Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. SUCHÁNEK, Pavel a Tomáš MALÝ. Varieties of Pain, Anger, and Hope: Mixed Emotions in Early Modern Religious Art of the Czech Lands. In Silvia Marin Barutcieff. Depicting emotions in Eastern and Central Europe (1400-1900). 1. vyd. Pisa: Astarte Edizioni, 2024. s. 27-42, 19 s. ARTI CONGENERI 5. ISBN 979-12-80209-39-9.

  2023

  1. SUCHÁNEK, Pavel, Tomáš MALÝ a Michal KONEČNÝ. Baroko v nás. Hledání baroka v dnešním světě. In Historické epochy V., Brno, KJM, 2.5. 2023. 2023.
  2. FASORA, Lukáš, Markéta MELOUNOVÁ, Jiří HANUŠ, Tomáš MALÝ, Denisa NEČASOVÁ, Lukáš REITINGER, Pavel BOČEK, Václav KAŠKA, Zdeňka STOKLÁSKOVÁ, Tomáš BOROVSKÝ, Ludmila KLÍČOVÁ, Petr STEINER, Tomáš DVOŘÁK a Tomáš KNOZ. Didaktické inspirace k aktivizační výuce ve středoškolském dějepisu. In Fasora, Lukáš. Didaktické inspirace k aktivizační výuce ve středoškolském dějepisu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0414-9.
  3. FASORA, Lukáš, Pavel BOČEK, Tomáš BOROVSKÝ, Tomáš DVOŘÁK, Jiří HANUŠ, Václav KAŠKA, Ludmila KLÍČOVÁ, Tomáš KNOZ, Tomáš MALÝ, Markéta MELOUNOVÁ, Denisa NEČASOVÁ, Lukáš REITINGER, Petr STEINER a Zdeňka STOKLÁSKOVÁ. Didaktické inspirace k aktivizační výuce ve středoškolském dějepisu. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0415-6.
  4. FASORA, Lukáš, Pavel BOČEK, Tomáš BOROVSKÝ, Tomáš DVOŘÁK, Jiří HANUŠ, Václav KAŠKA, Ludmila KLÍČOVÁ, Tomáš KNOZ, Tomáš MALÝ, Markéta MELOUNOVÁ, Denisa NEČASOVÁ, Lukáš REITINGER, Petr STEINER a Zdeňka STOKLÁSKOVÁ. Didaktické inspirace k aktivizační výuce ve středoškolském dějepisu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0414-9.
  5. MALÝ, Tomáš. Gruppen- und individuelle Ambitionen im Städtischen Raum: Brünner Augustinerprior Andreas Zirkl (1687–1736). In Monastica Historia VII: Ordensmänner und Ordensfrauen zwischen Karriere und Ordensregel. Klein-Mariazell, Altenmarkt. 2023.
  6. MALÝ, Tomáš. Ritualizovaný prostor barokního chrámu. Korunovace českých a moravských Divotvůrkyň. In Karel Viták. Barokní chrám jako jeviště, bojiště i útočiště. Barokní jezuitské Klatovy 2022 – sborník příspěvků. 1. vyd. Klatovy: Město Klatovy, 2023. s. 31-39. ISBN 978-80-907785-8-0.
  7. MALÝ, Tomáš. The Reform of Piety and the Communication of Religious Sense: Challenges of the Sociology of Religion and Space to the Study of Eighteenth-Century Religious Change. In Annual General Meeting of CIHEC: Religion and Change: Religious impulses for societal change and societal impulses for religious reform. Prague, Academic Conference Centre. 2023.
  8. MALÝ, Tomáš a Monika ENENKLOVÁ. Vampires, Revenant Souls, and Objects of Healing: Religious Remedies in Seventeenth- and Eighteenth-Century Czech Lands. Historical Studies on Central Europe. 2023, roč. 3, č. 2, s. 6-41. ISSN 2786-0930. doi:10.47074/HSCE.2023-2.02.
  9. MALÝ, Tomáš a Monika ENENKLOVÁ. Vampires, Revenants, and Objects of Healing: Religious Remedies in Eighteenth-Century Czech Lands. In SIEF 16th Congress: Living Uncertainty, Panel Ecclesiastical remedies for the uncertainties of everyday life – religious services offered by the lower clergy in past and present. Brno, Filozofická fakulta MU. 2023.

  2022

  1. MALÝ, Tomáš. Manýrismus jako hledání cesty : Josef Válka hledající definici manýrismu. In Nodl, Martin; Urbánek, Vladimír. Josef Válka a myšlení o dějinách. 1. vyd. Praha: Argo, 2022. s. 134-145. ISBN 978-80-257-3912-9.
  2. MALÝ, Tomáš. Ritualizovaný prostor barokního chrámu: korunovace českých a moravských Divotvůrkyň. In Barokní jezuitské Klatovy. 2022.
  3. MALÝ, Tomáš. The Eighteenth-Century Coronations of Miraculous Images as a Stage of Power and Representation. In Lower Clergy and Local Religion in 16th–20th Century Europe (Budapest), 2. 6. 2022. 2022.

  2021

  1. HANUŠ, Jiří, Jiří SUK, Jan KLÁPŠTĚ, Václav BŮŽEK, Tomáš MALÝ, Daniela TINKOVÁ, Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Markéta KŘÍŽOVÁ, Stanislav BALÍK, Lukáš FASORA, Tomáš PETRÁČEK, Jiří LACH, Petr HUSÁK, Daniela KOLENOVSKÁ, Vít SMETANA, Matěj SPURNÝ, Petr FIALA, Lubomír KOPEČEK a Vít HLOUŠEK. Dobrodružství historické interpretace. The Adventure of Historical Interpretation. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 291 s. Masaryk University Contributions to History 1. ISBN 978-80-210-9865-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9865-2021.
  2. SUCHÁNEK, Pavel, Tomáš MALÝ, Michal KONEČNÝ a Miloš STEHLÍK. Hřbitov ve Střílkách : Příběhy barokního torza. Kroměříž: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, 2021. 232 s. Ingredere hospes. Editio monographica II. ISBN 978-80-87231-58-6.
  3. MALÝ, Tomáš. Chodějovská, Eva a kolektiv: Krajina v rukou barokního člověka. Lidé a krajina 16.–18. století na východě Čech. Josefov 2020. Časopis Matice moravské. Brno: Matice Moravská, 2021, roč. 140, č. 2, s. 413-416. ISSN 0323-052X.
  4. SUCHÁNEK, Pavel a Tomáš MALÝ. Images of Purgatory : Studies in Religious Imagination and Innovation (The Czech Lands, 1600-1800). Rome: Viella s.r.l., 2021. 259 s. In Between. Images, Words and Objects. ISBN 978-88-3313-742-1.
  5. MALÝ, Tomáš. Ivana Čornejová – Jiří M. Havlík – Josef Hrdlička a kol., Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši, Praha 2020; Kateřina Bobková-Valentová – Petra Hnilicová (edd.), Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši, katalog výstavy, Telč 2020; Kateřina Bobková-Valentová – Jarmila Hlaváčková – Hedvika Kuchařová (edd.), Knihovna jezuitské koleje v Telči, katalog výstavy, Praha 2020. Opera Historica. University of South Bohemia, 2021, roč. 22, č. 1, s. 184-187. ISSN 1805-790X.
  6. MALÝ, Tomáš. Kateřina Bobková-Valentová, Jarmila Kašpárková a kolektiv autorů, Historiam scribere. Řádová historiografie raného novověku II. Biografický slovník. Folia historica Bohemica. AV ČR, Historický ústav, 2021, roč. 35, č. 2, s. 311-312. ISSN 0231-7494.
  7. MALÝ, Tomáš. Manýrismus jako hledání cesty: Josef Válka hledající definici manýrismu. 2021.
  8. MALÝ, Tomáš. Pohled Madony. In Jan Galeta, Ondřej Jakubec, Radka Nokkala Miltová, Tomáš Valeš. Od dějin umění k uměleckému dílu. Cesty k porozumění vizuální kultuře. Brno: Masarykova univerzita, Books and Pipes, 2021. s. 573-580. ISBN 978-80-210-9993-7.
  9. MALÝ, Tomáš. Rituály středověku a raného novověku v recentní české a polské historiografii. Dějiny-Teorie-Kritika. Fakulta Humanitních studií UK, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 245-280. ISSN 1214-7249.

  2020

  1. MALÝ, Tomáš. Acta Unitatis Fratrum. Dokumente zur Geschichte der Böhmischen Brüder im 15. und 16. Jahrhundert. Bd. 1: Regesten der in den Handschriftenbänden Acta Unitatis Fratrum I–IV überlieferten Texte. Eds. Joachim Bahlcke, Jindřich Halama, Martin Holý, Jiří Just, Martin Rothkegel, Ludger Udolph. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2018. Studia Comeniana et historica. Czechia: -, 2020, roč. 50, 103-104, s. 163-165. ISSN 0323-2220.
  2. TINKOVÁ, Daniela a Tomáš MALÝ. Boj o posvěcenou půdu : Zacházení s těly sebevrahů v brněnské diecézi po dekriminalizaci sebevraždy (1850–1900). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2020, roč. 139, č. 1, s. 63-90. ISSN 0323-052X.
  3. MALÝ, Tomáš. Chudinství a města, 1750–1850: Prolegomena výzkumu. In VII. bienále ČSVOS: Osvícení měšťané v osvíceném státě? Proměny městské společnosti v českých zemích pozdního raného novověku. 2020.
  4. MALÝ, Tomáš a Pavel SUCHÁNEK. Obrazy a imaginace v 17. a 18. století : Katolická kultura. In Knoz, Tomáš; Lach, Jiří; Borovský,Tomáš. Kultura ve středoevropských dějinách : Rozprava mezi humanitními obory. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. s. 139-163. Obraz - komunikace - jednání. ISBN 978-80-7422-775-2.

  2019

  1. MALÝ, Tomáš. Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (eds.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019. Opera historica : časopis pro dějiny raného novověku. České Budějovice: Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, 2019, roč. 20, č. 2, s. 325-326. ISSN 1805-790X.
  2. MALÝ, Tomáš. Obrazy – rituály – kultura v českých zemích 17. a 18. století. In Workshop Výzkumného centra pro církevní a náboženské dějiny „Výzkum církevních a náboženských dějin – současný stav a desiderata“. 2019.
  3. MALÝ, Tomáš. Obrazy a rituál: římské korunovace divotvorných Madon a koncept barokní kultury. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019. 324 s. OBRAZ / KOMUNIKACE / JEDNÁNÍ. ISBN 978-80-7422-691-5.
  4. MALÝ, Tomáš. Otázka sebevraždy v teologických a morálněfilosofických textech 18. století : příklad habsburské monarchie. Cornova - Revue České společnosti pro výzkum 18. století. 2019, roč. 2018, č. 2, s. 51-66. ISSN 1804-6983.

  2018

  1. MALÝ, Tomáš. Člen hodnotícího panelu P 405. Grantová agentura České republiky, 2018 - 2020.
  2. MALÝ, Tomáš. Chrudim, název města a jeho bájný původ. In Boček, Petr - Kobetič, Pavel - Pavlík, Tomáš a kolektiv. Chrudim: Vlastivědná encyklopedie. Druhé, rozšířené. Chrudim: Město Chrudim, 2018. s. 66. ISBN 978-80-906318-2-3.
  3. NOKKALA MILTOVÁ, Radka a Tomáš MALÝ. kat Mydlář. In Boček, Petr; Kobetič, Pavel; Pavlík, Tomáš. Chrudim : Vlastivědná encyklopedie. 2. vyd. Chrudim: Město Chrudim, 2018. s. 75. ISBN 978-80-906318-2-3.
  4. MALÝ, Tomáš. Kornel, Viktorin ze Všehrd. In Boček, Petr - Kobetič, Pavel - Pavlík, Tomáš a kolektiv. Chrudim: Vlastivědná encyklopedie. Druhé, rozšířené. Chrudim: Město Chrudim, 2018. s. 79. ISBN 978-80-906318-2-3.
  5. MALÝ, Tomáš. Reformace a protireformace; Předbělohorské období v českých zemích; Stavovské povstání a pobělohorské období. In Dvořák, Jan. Kol. autorů: Starší dějiny pro střední školy - pracovní sešit. Od pravěku po raný novověk. První. Brno: Didaktis, 2018. s. 183-190, 200-202, 11 s. ISBN 978-80-7358-291-3.

  2017

  1. MALÝ, Tomáš. Civic Ritual, Space and Imagination : Coronation of the Icon from Brno (1736). In Foletti, Ivan; Palladino, Adrien. Ritualizing the City. Collective Performances as Aspects of Urban Construction from Constantine to Mao. Roma: Viella, 2017. s. 157-180. ISBN 978-88-6728-894-6.
  2. MALÝ, Tomáš. Concepts of Charity : The Habsburg Empire and the South Moravian Example, 1750-1800. Endowment Studies. Leiden: Brill, 2017, roč. 1, č. 2, s. 198-222. ISSN 2468-595X. doi:10.1163/24685968-00102005.
  3. MALÝ, Tomáš. Dějiny zbožnosti v oscilaci mezi historiografií, sociologií a antropologií. In XI. Sjezd českých historiků. Olomouc. 2017.
  4. BOROVSKÝ, Tomáš a Tomáš MALÝ. Storchová, Lucie a kol.: Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha 2014. Dějiny - teorie - kritika. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2017, roč. 14, č. 1, s. 160-164.
  5. MALÝ, Tomáš. The Social Aspects of Catholic Renewal in Seventeenth-Century Bohemia and Moravia. In International conference „Confessional Politics in Early Modern East Central Europe“, Budapest, Hungarian Academy of Sciences, 30. 11. - 1. 12. 2017. 2017.
  6. MALÝ, Tomáš, Ondřej NEUBAUER a Petra ČERNÁ. Videorecenze: Karel VI. a Alžběta Kristýna (Paseka, 2009). 2017.

  2016

  1. MALÝ, Tomáš. Koldínův zákoník a Morava: výzva ke studiu dějin práva namísto právních dějin. In Jordánková, Hana. Alis volat propriis. Vydání první. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Zemský archiv v Opavě, 2016. s. 388-403. ISBN 978-80-86736-49-5.
  2. MALÝ, Tomáš. Měnící se pojetí zbožnosti: barokní bratrstva a společnost. In Cerman, Ivo. Habsburkové: vznikání občanské společnosti 1740-1918. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 169-181. ISBN 978-80-7422-483-6.
  3. MALÝ, Tomáš. The End of the Bohemian Reformation. In Horníčková, Kateřina; Šroněk, Michal. From Hus to Luther. Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380–1620). První. Turnhout: Brepols Publishers, 2016. s. 305-323. Medieval Church Studies, Vol. 33. ISBN 978-2-503-54805-0.
  4. MALÝ, Tomáš. The Logic of Jesuit Meditations: Antoine Sucquet’s Via vitae aeternae (1620). Acta Comeniana. Praha: FILOSOFIA, 2016, roč. 30 (LIV), č. 54, s. 151-186. ISSN 0231-5955.

  2015

  1. MALÝ, Tomáš. Early Modern Purgatory: Reformation Debates and Post-Tridentine Change. Archiv für Reformationsgeschichte. Gutersloh: Mohn, 2015, roč. 106, č. 1, s. 242-272. ISSN 0003-9381.

  2014

  1. MALÝ, Tomáš. Sociálněstrukturní předpoklady katolické obnovy: královská města 1550–1700. In Fejtová, Olga; Ledvinka, Václav; Pešek, Jiří. Documenta Pragensia 33: Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století. 1. vyd. Praha: Scriptorium, 2014. s. 33-44. ISBN 978-80-86852-67-6.
  2. DVOŘÁK, Tomáš, Lukáš FASORA, Bronislav CHOCHOLÁČ, Tomáš MALÝ, Denisa NEČASOVÁ, Zdeňka STOKLÁSKOVÁ a Martin WIHODA. Úvod do studia dějepisu 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 164 s. ISBN 978-80-210-7012-7.
  3. BOROVSKÝ, Tomáš, Lukáš FASORA, Bronislav CHOCHOLÁČ, Tomáš MALÝ, Denisa NEČASOVÁ, Jiří NĚMEC a Martin WIHODA. Úvod do studia dějepisu 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 134 s. ISBN 978-80-210-7016-5.
  4. MALÝ, Tomáš. Vášně duše a dešifrování raněnovověkých emocí. Cornova. Praha: Česká společnost pro výzkum 18. století : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014, roč. 4, č. 1, s. 7-19. ISSN 1804-6983.

  2013

  1. MALÝ, Tomáš a Pavel SUCHÁNEK. Karel Škréta, barokní očistec a role obrazu v náboženské praxi. In Jakubec, Ondřej; Miltová, Radka. Umění a politika. Sborník 4. sjezdu historiků umění. Brno: Barrister & Principal, ve spolupráci s Uměleckohistorickou společností a Masarykovou univerzitou, 2013. s. 147-158. ISBN 978-80-7485-023-3.
  2. MALÝ, Tomáš. Lákavá alchymie a brzy odtajnění rosenkruciáni: hledání kamene mudrců v Brně v časech barokní religiozity. Brno v minulosti a dnes. Brno: Archiv města Brna, 2013, roč. 26, č. 1, s. 83-103. ISSN 0524-689X.
  3. MALÝ, Tomáš. Milosrdenství v pozdně středověké a raně novověké společnosti: tři poznámky. In Jíšová, Kateřina. Milosrdenství ve středověkých městech. Vyd. 1. Praha: Scriptorium, 2013. s. 9-17. Documenta Pragensia Supplementa IV. ISBN 978-80-87271-72-8.
  4. MALÝ, Tomáš. O brněnských rosenkruciánech, dvou kulturách a racionalizaci. Folia historica Bohemica. Praha: AV ČR, Historický ústav, 2013, roč. 28, č. 2, s. 291-305. ISSN 0231-7494.
  5. MALÝ, Tomáš a Pavel SUCHÁNEK. Obrazy očistce : studie o barokní imaginaci. Vyd. 1. Brno: Matice moravská, 2013. 388 s. Knižnice Matice moravské ; sv. 40. ISBN 978-80-87709-02-3.

  2012

  1. MALÝ, Tomáš. Náboženská imaginace v potridentském městě: kaple sv. Josefa v kostele sv. Janů v Brně. In Ladislav Daniel, Filip Hradil. Město v baroku, baroko ve městě. 1. vyd. Olomouc: Vlastivědné muzeum v Olomouci, Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 59-66. ISBN 978-80-244-3373-8.
  2. MALÝ, Tomáš. Salvation and disciplining of charity in 18th century Southern Moravia. In Schmale, Wolfgang. Time in the age of enlightenment : 13th international congress for eighteenth-century studies. 1. vyd. Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler, 2012. s. 119-135. ISBN 978-3-89911-189-7.

  2011

  1. SUCHÁNEK, Pavel a Tomáš MALÝ. Belief in Purgatory and Religious Imagination of Baroque Culture. 2011.
  2. MALÝ, Tomáš. Böhmische und mährische Bürgertestamente der frühen Neuzeit – Voraussetzungen, Praxis, Rezeption. Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie, 2011, Neuveden, roč. 1, s. 111-130. ISSN 2221-8890.
  3. MALÝ, Tomáš. Christianizace obrazem: Barokní via purgativa jako afektivní internalizace víry. In Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2011. s. 194-227. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 19. ISBN 978-80-86488-77-6.
  4. MALÝ, Tomáš. Rituál smrti a sociální praxe ve věku konfesí: historicko-antropologická perspektiva. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 8, č. 2, s. 15-33. ISSN 1214-813X.
  5. SUCHÁNEK, Pavel a Tomáš MALÝ. Víra v očistec a náboženská imaginace v barokní kultuře. 2011.

  2010

  1. MALÝ, Tomáš. Konec české reformace. In Horníčková, Kateřina – Šroněk, Michal (eds.): Umění české reformace (1380–1620). První. Praha: Academia, 2010. s. 469-475. ISBN 978-80-200-1879-3.
  2. JAKUBEC, Ondřej a Tomáš MALÝ. Konfesijnost - (nad)konfesijnost - (bez)konfesijnost: diskuse o renesančním epitafu a umění jako zdroji konfesijní identifikace. Dějiny - Teorie - Kritika. Praha: Masarykův ústav, Archiv Akademie věd ČR, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 79-112. ISSN 1214-7249.
  3. MALÝ, Tomáš a Pavel SUCHÁNEK. Mezi realitou a symbolem. K historické interpretaci (barokního) ztvárnění očistce. Opuscula historiae artium. Brno: Filozofická fakulta, 2010, roč. 53, 1-2, s. 53-82. ISSN 1211-7390.
  4. MALÝ, Tomáš, Vladimír MAŇAS a Zdeněk ORLITA. Vnitřní krajina zmizelého města. Náboženská bratrstva barokního Brna. Brno: Archiv města Brna, 2010. 380 s. Brno v minulosti a dnes, Supplementum 10. ISBN 978-80-86736-19-8.

  2009

  1. HANUŠ, Jiří, Radomír VLČEK, Petr HORÁK, Tomáš MALÝ, Milan ŘEPA, Martin KUČERA, Jan RANDÁK, Václav VEBER, Václav PETRBOK, Jan DOBEŠ, Juraj ŠUCH, Martin WIHODA, Josef ŠAUR, Marek KORNAT, Svatava RAKOVÁ a Denisa NEČASOVÁ. Historik v proměnách doby a prostředí - 20. století. Brno: Matice moravská pro VZ MU a AV ČR, 2009. 396 s. Země a kultura ve střední Evropě 11. ISBN 978-80-86488-59-2.
  2. MALÝ, Tomáš. O jednom téměř zapomenutém malíři a mediální konstrukci dějin v 18. století. In Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi...věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. K vyd. připravili H. Ambrožová, T. Dvořák, B. Chocholáč, L. Jan, P. Pumpr. Brno: Matice Moravská, 2009. s. 853-862. ISBN 978-80-86488-57-8.
  3. MALÝ, Tomáš. Sekularizace: nové perspektivy starého konceptu. Historie - Otázky - Problémy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009, roč. 2, č. 1, s. 17-29. ISSN 1804-1132.
  4. MALÝ, Tomáš. Smrt a spása mezi Tridentinem a sekularizací (Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století). 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2009. 351 s. Knižnice Matice moravské, sv. 24. ISBN 978-80-86488-60-8.
  5. MALÝ, Tomáš. Tradice, moderna a odcházející "humanismus" - Philippe Aries. In Historik v proměnách doby a prostředí - 20. století. K vyd. připravili J. hanuš, R. Vlček. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2009. s. 57-72. Země a kultura ve střední Evropě 11. ISBN 978-80-86488-59-2.

  2008

  1. MALÝ, Tomáš. Donátor: Příklad lékárníka Ignatze Bockena. In Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2008. s. 306-320. mimo edice.
  2. MALÝ, Tomáš. Konec barokní Caritas? Od tradiční strategie spásy k racionální charitě. Folia Historica Bohemica. Praha: Historický ústav AV ČR., 2008, roč. 23, Suppl. 2, s. 165-182. ISSN 0231-7494.
  3. SUCHÁNEK, Pavel. Učený umělec - Příklad Ondřeje Schweigla. In MALÍŘ, Jiří, Lukáš FASORA, Bronislav CHOCHOLÁČ a Tomáš MALÝ. Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2008. s. 136-146. vyšlo mimo edice. ISBN 978-80-7325-175-8.

  2007

  1. MALÝ, Tomáš. Co nabízejí (raně novověké) testamenty? Zamyšlení nad možnostmi kvantifikace. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 2007, roč. 126, č. 2, s. 251-266. ISSN 0323-052X.
  2. MALÝ, Tomáš. Confessional Identity in Moravian Royal Towns in the 16th and 17th Centuries? In Bartlová, Milena – Šroněk, Michal (Eds.): Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620. Prague: Artefaktum, 2007. s. 323-334. ISBN 80-86890-15-5.
  3. MALÝ, Tomáš. Komemorativní kultura v českých zemích raného novověku. In Jakubec, Ondřej (red): Ku večné památce : Malované renesanční epitafy v českých zemích. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2007. s. 36-43. ISBN 978-80-85227-88-8.
  4. MALÝ, Tomáš. Seelenheil und Fegefeuer im Zeitalter des "langen und nahen Todes". Das Lesen von Messen in Brünn im 17. und 18. Jahrhundert. In Herzog, Makrwart – Hollberg, Cecilie (Hg.): Seelenheil und irdischer Besitz. Testamente als Quellen für den Umgang mit den "letzten Dingen" (= Irseer Schriften, Bd. 4). 1. vyd. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, 2007. s. 139-151. ISBN 978-3-89669-630-4.

  2005

  1. BERGER, Tilman a Tomáš MALÝ. Historya Chrudimska w niž se wipisuje počátek Města Chrudimě... 2. sv. Přepis originálu rukopisu Josefa Ceregettiho z roku 1771 s komentářem. Chrudim: Regionální muzeum v Chrudimi, 2005. 225 s. Rukopisy. ISBN 80-903265-6-0.
  2. CHOCHOLÁČ, Bronislav, Libor JAN, Robert ANTONÍN, Petr ELBEL, Demeter MALAŤÁK, Tomáš MALÝ a Pavel PUMPR. Josef Válka: Husitství na Moravě - Náboženská snášenlivost - Jan Amos Komenský. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2005. 378 s. ISBN 80-86488-17-9.
  3. MALÝ, Tomáš. Kterak Starochrudimští na smrtelném loži kšaftovali (Testamentární praxe v raněnovověké Chrudimi). Sborník prací východočeských archivů. Zámrsk: Státní oblastní archív (Zámrsk), 2005, roč. 10, -, s. 13-36. ISSN 0231-6307.
  4. MALÝ, Tomáš a Radka MILTOVÁ. Svět historií v osvícenské době. Umělecký odkaz Josefa Ceregettiho. Umění : Časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2005, roč. 53, č. 4, s. 388-395. ISSN 0049-5123.

  2004

  1. MALÝ, Tomáš. "...nechtěje tomu, aby jací soudové a nevole po mé smrti byly..." (Dědická praxe a pozůstalostní konflikty v raně novověké Chrudimi). In Chrudimský vlastivědný sborník 8. Chrudim: Regionální muzeum v Chrudimi, 2004. s. 55-100. ISBN 80-903265-2-8.

  2003

  1. MALÝ, Tomáš. "Mentalita", zbožnost a smrt chrudimského měšťana v raném novověku (chrudimské kšafty ze 16-18. století). In Chrudimský vlastivědný sborník 7. Chrudim: Regionální muzeum v Chrudimi, 2003. s. 19-70. ISBN 80-903265-1-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 2. 2024 01:27