Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. VALTROVÁ, Jana. Exploring Misunderstandings within Interreligious Communication: Christian Material Culture and the Medieval Mongols. 2021.
 2. VALTROVÁ, Jana. Franciscan Attitudes Towards Property in 13th and 14th Century Mongol Empire: Resilience and Transformations. In EASR: Resilient Religion. 2021.
 3. 2020

 4. VALTROVÁ, Jana. Christian Material Culture and the Mongols : the Case of William of Rubruck. Eurasian Studies. Brill, 2020, roč. 17, č. 2, s. 228-243. ISSN 1722-0750. doi:10.1163/24685623-12340074.
 5. VALTROVÁ, Jana. The Borders of Confession: The Friars and the Christians of Asia. In Virtual Medieval Congress Leeds, 6-10 July 2020. 2020.
 6. VALTROVÁ, Jana. The Mongols and the Islamic World. From Conquest to Conversion. By Peter Jackson. New Haven and London: Yale University Press, 2017. Religious Studies Review. Rice University, 2020, roč. 46, č. 3, s. 447-448. ISSN 1748-0922.
 7. 2019

 8. VALTROVÁ, Jana. Material Aspects of Conversion in Medieval Asia. A Christian Missionary Perspective. In International Medieval Congress, 1-4 July 2019, Leeds. 2019.
 9. VALTROVÁ, Jana. Mezinárodní konference "The Mongols and Religions" ve Vídni. Religio : revue pro religionistiku. Česká společnost pro religionistiku, 2019, roč. 27, č. 2, s. 293-295. ISSN 1210-3640.
 10. VALTROVÁ, Jana. Reconsidering Franciscan Martyrdoms in Yüan China. In Mongols and Religions, 15-17 May 2019, Wien. 2019.
 11. VALTROVÁ, Jana. Ritual Life and Objects of the Franciscan Mission in the Mongolian Empire. In Spaces of Initiation: Objects, Images, and Rituals in the Middle Ages, 11-13 March 2019, Brno. 2019.
 12. VALTROVÁ, Jana. Struggling with Fear, Praying for Hope? Emotions in Mendicant Travel Accounts about Asia. In To Jerusalem and Beyond. New Directions in the Study of Latin Travel Literature ca. 1250-1500, 4-5 April 2019, Innsbruck. 2019.
 13. MENŠÍKOVÁ, Tereza, Martin ŠPIRK, Adéla PETŘEKOVÁ, Karolina SIKOROVÁ, Michaela ŽÁKOVÁ a Jana VALTROVÁ. Ženy na FF MU v minulosti a dnes. 2019.
 14. 2018

 15. VALTROVÁ, Jana. Between Esoteric Practice and Scholarly Research : Alexandra David-Neel and her Impact in Czech Oriental Studies. In Consciously Illicit : Transgression in Western Esotericism, 6.7.-6. 2018, Brno. 2018.
 16. VALTROVÁ, Jana. Buddhism in Mongolian History, Culture, and Society. Edited by Vesna A. Wallace. Oxford: Oxford University Press, 2015. Religious Studies Review. Rice University, 2018, roč. 44, č. 1, s. 124.
 17. VALTROVÁ, Jana. Konzumace kumysu mezi křesťany v Mongolské říši v perspektivě františkánských misionářů ve 13. století. In Olomoucká religionistická konference, 3. ročník, 4.-5.10.2018, Olomouc. 2018.
 18. VALTROVÁ, Jana a Michaela ONDRAŠINOVÁ. O ženách v české religionistice na olomoucké konferenci. In Religio: Revue pro religionistiku. Brno, 2018. s. 79-81. ISSN 1210-3640.
 19. VALTROVÁ, Jana. Remembering Franciscan Martyrs in Europe and Asia. In International Medieval Congress Leeds 2018, 2.-5.7. 2018. 2018.
 20. VALTROVÁ, Jana. Remembering Franciscan Martyrs in Europe and Asia. In International Medieval Congress 2018. 2018.
 21. VALTROVÁ, Jana. Stravování františkánů na cestách po mongolské říši v polovině 13. století. Nový orient. AV ČR, Orientální ústav, 2018, roč. 73, č. 3, s. 24-28. ISSN 0029-5302.
 22. VALTROVÁ, Jana. Vladimír Liščák, Mezi tolerancí a intolerancí. První dvě století novověkých katolických misií v Číně. Pantheon : religionistický časopis. Univerzita Pardubice, 2018, roč. 13, č. 2, s. 129-132. ISSN 1803-2443.
 23. VALTROVÁ, Jana. Women in Mongol Iran: The Khatuns 1206– 1335. By Bruno de Nicola. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017. Religious Studies Review. Rice University, 2018, roč. 44, č. 3, s. 356.
 24. 2017

 25. VALTROVÁ, Jana. Conceptualizing Others: Religions of Asia in Medieval European Missionary Accounts. In Leeds International Medieval Congress, Leeds. 2017.
 26. VALTROVÁ, Jana. členka redakční rady odborného časopisu Pantheon. 2017.
 27. VALTROVÁ, Jana. Martyrdoms of Christian missionaries in medieval Asia (13th - 14th centuries). In Přednáška v rámci pobytu na Universität Leipzig. 2017.
 28. VALTROVÁ, Jana. Personal Experience, or a General Rule? Contextualizing Riccoldo da Monte di Croce´s Conversion Experience of Various Religious Communities. In Riccoldo da Monte di Croce (+1320): Missionary to the Middle East and Expert on Islam, Stockholm. 2017.
 29. VALTROVÁ, Jana, Michaela ONDRAŠINOVÁ a Marta VOHLÍDALOVÁ. Religionistika – otevřená věda? Ženy v české religionistice. In Olomoucká religionistická konference, 2. ročník, Olomouc, 20.-21. 9. 2017. 2017.
 30. VALTROVÁ, Jana. Travels of Christian Friars to the Mongols: Social Setting and Mission in the 13th century. Mongolica Pragensia. Praha: Institute of South and Central Asia, Seminar of Mongolian and Tibetan Studies Faculty of Philosophy, Charles University in Prague, 2017, roč. 10, č. 1, s. 17-36. ISSN 1803-5647.
 31. VALTROVÁ, Jana. Vladimír Liščák, Františkánské misie v Číně (13.-18- století). Pantheon : religionistický časopis. Univerzita Pardubice, 2017, roč. 12, č. 2, s. 89-92. ISSN 1803-2443.
 32. VALTROVÁ, Jana. Vytoužená smrt: vybrané případy mučednictví misionářů ve středověké Asii. In Konference Orientalia Antiqua Nova XVII, Plzeň. 2017.
 33. 2016

 34. VALTROVÁ, Jana. členka redakční rady odborného časopisu Pantheon. 2016.
 35. VALTROVÁ, Jana. Eating with the Other: Christian Missionaries among the Mongols in the 13th and 14th centuries. In International Medieval Congress, 4. - 7. 7. 2016, Leeds. 2016.
 36. VALTROVÁ, Jana. Medieval European mission among the Mongols: strategies, obstacles and goals. In Workshop: Travelling to the Heart of Asia: A History of Western encounters with Mongolia". 2016.
 37. VALTROVÁ, Jana. Medieval Mission and Martyrdom Under the Mongolian Rule: Conceptualizing "Religion"? In Mongolian Expansion and Its Influence on Development in the Eurasian Area in the 13th and 14th Centuries. 2016.
 38. VALTROVÁ, Jana. Mučednictví křesťanských misionářů ve středověké Asii. In 10. výroční česko-slovenská sinologická konference, Brno. 2016.
 39. VALTROVÁ, Jana. "Religion" in Medieval Missionary Accounts about Asia. Studi e Materiali di Storia delle Religioni. Roma: Univerzita La Sapienza, 2016, roč. 82, č. 2, s. 571-592. ISSN 0393-4136.
 40. VALTROVÁ, Jana. Středověké misie v mongolské říši - od poznávání jiného světa k budování křesťanských komunit. In Pecha, Lukáš. Staré civilizace Asie a Afriky. První vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 225-243. ISBN 978-80-261-0416-2.
 41. 2015

 42. VALTROVÁ, Jana. členka redakční rady odborného časopisu Pantheon. 2015.
 43. VALTROVÁ, Jana. členka výboru České společnosti pro religionistiku. 2015.
 44. VALTROVÁ, Jana. Christian missionaries and travelers in South India in the Middle Ages. In přednáška v rámci kurzu vyučovaném na Universität Leipzig, Religionswissenschaftliches Institut. 2015.
 45. VALTROVÁ, Jana. Into the Other World: Medieval European Travelers to Asia. In přednáška v rámci pobytu na Universität Leipzig, Religionswissenschaftliches Institut. 2015.
 46. VALTROVÁ, Jana. Krajina podivuhodných tvorov. Stredovekí európski cestovatelia v Indii. Bratislava: Slovenský archeologický a historický inštitút, 2015.
 47. VALTROVÁ, Jana. Medieval Christian Missions to Asia: Shifting Strategies and Goals. In XXI Quinquennial World Congress of the International Association for the History of Religions, Erfurt, Germany August 23-29, 2015. 2015.
 48. 2014

 49. VALTROVÁ, Jana. členka redakční rady odborného časopisu Pantheon. 2014.
 50. VALTROVÁ, Jana. členka výboru České společnosti pro religionistiku. Česká společnost pro religionistiku, 2014.
 51. VALTROVÁ, Jana. Filosofie mahájány a další vývoj buddhismu v Asii. In přednáška v rámci kurzu Úvod do buddhismu na Komenského univerzitě v Bratislavě, Katedra východoázijských štúdií. 2014.
 52. VALTROVÁ, Jana. Indie v době Buddhově a počátky buddhismu. In přednáška v rámci kurzu Úvod do buddhismu na Komenského univerzitě v Bratislavě, Katedra východoázijských štúdií,. 2014.
 53. VALTROVÁ, Jana. Raná sangha a základy Buddhova učení. In přednáška v rámci kurzu Úvod do buddhismu na Komenského univerzitě v Bratislavě, Katedra východoázijských štúdií. 2014.
 54. VALTROVÁ, Jana. Šíření buddhismu a počátka mahájány. In přednáška v rámci kurzu Úvod do buddhismu na Komenského univerzitě v Bratislavě, Katedra východoázijských štúdií. 2014.
 55. VALTROVÁ, Jana. Vyjednávání s jinakostí. Působení středověkých misionářů v mongolské říši. In Orientalia Antiqua Nova XIV. 2014.
 56. 2013

 57. VALTROVÁ, Jana. členka redakční rady odborného časopisu Pantheon. 2013.
 58. VALTROVÁ, Jana. členka výboru České společnosti pro religionistiku. Česká společnost pro religionistiku, 2013.
 59. 2012

 60. VALTROVÁ, Jana. ´Religion' in Medieval Missionary Travel Accounts and Problems of Its Modern Interpretation. In Past, present and Future in the scientific study of religion. 2012.
 61. 2011

 62. VALTROVÁ, Jana. členka výboru České společnosti pro religionistiku. Česká společnost pro religionistiku, 2011.
 63. VALTROVÁ, Jana. Členství v redakční radě časopisu Pantheon. Redakční rada časopisu Pantheon, 2011.
 64. VALTROVÁ, Jana. Images of Indian Christianity in the Context of Historical Studies. In Rethinking Religion in India III: European Representations and Indian Responses. 2011.
 65. VALTROVÁ, Jana. Indian Christians in Medieval European Travel Accounts. In Marián Gálik, Martin Slobodník. Eastern Christianity, Judaism and Islam between the death of Muhammad and Tamerlane (632-1405). Bratislava: Ústav orientalistiky Slovenské akademie věd, 2011. s. 195-213. ISBN 978-80-970648-0-8.
 66. VALTROVÁ, Jana. Středověká setkání s "jinými". Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii. 1. vyd. Praha: Argo, 2011. 209 s. Každodenní život 47. ISBN 978-80-257-0399-1.
 67. 2010

 68. VALTROVÁ, Jana. Beyond the Horizons of Legends. Traditional Imagery and Direct Experience in Medieval Accounts of Asia. Numen : international review for the history of religions. Leiden: E.J. Brill, 2010, roč. 57, č. 2, s. 154-185. ISSN 0029-5973.
 69. VALTROVÁ, Jana. Členství v redakční radě časopisu Pantheon. Redakční rada časopisu Pantheon, 2010.
 70. VALTROVÁ, Jana. Discussing the Medieval Image of Nestorianism and Its Heritage for Modern Scholarship. In 9th international conference of the ISORECEA. Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central and Eastern Europe, 16-18 Dec, 2010, Brno, Czech Republic. 2010.
 71. VALTROVÁ, Jana. Jesuit and Capuchin missions to Tibet. In přednáška v rámci kurzu Christian missionaries on Tibetan religion předneseného na univerzitě v Bernu, Institut für Religionswissenschaft. 2010.
 72. VALTROVÁ, Jana. Saracéni ve zprávách evropských středověkých misionářů v Asii. Nový Orient. Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., 2010, roč. 65, č. 2, s. 18-23. ISSN 0029-5302.
 73. 2009

 74. VALTROVÁ, Jana. Členství v redakční radě časopisu Pantheon. Redakční rada časopisu Pantheon, 2009.
 75. ROZEHNALOVÁ, Jana. Christian Missionaries on Tibetan Religion. In kurz přednášek a seminářů v rámci programu ERASMUS. 2009.
 76. VALTROVÁ, Jana. Christian missions in 17th century Tibet - first attempts. In přednáška v rámci kurzu Christian missionaries on Tibetan religion předneseného na univerzitě v Bernu, Institut für Religionswissenschaft. 2009.
 77. ROZEHNALOVÁ, Jana. Indian Christianity in Western Perspectives. The SSEASR Journal. 2009, roč. 3, č. 1, s. 1-17. ISSN 0974-5629.
 78. VALTROVÁ, Jana. Manifold faces of Tibetan Buddhism: Myths and Reality. In přednáška na uiverzitě ve Vídni, Institut für Ostassienwissenschaften. 2009.
 79. ROZEHNALOVÁ, Jana. Manifold Faces of Tibetan Buddhism: Myths and Reality,. 2009.
 80. VALTROVÁ, Jana. Medieval European missions to Asia. In přednáška v rámci kurzu Christian missionaries on Tibetan religion předneseného na univerzitě v Bernu, Institut für Religionswissenschaft. 2009.
 81. VALTROVÁ, Jana. Medieval Image of Tibetan religions. In přednáška v rámci kurzu Christian missionaries on Tibetan religion předneseného na univerzitě v Bernu, Institut für Religionswissenschaft. 2009.
 82. VALTROVÁ, Jana. Moravian Brethern in Ladakh. In přednáška v rámci kurzu Christian missionaries on Tibetan religion předneseného na univerzitě v Bernu, Institut für Religionswissenschaft. 2009.
 83. ROZEHNALOVÁ, Jana. Nestoriáni v evropských středověkých zprávách o Asii. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2009, roč. 64, č. 2, s. 17-21. ISSN 0029-5302.
 84. VALTROVÁ, Jana. The Others in the Medieval Travel Accounts about Asia. In přednáška v rámci pobytu na univerzitě v Bernu. 2009.
 85. ROZEHNALOVÁ, Jana. The Others in the Medieval Travel Accounts about Asia. In vyzvaná přednáška. 2009.
 86. VALTROVÁ, Jana. Tradition and Experience in Medieval Travel Accounts about Asia. In přednáška v rámci pobytu na univerzitě v Lausanne. 2009.
 87. ROZEHNALOVÁ, Jana. Tradition and Experience in Medieval Travel Accounts about Asia. In přednáška na Univerzitě v Lausanne, Section de sciences des religions. 2009.
 88. ROZEHNALOVÁ, Jana. Za obzory dobového poznání. Tradice a empirie ve středověkých zprávách o Asii. In Františkánství v kontaktech s jiným a cizím. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Filosofická fakulta - Filosofia, 2009. s. 36-63. Europaeana Pragensia I – Historia Franciscana III. ISBN 978-80-7308-283-3.
 89. 2008

 90. ROZEHNALOVÁ, Jana. Asijská náboženství v evropských středověkých cestopisech. In Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět. Praha: Filosofia, 2008. s. 209-226. ISBN 978-80-7007-274-5.
 91. ROZEHNALOVÁ, Jana. Czech Perspectives on Buddhism, 1860-1989. Journal of Religion in Europe. Brill, 2008, roč. 1, č. 2, s. 156-181. ISSN 1874-8910.
 92. ROZEHNALOVÁ, Jana. členka redakční rady. časopis Pantheon, 2008.
 93. ROZEHNALOVÁ, Jana. členka výboru České společnosti pro religionistiku. Česká společnost pro religionistiku, 2008.
 94. VALTROVÁ, Jana. Exploring the Theories of the Other. 2008.
 95. ROZEHNALOVÁ, Jana. Exploring the Theories of the Other in the Context of European Medieval Travel Accounts. In 8. mezinárodní konference EASR, "Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions, 7.-11. 9. 2008. 2008.
 96. ROZEHNALOVÁ, Jana. Medieval European Attitudes to Thomas Christians. In Eastern Christianity, Judaism and Islam between the death of Muhammad and Tamerlane (632-1405). 2008.
 97. ROZEHNALOVÁ, Jana. Pávi v příbězích o apoštolu Tomášovi. In Zvířata v mýtech a mytická zvířata, konference Katedry asijských studií FF UP, 28.3. 2008, Olomouc. 2008.
 98. ROZEHNALOVÁ, Jana. Výkonná redaktorka časopisu Religio: Revue pro religionistiku. časopis Religio: revue pro religionistiku, 2008.
 99. 2007

 100. ROZEHNALOVÁ, Jana. Academic Study of Buddhism in Czechoslovakia before 1989. In 7th EASR conference, Plurality and Representation: Religion in Education, Culture and Society, 23.-27.9. 2007, Brémy. 2007.
 101. ROZEHNALOVÁ, Jana. Počátky portugalských misií v jižní Indii: století zápasů. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2007, roč. 62, č. 1, s. 9-12. ISSN 0029-5302.
 102. ROZEHNALOVÁ, Jana. Výkonná redaktorka časopisu Religio: Revue pro religionistiku. časopis Religio: revue pro religionistiku, 2007.
 103. 2006

 104. ROZEHNALOVÁ, Jana. Indičtí křesťané apoštola Tomáše ve středověkých evropských pramenech. Studia Orientalia Slovaca. Bratislava: FiF UK Bratislava, 2006, roč. 5, č. 5, s. 31-54. ISSN 1336-3786.
 105. ROZEHNALOVÁ, Jana. Lidská monstra ve středověkých pramenech. Proměny evropského vztahu k "jinému". In Náboženství a tělo. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 95-108. ISBN 80-210-4115-3.
 106. 2005

 107. ROZEHNALOVÁ, Jana. Indian Sages and Ascetics in Western Ancient Sources. In Orientalia Antiqua Nova. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk, 2005. s. 103-111. ISBN 80-86898-58-X.
 108. ROZEHNALOVÁ, Jana. Mezi lupiči a kouzelníky. Jinověrci v cestopise Marka Pola. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2005, roč. 60, č. 3, s. 19-23. ISSN 0029-5302.
 109. ROZEHNALOVÁ, Jana. Tibetský buddhismus očima křesťanských misionářů (17. - 19. století). Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2005, roč. 60, č. 1, s. 15-19. ISSN 0029-5302.
 110. ROZEHNALOVÁ, Jana. Zrcadlo orientalismu - obrazy Tibtu v českém prostředí. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2005, roč. 40, č. 3, s. 44-62, 18 s. ISSN 0323-1844.
 111. 2004

 112. ROZEHNALOVÁ, Jana. Donald Lopez, Příběh buddhismu. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2004, roč. 12, č. 1, s. 158-160. ISSN 1210-3640.
 113. ROZEHNALOVÁ, Jana. Martin Slobodník - Gabriel Pirický (eds. ), Fascinácia a nepoznanie. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2004, roč. 12, č. 1, s. 155-158. ISSN 1210-3640.
 114. ROZEHNALOVÁ, Jana. Obraz Indie v dílech starověkých Řeků. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2004, roč. 59, č. 2, s. 24-28. ISSN 0029-5302.
 115. ROZEHNALOVÁ, Jana. Západ a Tibet II: Lamaismus - hrozivá podoba tibetského buddhismu? Tibetské listy. Praha: Lungta, 2004, roč. 9, č. 23, s. 13-16. ISSN 1212-4354.
 116. ROZEHNALOVÁ, Jana. Západ a Tibet III: Hledání pokladů ztracené Šangri-la. Tibetské listy. Praha: Lungta, 2004, roč. 9, č. 24, s. 13-16. ISSN 1212-4354.
 117. ROZEHNALOVÁ, Jana. Západ a Tibet IV: "Hollywoodský" buddhismus - nové podoby starého náboženství. Tibetské listy. Praha: Lungta, 2004, roč. 9, č. 25, s. 13-16. ISSN 1212-4354.
 118. ROZEHNALOVÁ, Jana. Západ a Tibet V: Tibetský buddhismus v českém prostředí před rokem 1989. Tibetské listy. Praha: Lungta, 2004, roč. 9, č. 26, s. 13-16. ISSN 1212-4354.
 119. 2003

 120. ROZEHNALOVÁ, Jana. Obzor znovu nalezený - bádání o vysněném Tibetu. Sacra aneb Rukověť religionisty. Brno: Občanské sdružení Sacra, 2003, roč. 3, č. 1, s. 18-27. ISSN 1214-5351.
 121. ROZEHNALOVÁ, Jana a Luboš BĚLKA. Tibetský buddhismus a západní imaginace. Slavnost Kálačakry ve Štýrském Hradci. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2003, roč. 11, č. 1, s. 53-76. ISSN 1210-3640.
 122. ROZEHNALOVÁ, Jana. Západ a Tibet I: První misionáři v Tibetu. Tibetské listy. Praha: Lungta, 2003, roč. 8, č. 22, s. 17-19. ISSN 1212-4354.
 123. 2002

 124. ROZEHNALOVÁ, Jana. Gabrielité na jižní Moravě čili novokřtěnci, jak je neznáme. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2002, roč. 10, č. 1, s. 25-44, 21 s. ISSN 1210-3640.
 125. ROZEHNALOVÁ, Jana. Kolo času s dalajlámou v Grazu. Literární noviny. Praha: Společnost pro literární noviny, 2002, roč. 13, č. 49, s. 5. ISSN 1210-0021.
 126. 2001

 127. ROZEHNALOVÁ, Jana. Mistr mystifikace Lobsang Rampa aneb vysněný Tibet. Universitas - revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 34, č. 1, s. 12-19. ISSN 1212-8139.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 10. 2021 06:20