Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2019

  1. STEKLÁ, Jana. Ženy v archaickom Grécku (Women in Archaic Greece). In Michal Habaj (ed.). Od Tróje k Termopylám: Príbeh archaického Grécka. Bratislava: PERFEKT, 2019. p. 181-210. ISBN 978-80-8046-946-7.
  2. 2006

  3. STEKLÁ, Jana. Greek Verbs denoting Sexual Intercourse in Aristotle´s Historia Animalium. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2006, N11, No 1, p. 79-89. ISSN 1211-6335.
  4. STEKLÁ, Jana. Slovesa označující pohlavní styk a jiné sexuální praktiky ve staré řečtině (Verbs Denoting Sexual Intercourse and Other Sexual Practices in Ancient Greek). In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 116-120. ISBN 80-210-3969-8.
Display details
Displayed: 2/7/2022 05:13