Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ŠEĎOVÁ, Klára a Martin SEDLÁČEK. Co je důležitější pro žákovské učení : dávat v hodině pozor, nebo mluvit? In XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, 13. – 15. září 2021, Brno. 2021.
 2. ŠEĎOVÁ, Klára a Martin SEDLÁČEK. Student oral participation and silent behavioral engagement. In EARLI 2021. 2021.
 3. 2020

 4. SEDLÁČEK, Martin a Klára ŠEĎOVÁ. Are student engagement and peer relationships connected to student participation in classroom talk? Learning, Culture and Social Interaction. Elsevier, 2020, roč. 26, September, s. 1-12. ISSN 2210-6561. doi:10.1016/j.lcsi.2020.100411.
 5. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK a Martin SEDLÁČEK. Getting Dialogic Teaching into Classrooms. Making Change Possible. Heidelberg: Springer, 2020. 184 s. Understanding Teaching-Learning Practice. ISBN 978-981-15-9242-3. doi:10.1007/978-981-15-9243-0.
 6. SEDLÁČEK, Martin. První učitel : K roli ředitele školy v pedagogickém vedení. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 181 s. První vydání. ISBN 978-80-210-9718-6.
 7. SEDLÁČEK, Martin. První učitel. K roli ředitele školy v pedagogickém vedení. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 181 s. ISBN 978-80-210-9719-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9719-2020.
 8. SEDLÁČEK, Martin. První učitel. K roli ředitele školy v pedagogickém vedení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 181 s. ISBN 978-80-210-9718-6.
 9. 2019

 10. ŠEĎOVÁ, Klára, Martin SEDLÁČEK, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin MAJCÍK, Jana NAVRÁTILOVÁ, Anna DREXLEROVÁ, Jakub KYCHLER a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Do those who talk more learn more? The relationship between student classroom talk and student achievement. Learning and Instruction. Elsevier, 2019, roč. 63, October, s. 1-10. ISSN 0959-4752. doi:10.1016/j.learninstruc.2019.101217.
 11. DREXLEROVÁ, Anna, Klára ŠEĎOVÁ a Martin SEDLÁČEK. The relationship between grading and teacher judgment. Journal of pedagogy / Pedagogický časopis. Versita, 2019, roč. 10, č. 2, s. 9-35. ISSN 1338-1563. doi:10.2478/jped-2019-0005.
 12. SEDLÁČEK, Martin. Vybrané faktory ovlivňující žákovskou participaci na výukové komunikaci. In Konference České asociace pedagogického výzkumu Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie. 2019. 2019.
 13. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK, Martin MAJCÍK a Jana NAVRÁTILOVÁ. Výuková komunikace. Brno: Muni press, 2019. 175 s. 1. ISBN 978-80-210-9529-8.
 14. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK, Martin MAJCÍK a Jana NAVRÁTILOVÁ. Výuková komunikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 175 s. ISBN 978-80-210-9529-8.
 15. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK, Martin MAJCÍK a Jana NAVRÁTILOVÁ. Výuková komunikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 175 s. 1. ISBN 978-80-210-9529-8.
 16. SEDLÁČEK, Martin a Klára ŠEĎOVÁ. Who argues in the classroom? In Sympozium on Better Learning through Argumentation, 11.2.2019, Brno. 2019.
 17. 2018

 18. DREXLEROVÁ, Anna, Martin SEDLÁČEK a Klára ŠEĎOVÁ. Jsou známky ukazatelem školního výkonu žáků? In XXVI. konference České asociace pedagogického výzkumu s tématem Transdisciplinarita v pedagogických vědách, 12. – 14. září 2018, Zlín. 2018.
 19. 2017

 20. SEDLÁČEK, Martin a Klára ŠEĎOVÁ. How many are talking? The role of collectivity in dialogic teaching. International Journal of Educational Research. 2017, roč. 85, č. 2017, s. 99-108. ISSN 0883-0355. doi:10.1016/j.ijer.2017.07.001.
 21. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9.
 22. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Martin SEDLÁČEK. Kolektivita a účelnost v dialogickém vyučování. In XXV. Konference České asociace pedagogického výzkumu, 13.-14. 9. 2017, Hradec Králové. 2017.
 23. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana, Klára ŠEĎOVÁ, Martin SEDLÁČEK a Roman ŠVAŘÍČEK. Problém účelnosti v dialogickém vyučování. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2017, roč. 67, č. 3, s. 247-278. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2017.768.
 24. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK a Martin SEDLÁČEK. Teachers’ Emotions in Teacher Development: Do They Matter? Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 22, č. 4, s. 77-110. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2017-4-5.
 25. 2016

 26. POL, Milan, Martin SEDLÁČEK a Bohumíra LAZAROVÁ. Instrumental values of headteachers in the context of leadership focus. In 25th Conference of ENIRDELM: Leading for Equity and Quality in Education. Jurmala, Lotyšsko. 2016.
 27. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9.
 28. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí: Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9.
 29. ŠEĎOVÁ, Klára, Martin SEDLÁČEK a Roman ŠVAŘÍČEK. Teacher professional development as a means of transforming student classroom talk. Teaching and Teacher Education. Oxford: Pergamon Press, 2016, roč. 57, July, s. 14-25. ISSN 0742-051X. doi:10.1016/j.tate.2016.03.005.
 30. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ a Martin SEDLÁČEK. Teacher Professional Development as a Path to Dialogic Teaching. In International Council on Education for Teaching (ICET), 60th ICET World Assembly. The University of the West Indies Kingston, Jamaica, 18.-21.6.2016. 2016. 2016.
 31. ŘÍMÁNKOVÁ, Anna a Martin SEDLÁČEK. Vybrané strategie podvádění žáků a autoregulace učení. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 3, s. 107-129. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-3-6.
 32. SEDLÁČEK, Martin. Změna postojů žáků po implemantaci dialogického vyučování. In Konference ČAPV 2016, Fakulta pedagogická Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 14.-16. 9. 2016. 2016.
 33. 2015

 34. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Action Research as a Means to Change Classroom Discourse. In International Council on Education for Teaching (ICET), 59th World Assembly, Challenging disparities in education, Naruto University of Education, 19.-22. 6. 2015, Tokushima, Japan. 2015.
 35. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Akční výzkum: Učitel a žáci v dialogickém vyučování. In Týden humanitních věd na FF MU. 2015.
 36. SEDLÁČEK, Martin a Klára ŠEĎOVÁ. Komunikace ve školní třídě a žákovské učení. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2015, roč. 9, č. 1, s. 83-101. ISSN 1802-4637.
 37. SEDLÁČEK, Martin. Pedagogické vedení škol pohledem ředitelů. In Konference: zkušenosti s realizací vzdělávacích programů pro ředitele a učitele ZŠ (TALIS 2013). Praha, 2015. 2015.
 38. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL a Martin SEDLÁČEK. Souhrnná zpráva mapující pedagogické vedení ředitelů základních škol v ČR. Praha, 2015. 49 s. Mezinárodní šetření Talis 2013. ISBN 978-80-88087-04-5.
 39. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Sympozium : Akční výzkum výukové komunikace. In Konference ČAPV 2015, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 16.-18. 9. 2015, Plzeň. 2015.
 40. ŠEĎOVÁ, Klára a Martin SEDLÁČEK. Žákovská participace jako předmět akčního výzkumu. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 33-58. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-2-3.
 41. 2014

 42. SEDLÁČEK, Martin. Headteachers’ professional careers: a Czech perspective. In 3rd International Conference - School Management in Theory and Practice - Professional Development of Heads. Conference NIDV. MŠMT. Prague. 2014.
 43. SEDLÁČEK, Martin. Charakteristiky výukové komunikace a jejich vliv na žákovské učení. In Konference České asociace pedagogického výzkumu 2014 v Olomouci, Olomouc, 8-10. 9. 2014. 2014.
 44. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. On the Way to Dialogic Teaching: Action Research as a Means to Change Classroom Discourse. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 4, s. 9-43. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-4-2.
 45. LAZAROVÁ, Bohumíra, Martin SEDLÁČEK a Milan POL. Profesní podpora ředitelů škol: koučování na základě kompetenčního profilu. In 3. mezinárodní konference Řízení kvality vzdělávání: cesty k profesionalizaci vedoucích pracovníků škol. 2014.
 46. NOVOTNÝ, Petr, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Martin SEDLÁČEK. School as a Professional Learning Community : A Comparison of the Primary and Lower Secondary Levels of Czech Basic Schools. New Educational Review. Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, Neuveden, č. 35, s. 163-174. ISSN 1732-6729.
 47. SEDLÁČEK, Martin. Student Engagement: The Most Important Factor Affecting Pupil. In Symposium on dialogic teaching, Brno, 13. 10. 2014. 2014.
 48. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ a Martin SEDLÁČEK. Troubles with Dialogic Teaching. How to Situate Dialogue Back in Classrooms. In European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal, 1-6 September 2014. 2014. 2014.
 49. 2013

 50. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Akční výzkum výukové komunikace. In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013.
 51. HUBER, Stephan, Guri SKEDSMO, Maren HILTMANN, Marius SCHWANDER, Nadine SCHNEIDER, Maria NICOLAIDOU, Yiasemina KARAGIORGI, Alexandra PETRIDOU, Lejf MOOS, Mel WEST, Milan POL, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ, Julián LÓPEZ-YÁŇEZ, Marita SÁNCHEZ-MORENO, Marit AAS, Ellen GOLDRING, Neil DEMPSTER, Bev FLUCKIGER, Olof JOHANSSON, Jonas HÖÖG. a Monika TÖRNSEN. Coaching as an Integrated Part of Professional Development for School Leaders: Challenges and Opportunities. In School Leadership Symposium 2013. Transforming Challenges into Opportunities. Zug, Switzerland,. 2013.
 52. POL, Milan, Martin SEDLÁČEK, Lenka HLOUŠKOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Headteachers’ professional careers: a Czech perspective. International Journal of Management in Education. Inderscience Publishers, 2013, Vol. 7, No. 4, s. 360–375. ISSN 1750-385X. doi:10.1504/IJMIE.2013.056641.
 53. SEDLÁČEK, Martin, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Petr NOVOTNÝ. Internal setting and organizational learning in schools. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 4, s. 75-92. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-4-5.
 54. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Když se školy učí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 196 s. ISBN 978-80-210-6130-9.
 55. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Organizational learning in Czech schools explored. In Asku, Mualla; Sabanci, Ali; Aksu, Türkan. Educational leaders as change agents: meeting an uncertain future: proceedings of the 21th Annual Conference of the European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM), Antalya, Turkey, 27th - 29th September 2012. Ankara: Akdeniz University, Faculty of Education, 2013. s. 187-197. ISBN 978-605-4483-15-0.
 56. HUBER, Stephan, Guri SKEDSMO, Marit AAS, Maren HILTMANN, Marius SCHWANDER, Nadine SCHNEIDER, Maria NICOLAIDOU, Yiasemina KARAGIORGI, Lejf MOOS, Mel WEST, Milan POL, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ, Julián LÓPEZ-YÁŇEZ, Marita SÁNCHEZ-MORENO, Ellen GOLDRING, Neil DEMPSTER, Bev FLUCKIGER, Olof JOHANSSON, Jonas HÖÖG a Monika TÖRNSEN. Self-assessment Exercises as Part of Professional Development for School Leaders. In School Leadership Symposium 2013. Transforming Challenges into Opportunities. Zug, Switzerland. 2013.
 57. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Support for organizational learning in Czech basic schools. In Odabasi, Hatice Ferhan. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Neuveden: Elsevier, 2013. s. 302-307. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2013.09.194.
 58. NOVOTNÝ, Petr, Milan POL, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Uncovering the Organizational Learning Capacity in Schools. In The European Conference on Educational Research ECER 2013: Creativity and Innovation in Educational Research, Istanbul, Turkey, 9-13 September 2013. 2013.
 59. 2012

 60. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Czas osobistych sprawdzianów - drugi etap rozwoju kierowniczego. Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, Neuveden, č. 10 (226), s. 22-23. ISSN 1230-9508.
 61. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Milan POL, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Moral Dilemmas in the Leadership of Organizational Learning in Schools. In Lárusdóttir, Steinunn Helga; Jóhansson, Ólafur H.; Hansen, Börkur. Education and practice of school leaders : the ethical dimension. Reykjavík: University of Iceland, 2012. s. 111-126. ISBN 978-9935-9025-4-2.
 62. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Organizační učení v odborných diskurzech. Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 22, č. 2, s. 145–161. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2012-2-145.
 63. SEDLÁČEK, Martin, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Petr NOVOTNÝ. Organizační učení v realitě života školy: impulzy, témata, strategie řízení. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 27-49. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2012-2-3.
 64. NOVOTNÝ, Petr, Martin SEDLÁČEK, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Organizational Learning: from Case Studies to a Quantitative Survey. In European Conference on Educational Research, Cádiz, 18-21 September 2012. 2012.
 65. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Przekroczenie progu gabinetu dyrektora - pierwszy etap rozwoju kierowniczego. Dyrektor szkoly : miesiecznik kierowniczkej kadry oswiatowej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, Neuveden, č. 9 (225), s. 38-40. ISSN 1230-9508.
 66. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Support for organizational learning in Czech schools. In 3rd World conference on learning, teaching and educational leadership, Brusells, Belgium, 25-28 October 2012. 2012.
 67. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ a Lenka HLOUŠKOVÁ. The school: On organisational, interpersonal and individual dimensions of organisational learning. In Chisholm, Lynne; Lunardon, Katharina; Ostendorf Annette; Pasqualoni, Pier Paolo. Decoding the meanings of learning at work in Asia and Europe. 1 st edition. Innsbruck: Universität Innsbruck, 2012. s. 95-106. ISBN 978-3-902811-55-4.
 68. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Úloha školního psychologa v procesech organizačního učení. In Mezinárodná vedecká konferencia Ďuričove dni, Bratislava, 5.-6. října 2012. 2012.
 69. 2011

 70. NOVOTNÝ, Petr a Martin SEDLÁČEK. Kvantitativní a kvalitativní přístupy a jejich využití ve výzkumu školy jako organizace. In Smíšený design v pedagogickém výzkumu: 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita. 2011.
 71. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Looking for the Identification Signs of Organizational Learning in Schools. In 24th International Congress for School Effectiveness and Improvement. 2011.
 72. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. On definition characteristics of organizational learning in schools. In Barát, Tibor - Szabó, Mária. Does Leadership Matter? Implications for leadership development and the school as a learning organisation. 1. vyd. Budapest - Szeged: HUNSEM - University of Szeged, 2011. s. 147-157. ISBN 978-963-306-111-4.
 73. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Organizational Learning in School: Case Studies of Czech Basic Schools. In European Conference on Educational Research. 2011.
 74. SEDLÁČEK, Martin. Pedagogické vedení školy v pojetí ředitelů základních škol. Orbis scholae. Praha: Univerzita Karlova, 2011, roč. 5, č. 3, s. 27-43. ISSN 1802-4637.
 75. NOVOTNÝ, Petr, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Martin SEDLÁČEK. Škola jako komunita profesního učení. In Kaščák, Ondrej, Pupala, Branislav. Škola - statický element v sociálnej dynamike. Bratislava: Iura Edition, 2011. s. 248-253. ISBN 978-80-8078-459-1.
 76. POL, Milan, Martin SEDLÁČEK a Lenka HLOUŠKOVÁ. Vedení procesů organizačního učení ve škole – případová studie. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011. ISBN 978-80-210-5553-7.
 77. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ a Petr NOVOTNÝ. Vedení procesů organizačního učení ve škole: případové studie. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 109-117. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-49.
 78. SEDLÁČEK, Martin. Využití programu Atlas/ti ve výzkumu. In Přednáškový blok pro Ph.D studenty Psychologie Pedagogické fakulty UK. 2011.
 79. 2010

 80. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ, Milan POL a Martin SEDLÁČEK. Ke vztahu kultury školy a individuálního a organizačního učení. In Lukšík, I; Pukančík, M. Sociálnopedagogické štúdie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2010. s. 38-44, 6 s. ISBN 978-80-223-2961-3.
 81. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Kurikulární reforma v českých školách - udržitelná změna? Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2010, roč. 62, 1-2, s. 1-22. ISSN 1335-1982.
 82. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Leadership in the Processes of Organisational Learning in Schools - First Steps to Carry out a Research Project. In ENIRDELM Conference "Does Leadership Matter? Implications for Leadership Development and the School as a Learning Organisation.". 2010.
 83. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Life and Professional Careers of Czech School Headteachers: From the Stage of Professional Certainty to New Challenges. In European Conference on Educational Research 2010. 2010.
 84. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. On Headteacher Authority in the Beginnings of the Career. In Avtoriteta in vodenje: avtoriteta v vodenju? Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper, 2010. s. 143-159, 16 s. Management. ISBN 978-961-266-092-5.
 85. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Opening Stages of Basis School Headteachers´ Professional Careers. In Ways to professionalise school leadership in times of turbulence and complexity. Antwerpen (Belgium): Garant Publishers & Paul Mahieu, 2010. s. 39-56. ENIRDELM. ISBN 978-90-441-2680-8.
 86. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 1, s. 85-105, 20 s. ISSN 1803-7437.
 87. SEDLÁČEK, Martin, Milan POL, Petr NOVOTNÝ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Ředitelé českých škol a jejich učení se v profesní dráze. In Celoživotní učení manažerů vzdělávání: Kulatý stůl konaný pod záštitou Centra školského managementu UK. 2010.
 88. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Vedení procesů organizačního učení ve škole - první kroky realizace výzkumného projektu. In XVIII. celostátní konference ČAPV "Kam směřuje současný pedagogický výzkum?". 2010.
 89. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Vedení procesů organizačního učení ve škole : první kroky realizace výzkumného projektu. In Wernerová, J. Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV [CD-ROM]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. s. 1-6. ISBN 978-80-7372-722-2.
 90. 2009

 91. SEDLÁČEK, Martin. Analýza dat v kvalitativním výzkumu. In Veřejná přednáška pro doktorské studenty. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 2009.
 92. SEDLÁČEK, Martin. Co víme a co ještě nevíme o učení se dospělých. Studia paedagogica. Brno: MU, 2009, roč. 14, č. 2, s. 199-204, 5 s. ISSN 1803-7437.
 93. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Critical Incidents in Professional Paths of Headteachers (Examples from the Czech Republic). In Coherence, co-operation and quality in guidance and counselling. International conference. 2009.
 94. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Czech school heads: researching their life and professional paths (with special emphasis to learning). In School Leadership Symposium 2009, Zug, Switzerland. 2009.
 95. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Czescy dyrektorzy szkól a reforma programowa. Dyrektor szkoly. Wolters Kluwer Polska, 2009, roč. 2009, č. 6, s. 34-36. ISSN 1230-9508.
 96. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Další fáze v kariéře ředitele školy. In Český pedagogických výzkum v mezinárodním kontextu. 2009.
 97. SEDLÁČEK, Martin. Jak na to? Metodologie výzkumu v pedagogickcých vědách. In Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií. Veřejná přednáška. 2009.
 98. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. K profesní a životní dráze ředitelů škol. In Proměny školy - celostátní konference NIDV pro management škol a školských zařízení. Praha, MŠMT ČR. 2009.
 99. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Quest for the Stages of Life and Professional Careers of Czech School Headteachers. In European Conference on Educational Research 2009: "Theory and Evidence in European Educational Research", Vienna. 2009.
 100. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Ředitelé školy v čase - k fázím jejich profesní dráhy a některým implikacím pro teorii, politiku a evaluaci. In Česko-norský seminář Současné trendy v přípravě vedoucích pracovníků škol. Brno. 2009.
 101. SEDLÁČEK, Martin. Řízení školy na vesnici: Případová studie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13, Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2009, LVI/13, č. 1, s. 85-101, 16 s. ISSN 1211-6971.
 102. POL, Milan a Martin SEDLÁČEK. Současné trendy v přípravě vedoucích pracovníků škol. Česko-norský seminář. Brno. 2009.
 103. POL, Milan, Martin SEDLÁČEK, Petr NOVOTNÝ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol. Studia paedagogica. Brno: MU, 2009, roč. 14, č. 1, s. 109-127. ISSN 1803-7437.
 104. KALDESTAD, Ola Hoff, Milan POL a Martin SEDLÁČEK. Vybrané otázky školského managementu. Norská perspektiva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 149 s. ISBN 978-80-210-5078-5.
 105. 2008

 106. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Czech Headteachers Life and Professional Careers as Viewed by Their Critical Incidents. In konference ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management), Bergen. 2008.
 107. SEDLÁČEK, Martin. Řízení základní školy. Perspektiva případových studií práce ředitelů. Brno, 175 s. Dizertační prác. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 175 s.
 108. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. The Curricular Reform in Czech Schools. Sustainable Change? In Education with a Moral Purpose. Educational Leadership, Management and Governance for Sustainable Future. 2008. vyd. Uppsala: Uppsala Universitet, 2008. s. 114-132, 182 s. ISBN 978-91-506-2031-3.
 109. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Určující momenty ve vývoji životní a profesní dráhy ředitelů škol. In Konference České asociace pedagogického výzkumu, Hradec Králové. 2008.
 110. 2007

 111. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Milan POL, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. History of the Support to Career Development of Headteachers. In Guidance and diversity: research and application. International conference. 2007.
 112. SEDLÁČEK, Martin. Případová studie. In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 207. vyd. Praha: Portál, 2007. s. 96-112, 16 s. První. ISBN 978-80-7367-313-0.
 113. SEDLÁČEK, Martin. Škola a její ředitel. Pohled na ředitelskou profesi očima případové studie. In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. s. 287-312, 25 s. První. ISBN 978-80-7367-313-0.
 114. 2006

 115. SEDLÁČEK, Martin a Roman ŠVAŘÍČEK. Rozmanitost jako klíčové téma školského managementu. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2006, LVI, č. 2, s. 182-184. ISSN 0031-3815.
 116. SEDLÁČEK, Martin. Ředitelé českých základních škol. In Zborník príspevkov z VIII. ročníka stretnutí „Študentské fórum. Bratislava: Universita Komenského, 2006. s. 96-102, 6 s. ISBN 80-969146-5-0.
 117. 2005

 118. SEDLÁČEK, Martin. ENIRDEM. Nosná platforma pro mnohostranný rozvoj školského managementu. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2005, roc. 55, č. 2, s. 176-180. ISSN 0031-3815.
 119. SEDLÁČEK, Martin. Heads of Czech school. From a initial stage of a research project. In Dealing with Diversity: a Key Issue for Educational Management. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 49-51. ISBN 80-210-3821-7.
 120. 2004

 121. SEDLÁČEK, Martin. Srovnání stanovených vzdělávacích cílů s výsledky vzdělávání na vybraných gymnáziích ve vyučovacím předmětu dějepis. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2004, U9, č. 1, s. 161-167. ISSN 1211-6971.
 122. 2003

 123. SEDLÁČEK, Martin. K výsledkům výzkumu. Srovnávací analýza výsledků vzdělávání. In Sborník z konference „Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. s. 49-54, 5 s. ISBN 80-7220-163-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 8. 2022 22:00