Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL, Pavla URBÁNKOVÁ a Pavel SMILEK. Imunostimulační a protinádorový účinek extraktů z Reishi a Coriolu na úrovni klinických studií a stav jejich zavedení do praxe. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 33, č. 6, s. 426-434. ISSN 0862-495X. doi:10.48095/ccko2020426.

  2019

  1. STUDECKÁ, Eva, Jana NEUWIRTHOVÁ, Pavla URBÁNKOVÁ a Břetislav GÁL. Bevacizumab as therapeutic option for recurrent nasal bleeding in hereditary hemorrhagic telangiectasia. In 18th Czech-German ENT Days; 19.-21.9.,Pardubice, Czech Republic. 2019.
  2. KOMPRDA, Tomas, Zbysek SLADEK, Veronika SVEHLOVA, Zuzana LACKOVA, Roman GURAN, Tomas DO, Jan WIJACKI, Marcela BUCHTOVA, Jana NEUWIRTHOVÁ, Břetislav GÁL, Vojtech ADAM a Ondrej ZITKA. The effect of different fatty acid sources on wound healing in rats assessed by matrix-assisted-laser-desorption-ionization mass-spectroscopy-imaging. Acta veterinaria (Brno). Brno: VETERINARNI A FARMACEUTICKA UNIVERZITA BRNO, 2019, roč. 88, č. 4, s. 443-451. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201988040443.
  3. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL a Pavla URBÁNKOVÁ. Výskyt nedostatku zinku u alkoholiků a jeho skrytý kancerogenní vliv na oblast jazyka. In 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP; 4.-6.7.2019; Šamorín; Slovensko. 2019.
  4. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL a Pavla URBÁNKOVÁ. Výskyt nedostatku zinku u alkoholiků a jeho skrytý kancerogenní vliv na oblast jazyka. In Česko-Slovenský otorinolaryngologický kongres. 2019. ISBN 978-80-973387-1-8.

  2018

  1. GRANDA, Leiter, Amparo ROSERO, Karolína BENEŠOVÁ, Helena PLUHÁČKOVÁ, Jana NEUWIRTHOVÁ a Radim CERKAL. Content of Selected Vitamins and Antioxidants in Colored and Nonpigmented Varieties of Quinoa, Barley, and Wheat Grains. JOURNAL OF FOOD SCIENCE. HOBOKEN: WILEY, 2018, roč. 83, č. 10, s. 2439-2447. ISSN 0022-1147. doi:10.1111/1750-3841.14334.
  2. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL, Pavla URBÁNKOVÁ a Pavel SMILEK. Deficit zinku je jedním z kancerogenních faktorů pro oblast polykacích cest. Head & neck cancer news. Praha: We Make Media, s.r.o., 2018, roč. 3, č. 2, s. 5-9. ISSN 2464-7861.
  3. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL, Pavel SMILEK a Pavla URBÁNKOVÁ. Potenciál flavonoidu quercetinu v prevenci a léčbě nádorů – současný stav výzkumu. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2018, roč. 31, č. 3, s. 184-190. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2018184.

  2017

  1. MAREČEK, Vít, Alexandr MIKYŠKA, David HAMPEL, Pavel ČEJKA, Jana NEUWIRTHOVÁ, Alexandra MALACHOVÁ a Radim CERKAL. ABTS and DPPH methods as a tool for studying antioxidant capacity of spring barley and malt. Journal of Cereal Science. London: Academic Press Inc., 2017, roč. 73, January 2017, s. 40-45. ISSN 0733-5210. doi:10.1016/j.jcs.2016.11.004.
  2. PESKOVA, Petra, Tomas KOMPRDA, Jana NEUWIRTHOVÁ, Břetislav GÁL a Veronika ROZIKOVA. Effect of dietary fatty acid composition on weight of model animals. In Radim Cerkal, Natálie Březinová Belcredi, Lenka Prokešová, Patrik Vacek. MendelNet 2017 : Proceedings of 24th International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 2017. s. 723-727. ISBN 978-80-7509-529-9.
  3. WIJACKI, Jan, Tomas KOMPRDA, Jana NEUWIRTHOVÁ, Břetislav GÁL a Veronika ROZIKOVA. Effect of docosahexaenoic (DHA) and eicosapentaenoic acid (EPA) feeding on selected markers expression in rats. In Radim Cerkal, Natálie Březinová Belcredi, Lenka Prokešová, Patrik Vacek. MendelNet 2017 : Proceedings of 24th International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 2017. s. 756-760. ISBN 978-80-7509-529-9.
  4. ZIGMUNDOVA, Veronika, Tomas KOMPRDA, Jana NEUWIRTHOVÁ, Břetislav GÁL a Veronika ROZIKOVA. Effect of selected oils addition in diet on fatty acids content in liver tissue of rats. In Radim Cerkal, Natálie Březinová Belcredi, Lenka Prokešová, Patrik Vacek. MendelNet 2017 : Proceedings of 24th International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 2017. s. 584-589. ISBN 978-80-7509-529-9.
  5. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL, Pavel SMILEK a Pavla URBÁNKOVÁ. Káva v chemoprevenci nádorů. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, č. 2, s. 106-114. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2017106.

  2016

  1. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL, Pavla URBÁNKOVÁ a Pavel SMILEK. Dokáže rybí olej zlepšit hojení ran v chirurgii? Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 5, s. 406-412. ISSN 0042-773X.
  2. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL, Pavel SMILEK, Hana BINKOVÁ, Pavla URBÁNKOVÁ a Rom KOSTŘICA. Neuromuskulární symptomatologie jako první projev maligního onemocnění a původní evoluční význam změn chování, vyvolaných prozánětlivými cytokiny. Onkologie. Olomouc: Solen, 2016, roč. 10, č. 2, s. 92-97. ISSN 1802-4475.
  3. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL, Pavel SMILEK, Pavla URBÁNKOVÁ a Rom KOSTŘICA. Protinádorový efekt rybího oleje - mýtus, nebo realita? Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 29, č. 2, s. 100-106. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2016100.
  4. NEUWIRTHOVÁ, Jana a Tomáš NOVOTNÝ. Zhoubné nádory nosohltanu. In Pavel Šlampa, Pavel Smilek et al. Nádory hlavy a krku. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. s. 127-138. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3743-3.

  2015

  1. PLZÁK, Jan a Jana NEUWIRTHOVÁ. Léčba karcinomů nazofaryngu. In Viktor Chrobok. Pavel Smilek, Jan Plzák, Jan Klozar a kol. Karcinomy dutiny ústní a hltanu. 1.vydání. Praha: Tobiáš, 2015. s. 283-288. ISBN 978-80-7311-153-3.
  2. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Břetislav GÁL, Rom KOSTŘICA a Zdeněk MECHL. Patogeneze kancerogenity etanolu u karcinomů hlavy a krku. Onkologie. Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 1, s. 19-21. ISSN 1802-4475.
  3. ČELAKOVSKÝ, Petr a Jana NEUWIRTHOVÁ. Symptomatologie. In Viktor Chrobok. Pavel Smilek, Jan Plzák, Jan Klozar a kol. Karcinomy dutiny ústní a hltanu. 1. vydání. Praha: Tobiáš, 2015. s. s. 64-70, 7 s. ISBN 978-80-7311-153-3.
  4. ČELAKOVSKÝ, Petr a Jana NEUWIRTHOVÁ. TNM klasifikace. In Viktor Chrobok. Pavel Smilek, Jan Plzák, Jan Klozar a kol. Karcinomy dutiny ústní a hltanu. 1.vydání. Praha: Tobiáš, 2015. s. 137-149. ISBN 978-80-7311-153-3.

  2014

  1. NEUWIRTHOVÁ, Jana. Chuť na jiedlo. Rozmar či snaha o rovnováhu? Slovenská republika: Zdravotnické noviny - Odborné fórum, 2014. s. 7. srpen 2014.
  2. NEUWIRTHOVÁ, Jana. Symptomatologie karcinomů hlavy a krku může vést k záměně s infekcí HCD. Praha: Zdravotnické noviny - příloha - Lékařské listy plus, 2014. s. 2-3.
  3. NEUWIRTHOVÁ, Jana. Týden osvěty rakoviny hlavy a krku - publikace ve více médiích. 2014.
  4. NEUWIRTHOVÁ, Jana. Vitamin D ve vztahu ke karcinomu hlavy a krku - editorial. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS JEP, 2014, roč. 60, č. 1, s. 20-21. ISSN 0042-773X.
  5. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL, Pavel SMILEK a Rom KOSTŘICA. Význam chuti v udržení homeostázy organizmu a patologický dopad vyrušení orocefalických reflexů ve vazbě na sladkou chuť v následku konzumace nekalorických sladidel. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, 5 - 6, s. 454 - 457. ISSN 0042-773X.

  2012

  1. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Roman KOSTŘICA, Renata ČERVENÁ, Josef SROVNAL, Marian HAJDÚCH, Jiří DRÁBEK, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK a Jan KLOZAR. Cetuximab v indikaci karcinomů hlavy a krku – vlastní výsledky léčby a hledání prediktivních markerů. In XIX. Jihočeské onkologické dny : Český Krumlov, 18.-20.10.2012 : diagnostika a léčba nádorů hlavy a krku : sborník přednášek. České Budějovice: Nemocnice České Budějovice, 2012. ISBN 978-80-905041-1-0.
  2. SMILEK, Pavel, Jana NEUWIRTHOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA, J. SROVNAL, M. HAJDUCH, J. DRABEK a J. KLOZAR. Epidermal growth factor receptor (EGFR) expression and mutations in the EGFR signaling pathway in correlation with anti-EGFR therapy in head and neck squamous cell carcinomas. Neoplasma. 2012, roč. 59, č. 5, s. 508-515. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2012_065.
  3. MECHL, Zdeněk, Renata ČERVENÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ a Jana NEUWIRTHOVÁ. Nádory hlavy a krku. Lékařské listy (příl. Zdravotnických novin). 2012, roč. 2012, č. 2, s. 10-12. ISSN 0044-1996.
  4. MECHL, Zdeněk, Dagmar BRANČÍKOVÁ a Jana NEUWIRTHOVÁ. Současný vývoj cílené terapie nádorů oblasti hlavy a krku. Farmakoterapie. 2012, roč. 8, č. 2, s. 146-153. ISSN 1801-1209.

  2011

  1. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK a Rom KOSTŘICA. Cetuximab v kombinaci s radioterapií jako metoda volby v první linii léčby lokoregionálně pokročilých karcinomů hlavy a krku - případy z praxe. Klinická onkologie. 2011, roč. 5, č. 1, s. 54-56. ISSN 0862-495X.
  2. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA, Zdeněk MECHL a Marian HAJDÚCH. Mutations in EGFR signal pathway in correlation with response to treatment of head and neck cancers. The Gulf Journal of Oncology. 2011, Neuveden, č. 10, s. 7-10. ISSN 2078-2101.
  3. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK a Rom KOSTŘICA. Prospektivní studie mutací v EGFR signální cestě ve vztahu k léčbě cetuximabem. In XXXV. Brněnské onkologické dny : Sborník abstrakt. 2011. ISBN 978-80-86793-17-7.
  4. MECHL, Zdeněk, Jana NEUWIRTHOVÁ a Dagmar BRANČÍKOVÁ. Rostoucí problém - lidský papilomavirus a nádory hlavy/krku. Vnitřní lékařství. Praha, 2011, roč. 57, č. 3, s. 288-292. ISSN 0042-773X.

  2010

  1. KOSTŘICA, Rom, Zdeněk MECHL, Pavel SMILEK, Otakar BEDNAŘÍK, Jana NEUWIRTHOVÁ a Renata ČERVENÁ. Karcinomy hlavy a krku. In Klinická a Radiačná onkológia I,II. první. Slovensko, Martin: OSVETA Martin 2010, 2010. s. 861-906, 2432 s. Onkologie, 2. ISBN 978-80-8063-302-8.
  2. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Rom KOSTŘICA, Zuzana LOVASOVÁ a Marian HAJDÚCH. Zkušenosti s cetuximabem a sledování mutací v signální cestě receptoru pro epidrmální růstový faktor u HNSCC. In 73. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chrirugie hlavy a krku. první. Brno: KDORL LF MU a FN Brno, 2010. s. 11-11.

  2009

  1. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Zdeněk MECHL a Rom KOSTŘICA. Inhibitory EGFR a predikce jejich účinnosti u karcinomů hlavy a krku. In Edukační sborník - XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkolgický ústav v Brně, 2009. s. 234. ISBN 978-80-86793-12-2.
  2. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA, Jitka BERKOVCOVÁ a Marian HAJDÚCH. Mutations in EGFR signal pathway in correlation with response to treatment of head and neck cancers. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2009, roč. 82, č. 3, s. 192-196, 8 s. ISSN 1211-3395.
  3. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Jitka BERKOVCOVÁ, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA a Marian HAJDÚCH. Mutations in EGFR signal pathway in correlation with response to treatment of head and neck cancers. Radiotherapy and Oncology, Journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology. Barcelona: Elsevier, 2009, vol. 90, suppl. 2, s. 34. ISSN 0167-8140.
  4. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Jitka BERKOVCOVÁ, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA, Marian HAJDÚCH a Radek TROJANEC. Prognostický a prediktivní význam exprese EGFR, HER2-neu a genetických alterací v EGFR signální cestě u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Otorinolaryngologie a foniatrie, 2009, roč. 58, č. 2, s. 89-96. ISSN 1210-7867.
  5. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Zdeněk MECHL a Rom KOSTŘICA. Význam signální cesty EGFR a prediktivní markery cílené léčby u karcinomů hlavy a krku. Remedia. Praha, 2009, roč. 19, č. 1, s. 52-56. ISSN 0862-8947.

  2008

  1. MECHL, Zdeněk, Jana NEUWIRTHOVÁ, Petr BURKOŇ, Pavel SMILEK a Rom KOSTŘICA. Aktuální klinické informace - Erbitux (cetuximab) - Nádory hlavy a krku. 1. vyd. Praha: Merck oncology, 2008. 18 s.
  2. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Rom KOSTŘICA, Zdeněk MECHL a Pavel SMILEK. Cetuximab v záchovném protokolu lokoregionálně pokročilých karcinomů hlavy a krku: první klinické zkušenosti a možnosti výzkumu v oblasti predikce účinnosti léčby. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 57, č. 4, s. 226-229. ISSN 1210-7867.
  3. NEUWIRTHOVÁ, Jana. EGFR inhibitory a prediktivní markery. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2008, roč. 4, č. 2, s. 216-218. ISSN 1801-1209.
  4. MECHL, Zdeněk a Jana NEUWIRTHOVÁ. Indukční chemoterapie nádorů hlavy a krku - opět aktuelní? In Abstrakta - 71. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Olomouc, 2008. s. 33-138. ISBN 978-80-86636-27-6.
  5. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Zdeněk MECHL, Rom KOSTŘICA a Pavel SMILEK. Panitumumab. Remedia. Praha, 2008, roč. 18.ročník, 1/2008, s. 67-69. ISSN 0862-8947.
  6. NEUWIRTHOVÁ, Jana a Rom KOSTŘICA. Prediktivní markery. Onkologická péče. Brno, 2008, roč. 12, č. 4, s. 21-22. ISSN 1214-5602.
  7. MECHL, Zdeněk, Jana NEUWIRTHOVÁ, Petr BURKOŇ, Pavel SMILEK a Rom KOSTŘICA. Současné možnosti léčby karcinomů hlavy a krku. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2008, roč. 4, č. 2, s. 213-220. ISSN 1801-1209.
  8. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Rom KOSTŘICA, Pavel SMILEK a Zdeněk MECHL. Zavedení inhibitorů EGFR do léčby lokoregionálně pokročilých karcinomů hlavy a krku. In Abstrakta - 71. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Olomouc: FN Olomouc, 2008. s. 31-32, 106 s. ISBN 978-80-86636-27-6.
  9. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK a Rom KOSTŘICA. Zavedení inhibitorů EGFR do léčby lokoregionálně pokročilých karcinomů hlavy a krku - první zkušenosti. In XXXII. Brněnské onkologické dny. Masarykův onkologický ústav, Brno, 2008. s. 233.

  2007

  1. NEUWIRTHOVÁ, Jana. Etiologie. Epidemiologie, histologie a symptomatologie. Diagnostika. In Maligní nádory hlavy a krku. 1. vyd. Praha: EUNI, 2007. ISSN 1802-050X.
  2. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Zdeněk MECHL, Pavel SMILEK, Břetislav GÁL a Rom KOSTŘICA. Integrace nových biologických přípravků do léčby spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. Remedia. Praha: Remedia s.r.o., 2007, XVII. r., č. 2, s. 181-187. ISSN 0862-8947.
  3. NEUWIRTHOVÁ, Jana. Karcinomy nosohltanu. In Maligní nádory hlavy a krku. 1. vyd. Praha: EUNI, 2007. ISSN 1802-050X.
  4. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Rom KOSTŘICA, Jiří HLOŽEK a Zdeněk MECHL. Karcinomy nosohltanu. Postgraduální medicína. Praha, 2007, roč. 9, č. 5, s. 484-491, 6 s. ISSN 1212-4184.
  5. MECHL, Zdeněk, Pavel SMILEK, Jana NEUWIRTHOVÁ, Petr BURKOŇ a Otakar BEDNAŘÍK. Maligní nádory hlavy a krku. www.euni.cz. Praha: Pears Health Cyber, EUNI, 2007, roč. 1, č. 1, s. x, x. ISSN 1802-050X.
  6. NEUWIRTHOVÁ, Jana a Rom KOSTŘICA. Nové trendy v onkologii. Mensa. Mensa ČR, 2007, XV / 2007, č. 6, s. 51-52. ISSN 1211-8877.
  7. SMILEK, Pavel, Ladislav DUŠEK, Karel VESELÝ, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA a Jana NEUWIRTHOVÁ. Prognostické parametry karcinomů hlavy a krku. In Abstrakta, III. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc: Laboratoř experimentální medicíny, 2007. s. 19-69. ISBN 978-80-244-1824-7.
  8. NEUWIRTHOVÁ, Jana. Vznik maligních nádorů hlavy a krku - etiologie, Histologie, Epidemiologie a příznaky (tj. 3 kapitoly). Onkologická péče. Praha: Bristol-Myers Squibb, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 1-3. ISSN 1214-5602.

  2006

  1. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Karel VESELÝ, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA a Zdeněk MECHL. Klinické využití detekce EGFR u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. In II. dny diagnostické a prediktivní onkologie - Abstrakta. Olomouc: Solen, 2006. 1 s. ISBN 80-239-8240-0.
  2. MECHL, Zdeněk, Pavel SMILEK, Jana NEUWIRTHOVÁ, Rom KOSTŘICA a Vladimír SPURNÝ. Místně pokročilé nádory hlavy a krku. 1. vyd. Praha: Merck, 2006. 23 s. Merck.
  3. MECHL, Zdeněk, Pavel SMILEK, Jana NEUWIRTHOVÁ, Rom KOSTŘICA a Vladimír SPURNÝ. Nádory hlavy a krku. 1. vyd. Brno: MOU, 2006. http://www.linkos.cz/pacienti/brozury/100.pdf.
  4. MECHL, Zdeněk, Pavel SMILEK, Jana NEUWIRTHOVÁ, Rom KOSTŘICA a Vladimír SPURNÝ. Nádory hlavy a krku - informační brožura pro pacienty a jejich blízké. 1. vyd. Praha: Merck, 2006. 8 s. Merck.
  5. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Karel VESELÝ, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA a Zdeněk MECHL. Význam stanovení EGFR u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. In Konference mladých lékařů - Sborník abstrakt. Brno: FN u sv. Anny v Brně, 2006. s. 25.
  6. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Karel VESELÝ, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA a Zdeněk MECHL. Význam stanovení EGFR u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. In XXX Brněnské onkologické dny - Edukační sborník. Brno: MOU, 2006. 1 s. ISBN 80-86793-06-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2023 10:04