Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL a Klára HOLÍKOVÁ. Leading learning by networking - building a framework. In Leading Learning by Networking Conference (Online conference organized by University of Malaga). 2020.
 2. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Ruud LELIEUR, Wouter SCHELFHOUT, Jan VANHOOF, Kristin VANLOMMEL, Mateja BREJC, Justina ERČULJ, Torbjorn HORTLUND, Kristina MALMBERG, Linda DEVLIN, Rachel MORGAN-GUTHRIE, Tracy WALLIS, Daniel CEBRIÁN a Manuel CEBRIÁN. Leading Learning Networks in Education. Theoretical Framework and School Leaders´ Perspectives across Europe. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020. 100 s. ISBN 978-80-210-9591-5.
 3. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Ruud LELIEUR, Wouter SCHELFHOUT, Jan VANHOOF, Kristin VANLOMMEL, Mateja BREJC, Justina ERČULJ, Torbjorn HORTLUND, Kristina MALMBERG, Linda DEVLIN, Rachel MORGAN-GUTHRIE, Tracy WALLIS, Daniel CEBRIÁN a Manuel CEBRIÁN. Leading Learning Networks in Education. Theoretical Framework and School Leaders´ Perspectives across Europe. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020. 100 s. ISBN 978-80-210-9589-2.
 4. HLAĎO, Petr, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Proměny kariérové adaptability u žáků středního odborného vzdělávání. In XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu s názvem: „Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu“.  14. – 16. září 2020, Ostrava. 2020.
 5. 2019

 6. LAZAROVÁ, Bohumíra, Petr HLAĎO a Lenka HLOUŠKOVÁ. Career Adaptability of Adolescents and Sources of Support. In XVI European Congress of Psychology, July 2-5 2019, Moscow, Russia. 2019.
 7. HLAĎO, Petr, Bohumíra LAZAROVÁ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Career adaptability of vocational education and training graduates in the period of prospective school-to-work transition. Studia paedagogica, Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 2, s. 59-83. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2019-2-3.
 8. ARNOLD, Chris, Mojča JURIŠEVIČ, Bohumíra LAZAROVÁ a José Antonio LEÓN. Evidence in School Psychology : What counts? In European Congress of Psychology, 2-5 July 2019, Moscow, Russia. 2019.
 9. JURIŠEVIČ, Mojča, Bohumíra LAZAROVÁ a Eva GAJDOŠOVÁ. Evidence–Based Practice for Psychologists in Education : A Comparative Study from the Czech Republic, Slovakia, and Slovenia. Psychology in Russia, Moskva: Russian Psychological Society and Faculty of Psychology of Lomonosov Moscow State Universit, 2019, roč. 12, č. 4, s. 79-100. ISSN 2074-6857. doi:10.11621/pir.2019.0405.
 10. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Petr HLAĎO a Bohumíra LAZAROVÁ. Kariérová adaptabilita a zdroje jejího rozvoje. In Novinky v pedagogické a školní psychologii : Co opravdu zajímá školní psychology?, 29.- 30.8.2019, Brno. 2019.
 11. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Libor JUHAŇÁK, Petr HLAĎO a Bohumíra LAZAROVÁ. Kariérová adaptabilita začínajících vysokoškoláků. In PŘESAH (Y) vysokoškolského poradenství : Konference Asociace vysokoškolských poradců, 13. - 14. června 2019, Praha. 2019.
 12. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Leadership in Education : The case of the Czech Republic. In Ševkušić, Slavica; Malinić, Dušica; Teodorović, Jelena. Leadership in Education : Initiatives and trends in selected European countries. 1. vyd. Belgrade: Institute for Educational Research, Belgrade, 2019. s. 81-96, 16 s. Pedagogical Theory and Practice, 49. ISBN 978-86-7447-149-4.
 13. LAZAROVÁ, Bohumíra. LeLeNet project : The potential of networking for the support of learning. In University of Malaga, CITEE 2019, May 15 –17. 2019.
 14. DEVLIN, Linda, Milan POL, Bohumíra LAZAROVÁ, Jan VANHOOF, Kristin VANLOMMEL, Ruud LELIEUR, Wouter SCHELFOUT, Kristina MALMBERG, Torbjorn HORTLUND, Justina ERCULJ, Mateja BREJC, Tracy WALLIS, Rachel MORGAN-GUTHRIE, Eric VERBIEST, Manuel CEBRIÁN a Daniel CEBRIÁN. Making the Case for Enhanced School Leadership Capacity in a Networked Education System. Vodenje v vzgoji in izobraževanju /Leadership in Education, Lublaň: Šola za ravnatelje / National School for Leadership in Education, 2019, roč. 17, č. 3, s. 43-60. ISSN 1581-8225.
 15. LAZAROVÁ, Bohumíra, Petr HLAĎO a Lenka HLOUŠKOVÁ. Perception of Teacher Support by Students in Vocational Education and Its Associations with Career Adaptability and Other Variables. Psychology in Russia, Moskva: Russian Psychological Society and Faculty of Psychology of Lomonosov Moscow State Universit, 2019, roč. 12, č. 4, s. 47-64. ISSN 2074-6857.
 16. LAZAROVÁ, Bohumíra, Mojča JURIŠEVIČ a Eva GAJDOŠOVÁ. Praxe školních psychologů podložená důkazy : srovnávací studie. In Novinky v pedagogické a školní psychologii, 29. – 30. 8. 2019, Brno. 2019.
 17. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Petr HLAĎO a Bohumíra LAZAROVÁ. Predictors of using career guidance services by emerging adults. In IAEVG conference: Career guidance for social justice, 11.-13.9.2019, Bratislava, Slovensko. 2019.
 18. LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. Teaching practice of student teachers : Czechs in search of ways forward. Revista Prácticum, Asociación para el desarrollo del prácticum y de las prácticas externas (REPPE), 2019, roč. 4, č. 1, s. 4-18. ISSN 2530-4550.
 19. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Jan VANHOOF, Ruud LELIEUR, Kristina MALMBERG, Tornbjorn HORTLUND, Justina ERČULJ, Mateja BREJC, Linda DEVLIN, Tracy WALLIS, Rachel MORGAN-GUTHRIE, Eric VERBIEST, Manuel CEBRIÁN a Daniel CEBRIÁN. What knowledge and skills do school leaders need to develop in order to maximise the potential of learning networks? In 29th Annual Conference of ENIRDELM, Ljubljana. 2019.
 20. 2018

 21. HLAĎO, Petr, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Influence of parental career behavior on vocational upper-secondary school students’ career adaptability. In Conference ECER 2018, 04 - 07 Sep, Bolzano. 2018.
 22. LAZAROVÁ, Bohumíra, Petr HLAĎO a Lenka HLOUŠKOVÁ. Kariérová adaptabilita virtuální generace. In Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie, 21. 11. 2018, Bratislava. 2018.
 23. HLAĎO, Petr, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Kariérová adaptabilita žáků absolventských ročníků ve středním odborném vzdělávání v kontextu kariérově-specifického rodičovského chování. In Transdisciplinarita v pedagogických vědách : XXVI. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu, 12. – 14. září 2018, Zlín. 2018.
 24. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Justina ERČULJ, Mateja BREJC, Jan VANHOOF, Kristin VANLOMMEL, Wouter SCHELFHOUT, Kristina MALMBERG, Tornbjorn HORTLUND, Linda DEVLIN, Tracy WALLIS, Manuel CEBRIAN, Daniel CEBRIAN a Eric VERBIEST. Leading Learning by Networking. In Leadership in Emotion. 27th ENIRDELM Conference, University of Antwerp. 2018.
 25. LAZAROVÁ, Bohumíra a Eva GAJDOŠOVÁ. SC EFPA Psychology in Education pro duševní zdraví a wellbeing ve školách. In Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie, 21. novembra 2018, Bratislava. 2018.
 26. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Petr HLAĎO a Bohumíra LAZAROVÁ. Teacher support as a new competence of career educators? In NICE Academy: Fostering the Dialogue Between Science and Practice in Career Guidance and Counselling, September 5-8 2018, Krakow (Polsko). 2018.
 27. LAZAROVÁ, Bohumíra, Petr HLAĎO a Lenka HLOUŠKOVÁ. Učitelská podpora a její vztah ke kariérové adaptabilitě studentů středních odborných škol. In Školská psychológia: história a perspektívy, 17. a 18. októbra 2018, Košice. 2018.
 28. HLAĎO, Petr, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Využívání služeb kariérového poradenství a jeho souvislost s kariérovou adaptabilitou žáků. In Evropská konference “Celoživotní kariérové poradenství v lokální a globální síti”, Hradec Králové 23.–24. 11. 2018. 2018.
 29. 2017

 30. LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. Consultants as Change Agents: Examples from the Czech basic schools. In 26th ENIRDELM Conference "Leading and Managing for Development". Krakov, 14. až 17. 9. 2017. 2017.
 31. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 2., uprav. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
 32. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ a Stanislav MICHEK. Inkluzivní vzdělávání jako výzva k profesionalizaci pedagogické práce. Z panelové diskuse. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, o. s., 2017, roč. 27, č. 2, s. 383-387. ISSN 1211-4669.
 33. LAZAROVÁ, Bohumíra. Inkluzivní vzdělávání v kontextu vedení školy. In Celostátní setkání vedoucích pracovníků školských poradenských zařízení. Praha, NUV. 2017.
 34. LAZAROVÁ, Bohumíra. Mentoring ve školách. In Mária Pisoňová a kol.. Školský manažment. Terminologický a výkladový slovník. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. s. 79-81, 3 s. ISBN 978-80-8168-660-3.
 35. LAZAROVÁ, Bohumíra. Programy mentoringu ve školách z pohledu mezinárodního výzkumu a prvních zkušeností z českých škol. 2017.
 36. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Milan POL a Kateřina TRNKOVÁ. Proměny práce školních psychologů v proinkluzivně naladěných školách. Pedagogická orientace, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 27, č. 2, s. 287-307. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2017-2-287.
 37. LAZAROVÁ, Bohumíra. SC EFPA Psychology in Education v roce 2017 - Sympozium na kongresu EFPA a společná publikace. Praha: Čtvrtletní zpravodaj Českomoravské psychologické společnosti, 2017. s. 15-16, 2 s.
 38. LAZAROVÁ, Bohumíra. School psychologists in inclusive education : Two cases from the Czech Republic. In Arnold, Christopher; Horan, Jacqueline. Inclusive Educational Practice in Europe. Psychological Perspectives. London: UCL Institute of Education Press, 2017. s. 26-48, 23 s. UCL 1. ISBN 978-1-85856-819-5.
 39. LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. Zpráva z evaluačního šetření Učitel naživo. Brno, 2017. 20 s.
 40. LAZAROVÁ, Bohumíra a Eva GAJDOŠOVÁ. Zpráva ze Standing committee EFPA Psychology in Education. 2017.
 41. 2016

 42. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 43. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2., upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
 44. POL, Milan, Martin SEDLÁČEK a Bohumíra LAZAROVÁ. Instrumental values of headteachers in the context of leadership focus. In 25th Conference of ENIRDELM: Leading for Equity and Quality in Education. Jurmala, Lotyšsko. 2016.
 45. LAZAROVÁ, Bohumíra a Alexandra DOBROVOLNÁ. Kolegiální podpora spolupráce ve školách. In Kolegiální podpora spolupráce ve školách. Přednáška 25.05.2016 v Praze. 2016.
 46. LAZAROVÁ, Bohumíra. Pepíček, nebo mentor? Prevence, Praha: Život bez závislostí o.s., 2016, roč. 13, č. 6, s. 6-7. ISSN 1214-8717.
 47. LAZAROVÁ, Bohumíra, Dan Roger STRÄNG, Roald JENSEN a Dag SØRMO. Podpora učení ve školách. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 147 s. ISBN 978-80-210-8310-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8310-2016.
 48. LAZAROVÁ, Bohumíra, Dan Roger STRÄNG, Roald JENSEN a Dag SØRMO. Podpora učení ve školách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 147 s. ISBN 978-80-210-8310-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8310-2016.
 49. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL a Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 179 s. ISBN 978-80-210-8329-5.
 50. LAZAROVÁ, Bohumíra. Setkání SC EFPA Psychology in Education. In Čtrvrtletní zpravodaj Českomoravské psychologické společnosti. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2016. s. 18.
 51. LAZAROVÁ, Bohumíra. Setkání stálé komise EFPA Psychology in Education v Amsterdamu. Praha: Čtvrtletní zpravodaj Českomoravské psychologické společnosti, 2016. s. 19-20, 2 s. 107.
 52. LAZAROVÁ, Bohumíra a Eva GAJDOŠOVÁ. Stálá komise EFPA Psychology in Education. In Konference Ďuričove dni 2016. Psychológ v systéme školy. 2016.
 53. LAZAROVÁ, Bohumíra, Dan Roger STRÄNG, Roald JENSEN a Dag SØRMO. Stotte til laering i skolen. Første utgave. Brno: Masaryk university, 2016. 147 s. ISBN 978-80-210-8312-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8312-2016.
 54. LAZAROVÁ, Bohumíra, Dan Roger STRÄNG, Roald JENSEN a Dag SØRMO. Stotte til laering i skolen. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 155 s. ISBN 978-80-210-8312-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8312-2016.
 55. LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. Strategie řízení kvality ve škole: od kolegiálních vztahů k organizačnímu učení. In Konference Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psychológie. Paueurópska vysoká škola, Bratislava. 2016.
 56. LAZAROVÁ, Bohumíra, Dan Roger STRÄNG, Roald JENSEN a Dag SØRMO. Support for learning in schools. First edition. Brno: Masaryk university, 2016. 147 s. ISBN 978-80-210-8311-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8311-2016.
 57. LAZAROVÁ, Bohumíra, Dan Roger STRÄNG, Roald JENSEN a Dag SØRMO. Support for learning in schools. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 155 s. ISBN 978-80-210-8311-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8311-2016.
 58. 2015

 59. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Milan POL a Kateřina TRNKOVÁ. Akcenty práce školních psychologů v proinkluzivních školách. 2015.
 60. VERBIEST, Eric, Justina ERČULJ, Agnis GLEIZUPS, Tornbjorn HORTLUND, Bohumíra LAZAROVÁ, Paul MAHIEU, Kristina MALMBERG, Signe NEIMANE, Milan POL, Andrej SAVARIN a Kristin VANLOMMEL. Building trust and professionalism by walking around. In ENIRDELM 2014 Conference, Vantaa, Finsko. 2015. ISBN 978-951-39-6285-2.
 61. TRNKOVÁ, Kateřina, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Dealing with students´ diversity in the context of inclusion. In ECER 2015, Budapest; Education and Transition - Contributions from Educational Research. 2015.
 62. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Kateřina TRNKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Milan POL. Diverzita žáků : téma pro vedení školy. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 105-126. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-2-6.
 63. LAZAROVÁ, Bohumíra a Tereza VYCHOPŇOVÁ. Evaluace projektu Učitel - Mentor (KA3). In Závěrečná konference projektu Učitel - Mentor, VYSOČINA EDUCATION a Česká asociace mentoringu ve vzdělávání, 26. 5. 2015, Jihlava. 2015.
 64. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 65. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 66. LAZAROVÁ, Bohumíra, Tereza VYCHOPŇOVÁ a Alexandra DOBROVOLNÁ. Mentoring ve škole očima učitelů. In Učitelské praxe – současné poznatky a perspektivy. 2015.
 67. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Kateřina TRNKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Milan POL. Možnosti práce s diverzitou žáků : z případových studií základních škol. In Konference České pedagogické společnosti: Škola a její křižovatky, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 26.-27. 3 .2015, České Budějovice. 2015.
 68. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Milan POL a Kateřina TRNKOVÁ. Podoby inkluzivního vzdělávání. Z případových studií základních škol. 2015.
 69. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL a Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 179 s. ISBN 978-80-210-8037-9.
 70. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL a Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 179 s. ISBN 978-80-210-8037-9.
 71. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL a Martin SEDLÁČEK. Souhrnná zpráva mapující pedagogické vedení ředitelů základních škol v ČR. Praha, 2015. 49 s. Mezinárodní šetření Talis 2013. ISBN 978-80-88087-04-5.
 72. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Jana POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, Václav TROJAN a Tomáš BOUDA. Working with data : Both an opportunity and challenge for school leaders. The New Educational Review, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, roč. 40, č. 2, s. 81-93. ISSN 1732-6729. doi:10.15804/tner.2015.40.2.07.
 73. 2014

 74. NOVOTNÝ, Petr, Nina BOSNIČOVÁ, Jana BŘENKOVÁ, Jiří FUKAN, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar NAVRÁTILOVÁ, Zdeněk PALÁN, Bohumil POKORNÝ a Milada RABUŠICOVÁ. Age Management. Jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění Age Managementu v České republice. První vydání. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých, 2014. 141 s. ISBN 978-80-904531-7-3.
 75. TRNKOVÁ, Kateřina, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Aiming at Inclusive Schools: Czech School Leaders’ Perspectives. In European Conference of Educational Research, Porto, 1-5 September 2014. 2014.
 76. LAZAROVÁ, Bohumíra, Kateřina TRNKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ a Milan POL. Akontabilita školních poradenských pracovišť? Z výzkumu inkluze ve školách. In Ďuričove dni, Trnava, 2.-3. október 2014. 2014.
 77. VERBIEST, Eric, Milan POL, Kristin VANLOMMEL, Paul MAHIEU, Bohumíra LAZAROVÁ, Kristina MALMBERG, Signe NEIMANE, Justina ERCULJ, Andrej SAVARIN, Agnis GLEIZUPS a Torbjörn HORTLUND. Becoming a data-wise school leader: Developing leadership capacity for data-informed school improvement. Sodobna pedagogika, Ljubljana: Sveza pedagoskih drustev Slovenije, 2014, roč. 65, č. 4, s. 64-78. ISSN 0038-0474.
 78. LAZAROVÁ, Bohumíra a Eva GAJDOŠOVÁ. Informace o činnosti stálé komise EFPA Psychology in Education. In Ďuričove dni, Trnava, 2.-3. október 2014. 2014.
 79. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina TRNKOVÁ. Inkluze s podmínkou: poradenská podpora pro inkluzivní vzdělávání. In Psychológia - škola - inklúzia, Bratislava, 4.-5. 9. 2014. 2014.
 80. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Kateřina TRNKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Milan POL. Inkluze v základní škole: případová studie. In Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. Konference České asociace pedagogického výzkumu, Olomouc, 8.-10. 9. 2014. 2014.
 81. LAZAROVÁ, Bohumíra. Mentoring jako součást organizačního učení. 2014.
 82. LAZAROVÁ, Bohumíra, Miroslava ČAPKOVÁ a Alice VAŠÁKOVÁ. Metodická podpora školního psychologa pedagogům. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. s. 237-283, 47 s.
 83. LAZAROVÁ, Bohumíra, Alice VAŠÁKOVÁ a Miroslava ČAPKOVÁ. Metodická podpora učitelům očima školních psychologů. 2014.
 84. SYSLOVÁ, Zora, Hana HORKÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Od teorie předškolního vzdělávání k praxi v mateřské škole. První. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 137 s. ISBN 978-80-210-7542-9.
 85. SYSLOVÁ, Zora, Hana HORKÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Od teorie předškolního vzdělávání k praxi v mateřské škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 137 s. ISBN 978-80-210-7542-9.
 86. KNOTOVÁ, Dana a Bohumíra LAZAROVÁ. Podpora osob ohrožených domácím násilím na trhu práce pohledem pracovníků. In Martina Kotková. Domácí násilí v kontextu rodiny a práce. 1. vyd. Brno: Spondea, 2014. s. 103- 114, 11 s. ISBN 978-80-260-7191-4.
 87. KNOTOVÁ, Dana a Bohumíra LAZAROVÁ. Podpora osob ohrožených domácím násilím na trhu práce pohledem pracovníků. 2014.
 88. LAZAROVÁ, Bohumíra, Martin SEDLÁČEK a Milan POL. Profesní podpora ředitelů škol: koučování na základě kompetenčního profilu. In 3. mezinárodní konference Řízení kvality vzdělávání: cesty k profesionalizaci vedoucích pracovníků škol. 2014.
 89. LAZAROVÁ, Bohumíra a Karolína SMEJKALOVÁ. PŘIPRAVENOST ŠKOLY A UMĚNÍ KONZULTOVAT – ZÁKLAD ÚSPĚŠNÉHO MENTORINGU. In Úspěch pro každého žáka. 2014.
 90. NEHYBA, Jan, Bohumíra LAZAROVÁ, David A. KOLB, Fred A. J. KORTHAGEN, David BOUD, Peter JARVIS, Jennifer A. MOON, Jan KOLÁŘ, Saša DOBROVOLNÁ, Jakub ŠVEC a Josef VALENTA. Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak... 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 120 s. ISBN 978-80-210-6489-8.
 91. NOVOTNÝ, Petr, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Martin SEDLÁČEK. School as a Professional Learning Community : A Comparison of the Primary and Lower Secondary Levels of Czech Basic Schools. New Educational Review, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, Neuveden, č. 35, s. 163-174. ISSN 1732-6729.
 92. KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Šárka PORTEŠOVÁ, Martina HREJSEMNOU a Michaela VACKOVÁ. Školní poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 258 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4502-2.
 93. KNOTOVÁ, Dana, Bohumíra LAZAROVÁ, Kateřina PEVNÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Úvod do sociální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 115 s. ISBN 978-80-210-7077-6.
 94. KNOTOVÁ, Dana, Bohumíra LAZAROVÁ, Kateřina PEVNÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Úvod do sociální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 115 s. ISBN 978-80-210-7077-6.
 95. 2013

 96. HUBER, Stephan, Guri SKEDSMO, Maren HILTMANN, Marius SCHWANDER, Nadine SCHNEIDER, Maria NICOLAIDOU, Yiasemina KARAGIORGI, Alexandra PETRIDOU, Lejf MOOS, Mel WEST, Milan POL, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ, Julián LÓPEZ-YÁŇEZ, Marita SÁNCHEZ-MORENO, Marit AAS, Ellen GOLDRING, Neil DEMPSTER, Bev FLUCKIGER, Olof JOHANSSON, Jonas HÖÖG. a Monika TÖRNSEN. Coaching as an Integrated Part of Professional Development for School Leaders: Challenges and Opportunities. In School Leadership Symposium 2013. Transforming Challenges into Opportunities. Zug, Switzerland,. 2013.
 97. ERČULJ, Justina, Andrej SAVARIN, Eric VERBIEST, Paul MAHIEU, Kristina MALMBERG, Torbjörn HORTLUND, Milan POL, Bohumíra LAZAROVÁ, Signe NEIMANE a Agnis GLEIZUPS. Developing leadership capacity for data-informed school improvement. In ENIRDELM 2013. Educational leadership: bridging the gap(s) between theory and practice: Portorož, Slovenia, 19.-21. September. 2013.
 98. TRNKOVÁ, Kateřina, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Inclusive education - a challenge for organizational learning in schools. In The European Conference on Educational Research ECER 2013: Creativity and Innovation in Educational Research, Istanbul, Turkey, 9-13 September 2013. 2013.
 99. LAZAROVÁ, Bohumíra. Inclusive Education in the Czech Republic. In 35th International School Psychology Association Conference, 17-20 July 2013, Porto, Portugal. 2013.
 100. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Milan POL. Inkluze ve vzdělávání optikou mezinárodních dokumentů. In Bartoňová, Miroslava; Vítková, Marie et al.. Vzdělání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu = Education focusing on inclusive didactics and teaching pupils with special educational needs in mainstream schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 15-30, 16 s. ISBN 978-80-210-6678-6.
 101. SEDLÁČEK, Martin, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Petr NOVOTNÝ. Internal setting and organizational learning in schools. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 4, s. 75-92. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-4-5.
 102. LAZAROVÁ, Bohumíra. Intervence školních psychologů - mezi zkušeností a vědou. In Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii, Zlín, 30.-31.8.2013. 2013.
 103. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Když se školy učí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 196 s. ISBN 978-80-210-6130-9.
 104. LAZAROVÁ, Bohumíra. Kongresy EFPA, ISPA a AFPEN - místa setkání stálé komise EFPA Psychology in Education v roce 2013. Čtvrtletní zpravodaj Českomoravské psychologické společnosti, Praha: ČMPS, 2013, č. 95, s. 18-19.
 105. LAZAROVÁ, Bohumíra. L'éducation inclusive des éleves socialement défavorisés en République tcheque: les barrieres, les meilleures pratiques et les défis pour les écoles. In 23eme Congres de l'AFPEN, Nice, France, 26-28 septembre 2013. 2013.
 106. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Organizational learning in Czech schools explored. In Asku, Mualla; Sabanci, Ali; Aksu, Türkan. Educational leaders as change agents: meeting an uncertain future: proceedings of the 21th Annual Conference of the European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM), Antalya, Turkey, 27th - 29th September 2012. Ankara: Akdeniz University, Faculty of Education, 2013. s. 187-197, 11 s. ISBN 978-605-4483-15-0.
 107. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Práce škol s daty - poznatky z projektu DELECA. In Řízení kvality vzdělávání. Cesty k profesionalizaci vedoucích pracovníků škol. 2013.
 108. FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. Realities of inclusive education in Czech basic schools: new challenges for psychologists. In 35th International School Psychology Association Conference. 2013.
 109. HUBER, Stephan, Guri SKEDSMO, Marit AAS, Maren HILTMANN, Marius SCHWANDER, Nadine SCHNEIDER, Maria NICOLAIDOU, Yiasemina KARAGIORGI, Lejf MOOS, Mel WEST, Milan POL, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ, Julián LÓPEZ-YÁŇEZ, Marita SÁNCHEZ-MORENO, Ellen GOLDRING, Neil DEMPSTER, Bev FLUCKIGER, Olof JOHANSSON, Jonas HÖÖG a Monika TÖRNSEN. Self-assessment Exercises as Part of Professional Development for School Leaders. In School Leadership Symposium 2013. Transforming Challenges into Opportunities. Zug, Switzerland. 2013.
 110. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Support for organizational learning in Czech basic schools. In Odabasi, Hatice Ferhan. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Neuveden: Elsevier, 2013. s. 302-307, 6 s. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2013.09.194.
 111. FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. The specific features of professional aspirations of pupils with special educational needs in Czech basic schools. In Odabasi, Hatice Ferhan. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Neuveden: Elsevier, 2013. s. 296-301, 6 s. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2013.09.193.
 112. NOVOTNÝ, Petr, Milan POL, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Uncovering the Organizational Learning Capacity in Schools. In The European Conference on Educational Research ECER 2013: Creativity and Innovation in Educational Research, Istanbul, Turkey, 9-13 September 2013. 2013.
 113. LAZAROVÁ, Bohumíra. Zpráva z jednání stálé komise EFPA Psychology in Education. In Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii, FHS UTB a AŠP, Zlín, 30.-31.8.2013. 2013.
 114. LAZAROVÁ, Bohumíra. Zpráva z konference: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii. Praha, 2013. 1 s. Čtvrtletní zpravodaj Českomoravské psychologické společnosti; č. 95.
 115. 2012

 116. LAZAROVÁ, Bohumíra. Age management - téma pro školy? In Školský management v teorii a praxi. 2012.
 117. CIMBÁLNÍKOVÁ, Lenka, Jiří FUKAN, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar NAVRÁTILOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Radka ODRAZILOVÁ, Zdeněk PALÁN, Milada RABUŠICOVÁ, Milena RAJMONOVÁ, Lenka ŘEHÁKOVÁ a Ilona ŠTOROVÁ. Age management pro práci s cílovou skupinou 50+ : metodická příručka. 1. vyd. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2012. 160 s. ISBN 978-80-904531-5-9.
 118. LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. Aktivity vzájemného učení očima expertů. In Štybnarová, Jana. Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školská poradenská zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. s. 95-104, 10 s. ISBN 978-80-86856-86-5.
 119. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Czech Republic. In Glenn, Charles L.; De Groof, Jan. Balancing Freedom, Autonomy and Accountability in Education. Volume 2. Nijmegen (The Netherlands): Wolf Legal Publishers, 2012. s. 69-98, 30 s. ISBN 978-90-5850-906-2.
 120. LAZAROVÁ, Bohumíra. I starší lidé firmě prospívají. Brno: Brněnský deník, 2012. 1 s. regionální deníky. ISSN 0862-7967.
 121. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Milan POL, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Moral Dilemmas in the Leadership of Organizational Learning in Schools. In Lárusdóttir, Steinunn Helga; Jóhansson, Ólafur H.; Hansen, Börkur. Education and practice of school leaders : the ethical dimension. Reykjavík: University of Iceland, 2012. s. 111-126, 16 s. ISBN 978-9935-9025-4-2.
 122. KOLÁŘ, Jan, Jan NEHYBA a Bohumíra LAZAROVÁ. Odraz sociálně kognitivních teorií v činnosti lektorů pracujících se skupinou. In Kvalita ve vzdělávání : XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012. 2012.
 123. FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. Okolnosti volby studijní/profesní cesty u žáků se sociálním znevýhodněním. In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 83-94, 12 s. ISBN 978-80-7315-236-9.
 124. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Organizační učení v odborných diskurzech. Pedagogická orientace, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 22, č. 2, s. 145–161. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2012-2-145.
 125. SEDLÁČEK, Martin, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Petr NOVOTNÝ. Organizační učení v realitě života školy: impulzy, témata, strategie řízení. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 27-49. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2012-2-3.
 126. NOVOTNÝ, Petr, Martin SEDLÁČEK, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Organizational Learning: from Case Studies to a Quantitative Survey. In European Conference on Educational Research, Cádiz, 18-21 September 2012. 2012.
 127. KOLÁŘ, Jan, Jan NEHYBA a Bohumíra LAZAROVÁ. Proces zkušenostně reflektivního učení v pojetí lektorů osobnostně sociálního rozvoje. 2012.
 128. FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 57-64, 8 s. ISBN 978-80-7315-236-9.
 129. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Support for organizational learning in Czech schools. In 3rd World conference on learning, teaching and educational leadership, Brusells, Belgium, 25-28 October 2012. 2012.
 130. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ a Lenka HLOUŠKOVÁ. The school: On organisational, interpersonal and individual dimensions of organisational learning. In Chisholm, Lynne; Lunardon, Katharina; Ostendorf Annette; Pasqualoni, Pier Paolo. Decoding the meanings of learning at work in Asia and Europe. 1 st edition. Innsbruck: Universität Innsbruck, 2012. s. 95-106, 12 s. ISBN 978-3-902811-55-4.
 131. FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. The specific features of professional aspirations of pupils with special educational needs in Czech basic schools. In 3rd World Conference on Learning, Teaching and Education Leadership. 2012.
 132. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Úloha školního psychologa v procesech organizačního učení. In Mezinárodná vedecká konferencia Ďuričove dni, Bratislava, 5.-6. října 2012. 2012.
 133. KNOTOVÁ, Dana a Bohumíra LAZAROVÁ. Zkušenostně reflektivní učení. In Dilemata sociální pedagogiky v postmoderním světě, Brno, 19.-20. duben 2012. 2012.
 134. 2011

 135. CIMBÁLNÍKOVÁ, Lenka, Jiří FUKAN, Romana JOKEŠOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ, Zdeněk PALÁN, Milada RABUŠICOVÁ, Milena RAJMONOVÁ a Lenka ŘEHÁKOVÁ. Age management: Komparativní analýza podmínek a přístupů využívaných v České republice a ve Finsku. Praha: AIVD ČR, 2011. 84 s. ISBN 978-80-904531-2-8.
 136. FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. Career Choice in Pupils with Special Education Needs - Comparison of Case Studies. In Papanikos, Gregory: Education Policy. 1. vyd. Athens, Greece: ATINER Publication, 2011. s. 121-134, 14 s. Atiner Paperback. ISBN 978-960-6672-92-7.
 137. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Dobrá škola. Metoda pro stanovení priorit školy. 1. vyd. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2011. 24 s. Evaluační nástroje. ISBN 978-80-87063-37-8.
 138. FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. K profesní orientaci a technickému vzdělávání v základních školách. In Friedmann, Z. et al.. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 225-242, 18 s. ISBN 978-80-210-5602-2.
 139. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Looking for the Identification Signs of Organizational Learning in Schools. In 24th International Congress for School Effectiveness and Improvement. 2011.
 140. LAZAROVÁ, Bohumíra. Mentoring jako podpora mezigenerační spolupráce ve škole. In Pozdní sběr. O práci zkušených učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. s. 99-106, 7 s. 316. publikace. ISBN 978-80-7315-206-2.
 141. LAZAROVÁ, Bohumíra. Možnosti využití mentoringu ve školách. In Personální podmínky školy ve vztahu k inkluzi. 2011.
 142. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. On definition characteristics of organizational learning in schools. In Barát, Tibor - Szabó, Mária. Does Leadership Matter? Implications for leadership development and the school as a learning organisation. 1. vyd. Budapest - Szeged: HUNSEM - University of Szeged, 2011. s. 147-157, 11 s. ISBN 978-963-306-111-4.
 143. KOLÁŘ, Jan, Jan NEHYBA a Bohumíra LAZAROVÁ. Osobnostně sociální rozvoj - o významu pojmu optikou pedagogického diskursu. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Konference České asociace pedagogického výzkumu konané ve dnech 5. - 7. září 2011. 1. vyd. Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2011. s. 349-355, 7 s. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-28.
 144. LAZAROVÁ, Bohumíra. Podmínky využití age managementu očima účastníků školení Age Management Training. 2011.
 145. LAZAROVÁ, Bohumíra. Poradenské týmy ve školách a jejich význam pro rozvoj školního kariérového poradenství. In Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 85-92, 8 s. ISBN 978-80-210-5602-2.
 146. LAZAROVÁ, Bohumíra. Procesy stárnutí a jejich možné důsledky pro učitelství. In Pozdní sběr. O práci zkušených učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. s. 73-82, 10 s. 316. publikace. ISBN 978-80-7315-206-2.
 147. FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. Professional choice of Pupils with Special Education Needs. IJONTE - International Journal on New Trends in Education and Their Implications, Turkey, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 56-62. ISSN 1309-6249.
 148. LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. Příprava na změnu. Metoda pro předjímání reakcí lidí. 1. vyd. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2011. 20 s. ISBN 978-80-904966-9-9.
 149. LAZAROVÁ, Bohumíra, Miroslava ČAPKOVÁ, Miloslava SVOBODOVÁ a Naděžda KUBÍČKOVÁ. Psychodiagnostické nástroje v práci školních psychologů. In Psychologická diagnostika dětí a dospívajících. 2011.
 150. LAZAROVÁ, Bohumíra. Starší učitelé (konečně) v centru pozornosti. Řízení školy. Speciál pro MŠ, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2011, roč. 8, č. 7, s. 23-25. ISSN 1214-8679.
 151. NOVOTNÝ, Petr, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Martin SEDLÁČEK. Škola jako komunita profesního učení. In Kaščák, Ondrej, Pupala, Branislav. Škola - statický element v sociálnej dynamike. Bratislava: Iura Edition, 2011. s. 248-253, 6 s. ISBN 978-80-8078-459-1.
 152. NOVOTNÝ, Petr a Bohumíra LAZAROVÁ. Škola jako učící se profesní komunita. In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011. ISBN 978-80-210-5553-7.
 153. LAZAROVÁ, Bohumíra. Teachers in the late phase of their career. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 2011, roč. 2, č. 2, s. 9-17. ISSN 1309-6249.
 154. LAZAROVÁ, Bohumíra a Zdeněk FRIEDMANN. Tři různé podoby volby: vliv emocí a školy v případových studiích. In Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 261-290, 30 s. ISBN 978-80-210-5602-2.
 155. LAZAROVÁ, Bohumíra. Učitelé v pozdní fázi kariéry - z výzkumných dat. In Pozdní sběr. O práci zkušených učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. s. 107-144, 37 s. 316. publikace. ISBN 978-80-7315-206-2.
 156. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ a Petr NOVOTNÝ. Vedení procesů organizačního učení ve škole: případové studie. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 109-117, 9 s. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-49.
 157. LAZAROVÁ, Bohumíra. Vliv věku na výkon profese. Andragogika, Praha: Academia Economia, 2011, roč. 15, č. 3, s. 7-8. ISSN 1211-6378.
 158. KOLÁŘ, Jan, Bohumíra LAZAROVÁ a Jan NEHYBA. Zkušenostně reflektivní učení v přípravě studentů pomáhajících profesí. In Teaching Psychology 2011. 2011.
 159. KOLÁŘ, Jan, Jan NEHYBA, Bohumíra LAZAROVÁ a Dana KNOTOVÁ. Zkušenostně reflektivní učení ve vzdělávání (nejen) sociálních pedagogů. In konference Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. 2011.
 160. KOLÁŘ, Jan, Jan NEHYBA, Bohumíra LAZAROVÁ a Dana KNOTOVÁ. Zkušenostně reflektivní učení ve vzdělávání (nejen) sociálních pedagogů. In Bargel, Miroslav; Jarosz, Ewa ; Jůzl, Miloslav. Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: Institut mezioborových studií, 2011. s. 141-147, 7 s. ISBN 978-80-87182-16-1.
 161. 2010

 162. JŮVA, Vladimír a Bohumíra LAZAROVÁ. Intergenerationale Unterstützung unter Lehrern. In JANÍK, Tomáš - KNECHT, Petr.. New Pathways in The Professional Development of Teachers. 1. vyd. Munster: LIT Verlag, 2010. s. 67-72, 6 s. ISBN 978-3-643-50153-0.
 163. JŮVA, Vladimír a Bohumíra LAZAROVÁ. Intergenerationale Zusammenarbeit von Lehrern. In Transformationsprozesse im europäischen Bildungsraum. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2010. s. 93-99, 7 s. Erziehung - Unterricht - Bildung. ISBN 978-3-8300-5445-0.
 164. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ, Milan POL a Martin SEDLÁČEK. Ke vztahu kultury školy a individuálního a organizačního učení. In Lukšík, I; Pukančík, M.. Sociálnopedagogické štúdie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2010. s. 38-44, 6 s. ISBN 978-80-223-2961-3.
 165. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Leadership in the Processes of Organisational Learning in Schools - First Steps to Carry out a Research Project. In ENIRDELM Conference "Does Leadership Matter? Implications for Leadership Development and the School as a Learning Organisation.". 2010.
 166. LAZAROVÁ, Bohumíra. Mentoring jako forma kolegiální podpory a strategie dobré školy. Pedagogika, Praha: UK Pedagogická fakulta, 2010, roč. 55, 3-4, s. 254 - 264. ISSN 0031-3815.
 167. JŮVA, Vladimír a Bohumíra LAZAROVÁ. Mezigenerační pomoc učitelů. In Kam směřuje současný pedagogický výzkum? 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. s. 14-15. ISBN 978-80-7372-626-3.
 168. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Bohumíra LAZAROVÁ. Mosty mezi pedagogickou a psychologickou diagnostikou. In Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VI. 2010.
 169. FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. Profesní orientace na 1. stupni základní školy očima učitelů. Komenský, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 135, 1/135, s. 10-15. ISSN 0323-0449.
 170. LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. Předvídání a analýza očekávaných reakcí lidí na změnu. Na cestě ke kvalitě, Praha: NÚOV, 2010, Neuveden, č. 2, s. 7-8. ISSN 1804-1159.
 171. FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. Specifika studijní a profesní orientace u žáků s poruchami učení a chování. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M., et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. s. 331-338, 8 s. Paido 311. ISBN 978-80-210-5331-1.
 172. LAZAROVÁ, Bohumíra a Jan MAREŠ. Školní psycholog a procesy autoevaluace ve škole. In Valihorová, M., Kaliská, L.. Zdravá škola. 1. vyd. Banská Bystrica: UMB, 2010. s. 120-126. ISBN 978-80-557-0111-0.
 173. LAZAROVÁ, Bohumíra a Jan MAREŠ. Školní psycholog a procesy autoevaluace ve škole. In Konferencia Ďuričove dni - "Zdravá škola", Banská Bystrica. 2010.
 174. LAZAROVÁ, Bohumíra. Teachers and the influence of age: on the tranformation of professional self-concept. In International conference on new horizons in education - 2010. Proceedings Book. 1. vyd. Famagusta: Eastern Mediterranean University, North Cyprus, 2010. s. 756-762, 7 s.
 175. FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. The Specifics of Professional Choice of Pupils with a Disability. In International Conference on new Horizons in Education - 2010. Proceedings Book. 2010.
 176. FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. The Specifics of Professional Choice of Pupils with a Disability. In International Conference on new Horizons in Education - 2010. Proceedings Book. 1. vyd. Famagusta: Mediterranean University of North Cyprus, 2010. s. 865 - 870, 5 s.
 177. LAZAROVÁ, Bohumíra a Vladimír JŮVA. Učitelé a faktor času: o proměnách pracovního sebepojetí. Studia Paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 2, s. 43-60. ISSN 1803-7437.
 178. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Vedení procesů organizačního učení ve škole - první kroky realizace výzkumného projektu. In XVIII. celostátní konference ČAPV "Kam směřuje současný pedagogický výzkum?". 2010.
 179. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Vedení procesů organizačního učení ve škole : první kroky realizace výzkumného projektu. In Wernerová, J.. Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV [CD-ROM]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. s. 1-6, 6 s. ISBN 978-80-7372-722-2.
 180. LAZAROVÁ, Bohumíra, Vladimír JŮVA a Aleš SEKOT. Vztahové proměny očima učitelů 50 plus. Vybraná data z výzkumu Učitelé v pozdní fázi kariéry. In Valihorová, M., Kaliská, L.. Zdravá škola. 1. vyd. Banská Bystrica: UMB, 2010. s. 490-494. ISBN 978-80-557-0111-0.
 181. 2009

 182. FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. Career Choice in Pupils with Special Education Needs - Comparison of Case Studies. In International Conference on Education. 2009.
 183. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Dobrá škola. Nástroj ke stimulaci diskuze o hodnotách a prioritách školy. Na cestě ke kvalitě, Praha: NÚOV, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 11-13. ISSN 1804-1159.
 184. FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. Emoce v procesu profesní orientace: komparace případových studií žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2009. 18 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 185. LAZAROVÁ, Bohumíra. Late-carerr teachers: how are they different? Leadership in focus, Victoria, Australia: Victorian Principals Association, 2009, roč. 15, s. 14-16.
 186. JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ a Aleš SEKOT. Mezigenerační vztahy ve škole. In Školský psychológ a kvalita školy. 1. vyd. Nitra: UKF, 2009. s. 134-143, 10 s. ISBN 978-80-8094-507-7.
 187. LAZAROVÁ, Bohumíra. Mimoškolní edukátoři. In Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 436-442, 7 s. ISBN 978-80-7367-546-2.
 188. LAZAROVÁ, Bohumíra. Mimoškolní edukátoři. In Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 436-441, 6 s. Encyklopedie. ISBN 978-80-7367-546-2.
 189. LAZAROVÁ, Bohumíra. Psychologická příprava ve službách školní praxe. In Psychologie ve vzdělávání učitelů a jejich profesní činnosti. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 132-135, 4 s. ISBN 978-80-7043-802-2.
 190. FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. Role školy v profesní orientaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - případové studie. In Bartoňová, M., Vítková, M. - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Education Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 403-418, 16 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
 191. LAZAROVÁ, Bohumíra a Zdeněk FRIEDMANN. Školní poradenství - téma pro (nejen) psychologické vzdělávání učitelů. In Psychologie ve vzdělávání učitelů a v jejich profesní činnosti. Plzeň: ZČU v Plzni, 2009. s. 94-98, 5 s. ISBN 978-80-7043-802-2.
 192. LAZAROVÁ, Bohumíra. Teachers in the late stage of their career: on the methodology of the research and its first results. In Proceedings of International conference on educational science ICES 08. 1. vyd. Famagusta: Eastern Mediterranean University, 2009. s. 1338-1343, 6 s. ISBN 978-975-8401-66-6.
 193. FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. The role of basic school in vocational guidance for pupils: On the situation in the Czech republic. In Proceedings of International conference of educational science ICES 08. 1. vyd. Famagusta: Eastern Mediterranean University, 2009. s. 804-809, 6 s. ISBN 978-975-8401-66-6.
 194. LAZAROVÁ, Bohumíra. The Self-Concept of Late-Career Teachers: Inspiration for School Leadership. Izglitibas vadiba – Education management, Lotyšsko, Riga: Latvijas Universitate, 2009, roč. 749, č. 1, s. 79-88. ISSN 1407-2157.
 195. LAZAROVÁ, Bohumíra, Vladimír JŮVA a Aleš SEKOT. Uchování a přenos zkušenosti: jedna z podmínek rozvoje kvality školy. Technológia vzdelávánia, 2009, roč. 17, č. 9, s. 5-8. ISSN 1335-003X.
 196. LAZAROVÁ, Bohumíra, Vladimír JŮVA a Aleš SEKOT. Vliv věku na výkon profese učitele. Specifické strategie zvládání handicapu věku. In Škola v proměnách: Učitel – žák – učivo. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 45-51, 7 s. ISBN 978-80-7318-904-4.
 197. LAZAROVÁ, Bohumíra. Vratké mosty porozumění. O učitelích dvou generací. In Pedagogická komunikace v didaktických, sociálních a filozofických souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus UHK, 2009. s. 38-46, 9 s. ISBN 978-80-7435-016-0.
 198. LAZAROVÁ, Bohumíra a Vladimír JŮVA. Vztahy mezi generacemi učitelů: pohledy z obou stran kariéry. e-Pedagogium, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 74-90. ISSN 1213-7758.
 199. 2008

 200. JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ a Kristýna TOMKOVÁ. Cesta k trenérství. In BROĎÁNI, Jaroslav a Pavol HORIČKA. Šport a zdravie 2008. 1. vyd. Nitra: UKF, 2008. s. 124–130, 7 s. ISBN 978-80-8094-374-5.
 201. KOLÁŘ, Jan a Bohumíra LAZAROVÁ. K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. In K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 133 s. ISBN 978-80-210-4595-8.
 202. LAZAROVÁ, Bohumíra. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. 2. vyd. Brno: Paido, 2008. 69 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-169-0.
 203. LAZAROVÁ, Bohumíra a Dana KNOTOVÁ. O čem, jak a s kým v osobnostním rozvoji. In K sobě, k druhým, k profesi. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 38-44, 7 s. ISBN 978-80-210-4595-8.
 204. JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ a Kristýna TOMKOVÁ. Okolnosti volby trenérské profese. In Sport a kvalita života 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 60. ISBN 978-80-210-4716-7.
 205. JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ a Kristýna TOMKOVÁ. Okolnosti volby trenérské profese. In Sport a kvalita života 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 60-66. ISBN 978-80-210-4716-7.
 206. FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. Podpora zaměření žáků k technickým oborům a řemeslům. In VIP-Kariéra a školní poradenské služby. Praha: IPPP ČR, 2008. s. 25-28, 4 s. ŠPP - Školní poradenská pracoviště. ISBN 978-80-86856-49-0.
 207. SMÉKAL, Vladimír. Selfmanagement jako cesta k sobě a druhým. In KOLÁŘ, Jan a Bohumíra (eds.) LAZAROVÁ. K sobě, k druhým, k profesi: teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 8-24. ISBN 978-80-210-4595-8.
 208. LAZAROVÁ, Bohumíra. Školní psychologie v České republice po roce 1989. Československá psychologie, Praha, 2008, LII, č. 5, s. 480-492. ISSN 0009-062X.
 209. LAZAROVÁ, Bohumíra. Teachers in the late stage of their career: on the methodology of the research and its first results. In International conference on educational sciences. 2008.
 210. FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. The role of basic schools in vocational guidance for pupils: on the situation in the Czech Republic. In International conference on educational sciences. EMU, Famagusta: Eastern Mediterranean University, 2008. s. 16-20, 5 s. ISBN 978-975-8401-66-6.
 211. JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ a Aleš SEKOT. Učitelé v pozdní fázi kariéry: teoretická východiska a design výzkumu. In Konference české asociace pedagogického výzkumu 2008. Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2008. ISBN 978-80-7041-958-8.
 212. FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. Volba studijního zaměření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: pohledy vedení základních škol. 2008.
 213. FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. Volba studijního zaměření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: pohledy vedení základních škol. Vítková,M., Bartoňová, M. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008. s. 341-350, 10 s. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-170-6.
 214. LAZAROVÁ, Bohumíra. Work and preparing young people for the world of work. In Economy and Labour World. Brno: Paido, 2008. 15 s. Socrates Comenius. ISBN 978-80-7315-172-0.
 215. LAZAROVÁ, Bohumíra. Základy psychologie s aplikacemi do ekonomické a manažerské praxe. : Rašínova vysoká škola, 2008. 64 s. ISBN 978-80-87001-12-7.
 216. 2007

 217. LAZAROVÁ, Bohumíra a Miroslava ČAPKOVÁ. Climate in the school: ways of co-operation of teachers and school psychologists. In School and Health 21 (2). 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 409-416, 8 s. ISBN 978-80-7135-138-2.
 218. LAZAROVÁ, Bohumíra. Další vzdělávání učitelů: k problematice rezistence. In Ako se učitelia učia? 1. vyd. Prešov: MPC Prešov, 2007. s. 15-20, 6 s. ISBN 978-80-8045-493-7.
 219. LAZAROVÁ, Bohumíra. Další vzdělávání učitelů: k problematice rezistence. Pedagogické rozhĺady, Banská Bystrica, 2007, roč. 16, č. 3, s. 14-17. ISSN 1335-0404.
 220. FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. Možnosti podpory technického zaměření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007. s. 325-337, 13 s. Edice pedagogické literatury, 273. publikace. ISBN 978-80-7315-163-8.
 221. LAZAROVÁ, Bohumíra. Možnosti poznávání lidí. Kapitoly z pedagogické a psychologické diagnostiky pro sociální pedagogy. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2007. 53 s.
 222. LAZAROVÁ, Bohumíra. Nauczyciele kończacy kariere zawodowa. Dyrektor szkoly. Miesiecznik kierowniczej kadry oswiatowej., Warszawa, 2007, roč. 3 (159), 3 (159), s. 14-18. ISSN 1230-9508.
 223. LAZAROVÁ, Bohumíra a Jan KOLÁŘ. Osobnostní příprava studentů pedagogických oborů. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. Brno: Konvoj, 2007. s. 170-177, 201 s. ISBN 978-80-7302-133-7.
 224. FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. Podpora zaměření žáků k technickým oborům a řemeslům. Zpravodaj pedagogicko-psychologické poradenství, Praha: IPPP ČR, 2007, roč. 2007, č. 51, s. 34-38. ISSN 1214-7230.
 225. LAZAROVÁ, Bohumíra a Zdeněk FRIEDMANN. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro obory technického charakteru a řemesla. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido, 2007. s. 77-81. ISBN 978-80-7315-150-8.
 226. LAZAROVÁ, Bohumíra. Psychologie pro učitele: inovace a rozšíření multimediálního zdroje učení. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách o sportu. Brno: Paido, 2007. s. 29-34, 6 s. ISBN 978-80-7315-146-1.
 227. JŮVA, Vladimír a Bohumíra LAZAROVÁ. Vybrané problémy vzdělávání trenérů. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Pedagogická fakula JU, 2007. s. 57-58, 2 s. ISBN 978-80-7040-987-9.
 228. 2006

 229. LAZAROVÁ, Bohumíra. Cesty dalšího vzdělávání učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2006. 230 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-114-6.
 230. LAZAROVÁ, Bohumíra a Vladimír JŮVA. K některým otázkám vzdělávání trenérů. In Sport a kvalita života 2006. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 55. ISBN 80-210-4145-5.
 231. LAZAROVÁ, Bohumíra. Marc Lévêque: Psychologie du métier d´entraîneur ou L´art d´entraîner les sportifs. Recenze knihy. In Sborník prací Fakulty sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 140-141, 2 s. ISBN 80-210-4136-6.
 232. LAZAROVÁ, Bohumíra. Motivation in late-career teachers. In Dealing with Diversity. A Key Issue for Educational Management. 1. vyd. Brno: Masaryk University Brno, 2006. s. 113 - 124, 12 s. ISBN 80-210-4090-4.
 233. LAZAROVÁ, Bohumíra a Miroslava ČAPKOVÁ. Podpora pro školního psychologa: role vedení školy. In Násilie na školách. Zborník príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Ďuričove dni“. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2006. s. 173-183, 11 s. ISBN 80-8083-312-5.
 234. LAZAROVÁ, Bohumíra. Supervize - kontrola, nebo pomoc? Prevence, Praha, 2006, roč. 3, č. 2, s. 6-8. ISSN 1214-8717.
 235. LAZAROVÁ, Bohumíra a Vladimír JŮVA. Trenér a jeho cesta k profesi. In Sborník prací Fakulty sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 99-112, 14 s. ISBN 80-210-4136-6.
 236. 2005

 237. LAZAROVÁ, Bohumíra. Drago-Severson, E. Helping teachers learn. Principal leadership hor adult growth and development. Recenze monografie. Pedagogika, Praha: PedF UK, 2005, roč. 55, č. 3, s. 294-295. ISSN 3330-3815.
 238. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Module Staff Development. In Handbook for trainers. Research-based training for headteachers. Brno: MU, 2005. s. 50-104, 54 s. 1.
 239. LAZAROVÁ, Bohumíra. Motivace učitelů v pozdní fázi kariéry. In Novinky v pedagogické a školní psychologii. 1. vyd. Hradec Králové: IPPP ČR, AŠP ČR a SR, 2005. s. 28-37. ISBN 80-86856-11-9.
 240. LAZAROVÁ, Bohumíra. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. 70 s. ISBN 80-7315-115-4.
 241. LAZAROVÁ, Bohumíra. Osobnost učitele a rezistence vůči změně. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada pedagogická. U10: Změny a inovace ve vzdělávání. 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta MU Brno, 2005. s. 109-122, 14 s. ISBN 80-210-3891-8.
 242. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Poznatky výzkumů pro praxi vedení škol. Zkušenosti z projektu Profile. In Kvalita života v škole v centre pozornosti výskumných projektov. Bratislava: Pedagogická fakulta UK Bratislava, 2005. s. 97-102, 6 s. ISBN 80-969-146-2-6.
 243. OROSOVÁ, Oĺga, Andrea MADRASOVÁ-GECKOVÁ, Mária ŠLÉŠKOVÁ, Beáta GAJDOŠOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Psychológia a pedagogická psychológia I. vybrané kapitoly zo všeobecnej, vývinovej, sociálnej a pedagogickej psychológie pre učiteĺov. Košice: UPJŠ Košice, 2005. 235 s. ISBN 80-7097-593-8.
 244. LAZAROVÁ, Bohumíra. Psychologické aspekty profesionálního rozvoje učitelů: rezistence vůči změně. Pedagogika, Praha: PedF UK, 2005, LV, č. 2, s. 102 - 118. ISSN 0031-3815.
 245. LAZAROVÁ, Bohumíra. Sekot, A. (2003) Sport and society. Recenze. European Journal for Sport and Society, Münster/New York/München/Berlin: Waxmann, 2005, roč. 2, č. 1. ISSN 1613-8171.
 246. LAZAROVÁ, Bohumíra a Alice PROKOPOVÁ. Škola - přirozené místo pro profesionální rozvoj učitelů? In Kvalita života v škole v centre pozornosti výskumných projektov. Bratislava: Pedagogická fakulta UK Bratislava, 2005. s. 90-96, 8 s. ISBN 80-969-146-2-6.
 247. LAZAROVÁ, Bohumíra. Výuka psychologie a psychologická příprava studentů pro život a profesi: dvě strany jedné mince. In Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 39-46, 8 s. ISBN 80-7315-112-X.
 248. 2004

 249. LAZAROVÁ, Bohumíra a Soňa CPINOVÁ. Kolegiální učení. K možnostem rozvoje hospitačních a supervizních setkávání učitelů. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom, Praha: Agentura Strom, 2004, č. 3, s. 4. ISSN 1210-6313.
 250. LAZAROVÁ, Bohumíra. Profesionální rozvoj učitele a duševní zdraví: k problematice resistence vůči změně. In Teachers and Health. Brno: Paido, 2004. s. 137-144, 8 s. ISBN 80-7315-093-X.
 251. LAZAROVÁ, Bohumíra. Professional development of a teacher and mental health: towards the topic of the resistance to change. In Teachers and health. Brno: Paido, 2004. s. 127-136, 10 s. ISBN 80-210-3634-6.
 252. LAZAROVÁ, Bohumíra. Programy profesní orientace v rámci mezinárodního projektu BWO. Výchovné poradenství, Praha: IPPP Praha, 2004, 36-37, s. 12-13.
 253. LAZAROVÁ, Bohumíra a Alice PROKOPOVÁ. Psychological Aspects of In-service Teacher Training: Educational Needs and Expectations. 2004. Education Line.
 254. LAZAROVÁ, Bohumíra. Specific School Measures for Career Guidance of Socially Handicapped Children and Low Achievers. 1. vyd. Soest: Landesinstitut für Schule, 2004. 55 s.
 255. JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ, Aleš SEKOT a Radim ŠÍP. SPICE - Studentské poradenské a informační centrum Fakulty sportovních studií MU Brno. In Poradenství pro studující vysokých škol Praha - 2004. 1. vyd. Praha: Národní vzdělávací fond, o.p.s., 2004. s. 62 - 64, 3 s. ISBN 80-86728-19-6.
 256. LAZAROVÁ, Bohumíra a Oĺga OROSOVÁ. Školní psycholog a profesionální rozvoj učitele. In Svatoš, T.; Mareš, J. (Eds.) Novinky v pedagogické a školní psychologii. Zlín: AŠP ČR a SR, LINGUA, 2004. s. 9-13, 5 s. ISBN 80-239-1407-3.
 257. LAZAROVÁ, Bohumíra a Alice PROKOPOVÁ. Učitelé a jejich další vzdělávání: k některým psychologickým aspektům. Pedagogika, Praha: UK Praha, 2004, LIV, č. 3, s. 261-273. ISSN 0031-3815.
 258. 2003

 259. LAZAROVÁ, Bohumíra. Inizanova škála pro hodnocení dovednosti číst a psát v první třídě základní školy. Výchovné poradenství., Praha: IPPP ČR, 2003, č. 34, s. 11-12.
 260. LAZAROVÁ, Bohumíra. Krizově-intervenční kompetence učitelů. Pedagogická orientace, Brno: Konvoj, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 41-43. ISSN 1211-4669.
 261. LAZAROVÁ, Bohumíra. Možnosti spolupráce učitelů a školních psychologů. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom, Praha: Agentura Strom, 2003, roč. 10, č. 5, s. 14-15. ISSN 1210-6313.
 262. LAZAROVÁ, Bohumíra. Multikulturalita, minoritní skupiny, národnostní menšiny v české škole. In I. konference k problematice integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do MŠ, ZŠ a SŠ. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2003. s. 39-46, 8 s. ISBN 80-244-0725-6.
 263. LAZAROVÁ, Bohumíra a Alice PROKOPOVÁ. Některé psychologické aspekty dalšího vzdělávání učitelů. In Práca a jej kontexty. 1. vyd. Bratislava: Stimul, 2003. s. 88-97, 10 s. ISBN 80-88982-75-8.
 264. LAZAROVÁ, Bohumíra. Psychologická hodnota - aneb vliv zeleně na vývoj lidské psychiky. In Funkce zeleně ve městě aneb "o hodnotách, jež se jen zřídka berou vážně". Brno: Veřejná zeleň města Brna, 2003. s. 18-20, 3 s.
 265. 2002

 266. LAZAROVÁ, Bohumíra a Kateřina EMMEROVÁ. Kde děti hledají pomoc. In Novinky v pedagogické a školní psychologii. Zlín: Lingua - Informační a vzdělávací centrum, 2002. s. 71-78. ISBN 80-238-8161-2.
 267. LAZAROVÁ, Bohumíra. Ke vztahu učitelů a školních psychologů: paradoxy učitelských objednávek. In Psychológia v škole. 1. vyd. Košice: PF UPJŠ Košice, 2002. s. 196-201. ISBN 80-7097-497-4.
 268. NOVOTNÝ, Petr a Bohumíra LAZAROVÁ. Konstruktivismus - inspirace pro pedagogickou praxi a rozvoj osobnosti. 2002.
 269. LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. On efforts to collegially develop teacher professionalism. In A Conference Tells Its Story. 1. vyd. Chelmford Essex: Earlybrave, 2002. s. 171-176. ISBN 1-900432-40-4.
 270. LAZAROVÁ, Bohumíra a Oĺga OROSOVÁ. Spolupráce školního psychologa s učiteli na jejich profesionálním rozvoji. In Novinky v pedagogické a školní psychologii. Zlín: Lingua - Informační a vzdělávací centrum, 2002. s. 63-65. ISBN 80-238-8161-2.
 271. LAZAROVÁ, Bohumíra. Věčné světlo. Thornado, Brno: ArkAdiA, s r.o., 2002, roč. 3, č. 3, s. 4-5.
 272. LAZAROVÁ, Bohumíra. Z jiných časopisů: Být mladým Evropanem. Pedagogika, Praha: UK Praha, 2002, roč. 52, č. 4, s. 414. ISSN 3330-3815.
 273. LAZAROVÁ, Bohumíra. Základy pedagogicko-psychologického poradenství pro učitele. 1. vyd. Brno: Ústav pedagogických věd FF MU, 2002.
 274. 2001

 275. LAZAROVÁ, Bohumíra. Dobrá třída. In Vybrané metodiky práce školních psychologů I. 1. vyd. Praha: IPPP ČR, 2001. s. 20-23.
 276. LAZAROVÁ, Bohumíra. IX. Enirdem konference. Pedagogika, Praha: UK Praha - Pedagogická fakulta, 2001, roč. 51, č. 2, s. 227. ISSN 3330-3815.
 277. LAZAROVÁ, Bohumíra. K možnostem reflexivní práce ve vzdělávání učitelů. In Vzdělávat učitele. Příspěvky o inovativní praxi. 1. vyd. Brno: Paido, 2001. s. 54-70. ISBN 80-7315-013-1.
 278. LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. Ke snahám o kolegiální rozvoj učitelského profesionalismu. In Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločienskych zmien (riziká, problémy, perspektivy). 1. vyd. Prešov: FHPV Prešov, 2001. s. 172-177, 6 s. ISBN 80-8068-037-X.
 279. ZAPLETALOVÁ, Jana, Stanislav ŠTECH a Bohumíra LAZAROVÁ. Metodika práce školních psychologů. Praha: Projekt MŠMT, IPPP ČR, 2001. 123 s.
 280. LAZAROVÁ, Bohumíra. Péče o profesionální orientaci žáků ve Francii. Výchovné poradenství, Praha: IPPP Praha, 2001, č. 27, s. 44-46.
 281. LAZAROVÁ, Bohumíra. Příběhy žáků o sobě a o své budoucí profesní orientaci. In Vybrané metodiky práce školních psychologů I. 1. vyd. Praha: IPPP ČR, 2001. s. 43-55.
 282. LAZAROVÁ, Bohumíra. Psychologie v práci s dětmi. In Texty pro pedagogicko-psychologickou přípravu romských asistentů. 1. vyd. Brno: Paido, 2001. s. 59-64. ISBN 80-7315-011-2.
 283. LAZAROVÁ, Bohumíra. Systemicky přístup v práci vysokoškolského učitele. Pedagogika, Praha: PedF UK Praha, 2001, LI, č. 3, s. 387-388. ISSN 3330-3815.
 284. 2000

 285. LAZAROVÁ, Bohumíra a David ONDRUŠ. Dva pohledy na náplň práce školního psychologa. Školský psychológ, Hradec Králové: AŠP SR a ČR, 2000, roč. 10, 1/2, s. 2-9. ISSN 1212-0529.
 286. LAZAROVÁ, Bohumíra. Explicitační rozhovor - užitečná technika profesionálního rozvoje učitele. Pedagogika, Prha: PedF UK, 2000, L, č. 2, s. 163-172. ISSN 3330-3815.
 287. EMMEROVÁ, Kateřina a Bohumíra LAZAROVÁ. IPWEM - Mezinárodní program pro ženy a o ženách ve školním managementu. Pedagogika, Praha: UK Praha - Pedagogická fakulta, 2000, roč. 50, č. 4, s. 428-429. ISSN 3330-3815.
 288. LAZAROVÁ, Bohumíra. K možnostem předškolní diagnostiky připravenosti dětí k nácviku čtení. In Specifické poruchy učení a chování. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. s. 72-75. ISBN 80-7178-389-7.
 289. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. On reflective work in schools - an attempt from the Czech milieu. Innsbruck, Rakousko.: 3. International Practitioner Research Conference., 2000.
 290. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. On situation in education and training of Czech school leaders. 2000.
 291. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Spolupráca učiteĺov -podmienka rozvoja školy. 2. vyd. Prešov: Metodické centrum Prešov, 2000. 93 s. ISBN 80-8045-192-3.
 292. 1999

 293. LAZAROVÁ, Bohumíra. A. Inizan: Prediktivní baterie čtení. Metodický materiál IPPP ČR Praha. 1. vyd. Praha: IPPP ČR, 1999. 28 s. Metodický materiál.
 294. LAZAROVÁ, Bohumíra. Gold,A.: Řízení současné školy. Moderní vyučování, Praha: Portál, 1999, roč. 5, č. 10, s. 23. ISSN 1211-6858.
 295. LAZAROVÁ, Bohumíra. J. Nimier: La formation psychologique des enseignants. Pedagogika, Praha: UK Praha, 1999, roč. 49, č. 1, s. 86-88. ISSN 3330-3815.
 296. LAZAROVÁ, Bohumíra. K některým možnostem učitelů poznávat vlastní práci. In Pedagogická diagnostika ´99. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1999. s. 99-104. ISBN 80-7042-160-6.
 297. LAZAROVÁ, Bohumíra. K některým otázkám výzkumu a praxe predikce čtení. Výchovné poradenství. Zpravodaj IPPP ČR Praha, Praha: IPPP ČR, 1999, č. 20, s. 61-64.
 298. LAZAROVÁ, Bohumíra. Le Monde de l´Education, de la culture et de la formation. Zpráva o časopisu. Pedagogika, Praha: PedF UK, 1999, roč. 49, č. 4, s. 384. ISSN 3330-3815.
 299. LAZAROVÁ, Bohumíra. Pomáhající rozhovory - jeden z prostředků podpory zdraví ve škole. In Učitelé a zdraví II. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 1999. s. 207-211. ISBN 80-902653-2-4.
 300. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Spolupráce učitelů - podmínka rozvoje školy. Řízení spolupráce, konkrétní formy a nástroje. Praha: STROM Praha, 1999. 78 s. ISBN 80-86106-07-1.
 301. LAZAROVÁ, Bohumíra. Školský psychológ - recenze časopisu. Pedagogika, Praha: PedF UK Praha, 1999, roč. 49, č. 4, s. 394-395. ISSN 3330-3815.
 302. 1998

 303. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. K proměnám profilu učitelské profese. Praha: UK, 1998.
 304. LAZAROVÁ, Bohumíra. O profilu práce školního psychologa v dnešní škole a o explicitačním rozhovoru jako jednom z možných instrumentů jeho práce. In Gajdošová, Herenyiová: Metody a programy práce školského psychológa. 1998. vyd. Bratislava: Psychoprof, 1998. s. 15-21. ISBN 80-968083-1-1.
 305. LAZAROVÁ, Bohumíra. První pomoc při řešení výchovných problémů. Poradenské minimum pro učitele. 1. vyd. Praha: STROM, 1998. 62 s. Škola 21. ISBN 80-86106-00-4.
 306. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Společenské změny a škola: spolupráce učitelů jako klíčový faktor autonomního rozvoje školy. Závěrečná zpráva z výzkumu podporovaného MŠMT. Brno: MŠMT-RS 97 124, 1998. 92 s. Závěrečná zpráva.
 307. LAZAROVÁ, Bohumíra. Škola a školní zralost dětí. In Vedení školy. 1. vyd. Praha: RAABE, 1998. s. 1-12, 12 s. ISBN 80-902189-7-0.
 308. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Teaching Profession: New Roles, Old Expectations? Riga: ENIRDEM, 1998.
 309. 1997

 310. LAZAROVÁ, Bohumíra. Bít či nebít? O (ne)funkčnosti tělesných trestů. Rodina a škola, Praha: EL - PaeDr. Jana Laňová, 1997, roč. 44, č. 4, s. 10-11. ISSN 0035-7766.
 311. LAZAROVÁ, Bohumíra. Desatero pro komunikaci s rodiči. In Výchovný poradce v současné škole. 1997. vyd. Brno: PPP Brno, 1997. s. 29-30.
 312. LAZAROVÁ, Bohumíra. Děti za školou. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom, Praha: Agentura Strom, 1997, roč. 4, č. 9, s. 19. ISSN 1210-6313.
 313. LAZAROVÁ, Bohumíra. Diagnóza: školsky nezralé. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom, Praha: Agentura Strom, 1997, roč. 4, č. 10, s. 16. ISSN 1210-6313.
 314. LAZAROVÁ, Bohumíra. Když jsou děti nepozorné a nepořádné. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom, Praha: Agentura Strom, 1997, roč. 4, č. 6, s. 16. ISSN 1210-6313.
 315. LAZAROVÁ, Bohumíra a Miroslava ČAPKOVÁ. Ke spolupráci školy s pedagogicko-psychologickou poradnou a rodiči při řešení výchovných a výukových problémů. In Výchovný poradce v současné škole. 1997. vyd. Brno: PPP Brno, 1997. s. 22-25.
 316. LAZAROVÁ, Bohumíra. O lhaní a krádežích. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom, Praha: Agentura Strom, 1997, roč. 4, č. 8, s. 21. ISSN 1210-6313.
 317. LAZAROVÁ, Bohumíra. O osamělých a úzkostných dětech. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom, Praha: Agentura Strom, 1997, roč. 4, č. 5, s. 16. ISSN 1210-6313.
 318. LAZAROVÁ, Bohumíra. Okrajové téma? (Přistěhovalecké děti v našich školách). Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom, Praha: Agentura Strom, 1997, roč. 5, č. 1, s. 10. ISSN 1210-6313.
 319. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. sychologie v kontextu autonomního rozvoje škol: nové možnosti a výzvy? Zlín, 1997.
 320. LAZAROVÁ, Bohumíra. Systemický přístup a sebereflexe v práci učitele - skepse nebo naděje? Pedagogická orientace, Brno: Pedagogická společnost, 1997, roč. 1997, č. 4, s. 19-23. ISSN 1211-4669.
 321. LAZAROVÁ, Bohumíra. Školáci a neurózy. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom, Praha: Agentura Strom, 1997, roč. 4, č. 7, s. 21. ISSN 1210-6313.
 322. 1996

 323. LAZAROVA, Bohumíra. Blanchet, Trognon: La psychologie des groupes. Československá psychologie, Praha: AV ČR, 1996, roč. 1996, č. 5, s. 457-914. ISSN 0009-062X.
 324. LAZAROVÁ, Bohumíra. Když je dítě agresivní. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom, Praha: Agentura Strom, 1996, roč. 4/1996, č. 4, s. 17. ISSN 1210-6313.
 325. LAZAROVÁ, Bohumíra. O neklidných dětech. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom, Praha: Agentura Strom, 1996, roč. 4/1996, č. 3, s. 19. ISSN 1210-6313.
 326. LAZAROVÁ, Bohumíra. Psychologické minimum pro učitele. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom, Praha: Agentura Strom, 1996, roč. 4/1996, č. 2, s. 11. ISSN 1210-6313.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 10. 2020 03:20