Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. ZÁTHURECKÝ, Viliam a Slavomír LESŇÁK. FINANČNÍ GRAMOTNOST A PODNIKÁNÍ V SOUSTAVĚ ČESKÉHO ZÁKLADNÍHO A STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ. 2020.
 2. LESŇÁK, Slavomír. Hravá občianska náuka. Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ. 1. vyd. Košice: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., 2020. 59 s. ISBN 978-80-8180-200-3.
 3. LESŇÁK, Slavomír. Kritérium rozumovosti pri hodnotení optimistických technologických projektov ľudstva a prírody. In Petr Jemelka, Slavomír Lesňák. 100 let R.U.R. Sborník z konference na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 11.září 2019. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 39-46. ISBN 978-80-210-9687-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9688-2020-4.
 4. LESŇÁK, Slavomír, Petr JEMELKA, Svatopluk NOVÁK, Radim ŠTĚRBA, Viliam ZÁTHURECKÝ, Michal ŠKERLE, Pavla PITNEROVÁ, Jan KRÁSA, Jan ŠŤÁVA, Karel ČERVENKA, Pavel SOMOGYI, Klára LEŠKOVÁ, Adéla OTHOVÁ a Petra PROCHÁZKOVÁ. Rozvíjení personální, sociální a občanské kompetence učitelů, studentů a žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 123 s. ISBN 978-80-210-9612-7.
 5. LESŇÁK, Slavomír, Petr JEMELKA, Svatopluk NOVÁK, Radim ŠTĚRBA, Viliam ZÁTHURECKÝ, Michal ŠKERLE, Pavla PITNEROVÁ, Jan KRÁSA, Jan ŠŤÁVA, Karel ČERVENKA, Pavel SOMOGYI, Klára LEŠKOVÁ, Adéla OTHOVÁ a Petra PROCHÁZKOVÁ. Rozvíjení personální, sociální a občanské kompetence učitelů, studentů a žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 123 s. ISBN 978-80-210-9612-7.
 6. LESŇÁK, Slavomír. Rozvíjení personální, sociální a občanské kompetence učitelů, studentů a žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 123 s. ISBN 978-80-210-9612-7.
 7. LESŇÁK, Slavomír. Rozvoj personální, sociální a občanské kompetence žáků, studentů a učitelů. In FINANČNÍ GRAMOTNOST A PODNIKÁNÍ V SOUSTAVĚ ČESKÉHO ZÁKLADNÍHO A STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ. 2020.
 8. JEMELKA, Petr a Slavomír LESŇÁK. 100 let R.U.R. Sborník z konference na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 11. září 2019. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 107 s. ISBN 978-80-210-9688-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9688-2020.
 9. JEMELKA, Petr a Slavomír LESŇÁK. 100 let R.U.R. Sborník z konference na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 11. září 2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 107 s. ISBN 978-80-210-9687-5.
 10. JEMELKA, Petr a Slavomír LESŇÁK. 100 let R.U.R. Sborník z konference na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 11.září 2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 107 s. ISBN 978-80-210-9687-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9688-2020.
 11. 2019

 12. LESŇÁK, Slavomír. Človek v diele Egona Bondyho. In UNESCO Philosophy Day/Night 2019 - Dignitas. 2019.
 13. LESŇÁK, Slavomír. Helena Pavličíková: František Mareš. Od fyziologie k filosofii. Filozofia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2019, roč. 74, č. 7, s. 582-585. ISSN 0046-385X. doi:10.31577/filozofia.2019.74.7.6.
 14. LESŇÁK, Slavomír. Hravá etika. Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ. 1. vyd. Košice: Taktik, 2019. ISBN 978-80-8180-165-5.
 15. LESŇÁK, Slavomír. Hravá etika. Pracovný zošit pre 9. r. ZŠ. 1. vyd. Košice: Vydavateľstvo Taktik, 2019. 76 s. ISBN 978-80-8180-166-2.
 16. LESŇÁK, Slavomír. Modernism and Nihilism of the Constitution for the Earth. Ethics and Bioethics (in Central Europe). Berlin: Walter de Gruyter, 2019, roč. 9, 1-2, s. 57-63. ISSN 1338-5615. doi:10.2478/ebce-2019-0005.
 17. LESŇÁK, Slavomír. Morálna problematika genocídy a holokaustu. In Přednáška pro studenty Katedry filozofie a aplikovanej filozofie, FF UCM Trnava. 2019.
 18. LESŇÁK, Slavomír. Ne-rozumové stroje a systémy v rozumnej budúcnosti človeka? In R.U.R. 2019. 2019.
 19. ZÁTHURECKÝ, Viliam, Martin ŠTĚRBA a Slavomír LESŇÁK. Společenství praxe učitelů a akademiků: Kognitivní a nekognitivní faktory finanční gramotnosti. 2019.
 20. LESŇÁK, Slavomír, Svatopluk NOVÁK a Matúš PORUBJAK. Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství. Sborník z konference. 14. a 15. listopadu 2018, Skalica – Hodonín. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 245 s. ISBN 978-80-210-9394-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9394-2019.
 21. LESŇÁK, Slavomír, Svatopluk NOVÁK a Matúš PORUBJAK. Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství. Sborník z konference. 14. a 15. listopadu 2018, Skalica – Hodonín. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 245 s. ISBN 978-80-210-9393-5.
 22. LESŇÁK, Slavomír, Svatopluk NOVÁK a Matúš PORUBJAK. SPOLEČNÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍHO EXKURZNÍHO VYUČOVÁNÍ JAKO PODPORA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ SBORNÍK Z KONFERENCE 14. a 15. listopadu 2018 Skalica – Hodonín. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. s. 1-245. ISBN 978-80-210-9393-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9394-2019.
 23. LESŇÁK, Slavomír. The Holocaust and Its Contexts in Strážnice and Svatobořice Based on Oral Testimonies. In Lesňák, Slavomír, Novák, Svatopluk, Porubjak, Matúš. SPOLEČNÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍHO EXKURZNÍHO VYUČOVÁNÍ JAKO PODPORA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ SBORNÍK Z KONFERENCE 14. a 15. listopadu 2018 Skalica – Hodonín. 1. vyd. Brno: Munipress, 2019. s. 216-225. ISBN 978-80-210-9393-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9394-2019.
 24. LESŇÁK, Slavomír. Úspechy a limity špecifických projektových výukových programov a tvorby spoločných cezhraničných výukových tímov. In EDUCOM 2019. Orientácia človeka v spoločnosti a jej základné aspekty. 2019.
 25. 2018

 26. LESŇÁK, Slavomír. Hravá etika. Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ. první. Košice: Taktik vydavateľstvo, s.r.o., 2018. 63 s. ISBN 978-80-8180-102-0.
 27. LESŇÁK, Slavomír. Hravá etika 6, Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ. první. Prešov: Taktik vydavateľstvo, s.r.o., 2018. 63 s. ISBN 978-80-8180-058-0.
 28. LESŇÁK, Slavomír a Barbora VACKOVÁ. Jan Patočka a naše doba. Sborník příspěvků mezinárodní konference. první. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 190 s. ISBN 978-80-210-8958-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018.
 29. ZÁTHURECKÝ, Viliam, Martin ŠTĚRBA a Slavomír LESŇÁK. Podnikatelský plán a jeho příprava. 2018.
 30. LESŇÁK, Slavomír. Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie. Filozofia. Slovenská akadémia vied, 2018, roč. 73, č. 1, s. 75-79. ISSN 0046-385X.
 31. LESŇÁK, Slavomír. Smrť prírody a kultúry ako východisko nihilizmu evolučnej ontológie? In ETICKÉ MYSLENIE MINULOSTI A SÚČASNOSTI: Človek a smrť. Eticko- filozofické aspekty problému smrti a umierania. 2018.
 32. LESŇÁK, Slavomír. Solidarita otrasených v dobe ekologickej krízy. In Lesňák, S. - Vacková, B. Jan Patočka a naše doba. Sborník příspěvků mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 67-76. ISBN 978-80-210-8958-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018.
 33. ZÁTHURECKÝ, Viliam, Martin ŠTĚRBA a Slavomír LESŇÁK. Společenství praxe: Podnikání - jistota nebo riziko? 2018.
 34. 2017

 35. LESŇÁK, Slavomír. Etické kontexty kulturní regionální identity v oblasti vzdělávání. In Branislav Malík. FORMOVANIE IDENTITY V ČASE A PRIESTORE. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. s. 366-376. ISBN 978-80-223-4209-4.
 36. LESŇÁK, Slavomír. Hravá etika 5, Pracovný zošit pre 5.r. ZŠ. První. Prešov: Taktik vydavateľstvo, s.r.o., 2017. 71 s. ISBN 978-80-8180-057-3.
 37. LESŇÁK, Slavomír a Radim ŠTĚRBA. Mravná výchova v ČR a na českých územiach v minulosti. Ostium: internetový časopis pre humanitné vedy. Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, 2017, roč. 13, č. 1, s. 1-13. ISSN 1339-942X.
 38. LESŇÁK, Slavomír. Patočkovská solidarita otrasených v konfrontácii vybraných anarchistických autorov v dobe ekologickej krízy. In ETICKÉ MYSLENIE MINULOSTI A SÚČASNOSTI (ETPP 2017/18): Človek v súčasnej etike. první. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017. s. 187-199. ISBN 978-80-555-1883-1.
 39. LESŇÁK, Slavomír. Patočkovská solidarita otrasených v konfrontácii vybraných anarchistických autorov v dobe ekologickej krízy. In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2017/18). Človek v súčasnej etike. 2017.
 40. LESŇÁK, Slavomír. Solidarita otrasených v dobe ekologickej krízy. In Jan Patočka a naše doba. 2017.
 41. 2016

 42. LESŇÁK, Slavomír. Etické kontexty kulturní regionální identity v oblasti vzdělávání. In regionálna identita a jej skúmanie (Bytča). Univerzita Komenského v Bratislavě. 2016.
 43. LESŇÁK, Slavomír. Etika národa a spolky miernosti u Ľudovíta Štúra. In Marta Goňcová. Intelektuál jako angažovaný pozorovatel. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 49-62. ISBN 978-80-210-8392-9.
 44. LESŇÁK, Slavomír. Filozof Josef Šmajs (od teórie k angažovanosti). In Marta Goňcová. Intelektuál jako angažovaný pozorovatel. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 176-190. ISBN 978-80-210-8392-9.
 45. GBÚROVÁ, Marcela, Marta GOŇCOVÁ, Vladimír GONĚC, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Radovan RYBÁŘ a Radim ŠTĚRBA. Intelektuál jako angažovaný pozorovatel. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Muni Press, 2016. 221 s. ISBN 978-80-210-8392-9.
 46. GBÚROVÁ, Marcela, Marta GOŇCOVÁ, Vladimír GONĚC, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Radovan RYBÁŘ a Radim ŠTĚRBA. Intelektuál jako angažovaný pozorovatel. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 s. ISBN 978-80-210-8392-9.
 47. GBÚROVÁ, Marcela, Marta GOŇCOVÁ, Vladimír GONĚC, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Radovan RYBÁŘ a Radim ŠTĚRBA. Intelektuál jako angažovaný pozorovatel. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Muni Press, 2016. 221 s. ISBN 978-80-210-8392-9.
 48. LESŇÁK, Slavomír a Radim ŠTĚRBA. Moral education in the Czech territory in the past and the present. Ethics & bioethics (in Central Europe). Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, roč. 6, 1-2, s. 45-57. ISSN 1338-5615.
 49. LESŇÁK, Slavomír. Súčasné a štúrovské súvislosti romantických prvkov s deformáciou demokracie. In Dobiaš, D., Eštok, G., Bzdilová, R. (eds.). Medzi jednotlivosťou a pospolitosťou. Kam kráčaš demokracia. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016. s. 349-362. ISBN 978-80-8152-450-9.
 50. LESŇÁK, Slavomír. Úvodná prednáška k e-learningovému kurzu o dejinách antisemitizmuv na Slovensku. 2016.
 51. 2015

 52. LESŇÁK, Slavomír. Člen Ústrednej predmetovej komisie občianskej výchovy na Štátnom pedagogickom ústave. SR. Ústřední předmětové komise občanské výchovy na Státním pedagogickém ústavu v Bratislavě, 2015.
 53. DOBIAŠ, Daniel, Marta GOŇCOVÁ, Vladimír GONĚC, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Radovan RYBÁŘ a Radim ŠTĚRBA. Dekonstrukce demokracie? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 211 s. ISBN 978-80-210-8067-6.
 54. DOBIAŠ, Daniel, Marta GOŇCOVÁ, Vladimír GONĚC, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Radovan RYBÁŘ a Radim ŠTĚRBA. Dekonstrukce demokracie? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 212 s. ISBN 978-80-210-8067-6.
 55. HONS, Zdeněk a Slavomír LESŇÁK. Didaktická, pedagogická a etická příprava školního roku. 2015.
 56. LESŇÁK, Slavomír. Etika. In Zmaturuj! Ze spoločenských věd. druhé, přepracované. Brno: Didaktis, 2015. s. 237-256. Aktualizováno k 1.1. 2015. ISBN 978-80-7358-243-2.
 57. LESŇÁK, Slavomír. K otázke zeleného násilia a jeho prevencie. In Goňcová Marta. Dekonstrukce demokracie? první. Brno: Masarykova univerezita, 2015. s. 144-178. ISBN 978-80-210-8067-6.
 58. GOŇCOVÁ, Marta, Radovan RYBÁŘ, Slavomír LESŇÁK, Svatopluk NOVÁK, Iva SCHLIXBIEROVÁ, Radim ŠTĚRBA, Erika VONKOVÁ, Jozef LYSÝ a Nataša ONDRUŠKOVÁ. Komise pro mezinárodní soutěž ve Studentské vědecké a odborné činnost - Člověk, dějiny, společnost. 2015.
 59. LESŇÁK, Slavomír. Morálne pozadie spolkov miernosti na území Slovenska v 19. storočí. In Ľudová medicína a jej historické špecifiká. 2015.
 60. LESŇÁK, Slavomír. Morálne pozadie spolkov miernosti na území Slovenska v 19.storočí. In Silvia Haladová. Ľudová medicína a jej historické špecifiká. , 2015. s. 12-18, 7 s. ISBN . 1.vyd. Trnava: FF UCM Trnava, 2015. s. 57-67. ISBN 978-80-8105-772-4.
 61. LESŇÁK, Slavomír. Prednáška pre učiteľov: Antisemitizmus na Slovensku. Od stredoveku po 19.st. In 2. Holokaust ako nástroj výchovy k postojom (2015-2016). Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 2015.
 62. HONS, Zdeněk a Slavomír LESŇÁK. Připravenost učitele na výuku, didaktická, pedagogická a etická stránka výuky. Přednáška, cvičení a následní konzultace o občanských kompetencích a etických kontextech ve vzdělávání. 2015.
 63. HONS, Zdeněk a Slavomír LESŇÁK. Styly a metody práce učitele v oblasti výchovy k občanství. 2015.
 64. LESŇÁK, Slavomír. Súčasné a štúrovské súvislosti romantických prvkov s deformáciou demokracie. In V. ročník Košických politologických dialógov KAM KRÁČAŠ DEMOKRACIA pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. 2016. 2015.
 65. LESŇÁK, Slavomír. Súčasné a štúrovské súvislosti romantických prvkov s deformáciou demokracie. In V. ročník Košických politologických dialógov KAM KRÁČAŠ DEMOKRACIA pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. 2015.
 66. 2014

 67. LESŇÁK, Slavomír. Antisemitizmus na Slovensku v 19. a 20.st. In Vzdelávanie o holokauste. 2014.
 68. LESŇÁK, Slavomír. Člen Ústrednej predmetovej komisie občianskej výchovy na Štátnom pedagogickom ústave. SR. Ústredná predmetová komisia pre predmet občianskej výchovy., 2014.
 69. RYBÁŘ, Radovan, Svatopluk NOVÁK, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Jaromír FEBER, Slavomír LESŇÁK, Iva SCHLIXBIEROVÁ, Zdeněk HONS, Jiří NOLČ a Radim ŠTĚRBA. Čtvrtstoletí polistopadového vývoje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 155 s. Spisy Pedagogické fakulty č. 169. ISBN 978-80-210-7548-1.
 70. LESŇÁK, Slavomír. Etické prístupy a riziká aplikácie evolučnej ontológie J. Šmajsa. In Marek Timko, Vratislav Moudr, Bohuslav Binka. Evoluční ontologie a společenské vědy. Sborník k 75. výročí narození Josefa Šmajse. První. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 97-114. ISBN 978-80-210-6929-9.
 71. BINKA, Bohuslav, Josef ŠMAJS, Emil VIŠŇOVSKÝ, Vít BARTOŠ, Vladimír CHOLUJ, Dušan JANÁK, Petr JEMELKA, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Vratislav MOUDR, Zdeňka PETÁKOVÁ, Zuzana ŠKORPÍKOVÁ, Marek TIMKO a Ĺubov VLADYKOVÁ. Evoluční ontologie a společenské vědy. Sborník k 75. výročí narození Josefa Šmajse. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 167 s. ISBN 978-80-210-6929-9.
 72. LESŇÁK, Slavomír. K niektorým nedostatkom vybraných environmentálnych prístupov. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 61, č. 1, s. 29-38. ISSN 1803-7445.
 73. LESŇÁK, Slavomír. Radim Bělohrad: Osobní identita a její praktická hodnota. Universitas. Masarykova univerzita, 2014, roč. 47, č. 03, s. 67. ISSN 1211-3387.
 74. ŠMAJS, Josef a Slavomír LESŇÁK. Usporiadanie verejnej prednášky a besedy na tému: K problému vedeckosti spoločenských vied. 2014.
 75. 2013

 76. LESŇÁK, Slavomír. Člen Ústrednej predmetovej komisie občianskej výchovy na Štátnom pedagogickom ústave - účasť na revízii štátneho vzdelávacieho programu predmetu OV. Ústredná predmetová komisia predmetu občianska výchova na Štátnom pedagogickom ústave., 2013.
 77. LESŇÁK, Slavomír. Ďalších 20 rokov zneuznania Rómov v Čechách a na Slovensku. In Radovan Rybář. Dvacet let samostatné existence České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 83-95. Spisy Pedagogické fakulty č. 163. ISBN 978-80-210-6517-8.
 78. LESŇÁK, Slavomír. Problémy poznávania v súčasnom vzdelávaní a ich následky. In Minarovičová Katarína, Štěrba Radim. Teoretické reflexie výchovy k demokratickému občianstvu na školách (slovenský a český kontext). 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. s. 23-34. Občanstvo - výchova. ISBN 978-80-223-3534-8.
 79. LESŇÁK, Slavomír. S fašizmom prichádza násilie. Slovo, 2013.
 80. LESŇÁK, Slavomír. Vedú princípy environmentálnych etík k ekototalite? In Goňcová Marta, Rybář Radovan. Občan a občanská společnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 153-161. Muni press. ISBN 978-80-210-6606-9.
 81. 2007

 82. LESŇÁK, Slavomír. Násilie a racionalita v kontexte ekologickej krízy. Filozofia. Slovenská akadémia vied, 2007, roč. 62, č. 4, s. 317-323. ISSN 0046-385X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 7. 2021 07:58