Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. ŠPITÁLNÍKOVÁ, Sylvie, Irena KOMENDOVÁ a Jiří HORÁČEK. Dopad neléčených poruch funkce štíné žlázy u žen v prvním trimestru na průběh jejich gravidity a na intelektuální výkon jejich dětí. 2019.
 2. 2018

 3. KOMENDOVÁ, Irena a Sylvie ŠPITÁLNÍKOVÁ. Intellectual Performance of Children of Mothers with an Untreated Thyroid Disorder in the First Pregnancy Trimester. Endokrynologia Polska, Polsko, 2018, roč. 69, č. 3, s. 241-245. ISSN 0423-104X. doi:10.5603/EP.a2018.0025.
 4. 2016

 5. KOMENDOVÁ, Irena. Hypnóza a fantomová bolest. Logos Polytechnikos, Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2016, roč. 7, č. 1, s. 92-106. ISSN 1804-3682.
 6. KOMENDOVÁ, Irena. Pacient s diagnózou porucha osobnosti v nepsychiatrické péči. Logos Polytechnikos, Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2016, roč. 7, č. 1, s. 81-91. ISSN 1804-3682.
 7. 2015

 8. KOMENDOVÁ, Irena. Komunikace a základy krizové intervence s pacienty seniorského věku pro dobrovolníky Oblastní charity Havlíčkův Brod. 2015.
 9. KOMENDOVÁ, Irena. Practical application of hypnosis in treatment of phantom limb pain. Annales psychologici, Brno: Psychologický ústav MU, 2015, č. 2, s. 56-66. ISSN 2336-4939.
 10. KOMENDOVÁ, Irena. Sezónní afektivní porucha. Jihlava: Český rozhlas Region, 2015.
 11. 2014

 12. KOMENDOVÁ, Irena. Deprese. In Odborná přednáška pro Unii neslyšicích v Brně. 2014.
 13. KOMENDOVÁ, Irena, Sylvie ŠPITÁLNÍKOVÁ a Jiří HORÁČEK. Intelektový výkon dětí matek s tyreopatií v těhotenství (první výsledky výzkumu). Postgraduální medicína : odborný časopis pro lékaře, Praha: Mladá fronta, 2014, roč. 16, č. 5, s. 556-562. ISSN 1212-4184.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 9. 2020 19:41