Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

  1. THEINER, Pavel, Ivana DRTÍLKOVÁ a Adam FIALA. Léčebné možnosti u ADHD. In 60.česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník. 2018. ISSN 1211-7579.

  2015

  1. ŠERÝ, Omar, Ivo PACLT, Ivana DRTÍLKOVÁ, Pavel THEINER, Marta KOPECKOVA, Petr ZVOLSKÝ a Vladimír BALCAR. A 40-bp VNTR polymorphism in the 3 '-untranslated region of DAT1/SLC6A3 is associated with ADHD but not with alcoholism. Behavioral and Brain Functions. London: BIOMED CENTRAL LTD, 2015, roč. 11, JUNE, s. "nestrankovano", 8 s. ISSN 1744-9081. doi:10.1186/s12993-015-0066-8.
  2. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Klinický a neurobiologický obraz deprese od dětství do dospělosti. 2015. ISSN 1212-0383.
  3. FIALA, Adam a Ivana DRTÍLKOVÁ. Perspektivní možnosti využití rTMS v léčbě ADHD. Česká a slovenská psychiatrie. Galén, 2015, roč. 111, č. 4, s. 180-184. ISSN 1212-0383.

  2014

  1. DRTÍLKOVÁ, Ivana a Iva DUDOVÁ. Deprese u dětí a dospívajících. IV. Praha: Psychiatrická společnost ČLS JEP, 2014. s. 77-81, 4 s. Typografia. ISBN 978-80-260-5792-5.
  2. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Michal HRDLIČKA a Ivo PACLT. Hyperkinetické poruchy (ADHD) u dětí. IV. Praha: Psychiatrická společnost ČLS JEP, 2014. s. 170-176. Typografia. ISBN 978-80-260-5792-5.
  3. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Léčba insomnie u dětí s ADHD. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2014, roč. 15, č. 3, s. 103-105. ISSN 1213-0508.
  4. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Účinnost off label léčby u ADHD. 2014. ISSN 1211-7579.
  5. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Vývojová psychofarmakologie v současnosti. In M. Hollý, P. Doubek, M. Páv. Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. první. Brno: Tribun EU, 2014. s. 244-247. ISBN 978-80-263-0702-0.

  2013

  1. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Diagnostika a léčba dětí s ADHD a komorbidní úzkostí. Pediatrie pro praxi. Březsko: Solen, 2013, roč. 14, č. 1, s. 39-41. ISSN 1213-0494.
  2. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Michal HRDLIČKA a Ivo PACLT. Doporučený postup ADHD u dětí. 2013. ISSN 1212-0383.
  3. THEINER, Pavel, Ivo PACLT a Ivana DRTÍLKOVÁ. Doporučený postup léčby ADHD u dospělých. 2013. ISSN 1212-0383.
  4. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Doporučený postup léčby deprese u dětí a adolescentů. 2013. ISSN 1212-0383.
  5. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Monitoring bezpečnosti léčby risperidonem u dětí a adolescentů. Psychiatrie pro praxi. Březko: Solen, 2013, roč. 14, č. 3, s. 123-126. ISSN 1213-0508.
  6. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Risperidon v léčbě hyperkinetické poruchy / ADHD u dětí. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 109, č. 4, s. 178-181. ISSN 1212-0383.

  2012

  1. DRTÍLKOVÁ, Ivana. ADHD ve spektru neurovývojových poruch. In Civilizace, čas a duševní poruchy : sborník příspěvků IX. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. první. Brno: Tribun EU, 2012. s. 174-178. ISBN 978-80-263-0243-8.
  2. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Markéta NEUMANNOVÁ, Pavel THEINER, Alena FIĽOVÁ, Omar ŠERÝ a Jan LOCHMAN. Existuje u ADHD geneticky podložená dispozice k úzkosti? Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2012, roč. 108, č. 5, s. 223-228. ISSN 1212-0383.

  2011

  1. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Bipolární afektivní porucha a ziprasidon v léčbě mánie u dětí a adolescentů. Lékařské listy : odborná příloha Zdravotnických novin. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2011, č. 9, s. 6-9. ISSN 1214-7664.
  2. KRMÍČEK, Václav a Ivana DRTÍLKOVÁ. Dotazníková studie příznaků ADHD u studentů LF. In Česko-slovenský psychiatrický sjezd. 2011.
  3. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. General and specialized psychiatry. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. 2011.
  4. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011.
  5. ČEŠKOVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. V souvislosti s významným životním jubileeem prof. MUDr. Jiřího Rabocha, DrSc., si za brněnskou kliniku dovolujeme uvést několik osobních vzpomínek. Praha: ČLS JEP, 2011. 1 s. 107. ISSN 1212-0383.

  2010

  1. DRTÍLKOVÁ, Ivana a Pavel THEINER. Aripiprazol v off-label indikaci léčby Tourettova syndromu. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 107-110. ISSN 1212-0383.
  2. DRTÍLKOVÁ, Ivana a Pavel THEINER. Cena Redakční rady České a slovenské psychiatrie. Psychiatrická společnost ČLS JEP, 2010.
  3. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Concerta v léčbě hyperkinetické poruchy. Psychiatrie pro praxi. Solen, 2010, roč. 11, č. 2, s. 77-82. ISSN 1213-0508.
  4. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Michal HRDLIČKA a Ivo PACLT. Hyperkinetické poruchy (ADHD) u dětí. In Doporučené postupy psychiatrické péče III. 2. vyd. Brno, Tribun EU: Psychiatrická společnost ČLS JEP, 2010. s. 219-224. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-984-1.
  5. NEUMANNOVÁ, Markéta, Ivana DRTÍLKOVÁ, Omar ŠERÝ, Petra BARTOŇOVÁ, Alena FILOVÁ a Lukáš ČASTULÍK. Korelace polymorfismů kandidátních genů pro ADHD (genů pro DRD2, DAT1, COMT, MAOB, BDNF, IL 2, IL 6) s charakteristikami kognitivního výkonu souvisejícími s "jádrovými" příznaky ADHD u adolescentních chlapců. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010, roč. 2010, č. 6, s. 343-350. ISSN 1212-0383.
  6. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Léčba tiků s ohledem na klinický obraz poruchy a současný sortiment preparátů. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 25-29. ISSN 1213-0508.
  7. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Porucha afektivní regulace s dysforií - nová diagnóza u dětí v DSM V? Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 106, č. 6, s. 372-376. ISSN 1212-0383.
  8. PACLT, Ivo, Ivana DRTÍLKOVÁ, Marta KOPEČKOVÁ, Pavel THEINER, Omar ŠERÝ a Naďa ČERMÁKOVÁ. The association between TaqI A polymorphism of ANKK1 (DRD2) gene and ADHD in the Czech boys aged between 6 and 13 years. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2010, roč. 31, č. 1, s. 23-28. ISSN 0172-780X.
  9. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Markéta NEUMANNOVÁ, Pavel THEINER, Alena FIĽOVÁ a Omar ŠERÝ. The VNTR Polymorphism of Serotonin Transporter Gene Predisposed czech Boys to Hyperkinetic Disorders. Activitas Nervosa Superior Rediviva. 2010, roč. 52, č. 2, s. 157-162, 7 s. ISSN 1337-933X.
  10. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Markéta ŽÁČKOVÁ, Pavel THEINER a Alena FILOVÁ. VNTR polymorfismus genu pro serotoninový přenašeč ovlivňuje dispozice k ADHD u chlapců z české populace. In LOCHMAN, Jiří, Lukáš ČASTULÍK a Omar ŠERÝ. Duševní poruchy a kvalita péče. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2010. s. 64-69. ISBN 978-80-7399-958-2.

  2009

  1. DRTÍLKOVÁ, Ivana a Pavel THEINER. Cena redakční rady České psych. společnosti za nejlepší kazuistiku: Aripiprazol v off-label indikaci léčby Touretova syndromu. Kazuistika 8leté dívky. 2009.
  2. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Doporučený postup převodu z léčby Ritalinem na léčbu Stratterou u dětí s ADHD. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2009, roč. 10, č. 3, s. 145-147. ISSN 1213-0508.
  3. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Omar ŠERÝ, Pavel THEINER, Markéta ŽÁČKOVÁ a Alena UHROVÁ. Klinické a genetické markery u perzistentní formy hyperkinetické poruchy (ADHD): výsledky longitudiální studie. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2009, roč. 2009, Suppl. 2, s. 27-28. ISSN 1211-7579.
  4. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Novoroční rozjímání dětského psychiatra. Úvodník. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 105, č. 1, s. 3-4. ISSN 1212-0383.
  5. ŽÁČKOVÁ, Markéta, Alena FIĽOVÁ, Helena KLIMUSOVÁ, Ivana DRTÍLKOVÁ, Pavel THEINER, Omar ŠERÝ a Petra NAVRÁTILOVÁ. Souvislosti klinických psychologických a genetických markerů a jejich vývojové trendy u chlapců s hyperkinetickou poruchou - longitudinální studie. Psychiatrie- časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2009, roč. 2009, suppl. 2, s. 112-113. ISSN 1211-7579.

  2008

  1. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Celostátní symposium 23. Duševní zdraví mládeže. 2008.
  2. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Celostátní symposium 23. Duševní zdraví mládeže Brno. 2008.
  3. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Omar ŠERÝ, Pavel THEINER, Alena UHROVÁ, Markéta ŽÁČKOVÁ, Blanka BALAŠTÍKOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Clinical and molecular-genetic markers of ADHD in children. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2008, roč. 29, č. 3, s. 320-327. ISSN 0172-780X.
  4. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Kdy volit Stratteru pro léčbu hyperkinetické poruchy/ADHD. Psychiatrie pro praxi. Konice: Solen, 2008, roč. 9, č. 3, s. 143-146. ISSN 1213-0508.
  5. DRTÍLKOVÁ, Ivana a Pavel THEINER. Klinické a biologické markery perzistentní formy hyperkinetické poruchy/ADHD. Česká a slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 103, č. 4, s. 167-171. ISSN 1212-0383.
  6. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Pavel THEINER, Markéta ŽÁČKOVÁ, Alena UHROVÁ, Helena KLIMUSOVÁ a Omar ŠERÝ. Klinické a molekulárně genetické longitudinální studie u chlapců s ADHD v České republice. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost, 2008, roč. 103, suppl. 2, s. 952-953. ISSN 1212-0383.
  7. ŽÁČKOVÁ, Markéta, Alena UHROVÁ, Ivana DRTÍLKOVÁ, Pavel THEINER, Omar ŠERÝ a Naděžda KLIMUSOVÁ. Klinické markery u adolescentů s perzistentní formou ADHD. Předběžné výsledky longitudinální studie. In Quo vadis psychiatria? Praha: Galén, 2008. s. 233-233. OLA001 1-198.994, 1. vydání. ISBN 978-80-7262-567-3.
  8. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Klinický a psychosociální kontext ADHD při volbě atomoxetinu. In 23. Duševní zdraví mládeže. 2008.
  9. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Kuffnerova cena, udělená výborem PS ČLS JEP za odbornou monografii: Drtílková I. et.al: Hyperkinetická poruha/ADHD. Galén, 2008.
  10. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Kuffnerova cena za publikaci: Drtílková I., et. al.: Hyperkinetická porucha/ADHD. Galén Praha, 2008.
  11. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Prozac (fluoxetin) - nová, schválená indikace pro dětskou psychiatrii v ČR. Psychiatrie pro praxi. Konice: Solen, 2008, roč. 9, č. 2, s. 89-90. ISSN 1213-0508.
  12. THEINER, Pavel, Markéta ŽÁČKOVÁ, Alena FILOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. První výsledky longitudinální, molekulárně-genetické studie u perzistentní formy ADHD. In 23. Duševní zdraví mládeže. 2008.
  13. DRTÍLKOVÁ, Ivana a Markéta ŽÁČKOVÁ. Půlstoletí problémů s antidepresivní léčbou u dětí. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2008, roč. 103, suppl. 1, s. 24-24. ISSN 1211-7579.
  14. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Součastnost a perspektivy psychofarmakologické léčby v pedopsychiatrii. In 23. Duševní zdraví mládeže, Brno. 2008.

  2007

  1. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Čenka redakční rady zahr. časopisu. International Journal of Prenatal Psychology and Medicine, 2007.
  2. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Členka akreditační komise. Komise MZ ČR pro obor Pedopsychiatrie, 2007.
  3. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Členka organizačního výboru. 49. Česko-slovenské psychofarmakologické konference, Lázně Jeseník, 2007.
  4. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Členka redakční rady časopisu. Psychiatrie pro praxi, 2007.
  5. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Členka redakční rady časopisu. Archives Gen Psychiatry, české a slovenské vydání, 2007.
  6. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Členka redakční rady zahr. časopisu. Neuroendocrinology Letters, 2007.
  7. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Michal HRDLIČKA a Ivo PACLT. Farmakoterapie hyperkinetické poruchy. In Psychiatrie. Doporučené postupy psychiatrické péče II. 1. vydání. Praha: Infopharm, 2007. s. 141-146. editor: Raboch at al. 3-1180.694. ISBN 80-239-8501-9.
  8. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Hyperaktivní dítě. 2. vydání. Praha: Galén, 2007. 87 s. EAN 9788072624478. ISBN 978-80-7262-447-8.
  9. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Omar ŠERÝ, Blanka BALAŠTÍKOVÁ, Pavel THEINER, Alena UHROVÁ a Markéta ŽÁČKOVÁ. Hyperkinetická porucha / ADHD. První vydání. Praha: Galén, 2007. 268 s. Monografie. ISBN 978-80-7262-419-5.
  10. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Hyperkinetická porucha u adolescentů a dospělých. In Odborný seminář dětských praktických lékařů, Brno. 2007.
  11. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Klinická vodítka léčby hyperkinetické poruchy. In Konference biologické psychiatrie, Luhačovice. 2007.
  12. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Klinická vodítka NICE léčby depresivních poruch u dětí a adolescentů. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2007, roč. 103, č. 4, s. 158-161. ISSN 1213-0508.
  13. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka za nejlepší práci 2007 na téma: Duševní poruchy v různých věkových obdobích". Publikace: Klinické a molekulárně-genetické koreláty hyperkinetické poruchy v dětském věku, Galén, 2007.
  14. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Nestimulační preparáty v historii léčby ADHD. In 13. ČSPS sjezd Brno. 2007.
  15. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Nestimulační preparáty v historii léčby ADHD. česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, suppl. 2, s. 26-26. ISSN 1212-0383.
  16. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Předsedkyně odborné sekce a členka revizní komise. Pedopsychiatrická sekce PS ČLS JEP, 2007.
  17. ŽÁČKOVÁ, Markéta a Ivana DRTÍLKOVÁ. Retrospektivní hodnocení suicidálního rizika při léčbě SSRI/SNRI u pacientů dětského oddělení PK FN Brno. Psychiatrie. Praha, Czech Rep: Tigis spol. s.r.o.,, 2007, roč. 11, suppl. 1, s. 37-38. ISSN 1211-7579.
  18. ŽÁČKOVÁ, Markéta a Ivana DRTÍLKOVÁ. Retrospektivní hodnocení změn Body Mass Index (BMI) u pacientů s mentální anorexií léčených a neléčených psychofarmakoterapií na dětském a dorostovém odd. PK FN Brno - poster. In 6. mezioborová konference o poruchách příjmu potravy. 2007.
  19. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Selekce antidepresiv pro léčbu pediatrické deprese a vodítka léčby NICE. In Konference biologické psychiatrie, Luhačovice. 2007.
  20. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Současný pohled na suicidální riziko v průběhu antidepresivní léčby u dětí. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 1, s. 22-27. ISSN 1212-0383.
  21. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Strattera v léčbě hyperkinetické poruchy u dětí. Brno: Medica Healthworld, 2007.

  2006

  1. ŠTAIF, Radim, Omar ŠERÝ, Renáta PITELOVÁ, Jan LOCHMAN, Vladimír MIKEŠ, Ivana DRTÍLKOVÁ a Pavel THEINER. A case-control study of the relationship between 13 candidate genes and ADHD. American Journal of Medical Genetics. Hoboken, NJ: Wiley-Liss, Inc., 2006, roč. 141B, č. 7, s. 729-730. ISSN 1552-4841.
  2. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Člen akreditační komise MZ ČR pro obor pedopsychiatrie. 2006.
  3. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Člen redakční rady International Journal of Prenatal Psychology and Medicine. International Journal of Prenatal Psychology and Medicine. Německo, 2006.
  4. ČEŠKOVÁ, Eva, Ivana DRTÍLKOVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. Člen redakční rady Neuroendocrinology Letters. Neuroendocrinology Letters. Anglie, 2006. ISSN 0172-780X.
  5. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Tomáš KAŠPÁREK a Alexandra ŽOURKOVÁ. Člen redakční rady Psychiatrie pro praxi. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2006. ISSN 1213-0508.
  6. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Člen revizní komise Psychiatrické společnosti ČLS JEP. ČLS JEP, 2006.
  7. ČEŠKOVÁ, Eva a Ivana DRTÍLKOVÁ. Člen výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP. ČLS JEP, 2006.
  8. ŠTAIF, Radim, Ivana DRTÍLKOVÁ, Renáta PITELOVÁ, Omar ŠERÝ a Pavel THEINER. Molecular biology of ADHD: an association study of DAT1, DRD2, DRD4, COMT and MAOB gene polymorphisms with hyperactive disorder in children. In 3rd International Biology Students Conference 2006, April 6.-9. 2006. Abstract book 2006. Riga, Latvia: Latvias Universiatates Biologijas Studentu Asociacia (LUBSA), 2006. s. 47-47, 50 s.
  9. THEINER, Pavel, Ivana DRTÍLKOVÁ, Omar ŠERÝ, Alena UHROVÁ, Blanka BALAŠTÍKOVÁ a Radim ŠTAIF. Polymorfismy genů pro dopaminové receptory D2 a D4 a pro dopaminový transportér (DAT) u českých hyperkinetických chlapců nesouvisejí s kognitivní poruchou. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 102, č. 6, s. 307-318. ISSN 1212-0383.
  10. ŠTAIF, Radim, Pavel THEINER, Renáta PITELOVÁ, Ivana DRTÍLKOVÁ a Omar ŠERÝ. POLYMORFIZMUS GENU PRO DOPAMINOVÝ PŘENAŠEČ A JEHO VZTAH K PATOGENEZI ADHD. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2006, roč. 10, Suppl. 1, s. 73-73, 80 s. ISSN 1212-6845.
  11. ŠERÝ, Omar, Ivana DRTÍLKOVÁ, Pavel THEINER, Renáta PITELOVÁ, Radim ŠTAIF, Vladimír ZNOJIL a Jan LOCHMAN. Polymorphism of DRD2 gene and ADHD. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2006, roč. 27, č. 1, s. 236-240. ISSN 0172-780X.
  12. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Předsedkyně organizačního výboru celostátní konference "22. Duševní zdraví mládeže". 2006.
  13. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Omar ŠERÝ, Markéta ŽÁČKOVÁ, Radim ŠTAIF a Pavel THEINER. Reakce na metylfenidát v závislosti na genotypu u dětí s ADHD. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2006, roč. 10, Suppl. 1, s. 55. ISSN 1212-6845.
  14. ŠERÝ, Omar, Radim ŠTAIF, Renáta PITELOVÁ, Jan LOCHMAN, Vladimír MIKEŠ, Ivana DRTÍLKOVÁ a Petr ZVOLSKÝ. The gene for interleukin 6: the candidate gene for neuropsychiatric illness? American Journal of Medical Genetics. Hoboken, NJ: Wiley-Liss, Inc., 2006, roč. 141B, č. 7, s. 728. ISSN 1552-4841.
  15. ŠTAIF, Radim, Ivana DRTÍLKOVÁ, Pavel THEINER, Renáta PITELOVÁ, Vladimír MIKEŠ a Omar ŠERÝ. Two candidate gene polymorphisms in ADHD children: a case-control study of catechol-o-methyltransferase (COMT) and monoamine oxidase B (MAOB) genes. Archives of Medical Science. Poland: Termedia Publishing House, 2006, roč. 2, č. 4, s. 235-239. ISSN 1734-1922.

  2005

  1. DRTÍLKOVÁ, Ivana. členka oborové rady doktorandského studia LF UP Olomouc a LF MU Brno pro obor psychiatrie. 2005.
  2. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Doporučené postupy léčby u bipoílární poruchy v dětství a adolescenci. Praha ČR: Tigis, 2005. 1 s. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii, suppl. ISBN 1211-7579.
  3. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Farmakologická léčba juvenilní bipolární poruchy. Praha, ČR: ČLS JEP, 2005. 6 s. Česká a Slovenská Psychiatrie. ISBN 1212-0383.
  4. ŠTAIF, Radim, Omar ŠERÝ, Renáta PITELOVÁ, Pavel THEINER a Ivana DRTÍLKOVÁ. Genetické dispozice ADHD: vztah genů pro COMT, ACE a AGT k hyperkinetické poruše v dětském věku. In Konference mladých lékařů. 1. vyd. Brno: Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně, 2005. s. 30.
  5. ŽÁČKOVÁ, Markéta a Ivana DRTÍLKOVÁ. Hodnocení odpovědi na léčbu kombinací metylfenidátu a risperidonu u pacientů s hyperkinetickou poruchou chování. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, suppl. 1, s. 24-24. ISSN 1211-7579.
  6. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Omar ŠERÝ, Pavel THEINER, Alena UHROVÁ a Blanka BALAŠTÍKOVÁ. Polymorfizmy kandidátních genů u hyperkinetické poruchy. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2005, roč. 4, č. 1, s. 15-17, 2 s. ISSN 1211-7579.
  7. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Omar ŠERÝ, Pavel THEINER, Blanka BALAŠTÍKOVÁ a Alena UHROVÁ. Polymorfizmy kandidátních genů u hyperkinetické poruchy. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, č. 4, s. 335-336. ISSN 1211-7579.
  8. DRTÍLKOVÁ, Ivana. předsedkyně Pedopsychiatrické sekce PS ČLS JEP a členka revizní komise PS ČLS JEP. 2005.
  9. ŠTAIF, Radim, Renáta PITELOVÁ, Pavel THEINER, Ivana DRTÍLKOVÁ a Omar ŠERÝ. THE ASSOCIATION OF IL-6 GENE POLYMORPHISM WITH ADHD IN CHILDREN. In IX. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. První vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 29-30. ISBN 80-210-3635-4.

  2004

  1. THEINER, Pavel, Ivana DRTÍLKOVÁ a Omar ŠERÝ. Association of the Attention deficit hyperactivity disorder with IL-6 and DRD2 gene polymorphismus. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2004, roč. 7, suppl. 2, s. 325-325. ISSN 1461-1457.
  2. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Diagnostikujeme správně dětskou bipolární poruchu? In Česká psychiatrie a svět. Praha: Galén, 2004. s. 220-222. ISBN 80-7262-273-0.
  3. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Diferenciální diagnostika dětské manie a hyperkinetické poruchy (ADHD). Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2004, roč. 2004, č. 6, s. 10-13. ISSN 1213-0508.
  4. ŠTAIF, Radim, Omar ŠERÝ, Renáta HLADILOVÁ, Pavel THEINER a Ivana DRTÍLKOVÁ. DNA polymorfizmus dopaminového receptoru D2 má vztah k hyperkinetické poruše. In Česko-slovenská studentská vědecká konference. První vydání. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 82. ISBN 80-210-3376-2.
  5. ŽÁČKOVÁ, Markéta a Ivana DRTÍLKOVÁ. Evaluation of the response of patients with hyperkinetic conduct disorder to treatment with combination of methylphenidate and risperidone. Praha: Tigis, 2004. 1 s. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii, 8. ISBN 1211-7579.
  6. DRTÍLKOVÁ, Ivana a Pavel THEINER. Hyperkinetická porucha - pokroky v teorii a problémy v praxi. Psychiatrie- časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2004, roč. 8, suppl 1, s. 15-15. ISSN 1211-7579.
  7. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Je léčba antidepresivy u dětí bezpečná? Brno: Psychiatrická klinika FN Brno a Pedopsychiatrická sekce ĽS PS JEP, 2004. 2 s. Duševní zdraví mládeže-sborník abstrakt.
  8. DRTÍLKOVÁ, Ivana a Pavel THEINER. Léčba hyperkinetických poruch v současné praxi. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 25-27. ISSN 1213-0508.
  9. ŠERÝ, Omar, Pavel THEINER, Renáta HLADILOVÁ, Blanka BALAŠTÍKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Souvislost genů pro IL-6 a DRD2 s hyperkinetickou poruchou - vlastní výsledky. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2004, roč. 8, Suppl. 1, s. 21. ISSN 1211-7579.

  2003

  1. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Algoritmy léčby ADHD a komorbidních poruch. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2003, roč. 7, 1 suppl., s. 16. ISSN 1211-7579.
  2. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Dětská a adolescentní psychiatrie v současnosti. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2003, roč. 99, č. 1, s. 3-4. ISSN 1212-0383.
  3. ŠERÝ, Omar, Pavel THEINER, Renáta HLADILOVÁ, Radim ŠTAIF, Blanka BALAŠTÍKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Geny pro Il-6 a DRD2 souvisejí s hyperkinetickou poruchou. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 99, č. 8, s. 404-409. ISSN 1212-0383.
  4. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Hyperaktivní dítě s poruchou pozornosti. In Abstrakta XXI.dnů klinické a praktické pediatrie. Olomouc: SOLEN, 2003. s. 26-27.
  5. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Hyperkinetická porucha u dětí- algoritmy léčby. In Terapeutické algoritmy v pedopsychiatrii - časť II. Bratislava: Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie PS SLS, 2003. s. 1-3.
  6. THEINER, Pavel, Ivana DRTÍLKOVÁ, Omar ŠERÝ a Blanka BALAŠTÍKOVÁ. Molekulárně genetické koreláty hyperkinetické poruchy v dětském věku. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2003, roč. 7, Suppl. 1, s. 49. ISSN 1212-6845.
  7. ŠERÝ, Omar, Pavel THEINER, Renáta HLADILOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Molekulární diagnostika hyperkinetické poruchy v dětském věku. In Aktuality z lékařské genetiky. 1. vyd. Plzeň: CECHTUMA, 2003. s. 88. Lékařská genetika. ISBN 80-903225-8-1.
  8. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Současná tvář dětské a adolescentní psychiatrie. Lékařské listy. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 28-30. ISSN 0044-1996.
  9. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Účinnost nestandardních postupů léčby u dětí s ADHD. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha ČS JEP: ČS JEP, 2003, roč. 99, č. 6, s. 317-323, 6 s. ISSN 1212-0383.
  10. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Vývojové aspekty antidepresivní léčby. Psychiatrie- časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2003, roč. 7, č. 3, s. 184-187. ISSN 1211-7579.

  2002

  1. THEINER, Pavel, Ivana DRTÍLKOVÁ a Omar ŠERÝ. Genetika hyperkinetické poruchy u dětí. Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Galén, 2002, roč. 1/2002, 16.6.2002, s. 258;260, 3 s. ISSN 80-7262-162-9.
  2. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Léčba tikových poruch v dětské psychiatrii. Neurologie v praxi. 2002, roč. 3, č. 4, s. 29-32. ISSN 1213-1814.
  3. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Léčba tikových poruch v dětské psychiatrii. Neurológia pre prax. 2002, s. 194-200. ISSN 1335-9592.
  4. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Léčba tikových poruch v praxi. Psychiatrie v praxi. 2002, s. 22-26. ISSN 1335-9584.
  5. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Pavel THEINER a Jiří BLAŽEK. Risperidone in children and adolescents with conduct disorders. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2002, roč. 12, suppl. 3, s. 424-424. ISSN 0924-977X.
  6. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Pavel THEINER a Josef BLAŽEK. Risperidone in children and adolescents with conduct disorders. European Neuropsychopharmacology. 2002, roč. 12/2002, 9.10.2002, s. 424;425, 2 s. ISSN 0924-977X.
  7. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Současné terapeutické možnosti u tikových poruch. Psychiatrie. 2002, roč. 1/6, 1/2002, s. 13;14, 2 s. ISSN 1212-6845.
  8. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Současné terapeutické možnosti u tikových poruch /Abstrakt/. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2002, roč. 6, Suppl. 1, s. 13-14. ISSN 1211-7579.
  9. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Spektrum komorbidních poruch u ADH.In. Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Galén, 2002, roč. 1/2002, 16.6.2002, s. 36;38, 3 s. ISSN 80-7262-162-9.

  2001

  1. DRTÍLKOVÁ, Ivana a Ivana DRTÍLKOVÁ. Dětská a dorostová psychiatrie.In. Galén, 2001. s. 357-392. ISBN 80-7267-140-8.
  2. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Mentální retardace.In. Galén, 2001. s. 342-352. ISBN 80-7262-140-8.
  3. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Neurovývojový model schizofrenie z hlediska dětské psychiatrie /Abstrakt/. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2001, roč. 5, Suppl. 1, s. 12. ISSN 1211-7579.
  4. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Postavení sertralinu mezi SSRI z hlediska dětské psychiatrie. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 97, č. 4, s. 171-175. ISSN 1212-0383.
  5. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Josef BLAŽEK a Pavel THEINER. Retrospektivní hodnocení efektu sertralinu v různých indikacích u dětí a adolescentů. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 97, č. 4, s. 157-161. ISSN 1212-0383.
  6. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Pavel THEINER a Josef BLAŽEK. Risperidon u dětí a adolescentů s poruchami chování. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2001, roč. 5, Suppl. 2, s. 25-27. ISSN 1211-7579.
  7. THEINER, Pavel, Josef BLAŽEK, Ivana DRTÍLKOVÁ a Blanka BALAŠTÍKOVÁ. Sérové hladiny celkového cholesterolu a jejich vztah k některým psychologickým charakteristikám u pacientek s mentální anorexií. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 97, č. 5, s. 213-217. ISSN 1212-0383.
  8. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Sociální fobie/sociálně úzkostná porucha u dětí a adolescentů. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2001, roč. 5, č. 2, s. 99-106. ISSN 1211-7579.
  9. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Sociální fobie/sociální úzkostná porucha v dětství/Abstrakt/. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2001, roč. 5, Suppl.1, s. 12. ISSN 1211-7579.
  10. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Subtypy OCD a tiků u dětí jako součást Pandas (pediatric Autoimunne Neuropsychiatric disorders Associated with Streptococcal Infections). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2001, roč. 5, Suppl. 2, s. 23-24. ISSN 1211-7579.
  11. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Význam prenatálních a perinatálních komplikací z hlediska neurovývojového modelu schizofrenie. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2001, roč. 5, č. 3, s. 175-181. ISSN 1211-7579.

  2000

  1. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Early onset of schizophrenia and efficacy of risperidone. Učinnost risperidonu na začínající ataku schizofrenie. European Psychiatry. Paris, Francie: Elsevier, 2000, roč. 15, suppl.2, s. 402-403. ISSN 0924-9338.
  2. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Nová, atypická antipsychotika v dětské a dorostové psychiatrii. /Abstrakt/. In Sborník abstrakt 42. Psychofarmakologické konference, Lázně Jeseník. Praha: Galén, 2000. s. 36. ISBN 80-86257-09-6.
  3. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Postavení sertralinu mezi SSRI z hlediska dětské psychiatrie /Abstrakt/. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000.
  4. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Sertralin v pedopsychiatrických indikacích /Abstrakt/. In 19. sympozium Duševní zdraví mládeže, Brno. Brno: Psychiatrická klinika FN Brno, Psychiatrická společnost ČSL JEP, 2000. s. 10-11.
  5. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Úzkostné poruchy v dětství a adolescenci. Abstrakt/. In Psychiatrie pro XXI. století. Praha: Galén, 2000. s. 30. ISBN 80-86257-18-5.

  1999

  1. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Antidepresiva SSRI v pedopsychiatrii. In Sborník II. česko-slovenského sympozia. 1. vyd. Praha: Vesmír, 1999. s. 14-29. ISBN 80-85977-18-4.
  2. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Antidepresiva u hyperkinetické poruchy. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1999, suppl., č. 1, s. 19-23. ISSN 0069-2336.
  3. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Antidepresiva u OCD v dětství a adolescenci. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1999, suppl., č. 1, s. 24-27. ISSN 0069-2336.
  4. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Antidepresíva u úzkostných poruch v dětství a adolescenci. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1999, suppl., č. 1, s. 28-32. ISSN 0069-2336.
  5. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Biologický význam adolescence v neurovývojovém modelu schizofrenie. In Neurobiologie duševních poruch. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. s. 35-37. ISBN 80-7262-015-0.
  6. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Depresivní poruchy v dětství a adolescenci:Tricyklická antidepresíva a SSRI. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1999, suppl., č. 1, s. 6-18. ISSN 0069-2336.
  7. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Neurovývojový model schizofrenie z hlediska dětské psychiatrie. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, roč. 95 suppl., č. 2, s. 30-42. ISSN 1212-0383.
  8. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Nová antipsychotika II. generace u dětí a adolescentů. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, roč. 95suppl, č. 2, s. 3-17. ISSN 1212-0383.
  9. DRTÍLKOVÁ, Ivana. První zkušenosti s lamotriginem v pedopsychiatrické indikaci.Abstrakta. In 41. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. s. 21. ISBN 80-86257-04-5.
  10. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Předběžné zkušenosti s rissperidonem u dětí s pervazivními vývojovými poruchami. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, roč. 95 supll., č. 2, s. 18-21. ISSN 1212-0383.
  11. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Risperidon u dětí a adolescentů s psychotickým onemocněním. Abstrakta. In 41. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. s. 22. ISBN 80-86257-04-5.
  12. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Risperidon u dětí a adolescentů se schizofrenním onemocněním. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, roč. 95 suppl., č. 2, s. 22-29. ISSN 1212-0383.

  1997

  1. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Hyperkinetická porucha u dětí. Etiopatogenéze a současné terapeutické možnosti. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1997, roč. 93, č. 5, s. 280-284. ISSN 0069-2336.
  2. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Hyperkinetická porucha z hlediska biologické psychiatrie. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1997, Supplement, č. 3, s. 29-43. ISSN 0069-2336.
  3. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Jiří MIŠUREC a Blanka BALAŠTÍKOVÁ. Metylfenidát, amfetaminil a mesocarb u dětí s hyperkinetickou poruchou. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1997, roč. 93, Supplement, s. 44-54. ISSN 0069-2336.
  4. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Blanka BALAŠTÍKOVÁ a Hana LEMANOVÁ. Tiaprid, clonazepam a clonidin u dětí s tikovou a komorbidní hyperkinetickou poruchou. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1997, roč. 93, Supplement, s. 55-76. ISSN 0069-2336.
  5. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Tikové poruchy z hlediska biologické psychiatrie. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1997, roč. 93, Suppl. 3, s. 4-28. ISSN 0069-2336.

  1996

  1. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Blanka BALAŠTÍKOVÁ a Hana LEMANOVÁ. Clonazepam, clonidine, and tiapride in children with tic disorder. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1996, roč. 37, č. 5, s. 216-216. ISSN 0960-7560.

  1994

  1. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Blanka BALAŠTÍKOVÁ a Hana LEMANOVÁ. THERAPEUTIC EFFECTS OF CLONIDINE AND CLONAZEPAM IN CHILDREN WITH TICK SYNDROME. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1994, roč. 35, č. 6, s. 296-296. ISSN 0960-7560.
  2. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Hana LEMANOVÁ, Blanka BALAŠTÍKOVÁ a J. ŽÁK. Therapeutical effects of clonidine and clonazepam in children with tick syndrome. Homeostasis. Praha: Cians, 1994, roč. 35, č. 6, s. 296. ISSN 0960-7560.

  1993

  1. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Hana LEMANOVÁ a Blanka BALAŠTÍKOVÁ. Therapeutic affects of drug with various anticholinergic activity on enuresis nocturna primaria. Homeostasis. 1993, roč. 34, 3-4, s. 211-212. ISSN 0960-7560.
  2. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Hana LEMANOVÁ a Blanka BALAŠTÍKOVÁ. Therapeutic effects of drugs with various anticholinergic activity on enuresis-nocturna-primaria. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1993, roč. 34, 3-4, s. 211-212. ISSN 0960-7560.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 12. 2023 02:02