Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ADAM, Zdeněk, Zuzana ADAMOVÁ a Zdeněk ŘEHÁK. Onemocnění asociované s IgG4. Klin onkol. 2021, roč. 34(2), s. 92-102. ISSN 0862-495X.
 2. BUDINSKÝ, Michal, Petr VYŠINSKÝ, Stanislav SYNEK, Beatric BENCSIKOVÁ, Iveta SELINGEROVÁ a Zdeněk ŘEHÁK. 68Ga-DOTATOC. Česká a slovenská farmacie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2021, roč. 70, č. 4, s. 136-141. ISSN 1210-7816.
 3. 2020

 4. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Pavlína VOLFOVÁ, Marta JEŽOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Zdeněk ŘEHÁK a R. KOUKALOVÁ. Castlemanova nemoc, jedna z příčin chronické systémové zánětlivé reakce, někdy i retence tekutin, vaskulitid a poruch imunity – mezinárodní diagnostická kritéria z roku 2017. Transfúze a hematologie dnes. Praha: Mladá fronta a.s., 2020, roč. 26, č. 2, s. 92-100. ISSN 1213-5763.
 5. SANDECKÁ, Viera, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Martin ŠTORK, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Lucie BROŽOVÁ, Zdeněk KRÁL, Jiří MAYER a Luděk POUR. Diagnostic relevance of 18F-FDG PET/CT in newly diagnosed patients with monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS): Single-center experience. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2020, roč. 67, č. 4, s. 939-945. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2020_191104N1137.
 6. KRÁL, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Marta JEŽOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Luděk POUR a Zdeněk ADAM. Léčba Erdheimovy-Chesterovy choroby. Transfuze a hematologie dnes. 2020, roč. 26, č. 4, s. 271-277. ISSN 1213-5763.
 7. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Martina DOUBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Teodor HORVÁTH, Michael DOUBEK, Luděk POUR, Zdeněk ŘEHÁK a R. KOUKALOVÁ. Léčba histiocytózy z Langerhansových buněk u dospělých osob. Transfuze a hematologie dnes. Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2020, roč. 26, č. 2, s. 101-112. ISSN 1213-5763.
 8. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Zuzana ADAMOVÁ, Zdeněk ADAM a Čermák ALEŠ. Onemocnění asociované s imunoglobulinem IgG4. In Histiocytární neoplazie a další vybrané velmi vzácné krevní nemoci. I. Praha: Grada Publishing, 2020.
 9. VAŠINA, Jiří, Marina HODOLIC, Radim JANČÁLEK, Zdeněk MACKERLE, Michal HENDRYCH, Renata HEJNOVÁ, Tomáš KAZDA a Zdeněk ŘEHÁK. 18F-FET or 18F-FLT PET/CT in diagnosis of low-grade gliomas? A pilot study. In EANM'20. 2020.
 10. 2019

 11. BURKOŇ, Petr, Tomáš KAZDA, Petr POSPÍŠIL, Marek SLÁVIK, Libor KOMÍNEK, Iveta SELINGEROVÁ, D. M. BLAKAJ, Tomáš PROCHÁZKA, Miroslav VRZAL, Zdeněk ŘEHÁK a Pavel ŠLAMPA. Ablative dose stereotactic body radiation therapy for oligometastatic disease: a prospective single institution study. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2019, roč. 66, č. 2, s. 315-325. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2018_180731N558.
 12. KOUKALOVÁ, Renata, Radek LAKOMÝ, Pavel FABIAN, Zdeněk ŘEHÁK a Petr SZTURZ. 18F-FDG pozitivní kolorektální polyp připomínající metastázu pokročilého melanomu léčeného ipilimumabem. Nukleární medicína. 2019, roč. 8, č. 2,. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 76-79. ISSN 1805-1146.
 13. 2018

 14. KAZDA, Tomáš, Adela MISOVE, Petr BURKOŇ, Petr POSPÍŠIL, Ludmila HYNKOVÁ, Iveta SELINGEROVA, Adam DZIACKY, Renata BELANOVÁ, Martin BULIK, Zdeněk ŘEHÁK, Alexandr POPRACH, Ondřej SLÁMA, Pavel ŠLAMPA, Ondřej SLABÝ, Radim JANČÁLEK a Radek LAKOMÝ. Incidence of Hippocampal Metastases: Laterality and Implications for Unilateral Hippocampal Avoiding Whole Brain Radiotherapy. BioMed Research International. London: HINDAWI, 2018, roč. 2018, č. 2459608, s. 1-7. ISSN 2314-6133. doi:10.1155/2018/2459608.
 15. ŘEHÁK, Zdeněk, Zdeněk FOJTÍK, Jiří VAŠINA, Renata KOUKALOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, VAVRUŠOVÁ a Petr NĚMEC. Možnosti diagnostiky revmatické polymyalgie a obrovskobuněčné arteritidy pomocí FDG PET a PET/CT zobrazení-dvanáctileté zkušenosti jednoho diagnostického centra. Česká revmatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 26, č. 3, s. 122-130. ISSN 1210-7905.
 16. ADAM, Zdeněk, Pavlína VOLFOVÁ, Marta KREJČÍ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Aleš ČERMÁK a Luděk POUR. Neinfekční a nemaligní lymfadenopatie – idiopatická (HHV-8 negativní) multicentrická forma Castlemanovy nemoci. Transfuze a hematologie dnes. 2018, roč. 24, č. 3, s. 152-165. ISSN 1213-5763.
 17. ADAM, Zdeněk, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Aleš ČERMÁK, Marta KREJČÍ a Luděk POUR. Neinfekční nemaligní lymfadenopatie - sinusová histiocytóza s masivní lymfadenopatií, nemoc Rosaiova-Dorfmanova. Transfuze a hematologie dnes. 2018, roč. 24, č. 3, s. 166-173. ISSN 1213-5763.
 18. NĚMEC, Petr, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Zdeněk ŘEHÁK. Polymyalgia rheumatica. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2018, roč. 64, č. 2, s. 173-183. ISSN 0042-773X.
 19. KOJAN, Martin, Irena DOLEŽALOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Radek MAREČEK, Zdeněk ŘEHÁK, Markéta HERMANOVÁ, Milan BRÁZDIL a Ivan REKTOR. Predictive value of preoperative statistical parametric mapping of regional glucose metabolism in mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis. EPILEPSY & BEHAVIOR. Elsevier, 2018, roč. 79, DEC, s. 46-52. ISSN 1525-5050. doi:10.1016/j.yebeh.2017.11.014.
 20. KAZDA, Tomáš, Adam DZIACKY, Petr BURKOŇ, Petr POSPÍŠIL, Marek SLÁVIK, Zdeněk ŘEHÁK, Radim JANČÁLEK, Pavel ŠLAMPA, Ondřej SLABÝ a Radek LAKOMÝ. Radiotherapy of glioblastoma 15 years after the landmark Stupp's trial: more controversies than standards? RADIOLOGY AND ONCOLOGY. LJUBLJANA: ASSOC RADIOLOGY & ONCOLOGY, 2018, roč. 52, č. 2, s. 121-128. ISSN 1318-2099. doi:10.2478/raon-2018-0023.
 21. BUDINSKÝ, Michal a Zdeněk ŘEHÁK. Vliv instrumentální metody přípravy a aplikace radiofarmaka 18F-FDG s využitím KARl100 a Rad-inject na dozimetrii personálu. Nukleární medicína. 2018. ISSN 1805-1146.
 22. VAŠINA, Jiří, Marek SVOBODA, Radek LAKOMÝ, Tomáš KAZDA, Jan ADAM a Zdeněk ŘEHÁK. Využití 11C-methioninu pro PET/CT vyšetření pacientů s tumory mozku - soubor 16 pacientů. Nuclear Medicine/Nukleární Medicína. Praha, 2018, roč. 7, č. 4, s. 62-68. ISSN 1805-1146.
 23. ADAM, Zdeněk, Karel STARÝ, K. ZAJÍČKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Miroslav TOMÍŠKA, Martina DOUBKOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Aleš ČERMÁK a Luděk POUR. Zvýšená hladina kalcia může být prvním příznakem mnohočetného myelomu, ale může mít i jiné příčiny. Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2018, roč. 24, č. 4, s. 238-252. ISSN 1213-5763.
 24. ŘEHÁK, Zdeněk, Renata KOUKALOVÁ, Jiří VAŠINA, Václav PTÁČNÍK, Petr SZTURZ, Josef KARBAN, Jindřich POLÍVKA a Zdeněk ADAM. 18F-FDG PET/CT obraz Erdheimovy-Chesterovy nemoci-přehled českých pacientů. Nuclear Medicine/Nukleární Medicína. Praha, 2018, roč. 7, č. 3, s. 50-52. ISSN 1805-1146.
 25. 2017

 26. HRABOVSKÝ, Štěpán, František FOLBER, Barbora JUROVÁ, Zdeněk ŘEHÁK a Michael DOUBEK. Akutní lymfoblastická leukemie dospělých – případ dlouhého došetřování bolestí kyčlí s překvapivým závěrem: kazuistika. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 5, s. 348-353. ISSN 0042-773X.
 27. ŘEHÁK, Zdeněk, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Tomáš KAZDA, Zdeněk FOJTÍK, Lenka VARGOVÁ a Petr NĚMEC. F-18-FDG PET/CT in polymyalgia rheumatica-a pictorial review. BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY. LONDON: BRITISH INST RADIOLOGY, 2017, roč. 90, č. 1076, s. 1-6. ISSN 0007-1285. doi:10.1259/bjr.20170198.
 28. ADAM, Zdeněk, Marta JEŽOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Vladimír VAŠKŮ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Histiocytóza z indeterminovaných buněk – vymizení kožní infiltrace po ozáření elektronovým svazkem a aplikace 2-chlorodeoxyadenozinu: kazuistika. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 63, č. 4, s. 284-288. ISSN 0042-773X.
 29. ŘEHÁK, Zdeněk, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Zdeněk FOJTÍK, Tomáš KAZDA, Marek JOUKAL, R. KOUKALOVÁ, J. VASINA, J. EREMIASOVA a Petr NĚMEC. PET/CT imaging in polymyalgia rheumatica: praepubic F-18-FDG uptake correlates with pectineus and adductor longus muscles enthesitis and with tenosynovitis. RADIOLOGY AND ONCOLOGY. LJUBLJANA: ASSOC RADIOLOGY & ONCOLOGY, 2017, roč. 51, č. 1, s. 8-14. ISSN 1318-2099. doi:10.1515/raon-2017-0001.
 30. ADAM, Zdeněk, Jana SKŘIČKOVÁ, Milan KRTIČKA, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Zdenka ADAMOVÁ, Eva POUROVÁ a Zdeněk KRÁL. Remise steroid-rezistentní Stillovy nemoci při léčbě anakinrou dokumentovaná FDG-PET/CT vyšetřením. Kazuistika. Vnitřní lékařství. Praha: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 12, s. 984-994. ISSN 0042-773X.
 31. 2016

 32. ŘEHÁK, Zdeněk, Beatrix BENCSIKOVA, Iva ZAMBO a Tomáš KAZDA. Fibrous Dysplasia Presenting as a Cold Spot in F-18-FLT PET/CT Imaging. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2016. ISSN 0363-9762. doi:10.1097/RLU.0000000000001209.
 33. ADAM, Zdeněk, Hana PETRÁŠOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Eva VETEŠNÍKOVÁ, Aleš ČERMÁK, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Petr SZTURZ a Jiří MAYER. Hodnocení pětileté léčby Erdheimovy-Chesterovy nemoci anakinrou – kazuistika a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 10, s. 820-832. ISSN 0042-773X.
 34. ADAM, Zdeněk, Karel STARÝ, Jozef KUBINYI, Kateřina ZAJÍČKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Miroslav TOMÍŠKA, Martina DOUBKOVÁ, Jiří PRÁŠEK, Eva POUROVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Eva ŠEVČÍKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Aleš ČERMÁK. Hyperkalcemie, příznaky, diferenciální diagnostika a léčba aneb důležitost vyšetřování kalcia. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 5, s. 370-383. ISSN 0042-773X.
 35. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Renata KOUKALOVÁ, Eva MICHALKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Eva POUROVÁ, Luděk POUR, Pavlína VOLFOVÁ, Viera SANDECKÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Leoš KŘEN, Filip SOKOL, Ivo HANKE, Igor PENKA, Hana PETRÁŠOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Léčba 14 případů Castlemanovy nemoci: Zkušenosti jednoho centra a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 4, s. 287-298. ISSN 0042-773X.
 36. KOUKALOVÁ, Renata, Petr SZTURZ, Iva SVOBODOVÁ, Jakub STULÍK a Zdeněk ŘEHÁK. Ložisková amyloidóza v dutině nosní. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 29, č. 3, s. 216-219. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2016216.
 37. KOUKALOVÁ, Renata, Rudolf NENUTIL a Zdeněk ŘEHÁK. Méně obvyklý způsob diagnostiky karcinomu prsu. Klinická onkologie. Praha, 2016, roč. 29, č. 6, s. 476-477. ISSN 0862-495X.
 38. BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Otakar BEDNAŘÍK, Eva JANDÁKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Šárka BOHATÁ, Dalibor VALÍK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Dagmar BRANČÍKOVÁ. Metastatický primárně neresekabilní karcinom tlustého střeva manifestovaný v graviditě u 38leté pacientky pod klinickým obrazem karcinomu ovaria. Onkologie. Olomouc: Solen, s.r.o., 2016, roč. 10, č. 2, s. 102-106. ISSN 1802-4475.
 39. ŘEHÁK, Zdeněk, Jiří VAŠINA, J. PTACEK, Tomáš KAZDA, Zdeněk FOJTÍK a Petr NĚMEC. PET/CT in giant cell arteritis: High 18F-FDG uptake in the temporal, occipital and vertebral arteries. Revista Espanola de Medicina Nuclear e Imagen Molecular. Barcelona: Elsevier, 2016, roč. 35, č. 6, s. 398-401. ISSN 2253-654X. doi:10.1016/j.remn.2016.03.007.
 40. ADAM, Zdeněk, Anna ŠEDIVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Hana PETRÁŠOVÁ, Petr SZTURZ, Zdenka ADAMOVÁ, Eva VETEŠNÍKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Eva POUROVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Schnitzlerové syndrom : Diferenciální diagnostika, přehled léčebných možností a popis 5 případů léčených anakinrou. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 9, s. 713-727. ISSN 0042-773X.
 41. ADAM, Zdeněk, Jiří MAŠLAŇ, Leoš KŘEN, Roman KODET, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Libor ČERVINEK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Sinusová histiocytóza s masivní lymfadenopatií: FDG-PET/CT dokumentovaná parciální remise po léčbě 2-chlorodeoxyadenozinem. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 6, s. 491-499. ISSN 0042-773X.
 42. VÁLEK, Vlastimil, Monika Justýna DOPITOVÁ a Zdeněk ŘEHÁK. Zobrazovací metody v diagnostice nemalobuněčného karcinomu plic. In Luboš Petruželka. Nemalobuněčný karcinom plic. 1. vydání. Praha: Farmakon Press, 2016. s. 36-43. ISBN 978-80-906589-1-2.
 43. 2015

 44. COUFAL, Oldřich, Ondřej ZAPLETAL, Pavlína VRTĚLOVÁ, Jiří VAŠINA a Zdeněk ŘEHÁK. Neúspěšná lymfoscintigrafie před sentinelovou biopsií u karcinomu prsu, možné příčiny a důsledky pro chirurgický výkon – analýza výsledků 3014 vyšetření. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2015, roč. 94, č. 3, s. 126-130. ISSN 0035-9351.
 45. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ŠMARDOVÁ, Michal EID, Pavlína VOLFOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Leoš KŘEN, Filip SOKOL, Ivo HANKE, Eva MICHALKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. PET-CT dokumentovaná remise multicentrické formy Castlemanovy choroby po léčbě rituximabem. Popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 3, s. 251-259. ISSN 0042-773X.
 46. ŘEHÁK, Zdeněk, Jiří VAŠINA, Petr NĚMEC, Zdeněk FOJTÍK, Renata KOUKALOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Dorota REHAKOVA, Jan ADAM, Alena VAVRUSOVA a Zdeněk ADAM. Various forms of F-18-FDG PET and PET/CT findings in patients with polymyalgia rheumatica. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University. Olomouc: Palacký University, 2015, roč. 159, č. 4, s. 629-636. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2015.026.
 47. VAŠINA, Jiří, Zdeněk ŘEHÁK a Michal STANÍK. Využití radioizotopových zobrazovacích metod u karcinomu prostaty. In XXXIX. Brněnské onkologické dny. 2015.
 48. VAŠINA, Jiří a Zdeněk ŘEHÁK. 11C-metionin PET vyšetření u pacientů s nádory CNS. In XXXIX. Brněnské onkologické dny. 2015.
 49. KOUKALOVÁ, Renata, Katarína PETRÁKOVÁ, Ludvík BOBOT, Monika PROCHÁZKOVÁ a Zdeněk ŘEHÁK. 18 F-FDG PET/CT pozitivita silikonového granulomu u pacientky s nádorovou duplicitou. In XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky,8.4.-10.4.2015,Brno. 2015.
 50. 2014

 51. ŘEHÁK, Zdeněk, Jiří VAŠINA, Jana EREMIÁŠOVÁ, Petr NĚMEC, Zdeněk FOJTÍK a Zbyněk BORTLÍČEK. FDG PET (PET/CT) obraz polymyalgia rheumatica. In Nukl Med. 2014.
 52. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Eva ŠEVČÍKOVÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Jiří VANÍČEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Monoklonální gamapatie nejistého významu a asymptomatický mnohočetný myelom z pohledu roku 2014. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, č. 10, s. 861-879. ISSN 0042-773X.
 53. VAŠINA, Jiří, Ondřej BÍLEK, Zdeněk ŘEHÁK, Radek LAKOMÝ a Renata KOUKALOVÁ. Seminom a sarkoidóza-komplikace hodnocení léčebné odpovědi pomocí 18 F-FDG PET/CT-kazuistika. Nuclear Medicine/Nukleární Medicína. Praha, 2014, roč. 3, č. 1. ISSN 1805-1146.
 54. ADAM, Jan, Jan KADEŘÁVEK, Filip KUŽEL, Jiří VAŠINA a Zdeněk ŘEHÁK. Současné trendy ve využívání PET radiofarmak k onkologické diagnostice. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 27, č. 3. ISSN 0862-495X.
 55. DEMLOVÁ, Regina, Kristýna MELICHÁRKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Leoš KŘEN, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Successful use of metronomic vinblastine and fluorothymidine pet imaging for the management of intramedullary spinal cord anaplastic oligoastrocytoma in a child. Current Oncology. Toronto: Multimed INC., 2014, roč. 21, č. 6, s. "E790"-"E793", 4 s. ISSN 1198-0052. doi:10.3747/co.21.2147.
 56. ŘEHÁK, Zdeněk, Zdeněk FOJTÍK, L. FRYŠÁKOVÁ, I. KIELKOWSKÁ, Petr NĚMEC, E. EBEROVÁ, Monika OBROVSKÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, J. STANÍČEK, J. EREMIÁŠOVÁ, J. VAŠINA, D. ŘEHÁKOVÁ, M. ŠNERELOVÁ, T. TICHÝ a Leoš KŘEN. 18F-FDG PET a PET/CT vyšetření u pacientů s obrovskobuněčnou arteritidou - praktický pohled z PET centra. Česká revmatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 22, č. 2, s. 91-98. ISSN 1210-7905.
 57. ŘEHÁK, Zdeněk, Zdeněk FOJTÍK, L FRYŠÁKOVÁ, Iva KIELKOWSKÁ, Petr NĚMEC, Eva WEBEROVÁ, Monika OBROVSKÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jaroslav STANÍČEK, Jana EREMIÁŠOVÁ, Jiří VAŠINA, Dorota ŘEHÁKOVÁ, M ŠNELEROVÁ, T TICHÝ a Leoš KŘEN. 18F-FDG PET a PET/CT vyšetření u pacientů s obrovskobuněčnou arteritidou - praktický pohled z PET centra. Česká revmatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 22, č. 2, s. 91-98. ISSN 1210-7905.
 58. 2013

 59. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Jozef MICHALKA, Lenka ŠMARDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, David ŠÁLEK, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ a Jiří MAYER. Castlemanova choroba: zkušenosti jednoho centra s diagnostikou a léčbou 10 pacientů. In XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, 12.-14.5.2013, NH Hotel a OMEGA centrum Olomouc. 2013.
 60. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Jozef MICHALKA, Lenka ŠMARDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, David ŠÁLEK, Zdeněk MECHL a Jiří MAYER. Morbus Castleman: eine Single-Center-Studie von therapeutischen Ergebnissen bei 14 Patienten. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie 2013, 18.10.-22.10.2013, Vídeň. 2013.
 61. ŘEHÁK, Zdeněk, Zdeněk FOJTÍK, Zbyněk BORTLÍČEK, Jaroslav STANÍČEK, Petr OPLETAL, Iva NEVESELÁ, Jiří PRÁŠEK, Petr NĚMEC, Petr SZTURZ, Jana EREMIÁŠOVÁ, Jiří VAŠINA, Renata KOUKALOVÁ a Iva KIELKOWSKÁ. 18F-FDG PET a PET/CT vyšetření v časné diagnostice obrovskobuněčné arteritidy - soubor 39 pacientů. Česká radiologie. 2013, roč. 67, č. 1, s. 62-72. ISSN 1210-7883.
 62. 2012

 63. VANÍČEK, Jiří, Petr SZTURZ, Zdeněk ŘEHÁK, Bohuslav KIANIČKA a Martin BULIK. Benefits of Individual Imaging Methods for Diagnosis and Monitoring of Activity of Multiple Myeloma. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 3, s. 166-172. ISSN 0862-495X.
 64. ŘEHÁK, Zdeněk, Renata KOUKALOVÁ, Petr SZTURZ, Zdeněk ADAM, Iva NEVESELÁ, Jana EREMIÁŠOVÁ, Jaroslav STANÍČEK, Jiří VAŠINA a Karol BOLČÁK. Castlemanova choroba a její 18F-FDG PET/CT obraz. In XXXVI. Brněnské onkologické dny. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
 65. ŘEHÁK, Zdeněk, Petr SZTURZ, Zdeněk ADAM, Renata KOUKALOVÁ, Jiří BARTL a Karol BOLČÁK. Castleman's Disease - Our Experience with 18F-FDG PET and PET/CT Examination. A set of 18 Examinations with 6 Patients. In Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 2012. 2012.
 66. ŘEHÁK, Zdeněk, Petr SZTURZ, Eva KREJČÍ a Ilona KOCÁKOVÁ. FDG-PET-Positive Foreign-Body Granuloma Mimicking Residual Germinal Tumor Infiltration. Clinical Nuclear Medicine. 2012, roč. 37, č. 8, s. 790-792. ISSN 0363-9762. doi:10.1097/RLU.0b013e3182485291.
 67. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Zdeněk KRÁL, R. KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK a Jiří MAYER. Kladribin je velmi účinným lékem pro léčbu histiocytózy z Langerhansových buněk a vzácných histiocytárních nemocí ze skupiny juvenilního xantogranulomu. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 6, s. 455-465. ISSN 0042-773X.
 68. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, J. ĎURAŠ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Zdeněk ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Léčba histiocytózy z Langerhansových buněk kladribinem dosáhla u 9 z 10 dospělých pacientů dlouhodobé kompletní remise. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 4, s. 255–261. ISSN 0862-495X.
 69. SZTURZ, Petr, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří PRÁŠEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ADAM, Lenka ŠMARDOVÁ, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Position der nuklearmedizinischen Darstellung in ausgewählten seltenen onkologischen Diagnosen. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie, 2012. 2012.
 70. ADAM, Zdeněk, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Zdeněk ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Petr SZTURZ, Lenka ZAHRADOVÁ, Marek MECHL, Mojmír MOULIS, Jiří VANÍČEK, Č. NEUMAN, Milan NAVRÁTIL, Karel VESELÝ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Šestileté sledování pacienta s mnohočetnou angiomatózou postihující skelet, břišní i hrudní dutinu a stěnu trávicí trubice. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 1, s. 47–62. ISSN 0862-495X.
 71. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Petr SZTURZ, R. KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Tomáš NEBESKÝ, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Účinnost lenalidomidu u vzácných krevních chorob: u histiocytózy z Langerhansových buněk, multicentrické Castlemanovy choroby, POEMS syndromu, Erdheimovy-Chesterovy choroby a angiomatózy. Popis případů a přehled literatury. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 11, s. 856-866. ISSN 0042-773X.
 72. ŘEHÁK, Zdeněk, Petr SZTURZ, Zdeněk FOJTÍK, Karol BOLČÁK, Jiří BARTL a Zbyněk BORTLÍČEK. [18F]-FDG PET and PET/CT examinations in early diagnosis of giant cell arteritis a cohort of 39 patients. In Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 2012. 2012.
 73. 2011

 74. SZTURZ, Petr, Jitka KYCLOVÁ, Mojmír MOULIS, Zdeněk ADAM, Lada KLVAČOVÁ, Mária KLINCOVÁ, Jiří VANÍČEK, Marek MECHL, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Marta KREJČÍ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Atypische Manifestation einer primären systemischen Amyloidose: wiederkehrende Leberblutung und Hämoperitoneum. 2011.
 75. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří NEUBAUER, Jiří PRÁŠEK, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Hubert MOTTL a Jiří MAYER. Cladribine therapy in 2 patients with Erdheim-Chester disease. In 27th Annual Meeting of the Histiocyte Society, 2011. 2011.
 76. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří NEUBAUER, Jiří PRÁŠEK, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Erdheim-Chester-Erkrankung und unsere Erfahrungen mit Cladribin Therapie bei zwei Patienten. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie. 2011.
 77. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Tomáš NEBESKÝ, Mojmír MOULIS, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Jiří PRÁŠEK a Antonín FASSMANN. Histiocytóza z Langerhansových buněk v obrazech. In Obecná onkologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-715-8.
 78. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Jana CHOVANCOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Mojmír MOULIS, Mária KLINCOVÁ, Viera SANDECKÁ, Luděk POUR, Martin KLABUSAY, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Lenalidomid als neue Therapie-Option fur Castleman-Krankheit: erste Erfahrungen. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie. 2011.
 79. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Radka ŠLAISOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Martin KLABUSAY, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Lenalidomid–basiertes Regime bewährt sich bei einer multisystemischen Langerhans-Zellhistiozytose: Fallbericht. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie. 2011.
 80. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Hubert MOTTL, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Radka ŠLAISOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Martin KLABUSAY a Jiří MAYER. Lenalidomide proved effective in a patient with relapsing multisystem Langerhans cell histiocytosis. In 27th Annual Meeting of the Histiocyte Society, 2011. 2011.
 81. SZTURZ, Petr, Zdeněk ŘEHÁK, Zdeněk ADAM, Renata KOUKALOVÁ, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Hubert MOTTL, Jiří VANÍČEK, Tomáš NEBESKÝ a Jiří MAYER. Measuring diffuse metabolic activity on PET/CT as a new method for evaluating pulmonary Langerhans cell histiocytosis activity. In 27th Annual Meeting of the Histiocyte Society, 2011. 2011.
 82. ŘEHÁK, Zdeněk, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ADAM, Petr SZTURZ, Jana STUPALOVÁ, Iva NEVESELÁ, J. STANÍČEK, Jiří VAŠINA a Karol BOLČÁK. Naše zkušenosti s využitím PET/CT u histiocytárních chorob dospělých. In XXXV. Brněnské onkologické dny, 21.-23.4.2011. 2011. ISBN 978-80-86793-17-7.
 83. ŘEHÁK, Zdeněk, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ADAM, Petr SZTURZ a Karol BOLČÁK. Pulmonary Langerhans cell histiocytosis - evaluation of the disease activity using 18FDG PET/CT (SUVmax Pulmo/SUVmax Hepar index). In Annual Congress of the EANM 2011, Birmingham, UK. 2011.
 84. SZTURZ, Petr, Lada KLVAČOVÁ, Zdeněk ADAM, Mária KLINCOVÁ, Jitka KYCLOVÁ, Mojmír MOULIS, Jiří VANÍČEK, Marek MECHL, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Recurrent spontaneous liver hemorrhage and hemoperitoneum in extensive AL-amyloidosis: case report. In 13th International Myeloma Workshop, Paris, France, May 3-6, 2011, 2011. 2011. ISSN 0390-6078.
 85. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Mária KLINCOVÁ, Jiří NEUBAUER, Jiří PRÁŠEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Schnitzler syndrome: a report on two patients with chronic urticaria and paraproteinemia. In 13th International Myeloma Workshop, Paris, France, May 3-6, 2011, 2011. 2011. ISSN 0390-6078.
 86. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Martin KLABUSAY, Zdeněk FOJTÍK, Zdeněk KADAŇKA, Olga STEHLÍKOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Libuše KALVODOVÁ, Drahomíra ČORBOVÁ, Karel STARÝ, Jiří NEUBAUER, Jiří PRÁŠEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Schnitzler-syndrom: popis případu, zkušenosti s léčbou glukokortikoidy a preparátem anakinra (Kineret) a sledování cytokinové odpovědi organizmu. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, 2011, roč. 57, č. 1, s. 97-112. ISSN 0042-773X.
 87. 2009

 88. KOCÁKOVÁ, Ilona, Ivo KOCÁK, Marek SVOBODA, Radim NĚMEČEK, Zdeněk ŘEHÁK a Michal STANDARA. Bevacizumab v kombinaci s kapecitabinem a irinotekanem (XELIRI) v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu. Klinická onkologie. Brno, Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 22, č. 2, s. 73-76. ISSN 0862-495X.
 89. 2008

 90. KOCÁK, Ivo, Ilona KOCÁKOVÁ, Ingrid GARAJOVÁ a Zdeněk ŘEHÁK. Dosažení kompletní remise onemocnění u pacienta s generalizovaným kolorektálním karcinomem léčbou irinotekan/cetuximab. Onkologie. Olomouc: Solen, 2008, roč. 2, č. 1, s. 55-57. ISSN 1802-4475.
 91. 2007

 92. KŘIVANOVÁ, Andrea, Petr HUSA, Zdeněk FOJTÍK, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK a Jiří MAYER. Horečka nejasné etiologie. In ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 265-281. ISBN 978-80-7262-453.
 93. ŘEHÁK, Zdeněk, Ivo KOCÁK, Pavel FABIAN, Igor PENKA, PACAL, Ivo ČAPÁK, Radek LAKOMÝ, Karol BOLČÁK, NIŽŇANSKÁ, STANÍČEK, STUPALOVÁ, BARTL a Jiří TOMÁŠEK. Reziduální retroperitoneální infiltrát u nemocných s germinativním tumorem varlat - lze určit jeho viabilitu pomocí 18F-FDG PET? In Edukační sborník, XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007. vyd. Brno: MOU Brno, 2007. s. 338-339, 412 s. ISBN 978-9780-86793-09-2.
 94. KŘIVANOVÁ, Andrea, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER, Petr HUSA, Zdeněk FOJTÍK, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK a Jiří VORLÍČEK. Teplota nejasné etiologie: příčiny a diagnostický postup. Vnitřní lékařství. Brno: Medical Healthworld, 2007, roč. 53, č. 2, s. 169-178. ISSN 0042-773X.
 95. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS, Zdeněk ŘEHÁK, Jana HALÁMKOVÁ, Marek MECHL a Tomáš ANDRAŠINA. Vybrané aspekty dispenzární péče pacientů s tumory varlat po kurativní terapii. 2007. In XXXI. Brněnské onkologické dny, Brno. 2007.
 96. 2003

 97. POKORNÝ, Martin, Hana BERKOVÁ, Jiří GAISLER, Zdeněk ŘEHÁK a Jan ZUKAL. Letní výskyt netopýrů v lidských stavbách v Moravském krasu a širším okolí. 7. vyd. Praha: Národní muzeum, Praha, 2003. s. 161-168, 7 s. ISBN 80-88850-20-7.
 98. 1996

 99. ŘEHÁK, Zdeněk, Jan ZUKAL a Jiří GAISLER. Contribution to the knowledge of distribution of Myotis dasycneme (Mammalia: Chiroptera) in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. Praha: Czech Zoological Society, 1996, roč. 62, č. 4, s. 199-205. ISSN 0862-5247.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2021 12:52