Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. STEPANOV, Alexandr, Jakub RADOCHA a Veronika MATUŠKOVÁ. Blood Diseases. In Alexandr Stepanov; Jan Studnicka. Ocular Manifestations of Systemic Diseases. Springer, 2024, s. 23-77. ISBN 978-3-031-58591-3.
  2. MATUŠKOVÁ, Veronika, Jiri PETERA, Ondrej KUBECEK a Ahmed Youbi ZAKARIA. Cancer Diseases. In Alexandr Stepanov; Jan Studnicka. Ocular Manifestations of Systemic Diseases. Springer, 2024, s. 341-374. ISBN 978-3-031-58591-3.
  3. MATUŠKOVÁ, Veronika, Pavla HORŇÁČKOVÁ, Marek MICHALEC, Lenka ZLÁMALÍKOVÁ, Květoslava MATULOVÁ a Michal UHER. Enhancing the utility of chromosome 6 and 8 testing in uveal melanoma biopsies. Biomedical Papers. OLOMOUC: PALACKY UNIV, MEDICAL FAC, 2024. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2024.018.
  4. CHRAPEK, Oldřich, Veronika MATUŠKOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Jan BERÁNEK, Jan SOUČEK, Kristína SIČOVÁ a Michal BŘEZÍK. Pars plana vitrektomie v řešení rhegmatogenního odchlípení sítnice. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Nakladatelske Stredisko CLSJE Purkyne, 2024, roč. 80, č. 1, s. 12-15. ISSN 1211-9059. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31348/2024/4.
  5. ŠIMČÍKOVÁ, Daniela, Jana IVANČINOVÁ, Miroslav VEITH, Jaroslava DUSOVÁ, Veronika MATUŠKOVÁ, Jan NĚMČANSKÝ, Přemysl KUNČICKÝ, Oldřich CHRAPEK, Naďa JIRÁSKOVÁ, Jan GOJDA a Petr HENEBERG. Serum autoantibodies against hexokinase 1 manifest secondary to diabetic macular edema onset. Diabetes Research and Clinical Practice. CLARE: ELSEVIER IRELAND LTD, 2024, roč. 212, June 2024, s. 1-9. ISSN 0168-8227. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.diabres.2024.111721.

  2023

  1. BRESSLER, N. M., M. VEITH, Jan HAMOUZ, Jan ERNEST, D. ZALEWSKI, Jan STUDNICKA, A. VAJAS, A. PAPP, G. VOGT, J. LUU, Veronika MATUŠKOVÁ, Y. H. YOON, T. PREGUN, T. KIM, D. SHIN, I. OH, H. JEONG, M. Y. KIM a S. J. WOO. Biosimilar SB11 versus reference ranibizumab in neovascular age-related macular degeneration: 1-year phase III randomised clinical trial outcomes. The British journal of ophthalmology : incorporating the Royal London ophthalmic hospital reports, the Ophthalmic review and the Ophthalmoscope. London: British Journal of Ophthalmology, 2023, roč. 107, č. 3, s. 384-391. ISSN 0007-1161. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1136/bjophthalmol-2021-319637.
  2. ŽAJDLÍKOVÁ, Barbora, Rudolf AUTRATA, Tereza SLANINOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Veronika MATUŠKOVÁ a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Moyamoya onemocnění - kazuistika. In XVI. Sympózium detskej oftalmológie. 2023.
  3. KORVASOVÁ, Kamila, Inka KREJČÍŘOVÁ, Rudolf AUTRATA, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin KOMÍNEK a Veronika MATUŠKOVÁ. Prínos ANTI-VEGF v liečbe choroidálnej neovaskulárnej membrány u detí. In XVI. Sympózium detskej oftalmológie. 2023. ISBN 978-80-89797-94-3.

  2022

  1. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, David ZEMAN, Eva VLČKOVÁ, Milan KRTIČKA, Pavel ŠLAMPA, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Gabriela ROMANOVÁ, Zuzana ADAMOVÁ, Jiří VANÍČEK, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Veronika MATUŠKOVÁ, Zdeněk KRÁL, Libor ČERVINEK a Viera SANDECKÁ. Plazmocelulární malignity (mnohočetný myelom, solitární plazmocytom a plazmocelulární leukemie), přehled klinických příznaků, diagnostických kritérií a léčby. Onkologie. Olomouc: Solen, s.r.o., 2022, roč. 16, Suppl. B, s. 7-32. ISSN 1802-4475. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/xon.2022.054.
  2. PLEVKO, Martin, Václav VYBÍHAL, B HOLUBCOVÁ, Pavla HORŇÁČKOVÁ, Veronika MATUŠKOVÁ, George HANOUN, Marek SOVA, M LEDNOVÁ, Martin SMRČKA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Zkratové operace v terapii idiopatické intrakraniální hypertenze. In Sborník abstrakt – Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, s. 103. 2022. ISBN 978-80-11-02497-0.

  2021

  1. WOO, Se Joon, Miroslav VEITH, Jan HAMOUZ, Jan ERNEST, Dominik ZALEWSKI, Jan STUDNICKA, Attila VAJAS, Andras PAPP, Vogt GABOR, James LUU, Veronika MATUŠKOVÁ, Young Hee YOON, Tamas PREGUN, Taehyung KIM, Donghoon SHIN a Neil M. BRESSLER. Efficacy and Safety of a Proposed Ranibizumab Biosimilar Product vs a Reference Ranibizumab Product for Patients With Neovascular Age-Related Macular Degeneration A Randomized Clinical Trial. JAMA OPHTHALMOLOGY. CHICAGO: AMER MEDICAL ASSOC, 2021, roč. 139, č. 1, s. 68-76. ISSN 2168-6165. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2020.5053.

  2020

  1. MATUŠKOVÁ, Veronika, Tomáš ZEMAN, Laura AMBROZOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Jan SOUČEK, Eva VLKOVÁ, Nandu GOSWAMI, Vladimír Josef BALCAR a Omar ŠERÝ. An association of neovascular age-related macular degeneration with polymorphisms of CFH, ARMS2, HTRA1 and C3 genes in Czech population. ACTA OPHTHALMOLOGICA. USA: WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, 2020, roč. 98, č. 6, s. "E691"-"E699", 9 s. ISSN 1755-375X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/aos.14357.
  2. STEPANOV, Alexandr, Martin PENCAK, Jan NEMCANSKY, Veronika MATUŠKOVÁ, Marketa STREDOVA, David BERAN a Jan STUDNICKA. Results of Ranibizumab Treatment of the Myopic Choroidal Neovascular Membrane according to the Axial Length of the Eye. Journal of Ophthalmology. London: Hindawi Publishing Corporation, 2020, roč. 2020, Mar 2020, s. 1-8. ISSN 2090-004X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1155/2020/3076596.
  3. MATUŠKOVÁ, Veronika, Pavla HORŇÁČKOVÁ, Radoslava UHMANNOVÁ, Lenka ZLÁMALÍKOVÁ, Květoslava LIŠKOVÁ, Michal UHER a Eva VLKOVÁ. Uveal melanoma - testing of abnormalities of chromosome 3 and 8 in the Czech Republic. Biomedical Papers. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, roč. 164, č. 4, s. 401-409. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2019.037.

  2018

  1. MATUŠKOVÁ, Veronika, Vladimír Josef BALCAR, Naim A. KHAN, Ondřej BONCZEK, Laura EWERLINGOVÁ, Tomáš ZEMAN, Petr KOLÁŘ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Eva VLKOVÁ a Omar ŠERÝ. CD36 gene is associated with intraocular pressure elevation after intravitreal application of anti-VEGF agents in patients with age-related macular degeneration: Implications for the safety of the therapy. Ophthalmic Genetics. Philadelphia: Taylor & Francis, 2018, roč. 39, č. 1, s. 4-10. ISSN 1381-6810. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/13816810.2017.1326508.
  2. MATUŠKOVÁ, Veronika, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Michal UHER. Half-Fluence Photodynamic Therapy for Chronic Central Serous Chorioretinopathy: Predisposing Factors for Visual Acuity Outcomes. SEMINARS IN OPHTHALMOLOGY. PHILADELPHIA: TAYLOR & FRANCIS INC, 2018, roč. 33, č. 5, s. 690-699. ISSN 0882-0538. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/08820538.2017.1416414.
  3. MATUŠKOVÁ, Veronika. Přínos přípravků proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru v oftalmologii. Farmakoterapeutická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2018, roč. 2018, č. 2, s. 219-224. ISSN 2533-6878.

  2017

  1. VLKOVÁ, Eva a Veronika MATUŠKOVÁ. Onemocnění bělimy. In Pavel Rozsíval et al. Oční lékařství. Druhé, přepracované. Praha: Galén, 2017, s. 107-110. ISBN 978-80-7492-316-6.
  2. VLKOVÁ, Eva a Veronika MATUŠKOVÁ. Onemocnění spojivky. In Pavel Rozsíval et al. Oční lékařství. Druhé, přepracované. Praha: Galén, 2017, s. 83-94. ISBN 978-80-7492-316-6.
  3. ZEMANOVÁ, Markéta a Veronika MATUŠKOVÁ. Přínos a kontraproduktivita terapie kortikosteroidy u afekcí rohovky. Česká a Slovenská Oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 73, č. 2, s. 69-77. ISSN 1211-9059.

  2016

  1. MATUŠKOVÁ, Veronika. Centrální serózní chorioretinopatie jako maskující syndrom choroidálního hemangiomu. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 72, č. 6, s. 209-214. ISSN 1211-9059.
  2. MATUŠKOVÁ, Veronika, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Eva VLKOVÁ. L'utilisation du laser Nd YAG pour le traitement de l'occlusion de la branche de l'artére centrale de la rétine. Journal Francais d'Ophtalmologie. Issy-les-Moulineaux: Masson Editeur, 2016, roč. 39, č. 5, s. "e115"-"e117", 3 s. ISSN 0181-5512. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jfo.2015.04.027.
  3. MATUŠKOVÁ, Veronika, Eva VLKOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Oční lékařství pro studenty oboru zubní lékařství. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 51 s. ISBN 978-80-210-8408-7.
  4. MATUŠKOVÁ, Veronika, Eva VLKOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Oční lékařství pro studenty oboru zubní lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8408-7.
  5. MATUŠKOVÁ, Veronika, J. LÍZROVÁ PREININGEROVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Marek MICHALEC, Z. KASL a Eva VLKOVÁ. Použití optické koherenční tomografie u roztroušené sklerózy. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2016, roč. 79, č. 1, s. 33-40. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn201633.
  6. MICHALEC, Marek, Petra PRAKSOVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Veronika MATUŠKOVÁ, Eva VLKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Lenka MICHALCOVÁ. Pozorovanie hrúbky vrstvy nervových vlákien sietnice u pacientov so sklerózou multiplex pomocou optickej koherentnej tomografie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2016, roč. 79, č. 1, s. 41-50. ISSN 1210-7859.
  7. VLKOVÁ, Eva a Veronika MATUŠKOVÁ. Skléra. In Pavel Kuchynka. Oční lékařství. 2., přepracované a doplněné. Praha: Grada Publishing, 2016, s. 323-330. ISBN 978-80-247-5079-8.
  8. VYBÍHAL, Václav, Barbora HOLUBCOVÁ, Pavla HORŇÁČKOVÁ, Veronika MATUŠKOVÁ a George HANOUN. Zkratové operace v terapii idiopatické intrakraniální hypertenze. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.

  2015

  1. MATUŠKOVÁ, Veronika a Z. FOJTÍK. Oční komplikace u pacientů s revmatoidní artritidou. Česká revmatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 23, č. 3, s. 83-90. ISSN 1210-7905.
  2. MATUŠKOVÁ, Veronika. Retinární tubulace. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 71, č. 2, s. 83-86. ISSN 1211-9059.
  3. MATUŠKOVÁ, Veronika. Syndrom časného normoglykemického zhoršení. Kazuistiky v diabetologii. Praha: Geum, 2015, roč. 13, č. 2, s. 11-17. ISSN 1214-231X.

  2014

  1. MATUŠKOVÁ, Veronika. Ranibizumab v léčbě věkem podmíněné makulární degenerace. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2014, roč. 10, č. 6, s. 738-743. ISSN 1801-1209.
  2. MATUŠKOVÁ, Veronika. Retinální tubulace. In XIV. kongres ČVRS. 2014. ISBN 978-80-905664-1-5.
  3. MICHALEC, Marek, Eva VLKOVÁ, Veronika MATUŠKOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Lenka MICHALCOVÁ. Úskalia diagnostiky pseudo-syndrómu Fostera Kennedyho. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 70, č. 6, s. 242-247. ISSN 1211-9059.
  4. MICHALEC, Marek, Eva VLKOVÁ, Veronika MATUŠKOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Lenka MICHALCOVÁ. Úskalia diagnostiky syndrómu Fostera Kennedyho - kazuistika. In XXII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti. 2014. ISBN 978-80-87562-22-2.
  5. MATUŠKOVÁ, Veronika a Barbora HOLUBCOVÁ. Výsledky léčby diabetického makulárního edému pomocí intravitreální aplikace ranibizumabu – roční zkušenosti. Diabetologie - Metabolismus - Endokrinologie - Výživa. Praha: Tigis, 2014, roč. 17, č. 4, s. 189-194. ISSN 1211-9326.
  6. MATUŠKOVÁ, Veronika a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Využití ANTI VEGF preparátů a PDT v léčbě retinálního juxtapapilárního hemangiomu. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 70, č. 5, s. 196-200. ISSN 1211-9059.
  7. MATUŠKOVÁ, Veronika, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Radoslava UHMANNOVÁ a Eva VLKOVÁ. Využití NdYAG laseru v terapii embolizace centrální retinální tepny. 2014. ISBN 978-80-87562-22-2.

  2013

  1. MATUŠKOVÁ, Veronika, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Eva VLKOVÁ. Kontracepce a oční trombembolické příhody. Česká a slovenská oftalmologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 69, č. 2, s. 87-90. ISSN 1211-9059.
  2. MATUŠKOVÁ, Veronika a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Využití anti VEGF a PDT v léčbě retinálního hemangiomu. 2013, s. 62. ISBN 978-80-905115-4-5.

  2012

  1. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Petr KOLÁŘ, Veronika MATUŠKOVÁ a Eva VLKOVÁ. Léčba vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace fotodynamickou terapií s verteporfinem - dlouhodobé výsledky. Česká a Slovenská Oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2012, roč. 68, č. 3, s. 98-101. ISSN 1211-9059.
  2. MATUŠKOVÁ, Veronika. První klinické zkušenosti s preparátem Ozurdex. 1. vyd. Praha: česká vitreoretinální společnost, 2012, s. 82. ISBN 978-80-260-3422-3.
  3. MATUŠKOVÁ, Veronika, Petr KOLÁŘ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Eva VLKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Vít KANDRNAL, Jiří JARKOVSKÝ a Michal UHER. Ranibizumab v léčbě vlhké formy VMPD- dvouleté výsledky léčby z registru AMADEuS. Česká a Slovenská Oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2012, Roč.68, č. 5, s. 171-177, 6 s. ISSN 1211-9059.
  4. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Petr KOLÁŘ a Veronika MATUŠKOVÁ. Využití fotodynamické terapie v léčbě myopických neovaskulárních membrán. Česká a Slovenská Oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2012, roč. 68, č. 4, s. 131-134. ISSN 1211-9059.

  2010

  1. KARKANOVÁ, Michala, Veronika MATUŠKOVÁ, Eva VLKOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Přínos ERG v časné diagnostice chlorochinové a hydroxychlorochinové makulopatie. Česká a Slovenská Oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 66,2010, č. 2, s. 62-66, 96 s. ISSN 1211-9059.

  2009

  1. KOLÁŘ, Petr, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Drahomíra VIŽĎOVÁ a Veronika POLANSKÁ. Lucentis v léčbě věkem podmíněné makulární degenerace. In Sborník 5. bilaterálního Česko-Slovenského oftalmologického sympózia. 1.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, s. 58-58, 87 s. ISBN 978-80-244-2313-5.

  2008

  1. POLANSKÁ, Veronika, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Petr KOLÁŘ. Intravitreální aplikace léčiv- zkušenosti z našeho pracoviště. In Sborník abstrakt VIII. Kongresu ČVRS. 2008. ISBN 978-80-86618-06-7.
  2. KOLÁŘ, Petr, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Veronika POLANSKÁ a Drahomíra VIŽĎOVÁ. Kombinovaná léčba (anti-VEGF+PDT) v léčbě retinální angiomatózní proliferace. In Sborník abstrakt VIII. Kongresu ČVRS. 2008. ISBN 978-80-86618-06-7.
  3. POLANSKÁ, Veronika a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Méně časté oční komplikace u pacientů s revmatoidní artritidou. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 213-215. ISSN 1211-9059.
  4. POLANSKÁ, Veronika, Omar ŠERÝ, Zdeněk FOJTÍK a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Ocular complications in the posterior pole due to vasculitis in patients with rheumatoid arthritis and association with -308 polymorphism tumour necrosis factor alpha gene,. In Book of Abstracts Euretina. 1. vydání. Berlin: Doplnit, 2008, 1 s.
  5. POLANSKÁ, Veronika, Omar ŠERÝ a Zdeněk FOJTÍK. Steroidní glaukom u pacientů s revmatoidní artritidou a jeho souvislost s -174 polymorfismem genu pro interleukin 6. In Sborník abstrakt Kongresu České glaukomové společnosti. Luhačovice: Česká glaukomová společnost, 2008, 1 s. ISBN 978-80-254-1568-9.
  6. POLANSKÁ, Veronika, Omar ŠERÝ a Zdeněk FOJTÍK. Výskyt skleritidy a episkleritidy u pacientů s revmatoidní artritidou a jeho souvislost s polymorfismem -308 genu pro TNF alfa. In Sborník abstrakt XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. 2008. ISBN 978-80-87009-53-6.
  7. POLANSKÁ, Veronika, Omar ŠERÝ, Zdeněk FOJTÍK a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Výskyt syndromu suchého oka a rohovkových komplikací u pacientů s revmatoidní artritidou a jeho souvislost s polymorfizmem -174 genu pro interleukin 6. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 64, č. 2, s. 77-80. ISSN 1211-9059.

  2007

  1. KARKANOVÁ, Michala, Veronika POLANSKÁ, Igor VÍCHA a Hana DOŠKOVÁ. Přínos ERG při screeningu chlorochinové a hydroxychlorochinové makulopatie. In Sborník abstrakt, XV. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, s. 55-241. ISBN 978-80-87086-01-8.
  2. POLANSKÁ, Veronika, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Zdeněk FOJTÍK a Petr NĚMEC. Syndrom suchého oka u pacientů s revmatoidní artritidou. Česká a Slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 63/2007, č. 6, s. 422-430. ISSN 1211-9059.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 7. 2024 07:36