Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. ŠIKL, Radovan, Karla BRÜCKNEROVÁ, Hana ŠVEDOVÁ, Filip DĚCHTĚRENKO, Pavel UGWITZ, Jiří CHMELÍK, Hana POKORNÁ a Vojtěch JUŘÍK. Who benefits and who doesn't in virtual reality learning: An experimental study comparing two types of school. Journal of Computer Assisted Learning. Wiley, 2024. ISSN 0266-4909. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/jcal.12973.

  2021

  1. ČERNÁ, Markéta a Radovan ŠIKL. Příběh československé psychologie v rozhovorech. In Sociální procesy a osobnost 2020. 2021.

  2020

  1. ŠIKL, Radovan a Dalibor VOBOŘIL. Dějiny československé psychologie v údajích a číslech. Československá psychologie. Praha: Academia, 2020, roč. 64, s. 3-42. ISSN 0009-062X.
  2. ŠIKL, Radovan a Dalibor VOBOŘIL. Dějiny vysokoškolské výuky a studia psychologie v Československu v údajích a číslech. Ceskoslovenska psychologie. Praha: Academia, 2020, roč. 64, s. 43-61. ISSN 0009-062X.

  2019

  1. ŠIKL, Radovan, Hana SVATOŇOVÁ, Filip DĚCHTĚRENKO a Tomáš URBÁNEK. Visual recognition memory for scenes in aerial photographs: Exploring the role of expertise. Acta Psychologica. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 197, June 2019, s. 23-31. ISSN 0001-6918. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.actpsy.2019.04.019.

  2017

  1. SVATOŇOVÁ, Hana a Radovan ŠIKL. Cognitive aspects of interpretation of image data. In Hošková-Mayerová Š., Maturo F., Kacprzyk J. Mathematical-Statistical Models and Qualitative Theories for Economic and Social Sciences. CHAM: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2017, s. 161-175. Studies in Systems, Decision and Control, vol. 104. ISBN 978-3-319-54818-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-54819-7_11.
  2. STUCHLÍK, Radim, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Lukáš HERMAN, Jiří CHMELÍK, Michal SEDLÁK, Fotios LIAROKAPIS, Pavel UGWITZ, Vojtěch JUŘÍK, Kateřina CHMELAŘOVÁ, Čeněk ŠAŠINKA, Tomáš URBÁNEK, Radovan ŠIKL a Hana SVATOŇOVÁ. Utilization of virtual reality for teaching 3D tasks in geography. In CGE Lisbon Symposium 2017: Inegrating Knowledge and Understanding in Geography Education. 2017.

  2015

  1. SVATOŇOVÁ, Hana a Radovan ŠIKL. Long-term memory for aerial photographs and maps. 2015. ISSN 1612-4782.
  2. SVATOŇOVÁ, Hana a Radovan ŠIKL. Visual recognition memory for aerial photographs. In 38th European Conference on Visual Perception (ECVP) 2015 Liverpool, UK. 2015. ISSN 0301-0066.

  2002

  1. ŠIKL, Radovan, Michal ŠIMEČEK, Petr FILO a Dalibor VOBOŘIL. Distorze vnímaného prostoru. In Sborník příspěvků z konference Sociálné procesy a osobnosť. 2002.

  2000

  1. ŠIKL, Radovan a Ivo ČERMÁK. Common sense a psychologické teorie. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2000, roč. 54, č. 5, s. 444-449. ISSN 0009-062X.

  1999

  1. ŠIKL, Radovan a Ivo ČERMÁK. Proč jsou psychologické teorie srozumitelné všem lidem? In Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. Praha: Psychologický ústav AV ČR, pobočka Praha, 1999, s. 155-166. ISBN 80-86179-03-4.

  1996

  1. ČERMÁK, Ivo a Radovan ŠIKL. Psychologie a 'common sense'. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 1996, roč. 1996, č. 1, s. 46-54. ISSN 0009-062X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 7. 2024 04:27