Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. POKORNÁ, Andrea, Jiří JARKOVSKÝ, Jan MUŽÍK, Soňa VASMANSKÁ, Simona SAIBERTOVÁ a Petra KREJČIŘÍKOVÁ. A new online software tool for pressure ulcer monitoring as an educational instrument for unified nursing assessment in clinical settings. MEFANET journal. Brno: Facta Medica, 2016, roč. 4, č. 1, s. 26-32. ISSN 1805-9163.
 2. POKORNÁ, Andrea, Petra BÚŘILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Soňa ŠESTÁKOVÁ, Lucie KUBÁTOVÁ, Petra CAMPROVÁ, Dita SVOBODOVÁ, Gabriela ŠMELKOVÁ a Nina MÜLLEROVÁ. Co byste měli vědět o dekubitech a na co nezapomenout (informace pro laickou veřejnost). 2016.
 3. POKORNÁ, Andrea, Petra BÚŘILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Soňa ŠESTÁKOVÁ, Lucie KUBÁTOVÁ, Petra CAMPROVÁ, Dita SVOBODOVÁ, Gabriela ŠMELKOVÁ a Nina MÜLLEROVÁ. Co byste měli vědět o dekubitech a na co nezapomenout (informace pro odbornou veřejnost). 2016.
 4. POKORNÁ, Andrea, Petra HANÁKOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Soňa ŠESTÁKOVÁ a Petra BÚŘILOVÁ. Efektivita vzdělávacích aktivit v oblasti prevence a identifikace sorrorigenních ran. In PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., PhDr. Věra Stasková, Ph.D. IX. International Symposium - Theory and Practice Collaboration in Quality Care. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, 2016. s. 114-119. ISBN 978-80-7394-600-5.
 5. SAIBERTOVÁ, Simona, Andrea POKORNÁ, Soňa VASMANSKÁ, Petra BÚŘILOVÁ, N. MÜLLEROVÁ, L. FIEDLEROVÁ, D. SVOBODOVÁ, P. CAMPROVÁ, G. ŠMELKOVÁ a L. KUBÁTOVÁ. Hodnocení vybraných mezinárodních klinických doporučených postupů v managementu dekubitů (nástroj AGREEII). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2016, roč. 79, Supplement 1, s. "S40"-"S44", 5 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2016S40.
 6. POKORNÁ, Andrea, Simona SAIBERTOVÁ a Soňa VASMANSKÁ. Registers of Pressure Sores in an International Context - Literature Overview. In EWMA conference 2016, Bremen, Germany. 2016.
 7. POKORNÁ, Andrea, Simona SAIBERTOVÁ, Soňa VASMANSKÁ, Lucie KUBÁTOVÁ, Nina MÜLLEROVÁ, Petra CAMPROVÁ a Gabriela ŠMELKOVÁ. Registers of pressure ulcers in an international context. Central European Journal of Nursing and Midwifery. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2016, roč. 7, č. 2, s. 444-452. ISSN 2336-3517. doi:10.15452/CEJNM.2016.07.0013.
 8. POKORNÁ, Andrea, Simona SAIBERTOVÁ, Roberta VELICHOVÁ a Soňa VASMANSKÁ. Sorrorigenní rány, jejich identifikace a průběh péče. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2016, roč. 79, Supplement 1, s. "S31"-"S36", 6 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2016S31.
 9. POKORNÁ, Andrea, Simona SAIBERTOVÁ a Soňa VASMANSKÁ. Sorrorigenous Wounds in Intensive Care. In EWMA conference 2016, Bremen, Germany. 2016.
 10. POKORNÁ, Andrea, Petra BÚŘILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Soňa ŠESTÁKOVÁ a Jan MUŽÍK. Sympozium - Dekubity - sdílení informací na národní úrovni. Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty. 2016.
 11. 2015

 12. POKORNÁ, Andrea, Simona SAIBERTOVÁ a Soňa VASMANSKÁ. Registry dekubitálních lézí - zkušenosti ze zahraničí. 2015. ISBN 978-80-905115-9-0.
 13. POKORNÁ, Andrea a Soňa VASMANSKÁ. Význam sledování a hodnocení dekubitálních lézí na národní a mezinárodní úrovni – registry dekubitálních lézí v mezinárodním kontextu. In IX. Podlahovy chirurgické dny, IX. Interaktivní kongres hojení ran. 2015.
 14. 2013

 15. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Zdeňka DOBEŠOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Marie ZÍTKOVÁ, Olga JANÍKOVÁ, Soňa VASMANSKÁ a Michaela SCHNEIDEROVÁ. Deník ošetřovatelské praxe. 5345 T Specializace ve zdravotnictví. Intenzivní péče. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 168 s. ISBN 978-80-210-6215-3.
 16. VASMANSKÁ, Soňa a Andrea POKORNÁ. Názory mužů na možnosti moderní antikoncepce. Ošetrovateľský obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Bratislava: Herba, 2013, roč. 10, 1-2, s. 7-12. ISSN 1336-5606.
 17. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Miroslava KYASOVÁ, Jitka HŮSKOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Igor KUBA, Michaela SCHNEIDEROVÁ, Hana PINKAVOVÁ, Andrea POKORNÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Olga JANÍKOVÁ a Soňa VASMANSKÁ. VII. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. 2013.
 18. 2011

 19. VASMANSKÁ, Soňa a Andrea POKORNÁ. Sexualita seniorů. Praktický lékař. 2011, roč. 91, č. 10, s. 602-605. ISSN 0032-6739.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2021 23:10