Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Zora SVOBODOVÁ. Analysis of Masaryk University students' interest in sports courses in mandatory physical education. In Jan Cacek, Zuzana Sajdlová, Katarína Šimková. Proceedings of the 12th International Conference on Kinanthropology. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 270-277. ISBN 978-80-210-9631-8.
 2. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka, Alena POKORNÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Marcela VAŇHAROVÁ. Bodystyling. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Elportál. ISSN 1802-128X.
 3. CRHOVÁ, Marie, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Klára ŠOLTÉS MERTOVÁ, Martin KOMZÁK, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Anna ONDRAČKOVÁ. Effect of a 3-month Exercise Intervention on Physical Performance, Body Composition, Depression and Autonomic Nervous System in Breast Cancer Survivors: A Pilot Study. In Jan Cacek, Zuzana Sajdlová, Katarína Šimková. 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life". 1st edition. Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 386-393. ISBN 978-80-210-9631-8.
 4. 2019

 5. POKORNÁ, Alena, Radka STŘEŠTÍKOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. DĚTSKÝ AEROBIK ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISSN 1802-128X.
 6. POKORNÁ, Alena, Radka STŘEŠTÍKOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. DĚTSKÝ AEROBIK ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ. 1.vyd. Brno, El-portál: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2019. ISSN 1802-128X.
 7. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Zora SVOBODOVÁ. Komparace postojů ke sportovně pohybovým aktivitám studentů MU Brno v letech 2005 a 2014. In Vojtaško Ľuboš, Hlaváčová Jana, Timkovič Matej. Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019. první. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. s. 112 - 117, 250 s. ISBN 978-80-553-2720-4.
 8. 2018

 9. POKORNÁ, Alena, Hana VRTĚLOVÁ a Radka STŘEŠTÍKOVÁ. CORE TRAINING s využitím balančních úsečí Bossa a Bosu®. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9107-8.
 10. POKORNÁ, Alena, Hana VRTĚLOVÁ a Radka STŘEŠTÍKOVÁ. CORE TRAINING s využitím balančních úsečí Bossa a Bosu®. 1. vyd. El portál MU: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2018. ISBN 978-80-210-9107-8.
 11. POKORNÁ, Alena, Hana VRTĚLOVÁ a Radka STŘEŠTÍKOVÁ. CORE TRAINING s využitím balančních úsečí Bosu® a Bossa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISSN 1802-128X.
 12. POKORNÁ, Alena, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Renáta VYCHODILOVÁ a Ondráčková ANNA. Cvičební programy pro onkologické pacientky po léčbě rakoviny prsu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8935-8.
 13. 2017

 14. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Alena POKORNÁ. Bodystyling. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8658-6.
 15. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Alena POKORNÁ. Bodystyling. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8657-9.
 16. POKORNÁ, Alena, Radka STŘEŠTÍKOVÁ a Renáta VYCHODILOVÁ. Intervenční cvičební programy pro pacientky po léčbě s karcinomem prsu. In Život ve zdraví 2017. 2017. ISBN 978-80-210-8875-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8875-2017.
 17. SVOBODOVÁ, Zora, Alexandra MALÁ, Alena POKORNÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Miloslava URBANOVSKÁ a Renáta VYCHODILOVÁ. The Possibilities of Movement Therapy with Oncological Patients. In Milanovic, D Sporis, G Salaj, S Skegro, D. 8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. ZAGREB: UNIV ZAGREB, FAC KINESIOLOGY, 2017. s. 59-62. ISBN 978-953-317-049-7.
 18. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka, Alena POKORNÁ a Renáta VYCHODILOVÁ. Zjištění zájmu k sportovně pohybovým aktivitám studentů Masarykovy univerzity v rámci předmětu wellness fit program. In Hlaváčová Jana. Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017. s. 94-98. ISBN 978-80-553-3148-5.
 19. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Alena POKORNÁ. Zjištění zájmu k sportovně pohybovým aktivitám žen v rámci sportovně relaxačního víkendu. In Kornatovská Zuzana. Výchova ke zdraví a zdravý životní styl. České Budějovice: PdF JU, 2017. s. 72 - 78. ISBN 978-80-7394-565-7.
 20. 2016

 21. POKORNÁ, Alena a Radka STŘEŠTÍKOVÁ. Intervenční cvičební program pro onkologické pacientky s karcinomem prsu. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2016, roč. 29/2016, č. 6, s. 461-462, 478 s. ISSN 0862-495X.
 22. POKORNÁ, Alena a Radka STŘEŠTÍKOVÁ. Rimini wellness 2016. In Slaná Reissmannová, J. a L. Gajzlerová, eds. 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 240-244. ISBN 978-80-210-8477-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016.
 23. VYCHODILOVÁ, Renáta, Věra VEČEŘOVÁ, Jan CACEK, Dita HLAVOŇOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Jitka CHVÁTALOVÁ, Pavel MUDRA, Aleš ONDRÁK, Taťána STRAKOVÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Karel VEČEŘA, Kalová JANA a Jan DOŠLA. Sportovní terminologie - Deutsch. první vydání. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2016. 234 s. ISBN 978-80-210-8421-6.
 24. VYCHODILOVÁ, Renáta, Věra VEČEŘOVÁ, Jan CACEK, Dita HLAVOŇOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Jitka CHVÁTALOVÁ, Pavel MUDRA, Aleš ONDRÁK, Taťána STRAKOVÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Karel VEČEŘA a Jan DOŠLA. Sportovní terminologie - English. první vydání/ Brno. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2016. ISBN 978-80-210-8420-9.
 25. 2015

 26. DOVRTĚLOVÁ, Lenka, Pavel STEJSKAL, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Alena POKORNÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ a Michal HROUZEK. PHYSICAL ACTIVITY AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE IN CANCER PATIENTS - A PILOT STUDY. In 10th International Conference on Kinanthropology - books of abstract. 2015. ISBN 978-80-210-8029-4.
 27. 2014

 28. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Zora SVOBODOVÁ. Srovnání motivace vysokoškolských studentek a žen ve věku 30 – 45 let k pohybovým aktivitám. In Libor Flemr, Jiří Němec, Ondřej Novotný. Pohybové aktivity ve vědě a v praxi. Praha: Karolinum, 2014. s. 129 - 135. ISBN 978-80-246-2654-3.
 29. 2013

 30. VYCHODILOVÁ, Renáta, Věra VEČEŘOVÁ, Zora SVOBODOVÁ a Radka STŘEŠTÍKOVÁ. Methodical Materials for Elimination of Language Barriers in Sports Environment: Sports Terimology. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. 2013. vyd. Brno: Faculty of Sports Studies, 2013. s. 146-154. ISBN 978-80-210-6640-3.
 31. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Zora SVOBODOVÁ. SROVNÁNÍ MOTIVACE VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTEK A ŽEN VE VĚKU 30–45 LET K POHYBOVÝM AKTIVITÁM A JEJICH POSTOJ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU. In Mgr. Zora Svobodová, Ph.D. Výzkum v sociologii sportu II. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 79 - 102. ISBN 978-80-210-6540-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6541-2013.
 32. SVOBODOVÁ, Zora a Radka STŘEŠTÍKOVÁ. Vliv rodiny na postoj vysokoškolských studentů ke sportovně pohybovým aktivitám. In Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Pohybová aktivita, šport a zdravý žovtný štýl. 1. vyd. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2013. s. 250 -255. ISBN 978-80-8075-580-5.
 33. SVOBODOVÁ, Zora a Radka STŘEŠTÍKOVÁ. VLIV RODINY NA POSTOJE VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ KE SPORTOVNĚ POHYBOVÝM AKTIVITÁM. In Mgr. Zora Svobodová, Ph.D. Výzkum v sociologii sportu II. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 103 - 129. ISBN 978-80-210-6540-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6541-2013.
 34. 2012

 35. SVOBODOVÁ, Zora, Věra VEČEŘOVÁ, Jan CACEK a Radka STŘEŠTÍKOVÁ. Cvičení na balančních pomůckách - Nové trendy ve výuce tělesné výchovy a sportovním tréninku. In Hošek, V., Tilinger, P. Wellnes a bio-psycho-sociální kontext. první. Praha: VŠTVS Palestra, s.r.o., 2012. s. 90 - 94. ISBN 978-80-904815-6-5.
 36. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Zora SVOBODOVÁ. Srovnávací analýza pohybových aktivit žen. In Hošek, V., Tilinger, P. Wellnes a bio-psycho-sociální kontext. první. Praha: VŠTVS Palestra, s.r.o., 2012. s. 85-89. ISBN 978-80-904815-6-5.
 37. 2010

 38. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Jana JUŘÍKOVÁ. Pohybové aktivity žen ve věku 30 - 45 let. In Svoboda Zdeněk. Sborník příspěvků z III. mezinárodní studentské vědecké konference v oboru kinantropologie KONFERENCE PLNÉ BAREV. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2010. 84 s. ISBN 978-80-244-2573-3.
 39. 2008

 40. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Jana JUŘÍKOVÁ. Porównanie stylu życia wybranej grupy kobiet i mężczyzn w wieku średnim. In Aktywność fizyczna i odżywianie się jako uwarunkowania promocji zdrowia. Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, 2008. s. 175 - 181. Monografie Nr 2/08. ISBN 978-83-927029-1-7.
 41. 2007

 42. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Jana JUŘÍKOVÁ. Některé aspekty sebehodnocení životního stylu žen navštěvujících kurz aerobiku. In Studentská vědecká konference kinantropologie 2007. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2007. 32 s.
 43. 2006

 44. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Jana JUŘÍKOVÁ. Příspěvek ke sledování životního stylu žen navštěvujících kurz aerobiku. In Sborník abstrakt mezinárodní konference konané 9. - 10. listopadu 2006 v Brně. 1. vyd. Brno: FSpS MU, 2006. s. 120. ISBN 80-210-4145-5.
 45. 2003

 46. BERÁNKOVÁ, Lenka, Jitka KOPŘIVOVÁ a Radka STŘEŠTÍKOVÁ. Kompenzační cvičební program jako intervenující činitel v boji proti bolestivým stavům pohybového aparátu u střední generace. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. 1. vydání,2003. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 8 - 9. ISBN 80-210-3261-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 10. 2022 07:17