Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

  1. HARNIČÁROVÁ, Markéta, Marie KOLÁŘOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Neurologické komplikace očkování. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, roč. 17, č. 3, s. 178-183. ISSN 1213-1814. 2016.

  2015

  1. RAUSOVÁ, Lucie, Jana FIALOVÁ, Marie KOLÁŘOVÁ a Markéta KUBENOVÁ. Očkování zdravotnických pracovníků proti hepatitidě B - příklady kazuistik po poranění ostrým kontaminovaným předmětem. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, roč. 95, č. 4, s. 171-174. ISSN 0032-6739. 2015.

  2012

  1. JEDLIČKOVÁ, Jaroslava, Jana FLAJŠINGROVÁ, Marie KOLÁŘOVÁ, Erna MIČUDOVÁ, Tomáš SVOBODA a Jitka ZEMANOVÁ. Ošetřovatelská perioperační péče. VYDÁNÍ PRVNÍ,. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, 603 00 Brno,. 268 s. ISBN 978-80-7013-543-3. 2012.

  2011

  1. BIELAKOVÁ, Katarína, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Alena ŠEVČÍKOVÁ, Milan VRBA, Marie KOLÁŘOVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ a Monika KORBELOVÁ NAGYOVÁ. Onemocnění vyvolané Clostridium difficile u geriatrických nemocných hospitalizovaných v letech 2007-2010 na KIGOPL Brno. In XIII. Brněnský geriatrický den. ISBN 978-80-210-5424-0. 2011.

  2010

  1. KOLÁŘOVÁ, Marie, Hana KREJČÍ, Petr HUSA, Hana ŠTROBLOVÁ, Pavla ČIŽMÁŘOVÁ a Vratislav NĚMEČEK. Riziko nosokomiálního přenosu VH B. In 18. mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygieny. 2010.

  2006

  1. KOLÁŘOVÁ, Marie, Hana ŠRÁMOVÁ, Vladimír PRÍKAZSKÝ, Eva MÍČKOVÁ, Jaroslav JIROUŠ, Zuzana KANCELOVÁ, Josef KAPEK, Jaroslava KOHOUTOVÁ, Jaroslava KRATOCHVÍLOVÁ, Miroslava PODZIMKOVÁ, Miroslava SCHREINEROVÁ a Iva ŠÍPOVÁ. Prevalenční studie nemocničních infekcí na chirurgických odděleních fakultních nemocnic v ČR. Česká a Slovenská Hygiena. Praha: Tigis, roč. 51, 3-4, s. 81-86. ISSN 1214-6722. 2006.

  2004

  1. KOLÁŘOVÁ, Marie. XIII. mezinárodní konference Nemocniční hygiena. 2004.

  2003

  1. CHALUPA, Pavel, Marie KOLÁŘOVÁ, Naďa SOJKOVÁ a Jiří JANUŠKA. Diagnosis of Imported Dengue Fever in the Czech Republic. Dengue Bulletin. Dilí, Indie: World Health Organisation, roč. 27, s. 34-38. ISSN 9290222565. 2003.

  2002

  1. KOLÁŘOVÁ, Marie, Lenka KOLÁŘOVÁ, Aleš PEŘINA a Pavel CHALUPA. Animal products and selected human infectious diseases. Potraviny živočišného původu a vybraná infekční onemocnění lidí. Czech Journal of Animal Science. Praha: Česká akademie zemědělských věd, roč. 47, č. 7, s. 297-307. ISSN 1212-1819. 2002.

  2000

  1. DOBRAKOVOVÁ, Eva, Marie KOLÁŘOVÁ, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK a Vladislava RŮŽIČKOVÁ. Kolonizace osob a prostředí popáleninového centra: Molekulární typizace MRSA. In IX. mezinárodní konference nemocniční hygieny. Brno: Fakultní nemocnice Brno. s. xx, 1 s. 2000.
  2. KOLÁŘOVÁ, Marie, Miroslava ZAVŘELOVÁ, František BEŇA, Halina MATĚJOVÁ a Lenka KOLÁŘOVÁ. Lze prevencí infekcí ovlivnit incidenci nádorových onemocnění ? Onkologická péče. Praha, č. 4, s. 7-9, 2000.
  3. KOLÁŘOVÁ, Marie, Lenka SEDLÁČKOVÁ a Petra BELKOVÁ. Ošetřování intravenózních infúzních souprav. Klinická mikrobiologie ainfekční lékařství. Praha: TRIOS s.r.o, roč. 4, č. 2, s. 157-159. ISSN 1211-264X. 2000.
  4. MAREČKOVÁ, Julia, Marie KOLÁŘOVÁ a Michael VÍT. Sledování profesionální expozice genotoxickým látkám u zdravotnických pracovníků. Klinická onkologie. Brno: ApS Brno, spol.s.r.o., roč. 13, zvl.číslo, s. 31-33. ISSN 0862-495X. 2000.
  5. KOLÁŘOVÁ, Marie, Miroslava ZAVŘELOVÁ, František BEŇA a Lenka KOLÁŘOVÁ. Význam prevence infekcí v epidemiologii nádorů. Klinická onkologie. Brno: ApS Brno,s.r.o., roč. 13, zvl.číslo, s. 34-36. ISSN 0862-495X. 2000.

  1999

  1. SEKANINOVÁ, Gertruda, Marie KOLÁŘOVÁ, Jiří SEMÉNKA, Věra ZAJÍCOVÁ, D. BURGATOVÁ, J. SVOBODA a A. ŠVIHÁLKOVÁ. Epidemiological analysis of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from a selected patient population in Brno, Czech Republic. Central European Journal of Public Health. Praha: ČLS JEP, roč. 7, č. 3, s. 140-144. ISSN 1210-7778. 1999.
  2. SEKANINOVÁ, Gertruda, Marie KOLÁŘOVÁ, Jiří PILLICH, Jiří SEMÉNKA, H. SLAVÍČKOVÁ, Dagmar KUBÍČKOVÁ a Věra ZAJÍCOVÁ. Pseudomonas aeruginosa phage lysate as an immunological agent. Folia Microbiologica. Praha: Mikrobiologický ústav AV ČR, roč. 44, č. 1, s. 93-97. ISSN 0015-5632. 1999.

  1998

  1. SEKANINOVÁ, Gertruda, Ivan RYCHLÍK, Marie KOLÁŘOVÁ, Jiří PILLICH, Jiří SEMÉNKA a Věra ZAJÍCOVÁ. A new bacteriophage typing scheme for Proteus mirabilis and Proteus vulgaris strains 3. Analysis of lytic properties. Folia Microbiologica. Praha: MÚ ČAV, roč. 43, č. 2, s. 136-140. ISSN 0015-5632. 1998.

  1997

  1. KOLÁŘOVÁ, Marie, I. KAREŠ a Gertruda SEKANINOVÁ. Mikrobiologické sledování provozu inkubátorů. Scripta medica. roč. 70, supl.4, s. 248-252. ISSN 1211-3395. 1997.
  2. KOLÁŘOVÁ, Marie, Ivan KAREŠ a Gertruda SEKANINOVÁ. Mikrobiologické sledování provozu inkubátorů. Scripta medica. roč. 70, 4 Suppl., s. 248-252. ISSN 1211-3395. 1997.

  1996

  1. SEKANINOVÁ, Gertruda a Marie KOLÁŘOVÁ. Differentiation of proteus mirabilis and proteus vulgaris strains by means of proticine typing : A longitudinal study. Central European Journal of Public Health. roč. 4, č. 2, s. 98-101. ISSN 1210-7778. 1996.

  1995

  1. SEKANINOVÁ, Gertruda, Marie KOLÁŘOVÁ a S. SEMRÁDOVÁ. Nosocomial infections caused by selected Gram-negative bacteria at the anaesthesiology and intensive care unit of the teaching hospital in Brno. Central European Journal of Public Health. roč. 1995, č. 3, s. 80-83. ISSN 1210-7778. 1995.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 4. 2024 06:12