Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. NĚMEČKOVÁ, Dana, Eva HAVRÁNKOVÁ, Jan ŠIMBERA, Richard ŠEVČÍK a Pavel PAZDERA. Simplified Procedure for General Synthesis of Monosubstituted Piperazines—From a Batch Reaction Vessel to a Flow (Microwave) Reactor. Molecules, Mayer und Muller, 2020, roč. 2020, č. 25, s. 2168-2182. ISSN 1420-3049. doi:10.3390/molecules25092168.
 2. 2019

 3. NĚMEČKOVÁ, Dana, Eva HAVRÁNKOVÁ, Jan ŠIMBERA, Richard ŠEVČÍK a Pavel PAZDERA. Sophisticated synthesis of monosubstituted piperazines – from a batch reaction vessel to a flow (microwave) reactor. In The 23rd International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry. 2019. doi:10.3390/ecsoc-23-06478.
 4. MIKULIČÁKOVÁ, Markéta, Jaromír TULKA, Jiří PŘÍHODA, Richard ŠEVČÍK a Jiří MACKŮ. Studium houslařských olejových laků na bázi lněného oleje, kalafuny a mastixu. Fórum pro konzervátory-restaurátory, Brno: Technické muzeum v Brně, 2019, IX/2019, č. 1, s. 16-22. ISSN 1805-0050.
 5. 2018

 6. PAZDERA, Pavel, Dana NĚMEČKOVÁ, Eva HAVRÁNKOVÁ, Jan ŠIMBERA a Richard ŠEVČÍK. Průtokový reaktor s mikrovlnným zdrojem a katalytickým ložem. 2018.
 7. VYSKOČILOVÁ, Gabriela a Richard ŠEVČÍK. Use ATR-FTIR as Method of Assessment of Leather Acid Hydrolysis and Photooxidation. In 5th International Congress on Chemistry for Cultural Heritage. 2018. ISBN 978-973-167-463-6.
 8. 2017

 9. FRIŠHONS, Jan, Ondřej ŠANDOR, Jan KRAJSA, Richard ŠEVČÍK, Markéta ŠAŇKOVÁ, Jiří SVOBODA, Lucia FRGELECOVÁ a Jiří PŘÍHODA. Analýza a renovace historických zoologických tekutinových preparátů obchodníka s přírodninami Václava Friče. Forum pro konzervátory-restaurátory, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 91-99. ISSN 1805-0050.
 10. POSPÍŠILOVÁ, Eva, Karel NOVOTNÝ, Jozef KAISER, Pavel POŘÍZKA, Richard ŠEVČÍK, David HRADIL a Janka HRADILOVÁ. Laser-Induced Breakdown Spectroscopy for depth-profile analysis of historical painting model samples. In CSI XL - IX EMSLIBS. 2017.
 11. ŠEVČÍK, Richard, Jiří PŘÍHODA a Marek NEČAS. New condensed nitrogen–phosphorus heterocycles. Polyhedron, Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, roč. 124, March, s. 96-103. ISSN 0277-5387. doi:10.1016/j.poly.2016.12.036.
 12. VYSKOČILOVÁ, Gabriela, Cristina CARSOTE a Richard ŠEVČÍK. Preliminary study of archaeological leather by ATR-FTIR. In Emerging Technology and Innovation for Cultural Heritage. 2017. ISBN 978-973-668-463-0.
 13. 2016

 14. KUŽELOVÁ, Zdenka, Libuše DUFKOVÁ, Richard ŠEVČÍK, Eva SMEJKALOVÁ a Jiří PŘÍHODA. Certifikovaná metodika (I) pro konzervátory textilu zaměřená na průzkum předmětu a jeho dokumentaci (e-learning). 2016.
 15. KUŽELOVÁ, Zdenka, Richard ŠEVČÍK, Gabriela VYSKOČILOVÁ, Pavla HANÁČKOVÁ, Jiří PŘÍHODA a Petr NASADIL. Certifikovaná metodika (II) pro identifikaci textilních a netextilních součástek a jejich konzervaci (e-learning). 2016.
 16. HRUBANOVÁ, Markéta, Hana POLÁŠKOVÁ, Petr NASADIL, Zdenka KUŽELOVÁ, Jiří PŘÍHODA a Richard ŠEVČÍK. Certifikovaná metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástí v depozitářích. 2016.
 17. KUŽELOVÁ, Zdenka, Richard ŠEVČÍK, Jiří PŘÍHODA a Petr NASADIL. Certifikovaná metodika způsobů ukládání textilu. 2016.
 18. VYSKOČILOVÁ, Gabriela, Alois ORLITA a Richard ŠEVČÍK. Comparative study of archaeological and historical leather testing. In Fourth International Congress Xhemistry for Cultural Heritage. 2016.
 19. POSPÍŠILOVÁ, Eva, Karel NOVOTNÝ, Richard ŠEVČÍK, Jozef KAISER, Pavel POŘÍZKA, David HRADIL a Janka HRADILOVÁ. Laser-Induced Breakdown Spectroscopy for the analysis of model samples of historical paintings. In 9-th International Conference on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy LIBS. 2016.
 20. PAZDERA, Pavel, Jan ŠIMBERA, Dana HEROVÁ, Eva HAVRÁNKOVÁ a Richard ŠEVČÍK. Průtokový reaktor s mikrovlnným zdrojem a/nebo katalytickým ložem. 2016.
 21. 2015

 22. VYSKOČILOVÁ, Gabriela, Alois ORLITA a Richard ŠEVČÍK. Leather decay – model samples evaluation. In 1 st International Conference Science and Engineering in Arts, Heritage and Archaeology - Book of Abstracts. 2015.
 23. PECENOVÁ, Zuzana a Richard ŠEVČÍK. Materiálový průzkum a konzervace orientálních zbraní ze sbírek Jihomoravského muzea ve Znojmě. Fórum pro konzervátory-restaurátory, Brno: Technické muzeum v Brně, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 73-77. ISSN 1805-0050.
 24. NASADIL, Petr, Hana POLÁŠKOVÁ, Markéta HRUBANOVÁ, Zdenka KUŽELOVÁ, Richard ŠEVČÍK a Hana GROSSMANNOVÁ. Metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástí v depozitářích. In 30. strážnické sympózium. 2015.
 25. POLÁŠKOVÁ, Hana, Petr NASADIL, Markéta HRUBANOVÁ, Zdenka KUŽELOVÁ a Richard ŠEVČÍK. Monitoring mikrobiálního znečištění prostředí, v němž se pohybují textilní exponáty (2). In 30. strážnické sympózium, 2015. 2015.
 26. ŠEVČÍK, Richard a Jiří PŘÍHODA. On the reactions of chlorodithiophosphoric acid pyridiniumbetaine with polyfunctional nucleophiles. Part IV: Reactions with thiosemicarbazide monoaryl derivatives. Polyhedron, Elsevier, 2015, roč. 85, January, s. 161-164. ISSN 0277-5387. doi:10.1016/j.poly.2014.08.022.
 27. MAZÍK, Michal, Alena SELUCKÁ a Richard ŠEVČÍK. Stabilizace rzi prostředky na bázi taninů II. Fórum pro konzervátory-restaurátory, Brno: Technické muzeum v Brně, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 54-60. ISSN 1805-0050.
 28. ŠIMŠA, Martin, Zdenka KUŽELOVÁ, Richard ŠEVČÍK a Jiří PŘÍHODA. Tradiční lidový oděv na Moravě, identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850-1950. In Fórum pro konzervátory-restaurátory, Konference konzervátorů-restaurátorů Plzeň 2015. Brno: Technické muzeum v Brně, 2015. s. 148-149, 2 s. ISBN 978-80-86413-98-3.
 29. 2014

 30. MARY, Y. Sheena, C Yohannan PANICKER, Hema Tresa VARGHESE, Christian VAN ALSENOY, Markéta PROCHÁZKOVÁ, Richard ŠEVČÍK a Pavel PAZDERA. Acid-base properties, FT-IR, FT-Raman spectroscopy and computational study of 1-(pyrid-4-yl)piperazine. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Elsevier Science, 2014, roč. 121, MARCH, s. 436-444. ISSN 1386-1425. doi:10.1016/j.saa.2013.10.119.
 31. POLÁŠEK, Petr, Jiří PŘÍHODA, Richard ŠEVČÍK a Josef SEDMÍK. Bakalářský studijní obor Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl na Masarykově univerzitě v Brně. In Konference konzervátorů-restaurátorů 2014. 2014. ISBN 978-80-87896-08-2.
 32. POLÁŠKOVÁ, Hana, Petr NASADIL, Markéta HRUBANOVÁ, Zdenka KUŽELOVÁ, Richard ŠEVČÍK a Hana GROSSMANNOVÁ. Metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástek v depozitářích. In Konference konzervátorů-restaurátorů 2014. 2014. ISBN 978-80-87896-08-2.
 33. POLÁŠKOVÁ, Hana, Markéta HRUBANOVÁ, Petr NASADIL, Zdenka KUŽELOVÁ a Richard ŠEVČÍK. Mikrobiální kontaminace textilních předmětů kulturního dědictví. Fórum pro konzervátory-restaurátory, Brno: Technické muzeum v Brně, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 114-117. ISSN 1805-0050.
 34. POLÁŠKOVÁ, Hana, Petr NASADIL, Markéta HRUBANOVÁ, Zdenka KUŽELOVÁ a Richard ŠEVČÍK. Monitoring mikrobiálního znečištění prostředí, v němž se pohybují textilní exponáty. In Konference konzervátorů-restaurátorů 2014. 2014. ISBN 978-80-87896-08-2.
 35. ŠIMBERA, Jan, Richard ŠEVČÍK a Pavel PAZDERA. New one-pot methods for preparation of cyclohexanecarbonitrile – Green Chemistry metrics evaluation for one-pot and similar multi-step syntheses. Green and Sustainable Chemistry, Delaware, USA: Scientific Research Publishing, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 70-79. ISSN 2160-6951. doi:10.4236/gsc.2014.42011.
 36. ZELINKA, Karel, Jan ŠIMBERA, Richard ŠEVČÍK, Josef HAVEL a Pavel PAZDERA. New Supported Catalytic Binary System for the Green and Sustainable Production of Cyanogen Fumigant Optimization Using Artificial Neural Network. Journal of Chemical Engineering and Chemistry Research (Chemistry ), 2014, roč. 1, č. 5, s. 302-313. ISSN 2333-9195.
 37. 2013

 38. PAZDERA, Pavel, Barbora ZBEROVSKÁ, Marcela CHMIELOVÁ, Richard ŠEVČÍK a Markéta PROCHÁZKOVÁ. Způsob přípravy 1-(pyridin-4-yl)piperazinu a jeho 1,1-dialkyl-1-ium derivátů. 2013. Patent. Číslo: 303950. Název vlastníka: Masarykova univerzita. Datum přijetí: 29. 5. 2013.
 39. 2012

 40. 2011

 41. PAZDERA, Pavel, Barbora ANDĚLOVÁ, Vladimíra DATINSKÁ, Marcela CHMIELOVÁ, Dana NĚMEČKOVÁ, Markéta PROCHÁZKOVÁ, Richard ŠEVČÍK, Jan ŠIMBERA a Karel ZELINKA. Pryskyřice pro průmyslovou demineralizaci vody jako pomocníci syntetického chemika. In 63 zjazd chemikov, Vysoké Tatry, Slovenská republika. 2011.
 42. ŠEVČÍK, Richard, Jan ŠIMBERA a Pavel PAZDERA. Příprava cyklohexankarbonitrilu - srovnání vícekrokové a "one-pot" syntézy pomocí nástrojů zelené chemie. In ChemZi. 2011.
 43. ŠEVČÍK, Richard a Pavel PAZDERA. Ultrasonický plastový průtokový minireaktor pro malotonážní výroby chemických specialit. 2011.
 44. 2009

 45. ŠEVČÍK, Richard a Pavel PAZDERA. IMOBILIZOVANÉ KATALYZÁTORY PRO HYDROKYANACE. In ChemZi 5/9 2009, 61. Zjazd chemikov, Vysoké Tatry, Slovensko. Bratislava: Slovenská chemická spoločnost, 2009. 2 s. ISSN 1336-7242.
 46. 2008

 47. ŠEVČÍK, Richard a Jiří PŘÍHODA. Nové kondenzované dusíkofosforečné cykly. In Sborník VII. semináře Pokroky v anorganickéj chémii. 2008. ISBN 978-80-223-2523-3.
 48. ŠEVČÍK, Richard a Pavel PAZDERA. Phosphoric ligands immobilized on polymeric resins. In ECSOC 12: http://www.usc.es/congresos/ecsoc/12/ECSOC12.htm; CD version. Basel, Switzerland: Molecular Diversity Preservation International (MDPI), Kandererstrasse 25, CH-4057 Basel, Switzerland, 2008. s. 01-07, 7 s. ISBN 3-906980-20-0.
 49. ŠEVČÍK, Richard a Pavel PAZDERA. SYNTÉZA IMOBILIZOVANÝCH FOSFOROVÝCH LIGANDŮ. Chem. listy, Praha: Česká společnost chemická, 2008, roč. 102, č. 8, s. 616-617. ISSN 0009-2770.
 50. 2005

 51. ŠEVČÍK, Richard a Jiří PŘÍHODA. Nové dusíkofosforečné heterocykly. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2005. s. 194-194, 1 s. ISBN 1336-7242.
 52. ŠEVČÍK, Richard, Jiří PŘÍHODA a Marek NEČAS. On the reactions of chlorodithiophosphoric acid pyridiniumbetaine with polyfunctional nucleophiles. Part III: Reactions with monoalkylderivatives of thiosemicarbazide. Polyhedron, Elsevier, 2005, roč. 24, č. 14, s. 1855-1860. ISSN 0277-5387.
 53. 2004

 54. ŠEVČÍK, Richard a Jiří PŘÍHODA. Reactions of chlorodithiophosphoric acid pyridiniumbetaine with monosubstituted thiosemicarbazide derivatives. In Sborník V. semináře "Pokroky v anorganickej chémii". Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2004. s. 84. ISBN 80-233-1956-2.
 55. ŠEVČÍK, Richard a Jiří PŘÍHODA. Reakce pyridiniumbetainu kyseliny chlorodithiofosforečné s monosubstituovanými deriváty thiosemikarbazidu. In Chemické listy, vol 98. No. 8 (2004). Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 632. ISBN 0009-2770.
 56. 2003

 57. ŠEVČÍK, Richard a Jiří PŘÍHODA. Studium reakcí pyridiniumbetainu kyseliny chlorodithiofosforečné s thiosemikarbazidem a jeho substituovanými deriváty. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 661-661, 1 s. ISBN 0009-2770.
 58. ŠEVČÍK, Richard, Marek NEČAS a Josef NOVOSAD. The synthesis and characterization of three oxidized derivatives of bis(diphenylphosphino)pyridine and their Sn(IV) complexes. POLYHEDRON, ENGLAND: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2003, roč. 22, č. 12, s. 1585-1593. ISSN 0277-5387.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 5. 2020 07:56