Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ŠIPULOVÁ, Katarína a Hubert SMEKAL. Between Human Rights and Transitional Justice : The Dilemma of Constitutional Courts in Post-Communist Central Europe. Europe-Asia Studies. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2021, roč. 73, č. 1, s. 101-130. ISSN 0966-8136. doi:10.1080/09668136.2020.1841739.
 2. EBERLE, Jakub, Hubert SMEKAL, Petr OCELÍK a Oldřich KRPEC. Political science in Central and Eastern Europe : integration with limited convergence in Czechia. European Political Science. Palgrave Macmillan, 2021, roč. 20, č. 1, s. 183-203. ISSN 1680-4333. doi:10.1057/s41304-020-00311-9.
 3. SMEKAL, Hubert. Workshop on the Transposition of the Consumer Rights Directive. 2021.
 4. 2020

 5. SMEKAL, Hubert a Ladislav VYHNÁNEK. Determinants of Judicial Decision-Making: State of the Art and the Czech Perspective. The Lawyer Quarterly. Praha: Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2020, roč. 10, č. 2, s. 106-129. ISSN 1805-8396.
 6. SMEKAL, Hubert. Judicial treatment patterns : More complicated than they seem. In David Kosař, Jan Petrov, Katarína Šipulová, Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek a Jozef Janovský. Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights : Beyond Compliance. 1st. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. s. 197-231. Routledge Research in Human Rights Law. ISBN 978-0-367-36116-7.
 7. PRINCEN, Sebastiaan, Hubert SMEKAL a Robert ZBÍRAL. Mapping the scope for flexible implementation in EU legislative acts. In Integrating Diversity in the European Union Online Mid-term Conference. 2020.
 8. SMEKAL, Hubert. Navigating the field of judicial compliance, effectiveness, implementation, and judicial treatment of international law. In David Kosař, Jan Petrov, Katarína Šipulová, Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek a Jozef Janovský. Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights : Beyond Compliance. 1st. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. s. 56-79. Routledge Research in Human Rights Law. ISBN 978-0-367-36116-7.
 9. PRINCEN, Sebastiaan, Hubert SMEKAL a Robert ZBÍRAL. Patterns of Differentiated Implementation in EU Legislation. In UACES Virtual Conference. 2020.
 10. ŠIPULOVÁ, Katarína, Hubert SMEKAL a Jozef JANOVSKÝ. Research Design – How to Study Judicial Implementation. A Prologue to the Case Study on Czechia. In David Kosař, Jan Petrov, Katarína Šipulová, Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek a Jozef Janovský. Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights – Beyond Compliance. 1st. London, New York: Routledge, 2020. s. 81-102. Routledge Research in Human Rights Law. ISBN 978-0-367-36116-7.
 11. HAVLÍK, Vratislav a Hubert SMEKAL. The politics of differentiated integration: what do governments want? country report – Czechia. Florence: European University Institute, 2020. EUI RSCAS, 2020/102.
 12. 2019

 13. TSERETELI, Nino a Hubert SMEKAL. Explaining Conflicting Tendencies of Politicisation and Judicialisation: The Case of the ECtHR. In Joint Sessions UCL Mons. 2019.
 14. SMEKAL, Hubert a Nino TSERETELI. The ECtHR Reform in Light of Exit–Voice–Loyalty Framework. In ECPR General Conference, Wroclaw. 2019.
 15. 2018

 16. ŠIPULOVÁ, Katarína, Hubert SMEKAL a Jozef JANOVSKÝ. Beyond compliance – Domestic judicial implementation of the international human rights case law. In AHRI Conference, Edinburgh. 2018.
 17. SMEKAL, Hubert, Ladislav VYHNÁNEK, Jan GRINC, Jan CHMEL, Jan KRATOCHVÍL, Jiří MALENOVSKÝ, Jan PETROV, Marica PIROŠÍKOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Vít Alexander SCHORM, Dušan SULITKA, Katarína ŠIPULOVÁ, Ján ŠTIAVNICKÝ a Michal ZEMANÍK. Beyond Compliance – Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 253 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-037-3.
 18. SMEKAL, Hubert a Ladislav VYHNÁNEK. Beyond Compliance. Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 276 s. ISBN 978-80-7598-037-3.
 19. ŠIPULOVÁ, Katarína, Jozef JANOVSKÝ a Hubert SMEKAL. Ideology and International Human Rights Commitments in Post-Communist Regimes : The Cases of the Czech Republic and Slovakia. In Marlene Wind. International Courts and Domestic Politics. Cambridge: Cambridge university press, 2018. s. 181-205. Studies on international courts and tribunals. ISBN 978-1-108-42776-0. doi:10.1017/9781108590396.010.
 20. SMEKAL, Hubert. International HR Case Law in the Case Law of Czech Apex Courts. In Olomoucké právnické dny. 2018.
 21. ŠIPULOVÁ, Katarína, Hubert SMEKAL a Jozef JANOVSKÝ. Searching for a reference : using automated text analysis to study judicial compliance. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Faculty of Law, Masaryk University, 2018, roč. 12, č. 2, s. 131-160. ISSN 1802-5943. doi:10.5817/MUJLT2018-2-2.
 22. TSERETELI, Nino a Hubert SMEKAL. The Judicial Self-Government at the International Level – A New Research Agenda. German Law Journal. Frankfurt am Main: Goethe University Frankfurt, 2018, roč. 19, č. 7, s. 2137-2164. ISSN 2071-8322.
 23. ŠIPULOVÁ, Katarína, Jozef JANOVSKÝ a Hubert SMEKAL. Understanding Adoption of International Human Rights Treaties. In ECPR General Conference, Hamburg. 2018.
 24. 2017

 25. KOSAŘ, David, Hubert SMEKAL, Katarína ŠIPULOVÁ, Ladislav VYHNÁNEK a Jan PETROV. Beyond Compliance: Implementace judikatury mezinárodních lidskoprávních těles - výzvy a jejich reflexe v České republice a na Slovensku. 2017.
 26. VYHNÁNEK, Ladislav a Hubert SMEKAL. Ideologické a politické vlivy na rozhodování Ústavního soudu: Základní metodologické otázky. In Weyrovy dny právní teorie, Brno. 2017.
 27. SMEKAL, Hubert, Jozef JANOVSKÝ, Tereza PAPOUŠKOVÁ a Katarína ŠIPULOVÁ. International Human Rights Case Law in Domestic High Politics: Judicial Use of ECtHR Case Law by the Czech Constitutional Court. In ECPR General Conference, Oslo. 2017.
 28. KRPEC, Oldřich, Petr OCELÍK a Hubert SMEKAL. Narrowing the Divide: Perspectives on the Future of Mixed Methods Report From Central and Eastern Europe. Journal of Mixed Methods Research. SAGE, 2017, roč. 11, č. 1, s. 14-16. ISSN 1558-6898. doi:10.1177/1558689816676660.
 29. ŠIPULOVÁ, Katarína, Jozef JANOVSKÝ a Hubert SMEKAL. Political Regimes and Global Commitment Patterns. In AHRI Annual Conference, Leuven 2017. 2017.
 30. URBÁNIKOVÁ, Marína a Hubert SMEKAL. Právní věda a právní psaní : postačí vždy jako výzkumná metoda "číst, přemýšlet a psát"? Jurisprudence. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017, roč. 26, č. 4, s. 37-41. ISSN 1802-3843.
 31. SMEKAL, Hubert. Přehled teorií dodržování mezinárodních lidskoprávních rozhodnutí. In Beyond Compliance – Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni. 2017.
 32. ŠIPULOVÁ, Katarína a Hubert SMEKAL. Referencing International HR Law: Constitutional Courts in Transitional Justice. In “Legislating from Strasbourg” The Impact of Jurisprudence from the European Court of Human Rights. 2017.
 33. JANOVSKÝ, Jozef, Katarína ŠIPULOVÁ a Hubert SMEKAL. Understanding Adoption of International Human Rights Treaties: Political Regimes and Commitment Patterns. In ECPR General Conference, Oslo. 2017.
 34. JANOVSKÝ, Jozef, Katarína ŠIPULOVÁ a Hubert SMEKAL. Understanding Adoption of International Human Rights Treaties: Political Regimes and Commitment Patterns. In Seminár Human Right Series výzkumního centra PluriCourts, University of Oslo. 2017.
 35. 2016

 36. HOLZER, Jan, Pavel MOLEK, Pavel DUFEK, Jiří BAROŠ, Michal MOCHŤAK, Ivo POSPÍŠIL, Petr PRECLÍK a Hubert SMEKAL. Demokratyzacja i prawa czlowieka. Spojrzenie z Europy Srodkowej. první. Krakow - Brno: Osrodek Mysli Politycznej – Uniwersytet Masaryka, 2016. 327 s. Studie i analizy. ISBN 978-83-64753-47-3.
 37. SMEKAL, Hubert a Katarína ŠIPULOVÁ. Empirický právní výzkum. Jurisprudence. Wolters Kluwer a.s., 2016, roč. 25, č. 6, s. 31-38. ISSN 1802-3843.
 38. SMEKAL, Hubert a Ladislav VYHNÁNEK. Equal voting power under scrutiny: Czech Constitutional Court on the 5% threshold in the 2014 European Parliament Elections. European Constitutional Law Review. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, roč. 12, č. 1, s. 148-163. ISSN 1574-0196. doi:10.1017/S1574019616000092.
 39. SMEKAL, Hubert, Katarína ŠIPULOVÁ a Jozef JANOVSKÝ. International Human Rights Conventions - Panacea, or Poisonous Chalice for Domestic Protection of Human Rights? In Challenges of Europe - Building and Promoting Human Security, Dubrovnik. 2016.
 40. KILIAN, Petr, Ivo POSPÍŠIL a Hubert SMEKAL. International Human Rights in Czech Legal Education. International and Comparative Law Review. 2016, roč. 16, č. 2, s. 87-98. ISSN 1213-8770. doi:10.1515/iclr-2016-0016.
 41. SMEKAL, Hubert, Katarína ŠIPULOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Jozef JANOVSKÝ a Petr KILIAN. Making Sense of Human Rights Commitments: A Study of Two Emerging European Democracies. Brno: MUNI Press, 2016. 316 s. edition Scientia ; File. No. 578. ISBN 978-80-210-8435-3.
 42. SMEKAL, Hubert, Katarína ŠIPULOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Jozef JANOVSKÝ a Petr KILIAN. Making Sense of Human Rights Commitments: A Study of Two Emerging European Democracies. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 312 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), edition Scientia, sv. 578. ISBN 978-80-210-8435-3.
 43. POSPÍŠIL, Ivo, Vladimír TÝČ, Hubert SMEKAL, Katarína ŠIPULOVÁ, Jozef JANOVSKÝ, Petr KILIAN, Ľubomír MAJERČÍK, Jan PETROV, Ján ŠTIAVNICKÝ, Jan KNĚŽÍNEK, Marián GIBA, Jozef VALUCH a Petr VÁLEK. Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska. Praha: Leges, 2016. 208 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-144-1.
 44. SMEKAL, Hubert, Katarína ŠIPULOVÁ, Ivo POSPÍŠIL a Petr KILIAN. Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska. 2016.
 45. SMEKAL, Hubert. Mezinárodní lidskoprávní závazky: teoretické reflexe. In Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska. 2016.
 46. KATARÍNA, Šipulová a Hubert SMEKAL. Referencing International HR Law by Constitutional Courts. In ECPR General Conference. 2016.
 47. ŠIPULOVÁ, Katarína a Hubert SMEKAL. Referencing International HR Law by Constitutional Courts. In AHRI 2016 Conference, Utrecht. 2016.
 48. SMEKAL, Hubert. Remarks to Art 7 TEU procedure. In The strategic use of the EU fundamental and human rights toolbox, EIUC Venice. 2016.
 49. JANOVSKÝ, Jozef, Katarína ŠIPULOVÁ a Hubert SMEKAL. Understanding Adoption of International Human Rights Treaties. In Oxford Centre for Socio-Legal Studies Research Seminars. 2016.
 50. SMEKAL, Hubert, Katarína ŠIPULOVÁ a Jozef JANOVSKÝ. Understanding Adoption of International Human Rights Treaties: Political Regimes and Commitment Patterns. In Research Seminars at the School of Law, University of Sheffield. 2016.
 51. SMEKAL, Hubert a Katarína ŠIPULOVÁ. Výzkum lidských práv: Kritická reflexe současných přístupů. Středoevropské politické studie. 2016, roč. 18, č. 4, s. 381-411. ISSN 1212-7817. doi:10.5817/CEPSR.2016.4.381.
 52. 2015

 53. SMEKAL, Hubert, Lukáš HODER, Veronika HERMANOVÁ, Andrea BITTNEROVÁ a Vojtěch KYSELÝ. Byznys a lidská práva. Současný stav v České republice a naplňování Obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2015. 63 s.
 54. SMEKAL, Hubert. Byznys a lidská práva v České republice. In Mezinárodní expertní seminář k tématu byznysu a lidských práv. 2015.
 55. SMEKAL, Hubert. Efektivita vs. reprezentativnost. In Cyklus seminářů Evropského dokumentačního střediska. 2015.
 56. JANOVSKÝ, Jozef, Hubert SMEKAL a Katarína ŠIPULOVÁ. Mezinárodní lidskoprávní závazky České republiky. In Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí. 2015.
 57. KILIAN, Petr, Katarína ŠIPULOVÁ, Hubert SMEKAL a Ivo POSPÍŠIL. Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí - příklady České republiky a Slovenska. 2015.
 58. FUČÍK, Jakub a Hubert SMEKAL. Noví aktéři na poli válečných konfliktů: Případová studie Nejvyššího soudu Izraele. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2015, roč. 15, č. 1, s. 5-18. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.15.2015.01.005-018.
 59. SMEKAL, Hubert. Pronikání lidských práv do agendy Evropské unie. In Institucionální a právní aspekty evropské integrace. 2015.
 60. SMEKAL, Hubert. Přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech. In Postoj Soudního dvora Evropské unie k přistoupení Unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. 2015.
 61. ŠIPULOVÁ, Katarína, Hubert SMEKAL a Jozef JANOVSKÝ. Strength and Legitimacy of Control Mechanisms in International Human Rights Treaties: The Moderation Effect. Opinio Juris. 2015, Neuveden, August, s. nestránkováno, 7 s. ISSN 2326-0386.
 62. HOLZER, Jan a Hubert SMEKAL. The Czech Republic: On the Road to Rights and Freedoms. In Markku Suksi, Kalliope Agapiou-Josephides, Jean-Paul Lehners, Manfred Nowak. First Fundamental Rights Documents in Europe. 1st edition. Mortsel (Belgium): Intersentia, 2015. s. 235-250. ISBN 978-1-78068-360-7.
 63. ŠIPULOVÁ, Katarína, Hubert SMEKAL a Jozef JANOVSKÝ. Understanding International Human Rights Commitments: Control Mechanisms, Legitimacy and Domestic Change. In Berkeley Anti-Discrimination Study Group Research Seminar. 2015.
 64. 2014

 65. SMEKAL, Hubert a Katarína ŠIPULOVÁ. DH v Czech Republic Six Years Later: On the Power of an International Human Rights Court to Push through Systemic Change. Netherlands Quarterly of Human Rights. Antwerpen: Intersentia, 2014, roč. 32, č. 3, s. 288-321. ISSN 0169-3441.
 66. SMEKAL, Hubert. Efektivita mezinárodních lidskoprávních režimů. In Demokratizace a lidská práva. 2014.
 67. SMEKAL, Hubert. Evropská unie a lidská práva po Lisabonské smlouvě. In Pitrová Markéta a kol. Postlisabonské procesy v Evropské unii. První. Brno: Munipress, 2014. s. 83-116. svazek 59. ISBN 978-80-210-7777-5.
 68. MAJERČÍK, Ľubomír a Hubert SMEKAL. Evropský systém ochrany lidských práv. In Pavel Dufek - Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 180-237. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1.
 69. ŠIPULOVÁ, Katarína, Jozef JANOVSKÝ a Hubert SMEKAL. Ideology, Veto Players and International Human Rights Commitments in Post-communist Regimes: Cases of the Czech Republic and Slovakia. In International Courts and Domestic Politics. 2014.
 70. HERMANOVÁ, Veronika a Hubert SMEKAL. Implementation of the UN Guiding Principles: the Case of the Czech Republic. In Carmen Márquez Carrasco. Spain and the Implementation of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Challenges and Opportunities. Barcelona: Huygens Editorial, 2014. s. 159-177. Colleción LEX. ISBN 978-84-15663-30-0.
 71. JANOVSKÝ, Jozef a Hubert SMEKAL. International human rights commitments in post-communist regimes. In MultiRights Seminar. 2014.
 72. DUFEK, Pavel a Hubert SMEKAL. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 447 s. ISBN 978-80-7478-720-1.
 73. PRECLÍK, Petr a Hubert SMEKAL. Lidská práva v mezinárodních vztazích – teoretické reflexe. In Pavel Dufek - Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 123-144. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1.
 74. PITROVÁ, Markéta, Zdeněk SYCHRA, Hubert SMEKAL, Petra KUCHYŇKOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Vratislav HAVLÍK, Radana KUBOVÁ, Lenka KOVÁČOVÁ, Pavlína JANEBOVÁ, Tomáš MANOSOGLU a Katarína ŠIPULOVÁ. Postlisabonské procesy v Evropské unii. Vydání první. Brno: Muni press, 2014. 379 s. MPÚ, edice monografie, svazek 59. ISBN 978-80-210-7777-5.
 75. PITROVÁ, Markéta, Zdeněk SYCHRA, Hubert SMEKAL, Petra KUCHYŇKOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Vratislav HAVLÍK, Radana KUBOVÁ, Lenka KOVÁČOVÁ, Pavlína JANEBOVÁ, Tomáš MANOSOGLU a Katarína ŠIPULOVÁ. Postlisabonské procesy v Evropské unii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 379 s. ISBN 978-80-210-7777-5.
 76. SMEKAL, Hubert. Pronikání lidských práv do agendy Evropské unie. Mezinárodní vztahy. Ústav mezinárodních vztahů, 2014, roč. 49, č. 4, s. 81-101. ISSN 0323-1844.
 77. PRECLÍK, Petr a Hubert SMEKAL. Současné trendy v oblasti lidských práv. In Pavel Dufek - Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 87-108. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1.
 78. SMEKAL, Hubert. Společenskovědní výzkum lidských práv. In Pavel Dufek - Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 109-118. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1.
 79. DUFEK, Pavel a Hubert SMEKAL. Úvod. In Pavel Dufek - Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 19-24. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1.
 80. PITROVÁ, Markéta a Hubert SMEKAL. Změny smluv a jejich specifika. In Pitrová Markéta a kol. Postlisabonské procesy v Evropské unii. Vydání první. Brno: Munipress, 2014. s. 21 - 56. MPÚ, svazek 59. ISBN 978-80-210-7777-5.
 81. 2013

 82. SMEKAL, Hubert. Člen Rady vlády ČR pro lidská práva. Rada vlády ČR pro lidská práva, 2013 - 2017.
 83. HOLZER, Jan, Pavel MOLEK, Jiří BAROŠ, Pavel DUFEK, Michal MOCHŤAK, Ivo POSPÍŠIL, Petr PRECLÍK a Hubert SMEKAL. Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy. 1. vyd. Brno - Praha: MUNI Press - SLON, 2013. 266 s. Studie 105. svazek. ISBN 978-80-7419-159-6.
 84. POSPÍŠIL, Ivo, Petr PRECLÍK a Hubert SMEKAL. Demokratizace a lidská práva z pohledu výzkumu mezinárodních vztahů. In HOLZER, Jan, Pavel MOLEK, Jiří BAROŠ, Pavel DUFEK, Michal MOCHŤAK, Ivo POSPÍŠIL, Petr PRECLÍK a Hubert SMEKAL. Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy. Brno - Praha: MUNI Press - SLON, 2013. s. 135-167, 32 s. ISBN 978-80-7419-159-6.
 85. SMEKAL, Hubert a Ivo POSPÍŠIL. English Summary. In Hubert Smekal - Ivo Pospíšil. Soudcokracie, nebo judicializace politiky? Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize. Brno: MUNI Press, 2013. s. 210-216. Monografie, svazek č. 52. ISBN 978-80-210-6282-5.
 86. SMEKAL, Hubert. EU Accession to the European Convention on Human Rights: Legal Assessment, Prospects and Pitfalls. In EU Accession to the European Convention on Human Rights: Legal Assessment, Prospects and Pitfalls. 2013.
 87. SMEKAL, Hubert. Kam se poděla většina? O demokratické legitimitě ESLP. In Michal Bobek - Jiří Kmec - David Kosař - Jan Kratochvíl. Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 231-243. Beckova edice právo. ISBN 978-80-7400-460-5.
 88. SMEKAL, Hubert a Ľubomír MAJERČÍK. Karel Jungwiert (1993-2012): bilance působení prvního českého soudce u ESLP. In Michal Bobek - Jiří Kmec - David Kosař - Jan Kratochvíl. Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 25-35. Beckova edice právo. ISBN 978-80-7400-460-5.
 89. SMEKAL, Hubert. Lidská práva. Ideje, trendy, výzvy a nástrahy. Brno: MUNI Press, 2013. 197 s. ISBN 978-80-210-6388-4.
 90. SMEKAL, Hubert a Ivo POSPÍŠIL. Předmluva. In Hubert Smekal - Ivo Pospíšil. Soudcokracie, nebo judicializace politiky? Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize. Brno: MUNI Press, 2013. s. 9-11. Monografie, svazek č. 52. ISBN 978-80-210-6282-5.
 91. SMEKAL, Hubert. Soudcokracie, nebo judicializace politiky? In Hubert Smekal - Ivo Pospíšil. Soudcokracie, nebo judicializace politiky? Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize. Brno: MUNI Press, 2013. s. 12-33. Monografie, svazek č. 52. ISBN 978-80-210-6282-5.
 92. SMEKAL, Hubert a Ivo POSPÍŠIL. Soudcokracie, nebo judicializace politiky? Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 216 s. Ediční řada Monografie, sv. č. 52. ISBN 978-80-210-6282-5.
 93. MOCHŤAK, Michal a Hubert SMEKAL. Výzkum demokratizace a lidských práv: metody a trendy. In HOLZER, Jan, Pavel MOLEK, Jiří BAROŠ, Pavel DUFEK, Michal MOCHŤAK, Ivo POSPÍŠIL, Petr PRECLÍK a Hubert SMEKAL. Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy. Brno - Praha: MUNI Press - SLON, 2013. s. 16-31. ISBN 978-80-7419-159-6.
 94. SMEKAL, Hubert a Ivo POSPÍŠIL. Závěr. In Hubert Smekal - Ivo Pospíšil. Soudcokracie, nebo judicializace politiky? Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize. Brno: MUNI Press, 2013. s. 187-193. Monografie, svazek č. 52. ISBN 978-80-210-6282-5.
 95. 2012

 96. SMEKAL, Hubert a Helena BONČKOVÁ. Česká republika a "výjimka" z Listiny základních práv EU – stále s námi. In Sympozium Česká zahraniční politika, Praha. 2012.
 97. SMEKAL, Hubert a Katarína ŠIPULOVÁ. D.H. v. Czech Republic Five Years After: On the Power of an International Human Rights Court to Push through a Systemic Change. In Berkeley Law – Sciences-Po Ecole de Droit Comparative Anti-Discrimination Law Symposium. 2012.
 98. SMEKAL, Hubert. Judicializace politiky, nebo soudcokracie. In Judicializace politiky, nebo soudcokracie; Brno. 2012.
 99. JANKŮ, Linda, Jozef JANOVSKÝ, Hubert SMEKAL a Katarína ŠIPULOVÁ. Mezinárodní závazky České republiky v oblasti lidských práv. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, FSS MU, 2012, XIV, 2-3, s. 191-223. ISSN 1212-7817.
 100. SMEKAL, Hubert. Recenze: Šárka Waisová: Tíha volby: Česká zahraniční politika mezi principy a zájmy. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2012, roč. 47, č. 2, s. 84–88. ISSN 0323-1844.
 101. MAJERČÍK, Ľubomír, Anna MATUŠINOVÁ a Hubert SMEKAL. The Czech Republic and the European Court of Human Rights in 2011. In Czech Yearbook of Public & Private International Law. 1. vyd. Praha: Česká společnost pro mezinárodní právo, 2012. s. 277-291. Czech Yearbook of Public & Private Int Law, 3. ISBN 978-80-87488-09-6.
 102. SMEKAL, Hubert a Ľubomír MAJERČÍK. Vnitrostátní soudy a ozbrojené konflikty. In Ozbrojené konflikty po konci studené války. Brno: Masarykova univerzita, Muni Press, 2012. s. 191-227. Monografie, č. 46. ISBN 978-80-210-6047-0.
 103. SMEKAL, Hubert. Vnitrostátní soudy a ozbrojené konflikty. In Ozbrojené konflikty po konci studené války, Brno. 2012.
 104. ŠIPULOVÁ, Katarína, Monika MAREKOVÁ a Hubert SMEKAL. Zásada non-refoulement a porušovanie predbežných opatrení: Labsi v. Slovensko. Justičná revue : časopis pre právnu prax. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2012, roč. 64, č. 12, s. 1442-1452. ISSN 1335-6461.
 105. 2011

 106. SMEKAL, Hubert. EU a "arabské jaro". In Ozbrojené konflikty a ochrana lidských práv, Brno. 2011.
 107. SMEKAL, Hubert. Majoritarian Difficulty Squared. In Harmony and Dissonance in International Law, 21st Annual Fulbright Symposium on International Legal Problems, San Francisco. 2011.
 108. SMEKAL, Hubert. Mezinárodní závazky České republiky v oblasti lidských práv. In Sympozium Česká zahraniční politika, Praha. 2011.
 109. SMEKAL, Hubert. Recenze: Richard Youngs (ed.): The European Union and Democracy Promotion. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011, roč. 46, č. 4, s. 94–97. ISSN 0323-1844.
 110. SMEKAL, Hubert. Review: „Promoting democracy and the rule of law. American and European strategies“ by Amichai Magen, Thomas Risse, and Michael A. McFaul (eds). Democratization. 2011, roč. 18, č. 3, s. 877-880. ISSN 1351-0347.
 111. 2010

 112. SMEKAL, Hubert a Helena BONČKOVÁ. Česká republika a "výjimka" z Listiny základních práv EU. In Sympozium Česká zahraniční politika, Praha. 2010.
 113. BONČKOVÁ, Helena a Hubert SMEKAL. Česká republika a výjimka z Listiny základních práv Evropské unie. Studie Centra pro lidská práva a demokratizaci. 2010, roč. 2010, č. 1, s. 1-15.
 114. KANIOK, Petr a Hubert SMEKAL. České předsednictví v Radě EU: politický standard, mediální katastrofa. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010, roč. 17, č. 1, s. 39-59. ISSN 1211-3247.
 115. BONČKOVÁ, Helena a Hubert SMEKAL. Fragmentace společných hodnot? Výjimky z Listiny základních práv Evropské unie. Současná Evropa. 2010, roč. 2010, č. 2, s. 61-81. ISSN 1804-1280.
 116. SMEKAL, Hubert. Přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech. In Human Rights Forum, Košice. 2010.
 117. 2009

 118. HRABÁLEK, Martin, Ľubomír MAJERČÍK a Hubert SMEKAL. Česká republika a lidská práva ve vnějších vztazích Evropské unie. In Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009. s. 149-163. ISBN 978-80-86506-81-4.
 119. MÜLLER, David a Hubert SMEKAL. Droga Republiki Czeskiej do czlonkostwa w Unii Europejskiej. In Negocjowanie granic: od "UE-15" do "UE-27", Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej. Czesc pierwsza - "Grupa Luksemburska" (2004). Estonia, Polska, Republika Czeska, Slowenia, Wegry, Cypr w UE. Poznaň: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2009. s. 57-92. TOM IV. ISBN 978-83-60677-63-6.
 120. SMEKAL, Hubert. Lidská práva v Evropské unii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Mezinárodní politologický ústav, 2009. 288 s. Monografie, svazek č. 28. ISBN 978-80-210-5045-7.
 121. KANIOK, Petr a Hubert SMEKAL. The Czech Presidency of the EU Council: No Triumph, no Tragedy. Romanian Journal of European Affairs. Bucharest: European Institut of Romania, 2009, IX, č. 9, s. 59-79. ISSN 1582-8271.
 122. HOLZER, Jan a Hubert SMEKAL. The Czech Republic: From Lip Service to Concrete Application. In 60 Years of the Universal Declaration of Human Rights in Europe. 1. vydání. Belgium: Intersentia, 2009. s. 305-324. Intl Law and Human Rights. ISBN 978-90-5095-880-6.
 123. 2007

 124. SMEKAL, Hubert. Evropská unie a Rada Evropy - možnosti soužití v oblasti lidských práv. In SRB, Vladimír a Petra HIRTLOVÁ. Lidská práva a svobody v demokratické společnosti. 1. vyd. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, 2007. s. 197-214. ISBN 80-86879-06-2.
 125. SMEKAL, Hubert. Měnová integrace : náklady a přínosy členství v měnové unii. In LACINA, Lubor. Měnová integrace : náklady a přínosy členství v měnové unii. Praha: C.H.Beck, 2007. s. 393-416. Ekonomie. ISBN 978-80-7179-560-5.
 126. PITROVÁ, Markéta, Hubert SMEKAL a Petr SUCHÝ. Principy organizace zájmových skupin v ČR: právní předpisy a jejich změna v důsledku evropeizace. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007, roč. 14, č. 4, s. 376-388. ISSN 1211-3247.
 127. POSPÍŠIL, Ivo a Hubert SMEKAL. Vztah národní a nadnárodní úrovně práva. Pohled Ústavního soudu ČR a vybraných ústavních soudů zemí EU. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 201- 239, 38 s. Výzkum, sv. 2. ISBN 978-80-210-4458-6.
 128. 2006

 129. MAJERČÍK, Ľubomír a Hubert SMEKAL. Lidská práva v boji proti terorismu. Srovnání evropského a amerického přístupu. In DANČÁK, Břetislav. Perspektivy západní civilizace a pět let globálního terorismu. Brno: Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita Brno, 2006. s. 89-118. ISBN 80-210-4003-3.
 130. SMEKAL, Hubert. Pozice ČR ve Smlouvě o Ústavě pro Evropu: rizika a výhody plynoucí pro ČR. In DOČKAL, Vít, Petr FIALA, Petr KANIOK a Markéta PITROVÁ. Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. Brno: Masarykova univerzita MPÚ, 2006. s. 151-170. Sborníky, svazek č. 29. ISBN 80-210-4076-9.
 131. 2005

 132. SMEKAL, Hubert. Europeanizace práva. In Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: MPÚ, 2005. s. 344-364. ISBN 80-210-3865-9.
 133. SMEKAL, Hubert. The Impact of the "European Constitution" on the National Political and Legal Systems. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 12, č. 2, s. 224-235. ISSN 1211-3247.
 134. PRTINA, Srdjan a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině. Zahraniční a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska a Rumunska a vývoj bezp. In STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert SMEKAL. Zahraničí a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska, Rumunska a vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 105-152. ISBN 80-210-3873-X.
 135. SMEKAL, Hubert. Výzkum evropské integrace a "evropská ústava" jako impuls pro jeho další vývoj. In Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 187-200, 267 s. ISBN 80-7325-074-8.
 136. LASÁK, Jan. Zahraniční a bezpečnostní politika Republiky Slovinsko. In STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert SMEKAL. Zahraniční a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska a Rumunska a vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 13 - 54, 41 s. ISBN 80-210-3873-X.
 137. STANKOV, Daniel. Zahraniční a bezpečnostní politika Rumunska. In STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert SMEKAL. Zahraniční a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska a Rumunska a vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině. 1. vydání. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 153-198, 45 s. ISBN 80-210-3873-X.
 138. STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert (eds.) SMEKAL. Zahraniční a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska a Rumunska a vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 204 s. studie I. ISBN 80-210-3873-X.
 139. 2004

 140. SMEKAL, Hubert a Robert PLAGA. Pakt stability a růstu - kritická analýza a perspektivy jeho další existence. ACTA. Brno, 2004, roč. 52, č. 3, s. s. 97-106, 10 s. ISSN 1211-8516.
 141. STÝSKALÍKOVÁ, Věra. Zahraniční a bezpečnostní politika Albánie. Zahraniční a bezpečnostní politika vybraných zemí Balkánu. In STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert SMEKAL. Zahraniční a bezpečnostní politika vybraných zemí Balkánu. Brno: MPÚ, 2004. s. 91-137, 46 s. ISBN 80-210-3572-2.
 142. STANKOV, Daniel. Zahraniční a bezpečnostní politika Bulharska. In STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert SMEKAL. Zahraniční a bezpečnostní politika vybraných zemí Balkánu. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. s. 179-213, 34 s. Studie č. 31. ISBN 80-210-3572-2.
 143. ŠMÍD, Tomáš. Zahraniční a bezpečnostní politika Makedonie. In STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert SMEKAL. Zahraniční a bezpečnostní politika vybraných zemí Balkánu. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2004. s. 58 - 90, 32 s. ISBN 80-210-3572-2.
 144. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Zahraniční a bezpečnostní politika Řecka. In STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert SMEKAL. Zahraniční a bezpečnostní politika vybraných zemí Balkánu. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. s. 138-178. Studie č. 31. ISBN 80-210-3572-2.
 145. PRTINA, Srdjan. Zahraniční a bezpečnostní politika Srbska a Černé Hory. In STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert SMEKAL. Zahraniční a bezpečnostní politika vybraných zemí Balkánu. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2004. s. 12-57, 45 s. ISBN 80-210-3572-2.
 146. SMEKAL, Hubert a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Zahraniční a bezpečnostní politika vybraných zemí Balkánu. Brno: MPÚ, 2004. 219 s. studie 1. ISBN 80-210-3572-2.
 147. 2002

 148. SMEKAL, Hubert. Řešení sporů v mezinárodním obchodním styku [Smekal, 2002]. Brno, 2002. 89 listů.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 5. 2021 14:44