Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Marie CRHOVÁ, Ivan STRUHÁR, Alexandra MALÁ, Martina ŠPERKOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Markéta HADRABOVÁ a Andrea JANÍKOVÁ. Pohybová aktivita jako účinný prostředek nefarmakologické péče v onkologii. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 108 s. ISBN 978-80-210-9787-2.
 2. 2020

 3. CRHOVÁ, Marie, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Zora SVOBODOVÁ, Alexandra MALÁ, Andrea JANÍKOVÁ a Markéta HADRABOVÁ. Physical intervention as a means of increasing the condition of haemato-oncological survivors in subsequent care. In Sport, Physical Activity and Health: Contemporary Perspectives. 2020. ISSN 1800-8755. doi:10.26773/mjssm.200401.
 4. 2019

 5. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Zora SVOBODOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Alexandra MALÁ, Markéta HADRABOVÁ a Martina ŠPERKOVÁ. Pohybový a respirační intervenční program pro hematoonkologické pacienty. Onkologie. Olomouc: Solen, s.r.o., 2019, roč. 13, č. 3, s. 111-114. ISSN 1802-4475.
 6. VIČAR, Michal, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ a Markéta HADRABOVÁ. Změny v kvalitě života u hematoonkologických pacientů po pohybové intervenci - respiračním tréninku. Tělesná kultura. Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, roč. 2018, č. 2, s. 69-73. ISSN 1211-6521. doi:10.5507/tk.2019.004.
 7. 2018

 8. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Zora SVOBODOVÁ, Alexandra MALÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ a Markéta HADRABOVÁ. Pohybový intervenční program pro hematoonkologické pacienty. In Svoboda M. Klinická onkologie. Brno: neuveden pro RIV, 2018. s. 57-57. ISSN 0862-495X.
 9. JANÍKOVÁ, Andrea, Markéta HADRABOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Pavel STEJSKAL, Zora SVOBODOVÁ, Alexandra MALÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Jiří MAYER. Výsledky pilotního projektu rekondičního tréninku u pacientů s hematologickými malignitami. Transfúze a hematologie dnes. 2018, roč. 24/2018, č. 1, s. 37-45. ISSN 1213-5763.
 10. 2017

 11. DOUBEK, Michael, Zdeněk ADAM, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Libor ČERVINEK, Martina DOUBKOVÁ, František FOLBER, Markéta HADRABOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Marta KREJČÍ, Daniel LYSÁK, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Luděk POUR a Daniela ŽÁČKOVÁ. Hematologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 306 s. ISBN 978-80-210-8776-7.
 12. DOUBEK, Michael, Zdeněk ADAM, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Libor ČERVINEK, Martina DOUBKOVÁ, František FOLBER, Markéta HADRABOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Marta KREJČÍ, Daniel LYSÁK, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Luděk POUR a Daniela ŽÁČKOVÁ. Hematologie. Pomocník ke stážím na hematologických pracovištích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8776-7.
 13. ŠPAČEK, M., P. OBRTLÍKOVÁ, Markéta HADRABOVÁ, Eduard CMUNT, J. KARBAN, J. MOLINSKÝ, M. SIMKOVIC, Heidi MÓCIKOVÁ, L. MOHAMMADOVA, Anna PANOVSKÁ, J. NOVÁK, Lukáš SMOLEJ, Michael DOUBEK a Marek TRNĚNÝ. Observational study in comorbid patients with CLL receiving first-line rituximab-bendamustine. In XVII International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia. 2017.
 14. 2016

 15. ŘÍČNÁ, Dita, Martina LENGEROVÁ, Martina PALACKOVÁ, Markéta HADRABOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Pavlína VOLFOVÁ, Jana BOUCHNEROVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Disseminated fusariosis by Fusarium proliferatum in a patient with aplastic anaemia receiving primary posaconazole prophylaxis - case report and review of the literature. Mycoses. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 59, č. 1, s. 48-55. ISSN 0933-7407. doi:10.1111/myc.12421.
 16. 2015

 17. KREJČÍ, Marta, Markéta HADRABOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Lukáš SEMERÁD, Barbora WEINBERGEROVÁ, Miroslav TOMÍŠKA a Jiří MAYER. Cyklofosfamid následovaný busulfanem jako přípravný myeloablativní režim před alogenní transplantací krvetvorných buněk u 20 pacientů s akutní myeloidní leukémií: toxicita a efektivita. In XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-244-4697-4.
 18. HADRABOVÁ, Markéta a Michael DOUBEK. Eozinofilie. In Jiří Tomášek. Onkologie : minimum pro praxi. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2015. s. 417-420. Asclepius. ISBN 978-80-88046-01-1.
 19. HADRABOVÁ, Markéta a Michael DOUBEK. Chronická lymfocytární leukemie. In Jiří Tomášek. Onkologie : minimum pro praxi. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2015. s. 400-408. Asclepius. ISBN 978-80-88046-01-1.
 20. HADRABOVÁ, Markéta a Michael DOUBEK. Mastocytóza. In Jiří Tomášek. Onkologie : minimum pro praxi. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2015. s. 420-423. Asclepius. ISBN 978-80-88046-01-1.
 21. DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Martin TRBUŠEK, Marek MRÁZ, Denisa BAKEŠOVÁ, Jakub TRIZULJAK, Markéta HADRABOVÁ, Petra OBRTLÍKOVÁ, Josef KARBAN, Lukáš SMOLEJ, Alexandra OLTOVÁ, Eva JELÍNKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Ofatumumab added to dexamethasone in patients with relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia: Results from a phase II study. American Journal of Hematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2015, roč. 90, č. 5, s. 417-421. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.23964.
 22. 2014

 23. PALACKOVÁ, Martina, Monika ROLENCOVA, Alzbeta ZAVRELOVA, Lubos DRGONA, Michal KOUBA, Mariana HRIČINOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Lukáš SEMERÁD, Markéta HADRABOVÁ, Jana BOUCHNEROVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Pavel ZAK, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Clostridium difficile infections in patients with hematological malignancy in Czech and Slovak Republic - a retrospective analysis. In 19th European Hematology Association congress, Milano in Haematologica 99(S1), str. 461. 2014.
 24. 2013

 25. FOLBER, František, Markéta HADRABOVÁ, Štěpán HRABOVSKÝ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Acute lymphoblastic leukemia in the elderly: a tough one. In 18th Congress of the European Hematology Association in Haematologica, the hematology journal, Stockholm, Švédsko. 2013.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 5. 2022 14:52