Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VLČKOVÁ, Kateřina. Členka Výboru České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV). : Výbor České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), 2020 - 2020.
 2. VLČKOVÁ, Kateřina. Recenze konferenčních abstraktů pro konferenci Evropské asociace pedagogického výzkumu (sekce Vzdělávání učitelů). 2020.
 3. VLČKOVÁ, Kateřina a Kateřina LOJDOVÁ. Smíšený design výzkumu řízení třídy. In Metodologické workshopy UTB Zlín. 2020.
 4. 2019

 5. VLČKOVÁ, Kateřina, Petr KVĚTON, Stanislav JEŽEK, Jan MAREŠ a Kateřina LOJDOVÁ. Adaptace škály managementu chování a výuky na české podmínky. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 1, s. 135-155. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2019-1-6.
 6. VLČKOVÁ, Kateřina. Bulletin ČAPV 1/2019. PdF MU: ČAPV, 2019. s. 1-15, 15 s.
 7. VLČKOVÁ, Kateřina. Bulletin ČAPV 2/2019. PdF MU: ČAPV, 2019. s. 1-12, 12 s.
 8. VLČKOVÁ, Kateřina. Bulletin ČAPV 3/2019. PdF MU: ČAPV, 2019. s. 1-12, 12 s.
 9. VLČKOVÁ, Kateřina. Bulletin ČAPV 4/2019. PdF MU: ČAPV, 2019. s. 1-11, 11 s.
 10. VLČKOVÁ, Kateřina. Bulletin ČAPV 5/2019. PdF MU: ČAPV, 2019. s. 1-13, 13 s.
 11. VLČKOVÁ, Kateřina. Bulletin ČAPV 6/2019. PdF MU: ČAPV, 2019. s. 1-15, 15 s.
 12. VLČKOVÁ, Kateřina. Členka Oborové komise: obory Didaktika cizího jazyka, Didaktika cizího jazyka (angl.) a Didaktika cizího jazyka (něm.). Oborová rada doktorského studijního programu Specializace v pedagogice (2011-dosud). : Oborová komise Didaktika cizího jazyka, Oborová rada doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, 2019.
 13. VLČKOVÁ, Kateřina. Členka Odborného orgánu hodnotitelů. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky. : Odborného orgánu hodnotitelů. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky., 2019.
 14. VLČKOVÁ, Kateřina. Členka Výboru České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV). : Výbor České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), 2019 - 2020.
 15. LOJDOVÁ, Kateřina, Kateřina VLČKOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Jinakost, znevýhodnění, nadání? Diskurs práce s diverzitou žáků v plánovaném kurikulu studentů učitelství. In XXVII. konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci. 2019.
 16. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Kateřina VLČKOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Jinakost, znevýhodnění, nadání? Diskurs práce s diverzitou žáků v plánovaném kurikulu studentů učitelství. In XXVII. konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV). 2019.
 17. MAREŠ, Jan, Kateřina VLČKOVÁ a Petr KVĚTON. Questionnaire adaptation. In EERA Summer School 2019. 2019.
 18. BUMBÁLKOVÁ, Eva a Kateřina VLČKOVÁ. Test Taking Strategies Used in English Proficiency Tests in accordance with STANAG 6001: presentation/discussion of a research project. In EARLI 2019. 2019.
 19. VLČKOVÁ, Kateřina, Jana STRAKOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK a Cyril BROM. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o tom, jak napsat úspěšný projekt GA ČR. In XXVII. konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci. 2019.
 20. VLČKOVÁ, Kateřina, Stanislav JEŽEK, Tomáš KOHOUTEK a Jan MAREŠ. Zkrácená škála kognitivního uzavření: struktura české verze u vzorku studentů učitelství a učitelů. Orbis Scholae, Praha: UK, 2019, roč. 13, č. 2, s. 49-64. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2019.11.
 21. 2018

 22. VLČKOVÁ, Kateřina. Bulletin ČAPV 1/2018. PdF MU: ČAPV, 2018. s. 1-15, 15 s.
 23. VLČKOVÁ, Kateřina. Bulletin ČAPV 2/2018. PdF MU: ČAPV, 2018. s. 1-17, 17 s.
 24. VLČKOVÁ, Kateřina. Bulletin ČAPV 3/2018. PdF MU: ČAPV, 2018. s. 1-13, 17 s.
 25. VLČKOVÁ, Kateřina. Bulletin ČAPV 4/2018. PdF MU: ČAPV, 2018. s. 1-11, 11 s.
 26. VLČKOVÁ, Kateřina. Bulletin ČAPV 5/2018. PdF MU: ČAPV, 2018. s. 1-13, 13 s.
 27. VLČKOVÁ, Kateřina. Bulletin ČAPV 6/2018. PdF MU: ČAPV, 2018. s. 1-15, 15 s.
 28. ŠKARKOVÁ, Lucie, Kateřina VLČKOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Critical Incidents in Clasess: How Do Teachers Deal with Them in Relation to Their Need for Cognitive Closure? In ECER 2018: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research? 2018.
 29. LOJDOVÁ, Kateřina, Kateřina VLČKOVÁ a Lucie ŠKARKOVÁ. Critical Incidents in Clasess: How Do Teachers Deal with Them in Relation to Their Need for Cognitive Closure? In ECER 2018: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research? 2018.
 30. VLČKOVÁ, Kateřina. Členka Oborové komise: obory Didaktika cizího jazyka, Didaktika cizího jazyka (angl.) a Didaktika cizího jazyka (něm.). Oborová rada doktorského studijního programu Specializace v pedagogice (2011-dosud). : Oborová komise Didaktika cizího jazyka, Oborová rada doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, 2018.
 31. VLČKOVÁ, Kateřina. Členka Odborného orgánu hodnotitelů. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky. : Odborného orgánu hodnotitelů. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky., 2018.
 32. VLČKOVÁ, Kateřina. Členka pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti ke Koncepci občanského vzdělávání. : Pracovní skupina Ministerstva spravedlnosti ke Koncepci občanského vzdělávání, 2018.
 33. VLČKOVÁ, Kateřina. Členka Výboru České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV). 2018.
 34. VLČKOVÁ, Kateřina. Evaluace inovovaného pedagogicko-psychologického modulu na PdF MU: Předmět Výzkum v pedagogické praxi (PS 2017) – první realizace seminářů. Brno: PdF MU, 2018. 14 s.
 35. MAREŠ, Jan, Kateřina VLČKOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Interventions of mentor teachers during student teacher’s lessons: Relation to their need for cognitive closure. In EARLI SIG 11 Conference 2018. 2018.
 36. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ a Jan MAREŠ. Interventions of mentor teachers during student teacher’s lessons: Relation to their need for cognitive closure. In EARLI SIG 11 Conference 2018. 2018.
 37. VLČKOVÁ, Kateřina. Řízení třídy studenty učitelství a provázejícími učiteli: dotazníkové šetření. In Transdiciplinarita v pedagogických vědách. XXVI. ročník konference České asociace Pedagogického výzkumu. Sborník abstraktů. 2018. ISBN 978-80-7454-755-3.
 38. VLČKOVÁ, Kateřina. Řízení třídy studenty učitelství a provázejícími učiteli: dotazníkové šetření. In Konference české asociace Pedagogického výzkum (Sympozium Řízení třídy). 2018.
 39. 2017

 40. VLČKOVÁ, Kateřina, Jan MAREŠ, Stanislav JEŽEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Báze moci učitele: česká adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale. Studia Paedagogica, FF MU Brno: ÚVP FF MU, 2017, roč. 22, č. 1, s. 87-112. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2017-1-6.
 41. VLČKOVÁ, Kateřina. Bulletin ČAPV 5/2017. PdF MU: ČAPV, 2017. s. 1-20, 20 s.
 42. VLČKOVÁ, Kateřina. Bulletin ČAPV 6/2017. PdF MU: ČAPV, 2017. s. 1-9, 9 s.
 43. LOJDOVÁ, Kateřina, Kateřina VLČKOVÁ a Lucie ŠKARKOVÁ. Classroom Management Strategies of Student Teachers on Their Teaching Practice: Effect of their Cognitive Closure. In European Conference on Educational Research (ECER), Kodaň. 2017.
 44. LOJDOVÁ, Kateřina, Lucie ŠKARKOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Classroom Management Strategies of Student Teachers on Their Teaching Practice: Effect of their Cognitive Closure. In European Conference on Educational Research (ECER), Kodaň. 2017.
 45. VLČKOVÁ, Kateřina. Členka Oborového verifikačního a hodnotícího panelu (OVHP panel) pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (02 SHVb – Společenské vědy). Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky. : Oborový verifikační a hodnotící panel (OVHP panel) pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (02 SHVb – Společenské vědy). Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky., 2017.
 46. VLČKOVÁ, Kateřina. Členka pracovní skupiny k vládnímu návrhu koncepce občanského vzdělávání: Ministerstvo pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. : Pracovní skupina k vládnímu návrhu koncepce občanského vzdělávání: Ministerstvo pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, 2017.
 47. VLČKOVÁ, Kateřina. Členka Výboru České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV). : Výbor České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), 2017 - 2019.
 48. VLČKOVÁ, Kateřina a Kateřina LOJDOVÁ. Dotazník Moc učitele. In Bussines research forum MU. 2017.
 49. VLČKOVÁ, Kateřina, Jan MAREŠ a Kateřina LOJDOVÁ. Need for Cognitive Closure of Student Teachers and Their Classroom Management Strategies in Their Teaching Practice. In EARLI - The European Association for Research on Learning and Instruction, Tampere. 2017.
 50. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ a Jan MAREŠ. Need for Cognitive Closure of Student Teachers and Their Classroom Management Strategies in Their Teaching Practice. In EARLI - The European Association for Research on Learning and Instruction, Tampere, 2017. 2017.
 51. VLČKOVÁ, Kateřina, Milada RABUŠICOVÁ, Zdeněk BOCHNÍČEK a Vladimír JŮVA. Sebehodnoticí zpráva Masarykovy univerzity: Oblast vzdělávání Učitelství. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 100 s.
 52. VLČKOVÁ, Kateřina a Jan MAREŠ. Strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxích a jejich cvičných učitelů z hlediska potřeby kognitivní uzavřenosti. In Konference České asociace pedagogického výzkumu Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017. ISBN 978-80-7435-688-9.
 53. VLČKOVÁ, Kateřina a Jan MAREŠ. Strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxích a jejich cvičných učitelů z hlediska potřeby kognitivní uzavřenosti (prezentace). In Konference České asociace pedagoického výzkumu. 2017. ISBN 978-80-7435-688-9.
 54. ČERNÁ, Monika, Michaela PÍŠOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Vliv klinické zkušenosti na profesní rozvoj studentů učitelství. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 22, č. 3, s. 41-68. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2017-3-4.
 55. 2016

 56. LOJDOVÁ, Kateřina, Lucie ŠKARKOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Classroom Management: Approaches of Student Teachers. In The European Conference on Educational Research: Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, 2016. 2016.
 57. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ a Lucie ŠKARKOVÁ. Classroom Management Strategies of Student Teachers on Their Practice. In The European Conference on Educational Research: Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers. 2016.
 58. VLČKOVÁ, Kateřina. Členka Oborového verifikačního a hodnotícího panelu (OVHP panel) pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (02 SHVb – Společenské vědy). Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky. : Oborový verifikační a hodnotící panel (OVHP panel) pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (02 SHVb – Společenské vědy). Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky., 2016.
 59. VLČKOVÁ, Kateřina a Kateřina LOJDOVÁ. Když čísla a slova spolupracují: smíšený design v ukázkách z výzkumu moci ve školní třídě. Pedagogická orientace, Brno: ČPdS, 2016, roč. 26, č. 3, s. 482-511. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2016-3-482.
 60. VLČKOVÁ, Kateřina. Odměňovací moc studentů učitelství na praxi: kvalitativní výzkum. In QAK: Kvalitati­vny pri­stup a metody vo vedach o cloveku, Univerzita Komenskeho v Bratislave. 2016. ISBN 978-80-223-4011-3.
 61. VLČKOVÁ, Kateřina. Odměňovací moc studentů učitelství na praxi: kvalitativní výzkum ve smíšeném designu. In QAK: Kvalitati­vny pri­stup a metody vo vedach o cloveku, Univerzita Komenskeho v Bratislave. 2016.
 62. VLČKOVÁ, Kateřina a Kateřina LOJDOVÁ. Power Relations in Classes Taught by Student Teachers. In The European Conference on Educational Research Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers. 2016.
 63. LOJDOVÁ, Kateřina, Kateřina VLČKOVÁ a Jan MAREŠ. Power Relations in Classes Taught by Student Teachers. In The European Conference on Educational Research Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers. 2016.
 64. VLČKOVÁ, Kateřina a Jan MAREŠ. Strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxích z hlediska jejich otevřenosti vůči zkušenosti: dotazníkové šetření. In Sborník abstraktů z konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016. ISBN 978-80-7394-596-1.
 65. VLČKOVÁ, Kateřina, Jan MAREŠ a Jan ŠIRŮČEK. Strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxích z hlediska jejich otevřenosti vůči zkušenosti: dotazníkové šetření. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
 66. VLČKOVÁ, Kateřina a Karolína PEŠKOVÁ. Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti: souhrnné výsledky výzkumu. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
 67. VLČKOVÁ, Kateřina a Karolína PEŠKOVÁ. Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti: souhrnné výsledky výzkumu. In Sborník abstraktů z konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
 68. 2015

 69. VLČKOVÁ, Kateřina a Jan MAREŠ. Adaptace Teacher Power Use Scale na studenty učitelství a druhý stupeň základní školy. In 23. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), Pedagogická fakulta ZČU v Plzni. 2015.
 70. VLČKOVÁ, Kateřina, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Adaptation of Teacher Power Use Scale to Lower Secondary Students and Student Teachers. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 2015, roč. 25, č. 6, s. 798-821. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2015-6-798.
 71. VLČKOVÁ, Kateřina a Kateřina LOJDOVÁ. Adaptation of Teacher Power Use Scale to Younger Learners, Student Teachers, and Czech Conditions. In European Conference on Research and Instruction EARLI 2015, Kypr. 2015.
 72. VLČKOVÁ, Kateřina a Kateřina LOJDOVÁ. Adaptation of Teacher Power Use Scale to Younger Learners, Student Teachers, and Czech Conditions (poster, EARLI 2015). In European Conference on Research and Instruction EARLI 2015, Kypr. 2015.
 73. VLČKOVÁ, Kateřina, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Báze moci: verze pro studenty učitelství (BMS). Adaptace Teacher Power Use Scale na studenty učitelství a druhý stupeň základní školy. In 23. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), Pedagogická fakulta ZČU v Plzni. 2015.
 74. LOJDOVÁ, Kateřina a Kateřina VLČKOVÁ. Coercive Power Scenarios in the Classes Taught by Student Teachers. In ECER 2015, Budapešť - European Conference on Research in Education. 2015.
 75. LOJDOVÁ, Kateřina, Kateřina VLČKOVÁ a Josef LUKAS. Coercive Power Scenarios in the Classes Taught by Student Teachers (prezentace na konferenci ECER 2015). In ECER 2015, Budapešť - European Conference on Research in Education. 2015.
 76. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Jan MAREŠ a Michaela SPURNÁ. Dotazník bází moci učitele ve školní třídě: „O naší třídě“. In Business Research Forum MU – prezentace produktů výzkumu, CEITEC , 30.4.2015. 2015.
 77. VLČKOVÁ, Kateřina a Jan MAREŠ. Implications of attachment theory and research for educators (organizace workshopu). 2015.
 78. VLČKOVÁ, Kateřina a Jan MAREŠ. Psychologie dotazování a praxe pedagogického výzkumu (organizace workshopu). 2015.
 79. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Munipress, 2015. 238 s. verze 1. ISBN 978-80-210-8096-6.
 80. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 s. ISBN 978-80-210-8096-6.
 81. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 s. ISBN 978-80-210-8097-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8097-2015.
 82. 2014

 83. VLČKOVÁ, Kateřina. An Integrated Mixed Methods Research Design: Example of the Project Foreign Language Learning Strategies and Achievement: Analysis of Strategy Clusters and Sequences. In Mixed Methods: Angewandte Integration qualitativer und quantitativer Methoden in den Sozialwissenschaften. 2014.
 84. VLČKOVÁ, Kateřina. An Integrated Mixed Methods Research Design: Example of the Project Power in the Classes Taught by Student Teachers. In Mixed Methods: Angewandte Integration qualitativer und quantitativer Methoden in den Sozialwissenschaften. 2014.
 85. VLČKOVÁ, Kateřina, Klára KOSTKOVÁ a Karolína PEŠKOVÁ. Clusters and Sequences of Foreign Language Learning Strategies in Reading, Writing, Speaking and Listening in their Relation to Achievement. In European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe. 2014.
 86. KOSTKOVÁ, Klára, Karolína PEŠKOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ a Miroslav JANÍK. Clusters and Sequences of Foreign Language Learning Strategies in Reading, Writing, Speaking and Listening in their Relation to Achievement. In European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe. 2014.
 87. VLČKOVÁ, Kateřina. Členka komise pro výběr nejlepších prací v oblasti výzkumu České asociace pedagogického výzkumu. : Členka komise pro výběr nejpřínosnějších prací v oblasti výzkumu České asociace pedagogického výzkumu, 2014.
 88. VLČKOVÁ, Kateřina. Členka Oborové komise Didaktika cizího jazyka, Oborová rada doktorského studijního programu Specializace v pedagogice (2011-dosud). : Oborová komise Didaktika cizího jazyka, Oborová rada doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, 2014.
 89. VLČKOVÁ, Kateřina. Členka Oborového verifikačního a hodnotícího panelu (OVHP panel) pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (02 SHVb – Společenské vědy). Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky. : Oborový verifikační a hodnotící panel (OVHP panel) pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (02 SHVb – Společenské vědy). Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky., 2014.
 90. VLČKOVÁ, Kateřina. členka redakční rady časopisu Pedagogická orientace. : Redakční rada odborného pedagogického časopisu Pedagogická orientace, 2014. doi:1211-4669.
 91. VLČKOVÁ, Kateřina. členka redakční rady Studia paedagogica. : Redakční rada odborného pedagogického časopisu Studia paedagogica, FF MU, 2014.
 92. VLČKOVÁ, Kateřina a Karolína PEŠKOVÁ. Evaluační zprávy pro školy: Výsledky žáků v angličtině na konci základního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova unvierzita, 2014. 100 s. Evaluační zprávy školám. 1.
 93. VLČKOVÁ, Kateřina a Karolína PEŠKOVÁ. Foreign Language Learning Strategies: Learner Strategy Use and Teacher Strategy Support. In The European Conference on Educational Research: The Past, the Future and Present of Educational Research in Europe. 2014.
 94. LOJDOVÁ, Kateřina, Jarmila BRADOVÁ, Jan MAREŠ a Kateřina VLČKOVÁ. Moc ve školní třídě studentů učitelství: Přednáška a workshop pro studenty doktorského studia pedagogiky PdF MU­. In Přednáška a workshop pro studenty doktorského studia pedagogiky PdF MU. 2014.
 95. MAREŠ, Jan a Kateřina VLČKOVÁ. Reflexe bází moci učitelů žáky druhého stupně základních škol. In konference ČAPV 2014. 2014.
 96. VLČKOVÁ, Kateřina a Jan MAREŠ. Reflexe bází moci učitelů žáky druhého stupně základních škol. In XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu: Pedagogický výzkum - spojnice mezi teorií a praxí. 2014. ISBN 978-80-86768-91-5.
 97. VLČKOVÁ, Kateřina a Jarmila BRADOVÁ. Slabý vztah strategií učení a výsledků vzdělávání: problém operacionalizace a měření? Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 3, s. 9-28. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-3-2.
 98. VLČKOVÁ, Kateřina, Jan MAREŠ a Kateřina LOJDOVÁ. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Příklad projektu „Moc ve školních třídách studentů učitelství“. In Odborný seminář Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze: Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Příklad projektu „Moc ve školních třídách studentů učitelství“. 2014.
 99. VLČKOVÁ, Kateřina a Karolína PEŠKOVÁ. Strategie učení: Ukázka designu výzkumu, technik sběru a analýzy dat. In Pedagogika pro doktorské studenty PdF MU. 2014.
 100. VLČKOVÁ, Kateřina a Kateřina LOJDOVÁ. Teacher´s Power Basis Perception of Czech Lower Secondary Students. In The European Conference on Educational Research: The Past, the Future and Present of Educational Research in Europe. 2014.
 101. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ a Jarmila BRADOVÁ. Teacher´s Power Basis Perception of Czech Lower Secondary Students. In The European Conference on Educational Research: The Past, the Future and Present of Educational Research in Europe. 2014.
 102. VLČKOVÁ, Kateřina, Klára KOSTKOVÁ, Karolína PEŠKOVÁ, Miroslav JANÍK a Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ. Typické sekvence a shluky žákovských strategií na konci základního vzdělávání ve vazbě na úspěšnost řešení jazykových úloh KET. 2014.
 103. VLČKOVÁ, Kateřina, Klára KOSTKOVÁ, Karolína PEŠKOVÁ a Miroslav JANÍK. Typické sekvence a shluky žákovských strategií na konci základního vzdělávání ve vazbě na úspěšnost řešení jazykových úloh KET. 2014.
 104. VLČKOVÁ, Kateřina a Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ. Typické shluky a řetězce strategií mluvení v angličtině u jazykově úspěšných žáků na konci povinného vzdělávání. In Poláchová Vašťatková, Jana a Pavla Vyhnálková (Eds.). Pedagogický výzkum – spojnice mezi teorií a praxí. Konference asociace pedagogického výzkumu konané ve dnech 8.-10. září 2014 v Olomouci (s. 116-117). Olomouc: Gevak Olomouc, ČAPV, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2014. 2014. ISBN 978-80-86768-91-5.
 105. VLČKOVÁ, Kateřina a Karolína PEŠKOVÁ. Výzkum strategií učení se cizímu jazyku a výsledků vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií u žáků 9. ročníku. In Výzkumy pro efektivní vzdělávání (Kabinet Informačních studií a knihovnictví, Centrum CEINVE, Centrum informačního vzdělávání na MU, Filozofická fakulta Masarykova univerzita). 2014.
 106. VLČKOVÁ, Kateřina, Karolína PEŠKOVÁ, Klára ULIČNÁ, Miroslav JANÍK a Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ. Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 474 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 41. ISBN 978-80-210-7574-0.
 107. VLČKOVÁ, Kateřina, Karolína PEŠKOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Miroslav JANÍK a Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ. Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 474 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 41. ISBN 978-80-210-7574-0.
 108. VLČKOVÁ, Kateřina, Karolína PEŠKOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Miroslav JANÍK a Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ. Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 479 s. ISBN 978-80-210-7595-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7595-2014.
 109. 2013

 110. VLČKOVÁ, Kateřina, Janek BERGER a Manuel VÖLKLE. Classification Theories of Foreign Language Learning Strategies: An Exploratory Analysis. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 4, s. 93-113. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-4-6.
 111. VLČKOVÁ, Kateřina, Iva HUDEČKOVÁ a Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ. Comparison of Psychometric Properties of Foreign Language Learner Strategy Inventories: SILL, LSUS, and LASSI in their Czech Adaptation. In Konference Evropské asociace pro osvojování druhého jazyka - EUROSLA 2013. 2013.
 112. VLČKOVÁ, Kateřina, Iva HUDEČKOVÁ a Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ. Comparison of Psychometric Properties of Foreign Language Learner Strategy Inventories: SILL, LSUS, and LASSI in their Czech Adaptation. In Konference Evropské asociace pro osvojování druhého jazyka - EUROSLA 2013. 2013.
 113. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ a Miroslav JANÍK. Cross-Sectional Research on Pupils’ Foreign Language Learning Strategies and Achievement. In The European Conference on Educational Research (ECER) 2013. 2013.
 114. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ a Miroslav JANÍK. Cross-Sectional Research on Pupils’ Foreign Language Learning Strategies and Achievement. In The European Conference on Educational Research (ECER) 2013, Bahçeşehir University in Istanbul. 2013.
 115. ŠVEJDÍKOVÁ, Kateřina a Kateřina VLČKOVÁ. Current Problems of the Concept of Foreign Language Learner Strategies. In Education and Languages in Europe - Bildung und Sprachen in Europa. 2013.
 116. ŠVEJDÍKOVÁ, Kateřina a Kateřina VLČKOVÁ. Current Problems of the Concept of Foreign Language Learning Strategies. In Janíková, Věra; Seebauer, Renate. Education and Languages in Europe/ Bildung und Sprachen in Europa. Austria: Forschung und Wissenschaft - Erziehungswissenschaft Bd. 17. sv. 17. Münster: LIT Verlag, 2013. s. 459-468, 10 s. ISBN 978-3-643-50505-7.
 117. VLČKOVÁ, Kateřina. Členka komise pro výběr nejpřínosnějších prací v oblasti výzkumu České asociace pedagogického výzkumu. : Členka komise pro výběr nejpřínosnějších prací v oblasti výzkumu České asociace pedagogického výzkumu, 2013.
 118. VLČKOVÁ, Kateřina. Členka Oborové komise Didaktika cizího jazyka, Oborová rada doktorského studijního programu Specializace v pedagogice (2011-dosud). : Oborová komise Didaktika cizího jazyka, Oborová rada doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, 2013.
 119. VLČKOVÁ, Kateřina. členka redakční rady časopisu Pedagogická orientace. : Redakční rada odborného pedagogického časopisu Pedagogická orientace, 2013. doi:1211-4669.
 120. VLČKOVÁ, Kateřina. členka redakční rady Studia paedagogica. : Redakční rada odborného pedagogického časopisu Studia paedagogica, 2013.
 121. JANÍK, Tomáš, Kateřina VLČKOVÁ a Petr KNECHT. Editorial: ... k metodologickému standardu v pedagogice. : Pedagogická orientace, 2013. 2 s. 4. ISSN 1211-4669.
 122. JANÍK, Tomáš a Kateřina VLČKOVÁ. K metodologickému standardu pedagogických věd. Monotematické číslo časopisu Pedagogická orientace 2013/4. In K metodologickému standardu pedagogických věd. Monotematické číslo časopisu Pedagogická orientace 2013/4. 23/4, ISSN 12114669. Brno: Česká pedagogická společnost/Masarykova univerzita, 2013. s. 423-609, 297 s.
 123. MAREŠ, Jan a Kateřina VLČKOVÁ. K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: Jak psát o výzkumných zjištěních? Pedagogická orientace, Brno: ČPdS, 2013, roč. 23, č. 4, s. 455-477. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-4-455.
 124. VLČKOVÁ, Kateřina, Jarmila BRADOVÁ a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Perceived Teachers´ Power in the Context of Length of their Practice. In ECER - European Conference on Educational Research, Istanbul. 2013.
 125. VLČKOVÁ, Kateřina a Jarmila BRADOVÁ. Používání strategií učení se cizímu jazyku a jejich podpora učitelem na základní škole. In Konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV 2013): Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti, 16.–18. září 2013. 2013.
 126. VLČKOVÁ, Kateřina a Jarmila BRADOVÁ. Používání strategií učení se cizímu jazyku a jejich podpora učitelem na základní škole. In Konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV 2013): Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti, 16.–18. září 2013. 2013. ISBN 978-80-7414-601-5.
 127. VLČKOVÁ, Kateřina, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ a Jan MAREŠ. Power Perception of Novice and Expert Teachers in Lower Secondary Classes. In ECER - European Conference on Educational Research, Istanbul. 2013.
 128. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ a Iva HUDEČKOVÁ. Psychometrické vlastnosti a schopnost predikce učebních výsledků u dotazníků strategií učení se cizímu jazyku v českém prostředí. In Konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) 2013. 2013.
 129. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ a Iva HUDEČKOVÁ. Psychometrické vlastnosti a schopnost predikce učebních výsledků u dotazníků strategií učení se cizímu jazyku v českém prostředí. In Konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) 2013. 2013. ISBN 978-80-7414-601-5.
 130. VLČKOVÁ, Kateřina, Tomáš JANÍK a Michaela SPURNÁ. Seriál metodologických workshopů (SEME 2013) pro studenty doktorských studijních programů s pedagogickým zaměřením. 2013.
 131. MAREŠ, Jan, Kateřina VLČKOVÁ a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Vnímaná moc učitele ve školní třídě: adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale. In ČAPV - Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2013. ISBN 978-80-7414-601-5.
 132. MAREŠ, Jan, Kateřina VLČKOVÁ a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Vnímaná moc učitele ve školní třídě: adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale. In ČAPV - Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2013.
 133. VLČKOVÁ, Kateřina a Miroslav JANÍK. Zpráva z konference Evropské asociace cizího jazyka. In Pedagogická orientace 2013/23/1. Brno: PdF MU, 2013. s. 145-146, 2 s. Pedagogická orientace. ISSN 1211-4669.
 134. 2012

 135. VLČKOVÁ, Kateřina a Miroslav JANÍK. Comparison of English and German foreign language learner strategy. In EUROSLA22: 22nd Annual Conference of the European Second Language Association: Expanding discipline boundaries. 2012.
 136. VLČKOVÁ, Kateřina a Miroslav JANÍK. Comparison of English and German foreign language learner strategy. In EUROSLA22: 22nd Annual Conference of the European Second Language Association: Expanding Discipline Boundaries (Book of Abstracts). 2012.
 137. VLČKOVÁ, Kateřina. členka expertní skupiny. : Expertní skupina ke standardizaci evaluačních nástrojů, Národní ústav pro vzdělávání, Praha, 2012.
 138. VLČKOVÁ, Kateřina. členka komise pro hodnocení projektů FRVŠ na PdF MU. : Komise pro hodnocení projektů FRVŠ na PdF MU, 2012.
 139. VLČKOVÁ, Kateřina. členka komise pro hodnocení projektů specifického výzkumu na PdF MU. : Komise pro hodnocení projektů specifického výzkumu na PdF MU, 2012.
 140. VLČKOVÁ, Kateřina. Členka Oborové komise Didaktika cizího jazyka, Oborová rada doktorského studijního programu Specializace v pedagogice (2011-dosud). : Oborová komise Didaktika cizího jazyka, Oborová rada doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, 2012.
 141. VLČKOVÁ, Kateřina. členka redakční rady. : Redakční rada odborného pedagogického časopisu Pedagogická orientace, 2012. doi:1211-4669.
 142. VLČKOVÁ, Kateřina. Koncept a adaptace autoevaluačního nástroje: Dotazník strategií učení se cizímu jazyku. In Jubilejní XX. konference České asociace pedagogického výzkumu s názvem Kvalita ve vzdělávání. 2012.
 143. VLČKOVÁ, Kateřina. Koncept a adaptace autoevaluačního nástroje: Dotazník strategií učení se cizímu jazyku. In Jubilejní XX. konference České asociace pedagogického výzkumu s názvem Kvalita ve vzdělávání. 2012.
 144. VLČKOVÁ, Kateřina, Miroslav JANÍK a Jarmila BRADOVÁ. Návrh designu výzkumu shluků a sekvencí strategií učení se cizímu ve vazbě na vzdělávací výsledky žáků. In Jubilejní XX. konference České asociace pedagogického výzkumu s názvem Kvalita ve vzdělávání. 2012.
 145. VLČKOVÁ, Kateřina, Miroslav JANÍK a Jarmila BRADOVÁ. Návrh designu výzkumu shluků a sekvencí strategií učení se cizímu ve vazbě na vzdělávací výsledky žáků. In Jubilejní XX. konference České asociace pedagogického výzkumu s názvem Kvalita ve vzdělávání. 2012.
 146. VLČKOVÁ, Kateřina. Ověřování a standardizace evaluačních nástrojů: Posuzovací archy. In Evaluační nástroje projektu Cesta ke kvalitě. 2012.
 147. VLČKOVÁ, Kateřina. Podpora strategií učení žáků učitelem ve výuce. In Konference Profesní rozvoj učitelů. 2012.
 148. VLČKOVÁ, Kateřina. Podpora strategií učení žáků učitelem ve výuce. In Konference Profesní rozvoj učitelů. 2012.
 149. 2011

 150. VLČKOVÁ, Kateřina, Marie DOSKOČILOVÁ, Tomáš JANÍK a Petr NAJVAR. Bergman, M. M. (2011). O nezbytnosti třetí generace ve smíšeném designu, teorii a výzkumu. Pedagogická orientace, 21(4), 457–473. (odborný překlad). 21,4. Brno: časopis Pedagogická orientace, Masarykova univerzita, 2011. 17 s. časopis Pedagogická orientace. ISSN 1211-4669.
 151. VLČKOVÁ, Kateřina. členka expertní skupiny. : Expertní skupina ke standardizaci evaluačních nástrojů, Národní ústav pro vzdělávání, Praha, 2011.
 152. VLČKOVÁ, Kateřina. členka komise pro hodnocení projektů FRVŠ na PdF MU. : Komise pro hodnocení projektů FRVŠ na PdF MU, 2011.
 153. VLČKOVÁ, Kateřina. členka oborové rady doktorského studijního programu. : Oborová rada doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, oborová komise Didaktika cizího jazyka na PdF MU, 2011.
 154. VLČKOVÁ, Kateřina. členka redakční rady. : Redakční rada odborného pedagogického časopisu Pedagogická orientace, 2011. doi:1211-4669.
 155. VLČKOVÁ, Kateřina a Marie DOSKOČILOVÁ. Differences in Reported Foreign Language Learner Strategy Use Across Educational Levels. In 14th Biennial Conference of EARLI (Evropská asociace výzkumu učení a vyučování) Exeter, UK. 2011.
 156. VLČKOVÁ, Kateřina a Marie DOSKOČILOVÁ. Differences in Reported Foreign Language Learner Strategy Use Across Educational Levels. In 14th Biennial Conference of EARLI 2011 (Evropská asociace výzkumu učení a vyučování) – Education for a Global Networked Society, Exeter, UK. 2011.
 157. NOVOTNÝ, Petr a Kateřina VLČKOVÁ. Jdu správnou cestou? Vybrané otázky přípravy a realizace výzkumu. 2011.
 158. NOVOTNÝ, Petr a Kateřina VLČKOVÁ. Jdu správnou cestou? Vybrané otázky přípravy a realizace výzkumu. In Metodologický seminář České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
 159. VLČKOVÁ, Kateřina. Konference Evropské asociace pro výzkum učení a vyučování (EARLI) 2011 (zpráva z konference). Brno: MU, 2011. 3 s. časopis Pedagogická orientace, č. 21, 3. ISSN 1211-4669.
 160. NAJVAR, Petr, Jan SLAVÍK, Kateřina VLČKOVÁ, Milan KUBIATKO, Tomáš PAVLAS a Tomáš JANKO. Kurikulární reforma na gymnáziích: dotazníkové šetření. In Tomáš Janík, Petr Knecht, Simona Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 17-23, 7 s. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-40.
 161. VLČKOVÁ, Kateřina a Eva MINAŘÍKOVÁ. Learning Strategy Use in Development of Foreign Language Skills at Lower Secondary Educational Level. In The European Conference on Educational Research (ECER), Berlin 2011. 2011.
 162. VLČKOVÁ, Kateřina a Eva MINAŘÍKOVÁ. Learning Strategy Use in Development of Foreign Language Skills at Lower Secondary Educational Level. In The European Conference on Educational Research (ECER), Berlin 2011. 2011.
 163. PŘIKRYLOVÁ, Jana a Kateřina VLČKOVÁ. Používání strategií učení cizímu jazyku žáky středních škol: výsledky dotazníkového šetření. In Konference ČAPV. 2011. ISBN 978-80-210-5553-7.
 164. PŘIKRYLOVÁ, Jana a Kateřina VLČKOVÁ. Používání strategií učení cizímu jazyku žáky středních škol: výsledky dotazníkového šetření. In Konference ČAPV. 2011.
 165. VLČKOVÁ, Kateřina. Smíšený výzkum: Jedná se o nové a závažné téma? In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 1-6, 6 s. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-84.
 166. VLČKOVÁ, Kateřina. Současné pojetí smíšeného designu pedagogického výzkumu u nás a v zahraničí (plenární koreferát). In Konference České asociace pedagogického výzkumu: Smíšený design v pedagogickém výzkumu. 2011. ISBN 978-80-210-5553-7.
 167. VLČKOVÁ, Kateřina. Současné pojetí smíšeného designu pedagogického výzkumu u nás a v zahraničí (plenární koreferát). In Konference České asociace pedagogického výzkumu: Smíšený design v pedagogickém výzkumu. 2011.
 168. VLČKOVÁ, Kateřina a Jana PŘIKRYLOVÁ. Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky. 2,upravené, standardizované. 2011.
 169. VLČKOVÁ, Kateřina a Jana PŘIKRYLOVÁ. Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky (manuál k nástroji). 1. vyd. Praha: Národní ústav vzdělávání, 2011. 80 s. Evaluační nástroje 23. ISBN 978-80-87063-44-6.
 170. LOJOVÁ, Gabriela a Kateřina VLČKOVÁ. Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. 240 s. pedagogika. ISBN 978-80-7367-876-0.
 171. VLČKOVÁ, Kateřina. Tematické a metodologické zaměření aktuálního výzkumu učení a vyučování cizím jazykům ve světě: Analýza studií z nejvýznamnějších časopisů. In Píšová, M., Janíková, V., Hanušová, S. a kol. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5718-0. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 25-34, 10 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, sv. 155. ISBN 978-80-210-5718-0.
 172. VLČKOVÁ, Kateřina a Jiří NĚMEC. Vnímání klimatu školy žáky na 1. a 2. stupni základní školy. In Seminář Centra základního výzkumu školního vzdělávání Dva světy základní školy a přechod mezi nimi. 2011.
 173. VLČKOVÁ, Kateřina a Jiří NĚMEC. Vnímání prostředí a klimatu školy žáky na prvním a druhém stupni základní školy. 2011.
 174. VLČKOVÁ, Kateřina a Jiří NĚMEC. Vnímání prostředí a klimatu školy žáky na prvním a druhém stupni základní školy. 2011. ISBN 978-80-210-5553-7.
 175. NĚMEC, Jiří a Kateřina VLČKOVÁ. Vnímání sociálního klimatu školy žáky: srovnání 1. a 2. stupně základní školy. In Walterová, E. (ed.). Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011. s. 162-196, 36 s. ISBN 978-80-246-2043-5.
 176. 2010

 177. PŘIKRYLOVÁ, Jana a Kateřina VLČKOVÁ. Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení se cizímu jazyku: Dotazník pro učitele středních a jazykových škol. 1. vyd. Praha: NÚOV, 2010. 8 s. Cesta ke kvalitě: Portál autoevaluačních nástrojů.
 178. VLČKOVÁ, Kateřina a Jana PŘIKRYLOVÁ. Autoevaluační nástroj školy: Strategie učení se cizímu jazyku. 1. vyd. Praha: NUOV Praha, 2010. Cesta ke kvalitě: Portál evaluačních nástrojů.
 179. PŘIKRYLOVÁ, Jana a Kateřina VLČKOVÁ. Autoevaluce školy v oblasti podpory rozvoje strategií učení cizím jazykům: Dotazník strategií učení se cizímu jazyku pro studenty středních a jazykových škol. 1. vyd. Praha: NÚOV, 2010. 10 s. Cesta ke kvalitě: Portál autoevaluačních nástrojů.
 180. VLČKOVÁ, Kateřina a Jana PŘIKRYLOVÁ. Autoevaluce školy v oblasti podpory strategií učení se cizím jazykům: Inventář pro učitele 5. – 9. ročníku základní školy. 1. vyd. Praha: NUOV, 2010. 6 s. Cesta ke kvalitě: Portál evaluačních nástrojů.
 181. VLČKOVÁ, Kateřina. Členka hodnotící komise projektů FRVŠ PdF MU. : Hodnotící komise FRVŠ PdF MU, 2010.
 182. VLČKOVÁ, Kateřina. Editorial (Pedagogická orientace 3/2010). Brno: Česká pedagogická společnost, 2010. 3. ISSN 1211-4669.
 183. VLČKOVÁ, Kateřina a Marie DOSKOČILOVÁ. Gender differences in foreign language learning strategies. In ECER 2010. 2010.
 184. VLČKOVÁ, Kateřina, Jana PŘIKRYLOVÁ, Ivana HROZKOVÁ a Renata VEČERKOVÁ. Jak se učím cizí jazyk. Dotazník strategií učení se cizímu jazyku pro žáky 5. – 9. tříd základní školy. 1. vyd. Praha: NÚOV, 2010. 6 s. Cesta ke kvalitě: Potrál evaluačních nástrojů.
 185. VLČKOVÁ, Kateřina. Jaké strategie učení se cizímu jazyku žáci používají? In (habilitační přednáška, vědecká rada PdF MU). 2010.
 186. VLČKOVÁ, Kateřina. Kombinace kvantitativních a kvalitativních přístupů, metod sběru a analýzy dat. In VIII. ročník mezinárodní studentské vědecké konference: AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VIII. 2010.
 187. JANÍK, Tomáš, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Milan KUBIATKO, Petr NAJVAR, Tomáš PAVLAS, Jan SLAVÍK, David SOLNIČKA a Kateřina VLČKOVÁ. Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2010. 143 s. Publikace VUP. ISBN 978-80-87000-39-7.
 188. VLČKOVÁ, Kateřina. Metodologické problémy doktorských projektů výzkumu v pedagogice. In Sikorová, Z., Malčík, M., Pavlica, K. (Eds.): Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV. Ostrava, 9. – 11. září 2009. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, 2010. s. 626-633, 8 s. ISBN 978-80-7368-769-4.
 189. VLČKOVÁ, Kateřina. Metody a problémy výzkumu strategií učení. In (habilitační přednáška). 2010.
 190. VLČKOVÁ, Kateřina a Josef MAŇÁK. Pedagogové na cestách - rozhovor. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 4 s. Bulletin Institutu výzkumu školního vzdělávání. ISBN 978-80-210-4237-7.
 191. NOVOTNÝ, Petr a Kateřina VLČKOVÁ. Průvodce záludnostmi kvantitativního výzkumu. In Konference České asociace pedagogického výzkumu, Liberec 2010 - Doktorský seminář. 2010.
 192. KNECHT, Petr, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problému ve výuce na základních školách. Orbis scholae, 2010, roč. 4, č. 3, s. 37-62. ISSN 1802-4637.
 193. VLČKOVÁ, Kateřina. Rozdíly v používání strategií učení se cizímu jazyku mezi žáky 5. ročníku, 9. ročníku ZŠ a na gymnáziích. In Konference České asociace pedagogického výzkumu, Liberec 2010. 2010.
 194. VLČKOVÁ, Kateřina. Rozdíly v používání strategií učení se cizímu jazyku mezi žáky 5. ročníku, 9. ročníku ZŠ a na gymnáziích. 2010.
 195. DOSKOČILOVÁ, Marie a Kateřina VLČKOVÁ. The Analysis of Gender Differences in the Use of Foreign Language Learning Strategies. In ECER 2010. 2010.
 196. KUBIATKO, Milan a Kateřina VLČKOVÁ. The relationship between ICT use and science knowledge for Czech students: a secondary analysis of PISA 2006. International Journal of Science and Mathematics Education, Nizozemí: Springer, 2010, roč. 8, č. 3, s. 523-543. ISSN 1571-0068.
 197. VLČKOVÁ, Kateřina. Základy kvantitativního empirického výzkumu. In Přednášky pro akademické pracovníky - Univerzita Hradec Králové. 2010.
 198. VLČKOVÁ, Kateřina, Jana PŘIKRYLOVÁ a Petr HURTÍK. Zpráva z autoevaluačního nástroje "Dotazník strategií učení se cizímu jazyku" pro učitele. 1. vyd. Praha: NÚOV, 2010. 15 s. Cesta ke kvalitě: portál autoevaluačních nástrojů.
 199. VLČKOVÁ, Kateřina, Jana PŘIKRYLOVÁ a Petr HURTÍK. Zpráva z autoevaluačního nástroje "Dotazníku strategií učení se cizímu jazyku" pro školu. 1. vyd. Praha: NÚOV, 2010. 20 s. Cesta ke kvalitě: Portál autoevaluačních nástrojů.
 200. VLČKOVÁ, Kateřina, Jana PŘIKRYLOVÁ a Petr HURTÍK. Zpráva z evaluačního nástroje "Dotazník strategií učení se cizímu jazyku" pro žáka. 1. vyd. Praha: NÚOV, 2010. 10 s. Cesta ke kvalitě: Portál autoevaluačních nástrojů.
 201. VLČKOVÁ, Kateřina. Žákovské strategie učení cizímu jazyku ve všeobecném vzdělávání (průřezový výzkum). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 369 s.
 202. 2009

 203. JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Kurikulum - výuka - školní klima - učitelské vzdělávání: Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001-2008). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 72 s. 1/09. ISBN 978-80-210-4771-6.
 204. NĚMEC, Jiří a Kateřina VLČKOVÁ. Sociální determinanty vzdělávání - Orbis scholae 1/2009. Praha: Karolinum, 2009. 156 s. ISBN 1802-4637.
 205. VLČKOVÁ, Kateřina. Srovnání používání strategií učení cizímu jazyku u studentů osmiletých a čtyřletých gymnáziích. Pedagogická orientace, Brno: ČPdS, 2009, roč. 19, č. 4, s. 51-73. ISSN 1211-4669.
 206. VLČKOVÁ, Kateřina a Marcela JANÍKOVÁ. Tematické oblasti, metodologické přístupy a výzkumné metody ve výzkumu výuky. In Kurikulum a výuka v proměnách školy. Sborník anotací příspěvků z konference Kurikulum a výuka v proměnách školy konané ve dnech 24. – 25. 6. 2009 na PdF MU a dokumentační CD-ROM. 2009. ISBN 978-80-210-4927-7.
 207. VLČKOVÁ, Kateřina. Use of foreign language learning strategies at upper secondary comprehensive schools in the Czech Republic. In European Conference on Educational Research. Theory and Evidence in European Educational Research. ECER 2009 Vienna. 2009.
 208. JANÍKOVÁ, Marcela, Kateřina VLČKOVÁ, Pavel DOULÍK, Martin CHVÁL, Tomáš JANÍK, Patrícia JELEMENSKÁ, Josef MAŇÁK, Karel STARÝ a Jiří ŠKODA. Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 180 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-180-5.
 209. 2008

 210. MAŇÁK, Josef a Kateřina VLČKOVÁ. Aktuální problémy vzdělávání. In KOCMANOVÁ, Alena. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management. 1. vyd. Brno: VUT, 2008. s. 60 - 73, 15 s. ESF, 1. ISBN 978-80-7204-590-7.
 211. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ a Jana ZERZOVÁ. CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae, 2008, roč. 2, č. 1, s. 73-91. ISSN 1802-4637.
 212. VLČKOVÁ, Kateřina. Interindividuální rozdíly v používání strategií učení cizímu jazyku (zpráva z výzkumu). In SVATOŠ, Tomáš a Daniela VRABCOVÁ. 16. konference ČAPV. 2008. ISBN 978-80-7041-958-8.
 213. VLČKOVÁ, Kateřina. Metodologická stránka doktorských projektů oboru Pedagogika.Pohled na projekty ze Semináře studentů 1. a 2. ročníku doktorského studijního programu na PdF MU. In Bulletin CPV 2008. 1. vyd. Brno: CPV, 2008. s. 50-65, 15 s. ISBN 978-80-210-4753-2.
 214. VLČKOVÁ, Kateřina a Marie DOSKOČILOVÁ. Reproduction of Gender Stereotypes in Teaching (design a východiska výzkumu). In GREGER, David. Education, equity, social justice (CD-ROM). 2008.
 215. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Videostudie zum Englischunterricht in der Tschechischen Republik. In Lehrer/-innenbildung in Europa. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2008. s. 126-129, 4 s. ISBN 978-3-7000-0826-2.
 216. VLČKOVÁ, Kateřina. Zpracování a analýza dat v programu Statistica. In Přednášky v doktorském studiu pedagogiky na PdF UP Olomouc. 2008.
 217. 2007

 218. VLČKOVÁ, Kateřina. Assessing the use of foreign language learning strategies and their effectiveness at the upper secondary comprehensive schools in the Czech Republic. In EARLI Conference 28.8. až 1.9.2007, Developing Potentials for Learning. 1. vyd. Budapest, Hungary: University of Szeged, Eötvös Loránd University, Hungarian Academy of Science, 2007. s. 264-264, 4 s. ISBN 978-963-482-837-2.
 219. VLČKOVÁ, Kateřina. Recenze: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada pedagogická U, č.10, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Praha: Karolinum, 2007.
 220. VLČKOVÁ, Kateřina. STRATEGIE UČENÍ CIZÍMU JAZYKU. Výsledky výzkumu používání a efektivity strategií na gymnáziích. Brno: Paido, 2007. 217 s. Pedagogický výzkum. ISBN 978-80-7315-155-3.
 221. VLČKOVÁ, Kateřina. Strategie učení v kurikulu všeobecného vzdělávání. Orbis scholae, Praha: Karolinum, 2007, roč. 2, č. 1, s. 71-79. ISSN 1802-4637.
 222. VLČKOVÁ, Kateřina. Testování modelu vysvětlujícího známku z cizího jazyka pomocí strategií učení: multinomiální logistická regrese. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník z XV. konference ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, katedra pedagogiky a psychologie, 2007. s. 1-13. ISBN 978-80-7040-991-6.
 223. VLČKOVÁ, Kateřina. Umí se žáci na konci základního vzdělávání učit cizí jazyk? Evaluace kompetence k učení ve vzdělávací oblasti (cizí) jazyk a jazyková komunikace. Komenský, Brno: PdF MU, 2007, roč. 131, č. 3, s. 4 -8. ISSN 0323-0449.
 224. VLČKOVÁ, Kateřina. Úvodní slovo k rubrice Porada o nápravě věcí (téma učení). Komenský : časopis pro učitele základní školy, Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2007, roč. 131, č. 3, s. 3-4. ISSN 0323-0449.
 225. VLČKOVÁ, Kateřina. Vliv používání e-materiálů a snížení kontaktní výuky na studijní úspěšnost. Evaluace e-materiálů a předmětu podporovaného e-learningovým prostředím is.muni (zpráva z výzkumu, evaluační případová studie). In Sco 2007. Sborník z konference SCO, Brno 30.-31.5.2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 1-6, 6 s. ISBN 978-80-210-4296-4.
 226. VLČKOVÁ, Kateřina. Workshopy a konference Quantitative Methods in the Social Sciences, European Science Foundation (2003 až 2007). In Bulletin CPV 2007. 1. vyd. Brno: Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, 2007. s. 40-42, 3 s. ISBN 978-80-210-4237-7.
 227. VLČKOVÁ, Kateřina. Zpráva z konference EARLI 2007 v Budapešti. Pedagogická orientace, Brno: MU Brno, ČPdS, 2007, č. 3, s. 66. ISSN 1211-4669.
 228. 2006

 229. VLČKOVÁ, Kateřina. Evaluace strategií učení v osvojeném kurikulu vzdělávací oblasti (cizí) jazyk a jazyková komunikace na konci základního vzdělávání (zpráva z výzkumu). In MAŇÁK, Josef a Tomáš JANÍK. Problémy kurikula základní školy. 1. vyd. Brno: MU, 2006. s. 140-147, 8 s. ISBN 80-210-4125-0.
 230. VLČKOVÁ, Kateřina. Genderové rozdíly v používání strategií učení cizímu jazyku (zpráva z výzkumu). In Sborník z Konference Gender v pedagogickom výzkume a praxi staronový pohľad na výchovu a vzdelávanie v škole a v rodine, 2. 3. 2. 2006, Trnava . 2006.
 231. VLČKOVÁ, Kateřina. Charakteristiky a vývojové trendy školství a vzdělávání v zemích Evropské unie. Elportál, Brno: MU, 2006, roč. 1, č. 1, s. 32-63. ISSN 1802-128X.
 232. VLČKOVÁ, Kateřina. Metody empirického výzkumu strategií učení (cizímu jazyku). In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník z konference ČAPV 5. 7. 9.2006 (CD-ROOM) Plzeň. 1. vyd. Plzeň: ČAPV, Kped FPE ZČU, 2006. s. 52-67. ISBN 80-7043-483-X.
 233. VLČKOVÁ, Kateřina a Radek POSPÍŠIL. Moderní pedagogika. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISSN 1802-128X.
 234. VLČKOVÁ, Kateřina a Radek POSPÍŠIL. MPMP071 Moderní pedagogika. ELPORTÁL, Brno: MU Brno, 2006, roč. 1, č. 1, s. 1-40. ISSN 1802-128X.
 235. VLČKOVÁ, Kateřina a Radek POSPÍŠIL. MPMP071 Moderní pedagogika. ELPORTÁL, Brno: MU Brno, 2006, roč. 1, č. 1, s. 1-1. ISSN 1802-128X.
 236. JANÍKOVÁ, Věra a Kateřina VLČKOVÁ. Organizační formy, fáze výuky, učivo a rozvíjené dovednosti v cizojazyčné výuce z hlediska autonomního učení (zpráva z výzkumu). In Sborník z konference Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2006. s. 124-147, 18 s. ISBN 80-210-4164-1.
 237. JANÍKOVÁ, Věra a Kateřina VLČKOVÁ. Organizační formy výuky a učivo v cizojazyčné výuce z hlediska autonomního učení. Pilotní výzkum. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 124-148, 25 s. ISBN 80-210-4164-1.
 238. POSPÍŠIL, Radek a Kateřina VLČKOVÁ. Úvod do pedagogiky. E-Portál, Brno: MU, 2006, roč. 1, č. 1, s. 1-88. ISSN 1802-128X.
 239. VLČKOVÁ, Kateřina a Radek POSPÍŠIL. Úvod do pedagogiky. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISSN 1802-128X.
 240. 2005

 241. VLČKOVÁ, Kateřina. Efekt bumerangový. Efekt Galatea. Efekt Golem. Efekt haló. Efekt novosti. Efekt placebo. Efekt Pygmalion. Efekt sociální žádoucnosti. Efekt zmírňování. Logická chyba posouzení. Položka. In In Švec, V.; Maňák, J.; Švec, Š. Slovník pedagogické metodologie. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 24-27, 3 s. Pedagogická metodologie. ISBN 80-210-3802-0.
 242. VLČKOVÁ, Kateřina. Genderové rozdíly v používání strategií učení cizímu jazyku. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků. Sborník dílčích studií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2005. s. 75-81, 7 s. ISBN 80-210-3919-1.
 243. MIKOVÁ, Marcela a Kateřina VLČKOVÁ. Interakční analýza. In In Švec, V.; Maňák, J.; Švec, Š. Slovník pedagogické metodologie. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 47-48, 2 s. Pedagogický výzkum. ISBN 80-210-3802-0.
 244. VLČKOVÁ, Kateřina. Jak se brněnští gymnazisté učí cizí jazyky? Jaké strategie učení používají? Které strategie jsou z hlediska vzdělávacích výsledků nejefektivnější? In Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání? Sborník příspěvků z XIII. konference ČAPV. 1. vyd. Olomouc: ČAPV, PdF UP, 2005. s. 340-343, 3 s. ISBN 80-244-1079-6.
 245. VLČKOVÁ, Kateřina. Kvantitativní výzkum. In In Švec, V.; Maňák, J.; Švec, Š. Slovník pedagogické metodologie. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 56-58, 3 s. Pedagogický výzkum v teorii apraxi. ISBN 80-210-3802-0.
 246. VLČKOVÁ, Kateřina. Nová struktura kurikulárních dokumentů v ČR. Brno, 2005.
 247. VLČKOVÁ, Kateřina. Používání strategií učení cizímu jazyku a jejich efektivita v gymnaziálním vzdělávání. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků. Sborník dílčích studií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2005. s. 53-55, 5 s. ISBN 80-210-3919-1.
 248. VLČKOVÁ, Kateřina. Pracovní motivace z hlediska řízení v podmínkách školy. 1. vyd. Brno: FF MU, 2005. 56 s. Školní management.
 249. VLČKOVÁ, Kateřina. Předběžný návrh empirické klasifikace strategií učení cizímu jazyku. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III. 1. vyd. Olomouc: Votobia, PdF UP, 2005. s. 266-270, 5 s. ISBN 80-7220-246-4.
 250. VLČKOVÁ, Kateřina. STRATEGIE UČENÍ CIZÍMU JAZYKU. Brno: PdF MU, 2005. 216 s. (empiricko-teoretická práce), 1.
 251. VLČKOVÁ, Kateřina. Strategie učení cizímu jazyku jako součást kurikula lingvodidaktické přípravy studentů učitelství cizích jazyků. In Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru Učitelství německého jazyka pro ZŠ. 1. vyd. Brno: MU, 2005. s. -, 5 s. ISBN 80-210-3697-4.
 252. VLČKOVÁ, Kateřina. Strategie učení. Co o nich víme? 1. vyd. Brno: MU, 2005. 43 s. Školní vzdělávací programy.
 253. MAŇÁK, Josef a Kateřina VLČKOVÁ. Zpráva ze semináře Orientace české základní školy (20.10.2005). In Bulletin CPV 2005. 1. vyd. Brno: CPV PdF MU, 2005. s. 80-83, 3 s. ISBN 80-86633-41-1.
 254. 2004

 255. VLČKOVÁ, Kateřina. Deutsch als Fremdsprache. Profily vybraných českých a zahraničních didaktických časopisů. Bulletin Centra pedagogického výzkumu, Brno: Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, 2004, roč. 2004/4, č. 4, s. 9-10.
 256. HAVEL, Jiří a Kateřina VLČKOVÁ. Faktory a kontext rozvíjení profesních dovedností učitelů: výzkumná zpráva. In Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. 1. vyd. Brno: Masarykovy univerzita v Brně, 2004. s. 155-175. ISBN 80-210-3378-9.
 257. VLČKOVÁ, Kateřina a Jiří HAVEL. Faktory a kontext rozvíjení profesních dovedností učitelů (výzkumná zpráva). In Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. Sborník z mezinárodní konference konané dne 24.2.2004 na PdF MU v Brně. Sborník prací PdF MU č. 174. Řada pedagogiky a psychologie č. 22. Brno: MU, 2004. s. 155-175, 21 s. ISBN 80-210-3378-9.
 258. VLČKOVÁ, Kateřina. Nová struktura kurikulárních dokumentů. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom (on-line verze), Praha: Agentura Strom, 2004, -, leden 2004, s. 10-19. ISSN 1210-6313.
 259. VLČKOVÁ, Kateřina. Pipeková, J.; Vítková: Integrative Sonderpädagogik. Speciální pedagogika, 2004. ISSN 1211-2720.
 260. VLČKOVÁ, Kateřina. Pracovní motivace z hlediska řízení v podmínkách školy. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2004. 56 s.
 261. HAVEL, Jiří a Kateřina VLČKOVÁ. Rozvíjení profesních dovedností učitelů (předběžné výzkumné sdělení). In Cesty demokracie vo výchove a vdelávaní VIII. 1. vyd. Bratislava: PdF UK v Bratislavě, 2004. s. 231-237. ISBN 80-969146-0-X.
 262. VLČKOVÁ, Kateřina. Seminář Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. Pedagogická orientace, Brno: ČPdS, 2004, -, č. 2, s. 113-114. ISSN 1211-4669.
 263. VLČKOVÁ, Kateřina. Spolupráce 2004 - Setkání nevládních organizací k RVP. Komenský, Brno: PdF MU, 2004, roč. 128, č. 4, s. 34-35. ISSN 0323-0449.
 264. VLČKOVÁ, Kateřina. Strategie učení cizímu jazyku jako součást kurikula lingvodidaktické přípravy studentů učitelství cizích jazyků (fakultní grant 2004, č. 3020). In JANÍKOVÁ, Věra. Sborník z konference Inovativní tendence v kurikulu učitelství německého jazyka pro základní školy. Brno: MU, 2004. s. -, 5 s. ISBN 80-210-3697-4.
 265. 2003

 266. VLČKOVÁ, Kateřina. Němec, J. Od prožívání k požitkářství. Výchovná funkce hry a její proměny v historických koncepcích pedagogiky (recenze). Pedagogická orientace, Brno, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 129. ISSN 1211-4669.
 267. VLČKOVÁ, Kateřina. Nepřímé strategie učení cizímu jazyku. Brno: FF MU, 2003. 120 s. diplomová práce.
 268. VLČKOVÁ, Kateřina. Nepřímé strategie učení v procesu učení cizím jazykům (Zpráva z výzkumného šetření). Pedagogické spektrum, Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2003, XII, 5-6, s. 61-68. ISSN 1335-5589.
 269. VLČKOVÁ, Kateřina. Pedagogické zásady. In Teoreticko-metodická propedeutika pro edukační činnosti s dětmi a mládeží. Na pomoc romským pedagogickým asistentům. 1. vyd. Brno: Katedra sociální pedagogiky PdF MU, Kabinet multikulturní výchovy při PdF MU, MSD s.r.o., 2003. s. 58-65, 8 s. skripta. ISBN 80-86633-06-3.
 270. VLČKOVÁ, Kateřina. Používání nepřímých strategií učení v učení cizím jazykům u gymnaziálních studentů. In Študentské fórum, VI. ročník (Zborník príspevkov zo stretnutia študentov doktorandského štúdia, konaného 16. a 17. decembra 2002). Bratislava: PdF UK, 2003. s. 25-29, 5 s. ISBN 80-88868-84-X.
 271. VLČKOVÁ, Kateřina. Používání sociálních strategií učení v procesu učení cizím jazykům u gymnaziálních studentů (Zpráva z výzkumu). In Sborník referátů XI. konference ČAPV - Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno: PdF MU, 2003. s. -, 10 s. ISBN 80-7315-046-8.
 272. VLČKOVÁ, Kateřina. Učia sa žiaci efektívne? Naša škola, Slovensko, 2003, roč. 7, č. 1, s. 14-19. ISSN 1335-2733.
 273. 2002

 274. VLČKOVÁ, Kateřina. Výzkum školy a učitele (zpráva z konfenrence). Komenský, Brno: Pedagogická fakulta MU, 2002, roč.127, č. 2, s. 28. ISSN 0323-0449.
 275. 2001

 276. VLČKOVÁ, Kateřina. Kreatives Schreiben im Deutschunterricht. Brno: PdF MU, 2001. 90 s.
 277. VLČKOVÁ, Kateřina. Učení a jak na ně. In GULOVÁ, L.; ČECH, T. (ed.) Texty pro pedagogicko-psychologickou přípravu romských asistentů. Brno: Paido, 2001. s. 71-75. skripta. ISBN 80-7315-011-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 4. 2020 16:18