Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KUTNAROVÁ, Pavlína a Vít HLOUŠEK. An Unorthodox Euro-federalist : Miloš Zeman’s Changing Discourse on European Integration. Acta Politologica. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2023, roč. 15, č. 3, s. 93-111. ISSN 1804-1302. doi:10.14712/1803-8220/12_2023.
  2. HAVLÍK, Vratislav a Vít HLOUŠEK. Breaching the EU governance by decompression. Journal of European Integration. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2023, neuveden, neuveden, s. 1-18. ISSN 0703-6337. doi:10.1080/07036337.2023.2276286.
  3. JANEBOVÁ, Pavlína a Vít HLOUŠEK. Community of Fate? Visegrád Cooperation Viewed from Bratislava and Prague. Europe-Asia Studies. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2023, roč. 75, č. 6, s. 947-971. ISSN 0966-8136. doi:10.1080/09668136.2023.2193359.
  4. HLOUŠEK, Vít a Vratislav HAVLÍK. Eurosceptic narratives in the age of COVID-19 : the Central European states in focus. East European Politics. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2023, neuveden, neuveden, s. 1-19. ISSN 2159-9165. doi:10.1080/21599165.2023.2221184.
  5. HLOUŠEK, Vít a Vratislav HAVLÍK. Exiting the European Union: A New Temptation for East-Central European Hard Eurosceptics. In UACES 53rd Annual European Studies Conference. 2023.
  6. HLOUŠEK, Vít. Linking European Integration with Illiberalism : ‘Laboratory’ of Central‑Eastern Europe. Politics in Central Europe. Walter de Gruyter, 2023, roč. 19, č. 2, s. 217-234. ISSN 1801-3422. doi:10.2478/pce-2023-0010.
  7. HAJKO, Juraj a Vít HLOUŠEK. Size matters : a comparison of French strategic partnerships with Poland and Slovakia. French Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2023, roč. 21, č. 1, s. 25-46. ISSN 1476-3419. doi:10.1057/s41253-022-00202-z.

  2022

  1. HAVLÍK, Vratislav a Vít HLOUŠEK. Breaching the EU Governance by Decompression. In 26th Annual Central European Political Science Association conference : “Democracy after coronavirus: facing new political reality”. 2-3 June 2022, Bled, Slovenia. 2022.
  2. HOSNEDLOVÁ, Pavla a Vít HLOUŠEK. Coronavirus as a source of Eurosceptic narratives: Evidence from Central Eastern Europe. In ECPR General Conference. 22–26 August 2022, Innsbruck. 2022.
  3. KANIOK, Petr a Vít HLOUŠEK. Czech political parties´ positions and discourses on foreign and security policies in the shadow of war in Ukraine. In AUGB International Workshop: Russia, NATO and the West. 2022.
  4. HLOUŠEK, Vít. Czech Republic, Slovakia. The 2021 Annual Register: World Events. Ann Arbor and Cambridge: ProQuest, 2022, roč. 263, s. 78-81. ISSN 0266-6170.
  5. HANUŠ, Jiří a Vít HLOUŠEK. Náš stát. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 108 s. Mezi žánry 1. ISBN 978-80-280-0045-5.
  6. HANUŠ, Jiří a Vít HLOUŠEK. Náš stát. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 108 s. Mezi žánry 1. ISBN 978-80-280-0046-2.
  7. HANUŠ, Jiří a Vít HLOUŠEK. Náš stát. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 108 s. Mezi žánry 1. ISBN 978-80-280-0045-5.
  8. BURIANOVÁ, Romana a Vít HLOUŠEK. Serious about Integration or Political Posturing? Political Elites and their Impact on Half‑hearted Europeanisation in Bosnia and Herzegovina. Politics in Central Europe. De Gruyter Open, 2022, roč. 18, č. 1, s. 27-51. ISSN 1801-3422. doi:10.2478/pce-2022-0002.
  9. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Strange Bedfellows : A Hyper-pragmatic Alliance between European Liberals and an Illiberal Czech Technocrat. East European Politics and Societies and Cultures. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2022, roč. 36, č. 1, s. 29-50. ISSN 0888-3254. doi:10.1177/0888325420953487.

  2021

  1. HLOUŠEK, Vít. Czech Republic, Slovakia. The 2021 Annual Register: World Events. Ann Arbor and Cambridge: ProQuest, 2021, roč. 262, s. 78-80. ISSN 0266-6170.
  2. KRPEC, Oldřich a Vít HLOUŠEK. Czechoslovak Tariffs in the 1920s : An Example of Historical Specificity in Economic Policy. Slavic Review. New York: Cambridge University Press, 2021, roč. 80, č. 3, s. 523 - 543. ISSN 0037-6779. doi:10.1017/slr.2021.149.
  3. HAVLÍK, Vratislav a Vít HLOUŠEK. Differential Illiberalism : Classifying Illiberal Trends in Central European Party Politics. In Astrid Lorenz, Lisa H. Anders (eds.). Illiberal Trends and Anti-EU Politics in East Central Europe. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2021. s. 111-136. Palgrave Studies in European Union Politics. ISBN 978-3-030-54673-1. doi:10.1007/978-3-030-54674-8_5.
  4. HANUŠ, Jiří, Jiří SUK, Jan KLÁPŠTĚ, Václav BŮŽEK, Tomáš MALÝ, Daniela TINKOVÁ, Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Markéta KŘÍŽOVÁ, Stanislav BALÍK, Lukáš FASORA, Tomáš PETRÁČEK, Jiří LACH, Petr HUSÁK, Daniela KOLENOVSKÁ, Vít SMETANA, Matěj SPURNÝ, Petr FIALA, Lubomír KOPEČEK a Vít HLOUŠEK. Dobrodružství historické interpretace. The Adventure of Historical Interpretation. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 291 s. Masaryk University Contributions to History 1. ISBN 978-80-210-9865-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9865-2021.
  5. HLOUŠEK, Vít a Petr KANIOK. Europe forever? Czech political parties on the orientation of Czech foreign policy. East European Politics. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2021, roč. 37, č. 4, s. 702-721. ISSN 2159-9165. doi:10.1080/21599165.2020.1855424.
  6. HLOUŠEK, Vít. European Integration as a Critical Juncture of the Czech Politics. 2021.
  7. HLOUŠEK, Vít a Petr FIALA. The future of Europe and the role of Eastern Europe in its past, present, and future 2 : A new critical juncture? Central Europe and the impact of European integration. European Political Science. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2021, roč. 20, č. 2, s. 243-253. ISSN 1680-4333. doi:10.1057/s41304-020-00265-y.

  2020

  1. HLOUŠEK, Vít a Petr KANIOK. Czech Republic. In Vít Hloušek and Petr Kaniok (eds.). The European Parliament Election of 2019 in East-Central Europe : Second-Order Euroscepticism. Cham: Palgrave Macmillan, 2020. s. 61-82. ISBN 978-3-030-40857-2. doi:10.1007/978-3-030-40858-9_4.
  2. HLOUŠEK, Vít a Petr KANIOK. Euroscepticism, Parties, Voters, and Politicisation in the 2019 Campaigns for the European Parliament Elections in Central and Eastern Europe. In Vít Hloušek and Petr Kaniok (eds.). The European Parliament Election of 2019 in East-Central Europe : Second-Order Euroscepticism. Cham: Palgrave Macmillan, 2020. s. 277-292. mimo edice. ISBN 978-3-030-40857-2. doi:10.1007/978-3-030-40858-9_13.
  3. HLOUŠEK, Vít. Jazz ve fašistické Itálii. Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2020, XII, č. 4, s. 83-94. ISSN 1803-6988.
  4. BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. Permanent Campaigning and Pitfalls of Proportional Representation with Fragile Parties. Elections and Party System in Czechia. In Astrid Lorenz and Hana Formánková. Czech Democracy in Crisis. 1st ed. Cham: Palgrave Macmillan, 2020. s. 89-110. ISBN 978-3-030-40005-7. doi:10.1007/978-3-030-40006-4_5.
  5. HLOUŠEK, Vít a Petr KANIOK. The European Parliamentary Election of 2019 in East-Central Europe: Second-Order Euroscepticism. Cham: Palgrave Macmillan, 2020. 297 s. ISBN 978-3-030-40857-2.
  6. HLOUŠEK, Vít, Lubomír KOPEČEK a Petra VODOVÁ. The Rise of Entrepreneurial Parties in European Politics. Cham: Palgrave Macmillan, 2020. 215 s. Palgrave Studies in European Political Sociology. ISBN 978-3-030-41915-8. doi:10.1007/978-3-030-41916-5.
  7. HLOUŠEK, Vít a Petr KANIOK. Theorising East-Central European Euroscepticism in the Light of the European Parliamentary Elections. In Vít Hloušek and Petr Kaniok (eds.). The European Parliament Election of 2019 in East-Central Europe: Second-Order Euroscepticism. Cham: Palgrave Macmillan, 2020. s. 1-16. ISBN 978-3-030-40857-2. doi:10.1007/978-3-030-40858-9_1.

  2019

  1. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. How to run an efficient political machine : the billionaire Andrej Babiš and his political-business project. Politics in Central Europe. Praha: Metropolitan University Prague, o.p.s., 2019, roč. 15, č. 1, s. 35-54. ISSN 1801-3422. doi:10.2478/pce-2019-0002.
  2. HLOUŠEK, Vít. Characteristics of the Baltic States. In Otto Eibl and Miloš Gregor. Thirty Years of Political Campaigning in Central and Eastern Europe. 1. vyd. London: Palgrave, 2019. s. 21-25. Political Campaigning and Communication. ISBN 978-3-030-27692-8. doi:10.1007/978-3-030-27693-5.
  3. BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER, Lubomír KOPEČEK, Pavel PŠEJA a Andrew Lawrence ROBERTS. Od Palackého k Babišovi : Česká politika 19. až 21. století. 1. vyd. Praha, Brno: Dokořán, Masarykova univerzita, 2019. 349 s. ISBN 978-80-7363-968-6.
  4. BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER, Lubomír KOPEČEK, Pavel PŠEJA a Andrew Lawrence ROBERTS. Od Palackého k Babišovi. Česká politika 19. až 21. století. 1. vyd. Praha, Brno: Dokořán, Masarykova univerzita, 2019. 349 s. ISBN 978-80-210-9168-9.
  5. HANUŠ, Jiří a Vít HLOUŠEK. Předminulé století. Evropa v politice a kultuře 19. století. 1. vyd. Brno: Books & Pipes, Masarykova univerzita, 2019. 215 s. ISBN 978-80-210-9347-8.
  6. KANIOK, Petr a Vít HLOUŠEK. Slow and Big or Say No to the Devil : Party-based Euroscepticism and the Future of EU Enlargement. In Góra, Magdalena - Styczynska, Natasza - Zubek, Marcin. Contestation of EU enlargement and European Neighbourhood Policy : Actors, Arenas, Arguments. 1. ed. Copenhagen: Djøf Publishing, 2019. s. 133-158. Studies in European Cooperation. ISBN 978-87-574-4326-4.
  7. KANIOK, Petr a Vít HLOUŠEK. The Czech Republic : Euroscepticism as a Dominant Tone. In UACES 49th Annual Conference, University of Lisbon, Portugal, 1-4 September 2019. 2019.
  8. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. The Role of the Leader in the Process of Institutionalisation of Entrepreneurial Parties : Czech ANO and the Public Affairs Party. In Robert Harmel and Lars G. Svåsand. Institutionalisation of Political Parties : Comparative Cases. 1st ed. London - New York: ECPR Press / Rowman & Littlefield International, 2019. s. 43-67. ISBN 978-1-78552-302-1.
  9. EIBL, Otto, Miloš GREGOR, Vít HLOUŠEK, Marju LAURISTIN, Sten HANSSON, Ieva BĒRZIŅA, Ingrida UNIKAITĖ-JAKUNTAVIČIENĖ, Lubomír KOPEČEK, Balazs KISS, Gabriella SZABO, Wojciech CWALINA, Milena DRZEWIECKA, Jozef ZAGRAPAN, Věra STOJAROVÁ, Afrim KRASNIQI, Adnan HUSKIĆ, Ivanka MAVRODIEVA, Marijana GRBEŠA, Berto ŠALAJ, Mirjana MALESKA, Adriana ȘTEFĂNEL, Silvia BRANEA, Ruxandra BOICU, Alenka KRAŠOVEC, Tomaž DEŽELAN, Siniša ATLAGIĆ, Dušan VUČIĆEVIĆ, Jan HOLZER, Igor MUNTEANU, Larisa DOROSHENKO a John ISHIYAMA. Thirty Years of Political Campaigning in Central and Eastern Europe. Cham: Palgrave Macmillan, 2019. 426 s. Political Campaigning and Communication. ISBN 978-3-030-27692-8. doi:10.1007/978-3-030-27693-5.
  10. HLOUŠEK, Vít. Tschechische Republik. In Franziska Fislage und Karsten Grabow. Bewegungen als Herausforderung für politische Parteien? 1. vyd. Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2019. s. 32-36. ISBN 978-3-95721-575-8.

  2018

  1. STRAPÁČOVÁ, Michaela a Vít HLOUŠEK. Anti-Islamism without Moslems : Cognitive Frames of Czech Antimigrant Politics. Journal of Nationalism, Memory & Language Politics. Praha: De Gruyter Open, 2018, roč. 12, č. 1, s. 1-30. ISSN 2570-5857. doi:10.2478/jnmlp-2018-0001.
  2. KANIOK, Petr a Vít HLOUŠEK. Brexit outside of UK politics : the case of Czech Eurosceptics. European Politics and Society. London: Routledge, 2018, roč. 19, č. 5, s. 507-525. ISSN 2374-5118. doi:10.1080/23745118.2018.1463841.
  3. JIRUŠEK, Martin, Vít HLOUŠEK, Aneta KYNČLOVÁ, Jiří BLAHA, Tereza STAŠÁKOVÁ a Petra KRŇANOVÁ. Česko-německý den: Budoucnost eura a eurozóny. 2018.
  4. BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. Dauerwahlkampf und die Tücken der Verhältniswahl bei fragilen Parteien : Wahlen und Parteiensystem in Tschechien. In Astrid Lorenz und Hana Formánková. Das politische System Tschechiens. 1. vyd. Wiesbaden: Springer VS, 2018. s. 87-109. ISBN 978-3-658-21558-3. doi:10.1007/978-3-658-21559-0_5.
  5. HLOUŠKOVÁ, Kateřina a Vít HLOUŠEK. Hledání nového člověka v Itálii. In Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Denisa Nečasová a kol. Svůdnost sociálního experimentu : nový člověk 20. století. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. s. 59-74. Obraz - komunikace - jednání. ISBN 978-80-7422-606-9.
  6. KOPEČEK, Lubomír, Vít HLOUŠEK, Roman CHYTILEK a Petra SVAČINOVÁ. Já platím, já rozhoduji! Političtí podnikatelé a jejich strany. 1. vyd. Brno: B&P Publishing, 2018. 291 s. ISBN 978-80-7485-173-5.
  7. HANUŠ, Jiří a Vít HLOUŠEK. Kolonialismus není černobílé vyprávění. Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, X, č. 5, s. 33-40. ISSN 1803-6988.
  8. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Leader as a focal point : New political entrepreneurs and candidate selection in the Czech Republic. In Xavier Coller, Guillermo Cordero, and Antonio M. Jaime-Castillo. The Selection of Politicians in Times of Crisis. 1. vyd. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. s. 66-80. Routledge Research on Social and Political Elites. ISBN 978-1-138-89521-8.
  9. HLOUŠEK, Vít. Liberalism in the Czech lands : between nationalism and party marginality. In Marcin Moskalewicz and Wojciech Przybylski (eds.). Understanding Central Europe. 1. vyd. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. s. 257-265. BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies, no. 115. ISBN 978-0-415-79159-5.
  10. HLOUŠEK, Vít. Nation-building process versus community claims : taking stock of analysed examples of unitary states. In Francis Cheneval, Mónica Ferrín. Citizenship in segmented societies : Lessons for the EU. 1. vyd. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018. s. 175-188. Interdisciplinary Perspectives on EU Citizenship. ISBN 978-1-78811-268-0. doi:10.4337/9781788112697.00015.
  11. HANUŠ, Jiří a Vít HLOUŠEK. Nesvaté národy. Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, X, č. 1, s. 18-24. ISSN 1803-6988.
  12. HLOUŠEK, Vít. Retribuce, pomsta i fraška: denacifikace poválečné Evropy. In Zánik civilizací. Historická dílna pro učitele dějepisu a základů společenských věd. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. s. 10-15.
  13. HLOUŠEK, Vít a Viktor KOSKA. Shifting borders and contested identities : the quest for republican EU citizenship and polity. In Sandra Seubert, Oliver Eberl and Frans van Waarden. Reconsidering EU citizenship : Contradictions and constraints. 1. vyd. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018. s. 152-174. Interdisciplinary Perspectives on EU Citizenship. ISBN 978-1-78811-353-3. doi:10.4337/9781788113540.00016.
  14. HANUŠ, Jiří a Vít HLOUŠEK. Sionismus: sekulární cesta vyvoleného národa. Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, X, č. 2, s. 13-19. ISSN 1803-6988.
  15. HANUŠ, Jiří a Vít HLOUŠEK. Stát: od hesla L´état, c´est moi k demokracii. Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, X, č. 4, s. 9-17. ISSN 1803-6988.
  16. HLOUŠEK, Vít. The Czech Republic : minority rights since the days of the Habsburg Empire. In Francis Cheneval, Mónica Ferrín. Citizenship in segmented societies : Lessons for the EU. 1. vyd. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018. s. 93-117. Interdisciplinary Perspectives on EU Citizenship. ISBN 978-1-78811-268-0. doi:10.4337/9781788112697.00011.
  17. JIRUŠEK, Martin, Vít HLOUŠEK a Lubomír KOPEČEK. XIV. Brněnské politologické sympozium: České parlamentní a prezidentské volby. 2018.

  2017

  1. KANIOK, Petr a Vít HLOUŠEK. Czech Eurosceptic Parties and the Brexit Vote. In ECPR General Conference 6-9 September 2017. 2017.
  2. BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK, Jan HOLZER, Pavel PŠEJA a Andrew Lawrence ROBERTS. Czech Politics : From West to East and Back Again. Opladen: Barbara Budrich Publishers, 2017. 278 s. ISBN 978-3-8474-0585-6.
  3. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Different Ways of Institutionalising Entrepreneurial Parties : Czech Public Affairs Party and ANO. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 2017, XXIV, č. 2, s. 92-115. ISSN 1211-3247. doi:10.5817/PC2017-2-92.
  4. JIRUŠEK, Martin, Vít HLOUŠEK, Aneta KYNČLOVÁ, Jana ČERVINKOVÁ, Jiří BLAHA a Lucie MOŘKOVSKÁ. Energetika ve střední Evropě: Region na křižovatce trendů. 2017.
  5. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Entrepreneurial Parties : A Basic Conceptual Framework. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 2017, XXIV, č. 2, s. 83-91. ISSN 1211-3247. doi:10.5817/PC2017-2-83.
  6. HAVLÍK, Vlastimil, Vít HLOUŠEK a Petr KANIOK. Europeanised Defiance - Czech Euroscepticism since 2004. 1. vyd. Opladen: Barbara Budrich Publishers, 2017. 199 s. ISBN 978-3-8474-2092-7.
  7. HLOUŠEK, Vít. Evropa: přirozený prostor našich hodnot. In Jiří Hanuš. Jak mohou přežít hodnoty? : příspěvky ze senátní konference pořádané Centrem pro studium demokracie a kultury. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. s. 15-28. ISBN 978-80-7325-426-1.
  8. HANUŠ, Jiří a Vít HLOUŠEK. Ideologie: zlobivá dítka Francouzské revoluce. Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017, IX, č. 6, s. 28-34. ISSN 1803-6988.
  9. HANUŠ, Jiří a Vít HLOUŠEK. Náboženství: příběh s otevřeným koncem. Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017, IX, č. 4, s. 32-38. ISSN 1803-6988.
  10. KANIOK, Petr a Vít HLOUŠEK. Reaction of the Czech Eurosceptic Parties to the Brexit Vote. In UACES 47th Annual Conference 4-6 September 2017. 2017.
  11. HLOUŠEK, Vít. Rozšíření bitevního pole. Občanští demokraté a česká pravice v nových časech. Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017, IX, č. 6, s. 17-22, 7 s. ISSN 1803-6988.
  12. HLOUŠEK, Vít. Swing a jeho posluchači v době protektorátu. Soudobé dějiny. AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny, 2017, XXIV, č. 3, s. 417-422. ISSN 1210-7050.
  13. JIRUŠEK, Martin, Vít HLOUŠEK, Zdeněk KŘÍŽ, Miroslav MAREŠ, Jana ČERVINKOVÁ, Aneta KYNČLOVÁ, Jiří BLAHA a Lucie MOŘKOVSKÁ. 13. Brněnské politologické sympozium: (Ne)bezpečnost ve střední Evropě. 2017.

  2016

  1. JIRUŠEK, Martin, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK, Tereza STAŠÁKOVÁ, Michaela PAVLÍKOVÁ a Lucie MOŘKOVSKÁ. Digitální revoluce a demokracie. 2016.
  2. HLOUŠEK, Vít. Evropa: přirozený prostor našich hodnot. Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016, VIII, č. 6, s. 19-24. ISSN 1803-6988.
  3. JIRUŠEK, Martin, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK, Michaela PAVLÍKOVÁ, Tereza STAŠÁKOVÁ a Lucie MOŘKOVSKÁ. Migrace - perspektivy a možná řešení. 2016.
  4. HLOUŠEK, Vít. Retribuce, pomsta i fraška: denacifikace poválečné Evropy. In Porozumět 20. století. Historická dílna pro učitele dějepisu a základů společenských věd. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. s. 11-16.
  5. HLOUŠEK, Vít. The Blown Chance? Czech Political Actors and Strategy Europe 2020. In 46. Annual Conference The Academic Association for Contemporary European Studies (UACES). 2016.
  6. BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. The development and transformation of the Czech party system after 1989. Acta Politologica. Univerzita Karlova, 2016, roč. 8, č. 2, s. 103-117. ISSN 1803-8220.
  7. DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK, Vojtěch BELLING, Vít BORČANY, Petr FIALA, Adéla KADLECOVÁ, Oldřich KRPEC, Zdeněk KŘÍŽ, Michal SKULÍNEK, Jana URBANOVSKÁ, Petra VEJVODOVÁ, Michal VÍT a Vladan HODULÁK. Towards Partnership. The Third Decade of Czech-German Relations. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 309 s. ISBN 978-80-210-8541-1.
  8. DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK, Vojtěch BELLING, Vít BORČANY, Petr FIALA, Adéla KADLECOVÁ, Oldřich KRPEC, Zdeněk KŘÍŽ, Michal SKULÍNEK, Jana URBANOVSKÁ, Petra VEJVODOVÁ a Michal VÍT. Towards Partnership: The Third Decade of Czech-German Relations. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2016. 309 s. Monographs Series of the International Institute of Political Science. ISBN 978-80-210-8541-1.

  2015

  1. HLOUŠEK, Vít. From region to nation and back again: Moravian parties’ rhetoric and politics in the course of time. The Annual of Language & Politics and Politics of Identity. Praha: Institute of Political Studies Faculty of Social Sciences Charles University, 2015, IX, prosinec, s. 5-22. ISSN 1803-1757.
  2. HLOUŠEK, Vít. Moravian political parties: The story of almost forgotten regionalist attempt in the Czech Republic. In Being a citizen in Europe. 2015.
  3. DOSTÁL, Vít a Vít HLOUŠEK. Narratives of European Politics in the Czech Republic: A Big Gap between Politicians and Experts. Romanian Journal of Political Science. Societatea Academică din România, 2015, roč. 15, č. 2, s. 86-125. ISSN 1582-456X.
  4. HLOUŠEK, Vít. Otto von Bismarck - kancléř politické stability. In Marek Loužek. Otto von Bismarck. 200 let od narození. 1. vyd. Praha: Institut Václava Klause, 2015. s. 59-65. ISBN 978-80-7542-001-5.
  5. HLOUŠEK, Vít, Vlastimil HAVLÍK, Vratislav HAVLÍK, Petr KANIOK a Ondřej MOCEK. Šance zpola využitá: Česká republika a Strategie Evropa 2020. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury a Masarykova universita, 2015. 239 s. Evropská politika, sv. 24. ISBN 978-80-210-8039-3.
  6. HLOUŠEK, Vít. Two types of presidentialization in the party politics of Central Eastern Europe. Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica. Cambridge University Press, 2015, roč. 45, č. 3, s. 277-299. ISSN 0048-8402.
  7. HLOUŠKOVÁ, Kateřina a Vít HLOUŠEK. Ztraceno v diplomacii. Vzájemné neporozumění v mezinárodních vztazích Ruska a západní Evropy. In Jiří Hanuš a kol. Rusko a západ. Eseje o (ne)porozumění. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. s. 10-42. Quaestiones quodlibetales No. 26. ISBN 978-80-7325-370-7.
  8. VLČEK, Tomáš, Vít HLOUŠEK, Pavlína JANEBOVÁ a Magda KOMÍNKOVÁ. 11. Brněnské politologické sympozium: Třetí dekáda české zahraniční politiky. 2015.

  2014

  1. STRAPÁČOVÁ, Michaela a Vít HLOUŠEK. Budování státu a národa v podmínkách postkonfliktní rekonstrukce Kosova. Středoevropské politické studie. Masarykova univerzita, 2014, XVI, 2-3, s. 160-187. ISSN 1212-7817. doi:10.5817/CEPSR.2014.23.160.
  2. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Caretaker Governments in Czech Politics: What to Do about a Government Crisis. Europe-Asia Studies. Taylor & Francis, 2014, roč. 66, č. 8, s. 1323-1349. ISSN 0966-8136. doi:10.1080/09668136.2014.941700.
  3. HLOUŠEK, Vít a Petr KANIOK. Czech Republic. In Conti, Nicolo. Party Attitudes Towards the EU in the Member States: Parties for Europe, parties against Europe. 1. vyd. Abingdon - New York: Routledge, 2014. s. 158-173. Routledge Advances in European Politics, vol. 100. ISBN 978-0-415-62231-8.
  4. HAVLÍK, Vlastimil a Vít HLOUŠEK. Dr Jekyll and Mr Hyde: The Story of the Populist Public Affairs Party in the Czech Republic. Perspectives on European Politics and Society. Taylor & Francis, 2014, roč. 15, č. 4, s. 552-570. ISSN 1570-5854. doi:10.1080/15705854.2014.945254.
  5. HLOUŠEK, Vít a Petr KANIOK. Europe and the 2013 Czech Parliamentary Election, October 25-26 2013. EPERN Election Briefing. Brighton: EPERN, Sussex European Institute, 2014, č. 74, 13 s.
  6. HLOUŠEK, Vít. Europe as a part of political agenda: Position of the Czech Political Parties towards the EU in the EP Elections 2004-2014. In UACES 44th Annual Conference: Exchanging Ideas on Europe. 2014.
  7. HLOUŠEK, Vít. European integration as a political cleavage. In 23rd World Congress of Political Science. 2014.
  8. HLOUŠEK, Vít. Is the Czech Republic on its Way to Semi-Presidentialism? Baltic Journal of Law & Politics. Vilnius: De Gruyter on behalf of Faculty of Political Science and Diplomacy and the Faculty of Law of Vytautas Magnus University, 2014, roč. 7, č. 2, s. 95-118. ISSN 2029-0454. doi:10.1515/bjlp-2015-0004.
  9. DOSTÁL, Vít a Vít HLOUŠEK. Jak zkoumat českou krajskou paradiplomacii? Koncepty, modely a aplikace na případ Jihomoravského kraje. Středoevropské politické studie. Masarykova univerzita, 2014, XVI, č. 4, s. 312-325. ISSN 1212-7817. doi:10.5817/CEPSR.2014.4.312.
  10. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Krize české politiky: odejde zlo s politickými stranami? In Michal Kubát a Tomáš Lebeda. O komparativní politologii a současné české politice. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014. s. 23-36. ISBN 978-80-246-2479-2.
  11. HLOUŠEK, Vít. Mezi nostalgií a rebelií: vlna jazzového revivalu v poválečné Evropě. In Jiří Hanuš a kol. Nostalgie v dějinách. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. s. 109-121. Quaestiones quodlibetales No. 24. ISBN 978-80-7325-335-6.
  12. CABADA, Ladislav, Vít HLOUŠEK a Petr JUREK. Party Systems in East Central Europe. 1. vyd. Lanham: Lexington Books, 2014. 220 s. ISBN 978-0-7391-8276-5.
  13. KANIOK, Petr a Vít HLOUŠEK. Shaping of Czech Debate on the Euro: Position of Václav Klaus in 1999–2002 Period. Romanian Journal of European Affairs. Institutul European din România, 2014, roč. 14, č. 2, s. 42-62. ISSN 1582-8271.
  14. HLOUŠEK, Vít a Petr KANIOK. Strategic or Identity-Based Euroscepticism? The Euro Discourse of Vaclav Klaus. Romanian Journal of Political Science. Societatea Academică din România, 2014, roč. 14, č. 1, s. 35-60. ISSN 1582-456X.

  2013

  1. HAVLÍK, Vlastimil a Vít HLOUŠEK. Czech political parties, their functions and performance: Assessing Czech party politics. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2013, IX, č. 1, s. 121-143. ISSN 1801-7118.
  2. HAVLÍK, Vratislav, Vít HLOUŠEK a Lubomír KOPEČEK. Česko-německý den na Masarykově univerzitě: Tajemství německé konkurenceschopnosti – sociálně-tržní hospodářství. 2013.
  3. ŠIPULOVÁ, Katarína a Vít HLOUŠEK. Different Paths of Transitional Justice in the Czech Republic, Slovakia and Poland. World Political Science Review. Berkeley: Berkeley Electronic Press, 2013, roč. 9, č. 1, s. 31-69. ISSN 1935-6226.
  4. KANIOK, Petr a Vít HLOUŠEK. Europe and the Czech Presidential Election of January 2013. EPERN Election Briefing. Brighton: EPERN, Sussex European Institute, 2013, č. 72, 9 s.
  5. HLOUŠEK, Vít. Heads of State in Parliamentary Democracies: The Temptation to Accrue Personal Power. In Vít Hloušek et al. Presidents above parties? Presidents in Central and Eastern Europe, Their Formal Competencies and Informal Power. 1. vyd. Brno: muni press, 2013. s. 19-29. Monographs, No. 56. ISBN 978-80-210-6687-8.
  6. HLOUŠEK, Vít a Petr KANIOK. I told you before: Czech Euro-scepticism before and after the economic crisis. In 7th European Consortium for Political Research General Conference. 2013.
  7. KANIOK, Petr a Vít HLOUŠEK. “I told you so”: Czech Euroscepticism before and after the economic crisis Václav Klaus and the euro during 1999–2002. In CRonEM Annual Multidisciplinary Conference 2013. 2013.
  8. HLOUŠEK, Vít. Jazz za Lenina. Potřeba nebo nedokonalost kulturní politiky éry NEP? In Jiří Hanuš, Radomír Vlček a kolektiv. Lenin. Kontinuita a/nebo diskontinuita ruských dějin? 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. s. 133-146. Dějiny a kultura, svazek 25. ISBN 978-80-7325-310-3.
  9. HOMOLOVÁ, Eva a Vít HLOUŠEK. Podpora lokálních partnerství trhu práce ve Španělsku ze strany EU. Současná Evropa. Praha: VŠE, 2013, roč. 18, č. 1, s. 3-22. ISSN 1804-1280.
  10. HLOUŠEK, Vít. Presidents above Parties? Presidents in Central and Eastern Europe, Their Formal Competencies and Informal Power. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 311 s. Monographs Series, vol. 56. ISBN 978-80-210-6687-8.
  11. HLOUŠEK, Vít. The Political Role of Presidents in the Countries of Central and Eastern Europe: Some Tentative Conclusions. In Vít Hloušek et al. Presidents above parties? Presidents in Central and Eastern Europe, Their Formal Competencies and Informal Power. 1. vyd. Brno: muni press, 2013. s. 271-291. Monographs, No. 56. ISBN 978-80-210-6687-8.
  12. PROCHÁZKOVÁ, Iva a Vít HLOUŠEK. Významnost tématu evropské integrace: obsahová analýza programů českých stran pro parlamentní volby 2006 a 2010. Evropská volební studia. Institut pro srovnávací politologický výzkum, 2013, roč. 8, č. 2, s. 113-132. ISSN 1801-6545.
  13. CABADA, Ladislav, Vít HLOUŠEK a Petr JUREK. Ztraceny v Tranzici? Minulost a přítomnost politického stranictví ve střední a východní Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 213 s. Monografie, svazek č. 53. ISBN 978-80-210-6379-2.
  14. HAVLÍK, Vratislav, Vít HLOUŠEK a Lubomír KOPEČEK. 9. brněnské politologické symposium: Jih Evropy - politické a ekonomické dopady krize. 2013.

  2012

  1. HLOUŠEK, Vít. Dlaczego pogłembianie integracji jest chorobą a nie rozwiązaniem jej dziszejszych problemów. In Artur Wołek, Jacek Kloczkowski, Ondřej Krutílek. Kryzys Unii Europejskiej. 1. vyd. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2012. s. 121-134. Studia i Analizy. ISBN 978-83-62628-46-9.
  2. HLOUŠEK, Vít. Flexible against Populism: Central European Response to the EU Integration Problems. In Polska Wielki Projekt 2012. Dialog, Wizja, Alternatywa: Granice suwerenności, czyli Europa Środkowa wobec zmian w UE. 2012.
  3. HLOUŠEK, Vít a Petr KANIOK. Internationalization of academia in the Czech Republic: Some evidence from Masaryk University. Natasza Styczińska (ed.). In Towards a common education area in the Visegrad region: New modalities of co-operation within international relations and European studies programmes. 1. vyd. Kraków: Wydawnictwo Promo, 2012. s. 43-51. ISBN 978-83-60941-22-5.
  4. HLOUŠEK, Vít. Public Affairs Party in the Czech Republic: Business Firm Party or Populism’s New Clothes? In XXnd World Congress of Political Science. 2012.
  5. ŠIPULOVÁ, Katarína a Vít HLOUŠEK. Rozdielne cesty tranzitívnej spravodlivosti – prípady Českej republiky, Slovenska a Poľska. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, FSS MU, 2012, XIV, č. 1, s. 55-89. ISSN 1212-7817.
  6. HOMOLOVÁ, Eva a Vít HLOUŠEK. Teritoriální pakty zaměstnanosti – horizontální evropeizace na česko-rakouském příkladu. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, FSS MU, 2012, XIV, č. 4, s. 474-500. ISSN 1212-7817.
  7. BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Vít HLOUŠEK. The Political System in the Czech Republic. In Political Systems of Visegrad Group Countries. Trnava, Lublin: University of SS Cyril and Methodius in Trnava, The John Paul II Catholic University of Lublin, 2012. s. 13-41. mimo edice. ISBN 978-80-8105-434-1.
  8. HLOUŠEK, Vít. Věci veřejné: politické podnikání strany typu firmy. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science. Brno: Mezinárodní politologický ústav FSS MU, 2012, XIX, č. 4, s. 322-340. ISSN 1211-3247. doi:10.5817/PC2012-4-322.
  9. HAVLÍK, Vratislav a Vít HLOUŠEK. Výzkum komunální a lokální politiky ve Spolkové republice Německo. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science. Brno: Mezinárodní politologický ústav FSS MU, 2012, XIX, č. 1, s. 32-45. ISSN 1211-3247.
  10. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Záchrana státu? Úřednické a polopolitické vlády v České republice a Československu. 1. vyd. Brno: Barrister and Principal, 2012. 118 s. Politika, Evropská unie, sv. 378. ISBN 978-80-87474-59-4.

  2011

  1. HLOUŠEK, Vít. American in Paris: americké impulsy evropskému jazzu a swingu mezi světovými válkami. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, III., č. 3, s. 47-54. ISSN 1803-6988.
  2. SMRČKOVÁ, Markéta a Vít HLOUŠEK. Evropeizace programatiky bulharských a rumunských politických stran. Stedoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2011, XIII, 2-3, s. 110-134. ISSN 1212-7817.
  3. HLOUŠEK, Vít. Jazzman. Gustav Brom a ti druzí. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Denisa NEČASOVÁ. Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. s. 253-270. ISBN 978-80-7325-244-1.
  4. HAVLÍK, Vlastimil a Vít HLOUŠEK. Political Parties, their Performance, and Quality of Czech Democracy: Old Trends and New Challenges. In 6th General Conference of European Consortium of Political Research. 2011.
  5. HLOUŠEK, Vít, Lubomír KOPEČEK a Jakub ŠEDO. Politické systémy. Brno: Barrister & Principal, 2011. 292 s. Politika, Evropská unie. ISBN 978-80-87474-23-5.

  2010

  1. HLOUŠEK, Vít a Oldřich KRPEC. De la transition á l´européanisation. Le cas de la transformation des syndicats tchéques. Transition. Bruxelles: Université libre de Bruxelles, 2010, L, č. 2, s. 1-14. ISSN 0779-3812.
  2. HLOUŠEK, Vít a Pavel PŠEJA. Europeanization of Political Parties and the Party System in the Czech Republic. In HAUGHTON, Tim. Party Politics in Central and Eastern Europe. Does EU Membership Matter? Abingdon: Routledge, 2010. s. 101-127. NA. ISBN 978-0-415-56749-7.
  3. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. La République tchéque. Jean-Michel De Waele, Paul Magnette (eds.). In Les démocraties européenenes. 2. vyd. Paris: Armand Colin, 2010. s. 432-446. Collection "U" - Science politique. ISBN 978-2-200-24640-2.
  4. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Origin, Ideology and Transformation of Political Parties. East-Central and Western Europe Compared. 1. vyd. Aldershot: Ashgate, 2010. 280 s. Politics and International Relations. ISBN 978-0-7546-7840-3.
  5. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě. Praha: Grada, 2010. 320 s. edice Politologie. ISBN 978-80-247-3192-6.
  6. HLOUŠEK, Vít. Seeking a type: The Czech party system after 1989. Politics in Central Europe. Plzeň: CEPSA and University of West Bohemia, 2010, roč. 6, č. 1, s. 90-109. ISSN 1801-3422.
  7. HLOUŠEK, Vít a Petr KANIOK. The Absence of Europe in the Czech Parliamentary Election, May 28-29 2010. EPERN Election Briefing. Brighton: EPERN, Sussex European Institute, 2010, č. 57, 13 s.

  2009

  1. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Agrární strany: hledání ztraceného času. Středoevropské agrární strany v komparativní perspektivě. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009, XVI, č. 3, s. 179-199. ISSN 1211-3247.
  2. HLOUŠEK, Vít. Concept of Critical Events: Rokkanian View on Central European Democratization. In XXI. World Congress of International Political Science Association. 2009.
  3. KANIOK, Petr. Estonsko. In CABADA, Ladislav a Vít HLOUŠEK. Eurovolby 2009: Prostor pro evropeizaci politických stran ve středovýchodní Evropě? 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 67-82. ISBN 978-80-7380-231-8.
  4. KRPEC, Oldřich, Vít HLOUŠEK, Petr FIALA a Markéta PITROVÁ. Europeanization of Czech interest groups. Brno: IIPS, 2009. 105 s. Working paper.
  5. HLOUŠEK, Vít a Pavel PŠEJA. Europeanization of Political Parties and the Party System in the Czech Republic. Journal of Communist Studies and Transition Politics. Abingdon: Routledge. Taylor and Francis Group, 2009, roč. 25, č. 4, s. 513-539. ISSN 1352-3279.
  6. CABADA, Ladislav a Vít HLOUŠEK. Evropeizace politických stran a stranických systémů v kontextu voleb do Evropského parlamentu. In CABADA, Ladislav a Vít HLOUŠEK. Eurovolby 2009: Prostor pro evropeizaci politických stran ve středovýchodní Evropě? 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o, 2009. s. 5-14. mimo edice. ISBN 978-80-7380-231-8.
  7. HLOUŠEK, Vít a Pavel PŠEJA. Evropeizace politických stran v České republice. Petr Fiala a kol. In Evropeizace zájmů. Politické strany a zájmové skupiny v České republice. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, muni press, 2009. s. 117-155. Edice Monografie, sv. 27. ISBN 978-80-210-4920-8.
  8. HLOUŠEK, Vít a Oldřich KRPEC. Evropeizace zájmových skupin v České republice. Petr Fiala a kol. In Evropeizace zájmů. Politické strany a zájmové skupiny v České republice. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, muni press, 2009. s. 157-206. Edice Monografie, sv. 27. ISBN 978-80-210-4920-8.
  9. KANIOK, Petr. Litva. In CABADA, Ladislav a Vít HLOUŠEK. Eurovolby 2009: Prostor pro evropeizaci politických stran ve středovýchodní Evropě? 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 82-97. ISBN 978-80-7380-231-8.
  10. HLOUŠEK, Vít a Markéta PITROVÁ. Pojem evropeizace a jeho konceptualizace. Petr Fiala a kol. In Evropeizace zájmů. Politické strany a zájmové skupiny v České republice. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, muni press, 2009. s. 15-43. Edice Monografie, sv. 27. ISBN 978-80-210-4920-8.
  11. HLOUŠEK, Vít. Politična istorija Jevropy v period pislja Druhoji svitovoji vijny do padinnja komunizmu. In Uspišnyj šljach. Demokratija, hromaďans´ke suspiľstvo, transformacija i intehracija Jevropy. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. s. 24-38. mimo edice. ISBN 978-80-7325-204-5.
  12. HLOUŠEK, Vít. Polsko - stabilizace stranického systému, ale minimální Evropeizace. In CABADA, Ladislav a Vít HLOUŠEK. Eurovolby 2009: Prostor pro evropeizaci politických stran ve středovýchodní Evropě? 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o, 2009. s. 143-162, 21 s. mimo edice. ISBN 978-80-7380-231-8.
  13. HLOUŠEK, Vít a Jan HOLZER. So-called Eastern Studies and Czech Political Science. In East and West. History and Contemporary State of Eastern Studies. 1. vydání. Warsaw: Uniwersity of Warsaw - Centre for East European Studies, 2009. s. 179-199. ISBN 83-61325-09-3.
  14. FIALA, Petr, Vít HLOUŠEK a Petr SUCHÝ. Teorie a analýzy evropeizace politických stran a zájmových skupin. Petr Fiala a kol. In Evropeizace zájmů. Politické strany a zájmové skupiny v České republice. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, muni press, 2009. s. 45-69. Edice Monografie, sv. 27. ISBN 978-80-210-4920-8.
  15. HLOUŠEK, Vít a Petr KANIOK. The 2009 European Parliament Election in the Czech Republic, June 5-6 2009. European Parliament Election Briefing. Brighton: EPERN, Sussex European Institute, 2009, roč. 2009, No. 29, 15 s.
  16. CABADA, Ladislav a Vít HLOUŠEK. Volby do EP 2009 jako další z projevů slabé evropeizace politických stran (nejen) ve střední Evropě. In CABADA, Ladislav a Vít HLOUŠEK. Eurovolby 2009: Prostor pro evropeizaci politických stran ve středovýchodní Evropě? 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o, 2009. s. 233-240. mimo edice. ISBN 978-80-7380-231-8.

  2008

  1. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Cleavages in Contemporary Czech and Slovak Politics: Between Persistence and Change. East European Politics and Societies. Am. Council of Learned Societies, SAGE, 2008, roč. 22, č. 3, s. 518-552. ISSN 0888-3254.
  2. HLOUŠEK, Vít. člen. Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 2008.
  3. HLOUŠEK, Vít a Pavel PŠEJA. Evropeizace politických stran a stranického systému v České republice. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2008, XV, č. 4, s. 299-317. ISSN 1211-3247.
  4. HLOUŠEK, Vít. Chorvatsko: Mezi pokušením autoritarismu a evropskou integrací. In Komparace politických systémů. Nové demokracie střední a východní Evropy. 1. vyd. Praha: VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2008. s. 262-281. mimo edice. ISBN 978-80-245-1388-1.
  5. HLOUŠKOVÁ, Kateřina a Vít HLOUŠEK. Jazz v říši srpu a kladiva. Proglas. Brno: CDK, 2008, XIX, č. 2, s. 29-34. ISSN 1802-3142.
  6. HLOUŠEK, Vít. Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008. 273 s. Monografie, svazek č. 19. ISBN 978-80-210-4484-5.
  7. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. La République tchéque. In DE WAELLE, Jean-Michel a Paul MAGNETTE. Les démocraties européennes. Approche comparée des systémes politiques nationaux. 1. vyd. Paris: Armand Colin, 2008. s. 436-450. Collection U - Science Politique. ISBN 978-2-200-35126-7.
  8. HLOUŠEK, Vít. Přímá volba prezidenta: český kontext. In NOVÁK, Miroslav a Miloš BRUNCLÍK. Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. s. 263-285. Edice Bod. ISBN 978-80-7363-179-6.
  9. HOLZER, Jan a Vít HLOUŠEK. So-called Eastern Studies and Czech Political Science in „Post-Slavianophile“ Period. 2008.
  10. HLOUŠEK, Vít. The Process of Europeanization and Political Parties in New EU-Members and Candidate Countries: in Search for the Framework of Analysis. Wroclawskie Studia Politologiczne. Wroclaw, 2008, roč. 2007, č. 8, s. 125-139. ISSN 1643-0328.
  11. HLOUŠEK, Vít a Jakub ŠEDO. Tschechien: Konsolidierung des Parteiensystems bei anhaltenden Problemen der Mehrheitsbildung. In BOS, Ellen a Dieter SEGERT. Osteuropäische Demokratien als Trendsetter? Parteien und Parteiensysteme nach dem Ende des Übergangsjahrzehnts. 1. vyd. Opladen & Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich, 2008. s. 91-103. Mimo edice. ISBN 978-3-86649-161-8.

  2007

  1. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Central and Eastern Europe in the process of globalization and Europeanization: Comparing the Czech Republic and Poland. In FÁBIÁN, Katalin. Globalization: Perspectives from Central and Eastern Europe. 1. vyd. Oxford - Amsterdam - San Diego: Elsevier JAI Press, 2007. s. 227-250. CSEFA, vol. 89. ISBN 978-0-7623-1457-7.
  2. EIBL, Otto a Roman CHYTILEK. Conclusion. In HLOUŠEK, Vít a Roman CHYTILEK. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1. vyd. Brno: CDK & ISPO, 2007. s. 170-180. Comparative Political Science, Vol. 7. ISBN 978-80-7325-116-1.
  3. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Czech Republic. In Parties and Democracy. 1. vyd. Bonn: Bouvier, 2007. s. 195-217. KAS Democracy Report 2007. ISBN 978-3-416-03194-3.
  4. HLOUŠEK, Vít a Petr KANIOK. Členství stran ze střední a jihovýchodní Evropy v eurostranách - příběh s otevřeným koncem? In HLOUŠEK, Vít a Petr KANIOK. Evropské politické strany po východním rozšíření Evropské unie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2007. s. 161-165. Studie, č. 46. ISBN 978-80-210-4385-5.
  5. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie : Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 380 s. ISBN 978-80-210-4249-0.
  6. KANIOK, Petr. Euroskeptické pokusy a frakce. In HLOUŠEK, Vít a Petr KANIOK. Evropské politické strany po východním rozšíření Evropské unie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007. s. 121-138, 19 s. Studie, č. 46. ISBN 978-80-210-4385-5.
  7. KANIOK, Petr a Vít HLOUŠEK. "Eurostrany" a východní rozšíření. Nové impulsy pro výzkum stranictví na úrovni Evropské unie. In HLOUŠEK, Vít a Petr KANIOK. Evropské politické strany po východním rozšíření Evropské unie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2007. s. 9-26. Studie, č. 46. ISBN 978-80-210-4385-5.
  8. FIALA, Petr, Vít HLOUŠEK a Oldřich KRPEC. Evropeizace českých odborových svazů: proměny strategie reprezentace zájmů a okruhu partnerů v procesu evropské integrace. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2007, XIV, č. 2, s. 95-109. ISSN 1211-3247.
  9. HLOUŠEK, Vít, Petra JAROŠOVÁ a Petr KANIOK. Evropská lidová strana (Evropští demokraté). In HLOUŠEK, Vít a Petr KANIOK. Evropské politické strany po východním rozšíření Evropské unie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2007. s. 27-52. Studie, č. 46. ISBN 978-80-210-4385-5.
  10. KRUTÍLEK, Ondřej a Petra KUCHYŇKOVÁ. Koncept evropeizace v kontextu přijímání sekundární legislativy Evropské unie na úrovni národního státu. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 179-200, 21 s. Ediční řada Výzkum, č. 2. ISBN 978-80-210-4458-6.
  11. HLOUŠEK, Vít. Koncept konfliktních linií a problematika evropské integrace. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, roč. 43, č. 2, s. 361-378. ISSN 0038-0288.
  12. HLOUŠEK, Vít a Roman CHYTILEK. Parties, Elections and Democratic Consolidation in Central Europe. In HLOUŠEK, Vít a Roman CHYTILEK. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1. vyd. Brno: CDK & ISPO, 2007. s. 7-10. Comparative Political Science, Vol. 7. ISBN 978-80-7325-116-1.
  13. CHYTILEK, Roman a Jakub ŠEDO. Party System Stability and Territorial Patterns of Electoral Competition in the Czech Republic. In HLOUŠEK, Vít a Roman CHYTILEK. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1. vyd. Brno: CDK & ISPO, 2007. s. 23-35. Comparative Political Science, Vol. 7. ISBN 978-80-7325-116-1.
  14. KOPEČEK, Lubomír a Vít HLOUŠEK. Podzialy polityczne - koncepcja badania w Europie Środkowo-Wschodniej. Marzena Cichosz; Katarzyna Zamorska (eds.). In Politologia w Polsce. Stan badaň i perspektywy. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictwo UW, 2007. s. 221-231. mimo edice. ISBN 83-914951-4-0.
  15. HLOUŠEK, Vít. Pojem střední Evropy, jeho proměny a milníky politického vývoje. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada historická, C 54. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2007. s. 26-39, 15 s. ISBN 978-80-210-4481-4.
  16. BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Politický systém českých zemí 1848-1989. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 184 s. Monografie, č. 9. ISBN 978-80-210-4250-6.
  17. VYKOUPILOVÁ, Hana. Víceúrovňové vládnutí v Evropě: koncepce, modely, typy. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007. s. 13-27, 245 s. Ediční řada Výzkum, sv.2. ISBN 978-80-210-4458-6.
  18. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Víceúrovňové vládnutí v Evropě na prahu 21. století. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2007. s. 7-12. Výzkum, svazek č. 2. ISBN 978-80-210-4458-6.
  19. POSPÍŠIL, Ivo a Hubert SMEKAL. Vztah národní a nadnárodní úrovně práva. Pohled Ústavního soudu ČR a vybraných ústavních soudů zemí EU. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 201- 239, 38 s. Výzkum, sv. 2. ISBN 978-80-210-4458-6.

  2006

  1. KYLOUŠEK, Jakub. Analýza kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006 (případová studie volebního kraje Jihomoravského). In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006. s. 177-192. ediční řada Sborníky, svazek č. 30. ISBN 80-210-4161-7.
  2. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Česká politika v roce 2006: pokus o bilanci české demokracie. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006. s. 7-12. edice Sborníky, svazek 30. ISBN 80-210-4161-7.
  3. STRMISKA, Maxmilián. Český stranický systém v letech 1998-2006: několik postřehů ke způsobu fungování semipolarizované stranické soustavy. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006. s. 88-96. Sborníky, č. 30. ISBN 80-210-4161-7.
  4. FIALA, Petr, Vít HLOUŠEK, Markéta PITROVÁ, Pavel PŠEJA a Petr SUCHÝ. Evropeizace politických stran a zájmových skupin: základní problémy a směry analýzy. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, XIII, č. 1, s. 3-26. ISSN 1211-3247.
  5. DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK a Vojtěch (eds.) ŠIMÍČEK. Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii. / Břetislav Dančák, Vít Hloušek, Vojtěch Šimíček (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2006. 309 s. (Sborníky ; svazek č. 28). ISBN 80-210-4062-9.
  6. HLOUŠEK, Vít, Roman CHYTILEK a Hana VYKOUPILOVÁ. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 2006.
  7. HLOUŠEK, Vít. Perechod Češskoj Respubliki k demokratii. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 25-48. CDK. ISBN 80-7325-104-3.
  8. MATUŠKOVÁ, Anna. Politický marketing a české politické strany. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, IIPS, 2006. s. 203-212, 13 s. Ediční řada Sborníky. ISBN 80-210-4161-7.
  9. BALÍK, Stanislav, Břetislav DANČÁK a Vít HLOUŠEK. Politika v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav, 2006. 244 s. Sborníky, 25. ISBN 80-210-3914-0.
  10. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Polityka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 r. a slowaccy ekskomuniści. In MIKLASZEWICZ, Irena a Rustis KAMUNTAVIČIUS. Razem w Europie. 1. vyd. Kaunas: Česlovo Milošo slavistikos centras VDU, 2006. s. 31-44. ISBN 9955-12-163-7.
  11. HLOUŠEK, Vít. Postdemokracie, občanská společnost a autonomie politiky. In MACH, Petr a Dina CHMAITILLIOVÁ. Postdemokracie. Hrozba nebo naděje? 1. vyd. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2006. s. 29-36, 7 s. ISBN 80-86547-48-5.
  12. BALÍK, Stanislav. Regionální a komunální rovina českého stranicko-politického systému - předběžná bilance. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006. s. 126-135. Sborníky č. 29. ISBN 80-210-4161-7.
  13. ŠEDO, Jakub. Stabilita zastoupení v České republice. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006. s. 145-157. Svazek č. 30. ISBN 80-210-4161-7.
  14. HLOUŠEK, Vít. Teorie konsociační demokracie a moravská praxe. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Moravské vyrovnání z roku 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2006. s. 145-155. ISBN 80-86488-36-5.
  15. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. The Concept of Leadership in Central Europe: discussing the Austrian and Polish cases. Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft. Wien: NOMOS Verlag, 2006, roč. 35, č. 2, s. 127-139, 12 s. ISSN 1615-5548.
  16. HLOUŠEK, Vít. The limited role of electoral game rules: The Austrian party system in "post-rokkanian" settings. Politics in Central Europe. Plzeň: CEPSA and University of West Bohemia, 2006, roč. 2, č. 1, s. 24-40. ISSN 1801-3422.
  17. DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Vnešnjaja politika Češskoj Respubliki v svjazi s členstvom v ES. Evropa. Žurnal Polskogo Instituta Meždunarodnych Del. Warszawa: PISM, 2006, roč. 6, č. 3, s. 61-83. ISSN 1643-0360.
  18. PINK, Michal. Volební geografie České republiky. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006. s. 158-176, 18 s. ISBN 80-210-4161-7.
  19. HLOUŠEK, Vít. Výhoda zaostalosti? Poznámky k výzkumu stranických systémů v "post-rokkanovské" politice. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, XIII., č. 3, s. 306-317. ISSN 1211-3247.
  20. HLOUŠEK, Vít. Vztahy socialistických a komunistických stran v zemích západní Evropy. In FAJMON, Hynek, Stanislav BALÍK a Kateřina HLOUŠKOVÁ. Dusivé objetí. Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 64-76. ISBN 80-7325-095-0.

  2005

  1. HLOUŠEK, Vít. Austrian Social Democracy - Tradition and Adaptation to Changed Role on the Threshold of the Third Millenium. In KOPEČEK, Lubomír. Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. 1. vyd. Brno: CDK a ISPO, 2005. s. 29-57. Comparative Political Science. ISBN 80-7325-078-0.
  2. CHYTILEK, Roman. České senátní volby. Podněty, výsledky, alternativy. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: MU v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 105-115. ISBN 80-210-3865-9.
  3. KRPEC, Oldřich. Ekonomika a hospodářská politika České republiky v roce 2004. In BALÍK, Stanislav, Břetislav DANČÁK a Vít HLOUŠEK. Politika v České republice 2004. Brno: MPÚ, 2005. 24 s. Sborníky, svazek číslo 25. ISBN 80-210-3914-0.
  4. VYKOUPILOVÁ, Hana. Eurofederalismus v politice evropských politických stran. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace - Nové téma politologického výzkumu. Brno: IIPS, 2005. s. 400-409, 9 s. ISBN 80-210-3865-9.
  5. HAVLÍK, Vlastimil. Euroskeptické politické strany v Dánsku. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: MU v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 96-105. ISBN 80-210-3865-9.
  6. HLOUŠEK, Vít. Evropa, Amerika, náboženství a politika. In HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 268-270. ISBN 80-7325-071-3.
  7. DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace: pojem a jeho konceptualizace. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evopeizace. Nové téma politologického výzkumu. 1. vyd. Brno: IIPS, 2005. s. 11-25. ISBN 80-210-3865-9.
  8. HLOUŠEK, Vít. "Habsburská" tradice, demokratizace střední Evropy a její kritické body. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 1. vyd. Brno: ISPO a CDK, 2005. s. 7-24. ISBN 80-7325-074-8.
  9. HLOUŠEK, Vít. Intiqál al-Džumhúríja 't-tšíkíja ilá 'd-dímuqrátíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno-Bagdad: CDK-IRI, 2005. s. 20-39. CDK. ISBN 80-7325-058-6.
  10. BALÍK, Stanislav. Modely exekutivních koalic na komunální úrovni. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace nové téma politologického výzkumu. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. s. 26-39. ISBN 80-210-3865-9.
  11. STRMISKA, Maxmilián, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK a Roman CHYTILEK. Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 727 s. Politologie. ISBN 80-7367-038-0.
  12. MAREŠ, Miroslav. Soudobá stranickopolitická reprezentace eurokomunismu. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. 1. vyd. Brno: IIPS, 2005. s. 263-271, 8 s. ISBN 80-210-3865-9.
  13. HLOUŠEK, Vít. Stále ve znamení kontinuity? Stranický systém Švýcarska. Politologická revue. Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2005, XI, č. 2, s. 57-73. ISSN 1211-0353.
  14. HLOUŠEK, Vít. Swing ve stínu hákového kříže. Revue Proglas. Brno: CDK, 2005, III., č. 1, s. 12-16. ISSN 1214-0899.
  15. HLOUŠEK, Vít a Klára POLÁČKOVÁ. Volby do Evropského parlamentu 2004 v Rakousku a rakouské politické strany. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2005, VII, č. 1, s. 1-12. ISSN 1212-7817.
  16. KANIOK, Petr. Vznik Červnové kandidátky jako důsledek tendencí švédské evropské debaty. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: MU v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 134-144, 13 s. ISBN 80-210-3865-9.
  17. BALÍK, Stanislav. Vztah státu a územní samosprávy v roce 2004. In BALÍK, Stanislav, Břetislav DANČÁK a Vít HLOUŠEK. Politika v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 197-211. Sborníky, 25. ISBN 80-210-3914-0.
  18. PAVELKA, Jiří, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK, Dušan LUŽNÝ a Radek SLABOTINSKÝ. Základní otázky. Dějiny, společnost a základy humanitních věd. Teoretické úvody a testové otázky k přípravě na přijímací zkoušky. Brno: Barrister &.Principal, 2005. ISBN 80-7364-001-5.
  19. HLOUŠEK, Vít. Zrcadlo rakouské politologie. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005, XII., č. 3, s. 332-343. ISSN 1211-3247.

  2004

  1. HLOUŠEK, Vít. Centra a periferie v Evropě - přístup Steina Rokkana. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2004, V, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-7817.
  2. MAREŠ, Miroslav. Členství ČR v NATO z hlediska hrozeb extremismu a terorismu. In HLOUŠEK, Vít a Zbyněk PAVLAČIK. Pět let v NATO. Vojenské, politické a společenské aspekty členství ČR v NATO. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 17-46, 29 s. ISBN 80-210-3428-9.
  3. HLOUŠEK, Vít a Vojtěch ŠIMÍČEK. (eds.) Dělba soudní moci. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2004. 287 s. Sborníky, svazek č. 19. ISBN 80-210-3318-5.
  4. HLOUŠEK, Vít a Zbyněk PAVLAČÍK. (eds.): Pět let v NATO. Vojenské, politické a společenské aspekty členství České republiky v NATO. 1. vyd. Brno - Ostrava: Mezinárodní politologický ústav MU v Brně a Jagello 2000, 2004. 203 s. Ediční řada Sborníky, svazek č. 20. ISBN 80-210-3428-9.
  5. HLOUŠEK, Vít a Vojtěch ŠIMÍČEK. (eds.): Výkonná moc v ústavním systému České republiky. 1. vydání. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. 285 s. Edice Sborníky, svazek č. 22. ISBN 80-210-3611-7.
  6. BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK a Markéta PITROVÁ. Evropská lidová strana. In BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. Evropská lidová strana a její členské strany. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. s. 8-23. ISBN 80-210-3588-9.
  7. BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. Evropská lidová strana a její členské strany. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. 119 s. Sborníky, č. 21. ISBN 80-210-3588-9.
  8. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Evropská unie a Organizace Severoatlantické smlouvy. European Security and Defence Policy a deficit vojenských kapacit evropských spojenců. In HLOUŠEK, Vít a Zbyněk PAVLAČÍK. Pět let v NATO. Vojenské, politické a společenské aspekty členství České republiky v NATO. Brno - Ostrava: Mezinárodní politologický ústav - Jagello 2000, 2004. s. 164-183. ISBN 80-210-3428-9.
  9. HLOUŠEK, Vít. Chorvatsko. In CABADA, Ladislav a Vladimíra DVOŘÁKOVÁ. Komparace politických systémů III. 2. přepracované vydání. Praha: VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomia, 2004. s. 219-239. VŠE. ISBN 80-245-0806-0.
  10. HLOUŠEK, Vít. Chorvatsko. Michal Kubát (ed.). In Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. s. 137-158. Eurooex Bohemia. ISBN 80-86432-92-0.
  11. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. 224 s. Ediční řada Monografie, svazek č. 10. ISBN 80-210-3449-1.
  12. HLOUŠEK, Vít. Nice, nebo smrt. Polsko, Konvent a evropská debata. In BALÍK, Stanislav, Petr FIALA a František MIKŠ. Perspektivy Evropské unie. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. s. 199-203. ISBN 80-7325-031-4.
  13. DANČÁK, Břetislav. Polské politické strany a Evropská lidová strana. In BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. Evropská lidová strana a její členské strany. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Mezinárodní politologický ústav, 2004. s. 54-69. ISBN 80-210-3588-9.
  14. HLOUŠEK, Vít. Proces europeanizace a politické strany v kandidátských zemích. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2004, roč. 1, č. 1, s. 93-108. ISSN 1212-365X.
  15. PETŘÍK, Jaroslav. Průběh transformace Severoatlantické aliance od Pražského summitu dosud a její perspektivy. In HLOUŠEK, Vít a Zbyněk PAVLAČIK. Pět let v NATO. Vojenské, politické a společenské aspekty členství ČR v NATO. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 156-163, 7 s. ISBN 80-210-3428-9.
  16. HLOUŠEK, Vít. Rakouská lidová strana a EPP. In BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. Evropská lidová strana a její členské strany. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. s. 70-85. IIPS. ISBN 80-210-3588-9.
  17. HLOUŠEK, Vít a Zdeněk SYCHRA. Rakousko v Evropě a střední Evropě. In HLOUŠEK, Vít a Zdeněk SYCHRA. Rakousko v evropské a středoevropské politice. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. s. 9-31. Studie, svazek č. 32. ISBN 80-210-3589-7.
  18. HLOUŠEK, Vít a Zdeněk (eds.) SYCHRA. Rakousko v evropské a středoevropské politice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004. 125 s. Studie, svazek č. 32. ISBN 80-210-3589-7.
  19. KOPEČEK, Lubomír a Vít HLOUŠEK. Wzrost i spadek znaczenia partii zielonych w wybranych systemach partyjnych Europy Środkowej i Wschodniej. Wroclawskie Studia Politologiczne. Wroclaw, 2004, roč. 3, č. 4, s. 82-88. ISSN 1643-0328.
  20. HLOUŠEK, Vít. Zjazd absolwentow Wschodniej szkoly letniej UW. 2004.

  2003

  1. HLOUŠEK, Vít. Cleavages in Central and Eastern Europe: between Tradition and Change. Artur Wolek (ed.). In The End of Transformation Era? Graduate Seminar in Politics. 1. vyd. Nowy Sacz: WSB-NLU, 2003. s. 40-46. ISBN 83-88421-40-9.
  2. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 379 s. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6.
  3. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Dzve dzesjacimiljonnyja krainy u ceni Temelinu. Arche. Minsk: Rerdakcija časopisu Arche-Pačatak, 2003, roč. 6, č. 4, s. 216-222. ISSN 1392-9682.
  4. KOPEČEK, Lubomír. Elity a demokracie. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 149-177. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
  5. HLOUŠEK, Vít. Evropa a její místo v dějinách - reflexe Oskara Haleckého. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2003, V, č. 4, s. 1-7. ISSN 1212-7817.
  6. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Fenomén demokracie. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 15-48. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
  7. KOPEČEK, Lubomír a Vít HLOUŠEK. Hybridní demokracie. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 285-296. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
  8. HLOUŠEK, Vít. Klasická liberální teorie demokracie. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 57-83. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
  9. KOPEČEK, Lubomír. Koncept demokracie J. Schumpetera. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 178-192, 25 s. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
  10. KOPEČEK, Lubomír a Vít HLOUŠEK. Konsensuální a konkurenční demokracie. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 203-231. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
  11. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Konsolidace demokracie a hybridní režimy - slovenský a chorvatský případ. Středoevropské politické studie. 2003, roč. 5, č. 4, s. 12-25. ISSN 1212-7817.
  12. HLOUŠEK, Vít. Parlamentní a prezidentské demokracie. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 193-202. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
  13. HLOUŠEK, Vít. Parlamentní volby v Rakousku 2002. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2003, V, č. 1, s. 1-9. ISSN 1212-7817.
  14. MAREŠ, Miroslav a Petr FIALA. Pluralismus a (neo)korporatismus. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 232-250, 18 s. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
  15. BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Politický systém českých zemí 1848-1989. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 180 s. Monografie, svazek č. 9. ISBN 80-210-3307-X.
  16. MAREŠ, Miroslav. Polyarchie. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 251-258. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
  17. KOPEČEK, Lubomír. Socialně politické podmínky demokracie. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 109-148. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
  18. FIALA, Petr a Vít HLOUŠEK. Stranický systém České republiky. Petr Fiala, Ryszard Herbut a kol. In Středoevropské systémy politických stran. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 13-54. Sborníky, svazek č. 15. ISBN 80-210-3091-7.
  19. FIALA, Petr a Vít HLOUŠEK. System partyjny Republiki Czeskiej. Andrzej Antoszewski, Petr Fiala, Ryszard Herbut; Jacek Sroka (reds.). In Partie i systemy partyjne Europy Środkowej. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2003. s. 15-62. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2573. ISBN 83-229-2425-9.
  20. MAREŠ, Miroslav. Teorie extremismu. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 297-326, 29 s. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
  21. BALÍK, Stanislav. Totalitní a autoritativní režimy. In KOPEČEK, Lubomír a Vít HLOUŠEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2003. s. 259-284. 16. ISBN 80-210-3036-4.
  22. KOPEČEK, Lubomír. Vize role liberální demokracie ve světě na přelomu 20. a 21. století. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 327-348. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.

  2002

  1. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Czesko-austriackie stosunki w cieniu Temelína. Przeglad Środkowoeuropejski. Warszawa: Ryszard Bobrowski, 2002, roč. 10, č. 1, s. 9-13. ISSN 1232-0447.
  2. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Česká republika - konsensuální nebo majoritní model demokracie? Politologická revue. Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2002, VIII, č. 1, s. 3-21. ISSN 1211-0353.
  3. HLOUŠEK, Vít. Koncept konfliktních linií v západní politické vědě a jeho proměny. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, IX, č. 4, s. 398-414. ISSN 1211-3247.
  4. HLOUŠEK, Vít. Koncept konfliktních linií ve střední a jihovýchodní Evropě: Tři roviny analýzy. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2002, IV, 2-3. ISSN 1212-7817.
  5. KOPEČEK, Lubomír a Vít HLOUŠEK. Nástupnické komunistické strany a jejich typologizace. Hloušek, Vít; Kopeček, Lubomír (eds.). In Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2002. s. 10-39. ISBN 80-210-2990-0.
  6. MAREŠ, Miroslav. Pokusy o reformu komunistické strany a postkomunistické subjekty v České republice. In KOPEČEK, Lubomír a Vít HLOUŠEK. Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 83-99, 15 s. ISBN 80-246-0378-0.
  7. HLOUŠEK, Vít. Postkomunistická levice na Litvě. Hloušek, Vít; Kopeček, Lubomír (eds.). In Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2002. s. 202-229. ISBN 80-210-2990-0.
  8. HLOUŠEK, Vít. Republika Chorvatsko. Petr Fiala, Jan Holzer, Maxmilián Strmiska a kol. In Politické strany ve střední a východní Evropě. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2002. s. 172-191. ISBN 80-210-3036-4.
  9. HLOUŠEK, Vít. Republika Slovinsko. Petr Fiala, Jan Holzer, Maxmilián Strmiska a kol. In Politické strany ve střední a východní Evropě. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002. s. 382-399. Sborníky, sv. č. 10. ISBN 80-210-3036-4.
  10. KOPEČEK, Lubomír a Vít HLOUŠEK. Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002. ISBN 80-210-2990-0.
  11. HLOUŠEK, Vít. Similarities in Differences. East Central Europe - L'Europe du Centre-Est. Eine wissenschaftliche Zeitschrift. Budapest: CHARLES SCHLACKS, JR, 2002, roč. 29, 1-2, s. 341-343. ISSN 0094-3037.
  12. HLOUŠEK, Vít. Stranické systémy pobaltských států v první fázi demokratické politiky. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2002, IV, č. 1. ISSN 1212-7817.
  13. HLOUŠEK, Vít. Strany občanské pravice v rakouském stranickém systému po roce 1986. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, IX, č. 1, s. 29-49. ISSN 1211-3247.
  14. HLOUŠEK, Vít. The Governmental Crisis in Austria and the Austrian Party System. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2002, IV, č. 4. ISSN 1212-7817.
  15. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. The Green Parties in the Central and Eastern Europe. Post-Materialistic Issues and Political Relevance. In CABADA LADISLAV. Contemporary Questions of Central European Politics. 1. vyd. Dobrá Voda u Pelhřimova: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2002. s. 221-233. Aleš Čeněk. ISBN 80-86473-27-9.

  2001

  1. HLOUŠEK, Vít. Evropa států, Evropa regionů. In Mrklas, L. (ed.): Krajské volby 2000. Fakta, názory, komentáře. 1. vyd. Praha: CEVRO, 2001. s. 150-155. ISBN 80-238-6750-4.
  2. HLOUŠEK, Vít. Kantonální a parlamentní volby v Bosně a Hercegovině 2000. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2001, III., č. 2. ISSN 1212-7817.
  3. HLOUŠEK, Vít. ÖVP a proměny katolického tábora. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2001, VIII, č. 4, s. 348-368. ISSN 1211-3247.
  4. HLOUŠEK, Vít. Politologie na Litvě: vznik, vývoj, instituce a inspirace (?). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2001, VIII., č. 1, s. 106-112. ISSN 1211-3247.
  5. HLOUŠEK, Vít. Slovinský stranický systém a model umírněného pluralismu. Popis vývoje a analysa fungování systému politických stran ve Slovinsku v letech 1996-2000. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2001, III., č. 1. ISSN 1212-7817.

  2000

  1. HLOUŠEK, Vít. Konfliktní linie v "postkomunistických" systémech politických stran. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000, VII, č. 4, s. 373-395. ISSN 1211-3247.
  2. HLOUŠEK, Vít. Národnostní politika Chorvatska za Tudjmanovy éry. In Dančák, B.; Fiala, P. (eds.): Národnostní politika v postkomunistických zemích. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000. s. 255-268.
  3. HLOUŠEK, Vít. Parlamentní volby v Chorvatsku 2000. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, II, č. 1. ISSN 1212-7817.
  4. HLOUŠEK, Vít. Rozpad Jugoslávie z perspektivy politologické teorie nacionalismu. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000, VII, č. 1, s. 72-75. ISSN 1211-3247.
  5. HLOUŠEK, Vít. Stranický systém Estonska. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, II, č. 2. ISSN 1212-7817.
  6. HLOUŠEK, Vít. Stranický systém Litvy v letech 1996-2000 a problematika kontinuity jeho vývoje. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, II, č. 4. ISSN 1212-7817.

  1999

  1. DANČÁK, Břetislav. Česká republika - zahraniční a bezpečnostní politika v letech 1994-1998. In DANČÁK, Břetislav, Lukáš BENDA, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK a Tomáš URUBEK. Integrační pokusy ve středoevropském prostoru II. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999. s. 94-97. Edice Pracovní studie, sv. č. 6. ISBN 80-210-2036-9.
  2. HLOUŠEK, Vít. Česká republika. Mezníky vnitropolitického vývoje. In Dančák, B. (ed.): Integrační pokusy ve středoevropském prostoru II. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999. s. 69-86.
  3. HLOUŠEK, Vít. Friedrich August von Hayek - možný úhel pohledu. Proglas : revue pro politiku a kulturu. Brno: CDK, 1999, č. 3, s. 21-24. ISSN 0862-6731.
  4. DANČÁK, Břetislav. Geneze spolupráce ve střední Evropě. In DANČÁK, Břetislav, Lukáš BENDA, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK a Tomáš URUBEK. Integrační pokusy ve středoevropském prostoru II. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999. s. 9-67. Edice Pracovní studie, sv. č. 6. ISBN 80-210-2036-9.
  5. HLOUŠEK, Vít. Republika Slovinsko. In Dančák, B. (ed.): Integrační pokusy ve středoevropském prostoru II. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999. s. 183-206.
  6. HLOUŠEK, Vít. Stranické systémy Litvy a Lotyšska ve srovnávací perspektivě. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, VI, č. 1, s. 104-120. ISSN 1211-3247.
  7. HLOUŠEK, Vít. Stranický systém Chorvatska - nedokončená transformace. In Strmiska, M. (ed.): Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999. s. 105-130.
  8. STRMISKA, Maxmilián a Vít HLOUŠEK. The Predominant Party System in the Post-communist Croatia - Some Remarks. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 1999, I. ročník, 1., s. 1-10. ISSN 1212-7817.
  9. HLOUŠEK, Vít. Tomáš Garrigue Masaryk a Konrad Adenauer: dvě koncepce evropského sjednocování. Střední Evropa : revue pro středoevropskou kulturu a politiku. Praha: ISE, 1999, XV, č. 87, s. 21-36. ISSN 0862-091X.
  10. HLOUŠEK, Vít. Uměle vytvořená většina? Systém politických stran v Chorvatsku. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, VI, č. 4, s. 414-433. ISSN 1211-3247.

  1998

  1. HLOUŠEK, Vít. Republika Slovinsko. In Dančák, B. (ed.): Integrační pokusy ve středoevropském prostoru I. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998. s. 124-143.
  2. HLOUŠEK, Vít. Systém politických stran ve Slovinsku. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, roč. V., č. 4, s. 468-478. ISSN 1211-3247.
  3. DANČÁK, Břetislav. Závěr. In DANČÁK, Břetislav, Lukáš BENDA, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK a Tomáš URUBEK. Integrační pokusy ve středoevropském prostoru I. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998. s. 144-151. Edice Pracovní studie, sv. č. 1. ISBN 80-210-1816-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2023 09:35