agency of STS in emerging worlds. 2020.
  2. KVÍČALOVÁ, Anna. (In)Visible Sounds:Voice Dissection in the Czechoslovak Fonoscopy Lab. In THE SECOND LIFE OF RECORDED SOUNDS The Third International Conference of the Central European Network for Sonic Ecologies (CENSE),. 2020.
  3. KVÍČALOVÁ, Anna. Tiché jaro a ruch antropocénu. In Petr Pokorný, David Storch. Antropocén. 1. vyd. Praha: Academia, 2020. s. 344-360, 16 s. ISBN 978-80-200-3129-7.
  4. KVÍČALOVÁ, Anna. “Truly Unnatural”: Losing the Human in the Anthropocene / „Skutečně nepřirozené“: Ztráta člověka v antropocénu. In Pavel Mrkus, Jan Krtička. Sound end Environment: Contemporary Approaches to Sonic Ecology in Art / Zvuk a prostředí: Současné přístupy ke zvukové ekologii. Ústí nad Labem: FUD, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2020. s. 40-51. ISBN 978-80-7561-268-7.
  5. KVÍČALOVÁ, Anna. Zvuk jako ztracený klíč k evropské modernitě/Sound: The Lost Key to European Modernity. In Zvuky kódy obrazy/Sounds Codes Images, ed. Miloš Vojtěchovský and Jitka Hlaváčková. Prague: Artmap, 2020. s. 13-27, 14 s.
  6. 217133 a Anna KVÍČALOVÁ. Zvuk v sakrálnom priestore. In Ján Solčáni. Nothing to Hear. Brno: Vysoké učení v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2020. s. 33-40, 7 s.

  2019

  1. KVÍČALOVÁ, Anna. Crossing Traditions : Essays on the Reformation and Intellectual History in Honour of Irena Backus. The Journal of Ecclesiastical History. 2019, roč. 70, č. 3, s. 622-623. ISSN 0022-0469. doi:10.1017/S0022046919000356.
  2. KVÍČALOVÁ, Anna. Listening and Knowledge in Reformation Europe : Hearing, Speaking and Remembering in Calvin's Geneva. Cham: Palgrave Macmillan, 2019. ISBN 978-3-030-03836-6. doi:10.1007/978-3-030-03837-3.
  3. KVÍČALOVÁ, Anna. Listening to Nature in the Anthropocene : Noise, Signal, and “Natural” Sounds. In Conference “Anfangen und Beenden” (DFG: Self-Making. Practices of Subjectivation in Historical and Interdisciplinary Perspectives), Carl von Ossietzky University of Oldenburg. 2019.
  4. KVÍČALOVÁ, Anna. Manufacturing Nature : How to do things with sound in the Anthropocene. In Conference “Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond”, Faculty of Art and Design at JEPU, Ústí nad Labem. 2019.
  5. KVÍČALOVÁ, Anna. The Search for Auditory Objectivity in the Czechoslovak Fonoscopy. In Workshop “Slicing Sound: Speaker Identification and Music Censorship in the Former East Bloc,” Max Planck Institute for the History of Science, Berlin. 2019.
  6. KVÍČALOVÁ, Anna. Vizualizace zvuku v dějinách vědy. In kolokvium “Vizualita-věda-vnímání”, Faculty of Science, Charles University, Prague. 2019.

  2018

  1. KVÍČALOVÁ, Anna. Do Senses Have History? Sensory Mediations in Cultural-Historical Perspectives. In Univerzita Hradec Králové. 2018.
  2. KVÍČALOVÁ, Anna. Hearing and Acoustics as Instruments of Knowledge in 16th c. Geneva. In workshop “Senses and Knowledge in Early Modern History,” Friendrich-Meinecke-Institut, Freie Universität Berlin. 2018.
  3. KVÍČALOVÁ, Anna. Hearing Difference and Epistemologies of Listening. In colloquium, Gotha research centre, University of Erfurt. 2018.
  4. KVÍČALOVÁ, Anna. Hearing difference in Calvin's Geneva: From margins to Center. Sixteenth Century Journal. 2018, roč. 49, č. 1, s. 25-47.
  5. KVÍČALOVÁ, Anna. Hearing History: Knowledge, Media, and the Senses in Calvin’s Geneva. In Department for the Study of Religions, Masaryk University. 2018.
  6. KVÍČALOVÁ, Anna. Hluchota v období reformace. In Institute of Deaf Studies, Charles University, Prague. 2018.
  7. KVÍČALOVÁ, Anna. Church Acoustics in the History of Knowledge. In workshop “Architecture and the Senses,” Center for Architetural Heritage Plasy, National Technical Museum. 2018.
  8. KVÍČALOVÁ, Anna. Kirche. In Daniel Morat - Hansjakob Ziemer. Handbuch Sound: Geschichte-Begriffe-Ansätze. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 2018. s. 262-265.
  9. KVÍČALOVÁ, Anna. Sensing the Reformation: How Media-Historical Narratives Constrain the Study of Religious Change. Religio: Revue pro religionistiku. 2018, roč. 26, č. 1, 31-48.
  10. KVÍČALOVÁ, Anna. Vědění a zvuk v raně modern Evropě: vadný sluch, slabá paměť a špatná akustika jako nástroje pro zkoumání reformace. In Centrum pro teoretická studia, Charles University & The Czech Academy of Sciences. 2018.

  2017

  1. KVÍČALOVÁ, Anna. Creating Hearing Difference: Deafness, Disability and Hardness of Hearing in Reformation Geneva. In Deutscher Historikertag: „Glaubensfragen“ (Panel “On the epistemologies of Hearing in the Early Modern Era“), University of Hamburg. 2017.
  2. KVÍČALOVÁ, Anna. Epistemologies of Hearing in the Calvinist Reformation. In conference “Metodological Innovation in Late Medieval Studies,” University of Oxford. 2017.

  2016

  1. KVÍČALOVÁ, Anna. Learning by (Mis)Hearing: Listening Problems Before the Genevan Consistory. In conference “False Alarm: Aurality, Errancy and Voice,“ King’s College London. 2016.
  2. KVÍČALOVÁ, Anna. Practices of Auditory Remembering in Sixteenth-Century Calvinist Geneva. In Colloquium Epistemes of Modern Acoustics, Max Planck Institute for the History of Science, Berlin. 2016.

  2015

  1. KVÍČALOVÁ, Anna. Workshop Listening and Knowledge in Reformation Europe (1500-1650). 2015.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 2. 2024 16:32