Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KOPEČNÝ, Petr. Breptavost? Překážka i příležitost! - kazuistika. Listy klinické logopedie. Praha: Asociace klinických logopedů ČR, 2021, roč. 5, č. 1, s. 10-15. ISSN 2570-6179. doi:10.36833/lkl.2021.007.
 2. ŠUMNÍKOVÁ, Pavlína a Petr KOPEČNÝ. Komunikační schopnost u osob se zrakovým postižením. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta. Nakladatelství Karolinum, 2021. 94 s. ISBN 978-80-7603-243-9.
 3. 2020

 4. KOPEČNÝ, Petr. Afázie - dopad získané neurogenní poruchy komunikace na život člověka. In Živé vysílání - online přednáška pro U3V MUNI. 2020.
 5. CHLEBORADOVÁ, Barbora a Petr KOPEČNÝ. Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky s narušenou komunikační schopností. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 126 s. ISBN 978-80-210-9841-1.
 6. FIALOVÁ, Ilona, Barbora BAZALOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Iveta BOGNEROVÁ, Dana DLOUHÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Kateřina HEISLEROVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Ivana JŮZOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana PACLTOVÁ, Pavlína PETROUŠKOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Evžen ŘEHULKA, Sandra SZEWCZYKOVÁ, Michaela ŠEDÁ, Kateřina VESELÁ, Věra VOJTOVÁ, Ester WERNEROVÁ a Barbora ZAIFERTOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice – zkušenosti z inkluze. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 257 s. Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob (22). ISBN 978-80-280-0229-9.
 7. FIALOVÁ, Ilona, Barbora BAZALOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Iveta BOGNEROVÁ, Dana DLOUHÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Kateřina HEISLEROVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Ivana JŮZOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana PACLTOVÁ, Pavlína PETROUŠKOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Evžen ŘEHULKA, Sandra SZEWCZYKOVÁ, Michaela ŠEDÁ, Kateřina VESELÁ, Věra VOJTOVÁ, Ester WERNEROVÁ a Barbora ZAIFERTOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice – zkušenosti z inkluze. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 257 s. ISBN 978-80-280-0229-9.
 8. 2019

 9. KOPEČNÝ, Petr, Sandra SZEWCZYKOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Auswirkungen von Stottern aus der Sicht der Eltern. In 11. Schweizer Heilpädagogik-Kongress der Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH). Die digitale Transformation - Fluch oder Segen für die Sonderpädagogik? 2019.
 10. KOPEČNÝ, Petr. Cesta k profesi logopeda na KSIP PdF MU. In 100+70+25 let mluvíme společnou řečí. 2019.
 11. KOPEČNÝ, Petr. Člen redakce časopisu Speciální pedagogika. Speciální pedagogika, 2019 - 2019.
 12. KOPEČNÝ, Petr. Dopad afázie na život člověka. In Přednášky odborníků na partnerských středních školách. Gymnázium Tišnov. 2019.
 13. KOPEČNÝ, Petr a Barbora CHLEBORADOVÁ. Komunikační a simulační techniky logopedické. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 40 s. ISBN 978-80-210-9599-1.
 14. KOPEČNÝ, Petr. Otázky a(nebo) notebooky? In Rozvoj myšlení v odlišných podmínkách. Od nápadů k jejich realizaci. 2019.
 15. CHLEBORADOVÁ, Barbora a Petr KOPEČNÝ. Speciálněpedagogická diagnostika logopedická. 1. el. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 59 s. ISBN 978-80-210-9643-1.
 16. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Veronika JÁNSKÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Michaela KRISTLOVÁ, Štěpánka LAUKOVÁ, Martina MALENOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MÁTLOVÁ, Eva MATULOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Kristýna PIPALOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Dita ŠIMÁČKOVÁ, Dagmar TRCHALÍKOVÁ, Mária VINDIŠOVÁ, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice - speciální pedagog a jeho role. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 250 s. ISBN 978-80-210-9562-5.
 17. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Veronika JÁNSKÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Michaela KRISTLOVÁ, Štěpánka LAUKOVÁ, Martina MALENOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MÁTLOVÁ, Eva MATULOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Kristýna PIPALOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Dita ŠIMÁČKOVÁ, Dagmar TRCHALÍKOVÁ, Mária VINDIŠOVÁ, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice - speciální pedagog a jeho role. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 258 s. ISBN 978-80-210-9562-5.
 18. 2018

 19. KOPEČNÝ, Petr a Gabriela HABALOVÁ. Afázie očima veřejnosti. Listy klinické logopedie. Praha: Asociace klinických logopedů ČR, 2018, roč. 2, č. 2, s. 52-56. ISSN 2570-6179.
 20. KOPEČNÝ, Petr. Člen redakce časopisu Speciální pedagogika. Speciální pedagogika, 2018 - 2018.
 21. KOPEČNÝ, Petr. FIE v univerzitním prostředí - zkušenost se zprostředkováváním u studentek a studentů pedagogické fakulty. In Feuersteinovo instrumentální obohacování a dynamické hodnocení v České republice a na Slovensku. Den Autorizovaného tréninkového centra metod prof. Reuvena Feuersteina. 2018.
 22. KOPEČNÝ, Petr. Komunikace u dětí s rozštěpovými vadami z pohledu logopeda. In Přednášky odborníků na partnerských středních školách. Gymnázium Tišnov. 2018.
 23. KOPEČNÝ, Petr a Ondřej VÁCHA. Přístupy k rozvoji komunikačních schopností žákyň a žáků s LMP. Speciální pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2018, roč. 28, č. 1, s. 27-36. ISSN 1211-2720.
 24. KOPEČNÝ, Petr. Reflexe speciálních vzdělávacích potřeb v edukačním procesu. 2018.
 25. KOPEČNÝ, Petr. The Role of a Speech Therapist in Institutional Facilities for People with Disabilities. In Přednášková činnost v rámci programu Erasmus. 2018.
 26. 2017

 27. KOPEČNÝ, Petr, Barbora CHLEBORADOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ a Radka HORÁKOVÁ. Cena děkana za významný tvůrčí čin zaměstnance. 2017.
 28. KOPEČNÝ, Petr. Člen pracovní skupiny vzdělávací oblasti Neučitelská pedagogika. Pracovní skupina pro tvorbu sebehodnotící zprávy vzdělávací oblasti Neučitelská pedagogika pro žádost o institucionání akreditaci, 2017.
 29. KOPEČNÝ, Petr. Člen redakce časopisu Speciální pedagogika. Speciální pedagogika, 2017 - 2021.
 30. HABALOVÁ, Gabriela, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Petr KOPEČNÝ. Informovanost veřejnosti o afázii. In XII. konference - neurogenní poruchy komunikace dospělých. 2017.
 31. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 2., uprav. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
 32. KOPEČNÝ, Petr. Komplexní přístup k rozvoji komunikační schopnosti žákyň a žáků s tělesným a kombinovaným postižením. In Zezulková, E. Vybrané otázky logopedické teorie a praxe. první. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2017. s. 66-90. ISBN 978-80-7464-961-5.
 33. KOPEČNÝ, Petr. Komunikace u dětí s rozštěpovými vadami. In Přednášky odborníků na partnerských středních školách. Gymnázium Tišnov. 2017.
 34. KOPEČNÝ, Petr. Logopedická intervence poskytovaná v zařízeních sociálních služeb. In XII. konference - neurogenní poruchy komunikace dospělých. 2017.
 35. KOPEČNÝ, Petr. Logopedická intervence poskytovaná v zařízeních sociálních služeb. In XII. konference - neurogenní poruchy komunikace dospělých. Sborník abstrakt. 2017. ISBN 978-80-88112-05-1.
 36. KOPEČNÝ, Petr. Přístupy k rozvoji komunikačních schopností žákyň a žáků s tělesným postižením ve spolkové zemi Baden-Württemberg. In Franiok, P. Speciálněpedagogické intervence v současnosti. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. první. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2017. s. 102-111. ISBN 978-80-7464-902-8.
 37. KOPEČNÝ, Petr. Přístupy k rozvoji komunikačních schopností žákyň a žáků s tělesným postižením ve spolkové zemi Baden-Württemberg. In VIII. odborná vědecká konference s mezinárodní účastí Speciálněpedagogické intervence v současnosti. 2017.
 38. KOPEČNÝ, Petr. Rozvoj řečových a komunikačních dovedností. In Mateřská škola Velký Ořechov. 2017.
 39. ŠEVČÍKOVÁ, Iveta, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Miluše JURÁŠKOVÁ, Petr KOPEČNÝ a Josef BEDNAŘÍK. Schopnost psaní nedominantní končetinou u dospělé populace. In XII. konference - neurogenní poruchy komunikace dospělých. 2017.
 40. KOPEČNÝ, Petr, Barbora BOČKOVÁ a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Sprachtherapeutische Intervention in der Tschechischen Republik / L‘intervention logopédique en République tchèque. 2017.
 41. KOPEČNÝ, Petr, Barbora BOČKOVÁ a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Sprachtherapeutische Intervention vom Frühalter bis Erwachsenensein in der Tschechischen Republik / L‘intervention logopédique de la petite enfance à l‘âge adulte en République tchèque. In 10. Schweizer Heilpädagogik-Kongress „Die Bedeutung der Neurowissenschaften für die Heil- und Sonderpädagogik“. 2017.
 42. KOPEČNÝ, Petr. Úloha speciálního pedagoga - logopeda v sociálních službách. In I. společná odborná konference Psychopedické společnosti a Logopedické společnosti Miloše Sováka Aktuální otázky v psychopedii a logopedii. 2017.
 43. HORÁKOVÁ, Radka, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana BLÁHOVÁ, Bronislava BUBENÍČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Barbora KULIHOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ, Milada TAICHOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN, Jan VROŽINA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ a Barbora CHLEBORADOVÁ. Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. první. Brno: MU, 2017. 311 s. ISBN 978-80-210-8915-0.
 44. HORÁKOVÁ, Radka, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana BLÁHOVÁ, Bronislava BUBENÍČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Barbora KULIHOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATEJIČKOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ, Milada TAICHOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN, Jan VROŽINA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ a Barbora CHLEBORADOVÁ. Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 311 s. ISBN 978-80-210-8915-0.
 45. 2016

 46. ONDRÁČKOVÁ, Mirka. Cena děkana za významný tvůrčí čin. 2016.
 47. KOPEČNÝ, Petr. Hlasová hygiena u studentek a studentů střední pedagogické školy. In Střední pedagogická škola, I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o.p.s. 2016.
 48. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 49. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2., upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
 50. KOPEČNÝ, Petr a Jiřina KLENKOVÁ. Narušená komunikační schopnost u žáků základní školy speciální. In Bartoňová, M., Pipeková, J., Vítková, M. Strategie ve vzdělávání žáků v základní škole speciální. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2016. s. 45-64. ISBN 978-80-7315-256-7.
 51. BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ a Petr KOPEČNÝ. Options in speech therapy intervention from an early age to adulthood. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 187 s. ISBN 978-80-210-8411-7.
 52. BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ a Petr KOPEČNÝ. Options in speech therapy intervention from an early age to adulthood. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 187 s. ISBN 978-80-210-8411-7.
 53. BOČKOVÁ, Barbora, Marie VÍTKOVÁ, Monika AUGUSTINOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Adéla ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Helena GAJDOŠÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Miroslava HYNŠTOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Barbora ILGNEROVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Petr KOPEČNÝ, Eva MINÁŘOVÁ, Dana NOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Zuzana PAŽITNÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kristina ŠIMEČKOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: MU, 2016. 384 s. ISBN 978-80-210-8508-4.
 54. BOČKOVÁ, Barbora, Marie VÍTKOVÁ, Monika AUGUSTINOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Adéla ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Helena GAJDOŠÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Miroslava HYNŠTOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Barbora ILGNEROVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Petr KOPEČNÝ, Eva MINÁŘOVÁ, Dana NOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Zuzana PAŽITNÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kristina ŠIMEČKOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 338 s. ISBN 978-80-210-8508-4.
 55. KOPEČNÝ, Petr a Eva MINÁŘOVÁ. Projevy v pragmatické rovině jazyka u dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. In Bočková, B., Vítková, M. et al. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 271-284. ISBN 978-80-210-8508-4.
 56. KOPEČNÝ, Petr. Sonderpädagogische Perspektive. Kommunikationsfähigkeiten von Menschen mit Behinderung. In KB-Dozententagung 2016. 2016.
 57. KOPEČNÝ, Petr. Sprachtherapie in der Tschechischen Republik in Wohnheimen für Menschen mit Behinderung. In Hedderich, I., Zahnd R. (Hrsg.). Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2016. s. 425-432. ISBN 978-3-7815-2059-2.
 58. VÍTKOVÁ, Marie, Miroslava BARTOŇOVÁ a Petr KOPEČNÝ. Teilergebnisse des Interdisziplinären Forschungsprojekts. In 51. Arbeitstagung DGfE Sonderpädagogik Paderborn. 2016.
 59. KOPEČNÝ, Petr. Využití náhradní komunikace v pobytových zařízeních sociálních služeb. In IV. Olomoucké speciálněpedagogické dny, XVII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2016.
 60. KLENKOVÁ, Jiřina a Petr KOPEČNÝ. Žáci s narušenou komunikační schopností. In Bartoňová, M., Vítková, M. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 119-140. ISBN 978-80-7315-255-0.
 61. 2015

 62. KOPEČNÝ, Petr. Cena děkana za významný tvůrčí čin zaměstnance. 2015.
 63. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 64. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 65. KOPEČNÝ, Petr. Komunikační dovednosti v kontextu sociální inkluze dospělých osob se zdravotním postižením. In Bartoňová, M., Vítková, M. a kol. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 275-285. ISBN 978-80-210-8093-5.
 66. KOPEČNÝ, Petr, Dagmar PŘINOSILOVÁ a Kristýna KEHAROVÁ. Logopedická intervence u dětí romského etnika v předškolním a mladším školním věku. In Zámečníková, D., Vítková, M. a kol. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 139-154. ISBN 978-80-210-8098-0.
 67. KOPEČNÝ, Petr. Narušená komunikační schopnost u osob s mentálním a kombinovaným postižením. In Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením, Katedra speciální pedagogiky PedF UK. 2015.
 68. KOPEČNÝ, Petr. Sonderpädagogische Ansätze zur Entwicklung von Sprachebenen der Klienten im Gebiet der Sozialdienstleistungen in der Tschechischen Republik. In 50. Arbeitstagung DGfE Sonderpädagogik Basel. 2015.
 69. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
 70. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
 71. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
 72. KOPEČNÝ, Petr. Sprachtherapie bei Klienten in Wohnheimen, wöchentlichen Pflegezentren und Tagestätten in der Tschechischen Republik. In Přednášková činnosti v rámci programu Erasmus. 2015.
 73. KOPEČNÝ, Petr. Sprachtherapie im Rahmen der Sozialdienstleistungen. In KB-Dozententagung 2015. 2015.
 74. KOPEČNÝ, Petr. Sprachtherapie in der Tschechischen Republik in Bezug auf Wohnheime für Menschen mit Behinderung. In Internationale Heil- und Sonderpädagogik. Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft. 2015.
 75. KOPEČNÝ, Petr. Sprachtherapie in der Tschechischen Republik mit Rücksicht auf Einrichtungen der Sozialdienstleistungen. In Přednášková činnost v rámci programu Erasmus. 2015.
 76. VÍTKOVÁ, Marie a Petr KOPEČNÝ. Strategies in the Education of Students with Severe Disabilities Extending into Young Adulthood. Petr Kovařík. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 192 s. ISBN 978-80-210-7194-0.
 77. 2014

 78. KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Lenka HRICOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Ivo ŠLAPÁK. Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálněpedagogické souvislosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 156 s. ISBN 978-80-210-7487-3.
 79. KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Lenka HRICOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Ivo ŠLAPÁK. Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálněpedagogické souvislosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 156 s. ISBN 978-80-210-7487-3.
 80. KOPEČNÝ, Petr. Logopedická intervence u dospělých osob se zdravotním postižením. In Procházková, L., Sayoud Solárová, K. et al. Speciální andragogika. Texty k distančnímu vzdělávání. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
 81. KOPEČNÝ, Petr. Logopedická intervence u osob se zdravotním postižením ve věku mladé dospělosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 210 s. ISBN 978-80-210-7339-5.
 82. KOPEČNÝ, Petr. Logopedická intervence u osob se zdravotním postižením ve věku mladé dospělosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 210 s. ISBN 978-80-210-7339-5.
 83. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6.
 84. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6.
 85. KOPEČNÝ, Petr. Podpora sociální inkluze žáků s tělesným postižením v kontextu rozvoje komunikačních schopností. In Jiřina Klenková et al. Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské aspeciálněpedagogické souvislosti. Inclusion of Pupils with Disordered Communication Ability and with Hearning Impairment. Psychological, Medicial and Special Educational Context. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 127-138. ISBN 978-80-210-7487-3.
 86. KOPEČNÝ, Petr a Jiřina KLENKOVÁ. Pracovník v sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením v procesu rozvoje komunikačních schopností uživatelů z pohledu logopedů. Speciální pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2014, roč. 24, č. 3, s. 183-193. ISSN 1211-2720.
 87. KOPEČNÝ, Petr a Lucie ŠPIČÁKOVÁ. Rozvoj lexikálně-sémantické roviny jazyka v kontextu sociální inkluze dospělých osob s mentálním postižením. In Pipeková, J., Vítková, M. a kol. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 275-292. ISBN 978-80-210-7530-6.
 88. KOPEČNÝ, Petr. Socioprofesní status logopeda působícího v rezortu práce a sociálních věcí. In II. Olomoucké speciálněpedagogické dny. XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2014.
 89. KOPEČNÝ, Petr. Socioprofesní status logopeda působícího v rezortu práce a sociálních věcí v České republice. Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, roč. 3, č. 2, s. 17-29. ISSN 1338-6670.
 90. PROCHÁZKOVÁ, Lucie, Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Martin VRUBEL, Petr KOPEČNÝ, Lenka DOLEŽALOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Speciální andragogika. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2014. ISBN 978-80-7315-254-3.
 91. VÍTKOVÁ, Marie, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Ilona FIALOVÁ a Barbora BAZALOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. první. Brno: Paido, 2014.
 92. VÍTKOVÁ, Marie a Petr KOPEČNÝ. Strategies in the Education of Students with Severe Disabilities Extending into Young Adulthood. Petr Kovařík. 1st Edition. Brno: Masaryk University, 2014. 192 s. ISBN 978-80-210-7194-0.
 93. VÍTKOVÁ, Marie a Petr KOPEČNÝ. Strategies in the Education of Students with Severe Disabilities Extending Into Young Adulthood. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 192 s. ISBN 978-80-210-7194-0.
 94. 2013

 95. KLENKOVÁ, Jiřina a Petr KOPEČNÝ. Analýza přístupů k rozvoji sociálního užití komunikačních dovedností žáků s mentálním postižením. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 249-256. ISBN 978-80-7315-245-1.
 96. HAMALOVÁ, Markéta a Petr KOPEČNÝ. Komunikační schopnost žáků základní školy praktické. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 192-202. ISBN 978-80-210-6515-4.
 97. KOPEČNÝ, Petr a Jiřina KLENKOVÁ. Komunikační schopnosti žáků základní školy speciální. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 113-124. ISBN 978-80-210-6673-1.
 98. KOPEČNÝ, Petr. Logopedická intervence jako výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost v zařízeních sociálních služeb. In SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina a Martin VRUBEL a kolektiv. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 97-105. ISBN 978-80-210-6674-8.
 99. KOPEČNÝ, Petr. Logopedická intervence jako výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost v zařízeních sociálních služeb. In Konference studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. 2013.
 100. KOPEČNÝ, Petr. Narušená komunikační schopnost v prostředí sociálních služeb. In KLENKOVÁ, J. et al. Jedinci s narušenou komunkační schopnosti a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 95-104. ISBN 978-80-210-6652-6.
 101. KOPEČNÝ, Petr. Podpora sociální inkluze jedinců se symptomatickou poruchou řeči ve věku mladší dospělosti. In HUTYROVÁ, M. a kol. Možnosti a limity výzkumu ve speciální pedagogice. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. s. 19-30. ISBN 978-80-244-3930-3.
 102. KOPEČNÝ, Petr. Podpora sociální inkluze jedinců se symptomatickou poruchou řeči ve věku mladší dospělosti. In I. Olomoucké speciálně pedagogické dny: I. Konference mladých vědeckých pracovníků. 2013.
 103. KOPEČNÝ, Petr. Posilování komunikačních dovedností u osob s mentálním postižením v zařízeních sociálních služeb. In Výroční odborná konference 2013 "Komunikace", Katedra speciální pedagogiky PedF UK a Psychopedická společnost, Praha. 2013.
 104. KOPEČNÝ, Petr a Jiřina KLENKOVÁ. Poskytování logopedické intervence v domovech pro seniory. In Danielová, L., Janderková, D. , Vyleťal, P. , Foltová, L. Vybrané trendy celoživotního učení v České republice a dalších státech Evropské unie. první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 245-250. ISBN 978-80-7375-883-7.
 105. KOPEČNÝ, Petr a Jiřina KLENKOVÁ. Rozvoj pragmatické jazykové roviny uživatelů sociálních služeb. In Dubayová, T., Žolnová, J. ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II. Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika. první. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2013. s. 136-149. ISBN 978-80-555-0840-5.
 106. KOPEČNÝ, Petr. Rozvoj pragmatické jazykové roviny uživatelů sociálních služeb. In Študent na ceste k praxi II. Študentská vedecká konferencia v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika. 2013.
 107. KOPEČNÝ, Petr a Jiřina KLENKOVÁ. Rozvoj pragmatické jazykové roviny uživatelů sociálních služeb. In Študent na ceste k praxi II. Zborník abstraktov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika. 2013. ISBN 978-80-555-0777-4.
 108. KOPEČNÝ, Petr. Stimulace komunikačních schopností u dospělých osob se zdravotním postižením. In PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 175-186. ISBN 978-80-210-6306-8.
 109. KOPEČNÝ, Petr a Jiřina KLENKOVÁ. Význam posilování pragmatické roviny jazyka u žáků se středně těžkým mentálním postižením. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 153-164. ISBN 978-80-7315-246-8.
 110. KOPEČNÝ, Petr. Význam stabilizace komunikačních schopností u seniorů. In Danielová, L., Horáčková, M., Skalická, I., Vyleťal, P. Celoživotní učení v podmínkách středních a vysokých škol. první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 270-278. ISBN 978-80-7375-918-6.
 111. KOPEČNÝ, Petr. Význam stabilizace komunikačních schopností u seniorů. In 5. mezinárodní konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2013. 2013.
 112. KOPEČNÝ, Petr. Význam stabilizace komunikačních schopností u seniorů. In Danielová, L., Linhartová, D., Schmiedová, K. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013. první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 264-274. ISBN 978-80-7375-825-7.
 113. KLENKOVÁ, Jiřina a Petr KOPEČNÝ. Žáci s narušenou komunikační schopností. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 105-116. ISBN 978-80-210-6678-6.
 114. 2012

 115. KOPEČNÝ, Petr a Jiřina KLENKOVÁ. Logopedická intervence jako součást individuálního plánování uživatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením. In PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 213-221. ISBN 978-80-210-6101-9.
 116. KOPEČNÝ, Petr. Logopedická intervence jako součást individuálního plánování uživatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením. In Konference studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. 2012.
 117. KLENKOVÁ, Jiřina a Petr KOPEČNÝ. Logopedická intervence v kontextu vzdělávání žáků žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením a týdenních stacionářích. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 135-147. ISBN 978-80-7315-235-2.
 118. GAJZLEROVÁ, Lenka a Petr KOPEČNÝ. „Mediale Erziehung“ als Bestandteil des Rahmenbildungsprogramms in der Tschechischen Republik. In Anschluss statt Ausschluss - (inklusive) Medienbildung an Förderschulen und im gemeinsamen Unterricht. 2012.
 119. KOPEČNÝ, Petr. Možnosti stimulace komunikačních dovedností u žáků s mentálním a kombinovaným postižením žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením. In 7. sněm Asociace logopedů ve školství, o.s., Praha. 2012.
 120. KOPEČNÝ, Petr a Jiřina KLENKOVÁ. Podpora komunikačních schopností v kontextu vzdělávání jedinců žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením v rámci povinné školní docházky. In Dubayová, T., Hrebeňárová L. Zborník príspevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika. první. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2012. s. 52-65. ISBN 978-80-555-0591-6.
 121. KOPEČNÝ, Petr a Jiřina KLENKOVÁ. Podpora komunikačních schopností v kontextu vzdělávání jedinců žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením v rámci povinné školní docházky. In Študent na ceste k praxi. Zborník abstraktov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika. 2012. ISBN 978-80-555-0550-3.
 122. KOPEČNÝ, Petr. Podpora komunikačních schopností v kontextu vzdělávání jedinců žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením v rámci povinné školní docházky. In Študent na ceste k praxi I. Študentská vedecká konferencia v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika. 2012.
 123. KOPEČNÝ, Petr a Jiřina KLENKOVÁ. Poskytování logopedické intervence v domovech pro seniory. In Danielová, L., Linhartová, D. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE. první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 153-163. ISBN 978-80-7375-644-4.
 124. KOPEČNÝ, Petr. Poskytování logopedické intervence v domovech pro seniory. In 4. mezinárodní konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2012. 2012.
 125. KOPEČNÝ, Petr a Jiřina KLENKOVÁ. Role pracovníků v sociálních službách při posilování komunikačních dovedností uživatelů z pohledu logopedů. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 41-51. ISBN 978-80-210-5996-2.
 126. KOPEČNÝ, Petr. Rozvoj komunikačních dovedností jedinců žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Lifelong learning. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, roč. 2, č. 2, s. 56-70. ISSN 1804-526X.
 127. KOPEČNÝ, Petr. Symptomatické poruchy řeči u osob s mentálním a kombinovaným postižením. In Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením, Katedra speciální pedagogiky PedF UK. 2012.
 128. 2011

 129. KOPEČNÝ, Petr. Cena děkana za významný tvůrčí čin. 2011.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 9. 2023 23:56