Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. MAHDAL, Michal, Lukáš PAZOUREK, Tomáš TOMÁŠ, Iva STANICZKOVÁ ZAMBO a Pavel JANÍČEK. Allograft reconstruction following resection of giant cell bone tumor of the distal forearm and hand. In 20th General Meeting of the International Society of Limb Salvage, 11.-14.9.2019, Athens, GR. 2019.
 2. LISKAY, Jakub, Tomáš VODIČKA, Pavel JANÍČEK a Tomáš TOMÁŠ. Hodnocení svalové síly pacientů indikovaných k totální endoprotéze kyčelního kloubu anterolaterálním přístupem podle Watson Jonese – prospektivní studie. Dermatologie pro praktické lékaře. Mladá fronta a.s., 2019, roč. 2019, č. 1, s. 22-27. ISSN 1802-1727.
 3. BIELIKOVA, P., R. PILKA, K. HUML, B. MELICHAR, H. SVEBISOVA, J. JANKOVA, V. PRASIL, I. ZAMBO a Pavel JANÍČEK. Monophasic synovial sarcoma of the lower extremity at 20 weeks of pregnancy: a case report and review of the literature. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY. MONTREAL: 7847050 CANADA INC, 2019, roč. 46, č. 6, s. 992-998. ISSN 0390-6663. doi:10.12891/ceog4877.2019.
 4. 2018

 5. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Katerina KUBACKOVA, Ladislav DUŠEK, Tomáš TOMÁŠ, Pavel JANÍČEK, Štěpán TUČEK, Jana PRAUSOVA, Igor KISS a Iva ZAMBO. Advantages in Prognosis of Adult Patients with Ewing Sarcoma: 11-years Experiences and Current Treatment Management. PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH. DORDRECHT: SPRINGER, 2018, roč. 24, č. 3, s. 623-630. ISSN 1219-4956. doi:10.1007/s12253-017-0291-6.
 6. VALOUŠEK, Tomáš, Zdeněk HAVRÁNEK, Pavel JANÍČEK, Lukáš PAZOUREK, Štěpán SVOBODA a Albert STEHLÍK. Využití elektromagnetických senzorů při distálním jištění intramedulárních hřebů u zlomenin dlouhých kostí. 2018.
 7. PAZOUREK, Lukáš, Tomáš TOMÁŠ, Michal MAHDAL, Pavel JANÍČEK, J. CERNY a Štěpán ONDRŮŠEK. Využití solidních interkalárních alloštěpů k rekonstrukci po resekcích primárních kostních nádorů. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2018, roč. 85, č. 3, s. 171-178. ISSN 0001-5415.
 8. TOMÁŠ, Tomáš, Andrea POKORNÁ, Pavel JANÍČEK a I. FIALOVA. Změny kognitivních funkcí po totální náhradě kyčelního kloubu. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2018, roč. 85, č. 2, s. 137-143. ISSN 0001-5415.
 9. 2017

 10. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Štěpán TUČEK, Pavel JANÍČEK, Michal MAHDAL a Pavel ŠLAMPA. Kombinovaná léčba měkkotkáňového sarkomu v oblasti pánve. Rozhledy v chirurgii. Praha: Chirurgie-Servis, 2017, roč. 96, č. 6, s. 263-266. ISSN 0035-9351.
 11. TOMÁŠ, Tomáš, Pavel JANÍČEK, Lukáš PAZOUREK a Michal MAHDAL. Osteosarkom. Onkologie. Olomouc: Solen, 2017, roč. 11, č. 6, s. 294-298. ISSN 1802-4475.
 12. 2016

 13. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Pavel JANÍČEK, Štěpán TUČEK, Tomáš TOMÁŠ a Lukáš PAZOUREK. Mezioborová spolupráce a centralizace léčby Ewingova sarkomu je nezbytná. Ortopedie. Praha: Mladá fronta, 2016, roč. 10, č. 2, s. 77-80. ISSN 1802-1727.
 14. JANÍČEK, Pavel a Tomáš TOMÁŠ. Problematika nádorů měkkých tkání. Ortopedie. Praha: Mladá fronta, 2016, roč. 10, č. 2, s. 82-84. ISSN 1802-1727.
 15. 2015

 16. SITTE, David, Tomáš KŘIVAN, Jaroslav FENCL, Pavel JANÍČEK, Tomáš TOMÁŠ a Zbyněk ROZKYDAL. Rostoucí tumorózní endoprotéza stehenní kosti. 2015.
 17. SITTE, David, Tomáš KŘIVAN, Jaroslav FENCL, Pavel JANÍČEK, Tomáš TOMÁŠ a Zbyněk ROZKYDAL. Totální endoprotéza kolenního kloubu. 2015.
 18. 2014

 19. TOMÁŠ, Tomáš, Pavel JANÍČEK, Luboš NACHTNEBL a Jan EMMER. Dlahová osteosyntéza periprotetické zlomeniny při TEP kolenního kloubu. Ortopedie. Praha: Mladá fronta, 2014, roč. 8, č. 2, s. 60-65. ISSN 1802-1727.
 20. JANÍČEK, Pavel, Lukáš PAZOUREK, Zbyněk ROZKYDAL a Kateřina HÁBOVÁ. Radiologické rozměry kolena u dětí. Ortopedie. Praha: Mladá fronta, 2014, roč. 8, č. 5, s. 225-229. ISSN 1802-1727.
 21. TOMÁŠ, Tomáš, Pavel JANÍČEK, Luboš NACHTNEBL a Jakub RAPI. Řešení periprotetické zlomeniny v oblasti kolenního kloubu revizní náhradou. Ortopedie. Praha: Mladá fronta, 2014, roč. 8, č. 2, s. 67-72. ISSN 1802-1727.
 22. 2012

 23. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Karel VESELÝ, Iva ZAMBO, Štěpán TUČEK, Jiří TOMÁŠEK, Pavel JANÍČEK a Jaromír ČERNÝ. Faktory ovlivňující léčbu konvenčního osteosarkomu u dospělých pacientů. In Marek Svoboda. XXXVI. Brněnské onkologické dny Edukační sborník. Brno: MOU Brno, 2012. s. 156-157. ISBN 978-80-86793-23-8.
 24. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Štěpán TUČEK, Jiří TOMÁŠEK, Pavel JANÍČEK a Jaromír ČERNÝ. Léčba Ewingova sarkomu/primitivního neuroektodermálního tumoru dospělých. Onkologie. Olomouc: Solen, 2012, roč. 6, č. 2, s. 91-94. ISSN 1802-4475.
 25. MAHDAL, Michal, Zbyněk ROZKYDAL a Pavel JANÍČEK. Maligní fibrózní histiocytom – rizikové faktory přežití. Ortopedie. Praha: MedAkta, 2012, roč. 6, č. 2, s. 57-61, 4 s. ISSN 1802-1727.
 26. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Karel VESELÝ, Iva ZAMBO, Štěpán TUČEK, Jiří TOMÁŠEK, Pavel JANÍČEK, Jaromír ČERNÝ, Lukáš PAZOUREK, Štěpán ONDRŮŠEK, Iveta SELINGEROVÁ a Andrea JUREČKOVÁ. Prognostické faktory konvenčního osteosarkomu dospělých pacientů. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, a.s., 2012, roč. 25, č. 5, s. 346-358. ISSN 0862-495X.
 27. PELCLOVÁ, Daniela, Martin SKLENSKÝ, Pavel JANÍČEK a Karel LACH. Severe cobalt intoxication following hip replacement revision: Clinical features and outcome. CLINICAL TOXICOLOGY. NEW YORK: INFORMA HEALTHCARE, 2012, roč. 50, č. 4, s. 262-265. ISSN 1556-3650. doi:10.3109/15563650.2012.670244.
 28. JANÍČEK, Pavel, Tomáš TOMÁŠ a Zdeněk JURÁŠEK. Současné ortopedické postupy v léčbě kostních sarkomů. Onkologie. 2012, roč. 6, č. 4, s. 200-204. ISSN 1802-4475.
 29. JANÍČEK, Pavel, Lukáš PAZOUREK a Jaromír ČERNÝ. Výsledky přežívání pacientů s osteosarkomem před 30 lety a nyní. Ortopedie. Praha: MedAkta, 2012, roč. 6, č. 2, s. 52-55. ISSN 1802-1727.
 30. 2011

 31. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Jiří TOMÁŠEK, Štěpán TUČEK, Pavel JANÍČEK a Jaromír ČERNÝ. Léčba nádorů skupiny Ewingova sarkomu dospělých - atypická kazuistika 53 letého pacienta. Onkólogia. Bratislava: Solen, 2011, roč. 6, č. 2, s. 108-110. ISSN 1336-8176.
 32. JANÍČEK, Pavel, Tomáš TOMÁŠ a Barbara KUBEŠOVÁ. Použití masivního homoštěpu při rekonstrukci acetabula. In Bioimplantologie 2011. 2011. ISBN 978-80-7392-156-9.
 33. JEDLIČKA, Václav, Petr VLČEK, Jiří VESELÝ, Lenka VEVERKOVÁ, Ivan ČAPOV a Pavel JANÍČEK. Resekce a rekonstrukce hrudní stěny pro primární či metastatické nádorové onemocnění. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2011, roč. 78, č. 4, s. 361-366. ISSN 0001-5415.
 34. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Jiří TOMÁŠEK, Pavel JANÍČEK a Oldřich JELÍNEK. Therapy for Ewing's Family of Tumours in adults, a case report of 53 years old patient. In Marek Svoboda. XXXV. Brněnské onkologické dnyEdukační sborník. Brno: MOU, Brno, 2011. s. 253. ISBN 978-80-86793-17-7.
 35. 2010

 36. ROZKYDAL, Zbyněk a Pavel JANÍČEK. Cementovaný dřík TEP Poldi-Čech po 25 letech. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2010, roč. 77, č. 4, s. 284- 290. ISSN 0001-5415.
 37. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Jiří TOMÁŠEK, Jana KRÁLOVÁ, Pavel JANÍČEK a JELÍNEK. Nádory skupiny Ewingova sarkomu dospělých - dosavadní zkušenosti s léčbou dle protokolu EURO-E.W.I.N.G.99. In XXXIV. Brněnské onkologické dny, Edukační sborník. Brno: MOU, 2010. s. 39-39, 300 s. ISBN 978-80-86793-15-3.
 38. TOMÁŠ, Tomáš, Pavel JANÍČEK, Luboš NACHTNEBL, Štěpán ONDRŮŠEK a Radek KUNOVSKÝ. Use of the harmonic system in total hip arthroplasty: a prospective, comparative, observational study. Hip International. Milano: Wichtig Editore, 2010, roč. 20, č. 3, s. 314-319. ISSN 1120-7000.
 39. ROZKYDAL, Zbyněk, Petr OTIEPKA a Pavel JANÍČEK. Varizační osteotomie proximálního konce femuru u dospělých po vývojové dysplázii kyčle- dlouhodobé výsledky. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2010, roč. 77, č. 6, s. 489-493. ISSN 0001-5415.
 40. NACHTNEBL, Luboš, Pavel JANÍČEK, Tomáš TOMÁŠ a Lukáš PAZOUREK. 7- years follow-up of the P.F.C. Sigma all – poly total knee replacement. In 8-th Central European Orthopaedics Congress, Pécs, Hungary, June 16-17, 2010. 2010.
 41. 2009

 42. ROZKYDAL, Zbyněk, Pavel JANÍČEK, Vlastimil HAVLÍČEK a Lukáš PAZOUREK. Dlouhodobé výsledky CLS dříku u primární náhrady kyčle. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. 2009, roč. 76/2009, č. 4, s. 281-287. ISSN 0001-5415.
 43. ROZKYDAL, Zbyněk, Pavel JANÍČEK, Tomáš TOMÁŠ a Zdeněk FLORIÁN. Dlouhodobé výsledky CLS jamky u primární náhrady kyčle. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2009, roč. 76/2009, č. 2, s. 90-97. ISSN 0001-5415.
 44. JANÍČEK, Pavel, Tomáš TOMÁŠ a Luboš NACHTNEBL. Individual total knee arthroplasty at the site of musculoskeletal tumors. In Book of abstracts, 5-th International Scientific Symposium Total Knee Arthroplasty and 7-th Meeting of the Circle of friends of German and Polish Orthopaedics and traumatology, 8-10 October 2009, Krakow, Polsko. Krakow, Polsko, 2009. ISBN 83-911557-9-X.
 45. NACHTNEBL, Luboš, Pavel JANÍČEK a Tomáš TOMÁŠ. Minimally invasive unicompartmental knee arthroplasty with computer assistance. In 5-th International Scientific Symposium Total Knee Arthroplasty and 7-th Meeting of the Circle of friends of German and Polish Orthopaedics and traumatology, 8-10 October 2009, Krakow, Polsko, Book of abstracts. Krakow, Polsko, 2009. 2 s. ISBN 83-911557-9-X.
 46. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS, Pavel JANÍČEK a Oldřich JELÍNEK. Možnosti multimodální léčby primárních kostních nádorů. In In Bratislavské onkologické dni, XLVI. ročník. Onkológia - Suplement 1, 2009, 4(S1). Bratislava: Slovenská onkologická společnost, 2009. s. 20-47. ISSN 1336-8176.
 47. NACHTNEBL, Luboš, René MOSTER, Pavel JANÍČEK a Tomáš TOMÁŠ. Revision after Unicondylar Knee Replacement failure. In Červeňnanského dni, 2009. 2009.
 48. TOMÁŠ, Tomáš, Pavel JANÍČEK, Luboš NACHTNEBL a Radek KUNOVSKÝ. Revision total knee arthroplasty after septic complication of primary procedure. In Book of abstracts, 5-th International Scientific Symposium Total Knee Arthroplasty and 7-th Meeting of the Circle of friends of German and Polish Orthopaedics and traumatology, 8-10 October 2009, Krakow, Polsko. Krakow, Polsko, 2009. ISBN 83-911557-9-X.
 49. TOMÁŠ, Tomáš, Pavel JANÍČEK a Luboš NACHTNEBL. Total knee arthroplasty with treatment of severe varus or valgus deformity by sliding epicondylectomy. In Book of abstracts, 5-th International Scientific Symposium Total Knee Arthroplasty and 7-th Meeting of the Circle of friends of German and Polish Orthopaedics and traumatology, 8-10 October 2009, Krakow, Polsko. Krakow, Polsko, 2009. ISBN 83-911557-9-X.
 50. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Pavel JANÍČEK, Oldřich JELÍNEK a Jaromír ČERNÝ. Treatment of osteosarcoma before 20 years and nowadays, a comparative study. In In Abstract book of the 20-th International Congress on Anti-Cancer Treatment, Paris, France, february, 2009,. Paris, France: www.icact.com, 2009. s. No AB270, 1 s.
 51. NÁVRAT, Tomáš, Přemysl JANÍČEK, Zbyněk ROZKYDAL a Pavel JANÍČEK. Vybrané biomechanické experimentální studie pro klinickou ortopedii. Ortopedie. 2009. ISSN 1802-1727.
 52. ROZKYDAL, Zbyněk, Pavel JANÍČEK, Jiří DEDUCH a Vlastimil HAVLÍČEK. Výhody a nevýhody necementovaného dříku CLS. 2009. ISBN 978-80-210-5083-9.
 53. 2008

 54. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Pavel JANÍČEK, Oldřich JELÍNEK a Karel VESELÝ. Bone and Soft Tissues Tumours, Multidisciplinary management in the Czech republic. In In Abstract book of the 19-th International Congress on Anti-Cancer Treatment, Paris, france, february 5-8, 2008. 2008. vyd. Paris, France: www.icact.com, 2008. s. 365.
 55. JANÍČEK, Pavel a Luboš NACHTNEBL. Mid - term results of the cementless THR Plasmacup-Bicontact with ceramic on ceramic surface. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. ul. Jaggellonska 3/20, Warasawa,Polsko: Medsport Press, 2008, roč. 2008, č. 10, 2 s. ISSN 1509-3492.
 56. NACHTNEBL, Luboš, Pavel JANÍČEK a Tomáš TOMÁŠ. Mid-term experiences with kinematic navigation OrthoPilot in Total Knee Replacement. Ortopedia,Traumatologia, Rehabilitacija. ul. Jagiellonska 3/20, Warszawa, Polsko: Medsport Press, 2008, roč. 2008, č. 10, 2 s. ISSN 1509-3492.
 57. PODLAHA, Jiří a Pavel JANÍČEK. Sanace tepenného a žilního zásobení tumoru v oblasti kýčle a pánve těsně před rozsáhlým ortopedickým výkonem. In Sborník přednášek X. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Medin, a.s. Vlachovická 6195. Nové Město na Moravě: Medin, Nové Město na Moravě, 2008. s. 24.B, 1 s.
 58. PODLAHA, Jiří, Pavel JANÍČEK a Jaromír ČERNÝ. Sanace tepenného žilního zásobení tumoru v oblasti pánve a kraniální časti stehna před rozsáhlým ortopedickým výkonem. In III. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie. Brno: TA-SERVICE, 2008. s. 24 - Angiologie, 1 s.
 59. 2007

 60. JANÍČEK, Pavel a Jiří PODLAHA. Kostní nádory v oblasti pánve. In Sborník abstrakt. Masarykova univerzita 2007. Brno: Masarykova univerzita roku 2007, 2007. s. 28. ISBN 978-80-210-4313-8.
 61. ROZKYDAL, Zbyněk. Revizní náhrada kolena po aseptickém uvolnění. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2007, roč. 74, č. 1, s. 5-13. ISSN 0001-5415.
 62. 2006

 63. ROZKYDAL, Zbyněk. Revision hip surgery using the CLS expansion shell. Hip International. Milano: Wichtig Editore, 2006, roč. 16, č. 4, s. 260-267, 7 s.
 64. 2003

 65. ROZKYDAL, Zbyněk a Pavel JANÍČEK. The effect of alendronate in the treatment of postmenopausal osteoporosis. Bratislava medical Journal 104(10). Bratislava, 2003, roč. 104/2003, č. 10, s. 309-313. ISSN 1336-0345.
 66. 2001

 67. JANÍČEK, Pavel a Zbyněk ROZKYDAL. Anatomie a fyziologie pohybového aparátu. In Ortopedie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 7-10. ISBN 80-210-2535-2.
 68. ŽALOUDÍK, Jan, Pavel JANÍČEK, Daniel DUŠEK, Václav VAGUNDA, Karel HUŠEK, Olga DOMANSKÁ a Břetislav REGNER. Biomarkery pro optimalizaci léčby sarkomů měkkých tkání. In X. Frejkovy dny s mezinárodní účastí- Abstrakta. 2001. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 53. ISBN 80-210-2383-X.
 69. ŽALOUDÍK, Jan, Pavel JANÍČEK, Ivo KOCÁK, Václav VAGUNDA, Renata SOUMAROVÁ, Martin ONDRÁK, Renata NEUMANNOVÁ a Rostislav VYZULA. Diagnostika a léčba sarkomů měkkých tkání. Zdravotnické noviny. Praha, 2001, roč. 2001, č. 6, s. 30-34. ISSN 0044-1996.
 70. JELÍNEK, Oldřich, Pavel JANÍČEK, Štěpán ONDRŮŠEK a Karel HUŠEK. Fenolizace jako metoda léčení agresivních benigních kostních afekcí. In X. Frejkovy dny s mezinárodní účastí- Abstrakta. 2001. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 43. ISBN 80-210-2383-X.
 71. JANÍČEK, Pavel a Zbyněk ROZKYDAL. Kloubní aloplastiky. In Ortopedie. 2001. vyd. Brno: LF MU Brno, 2001. s. 98-104. ISBN 80-210-2535-2.
 72. ROZKYDAL, Zbyněk, Pavel JANÍČEK, Jiří DEDUCH a Filip HUDEČEK. Komplikace jamky totální endoprotézy CLS kyčelního kloubu. Acta chir. ortop. et traum. čechosl. Praha, 2001, roč. 68, č. 2, s. 85-92. ISSN 0001-5415.
 73. ROZKYDAL, Zbyněk, Pavel JANÍČEK, Jiří DEDUCH a Filip HUDEČEK. Management of complications of CLS THR. In Abstract of posters - the 5 th Congress of EFORT 2001. 2001. vyd. Rhodes: EFORT, 2001. s. 85.
 74. JANÍČEK, Pavel. Muskuloskeletální tumory. In Ortopedie. 2001. vyd. Brno: LF MU Brno, 2001. s. 62-75. ISBN 80-210-2535-2.
 75. POUL, Jan a Pavel JANÍČEK. Neuroortopedie. In Ortopedie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 41-44. ISBN 80-210-2535-2.
 76. POUL, Jan a Pavel JANÍČEK. Neuroortopedie. In Ortopedie. 2001. vyd. Brno: LF MU Brno, 2001. s. 41-44. ISBN 80-210-2535-2.
 77. POUL, Jan a Pavel JANÍČEK. Neuroortopedie. In Ortopedie. Brno: MU Brno, 2001. s. 41-44. ISBN 80-210-2535-2.
 78. ROZKYDAL, Zbyněk, Pavel JANÍČEK, Pavel JANÍK a Jiří STOKLAS. Procedures in the hip joint in neurological disorders. In Kniha abstrakt- V. národní kongres ČSOT, Praha. 2001. vyd. Praha: Galén, 2001. s. 31. ISBN 80-7262-103-3.
 79. JANÍČEK, Pavel, Oldřich JELÍNEK, Jaromír ČERNÝ a Štěpán ONDRŮŠEK. Příčiny neúspěchů při léčení maligních kostních nádorů. In Abstrakta-V.národní kongres ČSOT. 2001. vyd. Praha, 2001. s. 141. ISBN 80-7262-103-3.
 80. JELÍNEK, Oldřich, Pavel JANÍČEK a Štěpán ONDRŮŠEK. The phenol- an alternative therapy of the aggressive benign bone lesions. In Abstracts of posters- The 5 th Congres of EFORT. 2001. vyd. Rhodes, 2001. s. 42.
 81. ROZKYDAL, Zbyněk, Pavel JANÍČEK, Pavel JANÍK a Jiří STOKLAS. Totální náhrady kyčle a kolena u neurologicky nemocných. In Kniha abstrakt- V. národní kongres ČSOT, Praha. 2001. vyd. Praha: Galén, 2001. s. 32. ISBN 80-7262-103-3.
 82. JANÍČEK, Pavel a Jan POUL. Vrozené vady. In Ortopedie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 11-21. ISBN 80-210-2535-2.
 83. POUL, Jan a Pavel JANÍČEK. Vrozené vady. In Ortopedie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 11-21. ISBN 80-210-2535-2.
 84. POUL, Jan, Zbyněk ROZKYDAL a Pavel JANÍČEK. Získané vady. In Ortopedie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 27-40. ISBN 80-210-2535-2.
 85. POUL, Jan, Zbyněk ROZKYDAL a Pavel JANÍČEK. Získané vady. In Ortopedie. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2001. s. 27-40. ISBN 80-210-2535-2.
 86. 2000

 87. JANÍČEK, Pavel, Oldřich JELÍNEK a Vlastimil HAVLÍČEK. Implantace endoprotéz u patologických zlomenin v oblasti kyčle, kolena a ramene. Souhrny přednášek. Hradec Králové: Společnost pro ortopedii a traumatologii, 2000, roč. 2, č. 2, s. 27. ISSN 1211-7927.
 88. ROZKYDAL, Zbyněk, Pavel JANÍČEK, Štěpán ONDRŮŠEK, Zdeněk ŠMÍD a Filip HUDEČEK. Komplikace necementované jamkyCLS Spotorno a jejich řešení. Souhrny přednášek. Hradec Králové: Společnost pro ortopedii a traumatologii, 2000, roč. 2, č. 2, s. 42. ISSN 1211-7927.
 89. JANÍČEK, Pavel, Zdeněk FLORIAN a Přemysl JANÍČEK. Možnosti endoprotetiky v ortopedii a traumatologii. In V. Brněnské implantologické dny, Abstrakta. 1. vyd. Brno: Česká stomatologická společnost, 2000. s. 12-13. ISBN 80-2452-6.
 90. ŽALOUDÍK, Jan, Robert TALAČ, Pavel JANÍČEK, Václav VAGUNDA, Marian HAJDÚCH, Oldřich COUFAL, Martin ONDRÁK a Ivo KOCÁK. Sarkomy měkkých tkání- přehled novějších diagnostických a léčebných postupů. Klinická onkologie. Brno: AsP Brno, s.r.o., 2000, roč. 13, č. 5, s. 143-150. ISSN 0862-495X.
 91. ČERNÝ, Vladimír, R. PAŘÍZKOVÁ, Pavel CEJPEK, Jan WECHSLER, Ivan ČAPOV, Pavel JANÍČEK, J. HORÁK a Michal MAŠEK. Úrazy. In Intenzivní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2000. s. 236-420. ISBN 80-7262-042-8.
 92. 1999

 93. ROZKYDAL, Zbyněk, Z. ŠMÍD a Pavel JANÍČEK. Cementless CLS cup spotorno in revision THR - a study of 52 patients 5,5 years after surgery. In EFORT. 1. vyd. Brusel: E. Morscher, 1999. s. 614.
 94. JANÍČEK, Pavel, Jaromír ČERNÝ a M. REITEROVÁ. Problematika operační léčby nádorů muskuloskeletálního systému. Onkologická péče. Praha: Bristol-Myers-Squibb, 1999, roč. 8, č. 3, s. 5-7.
 95. 1998

 96. JELÍNEK, Oldřich, Tomáš TOMÁŠ a Pavel JANÍČEK. Aneuryzmatická kostní cysta - je to benigní léze? Miniinvazivní terapie. 1998, roč. 4, srpen, s. 69. ISSN 1211-5177.
 97. JANÍČEK, Pavel a Tomáš PINK. Influence of chemotherapy on deep infections of megaprostheses. Scripta Medica. 1998, roč. 71, 6-7, s. 379-384. ISSN 1211-3395.
 98. HUŠEK, Karel, Pavel JANÍČEK a Oldřich JELÍNEK. Nízce maligní fibromyxoidní sarkom. Československá patologie a soudní lékařství. 1998, roč. 34/43, č. 4, s. 139-141. ISSN 1210-7875.
 99. JANÍČEK, Pavel, Vladimír SPURNÝ a Štěpán ONDRŮŠEK. Základní principy léčení metastáz dlouhých kostí a pánve. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. 1998, roč. 65, č. 4, s. 245-248. ISSN 0001-5415.
 100. 1997

 101. JANÍČEK, Pavel. Ortopedie pro bakaláře. In Ortopedie pro bakaláře. Brno: Masarykova universita, 1997. s. 19. ISBN 80-210-1707-4.
 102. JANÍČEK, Pavel. Prosthetic Arthroplasty in the Region of the Knee for Musculoskeletal Tumors. Acta chir. orthop. traum. 1997, roč. 64, č. 4, s. 197-200. ISSN 0001-5415.
 103. JANÍČEK, Pavel a Jiří PODLAHA. Resekce pánve se zachováním dolní končetiny u muskuloskeletálních tumorů. Acta chir. orthop. traum. 1997, roč. 63, č. 6, s. 326-333. ISSN 0001-5415.
 104. JANÍČEK, Pavel a Oldřich JELÍNEK. The Diagnosis and the Treatment of Musculoskeletal Tumours of the Forefoot. Scripta medica. 1997, roč. 70, č. 1, s. 25-28. ISSN 1211-3395.
 105. JANÍČEK, Pavel a Luboš HRAZDIRA. Use of Ultrasound for the Musculoskeletal Tumours. Scripta medica. 1997, roč. 70, č. 7, s. 353-358. ISSN 1211-3395.
 106. 1996

 107. JANÍČEK, Pavel a Jiří PODLAHA. Resekce pánve se zachováním dolní končetiny u muskulokutálních tumorů. ACHOT. 1996, roč. 63, č. 6, s. 326-333.
 108. JANÍČEK, Pavel a J PODLAHA. Resekce pánve se zachováním dolní končetiny u muskuloskeletálních tumorů. Acta chir. orthop. traum. 1996, roč. 63, č. 6, s. 326-333. ISSN 0001-5415.
 109. JANÍČEK, Pavel, Oldřich JELÍNEK a Jaromír ČERNÝ. Resekce v oblasti ramenního kloubu u muskuloskeletálních tumorů. Acta chir. orthop. traum. 1996, roč. 63, č. 3, s. 162-167. ISSN 0001-5415.
 110. JANÍČEK, Pavel. Totální náhrada femuru a totální náhrada humeru. Acta chir. orthop. traum. 1996, roč. 63, č. 4, s. 248-254. ISSN 0001-5415.
 111. 1993

 112. JANÍČEK, Pavel a O. VLACH. Současné možnosti konzervativní léčby kongenitálních deformit páteře. Praktický lékař. 1993, roč. 71, č. 4, s. 147-151. ISSN 0032-4720.
 113. JANÍČEK, Pavel, J. ČERNÝ a M. KOVANDA. Výsledky chirurgického léčení muskuloskeletálních tumorů na I. ortop. klinice v Brně. Klinická onkologie. 1993, roč. 1991, č. 6, s. 171-180. ISSN 0862-495X.
 114. 1988

 115. JANÍČEK, Pavel a Otto VLACH. Výsledky sledování neléčených a nedostatečně léčených vrozených deformit. In ACHOTČ. ČR, 1988. s. 32-68. 55.
 116. 1984

 117. VLACH, Otto, P. MESSNER a Pavel JANÍČEK. Dekomprese durálního vaku předním přístupem. In ACHOTČ. ČR, 1984. s. 216-438. 51.
 118. 1982

 119. JANÍČEK, Pavel a Ivan MÜLLER. Použití halo-traction v ortopedii a traumatologii. ACHOTČ. ČR, 1982, roč. 55, s. 286-572.
 120. 1980

 121. MÜLLER, Ivan a Pavel JANÍČEK. Ledderhoseův syndrom u jednovaječných dvojčat. ACHOTČ. ČR, 1980, roč. 47, s. 132-268.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 6. 2021 03:49