Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. WINKLER, Jiří, Tomáš SIROVÁTKA, Ondřej HORA, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Josef HORŇÁČEK a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Analýza faktorů dlouhodobé nezaměstnanosti působících na území Jihomoravského kraje v období ekonomického růstu. 1. vydání. Brno: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, 2018. 132 s.
 2. WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Monitorování sociálních podmínek obyvatel města Brna. Závěrečná zpráva. 1. vydání. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2018. 104 s.
 3. 2016

 4. WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ a Imrich VAŠEČKA. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2016. 385 s. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu.
 5. 2014

 6. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Aplikace metod a technik výzkumu při evaluaci programů. In Hora O., Suchanec, M. a Žižlavský, M. Evaluační výzkum. První vyd. Brno: MUNIPress, 2014. s. 11-16, 6 s. ISBN 978-80-210-6886-5.
 7. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Evaluace programu ve stadiu plánování. In Hora, O., Suchanec, M. a Žižlavský, M. Evaluační výzkum. První vyd. Brno: MUNIPress, 2014. s. 43-61, 19 s. ISBN 978-80-210-6886-5.
 8. HORA, Ondřej, Miroslav SUCHANEC a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Evaluační výzkum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 112 s. ISBN 978-80-210-6886-5.
 9. 2013

 10. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Fungování tržní ekonomiky a její stabilizace. První vyd. Brno: MUNIPress, 2013. 90 s. ISBN 978-80-210-6581-9.
 11. 2011

 12. WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Institucionální změna a veřejná politika. Analýza politiky zaměstnanosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 186 s. ISBN 978-80-210-5601-5.
 13. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Interpretace změn politiky po vstupu České republiky do Evropské unie. In Winkler, J., Žižlavský, M. (eds.) Institucionální změna a veřejná politika. Analýza politiky zaměstnanosti. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity, muniPRESS, 2011. s. 167-179, 13 s. ISBN 978-80-210-5601-5.
 14. HORÁK, Pavel. Stabilita a flexibilita organizací zainteresovaných do administrace a realizace aktivních programů a sociálních služeb na lokálních trzích práce. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Winkler, J., Žižlavský, M. (eds.) Institucionální změna a veřejná politika. Analýza politiky zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita, muniPRESS, 2011. s. 75-122, 48 s. 1. verze. ISBN 978-80-210-5601-5.
 15. 2010

 16. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Rovná sazba daně a finanční pobídka k práci. IVRIS Papers, Brno: IVRIS, 2010, roč. 2010, č. 1. ISSN 1803-0343.
 17. 2009

 18. WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Co rozhoduje o úspěšném zapojení do projektu Vzdělávejte se! In Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy jejich politické regulace v ČR po vstupu do EU. 2009.
 19. HORA, Ondřej a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Na okraji trhu práce: vnímání vlastního postavení na trhu práce nezaměstnanými a marginalizovanými pracovníky. In Nejistoty na trhu práce. První. Boskovice: ALBERT, 2009. s. 80-117, 38 s. ISBN 978-80-7326-172-6.
 20. 2006

 21. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Ekonomická efektivnost poskytování sociálních služeb a jednání řadových pracovníků. Sociální práce/Sociálna práca, Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 72-81. ISSN 1213-6204.
 22. 2005

 23. WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Hodnocení programů z hlediska partnerství a adekvátního plánování. In Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 208-217, 10 s. ISBN 80-210-3867-5.
 24. HORÁK, Pavel. Odlišné přístupy k implementaci individuálního akčního plánu zaměstnanosti na vybraných českých úřadech práce. In WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: FSS MU, 2005. s. 30-58, 29 s. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5.
 25. WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 218 s. ISBN 80-210-3867-5.
 26. 2004

 27. WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 241 s. ISBN 80-210-3565-X.
 28. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Faktory a úroveň motivace k zaměstnání. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 87-99, 13 s. První. ISBN 80-210-3565-X.
 29. SIROVÁTKA, Tomáš. Individuální akční plány. Zhodnocení poznatků z pilotních projektů. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita, 2004. s. 196-215, 20 s. edice první svazek 1. ISBN 80-210-3565-X.
 30. HORÁK, Pavel a Jiří WINKLER. Personální kapacita veřejných služeb zaměstnanosti. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 160-70, 11 s. FSS. ISBN 80-210-3565-X.
 31. WINKLER, Jiří, Martin ŽIŽLAVSKÝ a Pavel HORÁK. Pracovní identita a postoje zaměstnanců úřadů práce. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 186-195, 10 s. FSS. ISBN 80-210-3565-X.
 32. WINKLER, Jiří, Martin ŽIŽLAVSKÝ a Pavel HORÁK. Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v zemích EU. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 216-230, 15 s. FSS. ISBN 80-210-3565-X.
 33. HORÁKOVÁ, Markéta. Skupiny ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 73-82, 10 s. ISBN 80-210-3565-X.
 34. SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ a Václav KULHAVÝ. Účinky opatření aktivní politiky zaměstnanosti. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 140-159, 20 s. ISBN 80-210-3565-X.
 35. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Vývoj českého trhu práce, jeho problémy a nerovnováhy v období před vstupem ČR do EU. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 7-10, 4 s. První. ISBN 80-210-3565-X.
 36. 2003

 37. WINKLER, Jiří, Martin ŽIŽLAVSKÝ a Pavel HORÁK. Institucionální předpoklady politiky trhu práce. první. Brno: MU, 2003. 155 s. Moderní společnost.
 38. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Metodologie pro Sociální politiku a sociální práci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 142 s. ISBN 80-210-3110-7.
 39. SIROVÁTKA, Tomáš a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Nezaměstnanost a pracovní pobídky. Politická ekonomie, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2003, Ročník LI, 2003/3, s. 391-406. ISSN 0032-3233.
 40. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Paradigmatická východiska výzkumu v sociální práci. Sociální práce/ Sociálna práca, Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 83-90. ISSN 1213-624.
 41. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Poměry náhrady pracovních příjmů nezaměstnaných. In SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. První vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 184 do 191, 8 s. ISBN 80-210-3048-8.
 42. 2002

 43. SIROVÁTKA, Tomáš a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce ve druhé polovině 90. let. Politická ekonomie, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002, Ročník L, 2002/3, s. 419-435. ISSN 0032-3233.
 44. 2001

 45. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Základy ekonomie. První vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2001. 82 s. ISBN 80-210-2760-6.
 46. 2000

 47. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Proměny pohledu na cenu a vývoj ekonomie. Politická ekonomie, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2000, XLVIII, č. 6, s. 861-862. ISSN 0032-3233.
 48. 1999

 49. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Ekonomická teorie a realita transformace. In Česká společnost na konci tisíciletí. Praha: Karolinum, 1999. s. 183-189. svazek 1. ISBN 80-7184-825-5.
 50. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Mediální a logický význam kategorie veřejný zájem. In Problémy definování a prosazování veřejného zájmu. Brno: ESF MU Brno, 1999. s. 81-86. ISBN 80-210-2236-1.
 51. 1995

 52. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Mikroekonomie. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 121 s. ISBN 80-210-1100-9.
 53. 1994

 54. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Příklady k úvodnímu kursu ekonomie. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 35 s. ISBN 80-210-0947-0.
 55. 1993

 56. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Cvičení k Úvodu do ekonomie a Základům makroekonomie. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 62 s. ISBN 80-210-0752-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 12. 2020 06:10