Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. ŠIŠKA, Ladislav a Martin MATÝSKA. Nástroje měření výkonnosti podniků. In Vývojové tendence podniků III. první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 753-884, 131 s. ISBN 978-80-210-4466-1.
 2. MATÝSKA, Martin. Rozhodování na základě teorie omezení a využití metody variabilních nákladů v českých podnicích. In Koncepce a praxe měření výkonnosti. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007. s. 133-148, 15 s. ISBN 978-80-245-1222-8.
 3. MATÝSKA, Martin. Vliv vícenásobných omezení na optimální složení výrobkového mixu. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy doktorandské konference. Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, UTB Zlín, 2007. s. 56-66. ISBN 978-80-7318-529-9.
 4. MATÝSKA, Martin a Ladislav ŠIŠKA. Využití nástrojů pro měření a řízení výkonnosti podniků v české podnikatelské praxi. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 297-302. ISBN 978-80-903808-8-2.
 5. MATÝSKA, Martin. Zefektivnění analýzy a optimalizace podnikových procesů. In OPRŠAL, Zdeněk a Zdeněk FIEDLER. Modelování a optimalizace podnikových procesů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 156-163. ISBN 978-80-7043-535-9.
 6. MATÝSKA, Martin. Znalost a využití teorie omezení v podnicích České republice. In Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007. s. 1-10. ISBN 978-80-245-1207-5.
 7. 2006

 8. MATÝSKA, Martin. Měření výkonnosti dle teorie omezení. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2006. s. 989-1001, 12 s. ISBN 80-245-1091-X.
 9. MATÝSKA, Martin. Možnosti využití teorie omezení při vývoji a údržbě software. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy doktorandské konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. s. 215-224. ISBN 80-7318-384-6.
 10. MATÝSKA, Martin. VYUŽITÍ TEORIE OMEZENÍ PŘI ŘÍZENÍ PROJEKTŮ. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 8 s. Česká ekonomika v procesu globalizace. ISBN 80-210-4089-0.
 11. 2005

 12. ŽÁK, Jan a Martin MATÝSKA. Svět nákladů a svět průtoku. In In Sborník Mezinárodní Baťovy doktorandské konference. 1. vyd. Zlín: Baťova univerzita, 2005. 11 s. ISBN 80-7318-257-2.
 13. MATÝSKA, Martin. Teorie omezení a využití Thinking Processes pro řízení a realizaci změny. In Teorie řízení podniku - sborník prací studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: ERA Group, s. r. o., Berkova 444/8, 612 00 Brno, 2005. s. 91-115, 24 s. ISBN 80-210-3698-2.
 14. MATÝSKA, Martin. VÝZKUM A IMPLEMENTACE METOD ZNALOSTNÍHO MANAGEMENTU PRO VÝVOJ A ÚDRŽBU SOFTWARE. In PROGRESIVNÍ METODY A NÁSTROJE MANAGEMENTU A EKONOMIKY PODNIKŮ. Brno: Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, 2005. 8 s. ISBN 80-214-3099-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 3. 2023 18:47