Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. PETRÁKOVÁ, Alena a Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Aktuální témata veřejného zdravotnictví a výchovy ke zdraví. In Konference Život ve zdraví 2021. 2021.
 2. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Alena PETRÁKOVÁ. Development of security literacy and security competence among the general public in the context of the current COVID -19 pandemic. 2021.
 3. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka. Dlouhodobá spolupráce na vývoji programu HOBIT k prevenci mozkové mrtvice a srdečního infarktu. FNUSA - Mezinárodní centrum klinického výzkumu, 2021.
 4. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka, Zuzana SULKOVÁ, Markéta MERTOVÁ a Alena PETRÁKOVÁ. Education in the area of human protection in emergency and crisis situations in the context of health education in lower secondary schools and undergraduate teacher training in the Czech Republic. Ljubljana, 2021.
 5. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka, Robert MIKULÍK, Hana MARŠÁLKOVÁ a Veronika SVOBODOVÁ. HOBIT- Hodina biologie pro život. Rozšiřující metodické materiály k programu HOBIT. 2021.
 6. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka, Alena PETRÁKOVÁ a Helena KOLLÁROVÁ. Implementace problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do výuky výchovy ke zdraví na základních školách v České republice a pregraduální přípravy učitelů. In Jana Jurkovičová, Zuzana Štefániková. ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. s. 233-240, 303 s. ISBN 978-80-223-5173-7.
 7. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka. Metodické náměty k výuce výchovy k sexuálně reprodukčnímu zdraví (vybraná témata). In 29. kongres k sexuální výchově 2021. 2021.
 8. HŘIVNOVÁ, Michaela a Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Odkládané a pozdní těhotenství/rodičovství - výzva pro inovaci ve výchově a vzdělávání. In Konference Život ve zdraví 2021. 2021.
 9. POŽÁROVÁ, Markéta, Alice PROKOPOVÁ a Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Prevence autodestruktivních závislostí. In Konference Život ve zdraví 2021. 2021.
 10. VLČEK, Petr, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ a Jana VAŠÍČKOVÁ. Project HEPAS - Healthy and Physical Active Schools in Europe - Multiplier Events. In Život ve zdraví 2021. 2021.
 11. VLČEK, Petr, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ a Jaroslav VRBAS. Výzkum kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví pro předškolní a mladší školní věk. In Výzkumné symposium 2021: témata projektů řešených na pedagogické fakultě MU. 2021.
 12. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka, Alena PETRÁKOVÁ, Petr VLČEK a Markéta MERTOVÁ. Vzdělávání v problematice ochrany člověka za mimořádných událostí na PdF MU. In Konference Život ve zdraví 2021. 2021.
 13. 2020

 14. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. A set of presentations to teach cancer prevention. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví.
 15. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. A set of presentations to teach prevention of chronic non-communicable diseases. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví.
 16. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka. Členka předsednictva Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2020 - 2020.
 17. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka. Člověk a prostředí (E-kurz). Brno: Masarykova univerzita, 2020. Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví.
 18. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Tomáš DRAGON. Dárcovství oocytů - edukační materiály. 1. vyd. Olomouc: Pedagogická fakulta UPOL, 2020.
 19. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka. Dárcovství oocytů a surogátní mateřství z pohledu biomedicínských, etických i právních aspektů. In doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. Kognitivní a afektivní dimenze mladých dospělých ve vztahu k těhotenství a rodičovství. 1. vyd. Olomouc: Pedagogická fakulta UPOL, 2020. s. 64-79. ISBN 978-80-244-5919-6. doi:10.5507/pdf.20.24459196.
 20. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka. Implementace problematiky prevence chronických neinfekčních chorob do výuky výchovy ke zdraví na základních školách v České republice. In prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc., MUDr. Zuzana Štefániková, CSc. Životné podmineky a zdravie. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. s. 134-138. ISBN 978-80-223-4934-5.
 21. HŘIVNOVÁ, Michaela, Martina CICHÁ, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ, Tereza SOFKOVÁ a Vladislava MARCIÁNOVÁ. "In Time" interaktivní edukace mladých dospělých v problematice včasného těhotenství/rodičovství. In JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. 28. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice sborník příspěvků. 1. vyd. Broumov: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2020. s. 25-31. ISBN 978-80-907936-0-6.
 22. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. Introduction to Medical Disciplines and Health Education (E- course). Brno: Masarykova univerzita, 2020. Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví.
 23. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka, Michaela HŘIVNOVÁ a Zdeňka SMEJKALOVÁ. Možnosti výuky prevence chronických neinfekčních chorob na základních (a středních) školách. Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 144, č. 4, s. 48-55. ISSN 0323-0449.
 24. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Stojan KOSTANJEVEC. Nutrition in Modern Society (E- course). Brno: Masarykova univerzita, 2020. Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví.
 25. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka. Oborová didaktika - výchova ke zdraví (E-kurz). Brno: Masarykova univerzita, 2020. Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví.
 26. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zuzana COUFALOVÁ. Ochrana člověka za mimořádných událostí (E-kurz). Brno: Masarykova univerzita, 2020. Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví.
 27. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka. První pomoc (E-kurz). Brno: Masarykova univerzita, 2020. Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví.
 28. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. Rozhodni se pro zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví.
 29. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. Soubor prezentací k výuce onkologické prevence. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví.
 30. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. Soubor prezentací k výuce prevence chronických neinfekčních chorob. Brno: Masarykova univerzita, 2020.
 31. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Petr SVOJANOVSKÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Blanka DVOŘÁKOVÁ, Johana FIALKOVÁ, Martina GRYCOVÁ, Hana HORKÁ, Marta KUCHAŘÍKOVÁ, Olga NOVOTNÁ, Hana PRACHAŘOVÁ, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ, Petra SUQUET, Lucie TEŠNAROVÁ, Jitka TICHÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 24 s. ISBN 978-80-210-9581-6.
 32. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Petr SVOJANOVSKÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Blanka DVOŘÁKOVÁ, Johana FIALKOVÁ, Martina GRYCOVÁ, Hana HORKÁ, Marta KUCHAŘÍKOVÁ, Olga NOVOTNÁ, Hana PRACHAŘOVÁ, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ, Petra SUQUET, Lucie TEŠNAROVÁ, Jitka TICHÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 24 s. ISBN 978-80-210-9581-6.
 33. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Petr SVOJANOVSKÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Blanka DVOŘÁKOVÁ, Johana FIALKOVÁ, Martina GRYCOVÁ, Hana HORKÁ, Marta KUCHAŘÍKOVÁ, Olga NOVOTNÁ, Hana PRACHAŘOVÁ, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ, Petra SUQUET, Lucie TEŠNAROVÁ, Jitka TICHÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 24 s. ISBN 978-80-210-9582-3.
 34. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Tomáš DRAGON. Surogátní mateřství - edukační materiály. 1. vyd. Olomouc: Pedagogická fakulta UPOL, 2020.
 35. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. We are not afraid of cancer or prevention as a doorway to health. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 135 s. ISBN 978-80-210-9641-7.
 36. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. We’re Not Afraid of Cancer or Prevention as a Doorway to Health. Oncological Prevention Methology for Lower Secondary Schools. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9641-7.
 37. 2019

 38. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. Analysis of a health education textbook in the context of the Framework educational programme for elementary education and possibilities of implementation of the issue of chronic non-communicable diseases in the Czech Republic. In HOLINKOVÁ, M., ADÁMKOVÁ, L. (Eds.). Life in Health 2019: Research and Practice. Proceedings of the International Conference held on 5–6 September 2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 128-136. ISBN 978-80-210-9484-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9484-2019.
 39. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. Analýza učebnice výchovy ke zdraví v kontextu RVP ZV a možnosti implementace problematiky prevence chronických neinfekčních chorob. In Život ve zdraví 2019. 2019.
 40. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. Award for excellence in Lung Cancer Journalism. Global LUng Cancer Coalition, Onkomaják, 2019.
 41. SMEJKALOVÁ, Zdeňka a Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Cena děkana za diplomovou práci. Masarykova univerzita, 2019.
 42. HŘIVNOVÁ, Michaela, Vladislav MUŽÍK, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Den zdraví na Pedagogické fakultě s podtitulem „výživa a zdraví“. 2019.
 43. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka. Implementace problematiky prevence chronických neinfekčních chorob do výuky výchovy ke zdraví na základních školách v České republice. In Životné podmineky a zdravie. 2019.
 44. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka. Implementation of prevention of chronic non-communicable diseases in health education in elementary schools in the Czech Republic. In prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.,Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. New methods and technologies in education, Research and practice. Trnava: Trnavská univerzita, 2019. s. 177-183. ISBN 978-80-568-0398-1.
 45. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. Possibilities of implementation of oncological prevention in health education in elementary schools in the Czech Republic. In 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019 - Education and Educational Research, Vol. 6, Book Number 4. Bulharsko: SWS International Scientific Conference on Social Sciences, 2019. s. 387-392. ISBN 978-619-7408-94-2. doi:10.5593/SWS.ISCSS.2019.4.
 46. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka. Prevence chronických neinfekčních chorob - možnosti pedagogické intervence. In Vánoce a zdraví 2019. 2019.
 47. SMEJKALOVÁ, Zdeňka a Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Rozhodni se! aneb životním stylem ke zdraví. Metodický materiál k výuce prevence onkologických a dalších chronických neinfekčních chorob pro 2. stupeň ZŠ. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9365-2.
 48. SMEJKALOVÁ, Zdeňka a Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Rozhodni se! aneb životním stylem ke zdraví. Metodický materiál k výuce prevence onkologických a dalších chronických neinfekčních chorob pro 2. stupeň ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9364-5.
 49. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. Rozhodni se! Aneb životním stylem ke zdraví. Metodický materiál k výuce prevence onkologických a dalších neinfekčních onemocnění pro 2. stupeň ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 166 s. ISBN 978-80-210-9365-2.
 50. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. Rozhodni se! Aneb životním stylem ke zdraví. Metodický materiál k výuce prevence onkologických a dalších neinfekčních onemocnění pro 2. stupeň ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 166 s.
 51. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. Rozhodni se! Aneb životním stylem ke zdraví. Metodický materiál k výuce prevence onkologických a dalších neinfekčních onemocnění pro 2. stupeň ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 166 s. ISBN 978-80-210-9364-5.
 52. 2018

 53. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka. Biologie člověka:E-L kurz. 1. vyd. Brno, 2018.
 54. HŘIVNOVÁ, Michaela, Vladislav MUŽÍK, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Den zdraví na Pedagogické fakultě s podtitulem "digitální zdravotní gramotnost a výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví". 2018.
 55. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka. Didaktika výchovy ke zdraví: E_L kurz. 1. vyd. Brno, 2018.
 56. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 153 s. ISBN 978-80-210-9060-6.
 57. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví (CD-ROM). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 153 s. ISBN 978-80-210-9061-3.
 58. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví. Metodický materiál onkologické prevence pro 2. stupeň základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 153 s. ISBN 978-80-210-9061-3.
 59. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví. Metodický materiál onkologické prevence pro 2. stupeň základní školy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 153 s. ISBN 978-80-210-9062-0.
 60. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví. Metodický materiál onkologické prevence pro 2. stupeň základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 153 s. ISBN 978-80-210-9060-6.
 61. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví (online:pdf). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 153 s. ISBN 978-80-210-9062-0.
 62. HOŠKOVÁ, Barbora a Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Život ve zdraví 2018: teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 74 s. ISBN 978-80-210-9176-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9176-2018.
 63. 2017

 64. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka, Stojan KOSTANJEVEC a Martina ERJAVŠEK. Nutrition literacy of Slovenian and Czech elementary school students. 2017.
 65. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka. Soubor prezentací k výuce onkologické prevence. Brno: Liga proti rakovině, 2017.
 66. 2016

 67. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel KELLNER, Martin KOMENDA, Jan ŠVANCARA a Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Pilotní projekt aplikace zážitkové výchovy ke zdravému životnímu stylu. Medicina sportiva Bohemica & Slovaca. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2016, roč. 25, č. 2, s. 65-76. ISSN 1210-5481.
 68. KOMENDA, Martin, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel KELLNER, Jan ŠVANCARA a Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Prevention awareness: the way towards a healthy lifestyle. MEFANET Journal. Brno: Facta Medica, 2016, roč. 4, č. 1, s. 10-18. ISSN 1805-9163.
 69. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Lenka GAJZLEROVÁ. 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 287 s. ISBN 978-80-210-8477-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016.
 70. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Lenka GAJZLEROVÁ. 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 287 s. ISBN 978-80-210-8477-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016.
 71. 2015

 72. REISSMANNOVÁ, Jitka. Experiential learning - developing prosocial students of the Department of Health Education Faculty of Education, Masaryk University in Brno. In Beata Szluz, Tatiana Matulayová, Ilona Pešatová. Cross - sectoral cooperation in order to solve social problems. 1. vyd. Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. s. 160-171. ISBN 978-83-7996-203-7. doi:10.15584/978-83-7996-203-7_14.
 73. REISSMANNOVÁ, Jitka. Problematika prevence syndromu stáří v RVP ZV – možnosti implementace. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. s. 404-414. ISBN 978-80-210-8139-0.
 74. REISSMANNOVÁ, Jitka. Problematika prevence syndromu stáří v RVP ZV – možnosti implementace. 2015.
 75. REISSMANNOVÁ, Jitka. Problematika prevence syndromu stáří ve výchově ke zdraví. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. s. 415-420. ISBN 978-80-210-8139-0.
 76. REISSMANNOVÁ, Jitka. Problematika prevence syndromu stáří ve výchově ke zdraví. 2015.
 77. REISSMANNOVÁ, Jitka a Marie NEJEDLÁ. Program Škola podporující zdraví - úvod. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie, 2015. 104 s. ISBN 978-80-7422-406-5.
 78. REISSMANNOVÁ, Jitka a Evžen ŘEHULKA. Škola a zdraví v 21. století - Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. 2015.
 79. ŘEHULKA, Evžen, Jitka REISSMANNOVÁ a Lenka GAJZLEROVÁ. Škola a zdraví v 21. století: sborník za roky 2014 a 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 535 s. ISBN 978-80-210-8139-0.
 80. ŘEHULKA, Evžen, Jitka REISSMANNOVÁ a Lenka GAJZLEROVÁ. ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. 535 s. ISBN 978-80-210-8139-0.
 81. REISSMANNOVÁ, Jitka. Škola podporující zdraví - integrující principy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie, 2015. 104 s. ISBN 978-80-7422-406-5.
 82. REISSMANNOVÁ, Jitka a Vladislav MUŽÍK. Výchova ke zdraví ve studiu učitelství na pedagogických fakultách v ČR. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. 2015.
 83. REISSMANNOVÁ, Jitka. Význam výchovy ke zdraví pro optimální průběh stáří. In Mezinárodní vědecká konference Výchova ke zdraví a aktivní životní styl, České Budějovice. 2015.
 84. REISSMANNOVÁ, Jitka a Martina PELCOVÁ. Zaostřeno - připravenost učitelů v MŠ a ZŠ na úrazy dětí (rozhlasový pořad). Brno: Český rozhlas Plus, 2015.
 85. 2014

 86. REISSMANNOVÁ, Jitka. Implementace problematiky metabolického syndromu do předmětu Výchova ke zdraví. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Brno: Wydawn. Medicina Sportiva, 2014, Vol.23No.3, č. 3, s. 175-177. ISSN 1210-5481.
 87. REISSMANNOVÁ, Jitka. Implementace problematiky metabolického syndromu do předmětu Výchova ke zdraví. In Vědecká konference Metabolický syndrom - mezioborový problém. 2014.
 88. REISSMANNOVÁ, Jitka. Jak vyučovat první pomoc pro 2.stupeń ZŠ a SŠ. 2014.
 89. REISSMANNOVÁ, Jitka. Možnosti výuky první pomoci v průřezových tématech RVP ZV. 2014.
 90. REISSMANNOVÁ, Jitka. Možnosti výuky první pomoci v předmětech 2. stupně ZŠ. 2014.
 91. REISSMANNOVÁ, Jitka. Novinky ve výchově ke zdraví - učíme se navzájem 2014. 2014.
 92. REISSMANNOVÁ, Jitka. Oponentský posudek na studijní oporu "Základní apekty výživy". 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, PdF, 2014.
 93. REISSMANNOVÁ, Jitka. Portály vztahující se k výchově ke zdraví. 2014.
 94. REISSMANNOVÁ, Jitka. Prevence syndromu stáří - workshop První pomoc při mozkové mrtvici a infarktu. 2014.
 95. REISSMANNOVÁ, Jitka. Prevence vybraných chronických neinfekčních chorob - teorie a praxe. 2014.
 96. REISSMANNOVÁ, Jitka. Problematika prevence syndromu stáří ve výchově ke zdraví. In Škola a zdraví v 21. století. 2014.
 97. REISSMANNOVÁ, Jitka. Recenze materiálu "Prevence užívání tabáku a alkoholu - metodická příručka pro učitele 2.stupně ZŠ". Pardubice: Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s., 2014. 156 s. ISBN 978-80-260-7526-4.
 98. REISSMANNOVÁ, Jitka. Recenze materiálu "První pomoc pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ - II.stupeň), metodická příručka do výuky". 1. vyd. Pardubice: Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s., 2014. 230 s. ISBN 978-80-260-6334-6.
 99. REISSMANNOVÁ, Jitka. Recenze příspěvku „Psychosociální aspekty nadváhy a obezity dětí raného a předškolního věku v kontextu vybraných sociodemografických ukazatelů v ČR a v některých dalších zemích“. Zlín: Sociální pedagogika - časopis pro vědu a praxi, 2014. 132 s. 2(2). ISSN 1805-8825.
 100. REISSMANNOVÁ, Jitka. The Implementation of First Aid into Mathematics and Physics Curriculum. In Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. XXVI.DIDMATTECH.Educational Technologies in The Information - and Knowledge-Based Society. Slovensko: University of West Hungary, J. Selye University, 2014. s. 170-175. ISBN 978-963-334-185-8.
 101. REISSMANNOVÁ, Jitka. Ustvarjalnost pri poučevanju prve pomoči. Naravoslovna solnica. Slovinsko: Pedagoška fakulteta, 2014, XVIII, č. 3, s. 12-13. ISSN 1318-9670.
 102. 2013

 103. REISSMANNOVÁ, Jitka a Michaela HŘIVNOVÁ. Den zdraví na Pedagogické fakultě - výživa jako možnost aktivního přístupu ke zdraví. 2013.
 104. REISSMANNOVÁ, Jitka a Michaela HŘIVNOVÁ. Eating habits in Slovenia and neighboring countries. 2013.
 105. REISSMANNOVÁ, Jitka. Environmentální vzdělávání na Katedře výchovy ke zdraví PdF MU v Brně. In KONEV - konference k environmentální výchově. Téma: Vliv živoního prostředí na zdraví člověka. KOnference pro pedagogy ZŠ a SŠ. 2013.
 106. REISSMANNOVÁ, Jitka. Externí členka komise pro rigorózní zkoušky PdF UP v Olomouci. Komise pro státní rigorózní zkoušky UP v Olomouci, 2013.
 107. REISSMANNOVÁ, Jitka. Implementace zdravotních prvků do vzdělávání v programu MŠ podporující zdraví. 2013.
 108. REISSMANNOVÁ, Jitka. Jak pracovat s autoevaluačními materiály INDI MŠPZ. 2013.
 109. URBÁNKOVÁ, Šárka a Jitka REISSMANNOVÁ. Povědomí vysokoškolských studentů o primární prevenci a primární péči. In prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc., PhDr. Jitka Reissmannová, Ph.D. Současné trendy výchovy ke zdraví. Brno: MUNI press, 2013. s. 149-160. ISBN 978-80-210-6316-7.
 110. REISSMANNOVÁ, Jitka. Recenzní posudek dokumentu "INDI MŠPZ". Brno, 2013.
 111. ŘEHULKA, Evžen a Jitka REISSMANNOVÁ. Současné trendy výchovy ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 415 s. ISBN 978-80-210-6316-7.
 112. REISSMANNOVÁ, Jitka. Strategie podpory zdraví na Katedře výchovy ke zdraví PdF MU. In Efektivní strategie podpory zdraví. 2013.
 113. REISSMANNOVÁ, Jitka. The Implementation of First Aid into Mathematics and Physics Curriculum. In XXVI. DIDMATTECH 2013. 2013.
 114. ŽÁK, Karel a Jitka REISSMANNOVÁ. Život a pocity nekriminálních pedofilů - výsledky výzkumu 2012 : referát - XXV. Bohnické sexuologické dny, Praha, 2013. In XXV. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Praha, 2013. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2013.
 115. 2012

 116. REISSMANNOVÁ, Jitka. Badatelsky orientovaná výuka z pohledu lektora Letní školy a pedagoga PdF. In Barevný podzim - vzdělávání pro udržitelnost a zdraví a badatelsky orientovaná výuka. 2012.
 117. REISSMANNOVÁ, Jitka, Alice PROKOPOVÁ a Michaela HŘIVNOVÁ. Den zdraví - Podpora sexuálně reprodukčního zdraví. 2012.
 118. ŽÁK, Karel a Jitka REISSMANNOVÁ. Pedofilie. In Mgr. Zuzana Prouzová. Sborník referátů, 5. moravský regionální kongres k sexuální výchově, SAFE II, Olomouc, 2012. první. Brno: Tribun EU s.r.o., 2012. s. 93-99. ISBN 978-80-904290-7-9.
 119. ŽÁK, Karel a Jitka REISSMANNOVÁ. Pedofilie. In Dagmar Marková, Lenka Rovňavová. SEXUALITY VI : Zborník vedeckých príspevkov. prvé. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012. s. 200-224. ISBN 978-80-557-0479-1.
 120. ŽÁK, Karel a Jitka REISSMANNOVÁ. Pedofilie - jedno velké tabu? Fórum výchovy ke zdraví, Benešov u Prahy, 2012. In Fórum výchovy ke zdraví, Benešov u Prahy. 2012.
 121. ŽÁK, Karel a Jitka REISSMANNOVÁ. Pedofilie : přednáška pro studenty oboru Výchova ke zdraví, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 2012. In Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno. 2012.
 122. ŽÁK, Karel a Jitka REISSMANNOVÁ. "Pedofilie" v médiích. In XXIV. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Praha, 2012. první. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2012. s. 96 -100. ISBN 978-80-7204-831-1.
 123. REISSMANNOVÁ, Jitka. První pomoc metodou badatelsky orientované výuky. 2012.
 124. REISSMANNOVÁ, Jitka a Alice PROKOPOVÁ. Specific methods of active learning in teaching health education. 2012. ISBN 978-961-6917-00-1.
 125. REISSMANNOVÁ, Jitka, Alice PROKOPOVÁ a Radim SLANÝ. Výchova ke zdraví na pedagogických fakultách v České republice X. 2012.
 126. REISSMANNOVÁ, Jitka a Alice PROKOPOVÁ. Výchova ke zdraví v intencích kritické zdravotní gramotnosti. In XX.vědecko-odborná konference s mezinárodní účastí: Životní podmínky a zdraví. 2012.
 127. REISSMANNOVÁ, Jitka a Alice PROKOPOVÁ. Zdravotní (ne)gramotnost. In Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2012.
 128. ŽÁK, Karel a Jitka REISSMANNOVÁ. Život a pocity nekriminálních pedofilů : přednáška v rámci workshopu Aktuální témata výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 2012. In Aktuální témata výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno. 2012.
 129. ŽÁK, Karel a Jitka REISSMANNOVÁ. Život a pocity nekriminálních pedofilů - výsledky kvantitativního výzkumu 2012. In JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc., Mgr. Zuzana Prouzová. Sborník referátů, 20. celostátní kongres k sexuální výchově, Pardubice, 2012. první. Brno: Tribun EU s.r.o., 2012. s. 157-163. ISBN 978-80-904290-8-6.
 130. 2011

 131. PROKOPOVÁ, Alice a Jitka REISSMANNOVÁ. IMPLEMENTACE PROBLEMATIKY PRVNÍ POMOCI DO PŘÍPRAVY UČITELŮ. In Řehulka, Evžen. Škola a zdraví 21 Studie k výchově ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 101-111. ISBN 978-80-210-5722-7.
 132. REISSMANNOVÁ, Jitka a Alice PROKOPOVÁ. Implementace problematiky první pomoci do školního prostředí. In XI. Dni hygieny detí a mládeže. 2011. 2011.
 133. ŽÁK, Karel a Jitka REISSMANNOVÁ. Pedofilie : přednáška - Celostátní odborná konference Výchovy ke zdraví, SZŠ Jaselská, Brno, 2011. In Celostátní odborná konference Výchovy ke zdraví, SZŠ Jaselská, Brno. 2011.
 134. ŽÁK, Karel a Jitka REISSMANNOVÁ. Pedofilie : přednáška pro studenty oboru Výchova ke zdraví, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 2011. In Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno. 2011.
 135. ŽÁK, Karel a Jitka REISSMANNOVÁ. Pedofilie a psychické zdraví jejích nositelů, aneb věnujeme dostatek pozornosti lidem, kteří u sebe objeví sexuální deviaci? 7. konference s mezinárodní účastí ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 2011. In Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno. 2011. ISBN 978-80-210-5532-2.
 136. ŽÁK, Karel a Jitka REISSMANNOVÁ. "Pedofilie" v médiích : referát - 19. celostátní kongres k sexuální výchově, Pardubice, 2011. In JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc., Mgr. Zuzana Prouzová. Sborník referátů, 20. celostátní kongres k sexuální výchově, Pardubice, 2012. první. Brno: Tribun EU s.r.o., 2011. s. 169-174, 174 s. ISBN 978-80-904290-8-6.
 137. REISSMANNOVÁ, Jitka. Sex je náš.... Brno: Ekologické středisko Lipka, 2011.
 138. PROKOPOVÁ, Alice a Jitka REISSMANNOVÁ. Výchova ke zdraví v přípravě budoucích učitelů (východiska, podněty, inspirace, "nabídka a poptávka", cíle a záměry). In ŘEHULKA, E., JANDA, M. (eds.) ANOTACE příspěvků 7. konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví 21. 2011. ISBN 978-80-210-5532-2.
 139. 2010

 140. REISSMANNOVÁ, Jitka, Lenka SUŠILOVÁ a Petra KUBEČKOVÁ. Možnosti výuky sexuální výchovy na základních školách. In ŘEHULKA, E. (Ed.). Anotace referátů ze 6. Mezinárodní vědecké konference Škola a zdraví pro 21. století. 2010. 2010. ISBN 978-80-210-5262-8.
 141. HAVELKOVÁ, Marie, Pavel MENŠÍK, Lenka PROCHÁZKOVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. PEDAGOGICKÉ PRAXE V OBORU VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, ed. Dytrtová Radmila a Sandanusová Anna. In PEDAGOGICKÁ PRAXE v pregraduální přípravě učitelů, ed. Dytrtová Radmila and Sandanusová Anna. první. Brno: TRIBUN, 2010. s. 81-87. Knihovnička 1. ISBN 978-80-7399-947-6.
 142. ŽÁK, Karel a Jitka REISSMANNOVÁ. Pedofilie : přednáška pro studenty oboru Výchova ke zdraví, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 2010. In Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno. 2010.
 143. REISSMANNOVÁ, Jitka. Problematika první pomoci v kontextu rozvoje zdravotní gramotnosti ve školním prostředí. 2010.
 144. REISSMANNOVÁ, Jitka. Problematika první pomoci v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání a možnosti implementace ve školních vzdělávacích programech. In ŘEHULKA, E. (Ed.). Anotace referátů ze 6. Mezinárodní vědecké konference Škola a zdraví pro 21. století. 2010. 2010. ISBN 978-80-210-5262-8.
 145. REISSMANNOVÁ, Jitka a Alice PROKOPOVÁ. PŘÍSPĚVEK K IMPLEMENTACI PROBLEMATIKY PRVNÍ POMOCI DO PŘÍPRAVY UČITELŮ. In ŘEHULKA, E. (Ed.). Anotace referátů ze 6. Mezinárodní vědecké konference Škola a zdraví pro 21. století. 2010. 2010. ISBN 978-80-210-5262-8.
 146. REISSMANNOVÁ, Jitka, Alice PROKOPOVÁ, Marie HAVELKOVÁ a Jarmila KELNAROVÁ. STUDENTS OF PDF MU AND THEIR FIRST AID ACQUIREMENTS AND SKILLS (RESEARCH IN PROGRESS). In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Papers on Health. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. s. 221-226. ISBN 978-80-210-5260-4.
 147. PROKOPOVÁ, Alice a Jitka REISSMANNOVÁ. Výchova ke zdraví na pedagogických fakultách v České republice. 2010.
 148. 2009

 149. PROKOPOVÁ, Alice a Jitka REISSMANNOVÁ. Dovednost, zachraňující lidské životy. In Učitel, škola a zdraví. 2009.
 150. HAVELKOVÁ, Marie, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Implementace výuky první pomoci do přípravy budoucích učitelů - využití e-learningu. In Konference Škola a zdraví 21. 2009.
 151. HAVELKOVÁ, Marie, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Jsou budoucí učitelé schopni poskytnout první pomoc? In Konference Škola a zdraví 21. 2009.
 152. PROKOPOVÁ, Alice a Jitka REISSMANNOVÁ. Pomoci a neublížit - laická pomoc člověku v psychické krizi. In Výchova ke zdraví. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 83-87. Výchova ke zdraví. ISBN 978-80-210-5050-1.
 153. HAVELKOVÁ, Marie, Jarmila KELNAROVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Sonda do znalostí první pomoci u studentů PdF MU. In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví XII. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2009. s. 501-511. ISBN 978-80-210-4996-3.
 154. HAVELKOVÁ, Marie, Jarmila KELNAROVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Sonda do znalostí první pomoci u studentů PdF MU - fotodokumentace výzkumu. In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví XII. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2009. s. 512-520. ISBN 978-80-210-4996-3.
 155. HAVELKOVÁ, Marie, Jitka REISSMANNOVÁ a A KOL. Výchova ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 103 s. ISBN 978-80-210-5050-1.
 156. HAVELKOVÁ, Marie, Jarmila KELNAROVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Zjišťování znalostí a dovedností u studentů PdF MU v oblasti první pomoci. 2009.
 157. REISSMANNOVÁ, Jitka a Alice PROKOPOVÁ. Znalosti a dovednosti studentů PdF MU v oblasti první pomoci. In Výchova ke zdraví. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 88-95. Výchova ke zdraví. ISBN 978-80-210-5050-1.
 158. 2008

 159. PROKOPOVÁ, Alice a Jitka REISSMANNOVÁ. Podpora prosociálnosti ve školním prostředí. In Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 2008.
 160. PROKOPOVÁ, Alice a Jitka REISSMANNOVÁ. Podpora prosociálnosti ve školním prostředí. In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 1. vyd. Brno, PdF MU: MSD, s.r.o., 2008. s. 34-35, 52 s. ISBN 978-80-7392-044-9.
 161. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Tomáš MRÁČEK a Jitka REISSMANNOVÁ. PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZE SOMATOLOGIE - protokoly část I. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4216-2.
 162. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva, Drahoslava HRUBÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Přehled anotací 4. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. In 4. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.
 163. PROKOPOVÁ, Alice a Jitka REISSMANNOVÁ. Učitelé a první pomoc - cesty ke kompetenci. In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 1. vyd. Brno, PdF MU: MSD, s.r.o., 2008. s. 34-85. ISBN 978-80-7392-044-9.
 164. PROKOPOVÁ, Alice a Jitka REISSMANNOVÁ. Učitelé a první pomoc - cesty ke kompetenci (Poster, ilustrující kurz první pomoci pro studenty PdF, workshop první pomoci). In Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 2008.
 165. 2007

 166. REISSMANNOVA, Jitka a Marie HAVELKOVÁ. Sborník prací učitelů a studentů Katedry rodinné výchovy a výchovy ke zdraví II. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2007. 98 s.
 167. REISSMANNOVÁ, Jitka. Studenti oboru Výchova ke zdraví a Dny zdraví na ZŠ - psychodidaktická příprava studentů v praxi. 2007.
 168. 2006

 169. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Tomáš MRÁČEK a Jitka REISSMANNOVÁ. PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZE SOMATOLOGIE - protokoly část I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2006. 120 s. skripta. ISBN 80-210-4216-8.
 170. REISSMANNOVÁ, Jitka a Milada KREJČÍ. Výchova ke zdraví. In ANDRÁŠOVÁ, Hana. Slovní hodnocení na 2. stupni ZŠ. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Dr.Josef Raabe, 2006. 5 s. Slovní hodnocení na 2.stupni ZŠ. ISBN 80-86307-29-8.
 171. HAVELKOVÁ, Marie a JItka REISSMANNOVÁ. Výchova ke zdraví - II. In Výchova ke zdraví II. 1. vyd. ČR Brno MU: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2006. 100 s. ISBN 80-210-4215-X.
 172. MUŽÍKOVÁ, Leona. Výchova ke zdraví v současném základním školství (autoreferát rigorózní práce). In HAVELKOVÁ, Marie a Jitka REISSMANNOVÁ. Výchova ke zdraví II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 74-77. ISBN 80-210-4215-X.
 173. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Vladislav MUŽÍK, Leona MUŽÍKOVÁ, Jitka REISSMANNOVÁ a Alice PROKOPOVÁ. Zkušenosti z prvního roku výuky předmětů studijního oboru Rodinná výchova a výchova ke zdraví ve studiu učitelství pro ZŠ na PdF MU. 1. vyd. Praha: Praha, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006. 5 s. EDUCO č. 1. ISBN 80-86561-28-3.
 174. 2005

 175. MUŽÍK, Vladislav, Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Leona MUŽÍKOVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Aktuální stav výchovy ke zdraví v přípravě učitelů. In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví VIII. 1. vyd. Česká republika, Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2005. s. 1 - 10.
 176. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Vladislav MUŽÍK, Leona MUŽÍKOVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Geneze oboru Rodinná výchova a výchova ke zdraví na Pedagogické fakultě MU v Brně. In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví VIII. 1. vyd. Česká republika Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2005. s. 1 - 20.
 177. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, JITKA REISSMANOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN a IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Integrace aktivit v oblasti podpory zdraví do výukového procesu a odborné činnosti. In "Jihlavské dny podpory zdraví - 3. Celostátní konference". 1. vyd. Jihlava: Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, 2005. s. 1 - 21.
 178. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Vladislav MUŽÍK, Leona MUŽÍKOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví a integrační procesy ve výuce zdravovědných disciplín na pedagogické fakultě mu v Brně. In Metodologické aspekty a výskum v oblasti didaktik prírodovedných, poĺnohospodárských a príbuzných odborov. FPV UKF Nitra, Slovensko. Nitra, Slovensko: UKF Nitra, Slovensko, 2005. s. 76-80. Prirodovedec č.171. ISBN 80-8050-848-8.
 179. REISSMANNOVÁ, Jitka. Pilíře projektu Zdravá škola. In Výchova ke zdraví I. Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005. s. 102-115. ISBN 80-210-3918-3.
 180. REISSMANNOVÁ, Jitka. Výchova ke zdraví na základních školách. In Výchova ke zdraví I. Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005. s. 116 - 124. ISBN 80-210-3918-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 12. 2021 20:02